داستان ها و حکایت های نماز – بخش اول

داستان ها و حکایت های نماز – بخش اول
پیامبر اکرم (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و نماز​ در حال نماز صدای دیگ جوشان از سینه آن حضرت شنیده می شد و یکی از همسران آن حضرت می گوید که پیامبر (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) با ما سخن می گفت و ما با او سخن می گفتیم ولی آنگاه که برای نماز حاضر می...
ادامه خواندن
  1014 بازدید

آداب و ارکان نماز - بخش اول

آداب و ارکان نماز - بخش اول
​بزرگان فرموده اند:در هر عملی از نماز که انجام می دهی باطن آن را درنظر بگیر و توجهی مناسب به آن داشته باش.پس چون صدای اذان را شنیدی موذن را فرستاده پروردگار خود بدان که تو را برای مهمانی اش دعوت می کند پس دست از هر کاری که داری باز دار و به سوی خانه ...
ادامه خواندن
  1988 بازدید