جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر دمشق

دمشق | دمشق | سوریه

اوقات شرعی امروز دمشق


اذان صبح: ٠٤:٠٢:٤٨
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٩:٢٣
اذان ظهر: ١٢:٤١:١٥
غروب آفتاب: ١٩:٤٢:٤٩
اذان مغرب: ٢٠:٠٢:٣٢
نیمه شب: ٢٣:٥٣:١٧

یکشنبه ٣٠ تیر ١٣٩٨
١٧ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢١ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر دمشق (شهرستان دمشق) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ تیر ٩٨ شهر دمشق)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر دمشق)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر دمشق)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام محمد باقر (ع)
اگر مردم می دانستند که چه فضیلتی در زیارت مرقد امام حسین علیه السلام است از شوق زیارت می مردند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر دمشق

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر دمشق در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر دمشق ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر دمشق (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر دمشق ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دمشق ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٤:٢٥٠٥:٥٢:٣٢١٢:٣٢:٤٥١٩:١٣:٢٥١٩:٣١:٥٥٢٣:٤٨:١٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٣:٠٢٠٥:٥١:٢٧١٢:٣٢:٣٥١٩:١٤:١٠١٩:٣٢:٤٣٢٣:٤٧:٥٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢١:٤١٠٥:٥٠:٢٣١٢:٣٢:٢٦١٩:١٤:٥٦١٩:٣٣:٣٢٢٣:٤٧:٣٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٠:٢٠٠٥:٤٩:١٩١٢:٣٢:١٧١٩:١٥:٤١١٩:٣٤:٢٠٢٣:٤٧:٢١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٩:٠٠٠٥:٤٨:١٧١٢:٣٢:٠٩١٩:١٦:٢٧١٩:٣٥:٠٨٢٣:٤٧:٠٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٧:٤١٠٥:٤٧:١٦١٢:٣٢:٠١١٩:١٧:١٣١٩:٣٥:٥٧٢٣:٤٦:٤٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٦:٢٣٠٥:٤٦:١٥١٢:٣١:٥٤١٩:١٧:٥٩١٩:٣٦:٤٥٢٣:٤٦:٣٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٥:٠٥٠٥:٤٥:١٦١٢:٣١:٤٧١٩:١٨:٤٤١٩:٣٧:٣٣٢٣:٤٦:١٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٣:٤٩٠٥:٤٤:١٨١٢:٣١:٤١١٩:١٩:٣٠١٩:٣٨:٢٢٢٣:٤٦:٠٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٢:٣٣٠٥:٤٣:٢١١٢:٣١:٣٥١٩:٢٠:١٦١٩:٣٩:١٠٢٣:٤٥:٤٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١١:١٩٠٥:٤٢:٢٥١٢:٣١:٣٠١٩:٢١:٠١١٩:٣٩:٥٩٢٣:٤٥:٣٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٠:٠٥٠٥:٤١:٣٠١٢:٣١:٢٦١٩:٢١:٤٧١٩:٤٠:٤٧٢٣:٤٥:٢٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٨:٥٣٠٥:٤٠:٣٧١٢:٣١:٢٢١٩:٢٢:٣٢١٩:٤١:٣٥٢٣:٤٥:٠٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٧:٤٢٠٥:٣٩:٤٥١٢:٣١:١٩١٩:٢٣:١٨١٩:٤٢:٢٣٢٣:٤٤:٥٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٦:٣٢٠٥:٣٨:٥٤١٢:٣١:١٦١٩:٢٤:٠٣١٩:٤٣:١١٢٣:٤٤:٤٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٥:٢٣٠٥:٣٨:٠٤١٢:٣١:١٤١٩:٢٤:٤٨١٩:٤٣:٥٩٢٣:٤٤:٣٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٤:١٦٠٥:٣٧:١٥١٢:٣١:١٢١٩:٢٥:٣٣١٩:٤٤:٤٧٢٣:٤٤:٢١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٣:١٠٠٥:٣٦:٢٨١٢:٣١:١١١٩:٢٦:١٨١٩:٤٥:٣٥٢٣:٤٤:١١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٢:٠٥٠٥:٣٥:٤٢١٢:٣١:١١١٩:٢٧:٠٢١٩:٤٦:٢٢٢٣:٤٤:٠٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠١:٠١٠٥:٣٤:٥٨١٢:٣١:١١١٩:٢٧:٤٧١٩:٤٧:٠٩٢٣:٤٣:٥٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٩:٥٩٠٥:٣٤:١٥١٢:٣١:١٢١٩:٢٨:٣١١٩:٤٧:٥٦٢٣:٤٣:٤٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٨:٥٩٠٥:٣٣:٣٣١٢:٣١:١٣١٩:٢٩:١٤١٩:٤٨:٤٣٢٣:٤٣:٣٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٨:٠٠٠٥:٣٢:٥٣١٢:٣١:١٥١٩:٢٩:٥٨١٩:٤٩:٢٩٢٣:٤٣:٣٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٧:٠٣٠٥:٣٢:١٤١٢:٣١:١٧١٩:٣٠:٤١١٩:٥٠:١٥٢٣:٤٣:٢٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٦:٠٧٠٥:٣١:٣٧١٢:٣١:٢٠١٩:٣١:٢٤١٩:٥١:٠٠٢٣:٤٣:١٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٥:١٣٠٥:٣١:٠١١٢:٣١:٢٤١٩:٣٢:٠٦١٩:٥١:٤٥٢٣:٤٣:١٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٤:٢٠٠٥:٣٠:٢٦١٢:٣١:٢٨١٩:٣٢:٤٨١٩:٥٢:٣٠٢٣:٤٣:٠٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٣:٢٩٠٥:٢٩:٥٣١٢:٣١:٣٢١٩:٣٣:٣٠١٩:٥٣:١٤٢٣:٤٣:٠٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٢:٤٠٠٥:٢٩:٢٢١٢:٣١:٣٧١٩:٣٤:١١١٩:٥٣:٥٨٢٣:٤٣:٠٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر دمشق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر دمشق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر دمشق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دمشق

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر دمشق

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر دمشق قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دمشق دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر دمشق

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شهر دمشق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر دمشق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر دمشق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر دمشق را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دمشق برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر دمشق

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش شهر دمشق قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دمشق دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر دمشق

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٣:٥٥٠٥:٢٥:٢٦١٢:٣٦:٤٦١٩:٤٨:٠٦٢٠:٠٨:٣٢٢٣:٤٦:٠٨
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٤:١١٠٥:٢٥:٤٠١٢:٣٦:٥٩١٩:٤٨:١٧٢٠:٠٨:٤٣٢٣:٤٦:٢٢
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٤:٢٨٠٥:٢٥:٥٦١٢:٣٧:١٢١٩:٤٨:٢٧٢٠:٠٨:٥٢٢٣:٤٦:٣٧
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٤:٤٧٠٥:٢٦:١٣١٢:٣٧:٢٥١٩:٤٨:٣٥٢٠:٠٩:٠٠٢٣:٤٦:٥١
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٥:٠٨٠٥:٢٦:٣١١٢:٣٧:٣٨١٩:٤٨:٤١٢٠:٠٩:٠٦٢٣:٤٧:٠٦
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٥:٣٢٠٥:٢٦:٥١١٢:٣٧:٥٠١٩:٤٨:٤٦٢٠:٠٩:١٠٢٣:٤٧:٢٢
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٥:٥٧٠٥:٢٧:١١١٢:٣٨:٠٣١٩:٤٨:٥٠٢٠:٠٩:١٣٢٣:٤٧:٣٧
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٦:٢٤٠٥:٢٧:٣٣١٢:٣٨:١٥١٩:٤٨:٥٢٢٠:٠٩:١٤٢٣:٤٧:٥٢
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٦:٥٣٠٥:٢٧:٥٦١٢:٣٨:٢٧١٩:٤٨:٥٢٢٠:٠٩:١٤٢٣:٤٨:٠٨
١٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٧:٢٤٠٥:٢٨:٢٠١٢:٣٨:٣٩١٩:٤٨:٥١٢٠:٠٩:١١٢٣:٤٨:٢٤
١١ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٧:٥٧٠٥:٢٨:٤٥١٢:٣٨:٥٠١٩:٤٨:٤٨٢٠:٠٩:٠٧٢٣:٤٨:٤٠
١٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٨:٣١٠٥:٢٩:١١١٢:٣٩:٠١١٩:٤٨:٤٣٢٠:٠٩:٠٢٢٣:٤٨:٥٥
١٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٩:٠٧٠٥:٢٩:٣٩١٢:٣٩:١٢١٩:٤٨:٣٧٢٠:٠٨:٥٤٢٣:٤٩:١١
١٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٩:٤٥٠٥:٣٠:٠٧١٢:٣٩:٢٣١٩:٤٨:٣٠٢٠:٠٨:٤٥٢٣:٤٩:٢٧
١٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٠:٢٥٠٥:٣٠:٣٦١٢:٣٩:٣٣١٩:٤٨:٢١٢٠:٠٨:٣٥٢٣:٤٩:٤٣
١٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٥١:٠٦٠٥:٣١:٠٦١٢:٣٩:٤٣١٩:٤٨:١٠٢٠:٠٨:٢٢٢٣:٤٩:٥٩
١٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٥١:٤٨٠٥:٣١:٣٧١٢:٣٩:٥٣١٩:٤٧:٥٧٢٠:٠٨:٠٨٢٣:٥٠:١٥
١٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٢:٣٢٠٥:٣٢:٠٩١٢:٤٠:٠٢١٩:٤٧:٤٣٢٠:٠٧:٥٢٢٣:٥٠:٣٠
١٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٣:١٧٠٥:٣٢:٤١١٢:٤٠:١١١٩:٤٧:٢٨٢٠:٠٧:٣٥٢٣:٥٠:٤٦
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٤:٠٤٠٥:٣٣:١٤١٢:٤٠:١٩١٩:٤٧:١٠٢٠:٠٧:١٦٢٣:٥١:٠١
٢١ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٤:٥١٠٥:٣٣:٤٩١٢:٤٠:٢٧١٩:٤٦:٥١٢٠:٠٦:٥٥٢٣:٥١:١٦
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٥:٤٠٠٥:٣٤:٢٣١٢:٤٠:٣٤١٩:٤٦:٣١٢٠:٠٦:٣٢٢٣:٥١:٣١
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٦:٣٠٠٥:٣٤:٥٩١٢:٤٠:٤١١٩:٤٦:٠٩٢٠:٠٦:٠٨٢٣:٥١:٤٥
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٧:٢٢٠٥:٣٥:٣٥١٢:٤٠:٤٨١٩:٤٥:٤٥٢٠:٠٥:٤٢٢٣:٥١:٥٩
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٨:١٤٠٥:٣٦:١١١٢:٤٠:٥٣١٩:٤٥:٢٠٢٠:٠٥:١٤٢٣:٥٢:١٣
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٩:٠٧٠٥:٣٦:٤٩١٢:٤٠:٥٩١٩:٤٤:٥٣٢٠:٠٤:٤٥٢٣:٥٢:٢٧
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٠:٠١٠٥:٣٧:٢٦١٢:٤١:٠٤١٩:٤٤:٢٤٢٠:٠٤:١٤٢٣:٥٢:٤٠
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٠:٥٦٠٥:٣٨:٠٥١٢:٤١:٠٨١٩:٤٣:٥٤٢٠:٠٣:٤٢٢٣:٥٢:٥٣
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٠١:٥١٠٥:٣٨:٤٣١٢:٤١:١٢١٩:٤٣:٢٣٢٠:٠٣:٠٧٢٣:٥٣:٠٥
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٢:٤٨٠٥:٣٩:٢٣١٢:٤١:١٥١٩:٤٢:٤٩٢٠:٠٢:٣٢٢٣:٥٣:١٧
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٣:٤٥٠٥:٤٠:٠٢١٢:٤١:١٨١٩:٤٢:١٥٢٠:٠١:٥٥٢٣:٥٣:٢٩

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر دمشق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر دمشق شهر دمشق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر دمشق شهر دمشق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر دمشق را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دمشق برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر دمشق

دَمِشْق مرکز استان دمشق و پایتخت جمهوری عربی سوریه می‌باشد. شهر دمشق پس از حَلب[۱] دومین شهر پرجمعیت سوریه است. این شهر از یک سوی با تپه‌های سنگی و شیب‌دار احاطه شده.[۲] رودخانه برادا از میان شهر می‌گذرد.[۳]

شهر دمشق در ویکیپدیا

شهر دمشق

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر دمشق موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر دمشق برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر دمشق بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر دمشق

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر دمشق است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر دمشق
اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر دمشق + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ شهر دمشق + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر دمشق + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای سوریه
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر دمشق

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر دمشق رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق دمشق
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دمشق دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دمشق دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دمشق
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق دمشق ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا دمشق دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق دمشق
زمان پخش اذان زنده به افق دمشق

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر دمشق یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو