واقعه عاشورا (2):

واقعه عاشورا (2):
شهادت امام حسین علیه السلام:​راوی گوید : چون حضرت امام در اثر زخمها و جراحات بسیار كه در بدن مباركش وارد گردیده بود ضعف و سستی بر حضرتش مستولی شد و از اثر اصابت تیرهای بسیار بر بدنش ، مانند خارپشت به نظر می آمد در این موقع ، صالح بن و هب مری یا مزنی ...
ادامه خواندن
  1022 بازدید

واقعه عاشورا(1):

واقعه عاشورا(1):
امام حسین علیه السلام دلاوری تنها:​راوی می گوید: پس از شهادت عباس علیه السلام ، امام حسین علیه السلام دشمن را به جنگ تن به تن فرا خواند و پیوسته تمام کسانی را که به جنگش می آمدند ، می کشت تا اینکه تعداد زیادی از افراد لشکر ابن سعد را به هلاکت رساند و...
ادامه خواندن
  952 بازدید