جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر مدینه المنوره

مدینه المنوره | مدینه | عربستان سعودی

اوقات شرعی امروز مدینه المنوره

اذان صبح: ٠٥:٠٠:٢٥
طلوع آفتاب: ٠٦:١٤:٣٧
اذان ظهر: ١٢:١٠:٢١
غروب آفتاب: ١٨:٠٥:٤٤
اذان مغرب: ١٨:٢١:٥٣
نیمه شب شرعی: ٢٣:٣٣:١٦

سه شنبه ١٢ مهر ١٤٠١
٠٧ ربیع الاول ١٤٤٤ قمری
٠٤ اکتبر ٢٠٢٢ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر مدینه المنوره (شهرستان مدینه المنوره) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٢ مهر ٠١ شهر مدینه المنوره)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٠١ شهر مدینه المنوره)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٢ شهر مدینه المنوره)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

لئوبوسكالیا
عشق، همیشه به دست آمدنی‌ست. باید پرسید آیا آنقدر خواهان آن هستیم كه رنج جست‌و‌جو و تكاپوی سخت روح را بر خود هموار كنیم، یا فقط خودمان را سر كار گذاشته‌ایم؟

اوقات شرعی ماه جاری شهر مدینه المنوره

اوقات شرعی مهر ٠١ | اوقات شرعی اکتبر ٢٢ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٤ | + اوقات شرعی رمضان ٢

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر مدینه المنوره در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر مدینه المنوره ١٤٠٢ - ٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی

برابر با سال ١٤٤٤ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٢ شهر مدینه المنوره (سال ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٤ فروردین ١٤٠٢ | ٢٤ مارس ٢٠٢٣
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٧١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٢ اردیبهشت ١٤٠٢ | ٢٢ آوریل ٢٠٢٣ (اول شوال ١٤٤٤)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر مدینه المنوره ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان مدینه المنوره
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٢/٠١/٠٤٠٥:٠٧:٣٣٠٦:٢٢:٠٤١٢:٢٧:٥٩١٨:٣٤:١٦١٨:٥٠:٢٤٢٣:٥٠:٢٢
٠٢ رمضان | ٠٢/٠١/٠٥٠٥:٠٦:٢٨٠٦:٢١:٠٢١٢:٢٧:٤١١٨:٣٤:٤١١٨:٥٠:٥٠٢٣:٥٠:٠٢
٠٣ رمضان | ٠٢/٠١/٠٦٠٥:٠٥:٢٣٠٦:٢٠:٠١١٢:٢٧:٢٣١٨:٣٥:٠٦١٨:٥١:١٥٢٣:٤٩:٤٢
٠٤ رمضان | ٠٢/٠١/٠٧٠٥:٠٤:١٨٠٦:١٩:٠٠١٢:٢٧:٠٥١٨:٣٥:٣١١٨:٥١:٤٠٢٣:٤٩:٢٢
٠٥ رمضان | ٠٢/٠١/٠٨٠٥:٠٣:١٢٠٦:١٧:٥٩١٢:٢٦:٤٧١٨:٣٥:٥٦١٨:٥٢:٠٦٢٣:٤٩:٠١
٠٦ رمضان | ٠٢/٠١/٠٩٠٥:٠٢:٠٦٠٦:١٦:٥٨١٢:٢٦:٢٩١٨:٣٦:٢١١٨:٥٢:٣١٢٣:٤٨:٤١
٠٧ رمضان | ٠٢/٠١/١٠٠٥:٠١:٠١٠٦:١٥:٥٧١٢:٢٦:١١١٨:٣٦:٤٥١٨:٥٢:٥٧٢٣:٤٨:٢٠
٠٨ رمضان | ٠٢/٠١/١١٠٤:٥٩:٥٥٠٦:١٤:٥٧١٢:٢٥:٥٣١٨:٣٧:١٠١٨:٥٣:٢٢٢٣:٤٧:٥٩
٠٩ رمضان | ٠٢/٠١/١٢٠٤:٥٨:٤٩٠٦:١٣:٥٦١٢:٢٥:٣٥١٨:٣٧:٣٥١٨:٥٣:٤٨٢٣:٤٧:٣٩
١٠ رمضان | ٠٢/٠١/١٣٠٤:٥٧:٤٢٠٦:١٢:٥٦١٢:٢٥:١٧١٨:٣٨:٠٠١٨:٥٤:١٣٢٣:٤٧:١٨
١١ رمضان | ٠٢/٠١/١٤٠٤:٥٦:٣٦٠٦:١١:٥٥١٢:٢٤:٥٩١٨:٣٨:٢٥١٨:٥٤:٣٩٢٣:٤٦:٥٧
١٢ رمضان | ٠٢/٠١/١٥٠٤:٥٥:٣٠٠٦:١٠:٥٦١٢:٢٤:٤٢١٨:٣٨:٤٩١٨:٥٥:٠٥٢٣:٤٦:٣٧
١٣ رمضان | ٠٢/٠١/١٦٠٤:٥٤:٢٤٠٦:٠٩:٥٦١٢:٢٤:٢٥١٨:٣٩:١٤١٨:٥٥:٣١٢٣:٤٦:١٦
١٤ رمضان | ٠٢/٠١/١٧٠٤:٥٣:١٨٠٦:٠٨:٥٦١٢:٢٤:٠٧١٨:٣٩:٣٩١٨:٥٥:٥٧٢٣:٤٥:٥٥
١٥ رمضان | ٠٢/٠١/١٨٠٤:٥٢:١١٠٦:٠٧:٥٧١٢:٢٣:٥٠١٨:٤٠:٠٤١٨:٥٦:٢٣٢٣:٤٥:٣٥
١٦ رمضان | ٠٢/٠١/١٩٠٤:٥١:٠٥٠٦:٠٦:٥٩١٢:٢٣:٣٤١٨:٤٠:٣٠١٨:٥٦:٤٩٢٣:٤٥:١٥
١٧ رمضان | ٠٢/٠١/٢٠٠٤:٥٠:٠٠٠٦:٠٦:٠٠١٢:٢٣:١٧١٨:٤٠:٥٥١٨:٥٧:١٦٢٣:٤٤:٥٤
١٨ رمضان | ٠٢/٠١/٢١٠٤:٤٨:٥٤٠٦:٠٥:٠٢١٢:٢٣:٠١١٨:٤١:٢٠١٨:٥٧:٤٢٢٣:٤٤:٣٤
١٩ رمضان | ٠٢/٠١/٢٢٠٤:٤٧:٤٨٠٦:٠٤:٠٥١٢:٢٢:٤٥١٨:٤١:٤٦١٨:٥٨:٠٩٢٣:٤٤:١٤
٢٠ رمضان | ٠٢/٠١/٢٣٠٤:٤٦:٤٣٠٦:٠٣:٠٨١٢:٢٢:٢٩١٨:٤٢:١١١٨:٥٨:٣٦٢٣:٤٣:٥٥
٢١ رمضان | ٠٢/٠١/٢٤٠٤:٤٥:٣٨٠٦:٠٢:١١١٢:٢٢:١٤١٨:٤٢:٣٧١٨:٥٩:٠٣٢٣:٤٣:٣٥
٢٢ رمضان | ٠٢/٠١/٢٥٠٤:٤٤:٣٣٠٦:٠١:١٥١٢:٢١:٥٩١٨:٤٣:٠٣١٨:٥٩:٣٠٢٣:٤٣:١٦
٢٣ رمضان | ٠٢/٠١/٢٦٠٤:٤٣:٢٨٠٦:٠٠:٢٠١٢:٢١:٤٤١٨:٤٣:٢٩١٨:٥٩:٥٨٢٣:٤٢:٥٧
٢٤ رمضان | ٠٢/٠١/٢٧٠٤:٤٢:٢٤٠٥:٥٩:٢٤١٢:٢١:٣٠١٨:٤٣:٥٥١٩:٠٠:٢٥٢٣:٤٢:٣٨
٢٥ رمضان | ٠٢/٠١/٢٨٠٤:٤١:٢٠٠٥:٥٨:٣٠١٢:٢١:١٦١٨:٤٤:٢١١٩:٠٠:٥٣٢٣:٤٢:١٩
٢٦ رمضان | ٠٢/٠١/٢٩٠٤:٤٠:١٧٠٥:٥٧:٣٦١٢:٢١:٠٢١٨:٤٤:٤٨١٩:٠١:٢١٢٣:٤٢:٠١
٢٧ رمضان | ٠٢/٠١/٣٠٠٤:٣٩:١٤٠٥:٥٦:٤٣١٢:٢٠:٤٩١٨:٤٥:١٥١٩:٠١:٤٩٢٣:٤١:٤٣
٢٨ رمضان | ٠٢/٠١/٣١٠٤:٣٨:١١٠٥:٥٥:٥٠١٢:٢٠:٣٦١٨:٤٥:٤٢١٩:٠٢:١٨٢٣:٤١:٢٥
٢٩ رمضان | ٠٢/٠٢/٠١٠٤:٣٧:٠٩٠٥:٥٤:٥٨١٢:٢٠:٢٤١٨:٤٦:٠٩١٩:٠٢:٤٧٢٣:٤١:٠٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری شهر مدینه المنوره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری شهر مدینه المنوره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری شهر مدینه المنوره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مدینه المنوره

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٤ قمری شهر مدینه المنوره

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٤ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر مدینه المنوره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مدینه المنوره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٤ قمری شهر مدینه المنوره

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٤ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٤ هـ.ق
شهر مدینه المنوره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٤ هـ.ق شهر مدینه المنوره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٤ هـ.ق شهر مدینه المنوره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر مدینه المنوره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مدینه المنوره برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٣
سال ١٤٤٤ هـ.ق
١٤٤٥

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٢ میلادی شهر مدینه المنوره

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٢ م شهر مدینه المنوره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مدینه المنوره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٢ میلادی شهر مدینه المنوره

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٢ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٢ شهر مدینه المنوره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٢ میلادی شهر مدینه المنوره شهر مدینه المنوره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٢ میلادی شهر مدینه المنوره شهر مدینه المنوره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر مدینه المنوره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مدینه المنوره برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢١
سال ٢٠٢٢ م
٢٠٢٣

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٤٠١ شمسی شهر مدینه المنوره

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٤٠١ هـ.ش شهر مدینه المنوره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مدینه المنوره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٤٠١ شمسی شهر مدینه المنوره

آبان
مهر ١٤٠١ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٤٠١٠٤:٥٦:٠٥٠٦:١٠:٣٠١٢:١٤:٠٠١٨:١٧:٠٩١٨:٣٣:١٦٢٣:٣٦:٤٩
٠٢ مهر ١٤٠١٠٤:٥٦:٢٩٠٦:١٠:٥١١٢:١٣:٣٩١٨:١٦:٠٦١٨:٣٢:١٣٢٣:٣٦:٣٠
٠٣ مهر ١٤٠١٠٤:٥٦:٥٣٠٦:١١:١٣١٢:١٣:١٨١٨:١٥:٠٣١٨:٣١:٠٩٢٣:٣٦:١٠
٠٤ مهر ١٤٠١٠٤:٥٧:١٧٠٦:١١:٣٥١٢:١٢:٥٨١٨:١٣:٥٩١٨:٣٠:٠٦٢٣:٣٥:٥٠
٠٥ مهر ١٤٠١٠٤:٥٧:٤١٠٦:١١:٥٧١٢:١٢:٣٧١٨:١٢:٥٦١٨:٢٩:٠٣٢٣:٣٥:٣٠
٠٦ مهر ١٤٠١٠٤:٥٨:٠٤٠٦:١٢:١٩١٢:١٢:١٧١٨:١١:٥٤١٨:٢٨:٠١٢٣:٣٥:١١
٠٧ مهر ١٤٠١٠٤:٥٨:٢٨٠٦:١٢:٤١١٢:١١:٥٧١٨:١٠:٥١١٨:٢٦:٥٩٢٣:٣٤:٥١
٠٨ مهر ١٤٠١٠٤:٥٨:٥١٠٦:١٣:٠٤١٢:١١:٣٧١٨:٠٩:٤٩١٨:٢٥:٥٧٢٣:٣٤:٣٢
٠٩ مهر ١٤٠١٠٤:٥٩:١٤٠٦:١٣:٢٧١٢:١١:١٨١٨:٠٨:٤٧١٨:٢٤:٥٥٢٣:٣٤:١٣
١٠ مهر ١٤٠١٠٤:٥٩:٣٨٠٦:١٣:٥٠١٢:١٠:٥٨١٨:٠٧:٤٦١٨:٢٣:٥٤٢٣:٣٣:٥٤
١١ مهر ١٤٠١٠٥:٠٠:٠١٠٦:١٤:١٣١٢:١٠:٣٩١٨:٠٦:٤٥١٨:٢٢:٥٣٢٣:٣٣:٣٥
١٢ مهر ١٤٠١٠٥:٠٠:٢٥٠٦:١٤:٣٧١٢:١٠:٢١١٨:٠٥:٤٤١٨:٢١:٥٣٢٣:٣٣:١٦
١٣ مهر ١٤٠١٠٥:٠٠:٤٨٠٦:١٥:٠١١٢:١٠:٠٣١٨:٠٤:٤٤١٨:٢٠:٥٣٢٣:٣٢:٥٨
١٤ مهر ١٤٠١٠٥:٠١:١٢٠٦:١٥:٢٥١٢:٠٩:٤٥١٨:٠٣:٤٤١٨:١٩:٥٤٢٣:٣٢:٤٠
١٥ مهر ١٤٠١٠٥:٠١:٣٥٠٦:١٥:٤٩١٢:٠٩:٢٧١٨:٠٢:٤٤١٨:١٨:٥٥٢٣:٣٢:٢٢
١٦ مهر ١٤٠١٠٥:٠١:٥٩٠٦:١٦:١٤١٢:٠٩:١٠١٨:٠١:٤٥١٨:١٧:٥٧٢٣:٣٢:٠٤
١٧ مهر ١٤٠١٠٥:٠٢:٢٣٠٦:١٦:٣٩١٢:٠٨:٥٤١٨:٠٠:٤٧١٨:١٦:٥٩٢٣:٣١:٤٧
١٨ مهر ١٤٠١٠٥:٠٢:٤٧٠٦:١٧:٠٥١٢:٠٨:٣٧١٧:٥٩:٤٩١٨:١٦:٠٢٢٣:٣١:٣٠
١٩ مهر ١٤٠١٠٥:٠٣:١١٠٦:١٧:٣١١٢:٠٨:٢٢١٧:٥٨:٥٢١٨:١٥:٠٥٢٣:٣١:١٣
٢٠ مهر ١٤٠١٠٥:٠٣:٣٥٠٦:١٧:٥٧١٢:٠٨:٠٦١٧:٥٧:٥٥١٨:١٤:١٠٢٣:٣٠:٥٧
٢١ مهر ١٤٠١٠٥:٠٣:٥٩٠٦:١٨:٢٤١٢:٠٧:٥٢١٧:٥٦:٥٩١٨:١٣:١٤٢٣:٣٠:٤١
٢٢ مهر ١٤٠١٠٥:٠٤:٢٤٠٦:١٨:٥١١٢:٠٧:٣٨١٧:٥٦:٠٤١٨:١٢:٢٠٢٣:٣٠:٢٦
٢٣ مهر ١٤٠١٠٥:٠٤:٤٨٠٦:١٩:١٨١٢:٠٧:٢٤١٧:٥٥:٠٩١٨:١١:٢٦٢٣:٣٠:١١
٢٤ مهر ١٤٠١٠٥:٠٥:١٣٠٦:١٩:٤٦١٢:٠٧:١١١٧:٥٤:١٥١٨:١٠:٣٣٢٣:٢٩:٥٧
٢٥ مهر ١٤٠١٠٥:٠٥:٣٨٠٦:٢٠:١٤١٢:٠٦:٥٨١٧:٥٣:٢٢١٨:٠٩:٤١٢٣:٢٩:٤٣
٢٦ مهر ١٤٠١٠٥:٠٦:٠٣٠٦:٢٠:٤٣١٢:٠٦:٤٦١٧:٥٢:٣٠١٨:٠٨:٥٠٢٣:٢٩:٢٩
٢٧ مهر ١٤٠١٠٥:٠٦:٢٩٠٦:٢١:١٢١٢:٠٦:٣٥١٧:٥١:٣٨١٨:٠٨:٠٠٢٣:٢٩:١٦
٢٨ مهر ١٤٠١٠٥:٠٦:٥٥٠٦:٢١:٤٢١٢:٠٦:٢٤١٧:٥٠:٤٧١٨:٠٧:١٠٢٣:٢٩:٠٤
٢٩ مهر ١٤٠١٠٥:٠٧:٢١٠٦:٢٢:١٢١٢:٠٦:١٤١٧:٤٩:٥٧١٨:٠٦:٢١٢٣:٢٨:٥٢
٣٠ مهر ١٤٠١٠٥:٠٧:٤٧٠٦:٢٢:٤٢١٢:٠٦:٠٥١٧:٤٩:٠٨١٨:٠٥:٣٣٢٣:٢٨:٤١

دانلود اوقات شرعی مهر ٠١ - ١٤٠١ شهر مدینه المنوره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٤٠١ شمسی شهر مدینه المنوره شهر مدینه المنوره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٤٠١ شمسی شهر مدینه المنوره شهر مدینه المنوره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر مدینه المنوره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مدینه المنوره برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٤٠٠
سال ١٤٠١ هـ.ش
١٤٠٢

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر مدینه المنوره

مدینه یا مدینةالنبی، (به عربی: المدینة المنورة) نام شهری است در کشور پادشاهی عربستان سعودی واقع در شبه جزیره عربستان. این شهر در شمال ریاض و در میانه نجد قرار گرفته و آب‌وهوایی خشک و بیابانی با تابستان‌های داغ و زمستان‌های سرد دارد. این شهر پیش از هجرت پیامبر اسلام به آن، یثرب نام داشت، که با ورود پیامبر، آن را مدینة النبی (یعنی: شهر پیامبر) نامیدند.

شهر مدینه المنوره در ویکیپدیا

شهر مدینه المنوره

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر مدینه المنوره موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر مدینه المنوره برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر مدینه المنوره بر روی نقشه

شهر مدینه المنوره بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر مدینه المنوره

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر مدینه المنوره است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر مدینه المنوره
اوقات شرعی مهر ٠١ شهر مدینه المنوره + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٤ شهر مدینه المنوره + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٢ شهر مدینه المنوره + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢ شهر مدینه المنوره + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢٣ شهر مدینه المنوره + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای عربستان سعودی
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر مدینه المنوره

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر مدینه المنوره رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٢ / ١٤٠٢ مدینه المنوره دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق مدینه المنوره ماه رمضان ٢ / ١٤٠٢
زمان پخش اذان زنده به افق مدینه المنوره
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق مدینه المنوره ماه رمضان ٢ / ١٤٠٢
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق مدینه المنوره
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق مدینه المنوره
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق مدینه المنوره ماه رمضان ٢ / ١٤٠٢
زمان پخش اذان مستقیم به افق مدینه المنوره

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر مدینه المنوره یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو