جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر مدینه المنوره

مدینه المنوره | مدینه | عربستان سعودی

اوقات شرعی امروز مدینه المنوره

اذان صبح: ٠٥:٢٩:٥٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٨:٥٤
اذان ظهر: ١٢:١٠:٥١
غروب آفتاب: ١٧:٣٢:٣٩
اذان مغرب: ١٧:٥٠:٠٩
نیمه شب شرعی: ٢٣:٣١:٣٦

شنبه ١١ آذر ١٤٠٢
١٨ جمادی الاول ١٤٤٥ قمری
٠٢ دسامبر ٢٠٢٣ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر مدینه المنوره (شهرستان مدینه المنوره) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١١ آذر ٠٢ شهر مدینه المنوره)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٠٢ شهر مدینه المنوره)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٢ شهر مدینه المنوره)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

برانچ كامل
فرد خوشبین اظهار می دارد كه ما در بهترین دنیای ممكنه بسر می بریم و شخص بدبین بیمناك است كه نكند سخن او راست باشد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر مدینه المنوره

اوقات شرعی آذر ٠٢ | اوقات شرعی دسامبر ٢٣ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤٥ | + اوقات شرعی رمضان ٢

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر مدینه المنوره در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر مدینه المنوره ١٤٠٢ - ٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی

برابر با سال ١٤٤٥ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٢ شهر مدینه المنوره (سال ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی | ١٤٤٥ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: سه شنبه ٢٢ اسفند ١٤٠٢ | ١٢ مارس ٢٠٢٤
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٠١ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ فروردین ١٤٠٣ | ١١ آوریل ٢٠٢٤ (اول شوال ١٤٤٥)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر مدینه المنوره ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی | ١٤٤٥ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان مدینه المنوره
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٢/١٢/٢٢٠٥:١٩:١٤٠٦:٣٣:٢٣١٢:٣١:١٤١٨:٢٩:٢٧١٨:٤٥:٣٤٢٣:٥٣:٥٠
٠٢ رمضان | ٠٢/١٢/٢٣٠٥:١٨:١٤٠٦:٣٢:٢٣١٢:٣٠:٥٨١٨:٢٩:٥٣١٨:٤٦:٠١٢٣:٥٣:٣٤
٠٣ رمضان | ٠٢/١٢/٢٤٠٥:١٧:١٤٠٦:٣١:٢٤١٢:٣٠:٤١١٨:٣٠:٢٠١٨:٤٦:٢٧٢٣:٥٣:١٦
٠٤ رمضان | ٠٢/١٢/٢٥٠٥:١٦:١٣٠٦:٣٠:٢٤١٢:٣٠:٢٤١٨:٣٠:٤٦١٨:٤٦:٥٣٢٣:٥٢:٥٩
٠٥ رمضان | ٠٢/١٢/٢٦٠٥:١٥:١١٠٦:٢٩:٢٤١٢:٣٠:٠٧١٨:٣١:١٢١٨:٤٧:١٩٢٣:٥٢:٤١
٠٦ رمضان | ٠٢/١٢/٢٧٠٥:١٤:٠٩٠٦:٢٨:٢٤١٢:٢٩:٥٠١٨:٣١:٣٨١٨:٤٧:٤٥٢٣:٥٢:٢٢
٠٧ رمضان | ٠٢/١٢/٢٨٠٥:١٣:٠٧٠٦:٢٧:٢٣١٢:٢٩:٣٣١٨:٣٢:٠٤١٨:٤٨:١١٢٣:٥٢:٠٤
٠٨ رمضان | ٠٢/١٢/٢٩٠٥:١٢:٠٤٠٦:٢٦:٢٢١٢:٢٩:١٥١٨:٣٢:٢٩١٨:٤٨:٣٦٢٣:٥١:٤٥
٠٩ رمضان | ٠٣/٠١/٠١٠٥:١١:٠١٠٦:٢٥:٢١١٢:٢٨:٥٧١٨:٣٢:٥٥١٨:٤٩:٠٢٢٣:٥١:٢٦
١٠ رمضان | ٠٣/٠١/٠٢٠٥:٠٩:٥٧٠٦:٢٤:٢٠١٢:٢٨:٣٩١٨:٣٣:٢٠١٨:٤٩:٢٧٢٣:٥١:٠٦
١١ رمضان | ٠٣/٠١/٠٣٠٥:٠٨:٥٣٠٦:٢٣:١٩١٢:٢٨:٢٢١٨:٣٣:٤٥١٨:٤٩:٥٣٢٣:٥٠:٤٧
١٢ رمضان | ٠٣/٠١/٠٤٠٥:٠٧:٤٨٠٦:٢٢:١٨١٢:٢٨:٠٤١٨:٣٤:١٠١٨:٥٠:١٨٢٣:٥٠:٢٧
١٣ رمضان | ٠٣/٠١/٠٥٠٥:٠٦:٤٤٠٦:٢١:١٧١٢:٢٧:٤٥١٨:٣٤:٣٥١٨:٥٠:٤٤٢٣:٥٠:٠٧
١٤ رمضان | ٠٣/٠١/٠٦٠٥:٠٥:٣٩٠٦:٢٠:١٦١٢:٢٧:٢٧١٨:٣٥:٠٠١٨:٥١:٠٩٢٣:٤٩:٤٧
١٥ رمضان | ٠٣/٠١/٠٧٠٥:٠٤:٣٣٠٦:١٩:١٥١٢:٢٧:٠٩١٨:٣٥:٢٥١٨:٥١:٣٤٢٣:٤٩:٢٧
١٦ رمضان | ٠٣/٠١/٠٨٠٥:٠٣:٢٨٠٦:١٨:١٤١٢:٢٦:٥١١٨:٣٥:٥٠١٨:٥٢:٠٠٢٣:٤٩:٠٦
١٧ رمضان | ٠٣/٠١/٠٩٠٥:٠٢:٢٢٠٦:١٧:١٣١٢:٢٦:٣٣١٨:٣٦:١٥١٨:٥٢:٢٥٢٣:٤٨:٤٦
١٨ رمضان | ٠٣/٠١/١٠٠٥:٠١:١٧٠٦:١٦:١٢١٢:٢٦:١٥١٨:٣٦:٣٩١٨:٥٢:٥٠٢٣:٤٨:٢٥
١٩ رمضان | ٠٣/٠١/١١٠٥:٠٠:١١٠٦:١٥:١١١٢:٢٥:٥٧١٨:٣٧:٠٤١٨:٥٣:١٦٢٣:٤٨:٠٤
٢٠ رمضان | ٠٣/٠١/١٢٠٤:٥٩:٠٥٠٦:١٤:١١١٢:٢٥:٣٩١٨:٣٧:٢٩١٨:٥٣:٤١٢٣:٤٧:٤٤
٢١ رمضان | ٠٣/٠١/١٣٠٤:٥٧:٥٨٠٦:١٣:١٠١٢:٢٥:٢١١٨:٣٧:٥٤١٨:٥٤:٠٧٢٣:٤٧:٢٣
٢٢ رمضان | ٠٣/٠١/١٤٠٤:٥٦:٥٢٠٦:١٢:١٠١٢:٢٥:٠٤١٨:٣٨:١٩١٨:٥٤:٣٣٢٣:٤٧:٠٢
٢٣ رمضان | ٠٣/٠١/١٥٠٤:٥٥:٤٦٠٦:١١:١٠١٢:٢٤:٤٦١٨:٣٨:٤٣١٨:٥٤:٥٨٢٣:٤٦:٤٢
٢٤ رمضان | ٠٣/٠١/١٦٠٤:٥٤:٤٠٠٦:١٠:١٠١٢:٢٤:٢٩١٨:٣٩:٠٨١٨:٥٥:٢٤٢٣:٤٦:٢١
٢٥ رمضان | ٠٣/٠١/١٧٠٤:٥٣:٣٤٠٦:٠٩:١١١٢:٢٤:١٢١٨:٣٩:٣٣١٨:٥٥:٥٠٢٣:٤٦:٠٠
٢٦ رمضان | ٠٣/٠١/١٨٠٤:٥٢:٢٧٠٦:٠٨:١٢١٢:٢٣:٥٥١٨:٣٩:٥٨١٨:٥٦:١٦٢٣:٤٥:٤٠
٢٧ رمضان | ٠٣/٠١/١٩٠٤:٥١:٢١٠٦:٠٧:١٣١٢:٢٣:٣٨١٨:٤٠:٢٣١٨:٥٦:٤٣٢٣:٤٥:١٩
٢٨ رمضان | ٠٣/٠١/٢٠٠٤:٥٠:١٥٠٦:٠٦:١٥١٢:٢٣:٢١١٨:٤٠:٤٩١٨:٥٧:٠٩٢٣:٤٤:٥٩
٢٩ رمضان | ٠٣/٠١/٢١٠٤:٤٩:١٠٠٦:٠٥:١٦١٢:٢٣:٠٥١٨:٤١:١٤١٨:٥٧:٣٦٢٣:٤٤:٣٩
٣٠ رمضان | ٠٣/٠١/٢٢٠٤:٤٨:٠٤٠٦:٠٤:١٩١٢:٢٢:٤٩١٨:٤١:٤٠١٨:٥٨:٠٢٢٣:٤٤:١٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی | ١٤٤٥ قمری شهر مدینه المنوره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی | ١٤٤٥ قمری شهر مدینه المنوره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی | ١٤٤٥ قمری شهر مدینه المنوره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مدینه المنوره

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤٥ قمری شهر مدینه المنوره

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤٥ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر مدینه المنوره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مدینه المنوره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤٥ قمری شهر مدینه المنوره

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤٥ هـ.ق
ربیع الثانی

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤٥ هـ.ق
شهر مدینه المنوره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤٥ هـ.ق شهر مدینه المنوره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤٥ هـ.ق شهر مدینه المنوره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر مدینه المنوره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مدینه المنوره برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٤
سال ١٤٤٥ هـ.ق
١٤٤٦

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٣ میلادی شهر مدینه المنوره

در این قسمت جدول اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٣ م شهر مدینه المنوره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مدینه المنوره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٣ میلادی شهر مدینه المنوره

ژانویه
دسامبر ٢٠٢٣ م
نوامبر

دانلود اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٣ شهر مدینه المنوره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٣ میلادی شهر مدینه المنوره شهر مدینه المنوره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٣ میلادی شهر مدینه المنوره شهر مدینه المنوره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر مدینه المنوره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مدینه المنوره برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٢
سال ٢٠٢٣ م
٢٠٢٤

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آذر ١٤٠٢ شمسی شهر مدینه المنوره

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٤٠٢ هـ.ش شهر مدینه المنوره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مدینه المنوره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٤٠٢ شمسی شهر مدینه المنوره

دی
آذر ١٤٠٢ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٤٠٢٠٥:٢٣:٥٠٠٦:٤١:٥١١٢:٠٧:٣٧١٧:٣٣:١٠١٧:٥٠:٢٦٢٣:٢٨:٤٨
٠٢ آذر ١٤٠٢٠٥:٢٤:٢٦٠٦:٤٢:٣٣١٢:٠٧:٥٣١٧:٣٣:٠٠١٧:٥٠:١٧٢٣:٢٩:٠١
٠٣ آذر ١٤٠٢٠٥:٢٥:٠٢٠٦:٤٣:١٥١٢:٠٨:١٠١٧:٣٢:٥٢١٧:٥٠:١١٢٣:٢٩:١٥
٠٤ آذر ١٤٠٢٠٥:٢٥:٣٨٠٦:٤٣:٥٨١٢:٠٨:٢٨١٧:٣٢:٤٥١٧:٥٠:٠٥٢٣:٢٩:٣٠
٠٥ آذر ١٤٠٢٠٥:٢٦:١٥٠٦:٤٤:٤٠١٢:٠٨:٤٦١٧:٣٢:٤٠١٧:٥٠:٠٢٢٣:٢٩:٤٦
٠٦ آذر ١٤٠٢٠٥:٢٦:٥٢٠٦:٤٥:٢٣١٢:٠٩:٠٥١٧:٣٢:٣٦١٧:٤٩:٥٩٢٣:٣٠:٠٢
٠٧ آذر ١٤٠٢٠٥:٢٧:٢٨٠٦:٤٦:٠٥١٢:٠٩:٢٥١٧:٣٢:٣٣١٧:٤٩:٥٨٢٣:٣٠:١٩
٠٨ آذر ١٤٠٢٠٥:٢٨:٠٥٠٦:٤٦:٤٨١٢:٠٩:٤٥١٧:٣٢:٣٣١٧:٤٩:٥٩٢٣:٣٠:٣٧
٠٩ آذر ١٤٠٢٠٥:٢٨:٤٢٠٦:٤٧:٣٠١٢:١٠:٠٧١٧:٣٢:٣٣١٧:٥٠:٠١٢٣:٣٠:٥٦
١٠ آذر ١٤٠٢٠٥:٢٩:١٩٠٦:٤٨:١٢١٢:١٠:٢٩١٧:٣٢:٣٥١٧:٥٠:٠٤٢٣:٣١:١٥
١١ آذر ١٤٠٢٠٥:٢٩:٥٦٠٦:٤٨:٥٤١٢:١٠:٥١١٧:٣٢:٣٩١٧:٥٠:٠٩٢٣:٣١:٣٦
١٢ آذر ١٤٠٢٠٥:٣٠:٣٢٠٦:٤٩:٣٦١٢:١١:١٤١٧:٣٢:٤٤١٧:٥٠:١٥٢٣:٣١:٥٧
١٣ آذر ١٤٠٢٠٥:٣١:٠٩٠٦:٥٠:١٨١٢:١١:٣٨١٧:٣٢:٥٠١٧:٥٠:٢٣٢٣:٣٢:١٨
١٤ آذر ١٤٠٢٠٥:٣١:٤٦٠٦:٥٠:٥٩١٢:١٢:٠٣١٧:٣٢:٥٨١٧:٥٠:٣٢٢٣:٣٢:٤٠
١٥ آذر ١٤٠٢٠٥:٣٢:٢٣٠٦:٥١:٤٠١٢:١٢:٢٧١٧:٣٣:٠٨١٧:٥٠:٤٣٢٣:٣٣:٠٣
١٦ آذر ١٤٠٢٠٥:٣٢:٥٩٠٦:٥٢:٢٠١٢:١٢:٥٣١٧:٣٣:١٨١٧:٥٠:٥٤٢٣:٣٣:٢٧
١٧ آذر ١٤٠٢٠٥:٣٣:٣٥٠٦:٥٣:٠٠١٢:١٣:١٩١٧:٣٣:٣١١٧:٥١:٠٨٢٣:٣٣:٥١
١٨ آذر ١٤٠٢٠٥:٣٤:١١٠٦:٥٣:٤٠١٢:١٣:٤٥١٧:٣٣:٤٤١٧:٥١:٢٢٢٣:٣٤:١٦
١٩ آذر ١٤٠٢٠٥:٣٤:٤٧٠٦:٥٤:١٩١٢:١٤:١٢١٧:٣٣:٥٩١٧:٥١:٣٨٢٣:٣٤:٤١
٢٠ آذر ١٤٠٢٠٥:٣٥:٢٣٠٦:٥٤:٥٨١٢:١٤:٤٠١٧:٣٤:١٦١٧:٥١:٥٥٢٣:٣٥:٠٧
٢١ آذر ١٤٠٢٠٥:٣٥:٥٨٠٦:٥٥:٣٦١٢:١٥:٠٧١٧:٣٤:٣٤١٧:٥٢:١٤٢٣:٣٥:٣٣
٢٢ آذر ١٤٠٢٠٥:٣٦:٣٣٠٦:٥٦:١٤١٢:١٥:٣٥١٧:٣٤:٥٣١٧:٥٢:٣٣٢٣:٣٦:٠٠
٢٣ آذر ١٤٠٢٠٥:٣٧:٠٧٠٦:٥٦:٥٠١٢:١٦:٠٤١٧:٣٥:١٣١٧:٥٢:٥٤٢٣:٣٦:٢٧
٢٤ آذر ١٤٠٢٠٥:٣٧:٤١٠٦:٥٧:٢٧١٢:١٦:٣٢١٧:٣٥:٣٥١٧:٥٣:١٧٢٣:٣٦:٥٥
٢٥ آذر ١٤٠٢٠٥:٣٨:١٥٠٦:٥٨:٠٢١٢:١٧:٠١١٧:٣٥:٥٨١٧:٥٣:٤٠٢٣:٣٧:٢٣
٢٦ آذر ١٤٠٢٠٥:٣٨:٤٨٠٦:٥٨:٣٧١٢:١٧:٣٠١٧:٣٦:٢٢١٧:٥٤:٠٤٢٣:٣٧:٥١
٢٧ آذر ١٤٠٢٠٥:٣٩:٢١٠٦:٥٩:١١١٢:١٨:٠٠١٧:٣٦:٤٧١٧:٥٤:٣٠٢٣:٣٨:٢٠
٢٨ آذر ١٤٠٢٠٥:٣٩:٥٣٠٦:٥٩:٤٤١٢:١٨:٢٩١٧:٣٧:١٤١٧:٥٤:٥٧٢٣:٣٨:٤٩
٢٩ آذر ١٤٠٢٠٥:٤٠:٢٤٠٧:٠٠:١٦١٢:١٨:٥٩١٧:٣٧:٤١١٧:٥٥:٢٥٢٣:٣٩:١٨
٣٠ آذر ١٤٠٢٠٥:٤٠:٥٥٠٧:٠٠:٤٧١٢:١٩:٢٩١٧:٣٨:١٠١٧:٥٥:٥٣٢٣:٣٩:٤٨

دانلود اوقات شرعی آذر ٠٢ - ١٤٠٢ شهر مدینه المنوره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٤٠٢ شمسی شهر مدینه المنوره شهر مدینه المنوره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٤٠٢ شمسی شهر مدینه المنوره شهر مدینه المنوره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر مدینه المنوره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مدینه المنوره برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٤٠١
سال ١٤٠٢ هـ.ش
١٤٠٣

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر مدینه المنوره

مدینه یا مدینةالنبی، (به عربی: المدینة المنورة) نام شهری است در کشور پادشاهی عربستان سعودی واقع در شبه جزیره عربستان. این شهر در شمال ریاض و در میانه نجد قرار گرفته و آب‌وهوایی خشک و بیابانی با تابستان‌های داغ و زمستان‌های سرد دارد. این شهر پیش از هجرت پیامبر اسلام به آن، یثرب نام داشت، که با ورود پیامبر، آن را مدینة النبی (یعنی: شهر پیامبر) نامیدند.

شهر مدینه المنوره در ویکیپدیا

شهر مدینه المنوره

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر مدینه المنوره موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر مدینه المنوره برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر مدینه المنوره بر روی نقشه

شهر مدینه المنوره بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر مدینه المنوره

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر مدینه المنوره است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر مدینه المنوره
اوقات شرعی آذر ٠٢ شهر مدینه المنوره + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤٥ شهر مدینه المنوره + دانلود
اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٣ شهر مدینه المنوره + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢ شهر مدینه المنوره + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢٤ شهر مدینه المنوره + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای عربستان سعودی
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر مدینه المنوره

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر مدینه المنوره رسیده اید.

جدول اوقات شرعی آذر ٠٢ / ١٤٠٢ مدینه المنوره دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق مدینه المنوره
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق مدینه المنوره ماه رمضان ٢ / ١٤٠٢
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق مدینه المنوره
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق مدینه المنوره ماه رمضان ٢ / ١٤٠٢
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق مدینه المنوره
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق مدینه المنوره ماه رمضان ٢ / ١٤٠٢
افق شرعی آذر ٠٢ / ١٤٠٢ مدینه المنوره دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر مدینه المنوره یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه تهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو