جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر جده

مکه | مکه | عربستان سعودی

اوقات شرعی امروز جده

اذان صبح: ٠٤:٤٢:١٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٨:١٨
اذان ظهر: ١٢:٢١:٤٥
غروب آفتاب: ١٨:٤٥:٢٩
اذان مغرب: ١٩:٠١:٤٧
نیمه شب شرعی: ٢٣:٤٣:٢٥

دوشنبه ٠٣ اردیبهشت ١٤٠٣
١٣ شوال ١٤٤٥ قمری
٢٢ آوریل ٢٠٢٤ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر جده (شهرستان مکه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٣ اردیبهشت ٠٣ شهر جده)، ماه جاری (اوقات شرعی اردیبهشت ٠٣ شهر جده)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٣ شهر جده)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت شیخ بهایی

امام علی (ع)
آن قدر پینه بر جامه‌ی خود زدم كه شرم كردم از آن كس كه بر آن پینه می‌زد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر جده

اوقات شرعی اردیبهشت ٠٣ | اوقات شرعی آوریل ٢٤ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٥ | + اوقات شرعی رمضان ٣

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر جده در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر جده ١٤٠٣ - ٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی

برابر با سال ١٤٤٦ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٣ شهر جده (سال ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ١٢ اسفند ١٤٠٣ | ٠٢ مارس ٢٠٢٥
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٤ روز
تاریخ عید فطر: ١١ فروردین ١٤٠٤ | ٣١ مارس ٢٠٢٥ (اول شوال ١٤٤٦)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر جده ٠٣ - ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان جده
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٣/١٢/١٢٠٥:٣٠:٢٧٠٦:٤٣:١٠١٢:٣٥:٢٤١٨:٢٧:٥٦١٨:٤٣:٤٨٢٣:٥٨:٤٨
٠٢ رمضان | ٠٣/١٢/١٣٠٥:٢٩:٤٠٠٦:٤٢:٢١١٢:٣٥:١١١٨:٢٨:٢٠١٨:٤٤:١١٢٣:٥٨:٣٦
٠٣ رمضان | ٠٣/١٢/١٤٠٥:٢٨:٥٢٠٦:٤١:٣١١٢:٣٤:٥٨١٨:٢٨:٤٤١٨:٤٤:٣٤٢٣:٥٨:٢٤
٠٤ رمضان | ٠٣/١٢/١٥٠٥:٢٨:٠٤٠٦:٤٠:٤١١٢:٣٤:٤٥١٨:٢٩:٠٧١٨:٤٤:٥٧٢٣:٥٨:١١
٠٥ رمضان | ٠٣/١٢/١٦٠٥:٢٧:١٤٠٦:٣٩:٥١١٢:٣٤:٣١١٨:٢٩:٣٠١٨:٤٥:٢٠٢٣:٥٧:٥٧
٠٦ رمضان | ٠٣/١٢/١٧٠٥:٢٦:٢٤٠٦:٣٨:٥٩١٢:٣٤:١٧١٨:٢٩:٥٣١٨:٤٥:٤٢٢٣:٥٧:٤٣
٠٧ رمضان | ٠٣/١٢/١٨٠٥:٢٥:٣٤٠٦:٣٨:٠٨١٢:٣٤:٠٢١٨:٣٠:١٥١٨:٤٦:٠٤٢٣:٥٧:٢٩
٠٨ رمضان | ٠٣/١٢/١٩٠٥:٢٤:٤٣٠٦:٣٧:١٦١٢:٣٣:٤٧١٨:٣٠:٣٧١٨:٤٦:٢٥٢٣:٥٧:١٤
٠٩ رمضان | ٠٣/١٢/٢٠٠٥:٢٣:٥١٠٦:٣٦:٢٣١٢:٣٣:٣٢١٨:٣٠:٥٩١٨:٤٦:٤٧٢٣:٥٦:٥٩
١٠ رمضان | ٠٣/١٢/٢١٠٥:٢٢:٥٨٠٦:٣٥:٣٠١٢:٣٣:١٦١٨:٣١:٢١١٨:٤٧:٠٨٢٣:٥٦:٤٣
١١ رمضان | ٠٣/١٢/٢٢٠٥:٢٢:٠٥٠٦:٣٤:٣٧١٢:٣٣:٠٠١٨:٣١:٤٢١٨:٤٧:٢٩٢٣:٥٦:٢٧
١٢ رمضان | ٠٣/١٢/٢٣٠٥:٢١:١١٠٦:٣٣:٤٤١٢:٣٢:٤٤١٨:٣٢:٠٣١٨:٤٧:٥٠٢٣:٥٦:١٠
١٣ رمضان | ٠٣/١٢/٢٤٠٥:٢٠:١٧٠٦:٣٢:٥٠١٢:٣٢:٢٨١٨:٣٢:٢٤١٨:٤٨:١٠٢٣:٥٥:٥٣
١٤ رمضان | ٠٣/١٢/٢٥٠٥:١٩:٢٢٠٦:٣١:٥٦١٢:٣٢:١١١٨:٣٢:٤٥١٨:٤٨:٣١٢٣:٥٥:٣٦
١٥ رمضان | ٠٣/١٢/٢٦٠٥:١٨:٢٧٠٦:٣١:٠١١٢:٣١:٥٤١٨:٣٣:٠٥١٨:٤٨:٥١٢٣:٥٥:١٨
١٦ رمضان | ٠٣/١٢/٢٧٠٥:١٧:٣١٠٦:٣٠:٠٧١٢:٣١:٣٧١٨:٣٣:٢٥١٨:٤٩:١١٢٣:٥٥:٠٠
١٧ رمضان | ٠٣/١٢/٢٨٠٥:١٦:٣٥٠٦:٢٩:١٢١٢:٣١:١٩١٨:٣٣:٤٥١٨:٤٩:٣١٢٣:٥٤:٤٢
١٨ رمضان | ٠٣/١٢/٢٩٠٥:١٥:٣٨٠٦:٢٨:١٧١٢:٣١:٠٢١٨:٣٤:٠٥١٨:٤٩:٥١٢٣:٥٤:٢٣
١٩ رمضان | ٠٣/١٢/٣٠٠٥:١٤:٤١٠٦:٢٧:٢٢١٢:٣٠:٤٤١٨:٣٤:٢٥١٨:٥٠:١١٢٣:٥٤:٠٤
٢٠ رمضان | ٠٤/٠١/٠١٠٥:١٣:٤٤٠٦:٢٦:٢٧١٢:٣٠:٢٦١٨:٣٤:٤٤١٨:٥٠:٣١٢٣:٥٣:٤٥
٢١ رمضان | ٠٤/٠١/٠٢٠٥:١٢:٤٦٠٦:٢٥:٣١١٢:٣٠:٠٨١٨:٣٥:٠٤١٨:٥٠:٥١٢٣:٥٣:٢٦
٢٢ رمضان | ٠٤/٠١/٠٣٠٥:١١:٤٨٠٦:٢٤:٣٦١٢:٢٩:٥٠١٨:٣٥:٢٣١٨:٥١:١٠٢٣:٥٣:٠٦
٢٣ رمضان | ٠٤/٠١/٠٤٠٥:١٠:٤٩٠٦:٢٣:٤١١٢:٢٩:٣٢١٨:٣٥:٤٣١٨:٥١:٣٠٢٣:٥٢:٤٧
٢٤ رمضان | ٠٤/٠١/٠٥٠٥:٠٩:٥١٠٦:٢٢:٤٥١٢:٢٩:١٤١٨:٣٦:٠٢١٨:٥١:٥٠٢٣:٥٢:٢٧
٢٥ رمضان | ٠٤/٠١/٠٦٠٥:٠٨:٥٢٠٦:٢١:٥٠١٢:٢٨:٥٦١٨:٣٦:٢١١٨:٥٢:٠٩٢٣:٥٢:٠٧
٢٦ رمضان | ٠٤/٠١/٠٧٠٥:٠٧:٥٢٠٦:٢٠:٥٤١٢:٢٨:٣٨١٨:٣٦:٤٠١٨:٥٢:٢٩٢٣:٥١:٤٧
٢٧ رمضان | ٠٤/٠١/٠٨٠٥:٠٦:٥٣٠٦:١٩:٥٩١٢:٢٨:٢٠١٨:٣٦:٥٩١٨:٥٢:٤٨٢٣:٥١:٢٧
٢٨ رمضان | ٠٤/٠١/٠٩٠٥:٠٥:٥٤٠٦:١٩:٠٤١٢:٢٨:٠٢١٨:٣٧:١٨١٨:٥٣:٠٨٢٣:٥١:٠٦
٢٩ رمضان | ٠٤/٠١/١٠٠٥:٠٤:٥٤٠٦:١٨:٠٩١٢:٢٧:٤٤١٨:٣٧:٣٨١٨:٥٣:٢٨٢٣:٥٠:٤٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٣ - ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری شهر جده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٣ - ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری شهر جده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٣ - ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری شهر جده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان جده

اوقات شرعی شوال ١٤٤٥ قمری شهر جده

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٥ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر جده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٥ قمری شهر جده

ذیقعده
شوال ١٤٤٥ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٥ هـ.ق
شهر جده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٥ هـ.ق شهر جده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٥ هـ.ق شهر جده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر جده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جده برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٤
سال ١٤٤٥ هـ.ق
١٤٤٦

