چهل حدیث درباره مساجد

چهل حدیث درباره مساجد


چهل حدیث درباره مساجد

1-   پیامبر گرامی اسلام (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) می فرمایند: مساجد محفل پیامبران علیهمُ السلام است.

2-   پیامبر گرامی اسلام (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) می فرمایند: مساجد خانه پرهیزگاران است.

3-   پیامبر گرامی اسلام (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) می فرمایند: مساجد بازاری از بازارهای آخرتند، پذیرایی آن مغفرت و تحفه اش بهشت است!

4-   پیامبر گرامی اسلام (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) می فرمایند: کسی که مسجد خانه او باشد (مرتب به مسجد تردد کند) خداوند آسایش و کامیابی او و عبور از صراط را برایش ضمانت کرده است.

5-   امام محمدباقر (علیه السلام) می فرمایند: کسی که یک مسجد بنا کند هرچند کوچک باشد خداوند یک خانه در بهشت برای او بنا می نماید.

6-   امام جعفرصادق (علیه السلام) می فرمایند: کسی که حرمت مسجد را نگهدارد خدا را فردای قیامت شادان و خندان ملاقات خواهد کرد و پرونده اعمالش را به دست راست او خواهد داد.

7-   امام محمدباقر (علیه السلام) می فرمایند: پیش از ورود به مسجد کفش های خود را از جهت آلودگی و نجاست وارسی نمائید.

8-   پیامبر گرامی اسلام (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) می فرمایند: مساجد را معبر و گذرگاه خود قرار ندهید و تا دو رکعت نماز مانند نماز تحیت در آن نخوانید از آن خارج نشوید.

9-   مولی امیرالمومنین (علیه السلام) می فرمایند: جلوس من در مسجد از سکونت در بهشت برایم بهتر است زیرا اقامت من در بهشت موجب خوشنودی من است ولی بودن من در مسجد موجب رضا و خوشنودی خدا است.

10-   پیامبر گرامی اسلام (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) می فرمایند: مسجد در میان مردمی که در آن نماز نمی خوانند غریب است و خداوند در روز قیامت نظر رحمت خود را از آنها دریغ خواهد کرد.


11-   پیامبر گرامی اسلام (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) می فرمایند: هر جلوسی در مسجد جز برای این سه چیز لغو و تباه است: نماز خواندن یا ذکر خدا گفتن و یا فرا گرفتن علوم و معارف الهی.

12-   امام جعفرصادق (علیه السلام) می فرمایند: خدای تبارک و تعالی می فرماید: مساجد خانه های من در زمین اند. خوشا به حال بنده ای که در خانه اش خود را طاهر کند (وضو بگیرد) بعد مرا در خانه ام زیارت نماید اینجا دیگر بر میزبان است که مهمان خود را گرامی بدارد.

13-   پیامبر گرامی اسلام (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) می فرمایند: هرکس به سوی مسجد گام بردارد در برابر هر گامی ده حسنه برایش ثبت و ده گناهش پاک می گردد و ده درجه و منزلت او در بهشت بالا می رود.

14-   پیامبر گرامی اسلام (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) می فرمایند: کسی که در ظلمت شب برخیزد و روانه مسجد گردد در روز ظلمانی قیامت همراه انوار درخشانی که در پیشاپیش او شتابان در حرکت اند قدم خواهد برداشت.

15-   امام جعفرصادق (علیه السلام) می فرمایند: همسایه مسجد باید نماز خود را در مسجد بخواند مگر در مواردی که معذور یا بیمار باشد.

16-   مولی امیرالمومنین (علیه السلام) می فرمایند: حریم مسجد تا چهل ذراع (بیست متر) است و حد همسایگی مسجد تا فاصله چهل خانه از چهار طرف آن می باشد.

17-   پیامبر گرامی اسلام (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) می فرمایند: جلوس در مسجد در انتظار نماز تا زمانی که حدثی از انسان سر نزند برایش عبادت است. عرض شد یا رسول الله حدث کدام است؟ فرمودند غیبت کردن!

18-   امام جعفرصادق (علیه السلام) می فرمایند: در مسجد در نقاط مختلف آن نماز بخوانید که هر قطعه در روز قیامت برای کسی که بر آن نماز خوانده گواهی خواهد داد.

19-  امام جعفرصادق (علیه السلام) می فرمایند: کسی که اهل مسجد باشد حداقل یکی از این سه بهره نصیب او می شود: دعائی بوده که خدا او را سزاوار بهشت کرده یا بلائی بوده که از او دفع شده یا یک برادر دینی قسمت اوشده که برای رضای خدا از او بهره مند می گردد.

20-   امام علی بن موسی الرضا (علیه السلام) می فرمایند: فضیلت ورود به مسجد در آن است که با پای راست داخل و با پای چپ از از آن خارج شوی.


21-   امام جعفرصادق (علیه السلام) می فرمایند: در مسجد آب دهان انداختن خطا است و کفاره اش پاک کردن و از بین بردن آن است.

22-   امام محمدباقر (علیه السلام) می فرمایند: کسی که به پاس حرمت مسجد آب دهان خود را فرو برد و در مسجد نیندازد خداوند همان بزاقش را عامل سلامتی تن او قرار می دهد و عوارض جسمانی وی را برطرف می نماید.

23-   امام محمدباقر (علیه السلام) می فرمایند: در مسجد لغویات و حرف های نامربوط زدن ثواب ها را آنچنان می خورند و از بین می برند همانند چهارپایان که علف را با عرص و ولع می خورند و از بین می برند.

24-   پیامبر گرامی اسلام (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) می فرمایند: تا زمانی که در مسجد به سر می بری خداوند به تعداد هر نفسی در آن یک درجه منزلت در بهشت برای تو بالا می برد و فرشتگان بر تو درود می فرستند و ده حسنه برایت ثبت و ده گناهت پاک می گردد.

25-   پیامبر گرامی اسلام (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) می فرمایند: بهترین مردم اولین کسانی هستند که وارد مسجد می شوند و آخرینشان که از آن خارج می گردند.

26-   امام محمدباقر (علیه السلام) می فرمایند: آدم جُنُبت و زن حائض تنها می توانند در حال عبور از یک در مسجد وارد و از در دیگر آن خارج شوند و حق توقف در آن را ندارند. امام حرمین شریفین مسجد الحرام و مسجد النبی (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) حتی حق ورود به آنها را هم ندارند.

27-   امام حسن مجتبی (علیه السلام) می فرمایند: غفلت تو در این است که رابطه خود را با مسجد قطع می کنی و راه مفسدین و تبهکاران را پیشه می گیری.

28-   پیامبر گرامی اسلام (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) می فرمایند: روز قیامت سه نفر می آیند و از امت شکایت می کنند: یکی قرآن، دیگری مسجد و دیگر عترت و اهل بیت من اند.

29-   پیامبر گرامی اسلام (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) می فرمایند: هرکس دوست دارد که قبرش تاریک و ظلمانی نباشد مساجد را روشنائی دهد.

30-   پیامبر گرامی اسلام (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) می فرمایند: هرکس دوست دارد بدن او در قبر تر و تازه بماند و از بین نرود برای مساجد فرش و زیرانداز تهیه نماید.


31-   پیامبر گرامی اسلام (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) می فرمایند: هرکس دوست دارد قبر او وسیع و فراخ باشد مسجد بسازد.

32-   پیامبر گرامی اسلام (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) می فرمایند: روزی بر اهل قبور نمی گذرد مگر ملکی آنها را ندا می کند: شما چه کسی را غبطه می خورید و او را آرزو می کنید؟

می گویند: غبطه و آرزوی ما مسجدیان هستند آنها نماز می خوانند و ما نمی توانیم بخوانیم آنها روزه می گیرند و ما نمی توانیم روزه بگیریم.

33-   مولی امیرالمومنین (علیه السلام) می فرمایند: چهار بقعه در دنیا از قصرهای بهشتی است: مسجد الحرام ، مسجد النبی (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)، مسجد الاقصی و مسجد کوفه.

34-   پیامبر گرامی اسلام (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) می فرمایند: خواندن یک نماز در مسجد من برابر ده هزار نماز در مساجد دیگر است مگر مسجدالحرام که نماز در آن با صدهزار نماز برابری می کند.

35-   امام جعفرصادق (علیه السلام) می فرمایند: خو اندن یک نماز در مسجد کوفه برابر هزار نماز در مساجد دیگر است.

36-   مولی امیرالمومنین (علیه السلام) می فرمایند: خواندن یک نماز نافله در مسجد کوفه ثواب یک عمره در معیت نبی اکرم (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و خواندن یک نماز واجب در آن نیز ثواب یک حج در معیت حضرتش خواهد داشت. در این مسجد هزار پیغمبر و هزار جانشین پیغمبر (علیهم السلام) نماز به جای آورده اند.

37-   امام جعفرصادق (علیه السلام) می فرمایند: مستحب است انسان در مسجد الغدیر نماز بخواند، آنجا موضع شریفی است که پیامبر اکرم (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) امیرالمومنین (علیه السلام) را به جانشینی خود منصوب نمود و خداوند متعال در آنجا حق را آشکار و بر همگان اعلام فرمود.

38-   پیامبر گرامی اسلام (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) می فرمایند: هرکس به مسجد من در قبا بیاید و درآن دو رکعت نماز بگزارد ثواب یک عمره خواهد داشت.

39-   امام جعفرصادق (علیه السلام) می فرمایند: هر شخص گرفتاری که به مسجد سهله بیاید و بین نماز مغرب و عشاء دو رکعت نماز بخواند و از خداوند متعال حاجت خود را بخواهد، حاجتش را روا می فرماید.

40-   امام جعفرصادق (علیه السلام) می فرمایند: خواندن یک نماز در مسجد الاقصی برابر هزار نماز است و در مسجد جامع شهر برابر صد نماز و در مسجد محله بیست و پنج نماز و در مسجد بازار برابر دوازده نماز می باشد.

منبع: کتاب شکوفه های حکمت

تحقیق و تدوین: آیت الله سیدعلی لواسانی

چهل حدیث درباره نمازجمعه و نماز جماعت
تأثیرات نماز بر زندگی - قسمت اول

Related Posts