جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر جده

مکه | مکه | عربستان سعودی

اوقات شرعی امروز جده

اذان صبح: ٠٥:٢٧:٤٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٥:٠٥
اذان ظهر: ١٢:١٢:٣٤
غروب آفتاب: ١٧:٣٩:٥٤
اذان مغرب: ١٧:٥٦:٥٩
نیمه شب شرعی: ٢٣:٣٤:٠٨

شنبه ١١ آذر ١٤٠٢
١٨ جمادی الاول ١٤٤٥ قمری
٠٢ دسامبر ٢٠٢٣ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر جده (شهرستان مکه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١١ آذر ٠٢ شهر جده)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٠٢ شهر جده)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٢ شهر جده)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

لائوتسه
هنگامی كه صمیمیت ناب در درون شما به وجود می آید، بلافاصله به بیرون تراوش می كند و در قلب دیگران احساس می شود.

اوقات شرعی ماه جاری شهر جده

اوقات شرعی آذر ٠٢ | اوقات شرعی دسامبر ٢٣ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤٥ | + اوقات شرعی رمضان ٢

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر جده در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر جده ١٤٠٢ - ٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی

برابر با سال ١٤٤٥ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٢ شهر جده (سال ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی | ١٤٤٥ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: سه شنبه ٢٢ اسفند ١٤٠٢ | ١٢ مارس ٢٠٢٤
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٠١ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ فروردین ١٤٠٣ | ١١ آوریل ٢٠٢٤ (اول شوال ١٤٤٥)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر جده ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی | ١٤٤٥ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان جده
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٢/١٢/٢٢٠٥:٢١:٥٢٠٦:٣٤:٢٤١٢:٣٢:٥٦١٨:٣١:٤٧١٨:٤٧:٣٤٢٣:٥٦:٢٣
٠٢ رمضان | ٠٢/١٢/٢٣٠٥:٢٠:٥٨٠٦:٣٣:٣١١٢:٣٢:٤٠١٨:٣٢:٠٨١٨:٤٧:٥٥٢٣:٥٦:٠٦
٠٣ رمضان | ٠٢/١٢/٢٤٠٥:٢٠:٠٤٠٦:٣٢:٣٧١٢:٣٢:٢٤١٨:٣٢:٢٩١٨:٤٨:١٥٢٣:٥٥:٤٩
٠٤ رمضان | ٠٢/١٢/٢٥٠٥:١٩:٠٩٠٦:٣١:٤٣١٢:٣٢:٠٧١٨:٣٢:٥٠١٨:٤٨:٣٦٢٣:٥٥:٣١
٠٥ رمضان | ٠٢/١٢/٢٦٠٥:١٨:١٣٠٦:٣٠:٤٨١٢:٣١:٥٠١٨:٣٣:١٠١٨:٤٨:٥٦٢٣:٥٥:١٤
٠٦ رمضان | ٠٢/١٢/٢٧٠٥:١٧:١٧٠٦:٢٩:٥٤١٢:٣١:٣٢١٨:٣٣:٣٠١٨:٤٩:١٦٢٣:٥٤:٥٦
٠٧ رمضان | ٠٢/١٢/٢٨٠٥:١٦:٢١٠٦:٢٨:٥٩١٢:٣١:١٥١٨:٣٣:٥٠١٨:٤٩:٣٦٢٣:٥٤:٣٧
٠٨ رمضان | ٠٢/١٢/٢٩٠٥:١٥:٢٤٠٦:٢٨:٠٤١٢:٣٠:٥٧١٨:٣٤:١٠١٨:٤٩:٥٦٢٣:٥٤:١٩
٠٩ رمضان | ٠٣/٠١/٠١٠٥:١٤:٢٧٠٦:٢٧:٠٩١٢:٣٠:٤٠١٨:٣٤:٣٠١٨:٥٠:١٦٢٣:٥٤:٠٠
١٠ رمضان | ٠٣/٠١/٠٢٠٥:١٣:٣٠٠٦:٢٦:١٣١٢:٣٠:٢٢١٨:٣٤:٤٩١٨:٥٠:٣٦٢٣:٥٣:٤٠
١١ رمضان | ٠٣/٠١/٠٣٠٥:١٢:٣٢٠٦:٢٥:١٨١٢:٣٠:٠٤١٨:٣٥:٠٩١٨:٥٠:٥٥٢٣:٥٣:٢١
١٢ رمضان | ٠٣/٠١/٠٤٠٥:١١:٣٤٠٦:٢٤:٢٣١٢:٢٩:٤٦١٨:٣٥:٢٨١٨:٥١:١٥٢٣:٥٣:٠٢
١٣ رمضان | ٠٣/٠١/٠٥٠٥:١٠:٣٥٠٦:٢٣:٢٧١٢:٢٩:٢٨١٨:٣٥:٤٧١٨:٥١:٣٥٢٣:٥٢:٤٢
١٤ رمضان | ٠٣/٠١/٠٦٠٥:٠٩:٣٦٠٦:٢٢:٣٢١٢:٢٩:١٠١٨:٣٦:٠٧١٨:٥١:٥٤٢٣:٥٢:٢٢
١٥ رمضان | ٠٣/٠١/٠٧٠٥:٠٨:٣٧٠٦:٢١:٣٦١٢:٢٨:٥٢١٨:٣٦:٢٦١٨:٥٢:١٤٢٣:٥٢:٠٢
١٦ رمضان | ٠٣/٠١/٠٨٠٥:٠٧:٣٨٠٦:٢٠:٤١١٢:٢٨:٣٤١٨:٣٦:٤٥١٨:٥٢:٣٤٢٣:٥١:٤٢
١٧ رمضان | ٠٣/٠١/٠٩٠٥:٠٦:٣٩٠٦:١٩:٤٦١٢:٢٨:١٦١٨:٣٧:٠٤١٨:٥٢:٥٣٢٣:٥١:٢٢
١٨ رمضان | ٠٣/٠١/١٠٠٥:٠٥:٣٩٠٦:١٨:٥٠١٢:٢٧:٥٨١٨:٣٧:٢٣١٨:٥٣:١٣٢٣:٥١:٠١
١٩ رمضان | ٠٣/٠١/١١٠٥:٠٤:٤٠٠٦:١٧:٥٥١٢:٢٧:٤٠١٨:٣٧:٤٢١٨:٥٣:٣٣٢٣:٥٠:٤١
٢٠ رمضان | ٠٣/٠١/١٢٠٥:٠٣:٤٠٠٦:١٧:٠٠١٢:٢٧:٢٢١٨:٣٨:٠١١٨:٥٣:٥٣٢٣:٥٠:٢١
٢١ رمضان | ٠٣/٠١/١٣٠٥:٠٢:٤٠٠٦:١٦:٠٦١٢:٢٧:٠٤١٨:٣٨:٢٠١٨:٥٤:١٢٢٣:٥٠:٠٠
٢٢ رمضان | ٠٣/٠١/١٤٠٥:٠١:٤٠٠٦:١٥:١١١٢:٢٦:٤٦١٨:٣٨:٤٠١٨:٥٤:٣٢٢٣:٤٩:٤٠
٢٣ رمضان | ٠٣/٠١/١٥٠٥:٠٠:٤٠٠٦:١٤:١٧١٢:٢٦:٢٩١٨:٣٨:٥٩١٨:٥٤:٥٣٢٣:٤٩:٢٠
٢٤ رمضان | ٠٣/٠١/١٦٠٤:٥٩:٤٠٠٦:١٣:٢٣١٢:٢٦:١١١٨:٣٩:١٨١٨:٥٥:١٣٢٣:٤٨:٥٩
٢٥ رمضان | ٠٣/٠١/١٧٠٤:٥٨:٤١٠٦:١٢:٢٩١٢:٢٥:٥٤١٨:٣٩:٣٨١٨:٥٥:٣٣٢٣:٤٨:٣٩
٢٦ رمضان | ٠٣/٠١/١٨٠٤:٥٧:٤١٠٦:١١:٣٥١٢:٢٥:٣٧١٨:٣٩:٥٧١٨:٥٥:٥٤٢٣:٤٨:١٩
٢٧ رمضان | ٠٣/٠١/١٩٠٤:٥٦:٤١٠٦:١٠:٤٢١٢:٢٥:٢٠١٨:٤٠:١٧١٨:٥٦:١٤٢٣:٤٧:٥٩
٢٨ رمضان | ٠٣/٠١/٢٠٠٤:٥٥:٤٢٠٦:٠٩:٤٩١٢:٢٥:٠٤١٨:٤٠:٣٦١٨:٥٦:٣٥٢٣:٤٧:٣٩
٢٩ رمضان | ٠٣/٠١/٢١٠٤:٥٤:٤٢٠٦:٠٨:٥٦١٢:٢٤:٤٧١٨:٤٠:٥٦١٨:٥٦:٥٦٢٣:٤٧:٢٠
٣٠ رمضان | ٠٣/٠١/٢٢٠٤:٥٣:٤٣٠٦:٠٨:٠٤١٢:٢٤:٣١١٨:٤١:١٦١٨:٥٧:١٧٢٣:٤٧:٠٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی | ١٤٤٥ قمری شهر جده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی | ١٤٤٥ قمری شهر جده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی | ١٤٤٥ قمری شهر جده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان جده

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤٥ قمری شهر جده

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤٥ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر جده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤٥ قمری شهر جده

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤٥ هـ.ق
ربیع الثانی

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤٥ هـ.ق
شهر جده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤٥ هـ.ق شهر جده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤٥ هـ.ق شهر جده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر جده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جده برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٤
سال ١٤٤٥ هـ.ق
١٤٤٦

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٣ میلادی شهر جده

در این قسمت جدول اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٣ م شهر جده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٣ میلادی شهر جده

ژانویه
دسامبر ٢٠٢٣ م
نوامبر

دانلود اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٣ شهر جده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٣ میلادی شهر جده شهر جده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٣ میلادی شهر جده شهر جده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر جده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جده برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٢
سال ٢٠٢٣ م
٢٠٢٤

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آذر ١٤٠٢ شمسی شهر جده

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٤٠٢ هـ.ش شهر جده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٤٠٢ شمسی شهر جده

دی
آذر ١٤٠٢ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٤٠٢٠٥:٢٢:١١٠٦:٣٨:٣٣١٢:٠٩:٢٠١٧:٣٩:٥٥١٧:٥٦:٤٦٢٣:٣١:١٩
٠٢ آذر ١٤٠٢٠٥:٢٢:٤٤٠٦:٣٩:١٢١٢:٠٩:٣٦١٧:٣٩:٤٨١٧:٥٦:٤١٢٣:٣١:٣٣
٠٣ آذر ١٤٠٢٠٥:٢٣:١٧٠٦:٣٩:٥١١٢:٠٩:٥٣١٧:٣٩:٤٤١٧:٥٦:٣٨٢٣:٣١:٤٧
٠٤ آذر ١٤٠٢٠٥:٢٣:٥٠٠٦:٤٠:٣٠١٢:١٠:١٠١٧:٣٩:٤٠١٧:٥٦:٣٦٢٣:٣٢:٠٢
٠٥ آذر ١٤٠٢٠٥:٢٤:٢٣٠٦:٤١:٠٩١٢:١٠:٢٩١٧:٣٩:٣٨١٧:٥٦:٣٥٢٣:٣٢:١٧
٠٦ آذر ١٤٠٢٠٥:٢٤:٥٧٠٦:٤١:٤٨١٢:١٠:٤٨١٧:٣٩:٣٧١٧:٥٦:٣٦٢٣:٣٢:٣٤
٠٧ آذر ١٤٠٢٠٥:٢٥:٣١٠٦:٤٢:٢٨١٢:١١:٠٧١٧:٣٩:٣٨١٧:٥٦:٣٨٢٣:٣٢:٥١
٠٨ آذر ١٤٠٢٠٥:٢٦:٠٥٠٦:٤٣:٠٧١٢:١١:٢٨١٧:٣٩:٤٠١٧:٥٦:٤١٢٣:٣٣:٠٩
٠٩ آذر ١٤٠٢٠٥:٢٦:٣٩٠٦:٤٣:٤٦١٢:١١:٤٩١٧:٣٩:٤٣١٧:٥٦:٤٦٢٣:٣٣:٢٨
١٠ آذر ١٤٠٢٠٥:٢٧:١٣٠٦:٤٤:٢٦١٢:١٢:١١١٧:٣٩:٤٨١٧:٥٦:٥٢٢٣:٣٣:٤٨
١١ آذر ١٤٠٢٠٥:٢٧:٤٧٠٦:٤٥:٠٥١٢:١٢:٣٤١٧:٣٩:٥٤١٧:٥٦:٥٩٢٣:٣٤:٠٨
١٢ آذر ١٤٠٢٠٥:٢٨:٢٢٠٦:٤٥:٤٤١٢:١٢:٥٧١٧:٤٠:٠٢١٧:٥٧:٠٨٢٣:٣٤:٢٩
١٣ آذر ١٤٠٢٠٥:٢٨:٥٦٠٦:٤٦:٢٣١٢:١٣:٢١١٧:٤٠:١١١٧:٥٧:١٨٢٣:٣٤:٥١
١٤ آذر ١٤٠٢٠٥:٢٩:٣١٠٦:٤٧:٠٢١٢:١٣:٤٥١٧:٤٠:٢١١٧:٥٧:٢٩٢٣:٣٥:١٣
١٥ آذر ١٤٠٢٠٥:٣٠:٠٦٠٦:٤٧:٤١١٢:١٤:١٠١٧:٤٠:٣٣١٧:٥٧:٤٢٢٣:٣٥:٣٦
١٦ آذر ١٤٠٢٠٥:٣٠:٤٠٠٦:٤٨:١٩١٢:١٤:٣٦١٧:٤٠:٤٦١٧:٥٧:٥٦٢٣:٣٦:٠٠
١٧ آذر ١٤٠٢٠٥:٣١:١٤٠٦:٤٨:٥٧١٢:١٥:٠١١٧:٤١:٠٠١٧:٥٨:١١٢٣:٣٦:٢٤
١٨ آذر ١٤٠٢٠٥:٣١:٤٩٠٦:٤٩:٣٥١٢:١٥:٢٨١٧:٤١:١٥١٧:٥٨:٢٧٢٣:٣٦:٤٩
١٩ آذر ١٤٠٢٠٥:٣٢:٢٣٠٦:٥٠:١٣١٢:١٥:٥٥١٧:٤١:٣٢١٧:٥٨:٤٥٢٣:٣٧:١٤
٢٠ آذر ١٤٠٢٠٥:٣٢:٥٧٠٦:٥٠:٥٠١٢:١٦:٢٢١٧:٤١:٥٠١٧:٥٩:٠٣٢٣:٣٧:٤٠
٢١ آذر ١٤٠٢٠٥:٣٣:٣١٠٦:٥١:٢٧١٢:١٦:٥٠١٧:٤٢:٠٩١٧:٥٩:٢٣٢٣:٣٨:٠٧
٢٢ آذر ١٤٠٢٠٥:٣٤:٠٥٠٦:٥٢:٠٣١٢:١٧:١٨١٧:٤٢:٢٩١٧:٥٩:٤٤٢٣:٣٨:٣٤
٢٣ آذر ١٤٠٢٠٥:٣٤:٣٨٠٦:٥٢:٣٨١٢:١٧:٤٦١٧:٤٢:٥١١٨:٠٠:٠٦٢٣:٣٩:٠١
٢٤ آذر ١٤٠٢٠٥:٣٥:١١٠٦:٥٣:١٤١٢:١٨:١٥١٧:٤٣:١٣١٨:٠٠:٢٩٢٣:٣٩:٢٩
٢٥ آذر ١٤٠٢٠٥:٣٥:٤٤٠٦:٥٣:٤٨١٢:١٨:٤٤١٧:٤٣:٣٧١٨:٠٠:٥٣٢٣:٣٩:٥٧
٢٦ آذر ١٤٠٢٠٥:٣٦:١٦٠٦:٥٤:٢٢١٢:١٩:١٣١٧:٤٤:٠٢١٨:٠١:١٨٢٣:٤٠:٢٥
٢٧ آذر ١٤٠٢٠٥:٣٦:٤٨٠٦:٥٤:٥٥١٢:١٩:٤٢١٧:٤٤:٢٨١٨:٠١:٤٥٢٣:٤٠:٥٤
٢٨ آذر ١٤٠٢٠٥:٣٧:٢٠٠٦:٥٥:٢٨١٢:٢٠:١٢١٧:٤٤:٥٥١٨:٠٢:١٢٢٣:٤١:٢٣
٢٩ آذر ١٤٠٢٠٥:٣٧:٥١٠٦:٥٦:٠٠١٢:٢٠:٤٢١٧:٤٥:٢٣١٨:٠٢:٤٠٢٣:٤١:٥٢
٣٠ آذر ١٤٠٢٠٥:٣٨:٢٢٠٦:٥٦:٣١١٢:٢١:١١١٧:٤٥:٥٢١٨:٠٣:٠٩٢٣:٤٢:٢٢

دانلود اوقات شرعی آذر ٠٢ - ١٤٠٢ شهر جده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٤٠٢ شمسی شهر جده شهر جده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٤٠٢ شمسی شهر جده شهر جده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر جده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جده برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٤٠١
سال ١٤٠٢ هـ.ش
١٤٠٣

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر جده

جده (به عربی: مدینة جَدّة)، شهری است در غرب کشور پادشاهی عربستان سعودی واقع در شبه جزیره عربستان.

شهر جده در ویکیپدیا

شهر جده

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر جده موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر جده برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر جده بر روی نقشه

شهر جده بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر جده

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر جده است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر جده
اوقات شرعی آذر ٠٢ شهر جده + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤٥ شهر جده + دانلود
اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٣ شهر جده + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢ شهر جده + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢٤ شهر جده + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای عربستان سعودی
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر جده

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر جده رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا جده دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق جده
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق جده ماه رمضان ٢ / ١٤٠٢
افق شرعی آذر ٠٢ / ١٤٠٢ جده دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق جده
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق جده ماه رمضان ٢ / ١٤٠٢
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق جده
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٢ / ١٤٠٢ جده دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر جده یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٦
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه تهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو