جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر مکه

مکه | مکه | عربستان سعودی

اوقات شرعی امروز مکه

اذان صبح: ٠٤:٢١:٢٠
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٤:١٨
اذان ظهر: ١٢:٢٥:٤٥
غروب آفتاب: ١٩:٠٧:٠٥
اذان مغرب: ١٩:٢٤:٣٢
نیمه شب شرعی: ٢٣:٤٤:٢٧

سه شنبه ١٧ تیر ١٣٩٩
١٥ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٧ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر مکه (شهرستان مکه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٧ تیر ٩٩ شهر مکه)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر مکه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر مکه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جرج برنارد شاو
هیچ گاه در اندیشه ی مرگ نباشید، بی گمان، مرگ در اندیشه ی شماست.

اوقات شرعی ماه جاری شهر مکه

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر مکه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر مکه ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر مکه (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨١ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر مکه ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان مکه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤٧:٤٠٠٦:٠٢:٢٦١٢:٢١:٠٠١٨:٣٩:٥١١٨:٥٥:٥٦٢٣:٤٣:١٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٦:٤٢٠٦:٠١:٣٦١٢:٢٠:٤٥١٨:٤٠:١٢١٨:٥٦:١٨٢٣:٤٢:٥٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤٥:٤٥٠٦:٠٠:٤٧١٢:٢٠:٣١١٨:٤٠:٣٢١٨:٥٦:٤٠٢٣:٤٢:٤٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٤:٤٨٠٥:٥٩:٥٨١٢:٢٠:١٧١٨:٤٠:٥٣١٨:٥٧:٠٢٢٣:٤٢:٢٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٣:٥١٠٥:٥٩:١٠١٢:٢٠:٠٣١٨:٤١:١٤١٨:٥٧:٢٤٢٣:٤٢:٠٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٢:٥٥٠٥:٥٨:٢٢١٢:١٩:٥٠١٨:٤١:٣٦١٨:٥٧:٤٧٢٣:٤١:٤٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤١:٥٩٠٥:٥٧:٣٦١٢:١٩:٣٨١٨:٤١:٥٧١٨:٥٨:١٠٢٣:٤١:٣٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤١:٠٤٠٥:٥٦:٤٩١٢:١٩:٢٦١٨:٤٢:١٩١٨:٥٨:٣٣٢٣:٤١:١٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٠:٠٩٠٥:٥٦:٠٤١٢:١٩:١٤١٨:٤٢:٤١١٨:٥٨:٥٧٢٣:٤٠:٥٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣٩:١٥٠٥:٥٥:١٩١٢:١٩:٠٣١٨:٤٣:٠٣١٨:٥٩:٢١٢٣:٤٠:٤٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٨:٢١٠٥:٥٤:٣٥١٢:١٨:٥٢١٨:٤٣:٢٥١٨:٥٩:٤٤٢٣:٤٠:٢٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٧:٢٨٠٥:٥٣:٥١١٢:١٨:٤١١٨:٤٣:٤٨١٩:٠٠:٠٩٢٣:٤٠:١١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٦:٣٥٠٥:٥٣:٠٩١٢:١٨:٣١١٨:٤٤:١٠١٩:٠٠:٣٣٢٣:٣٩:٥٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٥:٤٣٠٥:٥٢:٢٧١٢:١٨:٢٢١٨:٤٤:٣٣١٩:٠٠:٥٨٢٣:٣٩:٤٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٤:٥٢٠٥:٥١:٤٦١٢:١٨:١٣١٨:٤٤:٥٧١٩:٠١:٢٣٢٣:٣٩:٢٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٤:٠٢٠٥:٥١:٠٥١٢:١٨:٠٥١٨:٤٥:٢٠١٩:٠١:٤٨٢٣:٣٩:١٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٣:١٢٠٥:٥٠:٢٦١٢:١٧:٥٧١٨:٤٥:٤٤١٩:٠٢:١٣٢٣:٣٩:٠٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٢:٢٣٠٥:٤٩:٤٧١٢:١٧:٥٠١٨:٤٦:٠٨١٩:٠٢:٣٩٢٣:٣٨:٥١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣١:٣٤٠٥:٤٩:٠٩١٢:١٧:٤٣١٨:٤٦:٣٢١٩:٠٣:٠٥٢٣:٣٨:٣٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٠:٤٧٠٥:٤٨:٣٢١٢:١٧:٣٧١٨:٤٦:٥٦١٩:٠٣:٣١٢٣:٣٨:٢٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٠:٠٠٠٥:٤٧:٥٦١٢:١٧:٣١١٨:٤٧:٢٠١٩:٠٣:٥٧٢٣:٣٨:١٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٩:١٥٠٥:٤٧:٢١١٢:١٧:٢٦١٨:٤٧:٤٥١٩:٠٤:٢٤٢٣:٣٨:٠٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٨:٣٠٠٥:٤٦:٤٧١٢:١٧:٢١١٨:٤٨:١٠١٩:٠٤:٥٠٢٣:٣٧:٥٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٧:٤٦٠٥:٤٦:١٤١٢:١٧:١٧١٨:٤٨:٣٥١٩:٠٥:١٧٢٣:٣٧:٤٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٧:٠٣٠٥:٤٥:٤٢١٢:١٧:١٤١٨:٤٩:٠٠١٩:٠٥:٤٤٢٣:٣٧:٤١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٦:٢١٠٥:٤٥:١٠١٢:١٧:١١١٨:٤٩:٢٦١٩:٠٦:١٢٢٣:٣٧:٣٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٥:٤٠٠٥:٤٤:٤٠١٢:١٧:٠٩١٨:٤٩:٥١١٩:٠٦:٣٩٢٣:٣٧:٢٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٥:٠٠٠٥:٤٤:١١١٢:١٧:٠٧١٨:٥٠:١٧١٩:٠٧:٠٦٢٣:٣٧:١٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٤:٢١٠٥:٤٣:٤٣١٢:١٧:٠٦١٨:٥٠:٤٢١٩:٠٧:٣٤٢٣:٣٧:١٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر مکه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر مکه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر مکه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مکه

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر مکه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر مکه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مکه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر مکه

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر مکه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر مکه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر مکه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر مکه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مکه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر مکه

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر مکه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مکه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر مکه

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر مکه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر مکه شهر مکه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر مکه شهر مکه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر مکه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مکه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر مکه

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر مکه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مکه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر مکه

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٣٧٠٥:٣٩:٢٧١٢:٢٢:٣٧١٩:٠٥:٤٨١٩:٢٣:٢٤٢٣:٤٠:٤٩
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٥١٠٥:٣٩:٤٠١٢:٢٢:٥٠١٩:٠٦:٠٠١٩:٢٣:٣٦٢٣:٤١:٠٣
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٠٦٠٥:٣٩:٥٤١٢:٢٣:٠٣١٩:٠٦:١١١٩:٢٣:٤٧٢٣:٤١:١٧
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٢٢٠٥:٤٠:١٠١٢:٢٣:١٦١٩:٠٦:٢١١٩:٢٣:٥٧٢٣:٤١:٣٠
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٣٩٠٥:٤٠:٢٥١٢:٢٣:٢٩١٩:٠٦:٣٠١٩:٢٤:٠٦٢٣:٤١:٤٤
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٥٨٠٥:٤٠:٤٢١٢:٢٣:٤١١٩:٠٦:٣٩١٩:٢٤:١٤٢٣:٤١:٥٨
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:١٧٠٥:٤٠:٥٩١٢:٢٣:٥٤١٩:٠٦:٤٦١٩:٢٤:٢١٢٣:٤٢:١٢
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٣٧٠٥:٤١:١٦١٢:٢٤:٠٦١٩:٠٦:٥٣١٩:٢٤:٢٧٢٣:٤٢:٢٦
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٥٩٠٥:٤١:٣٥١٢:٢٤:١٨١٩:٠٦:٥٨١٩:٢٤:٣٢٢٣:٤٢:٤٠
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٢١٠٥:٤١:٥٣١٢:٢٤:٣٠١٩:٠٧:٠٣١٩:٢٤:٣٦٢٣:٤٢:٥٣
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٤٠٥:٤٢:١٣١٢:٢٤:٤٢١٩:٠٧:٠٦١٩:٢٤:٣٩٢٣:٤٣:٠٧
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٨٠٥:٤٢:٣٢١٢:٢٤:٥٣١٩:٠٧:٠٩١٩:٢٤:٤٠٢٣:٤٣:٢١
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٣٠٥:٤٢:٥٣١٢:٢٥:٠٤١٩:٠٧:١٠١٩:٢٤:٤١٢٣:٤٣:٣٤
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٨٠٥:٤٣:١٣١٢:٢٥:١٥١٩:٠٧:١٠١٩:٢٤:٤٠٢٣:٤٣:٤٨
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٢٥٠٥:٤٣:٣٤١٢:٢٥:٢٥١٩:٠٧:١٠١٩:٢٤:٣٩٢٣:٤٤:٠١
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٢٠٥:٤٣:٥٦١٢:٢٥:٣٥١٩:٠٧:٠٨١٩:٢٤:٣٦٢٣:٤٤:١٤
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٠٠٥:٤٤:١٨١٢:٢٥:٤٥١٩:٠٧:٠٥١٩:٢٤:٣٢٢٣:٤٤:٢٧
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٨٠٥:٤٤:٤٠١٢:٢٥:٥٤١٩:٠٧:٠١١٩:٢٤:٢٧٢٣:٤٤:٣٩
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٧٠٥:٤٥:٠٣١٢:٢٦:٠٣١٩:٠٦:٥٦١٩:٢٤:٢٠٢٣:٤٤:٥١
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤٧٠٥:٤٥:٢٥١٢:٢٦:١١١٩:٠٦:٤٩١٩:٢٤:١٣٢٣:٤٥:٠٣
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:١٧٠٥:٤٥:٤٨١٢:٢٦:١٩١٩:٠٦:٤٢١٩:٢٤:٠٤٢٣:٤٥:١٥
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤٨٠٥:٤٦:١٢١٢:٢٦:٢٧١٩:٠٦:٣٣١٩:٢٣:٥٤٢٣:٤٥:٢٦
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٩٠٥:٤٦:٣٥١٢:٢٦:٣٤١٩:٠٦:٢٤١٩:٢٣:٤٣٢٣:٤٥:٣٧
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥١٠٥:٤٦:٥٩١٢:٢٦:٤٠١٩:٠٦:١٣١٩:٢٣:٣١٢٣:٤٥:٤٨
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٣٠٥:٤٧:٢٢١٢:٢٦:٤٦١٩:٠٦:٠١١٩:٢٣:١٨٢٣:٤٥:٥٨
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٥٠٥:٤٧:٤٦١٢:٢٦:٥٢١٩:٠٥:٤٨١٩:٢٣:٠٣٢٣:٤٦:٠٨
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٨٠٥:٤٨:١٠١٢:٢٦:٥٧١٩:٠٥:٣٤١٩:٢٢:٤٧٢٣:٤٦:١٧
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠١٠٥:٤٨:٣٤١٢:٢٧:٠١١٩:٠٥:١٨١٩:٢٢:٣٠٢٣:٤٦:٢٦
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٤٠٥:٤٨:٥٩١٢:٢٧:٠٥١٩:٠٥:٠٢١٩:٢٢:١٢٢٣:٤٦:٣٥
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٨٠٥:٤٩:٢٣١٢:٢٧:٠٩١٩:٠٤:٤٤١٩:٢١:٥٣٢٣:٤٦:٤٣
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤١٠٥:٤٩:٤٧١٢:٢٧:١١١٩:٠٤:٢٥١٩:٢١:٣٢٢٣:٤٦:٥٠

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر مکه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر مکه شهر مکه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر مکه شهر مکه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر مکه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مکه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر مکه

مَکّه (به عربی: مدینة مَکّه)، نام شهری است در کشور پادشاهی عربستان سعودی واقع در شبه جزیره عربستان. مکه از شهرهای تاریخی عربستان سعودی است و به سبب قرار داشتن کعبه، قبله‌گاه مسلمانان در آن مقدس‌ترین شهر اسلام به‌شمار می‌رود. مکه زادگاه حضر ت محمد صلی الله علیه و اله و سلم پیامبر اسلام و محل بعثت ایشان است.

شهر مکه در ویکیپدیا

شهر مکه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر مکه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر مکه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر مکه بر روی نقشه

شهر مکه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر مکه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر مکه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر مکه
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر مکه + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر مکه + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر مکه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر مکه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر مکه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای عربستان سعودی
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر مکه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر مکه رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق مکه
جدول اوقات شرعی امروز فردا مکه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق مکه
افق شرعی امروز فردا مکه دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق مکه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق مکه
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق مکه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق مکه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر مکه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو