جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر مکه

مکه | مکه | عربستان سعودی

اوقات شرعی امروز مکه

اذان صبح: ٠٥:١١:٤٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٤:٢١
اذان ظهر: ١٢:٢٨:٠١
غروب آفتاب: ١٨:٣١:٥٩
اذان مغرب: ١٨:٤٧:٤٥
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥١:٢٣

سه شنبه ٠١ فروردین ١٤٠٢
٢٨ شعبان ١٤٤٤ قمری
٢١ مارس ٢٠٢٣ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر مکه (شهرستان مکه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ فروردین ٠٢ شهر مکه)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٠٢ شهر مکه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٢ شهر مکه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

تهاجم رژیم ستم شاهی به مدرسه فیضیه قم (1342)
عید نوروز
عید نوروز

افلاطون
نیكمرد نیست كه به مهمانی زیردست می رود، بلكه زیردستی به مهمانی نیكمرد می رود.

اوقات شرعی ماه جاری شهر مکه

اوقات شرعی فروردین ٠٢ | اوقات شرعی مارس ٢٣ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤٤ | + اوقات شرعی رمضان ٢

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر مکه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر مکه ١٤٠٢ - ٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی

برابر با سال ١٤٤٤ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٢ شهر مکه (سال ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٠٣ فروردین ١٤٠٢ | ٢٣ مارس ٢٠٢٣
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٢ اردیبهشت ١٤٠٢ | ٢٢ آوریل ٢٠٢٣ (اول شوال ١٤٤٤)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر مکه ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان مکه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٢/٠١/٠٣٠٥:٠٩:٤٨٠٦:٢٢:٣١١٢:٢٧:٢٥١٨:٣٢:٣٨١٨:٤٨:٢٤٢٣:٥٠:٤٤
٠٢ رمضان | ٠٢/٠١/٠٤٠٥:٠٨:٥٠٠٦:٢١:٣٦١٢:٢٧:٠٧١٨:٣٢:٥٧١٨:٤٨:٤٣٢٣:٥٠:٢٤
٠٣ رمضان | ٠٢/٠١/٠٥٠٥:٠٧:٥٢٠٦:٢٠:٤١١٢:٢٦:٤٩١٨:٣٣:١٦١٨:٤٩:٠٣٢٣:٥٠:٠٥
٠٤ رمضان | ٠٢/٠١/٠٦٠٥:٠٦:٥٣٠٦:١٩:٤٥١٢:٢٦:٣١١٨:٣٣:٣٥١٨:٤٩:٢٢٢٣:٤٩:٤٥
٠٥ رمضان | ٠٢/٠١/٠٧٠٥:٠٥:٥٤٠٦:١٨:٥٠١٢:٢٦:١٣١٨:٣٣:٥٤١٨:٤٩:٤٢٢٣:٤٩:٢٥
٠٦ رمضان | ٠٢/٠١/٠٨٠٥:٠٤:٥٥٠٦:١٧:٥٥١٢:٢٥:٥٥١٨:٣٤:١٣١٨:٥٠:٠١٢٣:٤٩:٠٥
٠٧ رمضان | ٠٢/٠١/٠٩٠٥:٠٣:٥٦٠٦:١٧:٠٠١٢:٢٥:٣٧١٨:٣٤:٣٢١٨:٥٠:٢٠٢٣:٤٨:٤٤
٠٨ رمضان | ٠٢/٠١/١٠٠٥:٠٢:٥٧٠٦:١٦:٠٥١٢:٢٥:١٩١٨:٣٤:٥١١٨:٥٠:٤٠٢٣:٤٨:٢٤
٠٩ رمضان | ٠٢/٠١/١١٠٥:٠١:٥٨٠٦:١٥:١٠١٢:٢٥:٠١١٨:٣٥:١٠١٨:٥٠:٥٩٢٣:٤٨:٠٤
١٠ رمضان | ٠٢/٠١/١٢٠٥:٠٠:٥٨٠٦:١٤:١٦١٢:٢٤:٤٣١٨:٣٥:٢٨١٨:٥١:١٩٢٣:٤٧:٤٣
١١ رمضان | ٠٢/٠١/١٣٠٤:٥٩:٥٨٠٦:١٣:٢١١٢:٢٤:٢٥١٨:٣٥:٤٧١٨:٥١:٣٩٢٣:٤٧:٢٣
١٢ رمضان | ٠٢/٠١/١٤٠٤:٥٨:٥٩٠٦:١٢:٢٧١٢:٢٤:٠٧١٨:٣٦:٠٦١٨:٥١:٥٨٢٣:٤٧:٠٣
١٣ رمضان | ٠٢/٠١/١٥٠٤:٥٧:٥٩٠٦:١١:٣٣١٢:٢٣:٥٠١٨:٣٦:٢٥١٨:٥٢:١٨٢٣:٤٦:٤٢
١٤ رمضان | ٠٢/٠١/١٦٠٤:٥٧:٠٠٠٦:١٠:٣٩١٢:٢٣:٣٣١٨:٣٦:٤٤١٨:٥٢:٣٨٢٣:٤٦:٢٢
١٥ رمضان | ٠٢/٠١/١٧٠٤:٥٦:٠٠٠٦:٠٩:٤٥١٢:٢٣:١٥١٨:٣٧:٠٤١٨:٥٢:٥٨٢٣:٤٦:٠٢
١٦ رمضان | ٠٢/٠١/١٨٠٤:٥٥:٠١٠٦:٠٨:٥٢١٢:٢٢:٥٨١٨:٣٧:٢٣١٨:٥٣:١٩٢٣:٤٥:٤٢
١٧ رمضان | ٠٢/٠١/١٩٠٤:٥٤:٠١٠٦:٠٧:٥٩١٢:٢٢:٤٢١٨:٣٧:٤٢١٨:٥٣:٣٩٢٣:٤٥:٢٢
١٨ رمضان | ٠٢/٠١/٢٠٠٤:٥٣:٠٢٠٦:٠٧:٠٧١٢:٢٢:٢٥١٨:٣٨:٠٢١٨:٥٤:٠٠٢٣:٤٥:٠٢
١٩ رمضان | ٠٢/٠١/٢١٠٤:٥٢:٠٣٠٦:٠٦:١٤١٢:٢٢:٠٩١٨:٣٨:٢١١٨:٥٤:٢٠٢٣:٤٤:٤٣
٢٠ رمضان | ٠٢/٠١/٢٢٠٤:٥١:٠٤٠٦:٠٥:٢٣١٢:٢١:٥٣١٨:٣٨:٤١١٨:٥٤:٤١٢٣:٤٤:٢٣
٢١ رمضان | ٠٢/٠١/٢٣٠٤:٥٠:٠٥٠٦:٠٤:٣١١٢:٢١:٣٧١٨:٣٩:٠١١٨:٥٥:٠٢٢٣:٤٤:٠٤
٢٢ رمضان | ٠٢/٠١/٢٤٠٤:٤٩:٠٧٠٦:٠٣:٤٠١٢:٢١:٢٢١٨:٣٩:٢١١٨:٥٥:٢٤٢٣:٤٣:٤٥
٢٣ رمضان | ٠٢/٠١/٢٥٠٤:٤٨:٠٨٠٦:٠٢:٥٠١٢:٢١:٠٧١٨:٣٩:٤١١٨:٥٥:٤٥٢٣:٤٣:٢٦
٢٤ رمضان | ٠٢/٠١/٢٦٠٤:٤٧:١٠٠٦:٠٢:٠٠١٢:٢٠:٥٢١٨:٤٠:٠٢١٨:٥٦:٠٧٢٣:٤٣:٠٧
٢٥ رمضان | ٠٢/٠١/٢٧٠٤:٤٦:١٣٠٦:٠١:١٠١٢:٢٠:٣٨١٨:٤٠:٢٢١٨:٥٦:٢٩٢٣:٤٢:٤٩
٢٦ رمضان | ٠٢/٠١/٢٨٠٤:٤٥:١٦٠٦:٠٠:٢٢١٢:٢٠:٢٤١٨:٤٠:٤٣١٨:٥٦:٥١٢٣:٤٢:٣١
٢٧ رمضان | ٠٢/٠١/٢٩٠٤:٤٤:١٩٠٥:٥٩:٣٣١٢:٢٠:١٠١٨:٤١:٠٤١٨:٥٧:١٣٢٣:٤٢:١٣
٢٨ رمضان | ٠٢/٠١/٣٠٠٤:٤٣:٢٢٠٥:٥٨:٤٥١٢:١٩:٥٧١٨:٤١:٢٥١٨:٥٧:٣٦٢٣:٤١:٥٦
٢٩ رمضان | ٠٢/٠١/٣١٠٤:٤٢:٢٦٠٥:٥٧:٥٨١٢:١٩:٤٤١٨:٤١:٤٧١٨:٥٧:٥٩٢٣:٤١:٣٩
٣٠ رمضان | ٠٢/٠٢/٠١٠٤:٤١:٣١٠٥:٥٧:١٢١٢:١٩:٣٢١٨:٤٢:٠٨١٨:٥٨:٢٢٢٣:٤١:٢٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری شهر مکه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری شهر مکه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری شهر مکه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مکه

اوقات شرعی شعبان ١٤٤٤ قمری شهر مکه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤٤ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر مکه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مکه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤٤ قمری شهر مکه

رمضان
شعبان ١٤٤٤ هـ.ق
رجب

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤٤ هـ.ق
شهر مکه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤٤ هـ.ق شهر مکه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤٤ هـ.ق شهر مکه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر مکه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مکه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٣
سال ١٤٤٤ هـ.ق
١٤٤٥

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مارس ٢٠٢٣ میلادی شهر مکه

در این قسمت جدول اوقات شرعی مارس ٢٠٢٣ م شهر مکه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مکه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مارس ٢٠٢٣ میلادی شهر مکه

آوریل
مارس ٢٠٢٣ م
فوریه

دانلود اوقات شرعی مارس ٢٠٢٣ شهر مکه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مارس ٢٠٢٣ میلادی شهر مکه شهر مکه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مارس ٢٠٢٣ میلادی شهر مکه شهر مکه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر مکه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مکه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٢
سال ٢٠٢٣ م
٢٠٢٤

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی فروردین ١٤٠٢ شمسی شهر مکه

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٢ هـ.ش شهر مکه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مکه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٢ شمسی شهر مکه

اردیبهشت
فروردین ١٤٠٢ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٤٠٢٠٥:١١:٤٣٠٦:٢٤:٢١١٢:٢٨:٠١١٨:٣١:٥٩١٨:٤٧:٤٥٢٣:٥١:٢٣
٠٢ فروردین ١٤٠٢٠٥:١٠:٤٦٠٦:٢٣:٢٦١٢:٢٧:٤٣١٨:٣٢:١٩١٨:٤٨:٠٥٢٣:٥١:٠٣
٠٣ فروردین ١٤٠٢٠٥:٠٩:٤٨٠٦:٢٢:٣١١٢:٢٧:٢٥١٨:٣٢:٣٨١٨:٤٨:٢٤٢٣:٥٠:٤٤
٠٤ فروردین ١٤٠٢٠٥:٠٨:٥٠٠٦:٢١:٣٦١٢:٢٧:٠٧١٨:٣٢:٥٧١٨:٤٨:٤٣٢٣:٥٠:٢٤
٠٥ فروردین ١٤٠٢٠٥:٠٧:٥٢٠٦:٢٠:٤١١٢:٢٦:٤٩١٨:٣٣:١٦١٨:٤٩:٠٣٢٣:٥٠:٠٥
٠٦ فروردین ١٤٠٢٠٥:٠٦:٥٣٠٦:١٩:٤٥١٢:٢٦:٣١١٨:٣٣:٣٥١٨:٤٩:٢٢٢٣:٤٩:٤٥
٠٧ فروردین ١٤٠٢٠٥:٠٥:٥٤٠٦:١٨:٥٠١٢:٢٦:١٣١٨:٣٣:٥٤١٨:٤٩:٤٢٢٣:٤٩:٢٥
٠٨ فروردین ١٤٠٢٠٥:٠٤:٥٥٠٦:١٧:٥٥١٢:٢٥:٥٥١٨:٣٤:١٣١٨:٥٠:٠١٢٣:٤٩:٠٥
٠٩ فروردین ١٤٠٢٠٥:٠٣:٥٦٠٦:١٧:٠٠١٢:٢٥:٣٧١٨:٣٤:٣٢١٨:٥٠:٢٠٢٣:٤٨:٤٤
١٠ فروردین ١٤٠٢٠٥:٠٢:٥٧٠٦:١٦:٠٥١٢:٢٥:١٩١٨:٣٤:٥١١٨:٥٠:٤٠٢٣:٤٨:٢٤
١١ فروردین ١٤٠٢٠٥:٠١:٥٨٠٦:١٥:١٠١٢:٢٥:٠١١٨:٣٥:١٠١٨:٥٠:٥٩٢٣:٤٨:٠٤
١٢ فروردین ١٤٠٢٠٥:٠٠:٥٨٠٦:١٤:١٦١٢:٢٤:٤٣١٨:٣٥:٢٨١٨:٥١:١٩٢٣:٤٧:٤٣
١٣ فروردین ١٤٠٢٠٤:٥٩:٥٨٠٦:١٣:٢١١٢:٢٤:٢٥١٨:٣٥:٤٧١٨:٥١:٣٩٢٣:٤٧:٢٣
١٤ فروردین ١٤٠٢٠٤:٥٨:٥٩٠٦:١٢:٢٧١٢:٢٤:٠٧١٨:٣٦:٠٦١٨:٥١:٥٨٢٣:٤٧:٠٣
١٥ فروردین ١٤٠٢٠٤:٥٧:٥٩٠٦:١١:٣٣١٢:٢٣:٥٠١٨:٣٦:٢٥١٨:٥٢:١٨٢٣:٤٦:٤٢
١٦ فروردین ١٤٠٢٠٤:٥٧:٠٠٠٦:١٠:٣٩١٢:٢٣:٣٣١٨:٣٦:٤٤١٨:٥٢:٣٨٢٣:٤٦:٢٢
١٧ فروردین ١٤٠٢٠٤:٥٦:٠٠٠٦:٠٩:٤٥١٢:٢٣:١٥١٨:٣٧:٠٤١٨:٥٢:٥٨٢٣:٤٦:٠٢
١٨ فروردین ١٤٠٢٠٤:٥٥:٠١٠٦:٠٨:٥٢١٢:٢٢:٥٨١٨:٣٧:٢٣١٨:٥٣:١٩٢٣:٤٥:٤٢
١٩ فروردین ١٤٠٢٠٤:٥٤:٠١٠٦:٠٧:٥٩١٢:٢٢:٤٢١٨:٣٧:٤٢١٨:٥٣:٣٩٢٣:٤٥:٢٢
٢٠ فروردین ١٤٠٢٠٤:٥٣:٠٢٠٦:٠٧:٠٧١٢:٢٢:٢٥١٨:٣٨:٠٢١٨:٥٤:٠٠٢٣:٤٥:٠٢
٢١ فروردین ١٤٠٢٠٤:٥٢:٠٣٠٦:٠٦:١٤١٢:٢٢:٠٩١٨:٣٨:٢١١٨:٥٤:٢٠٢٣:٤٤:٤٣
٢٢ فروردین ١٤٠٢٠٤:٥١:٠٤٠٦:٠٥:٢٣١٢:٢١:٥٣١٨:٣٨:٤١١٨:٥٤:٤١٢٣:٤٤:٢٣
٢٣ فروردین ١٤٠٢٠٤:٥٠:٠٥٠٦:٠٤:٣١١٢:٢١:٣٧١٨:٣٩:٠١١٨:٥٥:٠٢٢٣:٤٤:٠٤
٢٤ فروردین ١٤٠٢٠٤:٤٩:٠٧٠٦:٠٣:٤٠١٢:٢١:٢٢١٨:٣٩:٢١١٨:٥٥:٢٤٢٣:٤٣:٤٥
٢٥ فروردین ١٤٠٢٠٤:٤٨:٠٨٠٦:٠٢:٥٠١٢:٢١:٠٧١٨:٣٩:٤١١٨:٥٥:٤٥٢٣:٤٣:٢٦
٢٦ فروردین ١٤٠٢٠٤:٤٧:١٠٠٦:٠٢:٠٠١٢:٢٠:٥٢١٨:٤٠:٠٢١٨:٥٦:٠٧٢٣:٤٣:٠٧
٢٧ فروردین ١٤٠٢٠٤:٤٦:١٣٠٦:٠١:١٠١٢:٢٠:٣٨١٨:٤٠:٢٢١٨:٥٦:٢٩٢٣:٤٢:٤٩
٢٨ فروردین ١٤٠٢٠٤:٤٥:١٦٠٦:٠٠:٢٢١٢:٢٠:٢٤١٨:٤٠:٤٣١٨:٥٦:٥١٢٣:٤٢:٣١
٢٩ فروردین ١٤٠٢٠٤:٤٤:١٩٠٥:٥٩:٣٣١٢:٢٠:١٠١٨:٤١:٠٤١٨:٥٧:١٣٢٣:٤٢:١٣
٣٠ فروردین ١٤٠٢٠٤:٤٣:٢٢٠٥:٥٨:٤٥١٢:١٩:٥٧١٨:٤١:٢٥١٨:٥٧:٣٦٢٣:٤١:٥٦
٣١ فروردین ١٤٠٢٠٤:٤٢:٢٦٠٥:٥٧:٥٨١٢:١٩:٤٤١٨:٤١:٤٧١٨:٥٧:٥٩٢٣:٤١:٣٩

دانلود اوقات شرعی فروردین ٠٢ - ١٤٠٢ شهر مکه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٢ شمسی شهر مکه شهر مکه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٢ شمسی شهر مکه شهر مکه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر مکه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مکه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٤٠١
سال ١٤٠٢ هـ.ش
١٤٠٣

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر مکه

مَکّه (به عربی: مدینة مَکّه)، نام شهری است در کشور پادشاهی عربستان سعودی واقع در شبه جزیره عربستان. مکه از شهرهای تاریخی عربستان سعودی است و به سبب قرار داشتن کعبه، قبله‌گاه مسلمانان در آن مقدس‌ترین شهر اسلام به‌شمار می‌رود. مکه زادگاه حضر ت محمد صلی الله علیه و اله و سلم پیامبر اسلام و محل بعثت ایشان است.

شهر مکه در ویکیپدیا

شهر مکه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر مکه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر مکه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر مکه بر روی نقشه

شهر مکه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر مکه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر مکه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر مکه
اوقات شرعی فروردین ٠٢ شهر مکه + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤٤ شهر مکه + دانلود
اوقات شرعی مارس ٢٠٢٣ شهر مکه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢ شهر مکه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢٣ شهر مکه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای عربستان سعودی
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر مکه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر مکه رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق مکه
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق مکه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق مکه
افق شرعی ماه رمضان ٢ / ١٤٠٢ مکه دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق مکه
زمان پخش اذان زنده به افق مکه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق مکه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق مکه ماه رمضان ٢ / ١٤٠٢

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر مکه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو