جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر دمشق

دمشق | دمشق | سوریه

اوقات شرعی امروز دمشق


اذان صبح: ٠٤:٣٩:٥٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٤:٠١
اذان ظهر: ١١:١٩:٠٣
غروب آفتاب: ١٦:٣٣:٤٢
اذان مغرب: ١٦:٥٢:٢٥
نیمه شب: ٢٢:٣٧:١٢

چهارشنبه ٢٢ آبان ١٣٩٨
١٥ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٣ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر دمشق (شهرستان دمشق) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٢ آبان ٩٨ شهر دمشق)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر دمشق)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر دمشق)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

گیل لیندن فیلد
یك زندگی اجتماعی والا هرگز نمی تواند این توانایی را داشته باشد كه تجربه های ژرف پر معنایی [ =چَمی ] را بدون خواست خود در دسترس مان قرار دهد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر دمشق

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر دمشق در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر دمشق ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر دمشق (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر دمشق ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دمشق ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٣:٠٢٠٥:٥١:٢٧١٢:٣٢:٣٥١٩:١٤:١٠١٩:٣٢:٤٣٢٣:٤٧:٥٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢١:٤١٠٥:٥٠:٢٣١٢:٣٢:٢٦١٩:١٤:٥٦١٩:٣٣:٣٢٢٣:٤٧:٣٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٠:٢٠٠٥:٤٩:١٩١٢:٣٢:١٧١٩:١٥:٤١١٩:٣٤:٢٠٢٣:٤٧:٢١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٩:٠٠٠٥:٤٨:١٧١٢:٣٢:٠٩١٩:١٦:٢٧١٩:٣٥:٠٨٢٣:٤٧:٠٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٧:٤١٠٥:٤٧:١٦١٢:٣٢:٠١١٩:١٧:١٣١٩:٣٥:٥٧٢٣:٤٦:٤٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٦:٢٣٠٥:٤٦:١٥١٢:٣١:٥٤١٩:١٧:٥٩١٩:٣٦:٤٥٢٣:٤٦:٣٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٥:٠٥٠٥:٤٥:١٦١٢:٣١:٤٧١٩:١٨:٤٤١٩:٣٧:٣٣٢٣:٤٦:١٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٣:٤٩٠٥:٤٤:١٨١٢:٣١:٤١١٩:١٩:٣٠١٩:٣٨:٢٢٢٣:٤٦:٠٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٢:٣٣٠٥:٤٣:٢١١٢:٣١:٣٥١٩:٢٠:١٦١٩:٣٩:١٠٢٣:٤٥:٤٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١١:١٩٠٥:٤٢:٢٥١٢:٣١:٣٠١٩:٢١:٠١١٩:٣٩:٥٩٢٣:٤٥:٣٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٠:٠٥٠٥:٤١:٣٠١٢:٣١:٢٦١٩:٢١:٤٧١٩:٤٠:٤٧٢٣:٤٥:٢٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٨:٥٣٠٥:٤٠:٣٧١٢:٣١:٢٢١٩:٢٢:٣٢١٩:٤١:٣٥٢٣:٤٥:٠٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٧:٤٢٠٥:٣٩:٤٥١٢:٣١:١٩١٩:٢٣:١٨١٩:٤٢:٢٣٢٣:٤٤:٥٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٦:٣٢٠٥:٣٨:٥٤١٢:٣١:١٦١٩:٢٤:٠٣١٩:٤٣:١١٢٣:٤٤:٤٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٥:٢٣٠٥:٣٨:٠٤١٢:٣١:١٤١٩:٢٤:٤٨١٩:٤٣:٥٩٢٣:٤٤:٣٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٤:١٦٠٥:٣٧:١٥١٢:٣١:١٢١٩:٢٥:٣٣١٩:٤٤:٤٧٢٣:٤٤:٢١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٣:١٠٠٥:٣٦:٢٨١٢:٣١:١١١٩:٢٦:١٨١٩:٤٥:٣٥٢٣:٤٤:١١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٢:٠٥٠٥:٣٥:٤٢١٢:٣١:١١١٩:٢٧:٠٢١٩:٤٦:٢٢٢٣:٤٤:٠٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠١:٠١٠٥:٣٤:٥٨١٢:٣١:١١١٩:٢٧:٤٧١٩:٤٧:٠٩٢٣:٤٣:٥٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٩:٥٩٠٥:٣٤:١٥١٢:٣١:١٢١٩:٢٨:٣١١٩:٤٧:٥٦٢٣:٤٣:٤٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٨:٥٩٠٥:٣٣:٣٣١٢:٣١:١٣١٩:٢٩:١٤١٩:٤٨:٤٣٢٣:٤٣:٣٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٨:٠٠٠٥:٣٢:٥٣١٢:٣١:١٥١٩:٢٩:٥٨١٩:٤٩:٢٩٢٣:٤٣:٣٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٧:٠٣٠٥:٣٢:١٤١٢:٣١:١٧١٩:٣٠:٤١١٩:٥٠:١٥٢٣:٤٣:٢٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٦:٠٧٠٥:٣١:٣٧١٢:٣١:٢٠١٩:٣١:٢٤١٩:٥١:٠٠٢٣:٤٣:١٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٥:١٣٠٥:٣١:٠١١٢:٣١:٢٤١٩:٣٢:٠٦١٩:٥١:٤٥٢٣:٤٣:١٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٤:٢٠٠٥:٣٠:٢٦١٢:٣١:٢٨١٩:٣٢:٤٨١٩:٥٢:٣٠٢٣:٤٣:٠٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٣:٢٩٠٥:٢٩:٥٣١٢:٣١:٣٢١٩:٣٣:٣٠١٩:٥٣:١٤٢٣:٤٣:٠٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٢:٤٠٠٥:٢٩:٢٢١٢:٣١:٣٧١٩:٣٤:١١١٩:٥٣:٥٨٢٣:٤٣:٠٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٣:٥١:٥٣٠٥:٢٨:٥٢١٢:٣١:٤٣١٩:٣٤:٥٢١٩:٥٤:٤١٢٣:٤٣:٠٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر دمشق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر دمشق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر دمشق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دمشق

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر دمشق

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر دمشق قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دمشق دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر دمشق

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر دمشق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر دمشق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر دمشق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر دمشق را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دمشق برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر دمشق

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر دمشق قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دمشق دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر دمشق

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤٣٠٦:٤٥:٢٩١٢:١٩:١٣١٧:٥٢:٢٧١٨:١٠:٢٧٢٣:٠٨:٢٧
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٤:٢٧٠٥:٤٦:١٨١١:١٩:٠٤١٦:٥١:٢٢١٧:٠٩:٢٢٢٢:٣٨:١٧
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٥:١٢٠٥:٤٧:٠٩١١:١٨:٥٧١٦:٥٠:١٧١٧:٠٨:١٩٢٢:٣٨:٠٧
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٥:٥٧٠٥:٤٧:٥٩١١:١٨:٥٠١٦:٤٩:١٣١٧:٠٧:١٧٢٢:٣٧:٥٨
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٦:٤٣٠٥:٤٨:٥٠١١:١٨:٤٤١٦:٤٨:١٠١٧:٠٦:١٧٢٢:٣٧:٤٩
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٧:٢٨٠٥:٤٩:٤١١١:١٨:٣٩١٦:٤٧:٠٩١٧:٠٥:١٧٢٢:٣٧:٤١
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٨:١٣٠٥:٥٠:٣٢١١:١٨:٣٤١٦:٤٦:٠٨١٧:٠٤:١٩٢٢:٣٧:٣٤
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٨:٥٩٠٥:٥١:٢٤١١:١٨:٣١١٦:٤٥:٠٩١٧:٠٣:٢١٢٢:٣٧:٢٧
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٩:٤٥٠٥:٥٢:١٧١١:١٨:٢٨١٦:٤٤:١١١٧:٠٢:٢٥٢٢:٣٧:٢١
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٠:٣١٠٥:٥٣:٠٩١١:١٨:٢٥١٦:٤٣:١٥١٧:٠١:٣١٢٢:٣٧:١٦
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:٣١:١٧٠٥:٥٤:٠٢١١:١٨:٢٤١٦:٤٢:١٩١٧:٠٠:٣٧٢٢:٣٧:١١
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٢:٠٣٠٥:٥٤:٥٥١١:١٨:٢٣١٦:٤١:٢٥١٦:٥٩:٤٥٢٢:٣٧:٠٧
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٢:٥٠٠٥:٥٥:٤٩١١:١٨:٢٤١٦:٤٠:٣٢١٦:٥٨:٥٥٢٢:٣٧:٠٤
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٣:٣٦٠٥:٥٦:٤٢١١:١٨:٢٥١٦:٣٩:٤١١٦:٥٨:٠٥٢٢:٣٧:٠٢
١٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٤:٢٣٠٥:٥٧:٣٦١١:١٨:٢٧١٦:٣٨:٥١١٦:٥٧:١٨٢٢:٣٧:٠٠
١٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٥:١٠٠٥:٥٨:٣١١١:١٨:٢٩١٦:٣٨:٠٢١٦:٥٦:٣١٢٢:٣٧:٠٠
١٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٥:٥٧٠٥:٥٩:٢٥١١:١٨:٣٣١٦:٣٧:١٥١٦:٥٥:٤٦٢٢:٣٧:٠٠
١٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٦:٤٤٠٦:٠٠:٢٠١١:١٨:٣٧١٦:٣٦:٢٩١٦:٥٥:٠٣٢٢:٣٧:٠٠
١٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٧:٣٢٠٦:٠١:١٥١١:١٨:٤٢١٦:٣٥:٤٥١٦:٥٤:٢١٢٢:٣٧:٠٢
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٨:١٩٠٦:٠٢:١٠١١:١٨:٤٩١٦:٣٥:٠٣١٦:٥٣:٤١٢٢:٣٧:٠٤
٢١ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٩:٠٦٠٦:٠٣:٠٦١١:١٨:٥٥١٦:٣٤:٢١١٦:٥٣:٠٢٢٢:٣٧:٠٨
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٩:٥٤٠٦:٠٤:٠١١١:١٩:٠٣١٦:٣٣:٤٢١٦:٥٢:٢٥٢٢:٣٧:١٢
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٠:٤٢٠٦:٠٤:٥٦١١:١٩:١٢١٦:٣٣:٠٤١٦:٥١:٤٩٢٢:٣٧:١٧
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٤١:٢٩٠٦:٠٥:٥٢١١:١٩:٢١١٦:٣٢:٢٨١٦:٥١:١٥٢٢:٣٧:٢٢
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٢:١٧٠٦:٠٦:٤٨١١:١٩:٣٢١٦:٣١:٥٣١٦:٥٠:٤٣٢٢:٣٧:٢٩
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٣:٠٥٠٦:٠٧:٤٣١١:١٩:٤٣١٦:٣١:٢٠١٦:٥٠:١٢٢٢:٣٧:٣٦
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٣:٥٢٠٦:٠٨:٣٩١١:١٩:٥٥١٦:٣٠:٤٩١٦:٤٩:٤٣٢٢:٣٧:٤٥
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤٠٠٦:٠٩:٣٥١١:٢٠:٠٨١٦:٣٠:٢٠١٦:٤٩:١٦٢٢:٣٧:٥٤
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢٨٠٦:١٠:٣٠١١:٢٠:٢١١٦:٢٩:٥٢١٦:٤٨:٥٠٢٢:٣٨:٠٤
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٦:١٥٠٦:١١:٢٦١١:٢٠:٣٦١٦:٢٩:٢٦١٦:٤٨:٢٦٢٢:٣٨:١٤

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر دمشق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر دمشق شهر دمشق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر دمشق شهر دمشق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر دمشق را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دمشق برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر دمشق

دَمِشْق مرکز استان دمشق و پایتخت جمهوری عربی سوریه می‌باشد. شهر دمشق پس از حَلب[۱] دومین شهر پرجمعیت سوریه است. این شهر از یک سوی با تپه‌های سنگی و شیب‌دار احاطه شده.[۲] رودخانه برادا از میان شهر می‌گذرد.[۳]

شهر دمشق در ویکیپدیا

شهر دمشق

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر دمشق موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر دمشق برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر دمشق بر روی نقشه

شهر دمشق بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر دمشق

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر دمشق است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر دمشق
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر دمشق + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر دمشق + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر دمشق + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای سوریه
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر دمشق

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر دمشق رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق دمشق
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق دمشق
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دمشق ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا دمشق دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق دمشق
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دمشق دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق دمشق ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ دمشق دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر دمشق یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو