چهارشنبه 1 خرداد 1398.
امروز
May 22 2019.
میلادی:

چهل حدیث درباره نمازجمعه و نماز جماعت

چهل حدیث درباره نمازجمعه و نماز جماعت


چهل حدیث درباره نمازجمعه و نماز جماعت

1- پیامبر گرامی اسلام (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) می فرمایند: یک نماز جماعت خواندن برای مرد از چهل سال نماز خواندن او در خانه خود بهتر و بالاتر است.

2- پیامبر گرامی اسلام (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) می فرمایند: کسی که در هر جا باشد بر نماز جماعت مواظبت کند فردا مانند برق جهنده و درخشان در نخستین گروه پیشتازان از پل صراط خواهد گذشت.

3- امام جعفرصادق (علیه السلام) می فرمایند: هر کس برای شرکت در نماز جماعت به سوی مسجد گام بردارد برای هر قدمی هفتاد هزار حسنه برایش نوشته می شود و در بهشت به همان اندازه درجه رفعت و منزلت خواهد داشت.

4- پیامبر گرامی اسلام (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) می فرمایند: کسی که در هر جا باشد بر نماز جماعت مواظبت کند برای هر یک شبانه روزی که در آن شرکت کرده پاداش یک شهید را خواهد داشت.

5- مولی امیرالمومنین (علیه السلام) می فرمایند: با شرکت در نمازهای پنجگانه در جماعت ها خود را ملزم کنید و در این کار سستی و سهل انگاری به خرج ندهید.

6- امام محمدباقر (علیه السلام) می فرمایند: کسی که چهل روز نمازهای خود را به جماعت بخواند برای او رهائی از نفاق و رهائی از آتش دوزخ ثبت خواهدشد.

7- امام جعفرصادق (علیه السلام) می فرمایند: کسی که نماز مغرب و عشا و نماز صبح خود را در مسجد به جماعت بخواند گویا تمام شب را به عبادت احیا نموده است.

8- مولی امیرالمومنین (علیه السلام) می فرمایند: من چنانچه نماز عشا و نماز صبح خود را به جماعت بخوانم در نزد من محبوب تر از آن است که فاصله میان آن دو را تا صبح شب زنده داری نمایم و عبادت کنم.

9- امام جعفرصادق (علیه السلام) می فرمایند: کسی که نمازهای پنجگانه خود را به جماعت می خواند شما نسبت به او از هر جهت حسن ظن داشته بشاید و محل وثوق خود بدانید و گواهی او را در شهادت دادن بپذیرید.

10- پیامبر گرامی اسلام (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) می فرمایند: هر مومنی که به سوی نماز جماعت گام بردارد خداوند هول و هراس های روز قیامت را بر او آسان می کند سپس بفرموده روانه بهشت می گردد.


11- پیامبر گرامی اسلام (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) می فرمایند: خداوند از بنده اش که نماز خود را به جماعت خوانده بعد حاجتش را از او بخواهد شرم دارد و تا از جماعت بیرون نرفته حاجتش را برآورده می فرماید.

12- امام جعفرصادق (علیه السلام) می فرمایند: کسی که از روی ایمان و برای رضای خدا در نماز جماعت شرکت می کند دیگر گناهی بر او باقی نخواهد ماند.

13- امام محمدباقر (علیه السلام) می فرمایند: فضیلت نماز کسی که آن را به جماعت می خواند نسبت به کسی که آن را فرادی بجا می آورد، بیست و پنج درجه در بهشت بر آن برتری دارد.

14- امام محمدباقر (علیه السلام) می فرمایند: کسی که به نماز جماعت بی اعتنا باشد و بدون علت در آن شرکت نمی کند او در حقیقت نماز نخوانده است! (نمازش فاقد فضیلت و کمال است.)

15- امام موسی بن جعفر (علیه السلام) می فرمایند: نماز خواندن در صف اول جماعت همانند جهاد در راه خدای متعال است.

16- امام علی بن موسی الرضا (علیه السلام) می فرمایند: فضیلت صف اول جماعت از صف های دیگر بیشتر است و هرچه در آن به امام نزدیک تر باشد فضیلت آن نیز بیشتر خواهد بود.

17- امام محمدباقر (علیه السلام) می فرمایند: برتری طرف راست صف های جماعت بر طرف چپ آن همانند برتری نماز جماعت بر نماز فرادی است.

18- پیامبر گرامی اسلام (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) می فرمایند: فضیلت صف اول جماعت بر صف دوم مانند فضیلت من بر امت من است.

19- امام جعفرصادق (علیه السلام) می فرمایند: وقتی تنها نماز می خوانی نمازت را طولانی کن که عبادت همین است، ولی زمانی که در جماعت برای مردم امامت می کنی نماز را سبک بخوان و حال نمازگزاران را مراعات نما.

20- پیامبر گرامی اسلام (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) می فرمایند: کسی که جماعتی را امامت می کند نماز را سبک بخواند زیرا در میان آنها افراد مسن، خردسال، مریض و دیگر افراد معذور وجود دارد.


21- امام علی بن موسی الرضا (علیه السلام) می فرمایند: نماز مستحبی را به جماعت خواندن جایز نیست و این عمل بدعت و ضلالت است و جایگاه ضلالت آتش جهنم است.

22- پیامبر گرامی اسلام (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) می فرمایند: جبرائیل آنقدر درباره نماز جماعت به من سفارش کرده است که گمان بردم خداوند هیچ نمازی را جز با جماعت قبول نمی کند.

23- پیامبر گرامی اسلام (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) می فرمایند: کسی که دوستدار و محب جماعت باشد خدا و تمامی فرشتگان نیز دوستداران او خواهند بود.

24- پیامبر گرامی اسلام (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) می فرمایند: کسی که نمازهای پنجگانه خود را به جماعت بخواند و همواره در نماز جمعه شرکت می کند اجر و پاداش خود را تا به سر حد کمال رسانیده است.

25- امام جعفرصادق (علیه السلام) می فرمایند: کسی که در نماز جماعت به عالم اقتدا کند گویا به رسول الله (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) اقتدا کرده است.

26- امام جعفرصادق (علیه السلام) می فرمایند: یک نماز جماعت با عالم خواندن با هزار رکعت برابری می کند.

27- امام محمدباقر (علیه السلام) می فرمایند: کسی که از شرکت در نماز جماعت مسلمانان خودداری می کند از عدالت ساقط شده و مسلمانان باید از او فاصله بگیرند.

28- امام محمدباقر (علیه السلام) می فرمایند: خود را به نماز جمعه ملزم کن و بدان که این حج فقرا و مستمندان است.

29- مولی امیرالمومنین (علیه السلام) می فرمایند: حضور در نماز جمعه هم دیدار و زیارت مومنان و هم شکوه و جمال اسلام است.

30- امام جعفرصادق (علیه السلام) می فرمایند: هرکس که به سوی نماز جمعه قدم بردارد خداوند بدن او را برآتش دوزخ حرام خواهد کرد. (جهنم نخواهد رفت.)


31- امام محمدباقر (علیه السلام) می فرمایند: مومنان در روز قیامت به همان میزان که در دنیا به سوی نماز جمعه بر یکدیگر سبقت می گرفتند فردا نیز به همان ترتیب وارد بهشت خواهند شد.

32- پیامبر گرامی اسلام (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) می فرمایند: هر مومنی که با قدم های خود به سوی نماز جمعه گام بردارد خداوند هول و هراس های روز قیامت را بر او آسان خواهد نمود.

33- امام جعفرصادق (علیه السلام) می فرمایند: کسی که از روی ایمان و برای رضای خدا در نماز جمعه شرکت می کند دیگر گناهی بر او باقی نمی ماند.

34- پیامبر گرامی اسلام (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) می فرمایند: سه چیز است اگر امت من ثواب و قدر آن را می دانستند برای دسترسی به آن بر یکدیگر سبقت می گرفتند: اذان گفتن، در نماز جمعه پیش گام بودن و در نماز جماعت در صف اول جا گرفتن.

35- امام موسی بن جعفر (علیه السلام) می فرمایند: کسی که کارگری می گیرد او را از شرکت در نماز جمعه باز ندارد تا در اجر و ثواب هر دو با هم شریک باشند.

36- پیامبر گرامی اسلام (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) می فرمایند: کسی که در روز جمعه وضوی نیکو بگیرد و در نماز جمعه شرکت کند و هنگام خطبه ها سخن نگوید و گوش فرا بدهد گناهان میان دو جمعه او با سه روز اضافه آمرزیده می گردد.

37- امام موسی کاظم (علیه السلام) می فرمایند: چرا هر یک از شما خود را از روز قبل برای نماز جمعه آماده نمی کند همانگونه که یهودیان غروب جمعه خود را برای مراسم شنبه آماده می نمایند؟

38- مولی امیرالمومنین (علیه السلام) می فرمایند: در روز جمعه تا در نماز جمعه شرکت نکردی مسافرت نکن مگر سفرت برای جهاد و در راه خدا باشد و یا از جهتی معذور بوده باشی.

39- امام هادی (علیه السلام) می فرمایند: پیش از ظهر جمعه به پاس نماز جمعه مسافرت کردن و یا به دنبال کارهای دیگر رفتن کراهت دارد ولی بعد از نماز بلا مانع است و باعث برکت هم می شود.

40- امام محمدباقر (علیه السلام) می فرمایند: هر مسافری که از روی عشق و علاقه به نماز جمعه در آن شرکت کند خداوند متعال اجر و پاداش صد نماز جمعه غیر مسافر را به او عطا می فرماید. (با توجه به اینکه نماز جمعه بر مسافر واجب نیست.)


منبع: کتاب شکوفه های حکمت

تحقیق و تدوین: آیت الله سیدعلی لواسانی


مهدویت:
چهل حدیث درباره مساجد

پست های مرتبط

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

درباره وبلاگ اذانگو

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. این وبلاگ قصد دارد با همکاری تمامی علاقمندان در جهت هر چه پربارتر شدن محتوی و همچنین تحقق شعار یادشده تلاش نماید.