مستحبات و آداب نماز

مستحبات و آداب نماز


مستحبات و آداب قبل از نماز عبارت است از:

♥    ​ در هنگام وضو رو به قبله بايستد و قبل از آن مسواك بزند. همچنين دعاهايى كه در هر يك از افعال واجب و مستحب وضو وارد شده بخواند.
♥    در حال نماز لباس س فيد و معطرى بپوشد انگشترى عقيق در دست كند و جامه سياه نپوشد
♥    براى نماز جاى مخصوص، لباس مخصوص و سجاده يا فرش مخصوص انتخاب كند.
♥    نماز را به جماعت بخواند و اگر مرد است، طرف راست امام بايستد.
♥    پيش از نمازهاى يوميه، اذان و اقامه بگويد. موقع اذان گفتن نيز رو به قبله بايستد و با وضو و يا غسل باشد.
♥    همانگونه كه با صورت و بدن رو به قبله مى‏ايستد، مستحب است قلب هم به سمت قبله متوجه باشد.


مستحبات و آداب بين نماز عبارت است از:

♥     ​ براى نمازگزار سزاوار است كه در تمام ذكرها و كارهاى نماز با حضور قلب باشد.
♥     در نيت اخلاص داشته باشد و نماز خود را از هر عمل ونيت غير خدايى پاك كند.
♥     موقع گفتن تكبير اول نماز و تكبيرهاى بين نماز، دست‏ها را تا مقابل گوش‏ها بالا ببرد. همچنين مستحب است قبل از گفتن (تكبيرة الاحرام)، شش بار تكبير بگويد و دعاهاى وارده را بخو اند.
♥      كمال قيام بدن به اين است كه با طمأنينه، هيبت و حيا باشد. مستحب است در حال ايستادن، بدن را راست نگه دارد و شانه‏ها را پايين بياندازد. هم چنين سر خود را پايين افكند و به موضع سجده بنگرد و به آسمان و راست و چپ نگاه نكند.
♥      در قيام دست‏ها را بر روى ران‏ها بگذارد، انگشت‏ها را به هم بچسباند، جاى سجده را نگاه كند، سنگينى بدن را به طور مساوى روى دو پا بياندازد و پاها را پس و پيش نگذارد.
♥     كمال قلب در هنگام نماز، به اين است كه خداى تبارك و تعالى ر ا پيوسته در نظر داشته باشد.
♥     با دست‏هايش بازى نكند و پاهاى خود را حركت ندهد. همچنين انگشتان پا را رو به قبله گذاشته و از قبله ك ج نكند.
♥     در حال برخاستن، اين ذكر را بگويد: (بحول الله و قوته اقوم و اقعد).
♥     مستحب است در (قرائت) رعايت ترتيل كند و به اعراب كلمات اهميت دهد. همچنين در ركعت اول پيش از خواندن حمد بگويد: (اعوذ بالله من الشيطان ا لرجيم).
♥     بعد از تكبيرة الاحرام بگويد: (يا محسن قد اتاك المسى‏ء و قد امرت المحسن ان يتجاوز عن المسى‏ء انت المحسن وانا المسى‏ء بحق محمد و آل محمد، صل على محمد و آل محمد و تجاو ز عن قبيح ما تعلم منى).
♥     بعد از تمام شدن حمد بگويد: (الحمد الله رب العالمين).
♥     مستحب است در تمام نمازها در ركعت اول، (سوره قدر) و در ركعت دوم، (سوره توحيد) را بخواند.
♥     قنوت يكى از مستحبات مؤكّد است. مستحب است قبل از قنوت، تكبير بگويد و بعد از آن دست‏ها را بالا ببرد و انگشتان را به هم بچسباند، مگر دو انگشت بزرگ را (انگشت شست).
♥     پيش از رفتن به ركوع، درحالى‏كه راست ايستاده، تكبير بگويد. در ركوع دست راست را بر زانوى پاى راست بگذارد. زانوها را به عقب دهد، پشت را صاف كند، گردن را بكشد و مساوى پشت نگه دارد. بعد از آن كه از ركوع برخاست و راست ايستاد، بگويد: (سمع الله لمن حمده).
♥     در حال سجده، انگشتان دست را به هم بچسباند و برابر گوش بگذارد، به طورى كه سر آنها رو به قبله باشد. در سجده دعا كند واز خدا حاجت بخواهد. بعد از سجده نيز بر ران چپ بنشيند و روى پاى راست را بر كف پاى چپ بگذارد.
♥     مستحب است در حال تشهد، بر ران چپ بنشيند و روى پاى راست را به كف پاى چپ بگذارد.
♥       پيش از تشهد بگويد: (الحمد لله) يا بگويد: (بسم الله و بالله و الحمد لله و خير الاسماء لله).
♥     هم چنين در تشهد اول بعد از صلوات، بگويد: (و تقبلشفاعته فى امته و ارفع د رجته).
♥     هنگام برخاستن از تشهد بگويد: (بحول الله و قوته اقوم و اقعد).
♥     مستحب است در حال قيام نگاه كردن به محل سجده، و نيز بعيد نيست استحباب نگاه كردن بين دو قدم در حال ركوع و به طرف بينى در حال سجود و به دامن خود در حال نشسته و ب ه كف دو دست در حال قنوت.
♥      مستحب است در حال قيام گذاشتن دستها روى رانها مقابل زانو و در حال قنوت قرار دادن آنها مقابل صورت به طورى كه كف آنها رو به آسمان باشد.
♥     مستحب است در حال سجده گذاشتن دست ها مقابل گوش ها يا صورت يا شانه ها، و در حال نشسته روى ران ها و در حال ركوع روى زانو ب راى مردها.
♥     مستحب است انسان بعد از نماز مشغول تعقيب، يعنى خواندن ذكر و دعا و قرآن شود. و بهتر است پيش از آن كه از جاى خود حركت كند و وضو و غسل و تيمم او باطل شود، روب ه قبله تعقيب رابخواند. و لازم نيست تعقيب به عربى باشد ولى بهتر است چيزهايى را كه در كتابهاى دعا دستور داده اند بخواند.
♥      از تعقيبهايى كه خيلى سفارش شده است، تسبيح حضرت زهرا (عليهاالسلام) است كه بايد به اين ترتيب گفته شود : 34 مرتبه « اللّه اَكبر » ، سپس 33 مرتبه « اَلحَمدُ للّه » و بعد از آن 33 مرتبه « سُبحان اللّه » ، و بنا بر اظهر مى شود « سبحان اللّه » را پيش از « اَلحَمد للّه » گفت ، ولى بهتر است بعد از « الحمد للّه » گفته شود.
♥     مستحب است بعد از نماز سجده شكر نمايد و همين قدر كه پيشانى را به قصد شكر بر زمين بگذارد كافى است، ولى بهتر است صد مرتبه يا سه مرتبه يا يك مرتبه، « شُكرا للّه » يا « شكرا » يا « عَفْوا » بگويد و نيز مستحب است هروقت نعمتى به انسان مى رسد يا بلايى از او دور مى شود سجده شكر بجا آورد .

مکروهات و مستحبات قیام - رکوع - تشهد - سلام
مختصری از زندگی امام علی (علیه السلام)

Related Posts

 

نوشتن دیدگاه