جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر جده

مکه | مکه | عربستان سعودی

اوقات شرعی امروز جده


اذان صبح: ٠٥:٠٢:٤٢
طلوع آفتاب: ٠٦:١٦:٠٧
اذان ظهر: ١٢:٢٧:٠٤
غروب آفتاب: ١٨:٣٨:٢٠
اذان مغرب: ١٨:٥٤:١٢
نیمه شب: ٢٣:٥٠:٠١

چهارشنبه ١٣ فروردین ١٣٩٩
٠٧ شعبان ١٤٤١ قمری
٠١ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر جده (شهرستان مکه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٣ فروردین ٩٩ شهر جده)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر جده)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر جده)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز طبیعت

استرن
به یاد داشته باشید كه امروز همان فردایی است كه دیروز نگرانش بودید. از خود بپرسید دست كم این چیزی كه برایش نگرانم به وقوع خواهد پیوست یا خیر؟

اوقات شرعی ماه جاری شهر جده

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر جده در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر جده ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر جده (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر جده ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان جده ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٩:٣٦٠٥:٥٦:٠٧١٢:٢١:١٣١٨:٤٦:٣٦١٩:٠٢:٥٩٢٣:٤٢:٤٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٨:٤٣٠٥:٥٥:٢٤١٢:٢١:٠٤١٨:٤٦:٥٩١٩:٠٣:٢٣٢٣:٤٢:٢٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٧:٥١٠٥:٥٤:٤٢١٢:٢٠:٥٤١٨:٤٧:٢٣١٩:٠٣:٤٨٢٣:٤٢:١١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٧:٠٠٠٥:٥٤:٠١١٢:٢٠:٤٦١٨:٤٧:٤٦١٩:٠٤:١٤٢٣:٤١:٥٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٦:٠٩٠٥:٥٣:٢١١٢:٢٠:٣٧١٨:٤٨:١٠١٩:٠٤:٣٩٢٣:٤١:٤٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٥:١٩٠٥:٥٢:٤١١٢:٢٠:٣٠١٨:٤٨:٣٤١٩:٠٥:٠٥٢٣:٤١:٣٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٤:٣٠٠٥:٥٢:٠٣١٢:٢٠:٢٢١٨:٤٨:٥٨١٩:٠٥:٣١٢٣:٤١:٢٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٣:٤٢٠٥:٥١:٢٥١٢:٢٠:١٦١٨:٤٩:٢٢١٩:٠٥:٥٧٢٣:٤١:٠٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٢:٥٤٠٥:٥٠:٤٨١٢:٢٠:١٠١٨:٤٩:٤٧١٩:٠٦:٢٣٢٣:٤٠:٥٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٢:٠٨٠٥:٥٠:١٢١٢:٢٠:٠٤١٨:٥٠:١١١٩:٠٦:٥٠٢٣:٤٠:٤٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣١:٢٢٠٥:٤٩:٣٧١٢:١٩:٥٩١٨:٥٠:٣٦١٩:٠٧:١٦٢٣:٤٠:٣٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٠:٣٧٠٥:٤٩:٠٣١٢:١٩:٥٥١٨:٥١:٠١١٩:٠٧:٤٣٢٣:٤٠:٢٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٩:٥٣٠٥:٤٨:٣٠١٢:١٩:٥١١٨:٥١:٢٧١٩:٠٨:١٠٢٣:٤٠:١٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٩:١٠٠٥:٤٧:٥٧١٢:١٩:٤٨١٨:٥١:٥٢١٩:٠٨:٣٨٢٣:٤٠:١٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٨:٢٨٠٥:٤٧:٢٦١٢:١٩:٤٥١٨:٥٢:١٨١٩:٠٩:٠٥٢٣:٤٠:٠٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٧:٤٧٠٥:٤٦:٥٦١٢:١٩:٤٣١٨:٥٢:٤٣١٩:٠٩:٣٣٢٣:٣٩:٥٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:٠٧٠٥:٤٦:٢٧١٢:١٩:٤١١٨:٥٣:٠٩١٩:١٠:٠٠٢٣:٣٩:٤٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٦:٢٨٠٥:٤٥:٥٨١٢:١٩:٤٠١٨:٥٣:٣٥١٩:١٠:٢٨٢٣:٣٩:٤٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٥:٥٠٠٥:٤٥:٣١١٢:١٩:٤٠١٨:٥٤:٠١١٩:١٠:٥٦٢٣:٣٩:٣٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٥:١٤٠٥:٤٥:٠٥١٢:١٩:٤٠١٨:٥٤:٢٧١٩:١١:٢٤٢٣:٣٩:٣٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٤:٣٨٠٥:٤٤:٤٠١٢:١٩:٤١١٨:٥٤:٥٤١٩:١١:٥٢٢٣:٣٩:٢٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٤:٠٤٠٥:٤٤:١٦١٢:١٩:٤٢١٨:٥٥:٢٠١٩:١٢:٢٠٢٣:٣٩:٢٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٣:٣٠٠٥:٤٣:٥٣١٢:١٩:٤٤١٨:٥٥:٤٦١٩:١٢:٤٨٢٣:٣٩:٢٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٢:٥٨٠٥:٤٣:٣١١٢:١٩:٤٦١٨:٥٦:١٣١٩:١٣:١٧٢٣:٣٩:٢٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٢:٢٧٠٥:٤٣:١٠١٢:١٩:٤٩١٨:٥٦:٣٩١٩:١٣:٤٥٢٣:٣٩:١٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢١:٥٧٠٥:٤٢:٥١١٢:١٩:٥٢١٨:٥٧:٠٥١٩:١٤:١٣٢٣:٣٩:١٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢١:٢٩٠٥:٤٢:٣٢١٢:١٩:٥٦١٨:٥٧:٣٢١٩:١٤:٤١٢٣:٣٩:١٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢١:٠٢٠٥:٤٢:١٥١٢:٢٠:٠١١٨:٥٧:٥٨١٩:١٥:٠٩٢٣:٣٩:١٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٠:٣٦٠٥:٤١:٥٨١٢:٢٠:٠٦١٨:٥٨:٢٤١٩:١٥:٣٦٢٣:٣٩:١٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر جده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر جده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر جده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان جده

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر جده

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر جده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر جده

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٠٨:٣٩٠٦:٢١:٣٨١٢:٢٨:٥٢١٨:٣٦:٢٥١٨:٥٢:١٣٢٣:٥٢:٠٣
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٠٧:٤٠٠٦:٢٠:٤٣١٢:٢٨:٣٤١٨:٣٦:٤٤١٨:٥٢:٣٣٢٣:٥١:٤٢
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٠٦:٤١٠٦:١٩:٤٨١٢:٢٨:١٦١٨:٣٧:٠٣١٨:٥٢:٥٣٢٣:٥١:٢٢
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٠٥:٤١٠٦:١٨:٥٢١٢:٢٧:٥٨١٨:٣٧:٢٢١٨:٥٣:١٢٢٣:٥١:٠٢
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٠٤:٤١٠٦:١٧:٥٧١٢:٢٧:٤٠١٨:٣٧:٤٢١٨:٥٣:٣٢٢٣:٥٠:٤٢
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٠٣:٤٢٠٦:١٧:٠٢١٢:٢٧:٢٢١٨:٣٨:٠١١٨:٥٣:٥٢٢٣:٥٠:٢١
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٠٢:٤٢٠٦:١٦:٠٧١٢:٢٧:٠٤١٨:٣٨:٢٠١٨:٥٤:١٢٢٣:٥٠:٠١
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٠١:٤٢٠٦:١٥:١٣١٢:٢٦:٤٧١٨:٣٨:٣٩١٨:٥٤:٣٢٢٣:٤٩:٤١
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٠٠:٤٢٠٦:١٤:١٨١٢:٢٦:٢٩١٨:٣٨:٥٨١٨:٥٤:٥٢٢٣:٤٩:٢٠
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٤:٥٩:٤٢٠٦:١٣:٢٤١٢:٢٦:١٢١٨:٣٩:١٨١٨:٥٥:١٢٢٣:٤٩:٠٠
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٤:٥٨:٤٢٠٦:١٢:٣٠١٢:٢٥:٥٥١٨:٣٩:٣٧١٨:٥٥:٣٢٢٣:٤٨:٤٠
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٤:٥٧:٤٣٠٦:١١:٣٧١٢:٢٥:٣٨١٨:٣٩:٥٦١٨:٥٥:٥٣٢٣:٤٨:٢٠
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٤:٥٦:٤٣٠٦:١٠:٤٤١٢:٢٥:٢١١٨:٤٠:١٦١٨:٥٦:١٣٢٣:٤٨:٠٠
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٤:٥٥:٤٣٠٦:٠٩:٥١١٢:٢٥:٠٤١٨:٤٠:٣٦١٨:٥٦:٣٤٢٣:٤٧:٤٠
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٤:٥٤:٤٤٠٦:٠٨:٥٨١٢:٢٤:٤٨١٨:٤٠:٥٦١٨:٥٦:٥٥٢٣:٤٧:٢٠
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٤:٥٣:٤٥٠٦:٠٨:٠٦١٢:٢٤:٣٢١٨:٤١:١٥١٨:٥٧:١٦٢٣:٤٧:٠١
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٤:٥٢:٤٦٠٦:٠٧:١٤١٢:٢٤:١٦١٨:٤١:٣٦١٨:٥٧:٣٨٢٣:٤٦:٤١
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٤:٥١:٤٧٠٦:٠٦:٢٣١٢:٢٤:٠٠١٨:٤١:٥٦١٨:٥٧:٥٩٢٣:٤٦:٢٢
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٤:٥٠:٤٨٠٦:٠٥:٣٢١٢:٢٣:٤٥١٨:٤٢:١٦١٨:٥٨:٢١٢٣:٤٦:٠٣
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٤:٤٩:٥٠٠٦:٠٤:٤٢١٢:٢٣:٣٠١٨:٤٢:٣٧١٨:٥٨:٤٣٢٣:٤٥:٤٤
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٤:٤٨:٥٢٠٦:٠٣:٥٢١٢:٢٣:١٦١٨:٤٢:٥٨١٨:٥٩:٠٥٢٣:٤٥:٢٦
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٤٧:٥٤٠٦:٠٣:٠٣١٢:٢٣:٠٢١٨:٤٣:١٩١٨:٥٩:٢٧٢٣:٤٥:٠٨
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٤٦:٥٧٠٦:٠٢:١٤١٢:٢٢:٤٨١٨:٤٣:٤٠١٨:٥٩:٥٠٢٣:٤٤:٥٠
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٤٦:٠٠٠٦:٠١:٢٦١٢:٢٢:٣٥١٨:٤٤:٠١١٩:٠٠:١٢٢٣:٤٤:٣٢
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٤٥:٠٤٠٦:٠٠:٣٨١٢:٢٢:٢٢١٨:٤٤:٢٣١٩:٠٠:٣٥٢٣:٤٤:١٥
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٤٤:٠٨٠٥:٥٩:٥١١٢:٢٢:٠٩١٨:٤٤:٤٤١٩:٠٠:٥٩٢٣:٤٣:٥٨
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٤٣:١٢٠٥:٥٩:٠٥١٢:٢١:٥٧١٨:٤٥:٠٦١٩:٠١:٢٢٢٣:٤٣:٤٢
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٤٢:١٧٠٥:٥٨:١٩١٢:٢١:٤٦١٨:٤٥:٢٨١٩:٠١:٤٦٢٣:٤٣:٢٦
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٤١:٢٣٠٥:٥٧:٣٥١٢:٢١:٣٤١٨:٤٥:٥١١٩:٠٢:١٠٢٣:٤٣:١٠
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤٠:٢٩٠٥:٥٦:٥٠١٢:٢١:٢٤١٨:٤٦:١٣١٩:٠٢:٣٤٢٣:٤٢:٥٥

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر جده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر جده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر جده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر جده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جده برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر جده

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر جده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر جده

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:٢٩٠٦:٢٧:١١١٢:٣٠:٤٠١٨:٣٤:٢٩١٨:٥٠:١٥٢٣:٥٤:٠٠
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:٣١٠٦:٢٦:١٥١٢:٣٠:٢٣١٨:٣٤:٤٩١٨:٥٠:٣٥٢٣:٥٣:٤١
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:٣٤٠٦:٢٥:٢٠١٢:٣٠:٠٥١٨:٣٥:٠٨١٨:٥٠:٥٥٢٣:٥٣:٢٢
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:٣٥٠٦:٢٤:٢٥١٢:٢٩:٤٧١٨:٣٥:٢٧١٨:٥١:١٥٢٣:٥٣:٠٢
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٠:٣٧٠٦:٢٣:٢٩١٢:٢٩:٢٩١٨:٣٥:٤٧١٨:٥١:٣٤٢٣:٥٢:٤٢
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٩:٣٨٠٦:٢٢:٣٤١٢:٢٩:١٠١٨:٣٦:٠٦١٨:٥١:٥٤٢٣:٥٢:٢٣
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:٣٩٠٦:٢١:٣٨١٢:٢٨:٥٢١٨:٣٦:٢٥١٨:٥٢:١٣٢٣:٥٢:٠٣
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:٤٠٠٦:٢٠:٤٣١٢:٢٨:٣٤١٨:٣٦:٤٤١٨:٥٢:٣٣٢٣:٥١:٤٢
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٤١٠٦:١٩:٤٨١٢:٢٨:١٦١٨:٣٧:٠٣١٨:٥٢:٥٣٢٣:٥١:٢٢
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:٤١٠٦:١٨:٥٢١٢:٢٧:٥٨١٨:٣٧:٢٢١٨:٥٣:١٢٢٣:٥١:٠٢
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٤:٤١٠٦:١٧:٥٧١٢:٢٧:٤٠١٨:٣٧:٤٢١٨:٥٣:٣٢٢٣:٥٠:٤٢
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:٤٢٠٦:١٧:٠٢١٢:٢٧:٢٢١٨:٣٨:٠١١٨:٥٣:٥٢٢٣:٥٠:٢١
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٢:٤٢٠٦:١٦:٠٧١٢:٢٧:٠٤١٨:٣٨:٢٠١٨:٥٤:١٢٢٣:٥٠:٠١
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠١:٤٢٠٦:١٥:١٣١٢:٢٦:٤٧١٨:٣٨:٣٩١٨:٥٤:٣٢٢٣:٤٩:٤١
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٠:٤٢٠٦:١٤:١٨١٢:٢٦:٢٩١٨:٣٨:٥٨١٨:٥٤:٥٢٢٣:٤٩:٢٠
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٩:٤٢٠٦:١٣:٢٤١٢:٢٦:١٢١٨:٣٩:١٨١٨:٥٥:١٢٢٣:٤٩:٠٠
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٨:٤٢٠٦:١٢:٣٠١٢:٢٥:٥٥١٨:٣٩:٣٧١٨:٥٥:٣٢٢٣:٤٨:٤٠
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٧:٤٣٠٦:١١:٣٧١٢:٢٥:٣٨١٨:٣٩:٥٦١٨:٥٥:٥٣٢٣:٤٨:٢٠
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٦:٤٣٠٦:١٠:٤٤١٢:٢٥:٢١١٨:٤٠:١٦١٨:٥٦:١٣٢٣:٤٨:٠٠
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٥:٤٣٠٦:٠٩:٥١١٢:٢٥:٠٤١٨:٤٠:٣٦١٨:٥٦:٣٤٢٣:٤٧:٤٠
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٤:٤٤٠٦:٠٨:٥٨١٢:٢٤:٤٨١٨:٤٠:٥٦١٨:٥٦:٥٥٢٣:٤٧:٢٠
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٣:٤٥٠٦:٠٨:٠٦١٢:٢٤:٣٢١٨:٤١:١٥١٨:٥٧:١٦٢٣:٤٧:٠١
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٢:٤٦٠٦:٠٧:١٤١٢:٢٤:١٦١٨:٤١:٣٦١٨:٥٧:٣٨٢٣:٤٦:٤١
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥١:٤٧٠٦:٠٦:٢٣١٢:٢٤:٠٠١٨:٤١:٥٦١٨:٥٧:٥٩٢٣:٤٦:٢٢
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٠:٤٨٠٦:٠٥:٣٢١٢:٢٣:٤٥١٨:٤٢:١٦١٨:٥٨:٢١٢٣:٤٦:٠٣
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٩:٥٠٠٦:٠٤:٤٢١٢:٢٣:٣٠١٨:٤٢:٣٧١٨:٥٨:٤٣٢٣:٤٥:٤٤
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٨:٥٢٠٦:٠٣:٥٢١٢:٢٣:١٦١٨:٤٢:٥٨١٨:٥٩:٠٥٢٣:٤٥:٢٦
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٧:٥٤٠٦:٠٣:٠٣١٢:٢٣:٠٢١٨:٤٣:١٩١٨:٥٩:٢٧٢٣:٤٥:٠٨
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٦:٥٧٠٦:٠٢:١٤١٢:٢٢:٤٨١٨:٤٣:٤٠١٨:٥٩:٥٠٢٣:٤٤:٥٠
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٦:٠٠٠٦:٠١:٢٦١٢:٢٢:٣٥١٨:٤٤:٠١١٩:٠٠:١٢٢٣:٤٤:٣٢
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٥:٠٤٠٦:٠٠:٣٨١٢:٢٢:٢٢١٨:٤٤:٢٣١٩:٠٠:٣٥٢٣:٤٤:١٥

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر جده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر جده شهر جده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر جده شهر جده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر جده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جده برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر جده

جده (به عربی: مدینة جَدّة)، شهری است در غرب کشور پادشاهی عربستان سعودی واقع در شبه جزیره عربستان.

شهر جده در ویکیپدیا

شهر جده

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر جده موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر جده برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر جده بر روی نقشه

شهر جده بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر جده

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر جده است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر جده
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر جده + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر جده + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر جده + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای عربستان سعودی
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر جده

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر جده رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق جده
جدول اوقات شرعی امروز فردا جده دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق جده
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق جده
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق جده
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ جده دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق جده
زمان پخش اذان مستقیم به افق جده

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر جده یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٦
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو