دحوالعرض

دحوالعرض

دحوالارض چیست ؟

دحوالارض، بیست و پنجم ذیقعده را گویند که در آن زمین گسترش یافته است. و از روزهای خاص و پرفضیلیت می باشد که عبادت، شب زنده داری و روزه داری در آن بسیار توصیه و تاکید گردیده است.

ادامه خواندن
  1206 بازدید