موذن های نامی ایرانی: شیخ عبدالکریم موذن زاده اردبیلی

شیخ عبدالکریم موزذن زاده اردبیلی در سال 1273 شمسی در شهر اردبیل متولد شد. وی فرزند شیخ فرج اردبیلی است . موذنی که نوای اذانش شهرت جهانی دارد . نعیم، سلیم، رحیم و داود چهار فرزند او نیز از مداحان اهل بیت (ع) و موذن های مشهور جهان اسلام هستند که اکنون از میان آنان فقط سلیم درقید حیات بوده و به این حرفه مشغول است. ایشان برای اولین بار در رادیو ایران به صورت زنده اذان گفتند.

موذن های نامی ایرانی: رحيم موذن زاده اردبيلي
دعای روزهای ماه مبارک رمضان