پیامهای آسمانی و بزرگان درباره نماز

پیامهای آسمانی و بزرگان درباره نماز

1-   برای رفتن به مسجد بهترین لباس را انتخاب کنید.
2-   نماز تشکر از خداست.
3-   نماز یاد خداست و تنها یاد خدا آرام بخش دلهاست.
4-   هرگاه لغزشی سر زد فورا با نماز آن را اصلاح کنید.
5-   عبادت حرکت در مسیر مستقیم الهی است.
6-   فرزندم نماز را بپا دار و امر به معروف و نهی از منکر کن.
7-   تنها کسانی مساجد را آباد می کنند که به خدا و روز قیامت ایمان داشته باشند.
8-   نماز اهرم استعانت در غمها و مشکلهاست.
9-   ما به توخیر کثیر دادیم پس نماز را بپا دار و قربانی کن.
10-   نماز برای اولیاء خدا شیرین و برای منافقین سنگین است.


11-   حضرت مسیح: تا زنده هستم خداوند مرا به نماز و زکات سفارش کرده است.
12-   ابراهیم خلیل همسر و کودک خود را در بیابانهای داغ مکه بخاطر نماز رها کرد.
13-   در قیامت اهل بهشت از دوزخیان می پرسند چه چیز شما را روانه آتش کرد می گویند: ما پابند نماز نبودیم.
14-   انسان با سجده خود را همرنگ با هستی می کند.
15-   وقتی به نمازجمعه فرا خوانده می شوید شتاب کنید به سوی یاد خدا و داد و ستد را رها کنید.
16   -بانی و معمار و منهدس مسجد باید اهل نماز باشند.
17-   نمازگزار باید با مردم خوب حرف بزند.
18-   خداوند ستایشگر کسی است که نماز را بر همه کارها مقدم می دارد.
19-   قرآن از کسانی که هنگام نماز کار و کسب را رها می کنند ستایش می کند.
20-   بعضی فرزند خود را نذر خدمت در مسجد می کنند.


21-   یکی از اسرار نماز تشکر از ولی نعمت است.
22-   نماز جنگ با شیطان است.
23-   بریدن از نماز زمینه گرایش به مفاسد است.
24-   نماز یک معامله پر سود است.
25-   هرگاه حضرت محمد (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و حضرت علی (عليه السلام) دچار مشکلات می شدند به نماز می ایستادند.
26-   قرآن در ستایش حضرت اسماعیل می گوید: او پیوسته خانواده خویش را به نماز سفارش می کرد.
27-   کسی که از یاد خدا روی بتابد زندگی نکبت باری خواهد داشت.
28-   انسان در نماز خدایی را ستایش می کند که تمام هستی را تربیت می کند.
29-   نسبت به تمام نمازها به خصوص نماز ظهر دقت داشته باشید.
30-   انسان در برابر تلخی ها و سختی ها بی صبر و در مقابل لذتها و نعمتها تنگ نظر و بخلیل است مگر نماز گزاران.


31-   مومن واقعی کسی است که هرگاه یاد خدا برده شد دل او تکان بخورد.
32-   نماز شرط برادری و اخوت اسلامی است.
33-   کفار از نماز شما ناراحتند.
34-   با کسی که نماز را به بازی می گیرد طرح دوستی نریزید.
35-   در جهت گیری خانه ها و شهرسازی مسئله قبله و نماز را فراموش نکنید.
36-   نماز سدی محکم در برابر سیل گناه.
37-   ای پیامبر بخاطر رضای مرفهان بی درد نمازگزاران فقیر را رها نکن.
38-   تلاوت قرآن اقامه نماز و انفاق در راه خدا تجارتی سودمند.
39-   راه اصلاح جامعه قرآن و نماز است.
40-   عدالت اجتماعی در کنار اقامه نماز تحقق می یابد.


41-   مشورت همراه با نماز شیوه اهل ایمان است.
42-   در نماز از غضب شدگان و گمراهان برائت می جوئیم.
43-   بپا داشتن نماز آن است که حق نماز اداء شود یعنی نماز بصورت یک پیکر بی روح انجام نگردد.
44-   نمی گویم نماز بخوانید، بالاتر از نماز خواندن محترم بشمارید.
45-   برای خودتان در خانه یک مصلایی انتخاب کنید.
46-   نماز مراسم مخصوصی برای پرستش خدا و راز و نیاز با او است که در آن جنبه های ارزنده و آموزنده خاصی درنظر گرفته شده.
47-   مسلمان بامداد که سر از خواب بر می دارد نماز می گزارد تا برنامه روزانه را با پاکی و حسن نیت و توجه به خدا شروع کند.
48-   ظهر که برای صرف ناهار موقتا دست از کار می کشد باز نماز می گزارد تا همچنان که به جسم خود از راه غذا نیرو و نشاط تازه می بخشد به روح نیز از راه نماز نیرو و نشاط معنوی تازه دهد و عصر پیش از آنکه بخش دوم کار روزانه خود را آغاز کند باز نماز می خواند تا با یاد خدا به کار خود پردازد.
49-   پس از غروب آفتاب که غالبا با پایان کار روزانه و صرف شام همراه است باز نماز می گزارد و غذا دادن به جسم را با غذا دادن به روح همراه می کند.
50-   نماز جمعه و نماز عید هم عبادت دسته جمعی است و هم نموداری از همبستگی سیاسی و اجتماعی اسلامی است به همین جهت تکشیل و اداره آنها در درجه اول از کارهای حکومت اسلامی است.


51-   نماز جماعت نوعی حضور و غیاب بی تشریفات و بهترین راه شناسائی افراد است.
52-   امام حسین (عليه السلام) حتی ظهر عاشورا را در میان مبارزه و در برابر تیرهای دشمن هم نماز را رها نکرد.
53-   نماز با مال خمس و زکوه نداده باطل است.


منبع: چهارصد سخن پیرامون نماز

گردآورنده: سیدجواد بهشتی


کلمات درخشان امامان معصوم (علیهم السلام)درباره نما...
آداب و اسرار طهارت:

Related Posts