جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر ریاض

ریاض | ریاض | عربستان سعودی

اوقات شرعی امروز ریاض


اذان صبح: ٠٤:٣١:٣٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٦:٤٣
اذان ظهر: ١١:٥٧:٣٠
غروب آفتاب: ١٨:٠٨:٣٩
اذان مغرب: ١٨:٢٤:٥٢
نیمه شب: ٢٣:١٩:٣٤

دوشنبه ١١ فروردین ١٣٩٩
٠٥ شعبان ١٤٤١ قمری
٣٠ مارس ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر ریاض (شهرستان ریاض) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١١ فروردین ٩٩ شهر ریاض)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر ریاض)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر ریاض)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت امام زین العابدین علیه السلام (38 هـ ق)

امام سجاد (ع)
اى فرزند آدم! (اى انسان! تو) خواهى مُرد و سپس محشور مى شوى و در پیشگاه خداوند متعال جهت سؤال و جواب احضار خواهى شد، پس جوابى (قانع كننده وکامل) مهیّا و آماده كن.

اوقات شرعی ماه جاری شهر ریاض

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر ریاض در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر ریاض ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر ریاض (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر ریاض ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ریاض ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٠٣:٣٦٠٥:٢٢:٢٣١١:٥١:٠٣١٨:٢٠:٠٢١٨:٣٦:٥٠٢٣:١١:١٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٠٢:٣٧٠٥:٢١:٣٥١١:٥٠:٥٣١٨:٢٠:٣٠١٨:٣٧:٢٠٢٣:١١:٠٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٠١:٣٨٠٥:٢٠:٤٨١١:٥٠:٤٤١٨:٢٠:٥٩١٨:٣٧:٥٠٢٣:١٠:٤٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٠٠:٤٠٠٥:٢٠:٠٢١١:٥٠:٣٥١٨:٢١:٢٧١٨:٣٨:٢١٢٣:١٠:٣٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٣:٥٩:٤٣٠٥:١٩:١٦١١:٥٠:٢٧١٨:٢١:٥٦١٨:٣٨:٥٢٢٣:١٠:٢٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٣:٥٨:٤٧٠٥:١٨:٣١١١:٥٠:١٩١٨:٢٢:٢٥١٨:٣٩:٢٣٢٣:١٠:٠٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٣:٥٧:٥١٠٥:١٧:٤٨١١:٥٠:١٢١٨:٢٢:٥٥١٨:٣٩:٥٤٢٣:٠٩:٥٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٣:٥٦:٥٦٠٥:١٧:٠٥١١:٥٠:٠٥١٨:٢٣:٢٤١٨:٤٠:٢٥٢٣:٠٩:٤٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٣:٥٦:٠٣٠٥:١٦:٢٣١١:٤٩:٥٩١٨:٢٣:٥٣١٨:٤٠:٥٧٢٣:٠٩:٣٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٣:٥٥:١٠٠٥:١٥:٤٢١١:٤٩:٥٤١٨:٢٤:٢٣١٨:٤١:٢٨٢٣:٠٩:٢٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٣:٥٤:١٨٠٥:١٥:٠٢١١:٤٩:٤٩١٨:٢٤:٥٣١٨:٤٢:٠٠٢٣:٠٩:١٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٣:٥٣:٢٧٠٥:١٤:٢٣١١:٤٩:٤٤١٨:٢٥:٢٣١٨:٤٢:٣٢٢٣:٠٩:٠٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٣:٥٢:٣٧٠٥:١٣:٤٥١١:٤٩:٤٠١٨:٢٥:٥٣١٨:٤٣:٠٤٢٣:٠٨:٥٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥١:٤٧٠٥:١٣:٠٨١١:٤٩:٣٧١٨:٢٦:٢٣١٨:٤٣:٣٦٢٣:٠٨:٤١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٠:٥٩٠٥:١٢:٣٢١١:٤٩:٣٤١٨:٢٦:٥٣١٨:٤٤:٠٨٢٣:٠٨:٣٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٠:١٢٠٥:١١:٥٧١١:٤٩:٣٢١٨:٢٧:٢٣١٨:٤٤:٤١٢٣:٠٨:٢٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٤٩:٢٦٠٥:١١:٢٤١١:٤٩:٣١١٨:٢٧:٥٤١٨:٤٥:١٣٢٣:٠٨:١٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٤٨:٤٢٠٥:١٠:٥١١١:٤٩:٣٠١٨:٢٨:٢٤١٨:٤٥:٤٥٢٣:٠٨:١١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٤٧:٥٨٠٥:١٠:١٩١١:٤٩:٢٩١٨:٢٨:٥٤١٨:٤٦:١٨٢٣:٠٨:٠٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٤٧:١٦٠٥:٠٩:٤٩١١:٤٩:٢٩١٨:٢٩:٢٥١٨:٤٦:٥٠٢٣:٠٨:٠٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٤٦:٣٤٠٥:٠٩:٢٠١١:٤٩:٣٠١٨:٢٩:٥٥١٨:٤٧:٢٢٢٣:٠٧:٥٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤٥:٥٤٠٥:٠٨:٥١١١:٤٩:٣١١٨:٣٠:٢٦١٨:٤٧:٥٥٢٣:٠٧:٥١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٥:١٥٠٥:٠٨:٢٤١١:٤٩:٣٣١٨:٣٠:٥٦١٨:٤٨:٢٧٢٣:٠٧:٤٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٤:٣٨٠٥:٠٧:٥٩١١:٤٩:٣٥١٨:٣١:٢٦١٨:٤٨:٥٩٢٣:٠٧:٤٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٤:٠٢٠٥:٠٧:٣٤١١:٤٩:٣٨١٨:٣١:٥٦١٨:٤٩:٣١٢٣:٠٧:٤٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٣:٢٧٠٥:٠٧:١٠١١:٤٩:٤٢١٨:٣٢:٢٦١٨:٥٠:٠٣٢٣:٠٧:٤٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٢:٥٣٠٥:٠٦:٤٨١١:٤٩:٤٦١٨:٣٢:٥٦١٨:٥٠:٣٥٢٣:٠٧:٣٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٢:٢١٠٥:٠٦:٢٧١١:٤٩:٥٠١٨:٣٣:٢٦١٨:٥١:٠٧٢٣:٠٧:٣٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤١:٥٠٠٥:٠٦:٠٧١١:٤٩:٥٥١٨:٣٣:٥٦١٨:٥١:٣٨٢٣:٠٧:٣٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ریاض

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ریاض در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ریاض بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ریاض

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر ریاض

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر ریاض قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ریاض دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر ریاض

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٤:٣٦:٠٠٠٥:٥٠:٤٨١١:٥٨:٤٢١٨:٠٦:٥٨١٨:٢٣:٠٩٢٣:٢٠:٥٦
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٤:٣٤:٥٤٠٥:٤٩:٤٦١١:٥٨:٢٤١٨:٠٧:٢٣١٨:٢٣:٣٥٢٣:٢٠:٣٦
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٤:٣٣:٤٨٠٥:٤٨:٤٥١١:٥٨:٠٦١٨:٠٧:٤٨١٨:٢٤:٠٠٢٣:٢٠:١٥
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٤:٣٢:٤٢٠٥:٤٧:٤٤١١:٥٧:٤٨١٨:٠٨:١٤١٨:٢٤:٢٦٢٣:١٩:٥٥
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٤:٣١:٣٦٠٥:٤٦:٤٣١١:٥٧:٣٠١٨:٠٨:٣٩١٨:٢٤:٥٢٢٣:١٩:٣٤
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٤:٣٠:٢٩٠٥:٤٥:٤٢١١:٥٧:١٢١٨:٠٩:٠٤١٨:٢٥:١٨٢٣:١٩:١٣
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٤:٢٩:٢٣٠٥:٤٤:٤١١١:٥٦:٥٤١٨:٠٩:٢٩١٨:٢٥:٤٤٢٣:١٨:٥٣
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٤:٢٨:١٦٠٥:٤٣:٤١١١:٥٦:٣٧١٨:٠٩:٥٤١٨:٢٦:١٠٢٣:١٨:٣٢
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٤:٢٧:١٠٠٥:٤٢:٤٠١١:٥٦:١٩١٨:١٠:١٩١٨:٢٦:٣٦٢٣:١٨:١١
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٤:٢٦:٠٣٠٥:٤١:٤٠١١:٥٦:٠٢١٨:١٠:٤٤١٨:٢٧:٠٢٢٣:١٧:٥٠
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٤:٢٤:٥٧٠٥:٤٠:٤٠١١:٥٥:٤٤١٨:١١:١٠١٨:٢٧:٢٨٢٣:١٧:٣٠
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٤:٢٣:٥٠٠٥:٣٩:٤١١١:٥٥:٢٧١٨:١١:٣٥١٨:٢٧:٥٥٢٣:١٧:٠٩
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٤:٢٢:٤٤٠٥:٣٨:٤٢١١:٥٥:١١١٨:١٢:٠٠١٨:٢٨:٢١٢٣:١٦:٤٩
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٤:٢١:٣٧٠٥:٣٧:٤٣١١:٥٤:٥٤١٨:١٢:٢٦١٨:٢٨:٤٨٢٣:١٦:٢٩
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٤:٢٠:٣١٠٥:٣٦:٤٥١١:٥٤:٣٨١٨:١٢:٥٢١٨:٢٩:١٥٢٣:١٦:٠٨
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٤:١٩:٢٥٠٥:٣٥:٤٧١١:٥٤:٢٢١٨:١٣:١٧١٨:٢٩:٤٢٢٣:١٥:٤٨
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٤:١٨:١٩٠٥:٣٤:٤٩١١:٥٤:٠٦١٨:١٣:٤٣١٨:٣٠:٠٩٢٣:١٥:٢٩
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٤:١٧:١٤٠٥:٣٣:٥٢١١:٥٣:٥٠١٨:١٤:٠٩١٨:٣٠:٣٦٢٣:١٥:٠٩
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٤:١٦:٠٨٠٥:٣٢:٥٥١١:٥٣:٣٥١٨:١٤:٣٥١٨:٣١:٠٤٢٣:١٤:٤٩
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٤:١٥:٠٣٠٥:٣١:٥٩١١:٥٣:٢٠١٨:١٥:٠٢١٨:٣١:٣١٢٣:١٤:٣٠
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٤:١٣:٥٩٠٥:٣١:٠٤١١:٥٣:٠٦١٨:١٥:٢٨١٨:٣١:٥٩٢٣:١٤:١١
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:١٢:٥٤٠٥:٣٠:٠٩١١:٥٢:٥٢١٨:١٥:٥٥١٨:٣٢:٢٨٢٣:١٣:٥٣
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:١١:٥٠٠٥:٢٩:١٤١١:٥٢:٣٨١٨:١٦:٢٢١٨:٣٢:٥٦٢٣:١٣:٣٤
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:١٠:٤٧٠٥:٢٨:٢١١١:٥٢:٢٥١٨:١٦:٤٨١٨:٣٣:٢٤٢٣:١٣:١٦
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٠٩:٤٤٠٥:٢٧:٢٧١١:٥٢:١٢١٨:١٧:١٦١٨:٣٣:٥٣٢٣:١٢:٥٨
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٠٨:٤١٠٥:٢٦:٣٥١١:٥١:٥٩١٨:١٧:٤٣١٨:٣٤:٢٢٢٣:١٢:٤١
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٠٧:٣٩٠٥:٢٥:٤٣١١:٥١:٤٧١٨:١٨:١٠١٨:٣٤:٥١٢٣:١٢:٢٤
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٠٦:٣٧٠٥:٢٤:٥٢١١:٥١:٣٥١٨:١٨:٣٨١٨:٣٥:٢١٢٣:١٢:٠٧
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٠٥:٣٦٠٥:٢٤:٠٢١١:٥١:٢٤١٨:١٩:٠٦١٨:٣٥:٥٠٢٣:١١:٥١
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٠٤:٣٦٠٥:٢٣:١٢١١:٥١:١٣١٨:١٩:٣٤١٨:٣٦:٢٠٢٣:١١:٣٥

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر ریاض

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر ریاض در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر ریاض بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر ریاض را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ریاض برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر ریاض

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر ریاض قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ریاض دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر ریاض

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٢:٢٩٠٥:٥٦:٥٦١٢:٠٠:٣٠١٨:٠٤:٢٦١٨:٢٠:٣٤٢٣:٢٢:٥٦
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤١:٢٥٠٥:٥٥:٥٥١٢:٠٠:١٢١٨:٠٤:٥٢١٨:٢١:٠٠٢٣:٢٢:٣٦
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٠:٢١٠٥:٥٤:٥٤١١:٥٩:٥٥١٨:٠٥:١٧١٨:٢١:٢٦٢٣:٢٢:١٧
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٩:١٦٠٥:٥٣:٥٢١١:٥٩:٣٧١٨:٠٥:٤٢١٨:٢١:٥٢٢٣:٢١:٥٧
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٨:١١٠٥:٥٢:٥١١١:٥٩:١٨١٨:٠٦:٠٨١٨:٢٢:١٧٢٣:٢١:٣٧
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٧:٠٦٠٥:٥١:٤٩١١:٥٩:٠٠١٨:٠٦:٣٣١٨:٢٢:٤٣٢٣:٢١:١٧
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠٠٠٥:٥٠:٤٨١١:٥٨:٤٢١٨:٠٦:٥٨١٨:٢٣:٠٩٢٣:٢٠:٥٦
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٤:٥٤٠٥:٤٩:٤٦١١:٥٨:٢٤١٨:٠٧:٢٣١٨:٢٣:٣٥٢٣:٢٠:٣٦
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٨٠٥:٤٨:٤٥١١:٥٨:٠٦١٨:٠٧:٤٨١٨:٢٤:٠٠٢٣:٢٠:١٥
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٢٠٥:٤٧:٤٤١١:٥٧:٤٨١٨:٠٨:١٤١٨:٢٤:٢٦٢٣:١٩:٥٥
١١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٦٠٥:٤٦:٤٣١١:٥٧:٣٠١٨:٠٨:٣٩١٨:٢٤:٥٢٢٣:١٩:٣٤
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٩٠٥:٤٥:٤٢١١:٥٧:١٢١٨:٠٩:٠٤١٨:٢٥:١٨٢٣:١٩:١٣
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٣٠٥:٤٤:٤١١١:٥٦:٥٤١٨:٠٩:٢٩١٨:٢٥:٤٤٢٣:١٨:٥٣
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٦٠٥:٤٣:٤١١١:٥٦:٣٧١٨:٠٩:٥٤١٨:٢٦:١٠٢٣:١٨:٣٢
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٠٠٥:٤٢:٤٠١١:٥٦:١٩١٨:١٠:١٩١٨:٢٦:٣٦٢٣:١٨:١١
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٣٠٥:٤١:٤٠١١:٥٦:٠٢١٨:١٠:٤٤١٨:٢٧:٠٢٢٣:١٧:٥٠
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٧٠٥:٤٠:٤٠١١:٥٥:٤٤١٨:١١:١٠١٨:٢٧:٢٨٢٣:١٧:٣٠
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥٠٠٥:٣٩:٤١١١:٥٥:٢٧١٨:١١:٣٥١٨:٢٧:٥٥٢٣:١٧:٠٩
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤٤٠٥:٣٨:٤٢١١:٥٥:١١١٨:١٢:٠٠١٨:٢٨:٢١٢٣:١٦:٤٩
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٧٠٥:٣٧:٤٣١١:٥٤:٥٤١٨:١٢:٢٦١٨:٢٨:٤٨٢٣:١٦:٢٩
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣١٠٥:٣٦:٤٥١١:٥٤:٣٨١٨:١٢:٥٢١٨:٢٩:١٥٢٣:١٦:٠٨
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٥٠٥:٣٥:٤٧١١:٥٤:٢٢١٨:١٣:١٧١٨:٢٩:٤٢٢٣:١٥:٤٨
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:١٨:١٩٠٥:٣٤:٤٩١١:٥٤:٠٦١٨:١٣:٤٣١٨:٣٠:٠٩٢٣:١٥:٢٩
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:١٧:١٤٠٥:٣٣:٥٢١١:٥٣:٥٠١٨:١٤:٠٩١٨:٣٠:٣٦٢٣:١٥:٠٩
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:١٦:٠٨٠٥:٣٢:٥٥١١:٥٣:٣٥١٨:١٤:٣٥١٨:٣١:٠٤٢٣:١٤:٤٩
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:١٥:٠٣٠٥:٣١:٥٩١١:٥٣:٢٠١٨:١٥:٠٢١٨:٣١:٣١٢٣:١٤:٣٠
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:١٣:٥٩٠٥:٣١:٠٤١١:٥٣:٠٦١٨:١٥:٢٨١٨:٣١:٥٩٢٣:١٤:١١
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:١٢:٥٤٠٥:٣٠:٠٩١١:٥٢:٥٢١٨:١٥:٥٥١٨:٣٢:٢٨٢٣:١٣:٥٣
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:١١:٥٠٠٥:٢٩:١٤١١:٥٢:٣٨١٨:١٦:٢٢١٨:٣٢:٥٦٢٣:١٣:٣٤
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:١٠:٤٧٠٥:٢٨:٢١١١:٥٢:٢٥١٨:١٦:٤٨١٨:٣٣:٢٤٢٣:١٣:١٦
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٠٩:٤٤٠٥:٢٧:٢٧١١:٥٢:١٢١٨:١٧:١٦١٨:٣٣:٥٣٢٣:١٢:٥٨

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر ریاض

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر ریاض شهر ریاض در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر ریاض شهر ریاض بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر ریاض را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ریاض برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر ریاض

ریاض (به عربی: الریاض)، پایتخت کشور عربستان سعودی است. و در نجد واقع شده‌است، و یکی از آبادترین و پررونق‌ترین شهرهای عربستان سعودی است. دانشگاه ملک سعود بزرگترین و قدیمی‌ترین دانشگاه که در کشور عربستان سعودی است در شهر ریاض قرار دارد. از بارزترین نمادهای کشور عربستان برج المملکة و برج الفیصلیة در این شهر واقع می‌باشند.

شهر ریاض در ویکیپدیا

شهر ریاض

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر ریاض موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر ریاض برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر ریاض بر روی نقشه

شهر ریاض بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر ریاض

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر ریاض است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر ریاض
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر ریاض + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر ریاض + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر ریاض + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای عربستان سعودی
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر ریاض

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر ریاض رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ریاض
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ریاض
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ریاض
زمان پخش اذان آنلاین به افق ریاض
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ریاض دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق ریاض
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ریاض ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ ریاض دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر ریاض یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو