جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر جده

مکه | مکه | عربستان سعودی

اوقات شرعی امروز جده


اذان صبح: ٠٥:٢٢:١١
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٨:٣٢
اذان ظهر: ١٢:٠٩:٢٠
غروب آفتاب: ١٧:٣٩:٥٥
اذان مغرب: ١٧:٥٦:٤٦
نیمه شب: ٢٣:٣١:١٩

جمعه ٠١ آذر ١٣٩٨
٢٤ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٢ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر جده (شهرستان مکه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ آذر ٩٨ شهر جده)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر جده)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر جده)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

بودا
آن كه همراه نادانان شود، به راهی دراز رنجه گردد. همراهی نادانان چون همراهی دشمنان همواره دردناك است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر جده

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر جده در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر جده ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر جده (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر جده ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان جده ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٨:٤٣٠٥:٥٥:٢٤١٢:٢١:٠٤١٨:٤٦:٥٩١٩:٠٣:٢٣٢٣:٤٢:٢٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٧:٥١٠٥:٥٤:٤٢١٢:٢٠:٥٤١٨:٤٧:٢٣١٩:٠٣:٤٨٢٣:٤٢:١١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٧:٠٠٠٥:٥٤:٠١١٢:٢٠:٤٦١٨:٤٧:٤٦١٩:٠٤:١٤٢٣:٤١:٥٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٦:٠٩٠٥:٥٣:٢١١٢:٢٠:٣٧١٨:٤٨:١٠١٩:٠٤:٣٩٢٣:٤١:٤٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٥:١٩٠٥:٥٢:٤١١٢:٢٠:٣٠١٨:٤٨:٣٤١٩:٠٥:٠٥٢٣:٤١:٣٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٤:٣٠٠٥:٥٢:٠٣١٢:٢٠:٢٢١٨:٤٨:٥٨١٩:٠٥:٣١٢٣:٤١:٢٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٣:٤٢٠٥:٥١:٢٥١٢:٢٠:١٦١٨:٤٩:٢٢١٩:٠٥:٥٧٢٣:٤١:٠٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٢:٥٤٠٥:٥٠:٤٨١٢:٢٠:١٠١٨:٤٩:٤٧١٩:٠٦:٢٣٢٣:٤٠:٥٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٢:٠٨٠٥:٥٠:١٢١٢:٢٠:٠٤١٨:٥٠:١١١٩:٠٦:٥٠٢٣:٤٠:٤٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣١:٢٢٠٥:٤٩:٣٧١٢:١٩:٥٩١٨:٥٠:٣٦١٩:٠٧:١٦٢٣:٤٠:٣٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٠:٣٧٠٥:٤٩:٠٣١٢:١٩:٥٥١٨:٥١:٠١١٩:٠٧:٤٣٢٣:٤٠:٢٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٩:٥٣٠٥:٤٨:٣٠١٢:١٩:٥١١٨:٥١:٢٧١٩:٠٨:١٠٢٣:٤٠:١٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٩:١٠٠٥:٤٧:٥٧١٢:١٩:٤٨١٨:٥١:٥٢١٩:٠٨:٣٨٢٣:٤٠:١٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٨:٢٨٠٥:٤٧:٢٦١٢:١٩:٤٥١٨:٥٢:١٨١٩:٠٩:٠٥٢٣:٤٠:٠٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٧:٤٧٠٥:٤٦:٥٦١٢:١٩:٤٣١٨:٥٢:٤٣١٩:٠٩:٣٣٢٣:٣٩:٥٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:٠٧٠٥:٤٦:٢٧١٢:١٩:٤١١٨:٥٣:٠٩١٩:١٠:٠٠٢٣:٣٩:٤٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٦:٢٨٠٥:٤٥:٥٨١٢:١٩:٤٠١٨:٥٣:٣٥١٩:١٠:٢٨٢٣:٣٩:٤٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٥:٥٠٠٥:٤٥:٣١١٢:١٩:٤٠١٨:٥٤:٠١١٩:١٠:٥٦٢٣:٣٩:٣٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٥:١٤٠٥:٤٥:٠٥١٢:١٩:٤٠١٨:٥٤:٢٧١٩:١١:٢٤٢٣:٣٩:٣٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٤:٣٨٠٥:٤٤:٤٠١٢:١٩:٤١١٨:٥٤:٥٤١٩:١١:٥٢٢٣:٣٩:٢٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٤:٠٤٠٥:٤٤:١٦١٢:١٩:٤٢١٨:٥٥:٢٠١٩:١٢:٢٠٢٣:٣٩:٢٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٣:٣٠٠٥:٤٣:٥٣١٢:١٩:٤٤١٨:٥٥:٤٦١٩:١٢:٤٨٢٣:٣٩:٢٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٢:٥٨٠٥:٤٣:٣١١٢:١٩:٤٦١٨:٥٦:١٣١٩:١٣:١٧٢٣:٣٩:٢٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٢:٢٧٠٥:٤٣:١٠١٢:١٩:٤٩١٨:٥٦:٣٩١٩:١٣:٤٥٢٣:٣٩:١٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢١:٥٧٠٥:٤٢:٥١١٢:١٩:٥٢١٨:٥٧:٠٥١٩:١٤:١٣٢٣:٣٩:١٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢١:٢٩٠٥:٤٢:٣٢١٢:١٩:٥٦١٨:٥٧:٣٢١٩:١٤:٤١٢٣:٣٩:١٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢١:٠٢٠٥:٤٢:١٥١٢:٢٠:٠١١٨:٥٧:٥٨١٩:١٥:٠٩٢٣:٣٩:١٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٠:٣٦٠٥:٤١:٥٨١٢:٢٠:٠٦١٨:٥٨:٢٤١٩:١٥:٣٦٢٣:٣٩:١٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٢٠:١١٠٥:٤١:٤٣١٢:٢٠:١٢١٨:٥٨:٥٠١٩:١٦:٠٤٢٣:٣٩:١٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر جده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر جده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر جده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان جده

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر جده

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر جده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر جده

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر جده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر جده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر جده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر جده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جده برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر جده

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش شهر جده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر جده

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:١١٠٦:٣٨:٣٢١٢:٠٩:٢٠١٧:٣٩:٥٥١٧:٥٦:٤٦٢٣:٣١:١٩
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٣٠٦:٣٩:١١١٢:٠٩:٣٦١٧:٣٩:٤٩١٧:٥٦:٤١٢٣:٣١:٣٣
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٦٠٦:٣٩:٥٠١٢:٠٩:٥٢١٧:٣٩:٤٤١٧:٥٦:٣٨٢٣:٣١:٤٧
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤٩٠٦:٤٠:٢٩١٢:١٠:١٠١٧:٣٩:٤٠١٧:٥٦:٣٦٢٣:٣٢:٠٢
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢٣٠٦:٤١:٠٨١٢:١٠:٢٨١٧:٣٩:٣٨١٧:٥٦:٣٥٢٣:٣٢:١٧
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥٦٠٦:٤١:٤٨١٢:١٠:٤٧١٧:٣٩:٣٨١٧:٥٦:٣٦٢٣:٣٢:٣٤
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣٠٠٦:٤٢:٢٧١٢:١١:٠٧١٧:٣٩:٣٨١٧:٥٦:٣٨٢٣:٣٢:٥١
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠٤٠٦:٤٣:٠٦١٢:١١:٢٨١٧:٣٩:٤٠١٧:٥٦:٤١٢٣:٣٣:٠٩
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٣٨٠٦:٤٣:٤٦١٢:١١:٤٩١٧:٣٩:٤٤١٧:٥٦:٤٦٢٣:٣٣:٢٨
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:١٣٠٦:٤٤:٢٥١٢:١٢:١١١٧:٣٩:٤٨١٧:٥٦:٥٢٢٣:٣٣:٤٨
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤٧٠٦:٤٥:٠٤١٢:١٢:٣٤١٧:٣٩:٥٥١٧:٥٦:٥٩٢٣:٣٤:٠٨
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٢١٠٦:٤٥:٤٤١٢:١٢:٥٧١٧:٤٠:٠٢١٧:٥٧:٠٨٢٣:٣٤:٢٩
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٥٦٠٦:٤٦:٢٣١٢:١٣:٢٠١٧:٤٠:١١١٧:٥٧:١٨٢٣:٣٤:٥١
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٣٠٠٦:٤٧:٠٢١٢:١٣:٤٥١٧:٤٠:٢١١٧:٥٧:٢٩٢٣:٣٥:١٣
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٠٥٠٦:٤٧:٤٠١٢:١٤:١٠١٧:٤٠:٣٣١٧:٥٧:٤٢٢٣:٣٥:٣٦
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٤٠٠٦:٤٨:١٩١٢:١٤:٣٥١٧:٤٠:٤٥١٧:٥٧:٥٦٢٣:٣٦:٠٠
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:١٤٠٦:٤٨:٥٧١٢:١٥:٠١١٧:٤١:٠٠١٧:٥٨:١١٢٣:٣٦:٢٤
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٤٨٠٦:٤٩:٣٥١٢:١٥:٢٨١٧:٤١:١٥١٧:٥٨:٢٧٢٣:٣٦:٤٩
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٢٣٠٦:٥٠:١٢١٢:١٥:٥٤١٧:٤١:٣٢١٧:٥٨:٤٤٢٣:٣٧:١٤
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٥٧٠٦:٥٠:٤٩١٢:١٦:٢٢١٧:٤١:٤٩١٧:٥٩:٠٣٢٣:٣٧:٤٠
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٣١٠٦:٥١:٢٦١٢:١٦:٤٩١٧:٤٢:٠٩١٧:٥٩:٢٣٢٣:٣٨:٠٦
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠٤٠٦:٥٢:٠٢١٢:١٧:١٨١٧:٤٢:٢٩١٧:٥٩:٤٤٢٣:٣٨:٣٣
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٣٨٠٦:٥٢:٣٨١٢:١٧:٤٦١٧:٤٢:٥٠١٨:٠٠:٠٦٢٣:٣٩:٠١
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:١١٠٦:٥٣:١٣١٢:١٨:١٥١٧:٤٣:١٣١٨:٠٠:٢٩٢٣:٣٩:٢٨
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٤٤٠٦:٥٣:٤٨١٢:١٨:٤٤١٧:٤٣:٣٧١٨:٠٠:٥٣٢٣:٣٩:٥٦
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:١٦٠٦:٥٤:٢٢١٢:١٩:١٣١٧:٤٤:٠٢١٨:٠١:١٨٢٣:٤٠:٢٥
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٤٨٠٦:٥٤:٥٥١٢:١٩:٤٢١٧:٤٤:٢٧١٨:٠١:٤٤٢٣:٤٠:٥٤
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٢٠٠٦:٥٥:٢٨١٢:٢٠:١٢١٧:٤٤:٥٤١٨:٠٢:١١٢٣:٤١:٢٣
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٥١٠٦:٥٦:٠٠١٢:٢٠:٤١١٧:٤٥:٢٢١٨:٠٢:٣٩٢٣:٤١:٥٢
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:٢٢٠٦:٥٦:٣١١٢:٢١:١١١٧:٤٥:٥١١٨:٠٣:٠٨٢٣:٤٢:٢١

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر جده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر جده شهر جده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر جده شهر جده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر جده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جده برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر جده

جده (به عربی: مدینة جَدّة)، شهری است در غرب کشور پادشاهی عربستان سعودی واقع در شبه جزیره عربستان.

شهر جده در ویکیپدیا

شهر جده

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر جده موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر جده برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر جده بر روی نقشه

شهر جده بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر جده

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر جده است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر جده
اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر جده + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر جده + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر جده + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای عربستان سعودی
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر جده

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر جده رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق جده
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ جده دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق جده
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق جده ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ جده دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق جده ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ جده دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق جده

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر جده یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٦
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو