جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر مدینه المنوره

مدینه المنوره | مدینه | عربستان سعودی

اوقات شرعی امروز مدینه المنوره

اذان صبح: ٠٤:٠٧:٣٧
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٤:٣٦
اذان ظهر: ١٢:٢٤:٠٩
غروب آفتاب: ١٩:١٣:٤١
اذان مغرب: ١٩:٣١:٤٨
نیمه شب شرعی: ٢٣:٤٠:٤٨

دوشنبه ٠٤ تیر ١٤٠٣
١٧ ذیحجه ١٤٤٥ قمری
٢٤ ژوئن ٢٠٢٤ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر مدینه المنوره (شهرستان مدینه المنوره) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ تیر ٠٣ شهر مدینه المنوره)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٠٣ شهر مدینه المنوره)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٣ شهر مدینه المنوره)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
هركه شب عید (فطر و قربان) و شب نیمه شعبان را احیا كند، در آن روزى كه دل‌ها مى‌‏میرند، دل او نمیرد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر مدینه المنوره

اوقات شرعی تیر ٠٣ | اوقات شرعی ژوئن ٢٤ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٥ | + اوقات شرعی رمضان ٣

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر مدینه المنوره در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر مدینه المنوره ١٤٠٣ - ٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی

برابر با سال ١٤٤٦ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٣ شهر مدینه المنوره (سال ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ١٢ اسفند ١٤٠٣ | ٠٢ مارس ٢٠٢٥
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥١ روز
تاریخ عید فطر: ١١ فروردین ١٤٠٤ | ٣١ مارس ٢٠٢٥ (اول شوال ١٤٤٦)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر مدینه المنوره ٠٣ - ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان مدینه المنوره
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٣/١٢/١٢٠٥:٢٨:٤٩٠٦:٤٣:٠٧١٢:٣٣:٤١١٨:٢٤:٣٧١٨:٤٠:٥٠٢٣:٥٦:١٧
٠٢ رمضان | ٠٣/١٢/١٣٠٥:٢٧:٥٦٠٦:٤٢:١٢١٢:٣٣:٢٩١٨:٢٥:٠٧١٨:٤١:١٩٢٣:٥٦:٠٥
٠٣ رمضان | ٠٣/١٢/١٤٠٥:٢٧:٠٣٠٦:٤١:١٧١٢:٣٣:١٦١٨:٢٥:٣٦١٨:٤١:٤٨٢٣:٥٥:٥٢
٠٤ رمضان | ٠٣/١٢/١٥٠٥:٢٦:٠٩٠٦:٤٠:٢١١٢:٣٣:٠٢١٨:٢٦:٠٥١٨:٤٢:١٦٢٣:٥٥:٣٩
٠٥ رمضان | ٠٣/١٢/١٦٠٥:٢٥:١٤٠٦:٣٩:٢٥١٢:٣٢:٤٩١٨:٢٦:٣٤١٨:٤٢:٤٤٢٣:٥٥:٢٦
٠٦ رمضان | ٠٣/١٢/١٧٠٥:٢٤:١٨٠٦:٣٨:٢٨١٢:٣٢:٣٤١٨:٢٧:٠٢١٨:٤٣:١٢٢٣:٥٥:١٢
٠٧ رمضان | ٠٣/١٢/١٨٠٥:٢٣:٢١٠٦:٣٧:٣٠١٢:٣٢:٢٠١٨:٢٧:٣٠١٨:٤٣:٤٠٢٣:٥٤:٥٧
٠٨ رمضان | ٠٣/١٢/١٩٠٥:٢٢:٢٤٠٦:٣٦:٣٣١٢:٣٢:٠٥١٨:٢٧:٥٨١٨:٤٤:٠٧٢٣:٥٤:٤٢
٠٩ رمضان | ٠٣/١٢/٢٠٠٥:٢١:٢٦٠٦:٣٥:٣٥١٢:٣١:٤٩١٨:٢٨:٢٦١٨:٤٤:٣٤٢٣:٥٤:٢٧
١٠ رمضان | ٠٣/١٢/٢١٠٥:٢٠:٢٨٠٦:٣٤:٣٦١٢:٣١:٣٤١٨:٢٨:٥٣١٨:٤٥:٠١٢٣:٥٤:١١
١١ رمضان | ٠٣/١٢/٢٢٠٥:١٩:٢٩٠٦:٣٣:٣٧١٢:٣١:١٨١٨:٢٩:٢٠١٨:٤٥:٢٨٢٣:٥٣:٥٤
١٢ رمضان | ٠٣/١٢/٢٣٠٥:١٨:٢٩٠٦:٣٢:٣٨١٢:٣١:٠٢١٨:٢٩:٤٧١٨:٤٥:٥٤٢٣:٥٣:٣٨
١٣ رمضان | ٠٣/١٢/٢٤٠٥:١٧:٢٨٠٦:٣١:٣٨١٢:٣٠:٤٥١٨:٣٠:١٣١٨:٤٦:٢٠٢٣:٥٣:٢٠
١٤ رمضان | ٠٣/١٢/٢٥٠٥:١٦:٢٨٠٦:٣٠:٣٨١٢:٣٠:٢٨١٨:٣٠:٤٠١٨:٤٦:٤٧٢٣:٥٣:٠٣
١٥ رمضان | ٠٣/١٢/٢٦٠٥:١٥:٢٦٠٦:٢٩:٣٨١٢:٣٠:١١١٨:٣١:٠٦١٨:٤٧:١٣٢٣:٥٢:٤٥
١٦ رمضان | ٠٣/١٢/٢٧٠٥:١٤:٢٤٠٦:٢٨:٣٨١٢:٢٩:٥٤١٨:٣١:٣٢١٨:٤٧:٣٩٢٣:٥٢:٢٧
١٧ رمضان | ٠٣/١٢/٢٨٠٥:١٣:٢٢٠٦:٢٧:٣٨١٢:٢٩:٣٧١٨:٣١:٥٧١٨:٤٨:٠٤٢٣:٥٢:٠٨
١٨ رمضان | ٠٣/١٢/٢٩٠٥:١٢:١٩٠٦:٢٦:٣٧١٢:٢٩:١٩١٨:٣٢:٢٣١٨:٤٨:٣٠٢٣:٥١:٤٩
١٩ رمضان | ٠٣/١٢/٣٠٠٥:١١:١٦٠٦:٢٥:٣٦١٢:٢٩:٠٢١٨:٣٢:٤٩١٨:٤٨:٥٦٢٣:٥١:٣٠
٢٠ رمضان | ٠٤/٠١/٠١٠٥:١٠:١٢٠٦:٢٤:٣٥١٢:٢٨:٤٤١٨:٣٣:١٤١٨:٤٩:٢١٢٣:٥١:١١
٢١ رمضان | ٠٤/٠١/٠٢٠٥:٠٩:٠٨٠٦:٢٣:٣٤١٢:٢٨:٢٦١٨:٣٣:٣٩١٨:٤٩:٤٧٢٣:٥٠:٥٢
٢٢ رمضان | ٠٤/٠١/٠٣٠٥:٠٨:٠٤٠٦:٢٢:٣٣١٢:٢٨:٠٨١٨:٣٤:٠٤١٨:٥٠:١٢٢٣:٥٠:٣٢
٢٣ رمضان | ٠٤/٠١/٠٤٠٥:٠٦:٥٩٠٦:٢١:٣٢١٢:٢٧:٥٠١٨:٣٤:٢٩١٨:٥٠:٣٧٢٣:٥٠:١٢
٢٤ رمضان | ٠٤/٠١/٠٥٠٥:٠٥:٥٤٠٦:٢٠:٣١١٢:٢٧:٣٢١٨:٣٤:٥٤١٨:٥١:٠٣٢٣:٤٩:٥٢
٢٥ رمضان | ٠٤/٠١/٠٦٠٥:٠٤:٤٩٠٦:١٩:٣٠١٢:٢٧:١٤١٨:٣٥:١٩١٨:٥١:٢٨٢٣:٤٩:٣١
٢٦ رمضان | ٠٤/٠١/٠٧٠٥:٠٣:٤٤٠٦:١٨:٢٩١٢:٢٦:٥٥١٨:٣٥:٤٤١٨:٥١:٥٣٢٣:٤٩:١١
٢٧ رمضان | ٠٤/٠١/٠٨٠٥:٠٢:٣٨٠٦:١٧:٢٨١٢:٢٦:٣٧١٨:٣٦:٠٩١٨:٥٢:١٩٢٣:٤٨:٥١
٢٨ رمضان | ٠٤/٠١/٠٩٠٥:٠١:٣٢٠٦:١٦:٢٧١٢:٢٦:١٩١٨:٣٦:٣٣١٨:٥٢:٤٤٢٣:٤٨:٣٠
٢٩ رمضان | ٠٤/٠١/١٠٠٥:٠٠:٢٧٠٦:١٥:٢٦١٢:٢٦:٠١١٨:٣٦:٥٨١٨:٥٣:١٠٢٣:٤٨:٠٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٣ - ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری شهر مدینه المنوره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٣ - ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری شهر مدینه المنوره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٣ - ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری شهر مدینه المنوره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مدینه المنوره

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٥ قمری شهر مدینه المنوره

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٥ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر مدینه المنوره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مدینه المنوره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٥ قمری شهر مدینه المنوره

محرم
ذیحجه ١٤٤٥ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٥ هـ.ق
شهر مدینه المنوره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٥ هـ.ق شهر مدینه المنوره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٥ هـ.ق شهر مدینه المنوره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر مدینه المنوره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مدینه المنوره برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٤
سال ١٤٤٥ هـ.ق
١٤٤٦

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئن ٢٠٢٤ میلادی شهر مدینه المنوره

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئن ٢٠٢٤ م شهر مدینه المنوره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مدینه المنوره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئن ٢٠٢٤ میلادی شهر مدینه المنوره

ژوئیه
ژوئن ٢٠٢٤ م
می

دانلود اوقات شرعی ژوئن ٢٠٢٤ شهر مدینه المنوره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئن ٢٠٢٤ میلادی شهر مدینه المنوره شهر مدینه المنوره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئن ٢٠٢٤ میلادی شهر مدینه المنوره شهر مدینه المنوره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر مدینه المنوره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مدینه المنوره برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٣
سال ٢٠٢٤ م
٢٠٢٥

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٤٠٣ شمسی شهر مدینه المنوره

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٤٠٣ هـ.ش شهر مدینه المنوره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مدینه المنوره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٤٠٣ شمسی شهر مدینه المنوره

مرداد
تیر ١٤٠٣ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٤٠٣٠٤:٠٦:٥١٠٥:٣٣:٥٢١٢:٢٣:٣٠١٩:١٣:٠٨١٩:٣١:١٦٢٣:٤٠:٠٧
٠٢ تیر ١٤٠٣٠٤:٠٧:٠٥٠٥:٣٤:٠٦١٢:٢٣:٤٣١٩:١٣:٢٠١٩:٣١:٢٨٢٣:٤٠:٢٠
٠٣ تیر ١٤٠٣٠٤:٠٧:٢١٠٥:٣٤:٢٠١٢:٢٣:٥٦١٩:١٣:٣١١٩:٣١:٣٩٢٣:٤٠:٣٤
٠٤ تیر ١٤٠٣٠٤:٠٧:٣٧٠٥:٣٤:٣٦١٢:٢٤:٠٩١٩:١٣:٤١١٩:٣١:٤٨٢٣:٤٠:٤٨
٠٥ تیر ١٤٠٣٠٤:٠٧:٥٥٠٥:٣٤:٥٢١٢:٢٤:٢٢١٩:١٣:٤٩١٩:٣١:٥٧٢٣:٤١:٠٢
٠٦ تیر ١٤٠٣٠٤:٠٨:١٥٠٥:٣٥:٠٩١٢:٢٤:٣٤١٩:١٣:٥٧١٩:٣٢:٠٤٢٣:٤١:١٦
٠٧ تیر ١٤٠٣٠٤:٠٨:٣٥٠٥:٣٥:٢٧١٢:٢٤:٤٧١٩:١٤:٠٤١٩:٣٢:١٠٢٣:٤١:٣٠
٠٨ تیر ١٤٠٣٠٤:٠٨:٥٧٠٥:٣٥:٤٥١٢:٢٤:٥٩١٩:١٤:٠٩١٩:٣٢:١٥٢٣:٤١:٤٤
٠٩ تیر ١٤٠٣٠٤:٠٩:١٩٠٥:٣٦:٠٥١٢:٢٥:١١١٩:١٤:١٤١٩:٣٢:١٩٢٣:٤١:٥٨
١٠ تیر ١٤٠٣٠٤:٠٩:٤٣٠٥:٣٦:٢٥١٢:٢٥:٢٣١٩:١٤:١٧١٩:٣٢:٢١٢٣:٤٢:١٣
١١ تیر ١٤٠٣٠٤:١٠:٠٨٠٥:٣٦:٤٥١٢:٢٥:٣٤١٩:١٤:١٩١٩:٣٢:٢٣٢٣:٤٢:٢٧
١٢ تیر ١٤٠٣٠٤:١٠:٣٤٠٥:٣٧:٠٦١٢:٢٥:٤٦١٩:١٤:٢٠١٩:٣٢:٢٣٢٣:٤٢:٤١
١٣ تیر ١٤٠٣٠٤:١١:٠١٠٥:٣٧:٢٨١٢:٢٥:٥٧١٩:١٤:٢٠١٩:٣٢:٢٢٢٣:٤٢:٥٤
١٤ تیر ١٤٠٣٠٤:١١:٢٩٠٥:٣٧:٥١١٢:٢٦:٠٧١٩:١٤:١٨١٩:٣٢:١٩٢٣:٤٣:٠٨
١٥ تیر ١٤٠٣٠٤:١١:٥٨٠٥:٣٨:١٣١٢:٢٦:١٨١٩:١٤:١٦١٩:٣٢:١٦٢٣:٤٣:٢٢
١٦ تیر ١٤٠٣٠٤:١٢:٢٨٠٥:٣٨:٣٧١٢:٢٦:٢٨١٩:١٤:١٢١٩:٣٢:١١٢٣:٤٣:٣٥
١٧ تیر ١٤٠٣٠٤:١٢:٥٩٠٥:٣٩:٠١١٢:٢٦:٣٧١٩:١٤:٠٧١٩:٣٢:٠٥٢٣:٤٣:٤٨
١٨ تیر ١٤٠٣٠٤:١٣:٣٠٠٥:٣٩:٢٥١٢:٢٦:٤٧١٩:١٤:٠٠١٩:٣١:٥٧٢٣:٤٤:٠١
١٩ تیر ١٤٠٣٠٤:١٤:٠٢٠٥:٣٩:٥٠١٢:٢٦:٥٥١٩:١٣:٥٣١٩:٣١:٤٨٢٣:٤٤:١٤
٢٠ تیر ١٤٠٣٠٤:١٤:٣٥٠٥:٤٠:١٥١٢:٢٧:٠٤١٩:١٣:٤٤١٩:٣١:٣٨٢٣:٤٤:٢٧
٢١ تیر ١٤٠٣٠٤:١٥:٠٩٠٥:٤٠:٤٠١٢:٢٧:١٢١٩:١٣:٣٤١٩:٣١:٢٧٢٣:٤٤:٣٩
٢٢ تیر ١٤٠٣٠٤:١٥:٤٣٠٥:٤١:٠٦١٢:٢٧:١٩١٩:١٣:٢٣١٩:٣١:١٤٢٣:٤٤:٥١
٢٣ تیر ١٤٠٣٠٤:١٦:١٨٠٥:٤١:٣٢١٢:٢٧:٢٦١٩:١٣:١١١٩:٣١:٠٠٢٣:٤٥:٠٢
٢٤ تیر ١٤٠٣٠٤:١٦:٥٤٠٥:٤١:٥٩١٢:٢٧:٣٣١٩:١٢:٥٧١٩:٣٠:٤٥٢٣:٤٥:١٣
٢٥ تیر ١٤٠٣٠٤:١٧:٣٠٠٥:٤٢:٢٥١٢:٢٧:٣٩١٩:١٢:٤٢١٩:٣٠:٢٩٢٣:٤٥:٢٤
٢٦ تیر ١٤٠٣٠٤:١٨:٠٦٠٥:٤٢:٥٢١٢:٢٧:٤٤١٩:١٢:٢٦١٩:٣٠:١١٢٣:٤٥:٣٥
٢٧ تیر ١٤٠٣٠٤:١٨:٤٣٠٥:٤٣:١٩١٢:٢٧:٤٩١٩:١٢:٠٨١٩:٢٩:٥٢٢٣:٤٥:٤٥
٢٨ تیر ١٤٠٣٠٤:١٩:٢١٠٥:٤٣:٤٧١٢:٢٧:٥٤١٩:١١:٥٠١٩:٢٩:٣١٢٣:٤٥:٥٤
٢٩ تیر ١٤٠٣٠٤:١٩:٥٨٠٥:٤٤:١٤١٢:٢٧:٥٨١٩:١١:٣٠١٩:٢٩:١٠٢٣:٤٦:٠٣
٣٠ تیر ١٤٠٣٠٤:٢٠:٣٦٠٥:٤٤:٤٢١٢:٢٨:٠١١٩:١١:٠٩١٩:٢٨:٤٧٢٣:٤٦:١٢
٣١ تیر ١٤٠٣٠٤:٢١:١٥٠٥:٤٥:٠٩١٢:٢٨:٠٤١٩:١٠:٤٦١٩:٢٨:٢٢٢٣:٤٦:٢٠

دانلود اوقات شرعی تیر ٠٣ - ١٤٠٣ شهر مدینه المنوره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٤٠٣ شمسی شهر مدینه المنوره شهر مدینه المنوره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٤٠٣ شمسی شهر مدینه المنوره شهر مدینه المنوره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر مدینه المنوره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مدینه المنوره برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٤٠٢
سال ١٤٠٣ هـ.ش
١٤٠٤

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر مدینه المنوره

مدینه یا مدینةالنبی، (به عربی: المدینة المنورة) نام شهری است در کشور پادشاهی عربستان سعودی واقع در شبه جزیره عربستان. این شهر در شمال ریاض و در میانه نجد قرار گرفته و آب‌وهوایی خشک و بیابانی با تابستان‌های داغ و زمستان‌های سرد دارد. این شهر پیش از هجرت پیامبر اسلام به آن، یثرب نام داشت، که با ورود پیامبر، آن را مدینة النبی (یعنی: شهر پیامبر) نامیدند.

شهر مدینه المنوره در ویکیپدیا

شهر مدینه المنوره

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر مدینه المنوره موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر مدینه المنوره برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر مدینه المنوره بر روی نقشه

شهر مدینه المنوره بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر مدینه المنوره

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر مدینه المنوره است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر مدینه المنوره
اوقات شرعی تیر ٠٣ شهر مدینه المنوره + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٥ شهر مدینه المنوره + دانلود
اوقات شرعی ژوئن ٢٠٢٤ شهر مدینه المنوره + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٣ شهر مدینه المنوره + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢٥ شهر مدینه المنوره + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای عربستان سعودی
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر مدینه المنوره

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر مدینه المنوره رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق مدینه المنوره
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق مدینه المنوره
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق مدینه المنوره ماه رمضان ٣ / ١٤٠٣
زمان پخش اذان زنده به افق مدینه المنوره
جدول اوقات شرعی تیر ٠٣ / ١٤٠٣ مدینه المنوره دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا مدینه المنوره دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق مدینه المنوره
افق شرعی امروز فردا مدینه المنوره دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر مدینه المنوره یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه تهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو