جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر مدینه المنوره

مدینه المنوره | مدینه | عربستان سعودی

اوقات شرعی امروز مدینه المنوره

اذان صبح: ٠٤:١٤:٠١
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٩:٤٨
اذان ظهر: ١٢:٢٦:٥٥
غروب آفتاب: ١٩:١٣:٥٣
اذان مغرب: ١٩:٣١:٤٨
نیمه شب شرعی: ٢٣:٤٤:١٣

پنج شنبه ١٩ تیر ١٣٩٩
١٧ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٩ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر مدینه المنوره (شهرستان مدینه المنوره) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٩ تیر ٩٩ شهر مدینه المنوره)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر مدینه المنوره)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر مدینه المنوره)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

برتراند راسل
اگر آدمی آنقدر به غذا بی اعتنا باشد كه زرد و ناتوان شود، ما نباید او را تحسین كنیم؛ اما مردی كه از آگاهی به نیازهای خویش به مرحله ی همدردی با گرسنگان رسیده باشد سزاوار تحسین ما خواهد بود.

اوقات شرعی ماه جاری شهر مدینه المنوره

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر مدینه المنوره در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر مدینه المنوره ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر مدینه المنوره (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر مدینه المنوره ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان مدینه المنوره
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤٤:٠٢٠٦:٠٠:٤٨١٢:٢١:٥٢١٨:٤٣:١٥١٨:٥٩:٤٣٢٣:٤٣:٠٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٢:٥٧٠٥:٥٩:٥٣١٢:٢١:٣٧١٨:٤٣:٤٢١٩:٠٠:١١٢٣:٤٢:٤٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤١:٥٣٠٥:٥٨:٥٨١٢:٢١:٢٣١٨:٤٤:٠٨١٩:٠٠:٣٩٢٣:٤٢:٢٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٠:٤٩٠٥:٥٨:٠٤١٢:٢١:٠٩١٨:٤٤:٣٤١٩:٠١:٠٧٢٣:٤٢:١٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٩:٤٦٠٥:٥٧:١٠١٢:٢٠:٥٥١٨:٤٥:٠١١٩:٠١:٣٥٢٣:٤١:٥٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٨:٤٣٠٥:٥٦:١٧١٢:٢٠:٤٢١٨:٤٥:٢٨١٩:٠٢:٠٣٢٣:٤١:٣٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٧:٤١٠٥:٥٥:٢٥١٢:٢٠:٣٠١٨:٤٥:٥٤١٩:٠٢:٣٢٢٣:٤١:١٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٦:٣٩٠٥:٥٤:٣٣١٢:٢٠:١٨١٨:٤٦:٢٢١٩:٠٣:٠١٢٣:٤١:٠٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣٥:٣٨٠٥:٥٣:٤٢١٢:٢٠:٠٦١٨:٤٦:٤٩١٩:٠٣:٣٠٢٣:٤٠:٤٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣٤:٣٧٠٥:٥٢:٥٢١٢:١٩:٥٥١٨:٤٧:١٦١٩:٠٣:٥٩٢٣:٤٠:٢٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٣:٣٦٠٥:٥٢:٠٢١٢:١٩:٤٤١٨:٤٧:٤٤١٩:٠٤:٢٨٢٣:٤٠:١٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٢:٣٧٠٥:٥١:١٤١٢:١٩:٣٣١٨:٤٨:١٢١٩:٠٤:٥٨٢٣:٣٩:٥٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣١:٣٨٠٥:٥٠:٢٦١٢:١٩:٢٣١٨:٤٨:٤٠١٩:٠٥:٢٨٢٣:٣٩:٤٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٠:٣٩٠٥:٤٩:٣٩١٢:١٩:١٤١٨:٤٩:٠٨١٩:٠٥:٥٨٢٣:٣٩:٢٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢٩:٤٢٠٥:٤٨:٥٢١٢:١٩:٠٥١٨:٤٩:٣٦١٩:٠٦:٢٨٢٣:٣٩:١١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٢٨:٤٥٠٥:٤٨:٠٧١٢:١٨:٥٧١٨:٥٠:٠٥١٩:٠٦:٥٨٢٣:٣٨:٥٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٢٧:٤٩٠٥:٤٧:٢٢١٢:١٨:٤٩١٨:٥٠:٣٤١٩:٠٧:٢٩٢٣:٣٨:٤٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢٦:٥٣٠٥:٤٦:٣٩١٢:١٨:٤٢١٨:٥١:٠٣١٩:٠٨:٠٠٢٣:٣٨:٣١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٥:٥٩٠٥:٤٥:٥٦١٢:١٨:٣٥١٨:٥١:٣٢١٩:٠٨:٣١٢٣:٣٨:١٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٥:٠٥٠٥:٤٥:١٤١٢:١٨:٢٩١٨:٥٢:٠١١٩:٠٩:٠٢٢٣:٣٨:٠٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٤:١٣٠٥:٤٤:٣٣١٢:١٨:٢٣١٨:٥٢:٣٠١٩:٠٩:٣٣٢٣:٣٧:٥٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٣:٢١٠٥:٤٣:٥٣١٢:١٨:١٨١٨:٥٣:٠٠١٩:١٠:٠٥٢٣:٣٧:٤٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٢:٣٠٠٥:٤٣:١٤١٢:١٨:١٣١٨:٥٣:٢٩١٩:١٠:٣٦٢٣:٣٧:٣٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢١:٤٠٠٥:٤٢:٣٦١٢:١٨:٠٩١٨:٥٣:٥٩١٩:١١:٠٨٢٣:٣٧:٢٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٠:٥١٠٥:٤١:٥٩١٢:١٨:٠٦١٨:٥٤:٢٩١٩:١١:٤٠٢٣:٣٧:١٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٠:٠٣٠٥:٤١:٢٤١٢:١٨:٠٣١٨:٥٤:٥٩١٩:١٢:١٢٢٣:٣٧:٠٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٩:١٦٠٥:٤٠:٤٩١٢:١٨:٠١١٨:٥٥:٢٩١٩:١٢:٤٤٢٣:٣٦:٥٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٨:٣٠٠٥:٤٠:١٥١٢:١٧:٥٩١٨:٥٥:٥٩١٩:١٣:١٦٢٣:٣٦:٥٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٧:٤٥٠٥:٣٩:٤٢١٢:١٧:٥٨١٨:٥٦:٢٩١٩:١٣:٤٨٢٣:٣٦:٤٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر مدینه المنوره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر مدینه المنوره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر مدینه المنوره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مدینه المنوره

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر مدینه المنوره

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر مدینه المنوره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مدینه المنوره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر مدینه المنوره

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر مدینه المنوره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر مدینه المنوره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر مدینه المنوره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر مدینه المنوره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مدینه المنوره برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر مدینه المنوره

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر مدینه المنوره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مدینه المنوره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر مدینه المنوره

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر مدینه المنوره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر مدینه المنوره شهر مدینه المنوره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر مدینه المنوره شهر مدینه المنوره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر مدینه المنوره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مدینه المنوره برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر مدینه المنوره

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر مدینه المنوره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مدینه المنوره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر مدینه المنوره

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٥٠٠٥:٣٣:٥١١٢:٢٣:٢٩١٩:١٣:٠٧١٩:٣١:١٥٢٣:٤٠:٠٦
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٠٤٠٥:٣٤:٠٥١٢:٢٣:٤٢١٩:١٣:١٩١٩:٣١:٢٧٢٣:٤٠:١٩
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٢٠٠٥:٣٤:١٩١٢:٢٣:٥٥١٩:١٣:٣٠١٩:٣١:٣٨٢٣:٤٠:٣٣
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٣٦٠٥:٣٤:٣٥١٢:٢٤:٠٨١٩:١٣:٤٠١٩:٣١:٤٧٢٣:٤٠:٤٧
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٥٤٠٥:٣٤:٥١١٢:٢٤:٢١١٩:١٣:٤٩١٩:٣١:٥٦٢٣:٤١:٠١
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:١٣٠٥:٣٥:٠٨١٢:٢٤:٣٣١٩:١٣:٥٦١٩:٣٢:٠٣٢٣:٤١:١٥
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٣٤٠٥:٣٥:٢٦١٢:٢٤:٤٦١٩:١٤:٠٣١٩:٣٢:٠٩٢٣:٤١:٢٩
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٥٥٠٥:٣٥:٤٤١٢:٢٤:٥٨١٩:١٤:٠٨١٩:٣٢:١٤٢٣:٤١:٤٣
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:١٨٠٥:٣٦:٠٣١٢:٢٥:١٠١٩:١٤:١٣١٩:٣٢:١٨٢٣:٤١:٥٧
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٤٢٠٥:٣٦:٢٣١٢:٢٥:٢٢١٩:١٤:١٦١٩:٣٢:٢١٢٣:٤٢:١١
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٠٧٠٥:٣٦:٤٤١٢:٢٥:٣٤١٩:١٤:١٨١٩:٣٢:٢٢٢٣:٤٢:٢٦
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٣٣٠٥:٣٧:٠٥١٢:٢٥:٤٥١٩:١٤:١٩١٩:٣٢:٢٢٢٣:٤٢:٤٠
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٠٠٠٥:٣٧:٢٧١٢:٢٥:٥٦١٩:١٤:١٩١٩:٣٢:٢١٢٣:٤٢:٥٣
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٢٨٠٥:٣٧:٤٩١٢:٢٦:٠٧١٩:١٤:١٨١٩:٣٢:١٩٢٣:٤٣:٠٧
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٥٧٠٥:٣٨:١٢١٢:٢٦:١٧١٩:١٤:١٥١٩:٣٢:١٥٢٣:٤٣:٢١
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٢٦٠٥:٣٨:٣٥١٢:٢٦:٢٧١٩:١٤:١١١٩:٣٢:١٠٢٣:٤٣:٣٤
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٥٧٠٥:٣٨:٥٩١٢:٢٦:٣٧١٩:١٤:٠٦١٩:٣٢:٠٤٢٣:٤٣:٤٧
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٢٨٠٥:٣٩:٢٤١٢:٢٦:٤٦١٩:١٤:٠٠١٩:٣١:٥٧٢٣:٤٤:٠٠
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٠١٠٥:٣٩:٤٨١٢:٢٦:٥٥١٩:١٣:٥٣١٩:٣١:٤٨٢٣:٤٤:١٣
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٣٤٠٥:٤٠:١٣١٢:٢٧:٠٣١٩:١٣:٤٤١٩:٣١:٣٨٢٣:٤٤:٢٦
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٠٧٠٥:٤٠:٣٩١٢:٢٧:١١١٩:١٣:٣٤١٩:٣١:٢٧٢٣:٤٤:٣٨
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٤٢٠٥:٤١:٠٥١٢:٢٧:١٩١٩:١٣:٢٣١٩:٣١:١٤٢٣:٤٤:٥٠
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:١٦٠٥:٤١:٣١١٢:٢٧:٢٦١٩:١٣:١١١٩:٣١:٠٠٢٣:٤٥:٠١
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٥٢٠٥:٤١:٥٧١٢:٢٧:٣٢١٩:١٢:٥٧١٩:٣٠:٤٥٢٣:٤٥:١٢
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٢٨٠٥:٤٢:٢٤١٢:٢٧:٣٨١٩:١٢:٤٢١٩:٣٠:٢٩٢٣:٤٥:٢٣
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٠٤٠٥:٤٢:٥١١٢:٢٧:٤٤١٩:١٢:٢٦١٩:٣٠:١١٢٣:٤٥:٣٤
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٤١٠٥:٤٣:١٨١٢:٢٧:٤٩١٩:١٢:٠٩١٩:٢٩:٥٢٢٣:٤٥:٤٤
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:١٩٠٥:٤٣:٤٥١٢:٢٧:٥٣١٩:١١:٥٠١٩:٢٩:٣١٢٣:٤٥:٥٣
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٧٠٥:٤٤:١٢١٢:٢٧:٥٧١٩:١١:٣٠١٩:٢٩:١٠٢٣:٤٦:٠٢
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣٥٠٥:٤٤:٤٠١٢:٢٨:٠١١٩:١١:٠٩١٩:٢٨:٤٧٢٣:٤٦:١١
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:١٣٠٥:٤٥:٠٨١٢:٢٨:٠٣١٩:١٠:٤٧١٩:٢٨:٢٣٢٣:٤٦:١٩

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر مدینه المنوره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر مدینه المنوره شهر مدینه المنوره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر مدینه المنوره شهر مدینه المنوره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر مدینه المنوره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مدینه المنوره برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر مدینه المنوره

مدینه یا مدینةالنبی، (به عربی: المدینة المنورة) نام شهری است در کشور پادشاهی عربستان سعودی واقع در شبه جزیره عربستان. این شهر در شمال ریاض و در میانه نجد قرار گرفته و آب‌وهوایی خشک و بیابانی با تابستان‌های داغ و زمستان‌های سرد دارد. این شهر پیش از هجرت پیامبر اسلام به آن، یثرب نام داشت، که با ورود پیامبر، آن را مدینة النبی (یعنی: شهر پیامبر) نامیدند.

شهر مدینه المنوره در ویکیپدیا

شهر مدینه المنوره

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر مدینه المنوره موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر مدینه المنوره برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر مدینه المنوره بر روی نقشه

شهر مدینه المنوره بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر مدینه المنوره

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر مدینه المنوره است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر مدینه المنوره
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر مدینه المنوره + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر مدینه المنوره + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر مدینه المنوره + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر مدینه المنوره + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر مدینه المنوره + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای عربستان سعودی
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر مدینه المنوره

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر مدینه المنوره رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق مدینه المنوره
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق مدینه المنوره ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق مدینه المنوره ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق مدینه المنوره
افق شرعی امروز فردا مدینه المنوره دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق مدینه المنوره
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ مدینه المنوره دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق مدینه المنوره

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر مدینه المنوره یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو