جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر جده

مکه | مکه | عربستان سعودی

اوقات شرعی امروز جده

اذان صبح: ٠٥:١٤:١٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٦:٥٥
اذان ظهر: ١٢:٣٠:٣٥
غروب آفتاب: ١٨:٣٤:٣٤
اذان مغرب: ١٨:٥٠:٢١
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥٣:٥٥

سه شنبه ٠١ فروردین ١٤٠٢
٢٨ شعبان ١٤٤٤ قمری
٢١ مارس ٢٠٢٣ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر جده (شهرستان مکه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ فروردین ٠٢ شهر جده)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٠٢ شهر جده)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٢ شهر جده)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

تهاجم رژیم ستم شاهی به مدرسه فیضیه قم (1342)
عید نوروز
عید نوروز

افلاطون
نیكمرد نیست كه به مهمانی زیردست می رود، بلكه زیردستی به مهمانی نیكمرد می رود.

اوقات شرعی ماه جاری شهر جده

اوقات شرعی فروردین ٠٢ | اوقات شرعی مارس ٢٣ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤٤ | + اوقات شرعی رمضان ٢

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر جده در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر جده ١٤٠٢ - ٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی

برابر با سال ١٤٤٤ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٢ شهر جده (سال ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٠٣ فروردین ١٤٠٢ | ٢٣ مارس ٢٠٢٣
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٢ اردیبهشت ١٤٠٢ | ٢٢ آوریل ٢٠٢٣ (اول شوال ١٤٤٤)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر جده ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان جده
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٢/٠١/٠٣٠٥:١٢:١٨٠٦:٢٥:٠٥١٢:٣٠:٠٠١٨:٣٥:١٣١٨:٥١:٠٠٢٣:٥٣:١٦
٠٢ رمضان | ٠٢/٠١/٠٤٠٥:١١:١٩٠٦:٢٤:٠٩١٢:٢٩:٤٢١٨:٣٥:٣٣١٨:٥١:٢٠٢٣:٥٢:٥٧
٠٣ رمضان | ٠٢/٠١/٠٥٠٥:١٠:٢١٠٦:٢٣:١٤١٢:٢٩:٢٤١٨:٣٥:٥٢١٨:٥١:٤٠٢٣:٥٢:٣٧
٠٤ رمضان | ٠٢/٠١/٠٦٠٥:٠٩:٢٢٠٦:٢٢:١٨١٢:٢٩:٠٥١٨:٣٦:١١١٨:٥١:٥٩٢٣:٥٢:١٧
٠٥ رمضان | ٠٢/٠١/٠٧٠٥:٠٨:٢٣٠٦:٢١:٢٣١٢:٢٨:٤٧١٨:٣٦:٣٠١٨:٥٢:١٩٢٣:٥١:٥٧
٠٦ رمضان | ٠٢/٠١/٠٨٠٥:٠٧:٢٤٠٦:٢٠:٢٨١٢:٢٨:٢٩١٨:٣٦:٥٠١٨:٥٢:٣٨٢٣:٥١:٣٧
٠٧ رمضان | ٠٢/٠١/٠٩٠٥:٠٦:٢٤٠٦:١٩:٣٢١٢:٢٨:١١١٨:٣٧:٠٩١٨:٥٢:٥٨٢٣:٥١:١٧
٠٨ رمضان | ٠٢/٠١/١٠٠٥:٠٥:٢٥٠٦:١٨:٣٧١٢:٢٧:٥٣١٨:٣٧:٢٨١٨:٥٣:١٨٢٣:٥٠:٥٦
٠٩ رمضان | ٠٢/٠١/١١٠٥:٠٤:٢٥٠٦:١٧:٤٢١٢:٢٧:٣٥١٨:٣٧:٤٧١٨:٥٣:٣٨٢٣:٥٠:٣٦
١٠ رمضان | ٠٢/٠١/١٢٠٥:٠٣:٢٥٠٦:١٦:٤٧١٢:٢٧:١٧١٨:٣٨:٠٦١٨:٥٣:٥٧٢٣:٥٠:١٦
١١ رمضان | ٠٢/٠١/١٣٠٥:٠٢:٢٦٠٦:١٥:٥٢١٢:٢٧:٠٠١٨:٣٨:٢٥١٨:٥٤:١٧٢٣:٤٩:٥٥
١٢ رمضان | ٠٢/٠١/١٤٠٥:٠١:٢٦٠٦:١٤:٥٨١٢:٢٦:٤٢١٨:٣٨:٤٤١٨:٥٤:٣٧٢٣:٤٩:٣٥
١٣ رمضان | ٠٢/٠١/١٥٠٥:٠٠:٢٦٠٦:١٤:٠٤١٢:٢٦:٢٤١٨:٣٩:٠٤١٨:٥٤:٥٧٢٣:٤٩:١٥
١٤ رمضان | ٠٢/٠١/١٦٠٤:٥٩:٢٦٠٦:١٣:٠٩١٢:٢٦:٠٧١٨:٣٩:٢٣١٨:٥٥:١٨٢٣:٤٨:٥٥
١٥ رمضان | ٠٢/٠١/١٧٠٤:٥٨:٢٦٠٦:١٢:١٦١٢:٢٥:٥٠١٨:٣٩:٤٢١٨:٥٥:٣٨٢٣:٤٨:٣٤
١٦ رمضان | ٠٢/٠١/١٨٠٤:٥٧:٢٦٠٦:١١:٢٢١٢:٢٥:٣٣١٨:٤٠:٠٢١٨:٥٥:٥٨٢٣:٤٨:١٤
١٧ رمضان | ٠٢/٠١/١٩٠٤:٥٦:٢٧٠٦:١٠:٢٩١٢:٢٥:١٦١٨:٤٠:٢٢١٨:٥٦:١٩٢٣:٤٧:٥٤
١٨ رمضان | ٠٢/٠١/٢٠٠٤:٥٥:٢٧٠٦:٠٩:٣٦١٢:٢٥:٠٠١٨:٤٠:٤١١٨:٥٦:٤٠٢٣:٤٧:٣٤
١٩ رمضان | ٠٢/٠١/٢١٠٤:٥٤:٢٨٠٦:٠٨:٤٤١٢:٢٤:٤٣١٨:٤١:٠١١٨:٥٧:٠١٢٣:٤٧:١٥
٢٠ رمضان | ٠٢/٠١/٢٢٠٤:٥٣:٢٨٠٦:٠٧:٥٢١٢:٢٤:٢٧١٨:٤١:٢١١٨:٥٧:٢٢٢٣:٤٦:٥٥
٢١ رمضان | ٠٢/٠١/٢٣٠٤:٥٢:٢٩٠٦:٠٧:٠٠١٢:٢٤:١٢١٨:٤١:٤١١٨:٥٧:٤٣٢٣:٤٦:٣٦
٢٢ رمضان | ٠٢/٠١/٢٤٠٤:٥١:٣١٠٦:٠٦:٠٩١٢:٢٣:٥٦١٨:٤٢:٠٢١٨:٥٨:٠٥٢٣:٤٦:١٧
٢٣ رمضان | ٠٢/٠١/٢٥٠٤:٥٠:٣٢٠٦:٠٥:١٨١٢:٢٣:٤١١٨:٤٢:٢٢١٨:٥٨:٢٧٢٣:٤٥:٥٨
٢٤ رمضان | ٠٢/٠١/٢٦٠٤:٤٩:٣٤٠٦:٠٤:٢٨١٢:٢٣:٢٧١٨:٤٢:٤٣١٨:٥٨:٤٩٢٣:٤٥:٣٩
٢٥ رمضان | ٠٢/٠١/٢٧٠٤:٤٨:٣٦٠٦:٠٣:٣٨١٢:٢٣:١٢١٨:٤٣:٠٣١٨:٥٩:١١٢٣:٤٥:٢١
٢٦ رمضان | ٠٢/٠١/٢٨٠٤:٤٧:٣٩٠٦:٠٢:٤٩١٢:٢٢:٥٨١٨:٤٣:٢٤١٨:٥٩:٣٣٢٣:٤٥:٠٣
٢٧ رمضان | ٠٢/٠١/٢٩٠٤:٤٦:٤٢٠٦:٠٢:٠١١٢:٢٢:٤٥١٨:٤٣:٤٦١٨:٥٩:٥٦٢٣:٤٤:٤٥
٢٨ رمضان | ٠٢/٠١/٣٠٠٤:٤٥:٤٥٠٦:٠١:١٣١٢:٢٢:٣١١٨:٤٤:٠٧١٩:٠٠:١٩٢٣:٤٤:٢٨
٢٩ رمضان | ٠٢/٠١/٣١٠٤:٤٤:٤٨٠٦:٠٠:٢٥١٢:٢٢:١٨١٨:٤٤:٢٩١٩:٠٠:٤٢٢٣:٤٤:١١
٣٠ رمضان | ٠٢/٠٢/٠١٠٤:٤٣:٥٣٠٥:٥٩:٣٩١٢:٢٢:٠٦١٨:٤٤:٥٠١٩:٠١:٠٥٢٣:٤٣:٥٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری شهر جده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری شهر جده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری شهر جده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان جده

اوقات شرعی شعبان ١٤٤٤ قمری شهر جده

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤٤ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر جده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤٤ قمری شهر جده

رمضان
شعبان ١٤٤٤ هـ.ق
رجب

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤٤ هـ.ق
شهر جده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤٤ هـ.ق شهر جده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤٤ هـ.ق شهر جده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر جده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جده برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٣
سال ١٤٤٤ هـ.ق
١٤٤٥

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مارس ٢٠٢٣ میلادی شهر جده

در این قسمت جدول اوقات شرعی مارس ٢٠٢٣ م شهر جده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مارس ٢٠٢٣ میلادی شهر جده

آوریل
مارس ٢٠٢٣ م
فوریه

دانلود اوقات شرعی مارس ٢٠٢٣ شهر جده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مارس ٢٠٢٣ میلادی شهر جده شهر جده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مارس ٢٠٢٣ میلادی شهر جده شهر جده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر جده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جده برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٢
سال ٢٠٢٣ م
٢٠٢٤

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی فروردین ١٤٠٢ شمسی شهر جده

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٢ هـ.ش شهر جده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٢ شمسی شهر جده

اردیبهشت
فروردین ١٤٠٢ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٤٠٢٠٥:١٤:١٣٠٦:٢٦:٥٥١٢:٣٠:٣٥١٨:٣٤:٣٤١٨:٥٠:٢١٢٣:٥٣:٥٥
٠٢ فروردین ١٤٠٢٠٥:١٣:١٦٠٦:٢٦:٠٠١٢:٣٠:١٨١٨:٣٤:٥٤١٨:٥٠:٤١٢٣:٥٣:٣٦
٠٣ فروردین ١٤٠٢٠٥:١٢:١٨٠٦:٢٥:٠٥١٢:٣٠:٠٠١٨:٣٥:١٣١٨:٥١:٠٠٢٣:٥٣:١٦
٠٤ فروردین ١٤٠٢٠٥:١١:١٩٠٦:٢٤:٠٩١٢:٢٩:٤٢١٨:٣٥:٣٣١٨:٥١:٢٠٢٣:٥٢:٥٧
٠٥ فروردین ١٤٠٢٠٥:١٠:٢١٠٦:٢٣:١٤١٢:٢٩:٢٤١٨:٣٥:٥٢١٨:٥١:٤٠٢٣:٥٢:٣٧
٠٦ فروردین ١٤٠٢٠٥:٠٩:٢٢٠٦:٢٢:١٨١٢:٢٩:٠٥١٨:٣٦:١١١٨:٥١:٥٩٢٣:٥٢:١٧
٠٧ فروردین ١٤٠٢٠٥:٠٨:٢٣٠٦:٢١:٢٣١٢:٢٨:٤٧١٨:٣٦:٣٠١٨:٥٢:١٩٢٣:٥١:٥٧
٠٨ فروردین ١٤٠٢٠٥:٠٧:٢٤٠٦:٢٠:٢٨١٢:٢٨:٢٩١٨:٣٦:٥٠١٨:٥٢:٣٨٢٣:٥١:٣٧
٠٩ فروردین ١٤٠٢٠٥:٠٦:٢٤٠٦:١٩:٣٢١٢:٢٨:١١١٨:٣٧:٠٩١٨:٥٢:٥٨٢٣:٥١:١٧
١٠ فروردین ١٤٠٢٠٥:٠٥:٢٥٠٦:١٨:٣٧١٢:٢٧:٥٣١٨:٣٧:٢٨١٨:٥٣:١٨٢٣:٥٠:٥٦
١١ فروردین ١٤٠٢٠٥:٠٤:٢٥٠٦:١٧:٤٢١٢:٢٧:٣٥١٨:٣٧:٤٧١٨:٥٣:٣٨٢٣:٥٠:٣٦
١٢ فروردین ١٤٠٢٠٥:٠٣:٢٥٠٦:١٦:٤٧١٢:٢٧:١٧١٨:٣٨:٠٦١٨:٥٣:٥٧٢٣:٥٠:١٦
١٣ فروردین ١٤٠٢٠٥:٠٢:٢٦٠٦:١٥:٥٢١٢:٢٧:٠٠١٨:٣٨:٢٥١٨:٥٤:١٧٢٣:٤٩:٥٥
١٤ فروردین ١٤٠٢٠٥:٠١:٢٦٠٦:١٤:٥٨١٢:٢٦:٤٢١٨:٣٨:٤٤١٨:٥٤:٣٧٢٣:٤٩:٣٥
١٥ فروردین ١٤٠٢٠٥:٠٠:٢٦٠٦:١٤:٠٤١٢:٢٦:٢٤١٨:٣٩:٠٤١٨:٥٤:٥٧٢٣:٤٩:١٥
١٦ فروردین ١٤٠٢٠٤:٥٩:٢٦٠٦:١٣:٠٩١٢:٢٦:٠٧١٨:٣٩:٢٣١٨:٥٥:١٨٢٣:٤٨:٥٥
١٧ فروردین ١٤٠٢٠٤:٥٨:٢٦٠٦:١٢:١٦١٢:٢٥:٥٠١٨:٣٩:٤٢١٨:٥٥:٣٨٢٣:٤٨:٣٤
١٨ فروردین ١٤٠٢٠٤:٥٧:٢٦٠٦:١١:٢٢١٢:٢٥:٣٣١٨:٤٠:٠٢١٨:٥٥:٥٨٢٣:٤٨:١٤
١٩ فروردین ١٤٠٢٠٤:٥٦:٢٧٠٦:١٠:٢٩١٢:٢٥:١٦١٨:٤٠:٢٢١٨:٥٦:١٩٢٣:٤٧:٥٤
٢٠ فروردین ١٤٠٢٠٤:٥٥:٢٧٠٦:٠٩:٣٦١٢:٢٥:٠٠١٨:٤٠:٤١١٨:٥٦:٤٠٢٣:٤٧:٣٤
٢١ فروردین ١٤٠٢٠٤:٥٤:٢٨٠٦:٠٨:٤٤١٢:٢٤:٤٣١٨:٤١:٠١١٨:٥٧:٠١٢٣:٤٧:١٥
٢٢ فروردین ١٤٠٢٠٤:٥٣:٢٨٠٦:٠٧:٥٢١٢:٢٤:٢٧١٨:٤١:٢١١٨:٥٧:٢٢٢٣:٤٦:٥٥
٢٣ فروردین ١٤٠٢٠٤:٥٢:٢٩٠٦:٠٧:٠٠١٢:٢٤:١٢١٨:٤١:٤١١٨:٥٧:٤٣٢٣:٤٦:٣٦
٢٤ فروردین ١٤٠٢٠٤:٥١:٣١٠٦:٠٦:٠٩١٢:٢٣:٥٦١٨:٤٢:٠٢١٨:٥٨:٠٥٢٣:٤٦:١٧
٢٥ فروردین ١٤٠٢٠٤:٥٠:٣٢٠٦:٠٥:١٨١٢:٢٣:٤١١٨:٤٢:٢٢١٨:٥٨:٢٧٢٣:٤٥:٥٨
٢٦ فروردین ١٤٠٢٠٤:٤٩:٣٤٠٦:٠٤:٢٨١٢:٢٣:٢٧١٨:٤٢:٤٣١٨:٥٨:٤٩٢٣:٤٥:٣٩
٢٧ فروردین ١٤٠٢٠٤:٤٨:٣٦٠٦:٠٣:٣٨١٢:٢٣:١٢١٨:٤٣:٠٣١٨:٥٩:١١٢٣:٤٥:٢١
٢٨ فروردین ١٤٠٢٠٤:٤٧:٣٩٠٦:٠٢:٤٩١٢:٢٢:٥٨١٨:٤٣:٢٤١٨:٥٩:٣٣٢٣:٤٥:٠٣
٢٩ فروردین ١٤٠٢٠٤:٤٦:٤٢٠٦:٠٢:٠١١٢:٢٢:٤٥١٨:٤٣:٤٦١٨:٥٩:٥٦٢٣:٤٤:٤٥
٣٠ فروردین ١٤٠٢٠٤:٤٥:٤٥٠٦:٠١:١٣١٢:٢٢:٣١١٨:٤٤:٠٧١٩:٠٠:١٩٢٣:٤٤:٢٨
٣١ فروردین ١٤٠٢٠٤:٤٤:٤٨٠٦:٠٠:٢٥١٢:٢٢:١٨١٨:٤٤:٢٩١٩:٠٠:٤٢٢٣:٤٤:١١

دانلود اوقات شرعی فروردین ٠٢ - ١٤٠٢ شهر جده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٢ شمسی شهر جده شهر جده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٢ شمسی شهر جده شهر جده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر جده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جده برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٤٠١
سال ١٤٠٢ هـ.ش
١٤٠٣

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر جده

جده (به عربی: مدینة جَدّة)، شهری است در غرب کشور پادشاهی عربستان سعودی واقع در شبه جزیره عربستان.

شهر جده در ویکیپدیا

شهر جده

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر جده موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر جده برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر جده بر روی نقشه

شهر جده بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر جده

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر جده است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر جده
اوقات شرعی فروردین ٠٢ شهر جده + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤٤ شهر جده + دانلود
اوقات شرعی مارس ٢٠٢٣ شهر جده + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢ شهر جده + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢٣ شهر جده + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای عربستان سعودی
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر جده

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر جده رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق جده
افق شرعی فروردین ٠٢ / ١٤٠٢ جده دانلود pdf
جدول اوقات شرعی فروردین ٠٢ / ١٤٠٢ جده دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق جده
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق جده
زمان پخش اذان آنلاین به افق جده
جدول اوقات شرعی امروز فردا جده دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق جده ماه رمضان ٢ / ١٤٠٢

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر جده یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٦
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو