تأثیرات نماز بر زندگی - قسمت اول

تأثیرات نماز بر زندگی - قسمت اول


نماز و مردم:

​اصل در نماز به جماعت خواندن است. در نماز جماعت،با مردم ،در مردم و از مردم بودن مطرح است،در کنار مردم بودن بدون هیچگونه امتیاز ،از هر نژاد و اقلیم و در هر شرایطی اقتصادی.

نماز جماعت بدون امام نمی شود،چنانکه جامعه بدون رهبر نمی شود.امام برای همه مردم به طور یکسان امام است،نه برای گروه خاص. فقیر وغنی و زشت و زیبا در کنار هم قرار میگیرند،باید امتیازات پوچ با نماز جماعت از جامعه حذف شود،اگر امام در نماز اشتباه کرد مردم به او هشدار می دهند،یعنی در نظام اسلامی امام و امت باید مراقب یکدیگر باشند. 

امام جماعت باید مراعات ضعیف ترین مردم را بکند و نماز را طول ندهد و این خود درسی است که مسئولین باید در برنامه ریزی ها و حرکت ها توجه به همه اقشار داشته باشند. 

در نماز جماعت مردم نباید از امام جلو بیفتند و این درس دیگری است که نشانه نظام و ادب می باشد.اگر از امام جماعت گناهی سرزد و مردم فهمیدند،باید کنار رود،یعنی مردم و جامعه را نباید به دست فاسق سپرد. 

در نماز جماعت همه با هم به خاک افتاده و سجده می کنیم ،آری باید همه با هم باشیم. در نماز جماعت همه مردم می توانند با کسب علم و تقوی و محبوبیت امام شوند،پیشنمازی ارث کسی نیست،هرکسی در کمالات برتر شد در جامعه آقاست.


نماز و اطلاع رسانی:

​امروز در دنیا دولت ها با صرف بودجه های سرسام آوری برای امر اطلاع رسانی کوشش می کنند. در اسلام طرح نماز جماعت و حضور مردم در صحنه،آن هم در خانه خداوند و با وضو،بهترین فرصت برای آشنایی مردم با یکدیگر و آشنایی با توطئه های دشمنان و پیش بینی راه حل ها برای خنثی کردن آن و شنیدن آخرین اخبار و گرفتن تحلیل درست از زبان امام جماعت با سواد و با تقوی و احوال پرسی از یکدیگر و تفقد از محرومین جامعه و یاد گذشتگانی که در مسجد بوده اند و حضور و غیاب ساده و بی تشریفات و دعای دسته جمعی برای حل مشکلات و استمداد از خداوند است.


نماز و تحرک:

​اسلام از مردم تحرک و هیجان معنوی می خواهد،شعار "عجلوا بالصلوة" و "فاسمعوا الی ذکرالله"(سوره جمعه،آیه 9)یعنی باید هنگام نماز با صدای مقدس اذان در جامعه مسلمین ،تحرک و تصمیم خاصی را به وجود آورد،باید کارها تعطیل،تفرق ها تبدیل به وحدت،غفلت ها تبدیل به ذکر و یاد خدا شود. مؤمن واقعی کسی است که هرگاه یاد خدا شد،دل او تکان بخورد.مثال کسی که صدای اذان را بشنود و بی توجه باشد،مثال کسی است که صدای پدر را بشنود و اعتنا نکند. 

ادامه دارد.... 

"برگرفته از کتاب 114 نکته درباره نماز،محسن قرائتی"

​التماس دعا

چهل حدیث درباره مساجد
آثار فردی و اجتماعی حجاب:

Related Posts