جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر ریاض

ریاض | ریاض | عربستان سعودی

اوقات شرعی امروز ریاض

اذان صبح: ٠٥:٠٢:٤٤
طلوع آفتاب: ٠٦:١٧:١٤
اذان ظهر: ١٢:٠٥:٤٥
غروب آفتاب: ١٧:٥٤:٣٨
اذان مغرب: ١٨:١٠:٥٥
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٨:١٦

چهارشنبه ٠٩ اسفند ١٤٠٢
١٨ شعبان ١٤٤٥ قمری
٢٨ فوریه ٢٠٢٤ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر ریاض (شهرستان ریاض) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ اسفند ٠٢ شهر ریاض)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٠٢ شهر ریاض)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٢ شهر ریاض)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ماهاتما گاندی
كسی كه از خردمندی خود بسیار آسوده دل باشد، خردمند نیست. باید به یاد داشت كه شاید نیرومندترین افراد، ناتوان شوند و خردمندترین افراد كار نادرستی انجام دهند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر ریاض

اوقات شرعی اسفند ٠٢ | اوقات شرعی فوریه ٢٤ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤٥ | + اوقات شرعی رمضان ٢

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر ریاض در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر ریاض ١٤٠٢ - ٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی

برابر با سال ١٤٤٥ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٢ شهر ریاض (سال ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی | ١٤٤٥ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: سه شنبه ٢٢ اسفند ١٤٠٢ | ١٢ مارس ٢٠٢٤
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ فروردین ١٤٠٣ | ١١ آوریل ٢٠٢٤ (اول شوال ١٤٤٥)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر ریاض ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی | ١٤٤٥ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان ریاض
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٢/١٢/٢٢٠٤:٥٠:٤٤٠٦:٠٤:٥٨١٢:٠٢:٤٦١٨:٠٠:٥٦١٨:١٧:٠٥٢٣:٢٥:٢٠
٠٢ رمضان | ٠٢/١٢/٢٣٠٤:٤٩:٤٣٠٦:٠٣:٥٩١٢:٠٢:٣٠١٨:٠١:٢٣١٨:١٧:٣١٢٣:٢٥:٠٣
٠٣ رمضان | ٠٢/١٢/٢٤٠٤:٤٨:٤٣٠٦:٠٢:٥٩١٢:٠٢:١٣١٨:٠١:٥٠١٨:١٧:٥٨٢٣:٢٤:٤٦
٠٤ رمضان | ٠٢/١٢/٢٥٠٤:٤٧:٤١٠٦:٠١:٥٩١٢:٠١:٥٧١٨:٠٢:١٦١٨:١٨:٢٥٢٣:٢٤:٢٨
٠٥ رمضان | ٠٢/١٢/٢٦٠٤:٤٦:٣٩٠٦:٠٠:٥٨١٢:٠١:٤٠١٨:٠٢:٤٣١٨:١٨:٥١٢٣:٢٤:١٠
٠٦ رمضان | ٠٢/١٢/٢٧٠٤:٤٥:٣٧٠٥:٥٩:٥٧١٢:٠١:٢٢١٨:٠٣:٠٩١٨:١٩:١٧٢٣:٢٣:٥٢
٠٧ رمضان | ٠٢/١٢/٢٨٠٤:٤٤:٣٤٠٥:٥٨:٥٧١٢:٠١:٠٥١٨:٠٣:٣٥١٨:١٩:٤٣٢٣:٢٣:٣٣
٠٨ رمضان | ٠٢/١٢/٢٩٠٤:٤٣:٣١٠٥:٥٧:٥٥١٢:٠٠:٤٧١٨:٠٤:٠١١٨:٢٠:٠٩٢٣:٢٣:١٤
٠٩ رمضان | ٠٣/٠١/٠١٠٤:٤٢:٢٧٠٥:٥٦:٥٤١٢:٠٠:٣٠١٨:٠٤:٢٧١٨:٢٠:٣٥٢٣:٢٢:٥٥
١٠ رمضان | ٠٣/٠١/٠٢٠٤:٤١:٢٣٠٥:٥٥:٥٣١٢:٠٠:١٢١٨:٠٤:٥٢١٨:٢١:٠١٢٣:٢٢:٣٦
١١ رمضان | ٠٣/٠١/٠٣٠٤:٤٠:١٩٠٥:٥٤:٥٢١١:٥٩:٥٤١٨:٠٥:١٨١٨:٢١:٢٧٢٣:٢٢:١٦
١٢ رمضان | ٠٣/٠١/٠٤٠٤:٣٩:١٤٠٥:٥٣:٥٠١١:٥٩:٣٦١٨:٠٥:٤٣١٨:٢١:٥٢٢٣:٢١:٥٦
١٣ رمضان | ٠٣/٠١/٠٥٠٤:٣٨:٠٩٠٥:٥٢:٤٩١١:٥٩:١٨١٨:٠٦:٠٩١٨:٢٢:١٨٢٣:٢١:٣٦
١٤ رمضان | ٠٣/٠١/٠٦٠٤:٣٧:٠٤٠٥:٥١:٤٧١١:٥٩:٠٠١٨:٠٦:٣٤١٨:٢٢:٤٤٢٣:٢١:١٦
١٥ رمضان | ٠٣/٠١/٠٧٠٤:٣٥:٥٨٠٥:٥٠:٤٦١١:٥٨:٤٢١٨:٠٦:٥٩١٨:٢٣:١٠٢٣:٢٠:٥٦
١٦ رمضان | ٠٣/٠١/٠٨٠٤:٣٤:٥٢٠٥:٤٩:٤٤١١:٥٨:٢٣١٨:٠٧:٢٤١٨:٢٣:٣٥٢٣:٢٠:٣٥
١٧ رمضان | ٠٣/٠١/٠٩٠٤:٣٣:٤٦٠٥:٤٨:٤٣١١:٥٨:٠٥١٨:٠٧:٤٩١٨:٢٤:٠١٢٣:٢٠:١٥
١٨ رمضان | ٠٣/٠١/١٠٠٤:٣٢:٤٠٠٥:٤٧:٤٢١١:٥٧:٤٧١٨:٠٨:١٤١٨:٢٤:٢٧٢٣:١٩:٥٤
١٩ رمضان | ٠٣/٠١/١١٠٤:٣١:٣٤٠٥:٤٦:٤١١١:٥٧:٢٩١٨:٠٨:٣٩١٨:٢٤:٥٣٢٣:١٩:٣٣
٢٠ رمضان | ٠٣/٠١/١٢٠٤:٣٠:٢٧٠٥:٤٥:٤٠١١:٥٧:١١١٨:٠٩:٠٥١٨:٢٥:١٨٢٣:١٩:١٣
٢١ رمضان | ٠٣/٠١/١٣٠٤:٢٩:٢١٠٥:٤٤:٣٩١١:٥٦:٥٤١٨:٠٩:٣٠١٨:٢٥:٤٤٢٣:١٨:٥٢
٢٢ رمضان | ٠٣/٠١/١٤٠٤:٢٨:١٤٠٥:٤٣:٣٩١١:٥٦:٣٦١٨:٠٩:٥٥١٨:٢٦:١٠٢٣:١٨:٣١
٢٣ رمضان | ٠٣/٠١/١٥٠٤:٢٧:٠٨٠٥:٤٢:٣٨١١:٥٦:١٨١٨:١٠:٢٠١٨:٢٦:٣٦٢٣:١٨:١١
٢٤ رمضان | ٠٣/٠١/١٦٠٤:٢٦:٠١٠٥:٤١:٣٨١١:٥٦:٠١١٨:١٠:٤٥١٨:٢٧:٠٣٢٣:١٧:٥٠
٢٥ رمضان | ٠٣/٠١/١٧٠٤:٢٤:٥٥٠٥:٤٠:٣٨١١:٥٥:٤٤١٨:١١:١١١٨:٢٧:٢٩٢٣:١٧:٢٩
٢٦ رمضان | ٠٣/٠١/١٨٠٤:٢٣:٤٨٠٥:٣٩:٣٩١١:٥٥:٢٧١٨:١١:٣٦١٨:٢٧:٥٥٢٣:١٧:٠٩
٢٧ رمضان | ٠٣/٠١/١٩٠٤:٢٢:٤٢٠٥:٣٨:٤٠١١:٥٥:١٠١٨:١٢:٠١١٨:٢٨:٢٢٢٣:١٦:٤٨
٢٨ رمضان | ٠٣/٠١/٢٠٠٤:٢١:٣٥٠٥:٣٧:٤١١١:٥٤:٥٤١٨:١٢:٢٧١٨:٢٨:٤٩٢٣:١٦:٢٨
٢٩ رمضان | ٠٣/٠١/٢١٠٤:٢٠:٢٩٠٥:٣٦:٤٣١١:٥٤:٣٧١٨:١٢:٥٣١٨:٢٩:١٦٢٣:١٦:٠٨
٣٠ رمضان | ٠٣/٠١/٢٢٠٤:١٩:٢٣٠٥:٣٥:٤٥١١:٥٤:٢١١٨:١٣:١٨١٨:٢٩:٤٣٢٣:١٥:٤٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی | ١٤٤٥ قمری شهر ریاض

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی | ١٤٤٥ قمری شهر ریاض در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی | ١٤٤٥ قمری شهر ریاض بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ریاض

اوقات شرعی شعبان ١٤٤٥ قمری شهر ریاض

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤٥ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر ریاض قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ریاض دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤٥ قمری شهر ریاض

رمضان
شعبان ١٤٤٥ هـ.ق
رجب

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤٥ هـ.ق
شهر ریاض

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤٥ هـ.ق شهر ریاض در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤٥ هـ.ق شهر ریاض بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر ریاض را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ریاض برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٤
سال ١٤٤٥ هـ.ق
١٤٤٦

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فوریه ٢٠٢٤ میلادی شهر ریاض

در این قسمت جدول اوقات شرعی فوریه ٢٠٢٤ م شهر ریاض قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ریاض دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فوریه ٢٠٢٤ میلادی شهر ریاض

مارس
فوریه ٢٠٢٤ م
ژانویه

دانلود اوقات شرعی فوریه ٢٠٢٤ شهر ریاض

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فوریه ٢٠٢٤ میلادی شهر ریاض شهر ریاض در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فوریه ٢٠٢٤ میلادی شهر ریاض شهر ریاض بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر ریاض را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ریاض برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٣
سال ٢٠٢٤ م
٢٠٢٥

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی اسفند ١٤٠٢ شمسی شهر ریاض

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٤٠٢ هـ.ش شهر ریاض قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ریاض دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٤٠٢ شمسی شهر ریاض

فروردین
اسفند ١٤٠٢ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٤٠٢٠٥:٠٨:٥٣٠٦:٢٣:٥٣١٢:٠٦:٥٤١٧:٥٠:١٥١٨:٠٦:٤١٢٣:٢٩:١٣
٠٢ اسفند ١٤٠٢٠٥:٠٨:١١٠٦:٢٣:٠٦١٢:٠٦:٤٧١٧:٥٠:٤٩١٨:٠٧:١٤٢٣:٢٩:٠٨
٠٣ اسفند ١٤٠٢٠٥:٠٧:٢٧٠٦:٢٢:١٨١٢:٠٦:٤٠١٧:٥١:٢٣١٨:٠٧:٤٧٢٣:٢٩:٠٣
٠٤ اسفند ١٤٠٢٠٥:٠٦:٤٢٠٦:٢١:٢٩١٢:٠٦:٣٣١٧:٥١:٥٧١٨:٠٨:١٩٢٣:٢٨:٥٧
٠٥ اسفند ١٤٠٢٠٥:٠٥:٥٦٠٦:٢٠:٤٠١٢:٠٦:٢٤١٧:٥٢:٣٠١٨:٠٨:٥١٢٣:٢٨:٥٠
٠٦ اسفند ١٤٠٢٠٥:٠٥:١٠٠٦:١٩:٤٩١٢:٠٦:١٦١٧:٥٣:٠٣١٨:٠٩:٢٢٢٣:٢٨:٤٢
٠٧ اسفند ١٤٠٢٠٥:٠٤:٢٢٠٦:١٨:٥٨١٢:٠٦:٠٦١٧:٥٣:٣٥١٨:٠٩:٥٤٢٣:٢٨:٣٤
٠٨ اسفند ١٤٠٢٠٥:٠٣:٣٣٠٦:١٨:٠٦١٢:٠٥:٥٦١٧:٥٤:٠٧١٨:١٠:٢٤٢٣:٢٨:٢٥
٠٩ اسفند ١٤٠٢٠٥:٠٢:٤٤٠٦:١٧:١٤١٢:٠٥:٤٥١٧:٥٤:٣٨١٨:١٠:٥٥٢٣:٢٨:١٦
١٠ اسفند ١٤٠٢٠٥:٠١:٥٣٠٦:١٦:٢١١٢:٠٥:٣٤١٧:٥٥:٠٩١٨:١١:٢٥٢٣:٢٨:٠٥
١١ اسفند ١٤٠٢٠٥:٠١:٠٢٠٦:١٥:٢٧١٢:٠٥:٢٣١٧:٥٥:٤٠١٨:١١:٥٥٢٣:٢٧:٥٥
١٢ اسفند ١٤٠٢٠٥:٠٠:٠٩٠٦:١٤:٣٢١٢:٠٥:١١١٧:٥٦:١٠١٨:١٢:٢٤٢٣:٢٧:٤٣
١٣ اسفند ١٤٠٢٠٤:٥٩:١٦٠٦:١٣:٣٧١٢:٠٤:٥٨١٧:٥٦:٤٠١٨:١٢:٥٤٢٣:٢٧:٣١
١٤ اسفند ١٤٠٢٠٤:٥٨:٢٢٠٦:١٢:٤١١٢:٠٤:٤٥١٧:٥٧:١٠١٨:١٣:٢٢٢٣:٢٧:١٩
١٥ اسفند ١٤٠٢٠٤:٥٧:٢٧٠٦:١١:٤٥١٢:٠٤:٣١١٧:٥٧:٣٩١٨:١٣:٥١٢٣:٢٧:٠٥
١٦ اسفند ١٤٠٢٠٤:٥٦:٣٢٠٦:١٠:٤٨١٢:٠٤:١٨١٧:٥٨:٠٨١٨:١٤:١٩٢٣:٢٦:٥٢
١٧ اسفند ١٤٠٢٠٤:٥٥:٣٥٠٦:٠٩:٥١١٢:٠٤:٠٣١٧:٥٨:٣٧١٨:١٤:٤٨٢٣:٢٦:٣٨
١٨ اسفند ١٤٠٢٠٤:٥٤:٣٨٠٦:٠٨:٥٣١٢:٠٣:٤٩١٧:٥٩:٠٥١٨:١٥:١٥٢٣:٢٦:٢٣
١٩ اسفند ١٤٠٢٠٤:٥٣:٤١٠٦:٠٧:٥٥١٢:٠٣:٣٣١٧:٥٩:٣٣١٨:١٥:٤٣٢٣:٢٦:٠٨
٢٠ اسفند ١٤٠٢٠٤:٥٢:٤٢٠٦:٠٦:٥٧١٢:٠٣:١٨١٨:٠٠:٠١١٨:١٦:١٠٢٣:٢٥:٥٢
٢١ اسفند ١٤٠٢٠٤:٥١:٤٣٠٦:٠٥:٥٨١٢:٠٣:٠٢١٨:٠٠:٢٩١٨:١٦:٣٨٢٣:٢٥:٣٦
٢٢ اسفند ١٤٠٢٠٤:٥٠:٤٤٠٦:٠٤:٥٨١٢:٠٢:٤٦١٨:٠٠:٥٦١٨:١٧:٠٥٢٣:٢٥:٢٠
٢٣ اسفند ١٤٠٢٠٤:٤٩:٤٣٠٦:٠٣:٥٩١٢:٠٢:٣٠١٨:٠١:٢٣١٨:١٧:٣١٢٣:٢٥:٠٣
٢٤ اسفند ١٤٠٢٠٤:٤٨:٤٣٠٦:٠٢:٥٩١٢:٠٢:١٣١٨:٠١:٥٠١٨:١٧:٥٨٢٣:٢٤:٤٦
٢٥ اسفند ١٤٠٢٠٤:٤٧:٤١٠٦:٠١:٥٩١٢:٠١:٥٧١٨:٠٢:١٦١٨:١٨:٢٥٢٣:٢٤:٢٨
٢٦ اسفند ١٤٠٢٠٤:٤٦:٣٩٠٦:٠٠:٥٨١٢:٠١:٤٠١٨:٠٢:٤٣١٨:١٨:٥١٢٣:٢٤:١٠
٢٧ اسفند ١٤٠٢٠٤:٤٥:٣٧٠٥:٥٩:٥٧١٢:٠١:٢٢١٨:٠٣:٠٩١٨:١٩:١٧٢٣:٢٣:٥٢
٢٨ اسفند ١٤٠٢٠٤:٤٤:٣٤٠٥:٥٨:٥٧١٢:٠١:٠٥١٨:٠٣:٣٥١٨:١٩:٤٣٢٣:٢٣:٣٣
٢٩ اسفند ١٤٠٢٠٤:٤٣:٣١٠٥:٥٧:٥٥١٢:٠٠:٤٧١٨:٠٤:٠١١٨:٢٠:٠٩٢٣:٢٣:١٤

دانلود اوقات شرعی اسفند ٠٢ - ١٤٠٢ شهر ریاض

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٤٠٢ شمسی شهر ریاض شهر ریاض در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٤٠٢ شمسی شهر ریاض شهر ریاض بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر ریاض را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ریاض برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٤٠١
سال ١٤٠٢ هـ.ش
١٤٠٣

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر ریاض

ریاض (به عربی: الریاض)، پایتخت کشور عربستان سعودی است. و در نجد واقع شده‌است، و یکی از آبادترین و پررونق‌ترین شهرهای عربستان سعودی است. دانشگاه ملک سعود بزرگترین و قدیمی‌ترین دانشگاه که در کشور عربستان سعودی است در شهر ریاض قرار دارد. از بارزترین نمادهای کشور عربستان برج المملکة و برج الفیصلیة در این شهر واقع می‌باشند.

شهر ریاض در ویکیپدیا

شهر ریاض

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر ریاض موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر ریاض برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر ریاض بر روی نقشه

شهر ریاض بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر ریاض

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر ریاض است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر ریاض
اوقات شرعی اسفند ٠٢ شهر ریاض + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤٥ شهر ریاض + دانلود
اوقات شرعی فوریه ٢٠٢٤ شهر ریاض + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢ شهر ریاض + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢٤ شهر ریاض + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای عربستان سعودی
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر ریاض

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر ریاض رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ریاض
افق شرعی اسفند ٠٢ / ١٤٠٢ ریاض دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا ریاض دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٢ / ١٤٠٢ ریاض دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٢ / ١٤٠٢ ریاض دانلود pdf
جدول اوقات شرعی اسفند ٠٢ / ١٤٠٢ ریاض دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق ریاض
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ریاض ماه رمضان ٢ / ١٤٠٢

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر ریاض یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه تهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو