جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر دمشق

دمشق | دمشق | سوریه

اوقات شرعی امروز دمشق


اذان صبح: ٠٣:٤٧:٥٠
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٦:٢٤
اذان ظهر: ١٢:٣٢:٢٧
غروب آفتاب: ١٩:٣٨:٤٣
اذان مغرب: ١٩:٥٨:٤٥
نیمه شب: ٢٣:٤٢:٥٩

شنبه ١٠ خرداد ١٣٩٩
٠٧ شوال ١٤٤١ قمری
٣٠ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر دمشق (شهرستان دمشق) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٠ خرداد ٩٩ شهر دمشق)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر دمشق)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر دمشق)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

گوته
به زودی روزگار انتقاد و عیب جویی به پایان می رسد و به وسیله پیشرفت تمدن، آزادی اندیشه به تمام معنی در جهان حكمفرما می شود و همه كس می تواند به دلخواه خود راجع به فلسفه وجود بیاندیشد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر دمشق

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر دمشق در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر دمشق ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر دمشق (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر دمشق ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دمشق ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤٠:٢٧٠٦:٠٥:٤٣١٢:٣٥:٠٥١٩:٠٤:٥٧١٩:٢٣:٠٣٢٣:٥١:٥٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٨:٥٩٠٦:٠٤:٢٩١٢:٣٤:٥١١٩:٠٥:٤٢١٩:٢٣:٤٩٢٣:٥١:٣٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٧:٣٢٠٦:٠٣:١٦١٢:٣٤:٣٧١٩:٠٦:٢٧١٩:٢٤:٣٦٢٣:٥١:١٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٦:٠٥٠٦:٠٢:٠٣١٢:٣٤:٢٣١٩:٠٧:١٢١٩:٢٥:٢٣٢٣:٥٠:٥٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٤:٣٨٠٦:٠٠:٥١١٢:٣٤:٠٩١٩:٠٧:٥٧١٩:٢٦:١٠٢٣:٥٠:٣٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٣:١٢٠٥:٥٩:٤٠١٢:٣٣:٥٦١٩:٠٨:٤٢١٩:٢٦:٥٨٢٣:٥٠:١٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣١:٤٦٠٥:٥٨:٢٩١٢:٣٣:٤٤١٩:٠٩:٢٧١٩:٢٧:٤٥٢٣:٤٩:٥٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٠:٢١٠٥:٥٧:١٩١٢:٣٣:٣١١٩:١٠:١٢١٩:٢٨:٣٣٢٣:٤٩:٣٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٨:٥٦٠٥:٥٦:١٠١٢:٣٣:٢٠١٩:١٠:٥٧١٩:٢٩:٢٠٢٣:٤٩:١٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٧:٣١٠٥:٥٥:٠٢١٢:٣٣:٠٨١٩:١١:٤٣١٩:٣٠:٠٨٢٣:٤٨:٥٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٦:٠٨٠٥:٥٣:٥٥١٢:٣٢:٥٧١٩:١٢:٢٨١٩:٣٠:٥٦٢٣:٤٨:٣٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٤:٤٥٠٥:٥٢:٤٨١٢:٣٢:٤٧١٩:١٣:١٤١٩:٣١:٤٤٢٣:٤٨:١٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢٣:٢٢٠٥:٥١:٤٣١٢:٣٢:٣٧١٩:١٣:٥٩١٩:٣٢:٣٢٢٣:٤٨:٠٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٢:٠١٠٥:٥٠:٣٨١٢:٣٢:٢٨١٩:١٤:٤٥١٩:٣٣:٢٠٢٣:٤٧:٤٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢٠:٤٠٠٥:٤٩:٣٥١٢:٣٢:١٩١٩:١٥:٣٠١٩:٣٤:٠٨٢٣:٤٧:٢٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٩:١٩٠٥:٤٨:٣٢١٢:٣٢:١١١٩:١٦:١٦١٩:٣٤:٥٧٢٣:٤٧:٠٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٨:٠٠٠٥:٤٧:٣٠١٢:٣٢:٠٣١٩:١٧:٠٢١٩:٣٥:٤٥٢٣:٤٦:٥٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٦:٤١٠٥:٤٦:٣٠١٢:٣١:٥٥١٩:١٧:٤٨١٩:٣٦:٣٣٢٣:٤٦:٣٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٥:٢٤٠٥:٤٥:٣٠١٢:٣١:٤٩١٩:١٨:٣٣١٩:٣٧:٢٢٢٣:٤٦:٢٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٤:٠٧٠٥:٤٤:٣٢١٢:٣١:٤٢١٩:١٩:١٩١٩:٣٨:١٠٢٣:٤٦:٠٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١٢:٥١٠٥:٤٣:٣٥١٢:٣١:٣٧١٩:٢٠:٠٥١٩:٣٨:٥٨٢٣:٤٥:٥١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:١١:٣٧٠٥:٤٢:٣٨١٢:٣١:٣٢١٩:٢٠:٥٠١٩:٣٩:٤٧٢٣:٤٥:٣٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:١٠:٢٣٠٥:٤١:٤٤١٢:٣١:٢٧١٩:٢١:٣٦١٩:٤٠:٣٥٢٣:٤٥:٢٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٩:١٠٠٥:٤٠:٥٠١٢:٣١:٢٣١٩:٢٢:٢١١٩:٤١:٢٣٢٣:٤٥:١٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٧:٥٩٠٥:٣٩:٥٧١٢:٣١:٢٠١٩:٢٣:٠٧١٩:٤٢:١٢٢٣:٤٤:٥٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٦:٤٩٠٥:٣٩:٠٦١٢:٣١:١٧١٩:٢٣:٥٢١٩:٤٣:٠٠٢٣:٤٤:٤٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٥:٤٠٠٥:٣٨:١٦١٢:٣١:١٥١٩:٢٤:٣٧١٩:٤٣:٤٨٢٣:٤٤:٣٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠٤:٣٢٠٥:٣٧:٢٧١٢:٣١:١٣١٩:٢٥:٢٢١٩:٤٤:٣٦٢٣:٤٤:٢٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٣:٢٦٠٥:٣٦:٤٠١٢:٣١:١٢١٩:٢٦:٠٧١٩:٤٥:٢٣٢٣:٤٤:١٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر دمشق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر دمشق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر دمشق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دمشق

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر دمشق

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر دمشق قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دمشق دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر دمشق

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
شهر دمشق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر دمشق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر دمشق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر دمشق را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دمشق برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر دمشق

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر دمشق قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دمشق دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر دمشق

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٤:٢٠٠٥:٣٠:٢٦١٢:٣١:٢٨١٩:٣٢:٤٨١٩:٥٢:٣٠٢٣:٤٣:٠٩
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:٢٩٠٥:٢٩:٥٣١٢:٣١:٣٢١٩:٣٣:٣٠١٩:٥٣:١٤٢٣:٤٣:٠٥
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:٤٠٠٥:٢٩:٢٢١٢:٣١:٣٧١٩:٣٤:١١١٩:٥٣:٥٨٢٣:٤٣:٠٢
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:٥٣٠٥:٢٨:٥٢١٢:٣١:٤٣١٩:٣٤:٥٢١٩:٥٤:٤١٢٣:٤٣:٠٠
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:٠٨٠٥:٢٨:٢٣١٢:٣١:٤٩١٩:٣٥:٣٢١٩:٥٥:٢٣٢٣:٤٢:٥٨
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٠:٢٤٠٥:٢٧:٥٦١٢:٣١:٥٦١٩:٣٦:١١١٩:٥٦:٠٥٢٣:٤٢:٥٧
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:٤٣٠٥:٢٧:٣١١٢:٣٢:٠٣١٩:٣٦:٥٠١٩:٥٦:٤٦٢٣:٤٢:٥٧
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:٠٣٠٥:٢٧:٠٧١٢:٣٢:١٠١٩:٣٧:٢٨١٩:٥٧:٢٧٢٣:٤٢:٥٧
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٨:٢٥٠٥:٢٦:٤٥١٢:٣٢:١٨١٩:٣٨:٠٦١٩:٥٨:٠٦٢٣:٤٢:٥٨
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:٥٠٠٥:٢٦:٢٤١٢:٣٢:٢٧١٩:٣٨:٤٣١٩:٥٨:٤٥٢٣:٤٢:٥٩
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:١٦٠٥:٢٦:٠٥١٢:٣٢:٣٥١٩:٣٩:١٩١٩:٥٩:٢٣٢٣:٤٣:٠٢
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:٤٤٠٥:٢٥:٤٨١٢:٣٢:٤٤١٩:٣٩:٥٤٢٠:٠٠:٠١٢٣:٤٣:٠٤
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:١٥٠٥:٢٥:٣٢١٢:٣٢:٥٤١٩:٤٠:٢٨٢٠:٠٠:٣٧٢٣:٤٣:٠٨
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٤٨٠٥:٢٥:١٨١٢:٣٣:٠٤١٩:٤١:٠٢٢٠:٠١:١٢٢٣:٤٣:١٢
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٢٢٠٥:٢٥:٠٥١٢:٣٣:١٤١٩:٤١:٣٥٢٠:٠١:٤٧٢٣:٤٣:١٧
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٥٩٠٥:٢٤:٥٤١٢:٣٣:٢٥١٩:٤٢:٠٧٢٠:٠٢:٢٠٢٣:٤٣:٢٣
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٣٨٠٥:٢٤:٤٤١٢:٣٣:٣٦١٩:٤٢:٣٧٢٠:٠٢:٥٣٢٣:٤٣:٢٩
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٢٠٠٥:٢٤:٣٦١٢:٣٣:٤٧١٩:٤٣:٠٧٢٠:٠٣:٢٤٢٣:٤٣:٣٥
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٠٣٠٥:٢٤:٣٠١٢:٣٣:٥٩١٩:٤٣:٣٦٢٠:٠٣:٥٤٢٣:٤٣:٤٣
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٤٩٠٥:٢٤:٢٥١٢:٣٤:١٠١٩:٤٤:٠٤٢٠:٠٤:٢٣٢٣:٤٣:٥٠
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٣٧٠٥:٢٤:٢١١٢:٣٤:٢٢١٩:٤٤:٣١٢٠:٠٤:٥١٢٣:٤٣:٥٩
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٢٧٠٥:٢٤:١٩١٢:٣٤:٣٥١٩:٤٤:٥٦٢٠:٠٥:١٨٢٣:٤٤:٠٨
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٢٠٠٥:٢٤:١٩١٢:٣٤:٤٧١٩:٤٥:٢١٢٠:٠٥:٤٣٢٣:٤٤:١٨
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:١٤٠٥:٢٤:٢٠١٢:٣٥:٠٠١٩:٤٥:٤٤٢٠:٠٦:٠٧٢٣:٤٤:٢٨
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:١١٠٥:٢٤:٢٣١٢:٣٥:١٢١٩:٤٦:٠٦٢٠:٠٦:٣٠٢٣:٤٤:٣٨
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:١١٠٥:٢٤:٢٧١٢:٣٥:٢٥١٩:٤٦:٢٧٢٠:٠٦:٥١٢٣:٤٤:٤٩
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:١٢٠٥:٢٤:٣٣١٢:٣٥:٣٨١٩:٤٦:٤٦٢٠:٠٧:١١٢٣:٤٥:٠١
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:١٦٠٥:٢٤:٤٠١٢:٣٥:٥١١٩:٤٧:٠٤٢٠:٠٧:٣٠٢٣:٤٥:١٣
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٢٢٠٥:٢٤:٤٩١٢:٣٦:٠٤١٩:٤٧:٢١٢٠:٠٧:٤٧٢٣:٤٥:٢٥
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٣٠٠٥:٢٤:٥٩١٢:٣٦:١٧١٩:٤٧:٣٧٢٠:٠٨:٠٣٢٣:٤٥:٣٨
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٤٠٠٥:٢٥:١٠١٢:٣٦:٣٠١٩:٤٧:٥١٢٠:٠٨:١٧٢٣:٤٥:٥٢

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر دمشق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر دمشق شهر دمشق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر دمشق شهر دمشق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر دمشق را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دمشق برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر دمشق

دَمِشْق مرکز استان دمشق و پایتخت جمهوری عربی سوریه می‌باشد. شهر دمشق پس از حَلب[۱] دومین شهر پرجمعیت سوریه است. این شهر از یک سوی با تپه‌های سنگی و شیب‌دار احاطه شده.[۲] رودخانه برادا از میان شهر می‌گذرد.[۳]

شهر دمشق در ویکیپدیا

شهر دمشق

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر دمشق موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر دمشق برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر دمشق بر روی نقشه

شهر دمشق بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر دمشق

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر دمشق است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر دمشق
اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر دمشق + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ شهر دمشق + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر دمشق + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای سوریه
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر دمشق

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر دمشق رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق دمشق ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دمشق
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دمشق ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ دمشق دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق دمشق
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق دمشق
زمان پخش اذان آنلاین به افق دمشق
زمان پخش اذان مستقیم به افق دمشق

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر دمشق یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو