آداب و ارکان نماز - بخش اول

آداب و ارکان نماز - بخش اول
​بزرگان فرموده اند:در هر عملی از نماز که انجام می دهی باطن آن را درنظر بگیر و توجهی مناسب به آن داشته باش.پس چون صدای اذان را شنیدی موذن را فرستاده پروردگار خود بدان که تو را برای مهمانی اش دعوت می کند پس دست از هر کاری که داری باز دار و به سوی خانه ...
ادامه خواندن
  1965 بازدید