آداب و ارکان نماز - بخش سوم

آداب و ارکان نماز - بخش سوم
سجده​پس چون از رکوع برخاستی خود را در مقابل عظمت و جلال خداوند به خاک انداز و شریف ترین موضع بدن یعنی پیشانی و صورتت را به خاک درش بسای که ای خدای بزرگ مرا با شرافت چه کار؟! من خاکسار درگاه توام و بدان افتخار می کنم پس تا می توانی ذکر سجده را تکرار ک...
ادامه خواندن
  1983 بازدید

آداب و ارکان نماز - بخش دوم

آداب و ارکان نماز - بخش دوم
تکبیره الاحرام​پس با قلبی پاک عظمت و کبریائی خداوند سبحان را در نظر آور و خود را حقیر و کوچک بشمار و بگو «الله اکبر» یعنی خداوند از هر چیزی بزرگتر است بلکه بزرگتر است از آنکه وصف شود.پس اگر خواستی تکبیر را هفت بار تکرار کن تا مجد و عظمت خداوند هرچه ب...
ادامه خواندن
  2142 بازدید

آداب و ارکان نماز - بخش اول

آداب و ارکان نماز - بخش اول
​بزرگان فرموده اند:در هر عملی از نماز که انجام می دهی باطن آن را درنظر بگیر و توجهی مناسب به آن داشته باش.پس چون صدای اذان را شنیدی موذن را فرستاده پروردگار خود بدان که تو را برای مهمانی اش دعوت می کند پس دست از هر کاری که داری باز دار و به سوی خانه ...
ادامه خواندن
  3354 بازدید