مستحبات و آداب نماز

مستحبات و آداب نماز
مستحبات و آداب قبل از نماز عبارت است از: ♥    ​ در هنگام وضو رو به قبله بايستد و قبل از آن مسواك بزند. همچنين دعاهايى كه در هر يك از افعال واجب و مستحب وضو وارد شده بخواند. ♥    در حال نماز لباس س فيد و معطرى بپوشد انگشترى عقيق در...
ادامه خواندن
  4201 بازدید