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ میلادی شهر جده

در این قسمت جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ م شهر جده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ میلادی شهر جده

می
آوریل ٢٠٢٤ م
مارس

دانلود اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ شهر جده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ میلادی شهر جده شهر جده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ میلادی شهر جده شهر جده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر جده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جده برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٣
سال ٢٠٢٤ م
٢٠٢٥

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ شمسی شهر جده

در این قسمت جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ هـ.ش شهر جده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ شمسی شهر جده

خرداد
اردیبهشت ١٤٠٣ هـ.ش
فروردین
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اردیبهشت ١٤٠٣٠٤:٤٤:٠٦٠٥:٥٩:٥٠١٢:٢٢:٠٩١٨:٤٤:٤٥١٩:٠١:٠٠٢٣:٤٣:٥٨
٠٢ اردیبهشت ١٤٠٣٠٤:٤٣:١١٠٥:٥٩:٠٤١٢:٢١:٥٧١٨:٤٥:٠٧١٩:٠١:٢٣٢٣:٤٣:٤١
٠٣ اردیبهشت ١٤٠٣٠٤:٤٢:١٦٠٥:٥٨:١٨١٢:٢١:٤٥١٨:٤٥:٢٩١٩:٠١:٤٧٢٣:٤٣:٢٥
٠٤ اردیبهشت ١٤٠٣٠٤:٤١:٢١٠٥:٥٧:٣٣١٢:٢١:٣٤١٨:٤٥:٥٢١٩:٠٢:١١٢٣:٤٣:١٠
٠٥ اردیبهشت ١٤٠٣٠٤:٤٠:٢٧٠٥:٥٦:٤٩١٢:٢١:٢٣١٨:٤٦:١٤١٩:٠٢:٣٥٢٣:٤٢:٥٤
٠٦ اردیبهشت ١٤٠٣٠٤:٣٩:٣٤٠٥:٥٦:٠٦١٢:٢١:١٣١٨:٤٦:٣٧١٩:٠٣:٠٠٢٣:٤٢:٣٩
٠٧ اردیبهشت ١٤٠٣٠٤:٣٨:٤٢٠٥:٥٥:٢٣١٢:٢١:٠٣١٨:٤٧:٠٠١٩:٠٣:٢٤٢٣:٤٢:٢٥
٠٨ اردیبهشت ١٤٠٣٠٤:٣٧:٥٠٠٥:٥٤:٤١١٢:٢٠:٥٤١٨:٤٧:٢٤١٩:٠٣:٤٩٢٣:٤٢:١١
٠٩ اردیبهشت ١٤٠٣٠٤:٣٦:٥٨٠٥:٥٤:٠٠١٢:٢٠:٤٥١٨:٤٧:٤٧١٩:٠٤:١٥٢٣:٤١:٥٧
١٠ اردیبهشت ١٤٠٣٠٤:٣٦:٠٨٠٥:٥٣:٢٠١٢:٢٠:٣٧١٨:٤٨:١١١٩:٠٤:٤٠٢٣:٤١:٤٤
١١ اردیبهشت ١٤٠٣٠٤:٣٥:١٨٠٥:٥٢:٤٠١٢:٢٠:٣٠١٨:٤٨:٣٥١٩:٠٥:٠٦٢٣:٤١:٣٢
١٢ اردیبهشت ١٤٠٣٠٤:٣٤:٢٩٠٥:٥٢:٠٢١٢:٢٠:٢٢١٨:٤٨:٥٩١٩:٠٥:٣٢٢٣:٤١:٢٠
١٣ اردیبهشت ١٤٠٣٠٤:٣٣:٤١٠٥:٥١:٢٤١٢:٢٠:١٦١٨:٤٩:٢٣١٩:٠٥:٥٨٢٣:٤١:٠٨
١٤ اردیبهشت ١٤٠٣٠٤:٣٢:٥٣٠٥:٥٠:٤٧١٢:٢٠:١٠١٨:٤٩:٤٨١٩:٠٦:٢٤٢٣:٤٠:٥٧
١٥ اردیبهشت ١٤٠٣٠٤:٣٢:٠٧٠٥:٥٠:١١١٢:٢٠:٠٤١٨:٥٠:١٢١٩:٠٦:٥١٢٣:٤٠:٤٧
١٦ اردیبهشت ١٤٠٣٠٤:٣١:٢١٠٥:٤٩:٣٦١٢:١٩:٥٩١٨:٥٠:٣٧١٩:٠٧:١٨٢٣:٤٠:٣٧
١٧ اردیبهشت ١٤٠٣٠٤:٣٠:٣٦٠٥:٤٩:٠٢١٢:١٩:٥٥١٨:٥١:٠٢١٩:٠٧:٤٥٢٣:٤٠:٢٧
١٨ اردیبهشت ١٤٠٣٠٤:٢٩:٥٢٠٥:٤٨:٢٩١٢:١٩:٥١١٨:٥١:٢٨١٩:٠٨:١٢٢٣:٤٠:١٨
١٩ اردیبهشت ١٤٠٣٠٤:٢٩:٠٩٠٥:٤٧:٥٧١٢:١٩:٤٨١٨:٥١:٥٣١٩:٠٨:٣٩٢٣:٤٠:١٠
٢٠ اردیبهشت ١٤٠٣٠٤:٢٨:٢٧٠٥:٤٧:٢٥١٢:١٩:٤٥١٨:٥٢:١٩١٩:٠٩:٠٦٢٣:٤٠:٠٣
٢١ اردیبهشت ١٤٠٣٠٤:٢٧:٤٦٠٥:٤٦:٥٥١٢:١٩:٤٣١٨:٥٢:٤٥١٩:٠٩:٣٤٢٣:٣٩:٥٥
٢٢ اردیبهشت ١٤٠٣٠٤:٢٧:٠٦٠٥:٤٦:٢٦١٢:١٩:٤١١٨:٥٣:١٠١٩:١٠:٠٢٢٣:٣٩:٤٩
٢٣ اردیبهشت ١٤٠٣٠٤:٢٦:٢٧٠٥:٤٥:٥٨١٢:١٩:٤٠١٨:٥٣:٣٦١٩:١٠:٣٠٢٣:٣٩:٤٣
٢٤ اردیبهشت ١٤٠٣٠٤:٢٥:٥٠٠٥:٤٥:٣١١٢:١٩:٤٠١٨:٥٤:٠٢١٩:١٠:٥٧٢٣:٣٩:٣٨
٢٥ اردیبهشت ١٤٠٣٠٤:٢٥:١٣٠٥:٤٥:٠٥١٢:١٩:٤٠١٨:٥٤:٢٩١٩:١١:٢٥٢٣:٣٩:٣٣
٢٦ اردیبهشت ١٤٠٣٠٤:٢٤:٣٧٠٥:٤٤:٤٠١٢:١٩:٤١١٨:٥٤:٥٥١٩:١١:٥٣٢٣:٣٩:٢٩
٢٧ اردیبهشت ١٤٠٣٠٤:٢٤:٠٣٠٥:٤٤:١٦١٢:١٩:٤٢١٨:٥٥:٢١١٩:١٢:٢٢٢٣:٣٩:٢٥
٢٨ اردیبهشت ١٤٠٣٠٤:٢٣:٣٠٠٥:٤٣:٥٣١٢:١٩:٤٤١٨:٥٥:٤٨١٩:١٢:٥٠٢٣:٣٩:٢٣
٢٩ اردیبهشت ١٤٠٣٠٤:٢٢:٥٧٠٥:٤٣:٣١١٢:١٩:٤٧١٨:٥٦:١٤١٩:١٣:١٨٢٣:٣٩:٢٠
٣٠ اردیبهشت ١٤٠٣٠٤:٢٢:٢٧٠٥:٤٣:١٠١٢:١٩:٤٩١٨:٥٦:٤٠١٩:١٣:٤٦٢٣:٣٩:١٩
٣١ اردیبهشت ١٤٠٣٠٤:٢١:٥٧٠٥:٤٢:٥١١٢:١٩:٥٣١٨:٥٧:٠٧١٩:١٤:١٤٢٣:٣٩:١٨

دانلود اوقات شرعی اردیبهشت ٠٣ - ١٤٠٣ شهر جده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ شمسی شهر جده شهر جده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ شمسی شهر جده شهر جده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر جده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جده برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٤٠٢
سال ١٤٠٣ هـ.ش
١٤٠٤

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر جده

جده (به عربی: مدینة جَدّة)، شهری است در غرب کشور پادشاهی عربستان سعودی واقع در شبه جزیره عربستان.

شهر جده در ویکیپدیا

شهر جده

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر جده موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر جده برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر جده بر روی نقشه

شهر جده بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر جده

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر جده است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر جده
اوقات شرعی اردیبهشت ٠٣ شهر جده + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٥ شهر جده + دانلود
اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ شهر جده + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٣ شهر جده + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢٥ شهر جده + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای عربستان سعودی
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر جده

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر جده رسیده اید.

جدول اوقات شرعی اردیبهشت ٠٣ / ١٤٠٣ جده دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق جده
افق شرعی اردیبهشت ٠٣ / ١٤٠٣ جده دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا جده دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق جده
جدول اوقات شرعی امروز فردا جده دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق جده ماه رمضان ٣ / ١٤٠٣
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق جده

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر جده یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٦
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه تهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو