واقعه عاشورا (2):

واقعه عاشورا (2):
شهادت امام حسین علیه السلام:​راوی گوید : چون حضرت امام در اثر زخمها و جراحات بسیار كه در بدن مباركش وارد گردیده بود ضعف و سستی بر حضرتش مستولی شد و از اثر اصابت تیرهای بسیار بر بدنش ، مانند خارپشت به نظر می آمد در این موقع ، صالح بن و هب مری یا مزنی ...
ادامه خواندن
  1384 بازدید