آداب صحیح خواندن نماز

آداب صحیح خواندن نماز
​ امام چگونه نماز خواندند؟؟!!!​از حماد ابن عیسی(که از اصحاب اجماع است و زریق روایت به او نیز صحیح است) روایت کرده اند که گفت:روزی امام جعفر صادق علیه السلام به من فرمودند:ای حماد! آیا نماز خواندن می دانی؟گفتم ای سرورم! من کتاب "حریز" ر...
ادامه خواندن
  7140 بازدید