جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر ریاض

ریاض | ریاض | عربستان سعودی

اوقات شرعی امروز ریاض


اذان صبح: ٠٣:٣٨:٥٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٠٤:٢٢
اذان ظهر: ١١:٥٠:٤٤
غروب آفتاب: ١٨:٣٧:١٧
اذان مغرب: ١٨:٥٥:١٠
نیمه شب: ٢٣:٠٧:٥٦

شنبه ١٠ خرداد ١٣٩٩
٠٧ شوال ١٤٤١ قمری
٣٠ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر ریاض (شهرستان ریاض) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٠ خرداد ٩٩ شهر ریاض)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر ریاض)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر ریاض)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جان كاینرل
هرگز از خودتان [ چیزی ] نگویید و تعریف نكنید؛ بگذارید اگر صفاتی دارید، از زبان دیگران شنیده شود.

اوقات شرعی ماه جاری شهر ریاض

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر ریاض در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر ریاض ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر ریاض (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر ریاض ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ریاض ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:١٥:١٩٠٥:٣٢:١٣١١:٥٣:٢٤١٨:١٤:٥٥١٨:٣١:٢٥٢٣:١٤:٣٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:١٤:١٤٠٥:٣١:١٧١١:٥٣:٠٩١٨:١٥:٢٢١٨:٣١:٥٣٢٣:١٤:١٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:١٣:١٠٠٥:٣٠:٢٢١١:٥٢:٥٥١٨:١٥:٤٨١٨:٣٢:٢١٢٣:١٣:٥٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:١٢:٠٦٠٥:٢٩:٢٨١١:٥٢:٤١١٨:١٦:١٥١٨:٣٢:٤٩٢٣:١٣:٣٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:١١:٠٢٠٥:٢٨:٣٤١١:٥٢:٢٨١٨:١٦:٤٢١٨:٣٣:١٧٢٣:١٣:٢٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٠٩:٥٩٠٥:٢٧:٤٠١١:٥٢:١٥١٨:١٧:٠٩١٨:٣٣:٤٦٢٣:١٣:٠٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٠٨:٥٦٠٥:٢٦:٤٨١١:٥٢:٠٢١٨:١٧:٣٦١٨:٣٤:١٥٢٣:١٢:٤٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٠٧:٥٤٠٥:٢٥:٥٦١١:٥١:٥٠١٨:١٨:٠٤١٨:٣٤:٤٤٢٣:١٢:٢٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٠٦:٥٢٠٥:٢٥:٠٤١١:٥١:٣٨١٨:١٨:٣١١٨:٣٥:١٣٢٣:١٢:١١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٠٥:٥١٠٥:٢٤:١٤١١:٥١:٢٧١٨:١٨:٥٩١٨:٣٥:٤٣٢٣:١١:٥٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٠٤:٥٠٠٥:٢٣:٢٤١١:٥١:١٦١٨:١٩:٢٧١٨:٣٦:١٣٢٣:١١:٣٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٠٣:٥٠٠٥:٢٢:٣٥١١:٥١:٠٥١٨:١٩:٥٥١٨:٣٦:٤٣٢٣:١١:٢٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٠٢:٥١٠٥:٢١:٤٧١١:٥٠:٥٦١٨:٢٠:٢٣١٨:٣٧:١٣٢٣:١١:٠٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٠١:٥٢٠٥:٢٠:٥٩١١:٥٠:٤٦١٨:٢٠:٥٢١٨:٣٧:٤٣٢٣:١٠:٥٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٠٠:٥٤٠٥:٢٠:١٣١١:٥٠:٣٧١٨:٢١:٢١١٨:٣٨:١٤٢٣:١٠:٣٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٣:٥٩:٥٧٠٥:١٩:٢٧١١:٥٠:٢٩١٨:٢١:٤٩١٨:٣٨:٤٤٢٣:١٠:٢٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٣:٥٩:٠٠٠٥:١٨:٤٢١١:٥٠:٢١١٨:٢٢:١٨١٨:٣٩:١٥٢٣:١٠:١١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٣:٥٨:٠٥٠٥:١٧:٥٨١١:٥٠:١٤١٨:٢٢:٤٨١٨:٣٩:٤٦٢٣:٠٩:٥٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٣:٥٧:١٠٠٥:١٧:١٥١١:٥٠:٠٧١٨:٢٣:١٧١٨:٤٠:١٨٢٣:٠٩:٤٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٣:٥٦:١٦٠٥:١٦:٣٣١١:٥٠:٠١١٨:٢٣:٤٦١٨:٤٠:٤٩٢٣:٠٩:٣٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٣:٥٥:٢٣٠٥:١٥:٥٢١١:٤٩:٥٥١٨:٢٤:١٦١٨:٤١:٢١٢٣:٠٩:٢٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٣:٥٤:٣٠٠٥:١٥:١٢١١:٤٩:٥٠١٨:٢٤:٤٦١٨:٤١:٥٢٢٣:٠٩:١٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٣:٥٣:٣٩٠٥:١٤:٣٢١١:٤٩:٤٥١٨:٢٥:١٦١٨:٤٢:٢٤٢٣:٠٩:٠٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٣:٥٢:٤٩٠٥:١٣:٥٤١١:٤٩:٤١١٨:٢٥:٤٥١٨:٤٢:٥٦٢٣:٠٨:٥٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٣:٥١:٥٩٠٥:١٣:١٧١١:٤٩:٣٨١٨:٢٦:١٦١٨:٤٣:٢٨٢٣:٠٨:٤٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٣:٥١:١١٠٥:١٢:٤١١١:٤٩:٣٥١٨:٢٦:٤٦١٨:٤٤:٠١٢٣:٠٨:٣٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٣:٥٠:٢٤٠٥:١٢:٠٦١١:٤٩:٣٣١٨:٢٧:١٦١٨:٤٤:٣٣٢٣:٠٨:٢٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٤٩:٣٨٠٥:١١:٣٢١١:٤٩:٣١١٨:٢٧:٤٦١٨:٤٥:٠٥٢٣:٠٨:١٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٤٨:٥٣٠٥:١٠:٥٩١١:٤٩:٣٠١٨:٢٨:١٧١٨:٤٥:٣٨٢٣:٠٨:١٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر ریاض

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر ریاض در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر ریاض بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ریاض

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر ریاض

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر ریاض قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ریاض دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر ریاض

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
شهر ریاض

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر ریاض در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر ریاض بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر ریاض را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ریاض برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر ریاض

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر ریاض قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ریاض دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر ریاض

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٢:٥٣٠٥:٠٦:٤٨١١:٤٩:٤٦١٨:٣٢:٥٦١٨:٥٠:٣٥٢٣:٠٧:٣٩
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٢:٢١٠٥:٠٦:٢٧١١:٤٩:٥٠١٨:٣٣:٢٦١٨:٥١:٠٧٢٣:٠٧:٣٨
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤١:٥٠٠٥:٠٦:٠٧١١:٤٩:٥٥١٨:٣٣:٥٦١٨:٥١:٣٨٢٣:٠٧:٣٨
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤١:٢١٠٥:٠٥:٤٨١١:٥٠:٠١١٨:٣٤:٢٥١٨:٥٢:١٠٢٣:٠٧:٣٩
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٠:٥٣٠٥:٠٥:٣١١١:٥٠:٠٧١٨:٣٤:٥٥١٨:٥٢:٤٠٢٣:٠٧:٤١
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٠:٢٦٠٥:٠٥:١٥١١:٥٠:١٤١٨:٣٥:٢٤١٨:٥٣:١١٢٣:٠٧:٤٣
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٠:٠١٠٥:٠٤:٥٩١١:٥٠:٢١١٨:٣٥:٥٢١٨:٥٣:٤٢٢٣:٠٧:٤٥
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٩:٣٨٠٥:٠٤:٤٦١١:٥٠:٢٨١٨:٣٦:٢١١٨:٥٤:١٢٢٣:٠٧:٤٨
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٩:١٦٠٥:٠٤:٣٣١١:٥٠:٣٦١٨:٣٦:٤٩١٨:٥٤:٤١٢٣:٠٧:٥٢
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٨:٥٥٠٥:٠٤:٢٢١١:٥٠:٤٤١٨:٣٧:١٧١٨:٥٥:١٠٢٣:٠٧:٥٦
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٨:٣٦٠٥:٠٤:١١١١:٥٠:٥٣١٨:٣٧:٤٤١٨:٥٥:٣٩٢٣:٠٨:٠١
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٨:١٨٠٥:٠٤:٠٢١١:٥١:٠٢١٨:٣٨:١١١٨:٥٦:٠٨٢٣:٠٨:٠٧
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٨:٠٢٠٥:٠٣:٥٤١١:٥١:١٢١٨:٣٨:٣٨١٨:٥٦:٣٥٢٣:٠٨:١٣
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٧:٤٨٠٥:٠٣:٤٨١١:٥١:٢٢١٨:٣٩:٠٤١٨:٥٧:٠٣٢٣:٠٨:١٩
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٧:٣٥٠٥:٠٣:٤٢١١:٥١:٣٢١٨:٣٩:٢٩١٨:٥٧:٢٩٢٣:٠٨:٢٦
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٧:٢٣٠٥:٠٣:٣٨١١:٥١:٤٣١٨:٣٩:٥٤١٨:٥٧:٥٦٢٣:٠٨:٣٤
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٧:١٤٠٥:٠٣:٣٥١١:٥١:٥٤١٨:٤٠:١٩١٨:٥٨:٢١٢٣:٠٨:٤٢
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٧:٠٥٠٥:٠٣:٣٣١١:٥٢:٠٥١٨:٤٠:٤٣١٨:٥٨:٤٦٢٣:٠٨:٥١
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٦:٥٩٠٥:٠٣:٣٣١١:٥٢:١٦١٨:٤١:٠٦١٨:٥٩:١٠٢٣:٠٩:٠٠
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٦:٥٣٠٥:٠٣:٣٣١١:٥٢:٢٨١٨:٤١:٢٩١٨:٥٩:٣٤٢٣:٠٩:٠٩
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٦:٥٠٠٥:٠٣:٣٤١١:٥٢:٤٠١٨:٤١:٥١١٨:٥٩:٥٧٢٣:٠٩:١٩
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٦:٤٨٠٥:٠٣:٣٧١١:٥٢:٥٢١٨:٤٢:١٢١٩:٠٠:١٩٢٣:٠٩:٢٩
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٦:٤٧٠٥:٠٣:٤١١١:٥٣:٠٥١٨:٤٢:٣٣١٩:٠٠:٤٠٢٣:٠٩:٤٠
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٦:٤٨٠٥:٠٣:٤٦١١:٥٣:١٧١٨:٤٢:٥٢١٩:٠١:٠١٢٣:٠٩:٥١
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٦:٥٠٠٥:٠٣:٥٢١١:٥٣:٣٠١٨:٤٣:١١١٩:٠١:٢٠٢٣:١٠:٠٣
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٦:٥٤٠٥:٠٣:٥٨١١:٥٣:٤٣١٨:٤٣:٣٠١٩:٠١:٣٩٢٣:١٠:١٥
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٧:٠٠٠٥:٠٤:٠٦١١:٥٣:٥٦١٨:٤٣:٤٧١٩:٠١:٥٧٢٣:١٠:٢٧
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٧:٠٧٠٥:٠٤:١٥١١:٥٤:٠٩١٨:٤٤:٠٤١٩:٠٢:١٣٢٣:١٠:٣٩
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٧:١٥٠٥:٠٤:٢٥١١:٥٤:٢٢١٨:٤٤:١٩١٩:٠٢:٢٩٢٣:١٠:٥٢
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٧:٢٥٠٥:٠٤:٣٦١١:٥٤:٣٥١٨:٤٤:٣٤١٩:٠٢:٤٤٢٣:١١:٠٥
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٧:٣٦٠٥:٠٤:٤٨١١:٥٤:٤٨١٨:٤٤:٤٨١٩:٠٢:٥٨٢٣:١١:١٨

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر ریاض

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر ریاض شهر ریاض در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر ریاض شهر ریاض بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر ریاض را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ریاض برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر ریاض

ریاض (به عربی: الریاض)، پایتخت کشور عربستان سعودی است. و در نجد واقع شده‌است، و یکی از آبادترین و پررونق‌ترین شهرهای عربستان سعودی است. دانشگاه ملک سعود بزرگترین و قدیمی‌ترین دانشگاه که در کشور عربستان سعودی است در شهر ریاض قرار دارد. از بارزترین نمادهای کشور عربستان برج المملکة و برج الفیصلیة در این شهر واقع می‌باشند.

شهر ریاض در ویکیپدیا

شهر ریاض

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر ریاض موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر ریاض برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر ریاض بر روی نقشه

شهر ریاض بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر ریاض

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر ریاض است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر ریاض
اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر ریاض + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ شهر ریاض + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر ریاض + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای عربستان سعودی
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر ریاض

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر ریاض رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق ریاض
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ریاض
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ ریاض دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق ریاض
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ریاض
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق ریاض
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ریاض ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ریاض

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر ریاض یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو