جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر مدینه المنوره

مدینه المنوره | مدینه | عربستان سعودی

اوقات شرعی امروز مدینه المنوره


اذان صبح: ٠٥:٢٣:٤٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٤١:٥٠
اذان ظهر: ١٢:٠٧:٣٧
غروب آفتاب: ١٧:٣٣:١١
اذان مغرب: ١٧:٥٠:٢٦
نیمه شب: ٢٣:٢٨:٤٨

جمعه ٠١ آذر ١٣٩٨
٢٤ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٢ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر مدینه المنوره (شهرستان مدینه المنوره) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ آذر ٩٨ شهر مدینه المنوره)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر مدینه المنوره)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر مدینه المنوره)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام جعفر صادق (ع)
آغاز سال (حساب اعمال) شب قدر است. در آن شب برنامه سال آینده نوشته می شود.

اوقات شرعی ماه جاری شهر مدینه المنوره

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر مدینه المنوره در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر مدینه المنوره ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر مدینه المنوره (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر مدینه المنوره ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان مدینه المنوره ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣١:٢٤٠٥:٥٠:١٤١٢:١٩:٢١١٨:٤٨:٤٧١٩:٠٥:٣٥٢٣:٣٩:٣٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٠:٢٥٠٥:٤٩:٢٧١٢:١٩:١٢١٨:٤٩:١٥١٩:٠٦:٠٥٢٣:٣٩:٢١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٩:٢٨٠٥:٤٨:٤١١٢:١٩:٠٣١٨:٤٩:٤٣١٩:٠٦:٣٥٢٣:٣٩:٠٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٨:٣١٠٥:٤٧:٥٦١٢:١٨:٥٥١٨:٥٠:١٢١٩:٠٧:٠٦٢٣:٣٨:٥٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٧:٣٥٠٥:٤٧:١٢١٢:١٨:٤٧١٨:٥٠:٤٠١٩:٠٧:٣٦٢٣:٣٨:٤٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٦:٤٠٠٥:٤٦:٢٨١٢:١٨:٤٠١٨:٥١:٠٩١٩:٠٨:٠٧٢٣:٣٨:٢٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٥:٤٦٠٥:٤٥:٤٦١٢:١٨:٣٣١٨:٥١:٣٨١٩:٠٨:٣٨٢٣:٣٨:١٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٤:٥٢٠٥:٤٥:٠٤١٢:١٨:٢٧١٨:٥٢:٠٨١٩:٠٩:١٠٢٣:٣٨:٠٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٤:٠٠٠٥:٤٤:٢٣١٢:١٨:٢٢١٨:٥٢:٣٧١٩:٠٩:٤١٢٣:٣٧:٥٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٣:٠٨٠٥:٤٣:٤٤١٢:١٨:١٧١٨:٥٣:٠٧١٩:١٠:١٢٢٣:٣٧:٤٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٢:١٧٠٥:٤٣:٠٥١٢:١٨:١٢١٨:٥٣:٣٦١٩:١٠:٤٤٢٣:٣٧:٣٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢١:٢٨٠٥:٤٢:٢٧١٢:١٨:٠٨١٨:٥٤:٠٦١٩:١١:١٦٢٣:٣٧:٢٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٠:٣٩٠٥:٤١:٥١١٢:١٨:٠٥١٨:٥٤:٣٦١٩:١١:٤٨٢٣:٣٧:١٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٩:٥١٠٥:٤١:١٥١٢:١٨:٠٢١٨:٥٥:٠٦١٩:١٢:١٩٢٣:٣٧:٠٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٩:٠٥٠٥:٤٠:٤١١٢:١٨:٠٠١٨:٥٥:٣٦١٩:١٢:٥٢٢٣:٣٦:٥٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٨:١٩٠٥:٤٠:٠٧١٢:١٧:٥٩١٨:٥٦:٠٦١٩:١٣:٢٤٢٣:٣٦:٥٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٧:٣٥٠٥:٣٩:٣٥١٢:١٧:٥٨١٨:٥٦:٣٦١٩:١٣:٥٦٢٣:٣٦:٤٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٦:٥١٠٥:٣٩:٠٣١٢:١٧:٥٧١٨:٥٧:٠٦١٩:١٤:٢٨٢٣:٣٦:٣٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٦:٠٩٠٥:٣٨:٣٣١٢:١٧:٥٧١٨:٥٧:٣٦١٩:١٥:٠٠٢٣:٣٦:٣٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٥:٢٨٠٥:٣٨:٠٤١٢:١٧:٥٨١٨:٥٨:٠٦١٩:١٥:٣٢٢٣:٣٦:٢٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٤:٤٩٠٥:٣٧:٣٦١٢:١٧:٥٩١٨:٥٨:٣٧١٩:١٦:٠٤٢٣:٣٦:٢٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٤:١٠٠٥:٣٧:٠٩١٢:١٨:٠١١٨:٥٩:٠٧١٩:١٦:٣٦٢٣:٣٦:٢٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٣:٣٣٠٥:٣٦:٤٤١٢:١٨:٠٣١٨:٥٩:٣٧١٩:١٧:٠٨٢٣:٣٦:١٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٢:٥٧٠٥:٣٦:١٩١٢:١٨:٠٦١٩:٠٠:٠٧١٩:١٧:٤٠٢٣:٣٦:١٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٢:٢٣٠٥:٣٥:٥٦١٢:١٨:١٠١٩:٠٠:٣٧١٩:١٨:١٢٢٣:٣٦:١٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١١:٤٩٠٥:٣٥:٣٤١٢:١٨:١٤١٩:٠١:٠٦١٩:١٨:٤٤٢٣:٣٦:١٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١١:١٧٠٥:٣٥:١٣١٢:١٨:١٨١٩:٠١:٣٦١٩:١٩:١٥٢٣:٣٦:١٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٠:٤٧٠٥:٣٤:٥٣١٢:١٨:٢٣١٩:٠٢:٠٦١٩:١٩:٤٦٢٣:٣٦:١٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٠:١٨٠٥:٣٤:٣٥١٢:١٨:٢٩١٩:٠٢:٣٥١٩:٢٠:١٧٢٣:٣٦:١٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر مدینه المنوره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر مدینه المنوره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر مدینه المنوره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مدینه المنوره

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر مدینه المنوره

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر مدینه المنوره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مدینه المنوره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر مدینه المنوره

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر مدینه المنوره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر مدینه المنوره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر مدینه المنوره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر مدینه المنوره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مدینه المنوره برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر مدینه المنوره

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش شهر مدینه المنوره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مدینه المنوره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر مدینه المنوره

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤٩٠٦:٤١:٥٠١٢:٠٧:٣٧١٧:٣٣:١١١٧:٥٠:٢٦٢٣:٢٨:٤٨
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢٥٠٦:٤٢:٣٢١٢:٠٧:٥٣١٧:٣٣:٠١١٧:٥٠:١٨٢٣:٢٩:٠١
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠١٠٦:٤٣:١٥١٢:٠٨:١٠١٧:٣٢:٥٢١٧:٥٠:١١٢٣:٢٩:١٥
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣٨٠٦:٤٣:٥٧١٢:٠٨:٢٧١٧:٣٢:٤٦١٧:٥٠:٠٦٢٣:٢٩:٣٠
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:١٤٠٦:٤٤:٤٠١٢:٠٨:٤٦١٧:٣٢:٤٠١٧:٥٠:٠٢٢٣:٢٩:٤٦
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥١٠٦:٤٥:٢٢١٢:٠٩:٠٥١٧:٣٢:٣٦١٧:٥٠:٠٠٢٣:٣٠:٠٢
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٢٨٠٦:٤٦:٠٥١٢:٠٩:٢٥١٧:٣٢:٣٤١٧:٤٩:٥٩٢٣:٣٠:١٩
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٠٤٠٦:٤٦:٤٧١٢:٠٩:٤٥١٧:٣٢:٣٣١٧:٤٩:٥٩٢٣:٣٠:٣٧
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤١٠٦:٤٧:٢٩١٢:١٠:٠٧١٧:٣٢:٣٣١٧:٥٠:٠١٢٣:٣٠:٥٦
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:١٨٠٦:٤٨:١٢١٢:١٠:٢٨١٧:٣٢:٣٥١٧:٥٠:٠٤٢٣:٣١:١٥
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٥٥٠٦:٤٨:٥٤١٢:١٠:٥١١٧:٣٢:٣٩١٧:٥٠:٠٩٢٣:٣١:٣٥
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٣٢٠٦:٤٩:٣٥١٢:١١:١٤١٧:٣٢:٤٤١٧:٥٠:١٥٢٣:٣١:٥٦
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٠٩٠٦:٥٠:١٧١٢:١١:٣٨١٧:٣٢:٥٠١٧:٥٠:٢٣٢٣:٣٢:١٨
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٤٥٠٦:٥٠:٥٨١٢:١٢:٠٢١٧:٣٢:٥٨١٧:٥٠:٣٢٢٣:٣٢:٤٠
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٢٢٠٦:٥١:٣٩١٢:١٢:٢٧١٧:٣٣:٠٨١٧:٥٠:٤٣٢٣:٣٣:٠٣
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٥٨٠٦:٥٢:٢٠١٢:١٢:٥٣١٧:٣٣:١٨١٧:٥٠:٥٤٢٣:٣٣:٢٧
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٣٥٠٦:٥٣:٠٠١٢:١٣:١٩١٧:٣٣:٣١١٧:٥١:٠٨٢٣:٣٣:٥١
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:١١٠٦:٥٣:٤٠١٢:١٣:٤٥١٧:٣٣:٤٤١٧:٥١:٢٢٢٣:٣٤:١٥
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٤٧٠٦:٥٤:١٩١٢:١٤:١٢١٧:٣٣:٥٩١٧:٥١:٣٨٢٣:٣٤:٤١
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٢٢٠٦:٥٤:٥٧١٢:١٤:٣٩١٧:٣٤:١٦١٧:٥١:٥٥٢٣:٣٥:٠٦
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٥٧٠٦:٥٥:٣٦١٢:١٥:٠٧١٧:٣٤:٣٣١٧:٥٢:١٤٢٣:٣٥:٣٣
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٣٢٠٦:٥٦:١٣١٢:١٥:٣٥١٧:٣٤:٥٢١٧:٥٢:٣٣٢٣:٣٦:٠٠
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٠٧٠٦:٥٦:٥٠١٢:١٦:٠٣١٧:٣٥:١٣١٧:٥٢:٥٤٢٣:٣٦:٢٧
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٤١٠٦:٥٧:٢٦١٢:١٦:٣٢١٧:٣٥:٣٤١٧:٥٣:١٦٢٣:٣٦:٥٤
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:١٤٠٦:٥٨:٠٢١٢:١٧:٠١١٧:٣٥:٥٧١٧:٥٣:٤٠٢٣:٣٧:٢٢
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:٤٨٠٦:٥٨:٣٦١٢:١٧:٣٠١٧:٣٦:٢١١٧:٥٤:٠٤٢٣:٣٧:٥١
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٩:٢٠٠٦:٥٩:١٠١٢:١٧:٥٩١٧:٣٦:٤٧١٧:٥٤:٣٠٢٣:٣٨:٢٠
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٩:٥٢٠٦:٥٩:٤٣١٢:١٨:٢٩١٧:٣٧:١٣١٧:٥٤:٥٦٢٣:٣٨:٤٩
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٠:٢٤٠٧:٠٠:١٦١٢:١٨:٥٩١٧:٣٧:٤١١٧:٥٥:٢٤٢٣:٣٩:١٨
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٠:٥٥٠٧:٠٠:٤٧١٢:١٩:٢٨١٧:٣٨:١٠١٧:٥٥:٥٣٢٣:٣٩:٤٧

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر مدینه المنوره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر مدینه المنوره شهر مدینه المنوره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر مدینه المنوره شهر مدینه المنوره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر مدینه المنوره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مدینه المنوره برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر مدینه المنوره

مدینه یا مدینةالنبی، (به عربی: المدینة المنورة) نام شهری است در کشور پادشاهی عربستان سعودی واقع در شبه جزیره عربستان. این شهر در شمال ریاض و در میانه نجد قرار گرفته و آب‌وهوایی خشک و بیابانی با تابستان‌های داغ و زمستان‌های سرد دارد. این شهر پیش از هجرت پیامبر اسلام به آن، یثرب نام داشت، که با ورود پیامبر، آن را مدینة النبی (یعنی: شهر پیامبر) نامیدند.

شهر مدینه المنوره در ویکیپدیا

شهر مدینه المنوره

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر مدینه المنوره موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر مدینه المنوره برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر مدینه المنوره بر روی نقشه

شهر مدینه المنوره بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر مدینه المنوره

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر مدینه المنوره است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر مدینه المنوره
اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر مدینه المنوره + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر مدینه المنوره + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر مدینه المنوره + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای عربستان سعودی
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر مدینه المنوره

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر مدینه المنوره رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق مدینه المنوره
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق مدینه المنوره ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ مدینه المنوره دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق مدینه المنوره
زمان پخش اذان آنلاین به افق مدینه المنوره
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق مدینه المنوره
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق مدینه المنوره
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق مدینه المنوره ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر مدینه المنوره یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو