جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر مکه

مکه | مکه | عربستان سعودی

اوقات شرعی امروز مکه

اذان صبح: ٠٥:٢٥:٠٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٢:١٦
اذان ظهر: ١٢:٠٩:٥٩
غروب آفتاب: ١٧:٣٧:٣٤
اذان مغرب: ١٧:٥٤:٣٨
نیمه شب شرعی: ٢٣:٣١:٣٦

شنبه ١١ آذر ١٤٠٢
١٨ جمادی الاول ١٤٤٥ قمری
٠٢ دسامبر ٢٠٢٣ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر مکه (شهرستان مکه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١١ آذر ٠٢ شهر مکه)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٠٢ شهر مکه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٢ شهر مکه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جیم رآن
اگر دستاوردهای كنونی، خرسند كننده باشند، آینده هم به همان اندازه، برداشتی پُر ثمر خواهد داشت.

اوقات شرعی ماه جاری شهر مکه

اوقات شرعی آذر ٠٢ | اوقات شرعی دسامبر ٢٣ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤٥ | + اوقات شرعی رمضان ٢

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر مکه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر مکه ١٤٠٢ - ٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی

برابر با سال ١٤٤٥ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٢ شهر مکه (سال ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی | ١٤٤٥ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: سه شنبه ٢٢ اسفند ١٤٠٢ | ١٢ مارس ٢٠٢٤
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٠١ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ فروردین ١٤٠٣ | ١١ آوریل ٢٠٢٤ (اول شوال ١٤٤٥)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر مکه ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی | ١٤٤٥ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان مکه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٢/١٢/٢٢٠٥:١٩:٢٠٠٦:٣١:٤٨١٢:٣٠:٢٢١٨:٢٩:١٤١٨:٤٥:٠٠٢٣:٥٣:٥٠
٠٢ رمضان | ٠٢/١٢/٢٣٠٥:١٨:٢٦٠٦:٣٠:٥٥١٢:٣٠:٠٦١٨:٢٩:٣٥١٨:٤٥:٢١٢٣:٥٣:٣٣
٠٣ رمضان | ٠٢/١٢/٢٤٠٥:١٧:٣٢٠٦:٣٠:٠١١٢:٢٩:٤٩١٨:٢٩:٥٦١٨:٤٥:٤١٢٣:٥٣:١٦
٠٤ رمضان | ٠٢/١٢/٢٥٠٥:١٦:٣٧٠٦:٢٩:٠٧١٢:٢٩:٣٢١٨:٣٠:١٦١٨:٤٦:٠١٢٣:٥٢:٥٩
٠٥ رمضان | ٠٢/١٢/٢٦٠٥:١٥:٤٢٠٦:٢٨:١٣١٢:٢٩:١٥١٨:٣٠:٣٦١٨:٤٦:٢١٢٣:٥٢:٤١
٠٦ رمضان | ٠٢/١٢/٢٧٠٥:١٤:٤٦٠٦:٢٧:١٩١٢:٢٨:٥٨١٨:٣٠:٥٦١٨:٤٦:٤١٢٣:٥٢:٢٣
٠٧ رمضان | ٠٢/١٢/٢٨٠٥:١٣:٥٠٠٦:٢٦:٢٤١٢:٢٨:٤١١٨:٣١:١٦١٨:٤٧:٠١٢٣:٥٢:٠٥
٠٨ رمضان | ٠٢/١٢/٢٩٠٥:١٢:٥٤٠٦:٢٥:٢٩١٢:٢٨:٢٣١٨:٣١:٣٥١٨:٤٧:٢١٢٣:٥١:٤٦
٠٩ رمضان | ٠٣/٠١/٠١٠٥:١١:٥٧٠٦:٢٤:٣٤١٢:٢٨:٠٥١٨:٣١:٥٥١٨:٤٧:٤٠٢٣:٥١:٢٧
١٠ رمضان | ٠٣/٠١/٠٢٠٥:١١:٠٠٠٦:٢٣:٣٩١٢:٢٧:٤٧١٨:٣٢:١٤١٨:٤٨:٠٠٢٣:٥١:٠٨
١١ رمضان | ٠٣/٠١/٠٣٠٥:١٠:٠٢٠٦:٢٢:٤٤١٢:٢٧:٣٠١٨:٣٢:٣٣١٨:٤٨:١٩٢٣:٥٠:٤٩
١٢ رمضان | ٠٣/٠١/٠٤٠٥:٠٩:٠٤٠٦:٢١:٤٩١٢:٢٧:١٢١٨:٣٢:٥٢١٨:٤٨:٣٩٢٣:٥٠:٢٩
١٣ رمضان | ٠٣/٠١/٠٥٠٥:٠٨:٠٦٠٦:٢٠:٥٤١٢:٢٦:٥٣١٨:٣٣:١١١٨:٤٨:٥٨٢٣:٥٠:٠٩
١٤ رمضان | ٠٣/٠١/٠٦٠٥:٠٧:٠٧٠٦:١٩:٥٩١٢:٢٦:٣٥١٨:٣٣:٣٠١٨:٤٩:١٧٢٣:٤٩:٥٠
١٥ رمضان | ٠٣/٠١/٠٧٠٥:٠٦:٠٩٠٦:١٩:٠٤١٢:٢٦:١٧١٨:٣٣:٤٩١٨:٤٩:٣٧٢٣:٤٩:٣٠
١٦ رمضان | ٠٣/٠١/٠٨٠٥:٠٥:١٠٠٦:١٨:٠٨١٢:٢٥:٥٩١٨:٣٤:٠٨١٨:٤٩:٥٦٢٣:٤٩:٠٩
١٧ رمضان | ٠٣/٠١/٠٩٠٥:٠٤:١١٠٦:١٧:١٣١٢:٢٥:٤١١٨:٣٤:٢٧١٨:٥٠:١٦٢٣:٤٨:٤٩
١٨ رمضان | ٠٣/٠١/١٠٠٥:٠٣:١١٠٦:١٦:١٨١٢:٢٥:٢٣١٨:٣٤:٤٦١٨:٥٠:٣٥٢٣:٤٨:٢٩
١٩ رمضان | ٠٣/٠١/١١٠٥:٠٢:١٢٠٦:١٥:٢٤١٢:٢٥:٠٥١٨:٣٥:٠٥١٨:٥٠:٥٥٢٣:٤٨:٠٩
٢٠ رمضان | ٠٣/٠١/١٢٠٥:٠١:١٢٠٦:١٤:٢٩١٢:٢٤:٤٧١٨:٣٥:٢٤١٨:٥١:١٤٢٣:٤٧:٤٨
٢١ رمضان | ٠٣/٠١/١٣٠٥:٠٠:١٣٠٦:١٣:٣٤١٢:٢٤:٢٩١٨:٣٥:٤٣١٨:٥١:٣٤٢٣:٤٧:٢٨
٢٢ رمضان | ٠٣/٠١/١٤٠٤:٥٩:١٣٠٦:١٢:٤٠١٢:٢٤:١٢١٨:٣٦:٠٢١٨:٥١:٥٤٢٣:٤٧:٠٨
٢٣ رمضان | ٠٣/٠١/١٥٠٤:٥٨:١٤٠٦:١١:٤٦١٢:٢٣:٥٤١٨:٣٦:٢١١٨:٥٢:١٣٢٣:٤٦:٤٧
٢٤ رمضان | ٠٣/٠١/١٦٠٤:٥٧:١٤٠٦:١٠:٥٢١٢:٢٣:٣٧١٨:٣٦:٤٠١٨:٥٢:٣٣٢٣:٤٦:٢٧
٢٥ رمضان | ٠٣/٠١/١٧٠٤:٥٦:١٤٠٦:٠٩:٥٨١٢:٢٣:٢٠١٨:٣٦:٥٩١٨:٥٢:٥٣٢٣:٤٦:٠٧
٢٦ رمضان | ٠٣/٠١/١٨٠٤:٥٥:١٥٠٦:٠٩:٠٥١٢:٢٣:٠٣١٨:٣٧:١٨١٨:٥٣:١٤٢٣:٤٥:٤٧
٢٧ رمضان | ٠٣/٠١/١٩٠٤:٥٤:١٦٠٦:٠٨:١٢١٢:٢٢:٤٦١٨:٣٧:٣٨١٨:٥٣:٣٤٢٣:٤٥:٢٧
٢٨ رمضان | ٠٣/٠١/٢٠٠٤:٥٣:١٦٠٦:٠٧:١٩١٢:٢٢:٢٩١٨:٣٧:٥٧١٨:٥٣:٥٥٢٣:٤٥:٠٧
٢٩ رمضان | ٠٣/٠١/٢١٠٤:٥٢:١٧٠٦:٠٦:٢٧١٢:٢٢:١٣١٨:٣٨:١٧١٨:٥٤:١٥٢٣:٤٤:٤٧
٣٠ رمضان | ٠٣/٠١/٢٢٠٤:٥١:١٨٠٦:٠٥:٣٥١٢:٢١:٥٧١٨:٣٨:٣٦١٨:٥٤:٣٦٢٣:٤٤:٢٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی | ١٤٤٥ قمری شهر مکه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی | ١٤٤٥ قمری شهر مکه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی | ١٤٤٥ قمری شهر مکه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مکه

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤٥ قمری شهر مکه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤٥ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر مکه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مکه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤٥ قمری شهر مکه

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤٥ هـ.ق
ربیع الثانی

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤٥ هـ.ق
شهر مکه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤٥ هـ.ق شهر مکه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤٥ هـ.ق شهر مکه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر مکه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مکه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٤
سال ١٤٤٥ هـ.ق
١٤٤٦

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٣ میلادی شهر مکه

در این قسمت جدول اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٣ م شهر مکه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مکه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٣ میلادی شهر مکه

ژانویه
دسامبر ٢٠٢٣ م
نوامبر

دانلود اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٣ شهر مکه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٣ میلادی شهر مکه شهر مکه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٣ میلادی شهر مکه شهر مکه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر مکه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مکه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٢
سال ٢٠٢٣ م
٢٠٢٤

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آذر ١٤٠٢ شمسی شهر مکه

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٤٠٢ هـ.ش شهر مکه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مکه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٤٠٢ شمسی شهر مکه

دی
آذر ١٤٠٢ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٤٠٢٠٥:١٩:٢٨٠٦:٣٥:٤٦١٢:٠٦:٤٥١٧:٣٧:٣٣١٧:٥٤:٢٣٢٣:٢٨:٤٧
٠٢ آذر ١٤٠٢٠٥:٢٠:٠٠٠٦:٣٦:٢٤١٢:٠٧:٠١١٧:٣٧:٢٧١٧:٥٤:١٨٢٣:٢٩:٠٠
٠٣ آذر ١٤٠٢٠٥:٢٠:٣٣٠٦:٣٧:٠٣١٢:٠٧:١٨١٧:٣٧:٢٢١٧:٥٤:١٥٢٣:٢٩:١٤
٠٤ آذر ١٤٠٢٠٥:٢١:٠٦٠٦:٣٧:٤٢١٢:٠٧:٣٦١٧:٣٧:١٩١٧:٥٤:١٣٢٣:٢٩:٢٩
٠٥ آذر ١٤٠٢٠٥:٢١:٣٩٠٦:٣٨:٢١١٢:٠٧:٥٤١٧:٣٧:١٧١٧:٥٤:١٣٢٣:٢٩:٤٥
٠٦ آذر ١٤٠٢٠٥:٢٢:١٣٠٦:٣٩:٠٠١٢:٠٨:١٣١٧:٣٧:١٦١٧:٥٤:١٤٢٣:٣٠:٠١
٠٧ آذر ١٤٠٢٠٥:٢٢:٤٦٠٦:٣٩:٣٩١٢:٠٨:٣٣١٧:٣٧:١٧١٧:٥٤:١٦٢٣:٣٠:١٩
٠٨ آذر ١٤٠٢٠٥:٢٣:٢٠٠٦:٤٠:١٩١٢:٠٨:٥٣١٧:٣٧:١٩١٧:٥٤:١٩٢٣:٣٠:٣٧
٠٩ آذر ١٤٠٢٠٥:٢٣:٥٤٠٦:٤٠:٥٨١٢:٠٩:١٥١٧:٣٧:٢٣١٧:٥٤:٢٤٢٣:٣٠:٥٦
١٠ آذر ١٤٠٢٠٥:٢٤:٢٩٠٦:٤١:٣٧١٢:٠٩:٣٧١٧:٣٧:٢٨١٧:٥٤:٣٠٢٣:٣١:١٥
١١ آذر ١٤٠٢٠٥:٢٥:٠٣٠٦:٤٢:١٦١٢:٠٩:٥٩١٧:٣٧:٣٤١٧:٥٤:٣٨٢٣:٣١:٣٦
١٢ آذر ١٤٠٢٠٥:٢٥:٣٧٠٦:٤٢:٥٥١٢:١٠:٢٢١٧:٣٧:٤٢١٧:٥٤:٤٧٢٣:٣١:٥٧
١٣ آذر ١٤٠٢٠٥:٢٦:١٢٠٦:٤٣:٣٤١٢:١٠:٤٦١٧:٣٧:٥١١٧:٥٤:٥٧٢٣:٣٢:١٨
١٤ آذر ١٤٠٢٠٥:٢٦:٤٦٠٦:٤٤:١٣١٢:١١:١١١٧:٣٨:٠١١٧:٥٥:٠٨٢٣:٣٢:٤١
١٥ آذر ١٤٠٢٠٥:٢٧:٢٠٠٦:٤٤:٥٢١٢:١١:٣٥١٧:٣٨:١٣١٧:٥٥:٢١٢٣:٣٣:٠٤
١٦ آذر ١٤٠٢٠٥:٢٧:٥٥٠٦:٤٥:٣٠١٢:١٢:٠١١٧:٣٨:٢٦١٧:٥٥:٣٥٢٣:٣٣:٢٧
١٧ آذر ١٤٠٢٠٥:٢٨:٢٩٠٦:٤٦:٠٨١٢:١٢:٢٧١٧:٣٨:٤٠١٧:٥٥:٥٠٢٣:٣٣:٥٢
١٨ آذر ١٤٠٢٠٥:٢٩:٠٤٠٦:٤٦:٤٦١٢:١٢:٥٣١٧:٣٨:٥٥١٧:٥٦:٠٦٢٣:٣٤:١٦
١٩ آذر ١٤٠٢٠٥:٢٩:٣٨٠٦:٤٧:٢٣١٢:١٣:٢٠١٧:٣٩:١٢١٧:٥٦:٢٤٢٣:٣٤:٤٢
٢٠ آذر ١٤٠٢٠٥:٣٠:١٢٠٦:٤٨:٠٠١٢:١٣:٤٨١٧:٣٩:٣٠١٧:٥٦:٤٢٢٣:٣٥:٠٨
٢١ آذر ١٤٠٢٠٥:٣٠:٤٦٠٦:٤٨:٣٧١٢:١٤:١٥١٧:٣٩:٤٩١٧:٥٧:٠٢٢٣:٣٥:٣٤
٢٢ آذر ١٤٠٢٠٥:٣١:١٩٠٦:٤٩:١٣١٢:١٤:٤٣١٧:٤٠:١٠١٧:٥٧:٢٣٢٣:٣٦:٠١
٢٣ آذر ١٤٠٢٠٥:٣١:٥٢٠٦:٤٩:٤٩١٢:١٥:١٢١٧:٤٠:٣١١٧:٥٧:٤٥٢٣:٣٦:٢٨
٢٤ آذر ١٤٠٢٠٥:٣٢:٢٦٠٦:٥٠:٢٤١٢:١٥:٤٠١٧:٤٠:٥٤١٧:٥٨:٠٩٢٣:٣٦:٥٦
٢٥ آذر ١٤٠٢٠٥:٣٢:٥٨٠٦:٥٠:٥٨١٢:١٦:٠٩١٧:٤١:١٨١٧:٥٨:٣٣٢٣:٣٧:٢٤
٢٦ آذر ١٤٠٢٠٥:٣٣:٣١٠٦:٥١:٣٢١٢:١٦:٣٨١٧:٤١:٤٢١٧:٥٨:٥٨٢٣:٣٧:٥٣
٢٧ آذر ١٤٠٢٠٥:٣٤:٠٣٠٦:٥٢:٠٦١٢:١٧:٠٨١٧:٤٢:٠٨١٧:٥٩:٢٤٢٣:٣٨:٢١
٢٨ آذر ١٤٠٢٠٥:٣٤:٣٤٠٦:٥٢:٣٨١٢:١٧:٣٧١٧:٤٢:٣٥١٧:٥٩:٥١٢٣:٣٨:٥٠
٢٩ آذر ١٤٠٢٠٥:٣٥:٠٦٠٦:٥٣:١٠١٢:١٨:٠٧١٧:٤٣:٠٣١٨:٠٠:١٩٢٣:٣٩:٢٠
٣٠ آذر ١٤٠٢٠٥:٣٥:٣٦٠٦:٥٣:٤١١٢:١٨:٣٧١٧:٤٣:٣٢١٨:٠٠:٤٨٢٣:٣٩:٤٩

دانلود اوقات شرعی آذر ٠٢ - ١٤٠٢ شهر مکه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٤٠٢ شمسی شهر مکه شهر مکه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٤٠٢ شمسی شهر مکه شهر مکه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر مکه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مکه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٤٠١
سال ١٤٠٢ هـ.ش
١٤٠٣

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر مکه

مَکّه (به عربی: مدینة مَکّه)، نام شهری است در کشور پادشاهی عربستان سعودی واقع در شبه جزیره عربستان. مکه از شهرهای تاریخی عربستان سعودی است و به سبب قرار داشتن کعبه، قبله‌گاه مسلمانان در آن مقدس‌ترین شهر اسلام به‌شمار می‌رود. مکه زادگاه حضر ت محمد صلی الله علیه و اله و سلم پیامبر اسلام و محل بعثت ایشان است.

شهر مکه در ویکیپدیا

شهر مکه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر مکه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر مکه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر مکه بر روی نقشه

شهر مکه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر مکه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر مکه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر مکه
اوقات شرعی آذر ٠٢ شهر مکه + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤٥ شهر مکه + دانلود
اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٣ شهر مکه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢ شهر مکه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢٤ شهر مکه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای عربستان سعودی
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر مکه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر مکه رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق مکه
افق شرعی آذر ٠٢ / ١٤٠٢ مکه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی آذر ٠٢ / ١٤٠٢ مکه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق مکه ماه رمضان ٢ / ١٤٠٢
جدول اوقات شرعی امروز فردا مکه دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق مکه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق مکه
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق مکه ماه رمضان ٢ / ١٤٠٢

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر مکه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه تهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو