جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر دمشق

دمشق | دمشق | سوریه

اوقات شرعی امروز دمشق

اذان صبح: ٠٤:٢٨:٣٣
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٥:٥٢
اذان ظهر: ١٢:٣٣:١٧
غروب آفتاب: ١٩:١١:١٠
اذان مغرب: ١٩:٢٩:٣٣
نیمه شب شرعی: ٢٣:٤٩:٠٩

دوشنبه ٠٣ اردیبهشت ١٤٠٣
١٣ شوال ١٤٤٥ قمری
٢٢ آوریل ٢٠٢٤ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر دمشق (شهرستان دمشق) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٣ اردیبهشت ٠٣ شهر دمشق)، ماه جاری (اوقات شرعی اردیبهشت ٠٣ شهر دمشق)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٣ شهر دمشق)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت شیخ بهایی

گاندی
بی‌اعتمادی، نشانی از ناتوانی‌ست.

اوقات شرعی ماه جاری شهر دمشق

اوقات شرعی اردیبهشت ٠٣ | اوقات شرعی آوریل ٢٤ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٥ | + اوقات شرعی رمضان ٣

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر دمشق در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر دمشق ١٤٠٣ - ٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی

برابر با سال ١٤٤٦ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٣ شهر دمشق (سال ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ١٢ اسفند ١٤٠٣ | ٠٢ مارس ٢٠٢٥
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٤ روز
تاریخ عید فطر: ١١ فروردین ١٤٠٤ | ٣١ مارس ٢٠٢٥ (اول شوال ١٤٤٦)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر دمشق ٠٣ - ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان دمشق
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٣/١٢/١٢٠٤:٤٠:٥٣٠٦:٠١:٥٧١١:٤٦:٥٥١٧:٣٢:٢٤١٧:٥٠:٠٧٢٣:٠٦:٠٢
٠٢ رمضان | ٠٣/١٢/١٣٠٤:٣٩:٤٠٠٦:٠٠:٤٣١١:٤٦:٤٣١٧:٣٣:١٣١٧:٥٠:٥٥٢٣:٠٥:٥٠
٠٣ رمضان | ٠٣/١٢/١٤٠٤:٣٨:٢٧٠٥:٥٩:٢٨١١:٤٦:٣٠١٧:٣٤:٠٢١٧:٥١:٤٣٢٣:٠٥:٣٧
٠٤ رمضان | ٠٣/١٢/١٥٠٤:٣٧:١٢٠٥:٥٨:١٣١١:٤٦:١٦١٧:٣٤:٥١١٧:٥٢:٣١٢٣:٠٥:٢٤
٠٥ رمضان | ٠٣/١٢/١٦٠٤:٣٥:٥٧٠٥:٥٦:٥٧١١:٤٦:٠٢١٧:٣٥:٣٩١٧:٥٣:١٨٢٣:٠٥:١٠
٠٦ رمضان | ٠٣/١٢/١٧٠٤:٣٤:٤١٠٥:٥٥:٤١١١:٤٥:٤٨١٧:٣٦:٢٧١٧:٥٤:٠٥٢٣:٠٤:٥٥
٠٧ رمضان | ٠٣/١٢/١٨٠٤:٣٣:٢٤٠٥:٥٤:٢٤١١:٤٥:٣٤١٧:٣٧:١٥١٧:٥٤:٥٢٢٣:٠٤:٤٠
٠٨ رمضان | ٠٣/١٢/١٩٠٤:٣٢:٠٦٠٥:٥٣:٠٦١١:٤٥:١٩١٧:٣٨:٠٢١٧:٥٥:٣٩٢٣:٠٤:٢٥
٠٩ رمضان | ٠٣/١٢/٢٠٠٤:٣٠:٤٨٠٥:٥١:٤٩١١:٤٥:٠٣١٧:٣٨:٤٩١٧:٥٦:٢٦٢٣:٠٤:٠٩
١٠ رمضان | ٠٣/١٢/٢١٠٤:٢٩:٢٨٠٥:٥٠:٣٠١١:٤٤:٤٨١٧:٣٩:٣٦١٧:٥٧:١٢٢٣:٠٣:٥٢
١١ رمضان | ٠٣/١٢/٢٢٠٤:٢٨:٠٨٠٥:٤٩:١٢١١:٤٤:٣٢١٧:٤٠:٢٣١٧:٥٧:٥٩٢٣:٠٣:٣٥
١٢ رمضان | ٠٣/١٢/٢٣٠٤:٢٦:٤٨٠٥:٤٧:٥٣١١:٤٤:١٥١٧:٤١:٠٩١٧:٥٨:٤٥٢٣:٠٣:١٨
١٣ رمضان | ٠٣/١٢/٢٤٠٤:٢٥:٢٦٠٥:٤٦:٣٤١١:٤٣:٥٩١٧:٤١:٥٥١٧:٥٩:٣١٢٣:٠٣:٠٠
١٤ رمضان | ٠٣/١٢/٢٥٠٤:٢٤:٠٤٠٥:٤٥:١٤١١:٤٣:٤٢١٧:٤٢:٤١١٨:٠٠:١٧٢٣:٠٢:٤١
١٥ رمضان | ٠٣/١٢/٢٦٠٤:٢٢:٤٢٠٥:٤٣:٥٥١١:٤٣:٢٥١٧:٤٣:٢٧١٨:٠١:٠٢٢٣:٠٢:٢٣
١٦ رمضان | ٠٣/١٢/٢٧٠٤:٢١:١٨٠٥:٤٢:٣٥١١:٤٣:٠٨١٧:٤٤:١٣١٨:٠١:٤٨٢٣:٠٢:٠٤
١٧ رمضان | ٠٣/١٢/٢٨٠٤:١٩:٥٥٠٥:٤١:١٤١١:٤٢:٥١١٧:٤٤:٥٨١٨:٠٢:٣٤٢٣:٠١:٤٤
١٨ رمضان | ٠٣/١٢/٢٩٠٤:١٨:٣٠٠٥:٣٩:٥٤١١:٤٢:٣٣١٧:٤٥:٤٣١٨:٠٣:١٩٢٣:٠١:٢٤
١٩ رمضان | ٠٣/١٢/٣٠٠٤:١٧:٠٥٠٥:٣٨:٣٤١١:٤٢:١٥١٧:٤٦:٢٨١٨:٠٤:٠٤٢٣:٠١:٠٤
٢٠ رمضان | ٠٤/٠١/٠١٠٤:١٥:٤٠٠٥:٣٧:١٣١١:٤١:٥٨١٧:٤٧:١٣١٨:٠٤:٥٠٢٣:٠٠:٤٤
٢١ رمضان | ٠٤/٠١/٠٢٠٤:١٤:١٤٠٥:٣٥:٥٢١١:٤١:٤٠١٧:٤٧:٥٨١٨:٠٥:٣٥٢٣:٠٠:٢٣
٢٢ رمضان | ٠٤/٠١/٠٣٠٤:١٢:٤٨٠٥:٣٤:٣٢١١:٤١:٢٢١٧:٤٨:٤٣١٨:٠٦:٢٠٢٣:٠٠:٠٢
٢٣ رمضان | ٠٤/٠١/٠٤٠٤:١١:٢٢٠٥:٣٣:١١١١:٤١:٠٤١٧:٤٩:٢٨١٨:٠٧:٠٥٢٢:٥٩:٤١
٢٤ رمضان | ٠٤/٠١/٠٥٠٤:٠٩:٥٥٠٥:٣١:٥٠١١:٤٠:٤٥١٧:٥٠:١٢١٨:٠٧:٥١٢٢:٥٩:٢٠
٢٥ رمضان | ٠٤/٠١/٠٦٠٤:٠٨:٢٧٠٥:٣٠:٢٩١١:٤٠:٢٧١٧:٥٠:٥٧١٨:٠٨:٣٦٢٢:٥٨:٥٨
٢٦ رمضان | ٠٤/٠١/٠٧٠٤:٠٧:٠٠٠٥:٢٩:٠٩١١:٤٠:٠٩١٧:٥١:٤١١٨:٠٩:٢١٢٣:٢٨:٣٦
٢٧ رمضان | ٠٤/٠١/٠٨٠٥:٠٥:٣٢٠٦:٢٧:٤٨١٢:٣٩:٥١١٨:٥٢:٢٥١٩:١٠:٠٦٢٣:٥٨:١٥
٢٨ رمضان | ٠٤/٠١/٠٩٠٥:٠٤:٠٤٠٦:٢٦:٢٨١٢:٣٩:٣٣١٨:٥٣:١٠١٩:١٠:٥١٢٣:٥٧:٥٢
٢٩ رمضان | ٠٤/٠١/١٠٠٥:٠٢:٣٥٠٦:٢٥:٠٨١٢:٣٩:١٥١٨:٥٣:٥٤١٩:١١:٣٦٢٣:٥٧:٣٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٣ - ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری شهر دمشق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٣ - ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری شهر دمشق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٣ - ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری شهر دمشق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دمشق

اوقات شرعی شوال ١٤٤٥ قمری شهر دمشق

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٥ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر دمشق قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دمشق دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٥ قمری شهر دمشق

ذیقعده
شوال ١٤٤٥ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٥ هـ.ق
شهر دمشق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٥ هـ.ق شهر دمشق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٥ هـ.ق شهر دمشق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر دمشق را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دمشق برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٤
سال ١٤٤٥ هـ.ق
١٤٤٦

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ میلادی شهر دمشق

در این قسمت جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ م شهر دمشق قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دمشق دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ میلادی شهر دمشق

می
آوریل ٢٠٢٤ م
مارس

دانلود اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ شهر دمشق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ میلادی شهر دمشق شهر دمشق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ میلادی شهر دمشق شهر دمشق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر دمشق را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دمشق برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٣
سال ٢٠٢٤ م
٢٠٢٥

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ شمسی شهر دمشق

در این قسمت جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ هـ.ش شهر دمشق قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دمشق دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ شمسی شهر دمشق

خرداد
اردیبهشت ١٤٠٣ هـ.ش
فروردین
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اردیبهشت ١٤٠٣٠٤:٣١:٢٣٠٥:٥٨:١٠١٢:٣٣:٤٠١٩:٠٩:٤٠١٩:٢٧:٥٨٢٣:٤٩:٤٨
٠٢ اردیبهشت ١٤٠٣٠٤:٢٩:٥٧٠٥:٥٧:٠٠١٢:٣٣:٢٨١٩:١٠:٢٥١٩:٢٨:٤٦٢٣:٤٩:٢٩
٠٣ اردیبهشت ١٤٠٣٠٤:٢٨:٣٣٠٥:٥٥:٥٢١٢:٣٣:١٧١٩:١١:١٠١٩:٢٩:٣٣٢٣:٤٩:٠٩
٠٤ اردیبهشت ١٤٠٣٠٤:٢٧:٠٩٠٥:٥٤:٤٤١٢:٣٣:٠٥١٩:١١:٥٥١٩:٣٠:٢١٢٣:٤٨:٥٠
٠٥ اردیبهشت ١٤٠٣٠٤:٢٥:٤٥٠٥:٥٣:٣٧١٢:٣٢:٥٥١٩:١٢:٤١١٩:٣١:٠٩٢٣:٤٨:٣٢
٠٦ اردیبهشت ١٤٠٣٠٤:٢٤:٢٢٠٥:٥٢:٣٠١٢:٣٢:٤٥١٩:١٣:٢٦١٩:٣١:٥٧٢٣:٤٨:١٣
٠٧ اردیبهشت ١٤٠٣٠٤:٢٣:٠٠٠٥:٥١:٢٥١٢:٣٢:٣٥١٩:١٤:١٢١٩:٣٢:٤٥٢٣:٤٧:٥٥
٠٨ اردیبهشت ١٤٠٣٠٤:٢١:٣٩٠٥:٥٠:٢١١٢:٣٢:٢٦١٩:١٤:٥٨١٩:٣٣:٣٣٢٣:٤٧:٣٨
٠٩ اردیبهشت ١٤٠٣٠٤:٢٠:١٨٠٥:٤٩:١٨١٢:٣٢:١٧١٩:١٥:٤٣١٩:٣٤:٢٢٢٣:٤٧:٢١
١٠ اردیبهشت ١٤٠٣٠٤:١٨:٥٨٠٥:٤٨:١٥١٢:٣٢:٠٩١٩:١٦:٢٩١٩:٣٥:١٠٢٣:٤٧:٠٤
١١ اردیبهشت ١٤٠٣٠٤:١٧:٣٩٠٥:٤٧:١٤١٢:٣٢:٠١١٩:١٧:١٥١٩:٣٥:٥٨٢٣:٤٦:٤٧
١٢ اردیبهشت ١٤٠٣٠٤:١٦:٢٠٠٥:٤٦:١٤١٢:٣١:٥٤١٩:١٨:٠٠١٩:٣٦:٤٧٢٣:٤٦:٣٢
١٣ اردیبهشت ١٤٠٣٠٤:١٥:٠٣٠٥:٤٥:١٤١٢:٣١:٤٧١٩:١٨:٤٦١٩:٣٧:٣٥٢٣:٤٦:١٦
١٤ اردیبهشت ١٤٠٣٠٤:١٣:٤٧٠٥:٤٤:١٦١٢:٣١:٤١١٩:١٩:٣٢١٩:٣٨:٢٤٢٣:٤٦:٠١
١٥ اردیبهشت ١٤٠٣٠٤:١٢:٣١٠٥:٤٣:١٩١٢:٣١:٣٦١٩:٢٠:١٧١٩:٣٩:١٢٢٣:٤٥:٤٧
١٦ اردیبهشت ١٤٠٣٠٤:١١:١٧٠٥:٤٢:٢٣١٢:٣١:٣١١٩:٢١:٠٣١٩:٤٠:٠٠٢٣:٤٥:٣٣
١٧ اردیبهشت ١٤٠٣٠٤:١٠:٠٣٠٥:٤١:٢٩١٢:٣١:٢٦١٩:٢١:٤٩١٩:٤٠:٤٩٢٣:٤٥:٢٠
١٨ اردیبهشت ١٤٠٣٠٤:٠٨:٥١٠٥:٤٠:٣٥١٢:٣١:٢٢١٩:٢٢:٣٤١٩:٤١:٣٧٢٣:٤٥:٠٧
١٩ اردیبهشت ١٤٠٣٠٤:٠٧:٤٠٠٥:٣٩:٤٣١٢:٣١:١٩١٩:٢٣:١٩١٩:٤٢:٢٥٢٣:٤٤:٥٥
٢٠ اردیبهشت ١٤٠٣٠٤:٠٦:٣٠٠٥:٣٨:٥٢١٢:٣١:١٦١٩:٢٤:٠٥١٩:٤٣:١٣٢٣:٤٤:٤٣
٢١ اردیبهشت ١٤٠٣٠٤:٠٥:٢١٠٥:٣٨:٠٢١٢:٣١:١٤١٩:٢٤:٥٠١٩:٤٤:٠١٢٣:٤٤:٣٢
٢٢ اردیبهشت ١٤٠٣٠٤:٠٤:١٤٠٥:٣٧:١٤١٢:٣١:١٣١٩:٢٥:٣٥١٩:٤٤:٤٩٢٣:٤٤:٢١
٢٣ اردیبهشت ١٤٠٣٠٤:٠٣:٠٨٠٥:٣٦:٢٧١٢:٣١:١٢١٩:٢٦:١٩١٩:٤٥:٣٦٢٣:٤٤:١١
٢٤ اردیبهشت ١٤٠٣٠٤:٠٢:٠٣٠٥:٣٥:٤١١٢:٣١:١١١٩:٢٧:٠٤١٩:٤٦:٢٤٢٣:٤٤:٠٢
٢٥ اردیبهشت ١٤٠٣٠٤:٠١:٠٠٠٥:٣٤:٥٧١٢:٣١:١٢١٩:٢٧:٤٨١٩:٤٧:١١٢٣:٤٣:٥٣
٢٦ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٥٩:٥٨٠٥:٣٤:١٤١٢:٣١:١٢١٩:٢٨:٣٣١٩:٤٧:٥٨٢٣:٤٣:٤٥
٢٧ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٥٨:٥٧٠٥:٣٣:٣٢١٢:٣١:١٤١٩:٢٩:١٦١٩:٤٨:٤٤٢٣:٤٣:٣٧
٢٨ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٥٧:٥٩٠٥:٣٢:٥٢١٢:٣١:١٦١٩:٣٠:٠٠١٩:٤٩:٣١٢٣:٤٣:٣١
٢٩ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٥٧:٠١٠٥:٣٢:١٣١٢:٣١:١٨١٩:٣٠:٤٣١٩:٥٠:١٦٢٣:٤٣:٢٤
٣٠ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٥٦:٠٥٠٥:٣١:٣٦١٢:٣١:٢١١٩:٣١:٢٦١٩:٥١:٠٢٢٣:٤٣:١٩
٣١ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٥٥:١١٠٥:٣١:٠٠١٢:٣١:٢٤١٩:٣٢:٠٨١٩:٥١:٤٧٢٣:٤٣:١٤

دانلود اوقات شرعی اردیبهشت ٠٣ - ١٤٠٣ شهر دمشق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ شمسی شهر دمشق شهر دمشق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ شمسی شهر دمشق شهر دمشق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر دمشق را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دمشق برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٤٠٢
سال ١٤٠٣ هـ.ش
١٤٠٤

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر دمشق

دَمِشْق مرکز استان دمشق و پایتخت جمهوری عربی سوریه می‌باشد. شهر دمشق پس از حَلب[۱] دومین شهر پرجمعیت سوریه است. این شهر از یک سوی با تپه‌های سنگی و شیب‌دار احاطه شده.[۲] رودخانه برادا از میان شهر می‌گذرد.[۳]

شهر دمشق در ویکیپدیا

شهر دمشق

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر دمشق موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر دمشق برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر دمشق بر روی نقشه

شهر دمشق بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر دمشق

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر دمشق است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر دمشق
اوقات شرعی اردیبهشت ٠٣ شهر دمشق + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٥ شهر دمشق + دانلود
اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ شهر دمشق + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٣ شهر دمشق + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢٥ شهر دمشق + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای سوریه
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر دمشق

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر دمشق رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دمشق ماه رمضان ٣ / ١٤٠٣
زمان پخش اذان مستقیم به افق دمشق
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق دمشق
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق دمشق ماه رمضان ٣ / ١٤٠٣
زمان پخش اذان آنلاین به افق دمشق
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق دمشق
افق شرعی امروز فردا دمشق دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٣ / ١٤٠٣ دمشق دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر دمشق یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه تهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو