"عظمت قرآن"

"عظمت قرآن"

​"قرآن" کتاب آسانی مسلمانان است و به صورت وحی به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نازل شده است.قرآن خدا را به انسان نزدیک‌ تر از رگ گردنش می‌داند، رابطهٔ انسان با خدا را بی‌نیاز از واسطه می‌داند و انسان را به تسلیم دربرابر امر خدا فرمان می‌دهد.

اميرالمؤمنين (صلوات الله عليه) فرموده اند، قرآن كريم اقيانوسي است بي‌ كران كه رسيدن به اعماقش جز برای معصومين (صلوات الله عليهم اجمعين) امكان پذير نيست، ولي در عين حال، هم خود قرآن و هم معصومين (عليهم السلام) به مردم توصيه مي فرمايند كه در آيات قرآن تدبّر كنند.خواندن قرآن:

​حضرت صادق علیه السلام فرمودند:

قرآن عهد خداوند و فرمان اوست بر خلقش،پس سزاوار است برای شخص مسلمان که در این عهد و فرمان خدا نظر افکند و روزی پنجاه آیه از آن بخواند.

زهری گوید:

از حضرت علی ابن الحسین علیهما السلام شنیدم که می فرمود:

آیه های قرآن گنجینه هایی است، پس هرگاه در یک گنجینه را گشودی، شایسته است که بدانچه در آن است نظری بیافکنی!!!!


خانه هایی که در آن قرآن خوانده می شود:

پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمودند:

خانه های خود را به تلاوت قرآن روشن کنید و آنها را گورستان نکنید،چنانچه یهود و نصاری کردند، در کلیساها و عبادتگاههای خود نماز کنند، ولی خانه های خویش را معطل گذارده اند(و در آنها عبادتی انجام ندهند) زیرا که هرگاه در خانه بسیار تلاوت قرآن شد، خیر و برکتش زیاد شود، و اهل آن به وسعت رسند، و آن خانه برای اهل آسمان درخشندگی دارد، چنانچه ستارگان آسمان برای اهل زمین می درخشند.

حضرت صادق علیه السلام فرمود:

خانه ایکه در او شخص مسلمانی قرآن میخواند، اهل آسمان آن خانه را بنگرند،چناچه اهل دنیا ستاره درخشان را در آسمان بنگرند.

و نیز فرمودند که امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند:

خانه ایکه در آن قرآن خوانده شود و ذکر خدای عزوجل ( و یاد او) در آن بشود،برکتش بسیار گردد و فرشتگان در آن بیایند و شیاطین از آن دور شوند و برای اهل آسمان می درخشد چنانچه ستارگان برای اهل زمین می درخشند و خانه ایکه در آن قرآن خوانده نشود و ذکر خدای عزوجل در آن نشود،برکتش کم شود و شیاطین در آن حاضر گردند.


ثواب خواندن قرآن:

حضرت باقر علیه السلام فرمودند:

هرکه قرآن در حالت ایستاده در نمازش بخواند ،خداوند به هر حرفی از آن صد حسنه برای او می نویسد، و هرکس آنرا در نمازش نشسته بخواند،خداوند به هر حرفی پنجاه حسنه برای او بنویسد و هرکه قرآن را در غیر از نمازش بخواند به هر حرفی ده حسنه برایش بنویسد.

ابن محبوب گوید:

من مانند همین حدیث را از معاذ ابن مسلم (یکی از راویان) شنیدم.

حضرت صادق علیه السلام فرمودند:

چه باز میدارد تاجری را که در بازار مشغول (به تجارت است) از اینکه چون (شب هنگام) به خانه باز می گردد نخوابد تا یک سوره از قرآن بخواند و به جای هر آیه که میخواند برایش ده حسنه نوشته شود و ده گناه از او محو شود.

بشر ابن غالب اسدی از حضرت حسین ابن علی علیه السلام حدیث کند که فرمودند:

هرکس یک آیه از کتاب خدای عزوجل را در نمازش در حال ایستاده بخواند در برابر هر حرفی خداوند صد حسنه برایش بنویسد و اگر در غیر از نماز بخواند به هر حرفی ده حسنه بنویسد و اگر قرآن را گوش دهد به هر حرفی یک حسنه برایش بنویسد و اگر قرآن را شبانه ختم کند فرشتگان تا صبح برای او رحمت فرستند و اگر روز آنرا ختم کند تا شام فرشتگان نگهبان (در روز) بر او رحمت فرستند و یک دعای مستجاب شده نزد خداوند دارد (و این دعا یا ختم قرآن) برای او بهتر است از آنچه میان زمین و آسمان است.

گوید من عرض کردم :

این پاداش آن کسی است که همه قرآن را بخواند و اگر کسی همه آن را نخواند (چه پاداشی دارد؟) 

فرمودند:

ای برادر اسدی خداوند بخشنده و بزرگوار و کریم است، هر آنچه از قرآن که بلد باشد و بخواند ،خداوند این پاداش را به او می دهد.

حضرت باقر علیه السلام فرمودند:

هرکه در مکه قرآن را از این جمعه تا جمعه دیگر ختم کند یا در کمتر از این زمان یا بیشتر باشد ولی ختم و پایانش در روز جمعه باشد برای او اجر و حسنه نوشته شود ، از اولین جمعه ای که در دنیا بوده تا آخرین جمعه ای که در دنیا هست و اگر در روزهای دیگر نیز ختم کند چنین است (و این اجر برای او هست).

حضرت باقر علیه السلام فرمودند که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرموده :

هرکس در یک شب ده آیه از قرآن بخواند از غافلین نوشته نشود و هرکس پنجاه آیه بخواند در زمره ذاکرین نوشته شود و هرکس صد آیه بخواند در زمره قانتین نوشته شود و هرکس دویست آیه بخوانداز خاشعین نوشته شود و هرکس سیصد آیه بخواند از فائزین نوشته شود و هرکس پانصد آیه بخواند از جمله مجتهدین نوشته شود و هرکه هزار آیه بخواند برای او (ثواب انفاق) یک قنطار از طلا نوشته شود ( و قنطار پانزده هزار مثقال طلاست که هر مثقالی بیست و چهار قیراط است) که کوچکترین آنها به اندازه کوه احد و بزرگترین آنها به اندازه آنچه میان زمین و آسمان است.

برگرفته از کتاب اصول کافی،جلد4،ثقة الاسلام کلینی

التماس دعا

"صلّي الله عليــــــــك يـــــا علي بن مـوســـــي ...
مساجد و نماز در آن

Related Posts