چهل حدیث درباره نمازجمعه و نماز جماعت

چهل حدیث درباره نمازجمعه و نماز جماعت


چهل حدیث درباره نمازجمعه و نماز جماعت

1- پیامبر گرامی اسلام (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) می فرمایند: یک نماز جماعت خواندن برای مرد از چهل سال نماز خواندن او در خانه خود بهتر و بالاتر است.

2- پیامبر گرامی اسلام (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) می فرمایند: کسی که در هر جا باشد بر نماز جماعت مواظبت کند فردا مانند برق جهنده و درخشان در نخستین گروه پیشتازان از پل صراط خواهد گذشت.

3- امام جعفرصادق (علیه السلام) می فرمایند: هر کس برای شرکت در نماز جماعت به سوی مسجد گام بردارد برای هر قدمی هفتاد هزار حسنه برایش نوشته می شود و در بهشت به همان اندازه درجه رفعت و منزلت خواهد داشت.

4- پیامبر گرامی اسلام (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) می فرمایند: کسی که در هر جا باشد بر نماز جماعت مواظبت کند برای هر یک شبانه روزی که در آن شرکت کرده پاداش یک شهید را خواهد داشت.

5- مولی امیرالمومنین (علیه السلام) می فرمایند: با شرکت در نمازهای پنجگانه در جماعت ها خود را ملزم کنید و در این کار سستی و سهل انگاری به خرج ندهید.

6- امام محمدباقر (علیه السلام) می فرمایند: کسی که چهل روز نمازهای خود را به جماعت بخواند برای او رهائی از نفاق و رهائی از آتش دوزخ ثبت خواهدشد.

7- امام جعفرصادق (علیه السلام) می فرمایند: کسی که نماز مغرب و عشا و نماز صبح خود را در مسجد به جماعت بخواند گویا تمام شب را به عبادت احیا نموده است.

8- مولی امیرالمومنین (علیه السلام) می فرمایند: من چنانچه نماز عشا و نماز صبح خود را به جماعت بخوانم در نزد من محبوب تر از آن است که فاصله میان آن دو را تا صبح شب زنده داری نمایم و عبادت کنم.

9- امام جعفرصادق (علیه السلام) می فرمایند: کسی که نمازهای پنجگانه خود را به جماعت می خواند شما نسبت به او از هر جهت حسن ظن داشته بشاید و محل وثوق خود بدانید و گواهی او را در شهادت دادن بپذیرید.

10- پیامبر گرامی اسلام (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) می فرمایند: هر مومنی که به سوی نماز جماعت گام بردارد خداوند هول و هراس های روز قیامت را بر او آسان می کند سپس بفرموده روانه بهشت می گردد.


11- پیامبر گرامی اسلام (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) می فرمایند: خداوند از بنده اش که نماز خود را به جماعت خوانده بعد حاجتش را از او بخواهد شرم دارد و تا از جماعت بیرون نرفته حاجتش را برآورده می فرماید.

12- امام جعفرصادق (علیه السلام) می فرمایند: کسی که از روی ایمان و برای رضای خدا در نماز جماعت شرکت می کند دیگر گناهی بر او باقی نخواهد ماند.

13- امام محمدباقر (علیه السلام) می فرمایند: فضیلت نماز کسی که آن را به جماعت می خواند نسبت به کسی که آن را فرادی بجا می آورد، بیست و پنج درجه در بهشت بر آن برتری دارد.

14- امام محمدباقر (علیه السلام) می فرمایند: کسی که به نماز جماعت بی اعتنا باشد و بدون علت در آن شرکت نمی کند او در حقیقت نماز نخوانده است! (نمازش فاقد فضیلت و کمال است.)

15- امام موسی بن جعفر (علیه السلام) می فرمایند: نماز خواندن در صف اول جماعت همانند جهاد در راه خدای متعال است.

16- امام علی بن موسی الرضا (علیه السلام) می فرمایند: فضیلت صف اول جماعت از صف های دیگر بیشتر است و هرچه در آن به امام نزدیک تر باشد فضیلت آن نیز بیشتر خواهد بود.

17- امام محمدباقر (علیه السلام) می فرمایند: برتری طرف راست صف های جماعت بر طرف چپ آن همانند برتری نماز جماعت بر نماز فرادی است.

18- پیامبر گرامی اسلام (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) می فرمایند: فضیلت صف اول جماعت بر صف دوم مانند فضیلت من بر امت من است.

19- امام جعفرصادق (علیه السلام) می فرمایند: وقتی تنها نماز می خوانی نمازت را طولانی کن که عبادت همین است، ولی زمانی که در جماعت برای مردم امامت می کنی نماز را سبک بخوان و حال نمازگزاران را مراعات نما.

20- پیامبر گرامی اسلام (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) می فرمایند: کسی که جماعتی را امامت می کند نماز را سبک بخواند زیرا در میان آنها افراد مسن، خردسال، مریض و دیگر افراد معذور وجود دارد.


21- امام علی بن موسی الرضا (علیه السلام) می فرمایند: نماز مستحبی را به جماعت خواندن جایز نیست و این عمل بدعت و ضلالت است و جایگاه ضلالت آتش جهنم است.

22- پیامبر گرامی اسلام (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) می فرمایند: جبرائیل آنقدر درباره نماز جماعت به من سفارش کرده است که گمان بردم خداوند هیچ نمازی را جز با جماعت قبول نمی کند.

23- پیامبر گرامی اسلام (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) می فرمایند: کسی که دوستدار و محب جماعت باشد خدا و تمامی فرشتگان نیز دوستداران او خواهند بود.

24- پیامبر گرامی اسلام (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) می فرمایند: کسی که نمازهای پنجگانه خود را به جماعت بخواند و همواره در نماز جمعه شرکت می کند اجر و پاداش خود را تا به سر حد کمال رسانیده است.

25- امام جعفرصادق (علیه السلام) می فرمایند: کسی که در نماز جماعت به عالم اقتدا کند گویا به رسول الله (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) اقتدا کرده است.

26- امام جعفرصادق (علیه السلام) می فرمایند: یک نماز جماعت با عالم خواندن با هزار رکعت برابری می کند.

27- امام محمدباقر (علیه السلام) می فرمایند: کسی که از شرکت در نماز جماعت مسلمانان خودداری می کند از عدالت ساقط شده و مسلمانان باید از او فاصله بگیرند.

28- امام محمدباقر (علیه السلام) می فرمایند: خود را به نماز جمعه ملزم کن و بدان که این حج فقرا و مستمندان است.

29- مولی امیرالمومنین (علیه السلام) می فرمایند: حضور در نماز جمعه هم دیدار و زیارت مومنان و هم شکوه و جمال اسلام است.

30- امام جعفرصادق (علیه السلام) می فرمایند: هرکس که به سوی نماز جمعه قدم بردارد خداوند بدن او را برآتش دوزخ حرام خواهد کرد. (جهنم نخواهد رفت.)


31- امام محمدباقر (علیه السلام) می فرمایند: مومنان در روز قیامت به همان میزان که در دنیا به سوی نماز جمعه بر یکدیگر سبقت می گرفتند فردا نیز به همان ترتیب وارد بهشت خواهند شد.

32- پیامبر گرامی اسلام (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) می فرمایند: هر مومنی که با قدم های خود به سوی نماز جمعه گام بردارد خداوند هول و هراس های روز قیامت را بر او آسان خواهد نمود.

33- امام جعفرصادق (علیه السلام) می فرمایند: کسی که از روی ایمان و برای رضای خدا در نماز جمعه شرکت می کند دیگر گناهی بر او باقی نمی ماند.

34- پیامبر گرامی اسلام (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) می فرمایند: سه چیز است اگر امت من ثواب و قدر آن را می دانستند برای دسترسی به آن بر یکدیگر سبقت می گرفتند: اذان گفتن، در نماز جمعه پیش گام بودن و در نماز جماعت در صف اول جا گرفتن.

35- امام موسی بن جعفر (علیه السلام) می فرمایند: کسی که کارگری می گیرد او را از شرکت در نماز جمعه باز ندارد تا در اجر و ثواب هر دو با هم شریک باشند.

36- پیامبر گرامی اسلام (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) می فرمایند: کسی که در روز جمعه وضوی نیکو بگیرد و در نماز جمعه شرکت کند و هنگام خطبه ها سخن نگوید و گوش فرا بدهد گناهان میان دو جمعه او با سه روز اضافه آمرزیده می گردد.

37- امام موسی کاظم (علیه السلام) می فرمایند: چرا هر یک از شما خود را از روز قبل برای نماز جمعه آماده نمی کند همانگونه که یهودیان غروب جمعه خود را برای مراسم شنبه آماده می نمایند؟

38- مولی امیرالمومنین (علیه السلام) می فرمایند: در روز جمعه تا در نماز جمعه شرکت نکردی مسافرت نکن مگر سفرت برای جهاد و در راه خدا باشد و یا از جهتی معذور بوده باشی.

39- امام هادی (علیه السلام) می فرمایند: پیش از ظهر جمعه به پاس نماز جمعه مسافرت کردن و یا به دنبال کارهای دیگر رفتن کراهت دارد ولی بعد از نماز بلا مانع است و باعث برکت هم می شود.

40- امام محمدباقر (علیه السلام) می فرمایند: هر مسافری که از روی عشق و علاقه به نماز جمعه در آن شرکت کند خداوند متعال اجر و پاداش صد نماز جمعه غیر مسافر را به او عطا می فرماید. (با توجه به اینکه نماز جمعه بر مسافر واجب نیست.)


منبع: کتاب شکوفه های حکمت

تحقیق و تدوین: آیت الله سیدعلی لواسانی


مهدویت:
چهل حدیث درباره مساجد

Related Posts