مستحبات و آداب نماز

مستحبات و آداب نماز
مستحبات و آداب قبل از نماز عبارت است از:♥    ​در هنگام وضو رو به قبله بايستد و قبل از آن مسواك بزند. همچنين دعاهايى كه در هر يك از افعال واجب و مستحب وضو وارد شده بخواند.♥    در حال نماز لباس سفيد و معطرى بپوشد انگشترى عقيق در دست...
ادامه خواندن
  9448 بازدید