آرزوهای امام صادق(ع) برای پیاده‌روی اربعین

cover-www.azangoo.ir

موضوع مطلب حاضر در مورد ثواب زیارت قبر امام حسین(ع) و اهمیت پیاده‌روی اربعین، از نظر امام صادق(ع) می‌باشد.

 در کامل الزیارات امام صادق(ع) می‌فرماید: به یکی از دوستانشون، یا علی! اسمش علی بود، " زُرِ الحسين عليه‌السلام ولا تَدَعْهُ " قبر امام حسین(ع) رو زیارت کن، رها نکن قبر امام حسین(ع) رو.
"قال: قلت: ما لمن أتاه من الثواب؟" ]ثواب کسی که آن حضرت را زیارت کند چیست؟[ انگار نچشیده بوده طرف مزۀ زیارت رو یا شاید هم چشیده بوده، چرا تهمت بزنیم؟! می‌خواسته ثوابش رو هم بفهمه.
دقیق روایت رو دقت کنید! "ما لمن أتاه من الثواب؟"
صحبت سر چیه؟ زیارت امام حسین . سؤال چیه؟ ثوابش چقدره؟
اونوقت ببینید امام صادق (ع) بحث رو می‌بره کجا. "من أتاه ماشياً" کسی پیاده بره حرم امام حسین...، آقا امام صادق(ع)! ایشون که نپرسید پیاده برم یا سواره؟ ایشون پرسید ثواب زیارت چقدره؟ شما چرا از پیاده‌روی صحبت می‌کنید؟ امام صادق(ع) فدات بشم، شما الآن بفرمایید ثواب زیارت چقدره؟ ایشون سؤالش این بود! بحث شما هم که سر اصل زیارت بود. چی شد یاد پیاده‌روی افتادی الهی دورت بگردم؟ غریب مدینه! امام صادق! که آرزو داشتی مؤمنین، پیاده، میلیونی، دور حرم حسین(ع) جمع بشوند.
ــ اگر "پیاده بری" ...!
دیده یک مشتری گیر آورده می‌فرماید "پیاده بری"! من فدای خاک قدم‌های شما که این آرزوهای امام صادق(ع) رو محقق کردید.

 کسی که قبر امام حسین(ع) را پیاده زیارت کند؛ خداوند بهر قدمی که برمی‌دارد یک حسنه برایش نوشته و یک گناه از او محو می‌فرماید.

آنکه به پای پیاده به زیارت حسین رود خداوند به هر قدمی که بردارد حسنه ای برایش نوشته و گناهی از او محو می کند امام صادق (ع)

 "من أتاه ماشياً كتب الله له بكل خطوة حسنة ومحى عنه سيئة" به هر قدمی حسنه‌ای براش نوشته می‌شود، سیئه‌ای ازش برداشته می‌شود. تو برخی روایات دیگه این حسنه رو مصداقشو فرمودند هر قدمی یک حج، یک عمرۀ مقبوله، یعنی بالاتر از ظرفیت فهم ماست.
من فدای خاک قدم‌های شما که این آرزوهای امام صادق رو محقق کردید.

سر نماز کفشاتو دربیار!
توصیه‌های مهم پزشکی پیاده‌روی اربعین - دکتر خیراند...

Related Posts