اهمیت و ارزش مسجد

اهمیت و ارزش مسجد


تاسیس مسجد

تاسیس مسجد از مصادیق روشن باقیات صالحات است. پیامبر (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) در این باره فرمودند: آنچه از کارها و نیکی های مومن پس از مرگش به او می رسد، دانشی است که آن را منتشر کرده و فرزند صالح و نیز مصحف قرآن است که از خود برجای گذاشته یا مسجدی است که ساخته است و باز فرمودند: هفت چیز است که پس از مرگ، ثوابش برای بنده نوشته می شود که از جمله مسجدسازی است. 


پاداش مسجدسازی

امام باقر (علیه السلام) فرمودند: هرکس مسجدی بسازد، هرچند به اندازه لانه مرغ سنگخوار (پرنده ای است به

اندازه کبوتر که غالباً در بیابان زندگی می کند.) باشد خدا در بهشت برایش خانه ای می سازد.


رعایت سادگی در بنای مسجد

رسول خدا (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) فرمودند: مساجد خود را بی ایوان و کنکره بسازید(کنایه از ساده بودن و نداشتن زمینه مزاحمت برای هماسایگان) و شهرهایتان را به لحاظ مکان و نمای زیبا به گونه ای بسازید که چشم نواز بوده و چشم انداز داشته باشد.

پیامبر (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) فرمودند: مساجدتان را به زر و زینت نیارایید، آنگونه که یهود و نصارا کنیسه های خود را آراستند.


مسجدسازی در مسیرها

پیامبر (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) فرمودند: مسجد بسازید و خاک و خاشاک آن را بیرون ببرید. هرکس برای خدا مسجدی بسازد خدا در بهشت برایش خانه ای می سازد. مردی عرض کرد: ای سول خدا! مساجدی که در مسیرها و میان راه ها ساخته می شوند نیز این گونه اند؟ فرمود: آری و بیرون بردن خاکروبه از آن، مهریه حوریان بهشتی است.


توسعه بنای مسجد

رسول خدا (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) بر گروهی گذشت که به پی ریزی برای ساختن مسجدی مشغول بودند (و گویا چون برای مسجد محدوده اندکی درنظر گرفته بودند) فرمودند: آن را گسترش دهید و (با اجتماع در آن) آن را پر کنید آنان براساس فرمان پیامبر (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) مسجد را گسترش دادند.


آثار دنیوی و اخروی آبادانی مسجد

امیرمومنان (علیه السلام) فرمودند: هرگاه خدا اراده کند که اهل زمین را به عذابی گرفتار کند، می گوید: اگر نبودند کسانی که در بزرگی و عظمت من یکدیگر را دوست می دارند و مسجدهایم را آباد می سازند و در سحرگاهان به استغفار و طلب آمرزش می پردازند، حتماً عذابم را نازل می کردم.

آبادانی مساجد نشانه جوانمردی است، امیرمومنان علی (علیه السلام) می فرماید: مروت و جوانمردی در شش چیز است: سه چیز در حضر (وطن) و آنها تلاوت قرآن، آبادسازی مساجد برای خدا و دوست گزینی در راه خدایند و سه چیز در سفر و آنها بذل زاد و توشه به دیگران و حسن خلق به همسفران و نیکو معاشرت کردن با مردم اند.


پاداش احترام به مسجد

امیرمومنان (علیه السلام) می فرماید: کسی که مسجد را گرامی دارد، خدا را در قیامت با شادمانی و بشارت ملاقات کند و نامه اعمالش به دست راست او داده شود. پیامبر (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) فرمود: کسی که آب دهانش را برای احترام به حق مسجد فرو برد، خدا آن را قوت بدنش قرار دهد و برایش حسنه ای نوشته شود و گناهی از او محو گردد و دردمندی از درونش برطرف گردد.


پرهیز از تحقیر مسجد

امیرمومنان (علیه السلام) می فرماید: مرد مسلمان را مردک (زن مسلمان را زنک) قرآن را قرآنک و مسجد را مسجدک نخوانند.


سفارش به حضور در اجتماع مسجد

پیامبر (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) می فرماید: شیطان گرگ انسان است، همانند گرگ گوسفند که گوسفند جدا شده از گله را می برد، پس از جدایی و تفرقه بپرهیزید و بر شما باد به پیوستن به جماعت و عموم مسلمانان و حضور در مسجد.

امام صادق (علیه السلام) می فرماید: بزرگ منشی دو گونه است: در وطن در سفر، آنچه در وطن مایه یا جلوه گاه بزرگ منشی و سرافرازی است چند چیز است، از جمله حضور در مسجد.


پاداش روشن کردن چراغ مسجد

رسول خدا (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) می فرماید: کسی که در یکی از مساجد خدای بزرگ چراغی بیفروزد تا زمانی که نوری از آن چراغ در مسجد می تابد، فرشتگان و حاملان عرش خدا پیوسته برای او استغفار می کنند.


بهداشت و نظافت مسجد

پیامبر (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) برای آنکه اهل مسجد آزرده نشوند فرمودند: هرکس سیر خورده است به مسجد نیاید.

امیرمومنان (علیه السلام) می فرمودند: هرکس غذای بدبو خورده است به مسجد نرود.


منبع: کتاب مفاتیح الحیاه

مولف: آیت الله جوادی آملی


چهل حدیث درباره نماز
نماز و حضور قلب

Related Posts