وقت نماز ، اثرات نماز

وقت نماز ، اثرات نماز


وقت نماز

از دستورات اکید دین مبین اسلام انجام نماز در اول وقت است و در این باب روایات بسیاری وارد است که ما به بعضی از آنها اشاره می کنیم.

رسول خدا (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) می فرماید:

«به شفاعت من در روز قیامت نمی رسد کسی که نماز واجب را از وقت آن تاخیر بیندازد.»

امام صادق (عليه السلام) می فرماید:

«هرکس نمازهای واجب خود را اول وقتش با رعایت حدود آن انجام دهد فرشته ای آن نماز را که به صورت نور سفید و پاکیزه ای است به آسمان بالا می برد در حالی که نماز به صاحبش ندا می کند خداوند تو را محفوظ دارد همانگونه که مرا محفوظ داشتی و تو را به خدا می سپارم همانگونه که تو مرا به فرشته ای کریم سپردی.

اما هرکس نمازش را از وقت آن بدون عذر تاخیر بیندازد و جوانبش را رعایت ننماید فرشته ای نمازش را که پاره ای سیاه و تاریک است به آسمان می برد در حالی که نماز به صاحب خود فریاد می زند که: مرا ضایع کردی خدا تو را ضایع و تباه کند و مرا رعایت نکردی خدا تو را رعایت نفرماید.»

امیرالمومنین (عليه السلام) می فرماید:

«هیچ عملی نزد خدای عزوجل محبوب تر از نماز نیست.»

حضرت امام رضا (عليه السلام) می فرماید:

«هر نمازی دو وقت دارد: اول و آخر، پس اول وقت رضوان خداست و آخر وقت عفو خدا.»

حضرت رضا (عليه السلام) خودشان به نماز اول وقت بسیار اهمیت می دادند و لذا ابراهیم قزاز می گوید:

من در سفری در خدمت حضرت بودم که وقت نماز شد حضرت کناری رفتند و در زیر صخره ای پائین آمدند پس به من فرمودند: اذان بگو. عرض کردم: آیا منتظر نشویم تا بقیه یاران برسند؟ حضر ت فرمود:

«خداوند تو را بیامرزد، هیچگاه نما را بدون علت از اول وقت به آخر وقت تاخیر مینداز بر تو باد همیشه به اول وقت.»


اثرات نماز


1- نماز و بازداری از زشتی ها

خداوند عزوجل در سوره عنکبوت (29) آیه 45 می فرماید:

«ای پیامبر تلاوت کن آنچه از کتاب قرآن به تو وحی شده و نماز را بپای دار که نماز آدمی را از هر کار زشت و بدی باز می دارد و یاد خدا بزرگتر از هر چیز است و خدا به کرده های شما داناست.»

روزی به رسول خدا (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) گفتند فلانی روزها نماز می خواند و شب ها به دزدی می رود! حضرت فرمود:

«حتما نمازش او را از این کار جلوگیری می کند.»

و نیز جوانی از انصار که با رسول خدا (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) نماز می خواند و به کارهای فحشا و زشت هم دست می زد، یک بار وصف او را نزد رسول خدا گفتند. حضرت فرمود:

«بالاخره یک روزی نمازش او را از کار زشت باز می دارد.»

پس چیزی نگذشت که آن جوان توبه کرد و دست از کارهای زشت خود برداشت.

این است یکی از اثرات مهم نماز که رسول خدا آن را به «اطاعات از نماز» تعبیر می کند و می فرماید:

«هرکس از نماز اطاعت نکند نماز نخوانده است و اطاعت از نماز باز داشتن از فحشا و منکر است.»

امام صادق (عليه السلام) می فرماید:

«هرکس دوست داشته باشد بداند آیا نمازش قبول شده یا نه پس بنگرد آیا نمازش او را از زشتی ها و قبائح بازداشته یا نه! هر مقدار که از آنها جلوگیری شده و دست برداشته همان مقدار از نمازش مقبول درگاه الهی است.»


2- نماز و خاموشی آتش دوزخ

دیگر از اثرات مهم نماز خاموشی جهنمی است که ما با اعمال زشت خود برافروخته ایم. رسول خدا (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) فرمودند:

«هیچ نمازی وقتش نمی رسد مگر اینکه فرشته ای در میان مردم ندا می دهد: برخیزید و آتشی را که برافروخته اید با نمازهایتان خاموش کنید.»


​3- نماز و ریزش گناهان

سلمان فارسی می گوید: یک روز با رسول خدا (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) زیر درختی بودیم آن حضرت شاخه ای را به دست گرفته و تکان دادند تا برگ هایش ریخت پس پرسیدند:

«آیا نمی پرسید چرا چنین کردم؟!»

گفتیم: خبر دهید به ما یا رسول الله. حضرت فرمود:

«وقتی بنده مسلمانی به نماز می ایستد گناهان او می ریزد همانگونه که برگ های این شاخه ریخت.»


4- نماز و روی آوردن خوبی ها

دیگر از اثرات نماز ریزش نیکی ها بر سر نمازگزار است.

امام صادق (عليه السلام) می فرماید:

«برای نمازگزار سه چیز است: وقتی به نماز می ایستد خوبی ها و نیکی ها از اعماق آسمان برسر او پاشیده می شود و ملائکه خدا از زیر پا تا آسمان همه اطراف او را می گیرند و فرشته ای ندا می کند:

ای نمازگزار اگر می دانستی با چه خدای کریم و بزرگواری در حال مناجات هستی هرگز از او روی بر نمی تافتی.»

رسول خدا (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) فرمودند:

«مادامی که فرزندان آدم نمازهای پنجگانه خود را محافظت کنند شیطان از آنها می ترسد پس هنگامی که نماز خود را ضایع و خراب کردند شیطان بر آنها جرات می کند و آنها را در گناهان بزرگ می اندازد.»

منبع: نماز راهی به سوی معبود

مولف: حجه الاسلام و المسلمین حاج شیخ محسن سعیدیان


ترک نماز یا سستی در آن
آداب مسجد:

Related Posts