جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر مکه

مکه | مکه | عربستان سعودی

اوقات شرعی امروز مکه

اذان صبح: ٠٤:٢٠:٤٢
طلوع آفتاب: ٠٥:٤١:٠٩
اذان ظهر: ١٢:١٧:١٢
غروب آفتاب: ١٨:٥٣:٢٦
اذان مغرب: ١٩:١٠:٢٩
نیمه شب شرعی: ٢٣:٣٦:٤٩

شنبه ٢٩ اردیبهشت ١٤٠٣
٠٩ ذیقعده ١٤٤٥ قمری
١٨ می ٢٠٢٤ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر مکه (شهرستان مکه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ اردیبهشت ٠٣ شهر مکه)، ماه جاری (اوقات شرعی اردیبهشت ٠٣ شهر مکه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٣ شهر مکه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی موزه و میراث فرهنگی

امام علی (ع)
عمل هر روز را در همان روز به جای بیاور، زیرا برای هر روز موقعیت و قانون خاصی حكم‌فرماست.

اوقات شرعی ماه جاری شهر مکه

اوقات شرعی اردیبهشت ٠٣ | اوقات شرعی می ٢٤ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٥ | + اوقات شرعی رمضان ٣

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر مکه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر مکه ١٤٠٣ - ٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی

برابر با سال ١٤٤٦ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٣ شهر مکه (سال ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ١٢ اسفند ١٤٠٣ | ٠٢ مارس ٢٠٢٥
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٨ روز
تاریخ عید فطر: ١١ فروردین ١٤٠٤ | ٣١ مارس ٢٠٢٥ (اول شوال ١٤٤٦)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر مکه ٠٣ - ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان مکه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٣/١٢/١٢٠٥:٢٧:٥٢٠٦:٤٠:٣١١٢:٣٢:٤٩١٨:٢٥:٢٥١٨:٤١:١٧٢٣:٥٦:١٥
٠٢ رمضان | ٠٣/١٢/١٣٠٥:٢٧:٠٥٠٦:٣٩:٤٣١٢:٣٢:٣٧١٨:٢٥:٤٩١٨:٤١:٤٠٢٣:٥٦:٠٣
٠٣ رمضان | ٠٣/١٢/١٤٠٥:٢٦:١٨٠٦:٣٨:٥٣١٢:٣٢:٢٤١٨:٢٦:١٣١٨:٤٢:٠٣٢٣:٥٥:٥١
٠٤ رمضان | ٠٣/١٢/١٥٠٥:٢٥:٢٩٠٦:٣٨:٠٣١٢:٣٢:١٠١٨:٢٦:٣٦١٨:٤٢:٢٥٢٣:٥٥:٣٨
٠٥ رمضان | ٠٣/١٢/١٦٠٥:٢٤:٤٠٠٦:٣٧:١٣١٢:٣١:٥٧١٨:٢٦:٥٩١٨:٤٢:٤٧٢٣:٥٥:٢٥
٠٦ رمضان | ٠٣/١٢/١٧٠٥:٢٣:٥١٠٦:٣٦:٢٢١٢:٣١:٤٢١٨:٢٧:٢١١٨:٤٣:٠٩٢٣:٥٥:١١
٠٧ رمضان | ٠٣/١٢/١٨٠٥:٢٣:٠٠٠٦:٣٥:٣١١٢:٣١:٢٨١٨:٢٧:٤٣١٨:٤٣:٣١٢٣:٥٤:٥٦
٠٨ رمضان | ٠٣/١٢/١٩٠٥:٢٢:٠٩٠٦:٣٤:٣٩١٢:٣١:١٣١٨:٢٨:٠٥١٨:٤٣:٥٢٢٣:٥٤:٤١
٠٩ رمضان | ٠٣/١٢/٢٠٠٥:٢١:١٨٠٦:٣٣:٤٧١٢:٣٠:٥٧١٨:٢٨:٢٧١٨:٤٤:١٣٢٣:٥٤:٢٦
١٠ رمضان | ٠٣/١٢/٢١٠٥:٢٠:٢٥٠٦:٣٢:٥٤١٢:٣٠:٤٢١٨:٢٨:٤٨١٨:٤٤:٣٤٢٣:٥٤:١٠
١١ رمضان | ٠٣/١٢/٢٢٠٥:١٩:٣٢٠٦:٣٢:٠١١٢:٣٠:٢٦١٨:٢٩:٠٩١٨:٤٤:٥٥٢٣:٥٣:٥٤
١٢ رمضان | ٠٣/١٢/٢٣٠٥:١٨:٣٩٠٦:٣١:٠٨١٢:٣٠:١٠١٨:٢٩:٣٠١٨:٤٥:١٦٢٣:٥٣:٣٧
١٣ رمضان | ٠٣/١٢/٢٤٠٥:١٧:٤٥٠٦:٣٠:١٤١٢:٢٩:٥٣١٨:٢٩:٥١١٨:٤٥:٣٦٢٣:٥٣:٢٠
١٤ رمضان | ٠٣/١٢/٢٥٠٥:١٦:٥٠٠٦:٢٩:٢٠١٢:٢٩:٣٦١٨:٣٠:١١١٨:٤٥:٥٦٢٣:٥٣:٠٣
١٥ رمضان | ٠٣/١٢/٢٦٠٥:١٥:٥٥٠٦:٢٨:٢٦١٢:٢٩:١٩١٨:٣٠:٣١١٨:٤٦:١٦٢٣:٥٢:٤٥
١٦ رمضان | ٠٣/١٢/٢٧٠٥:١٥:٠٠٠٦:٢٧:٣٢١٢:٢٩:٠٢١٨:٣٠:٥١١٨:٤٦:٣٦٢٣:٥٢:٢٧
١٧ رمضان | ٠٣/١٢/٢٨٠٥:١٤:٠٤٠٦:٢٦:٣٧١٢:٢٨:٤٥١٨:٣١:١١١٨:٤٦:٥٦٢٣:٥٢:٠٩
١٨ رمضان | ٠٣/١٢/٢٩٠٥:١٣:٠٧٠٦:٢٥:٤٣١٢:٢٨:٢٧١٨:٣١:٣١١٨:٤٧:١٦٢٣:٥١:٥١
١٩ رمضان | ٠٣/١٢/٣٠٠٥:١٢:١١٠٦:٢٤:٤٨١٢:٢٨:١٠١٨:٣١:٥٠١٨:٤٧:٣٥٢٣:٥١:٣٢
٢٠ رمضان | ٠٤/٠١/٠١٠٥:١١:١٣٠٦:٢٣:٥٣١٢:٢٧:٥٢١٨:٣٢:٠٩١٨:٤٧:٥٥٢٣:٥١:١٣
٢١ رمضان | ٠٤/٠١/٠٢٠٥:١٠:١٦٠٦:٢٢:٥٨١٢:٢٧:٣٤١٨:٣٢:٢٩١٨:٤٨:١٥٢٣:٥٠:٥٣
٢٢ رمضان | ٠٤/٠١/٠٣٠٥:٠٩:١٨٠٦:٢٢:٠٢١٢:٢٧:١٦١٨:٣٢:٤٨١٨:٤٨:٣٤٢٣:٥٠:٣٤
٢٣ رمضان | ٠٤/٠١/٠٤٠٥:٠٨:٢٠٠٦:٢١:٠٧١٢:٢٦:٥٨١٨:٣٣:٠٧١٨:٤٨:٥٣٢٣:٥٠:١٤
٢٤ رمضان | ٠٤/٠١/٠٥٠٥:٠٧:٢١٠٦:٢٠:١٢١٢:٢٦:٤٠١٨:٣٣:٢٦١٨:٤٩:١٣٢٣:٤٩:٥٤
٢٥ رمضان | ٠٤/٠١/٠٦٠٥:٠٦:٢٣٠٦:١٩:١٧١٢:٢٦:٢٢١٨:٣٣:٤٥١٨:٤٩:٣٢٢٣:٤٩:٣٤
٢٦ رمضان | ٠٤/٠١/٠٧٠٥:٠٥:٢٤٠٦:١٨:٢٢١٢:٢٦:٠٤١٨:٣٤:٠٤١٨:٤٩:٥١٢٣:٤٩:١٤
٢٧ رمضان | ٠٤/٠١/٠٨٠٥:٠٤:٢٥٠٦:١٧:٢٧١٢:٢٥:٤٥١٨:٣٤:٢٣١٨:٥٠:١١٢٣:٤٨:٥٤
٢٨ رمضان | ٠٤/٠١/٠٩٠٥:٠٣:٢٦٠٦:١٦:٣٢١٢:٢٥:٢٧١٨:٣٤:٤١١٨:٥٠:٣٠٢٣:٤٨:٣٤
٢٩ رمضان | ٠٤/٠١/١٠٠٥:٠٢:٢٦٠٦:١٥:٣٧١٢:٢٥:٠٩١٨:٣٥:٠٠١٨:٥٠:٥٠٢٣:٤٨:١٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٣ - ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری شهر مکه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٣ - ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری شهر مکه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٣ - ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری شهر مکه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مکه

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٥ قمری شهر مکه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٥ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر مکه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مکه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٥ قمری شهر مکه

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٥ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٥ هـ.ق
شهر مکه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٥ هـ.ق شهر مکه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٥ هـ.ق شهر مکه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر مکه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مکه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٤
سال ١٤٤٥ هـ.ق
١٤٤٦

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی می ٢٠٢٤ میلادی شهر مکه

در این قسمت جدول اوقات شرعی می ٢٠٢٤ م شهر مکه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مکه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی می ٢٠٢٤ میلادی شهر مکه

ژوئن
می ٢٠٢٤ م
آوریل

دانلود اوقات شرعی می ٢٠٢٤ شهر مکه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی می ٢٠٢٤ میلادی شهر مکه شهر مکه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی می ٢٠٢٤ میلادی شهر مکه شهر مکه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر مکه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مکه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٣
سال ٢٠٢٤ م
٢٠٢٥

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ شمسی شهر مکه

در این قسمت جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ هـ.ش شهر مکه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مکه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ شمسی شهر مکه

خرداد
اردیبهشت ١٤٠٣ هـ.ش
فروردین
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اردیبهشت ١٤٠٣٠٤:٤١:٤٤٠٥:٥٧:٢٣١٢:١٩:٣٥١٨:٤٢:٠٣١٨:٥٨:١٧٢٣:٤١:٢٦
٠٢ اردیبهشت ١٤٠٣٠٤:٤٠:٤٩٠٥:٥٦:٣٧١٢:١٩:٢٢١٨:٤٢:٢٥١٨:٥٨:٤٠٢٣:٤١:٠٩
٠٣ اردیبهشت ١٤٠٣٠٤:٣٩:٥٤٠٥:٥٥:٥٢١٢:١٩:١١١٨:٤٢:٤٧١٨:٥٩:٠٣٢٣:٤٠:٥٣
٠٤ اردیبهشت ١٤٠٣٠٤:٣٩:٠٠٠٥:٥٥:٠٧١٢:١٩:٠٠١٨:٤٣:٠٩١٨:٥٩:٢٧٢٣:٤٠:٣٨
٠٥ اردیبهشت ١٤٠٣٠٤:٣٨:٠٦٠٥:٥٤:٢٣١٢:١٨:٤٩١٨:٤٣:٣١١٨:٥٩:٥١٢٣:٤٠:٢٢
٠٦ اردیبهشت ١٤٠٣٠٤:٣٧:١٣٠٥:٥٣:٤٠١٢:١٨:٣٩١٨:٤٣:٥٤١٩:٠٠:١٦٢٣:٤٠:٠٨
٠٧ اردیبهشت ١٤٠٣٠٤:٣٦:٢١٠٥:٥٢:٥٧١٢:١٨:٢٩١٨:٤٤:١٧١٩:٠٠:٤٠٢٣:٣٩:٥٣
٠٨ اردیبهشت ١٤٠٣٠٤:٣٥:٢٩٠٥:٥٢:١٦١٢:١٨:٢٠١٨:٤٤:٤٠١٩:٠١:٠٥٢٣:٣٩:٣٩
٠٩ اردیبهشت ١٤٠٣٠٤:٣٤:٣٨٠٥:٥١:٣٥١٢:١٨:١١١٨:٤٥:٠٣١٩:٠١:٣٠٢٣:٣٩:٢٦
١٠ اردیبهشت ١٤٠٣٠٤:٣٣:٤٨٠٥:٥٠:٥٥١٢:١٨:٠٣١٨:٤٥:٢٧١٩:٠١:٥٥٢٣:٣٩:١٣
١١ اردیبهشت ١٤٠٣٠٤:٣٢:٥٨٠٥:٥٠:١٥١٢:١٧:٥٥١٨:٤٥:٥٠١٩:٠٢:٢١٢٣:٣٩:٠٠
١٢ اردیبهشت ١٤٠٣٠٤:٣٢:١٠٠٥:٤٩:٣٧١٢:١٧:٤٨١٨:٤٦:١٤١٩:٠٢:٤٦٢٣:٣٨:٤٨
١٣ اردیبهشت ١٤٠٣٠٤:٣١:٢٢٠٥:٤٨:٥٩١٢:١٧:٤١١٨:٤٦:٣٨١٩:٠٣:١٢٢٣:٣٨:٣٦
١٤ اردیبهشت ١٤٠٣٠٤:٣٠:٣٤٠٥:٤٨:٢٣١٢:١٧:٣٥١٨:٤٧:٠٣١٩:٠٣:٣٨٢٣:٣٨:٢٥
١٥ اردیبهشت ١٤٠٣٠٤:٢٩:٤٨٠٥:٤٧:٤٧١٢:١٧:٣٠١٨:٤٧:٢٧١٩:٠٤:٠٥٢٣:٣٨:١٥
١٦ اردیبهشت ١٤٠٣٠٤:٢٩:٠٣٠٥:٤٧:١٢١٢:١٧:٢٥١٨:٤٧:٥٢١٩:٠٤:٣١٢٣:٣٨:٠٥
١٧ اردیبهشت ١٤٠٣٠٤:٢٨:١٨٠٥:٤٦:٣٨١٢:١٧:٢٠١٨:٤٨:١٧١٩:٠٤:٥٨٢٣:٣٧:٥٦
١٨ اردیبهشت ١٤٠٣٠٤:٢٧:٣٤٠٥:٤٦:٠٥١٢:١٧:١٧١٨:٤٨:٤٢١٩:٠٥:٢٥٢٣:٣٧:٤٧
١٩ اردیبهشت ١٤٠٣٠٤:٢٦:٥٢٠٥:٤٥:٣٣١٢:١٧:١٣١٨:٤٩:٠٧١٩:٠٥:٥٢٢٣:٣٧:٣٩
٢٠ اردیبهشت ١٤٠٣٠٤:٢٦:١٠٠٥:٤٥:٠٢١٢:١٧:١١١٨:٤٩:٣٣١٩:٠٦:١٩٢٣:٣٧:٣١
٢١ اردیبهشت ١٤٠٣٠٤:٢٥:٢٩٠٥:٤٤:٣٢١٢:١٧:٠٨١٨:٤٩:٥٨١٩:٠٦:٤٧٢٣:٣٧:٢٤
٢٢ اردیبهشت ١٤٠٣٠٤:٢٤:٤٩٠٥:٤٤:٠٣١٢:١٧:٠٧١٨:٥٠:٢٤١٩:٠٧:١٤٢٣:٣٧:١٧
٢٣ اردیبهشت ١٤٠٣٠٤:٢٤:١١٠٥:٤٣:٣٥١٢:١٧:٠٦١٨:٥٠:٥٠١٩:٠٧:٤٢٢٣:٣٧:١٢
٢٤ اردیبهشت ١٤٠٣٠٤:٢٣:٣٣٠٥:٤٣:٠٨١٢:١٧:٠٦١٨:٥١:١٦١٩:٠٨:١٠٢٣:٣٧:٠٦
٢٥ اردیبهشت ١٤٠٣٠٤:٢٢:٥٧٠٥:٤٢:٤٢١٢:١٧:٠٦١٨:٥١:٤٢١٩:٠٨:٣٧٢٣:٣٧:٠٢
٢٦ اردیبهشت ١٤٠٣٠٤:٢٢:٢١٠٥:٤٢:١٨١٢:١٧:٠٦١٨:٥٢:٠٨١٩:٠٩:٠٥٢٣:٣٦:٥٧
٢٧ اردیبهشت ١٤٠٣٠٤:٢١:٤٧٠٥:٤١:٥٤١٢:١٧:٠٨١٨:٥٢:٣٤١٩:٠٩:٣٣٢٣:٣٦:٥٤
٢٨ اردیبهشت ١٤٠٣٠٤:٢١:١٤٠٥:٤١:٣١١٢:١٧:١٠١٨:٥٣:٠٠١٩:١٠:٠١٢٣:٣٦:٥١
٢٩ اردیبهشت ١٤٠٣٠٤:٢٠:٤٢٠٥:٤١:٠٩١٢:١٧:١٢١٨:٥٣:٢٦١٩:١٠:٢٩٢٣:٣٦:٤٩
٣٠ اردیبهشت ١٤٠٣٠٤:٢٠:١١٠٥:٤٠:٤٩١٢:١٧:١٥١٨:٥٣:٥٣١٩:١٠:٥٧٢٣:٣٦:٤٧
٣١ اردیبهشت ١٤٠٣٠٤:١٩:٤٢٠٥:٤٠:٢٩١٢:١٧:١٨١٨:٥٤:١٩١٩:١١:٢٥٢٣:٣٦:٤٦

دانلود اوقات شرعی اردیبهشت ٠٣ - ١٤٠٣ شهر مکه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ شمسی شهر مکه شهر مکه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ شمسی شهر مکه شهر مکه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر مکه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مکه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٤٠٢
سال ١٤٠٣ هـ.ش
١٤٠٤

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر مکه

مَکّه (به عربی: مدینة مَکّه)، نام شهری است در کشور پادشاهی عربستان سعودی واقع در شبه جزیره عربستان. مکه از شهرهای تاریخی عربستان سعودی است و به سبب قرار داشتن کعبه، قبله‌گاه مسلمانان در آن مقدس‌ترین شهر اسلام به‌شمار می‌رود. مکه زادگاه حضر ت محمد صلی الله علیه و اله و سلم پیامبر اسلام و محل بعثت ایشان است.

شهر مکه در ویکیپدیا

شهر مکه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر مکه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر مکه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر مکه بر روی نقشه

شهر مکه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر مکه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر مکه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر مکه
اوقات شرعی اردیبهشت ٠٣ شهر مکه + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٥ شهر مکه + دانلود
اوقات شرعی می ٢٠٢٤ شهر مکه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٣ شهر مکه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢٥ شهر مکه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای عربستان سعودی
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر مکه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر مکه رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق مکه ماه رمضان ٣ / ١٤٠٣
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق مکه
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٣ / ١٤٠٣ مکه دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق مکه ماه رمضان ٣ / ١٤٠٣
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق مکه
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق مکه
افق شرعی ماه رمضان ٣ / ١٤٠٣ مکه دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا مکه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر مکه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه تهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو