تأثیرات نماز بر زندگی - قسمت دوم

تأثیرات نماز بر زندگی - قسمت دوم


نماز، اصلاح فرد و جامعه:

​قران کریم درکنار اقامه نماز می فرماید: 

" إِنَّا لا نُضيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحينَ" (اعراف/170) 

ما پاداش اصلاح طلبان را ضایع نمی کنیم. 

معلوم می شود نماز اگر درست برگزار شود و احکام و شرایط ظاهری و باطنی آن مراعات شود،جامعه به طرف اصلاح می رود.نمازگزار در واقع یک نفر مصلح است

عبادت با گوشه گیری نیست، بلکه با اصلاح جامعه است و نمازگزاران باید مفاسد را از جامعه بردارند.


نماز و آبرو:

کسانی هستند که در محله خود حاضر به کار خلاف نیستند، چون مردم او و بستگانش را می شناسند، ولی اگر همین اشخاص به منطقه ناشناسی هجرت کنند، خلاف برای آنان سنگینی قبلی را ندارد.

شرکت در نماز، انسان را وابسته به مسجد و اسلام و مردم می کند و برای مسجدی سیمائی از تقوی می سازد که با این عنوان حتی المقدور حاضر به خلاف نیست، می داند که کار خلاف، آبروی مذهبی او را می برد، لباس قدسی و محبوبیت را از تنش بیرون می آورد، ولی افرادی که از مردم و اسلام و مسجد بریده اند، خلاف کاری، برایشان خیلی سختی ندارد، او عنوان مذهبی پیدا نکرده تا غم از دست دادنش را بخورد.

آری، کسی که لباس سفید بپوشد، خودش روی زمین آلوده نمی نشیند.


نماز و محبت:

​تعاون و محبتی که میان مسجدی هاست میان دیگران نیست.

در نظام زندگی مسجدی ها همین که یک نفر، دو سه روز نیامد احوالش را می پرسند. اگر مریض است به عیادتش می روند، اگر مشکلی دارد حل می کنند، مسجدی ها احساس غربت نمی کنند. کسی که هیچ فرزند و برادری نداشته باشد ولی سر و کارش با مسجد باشد، احساس می کند همه مردم برادر و فرزندش هستند. بارها دیده شده یک مسجدی ساده که از دنیا می رود مجالس او پر رونق، مغازه ها برای او بسته و تشییع جنازه او شلوغ و باشکوه است. 

اینها نشانه پیوند قلبی و محبتی است که در خانه خداوند با مؤمنین ایجاد می شود

یک مسجدی در خود یک دلگرمی احساس می کند، مردم را درغم و شادی خود شریک می داند و هرگز این عواطف گرم از دوستان مسجدی را نمی توان با چیز دیگری مقایسه کرد.


نماز و تشکیلات:

​چنانچه برای امام جماعت حالتی پیش آید، که نتواند به نماز ادامه دهد، یکی از کسانی که پشت سر او در نزدیکی او هستند در همان حال امامت را به عهده می گیرد و این نشانگر آن است که برنامه های اسلامی با رفتن یک فرد نباید بهم ریزد، بلکه باید تشکیلات همچنان پا بر جا باشد.مهم، تداوم راه است، هرچند پیشوا عذری پیدا کند.


نماز و اقتصاد سالم:

​در نماز باید لباس و مکان و آبی که برای غسل و وضو استفاده می شود، حلال و طبق دستور اسلام باشد و اگر دگمه یا نخی از لباس یا قطره از آبی که برای نماز مصرف می شود از طریق نامشروع تهیه شده باشد نماز باطل است. 

جالب اینکه اگر بخواهیم نماز و دعای ما قبول واقع شود، باید لقمه ای را که مصرف می کنیم نیز حلال باشد. 

آری همانگونه که هواپیما برای پرواز، بنزین مخصوص می خواهد، پرواز معنوی انسان نیز لقمه حلال لازم دارد.

برگرفته از کتاب114 نکته درباره نماز،محسن قرائتی

التماس دعا

نماز - قسمت اول
زندگینامه امام جعفرصادق (عليه السلام)

Related Posts