جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر جده

مکه | مکه | عربستان سعودی

اوقات شرعی امروز جده

اذان صبح: ٠٤:٢٤:٣٠
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٧:٢٢
اذان ظهر: ١٢:٢٨:٣٧
غروب آفتاب: ١٩:٠٩:٤٥
اذان مغرب: ١٩:٢٧:١١
نیمه شب شرعی: ٢٣:٤٧:٢٣

پنج شنبه ١٩ تیر ١٣٩٩
١٧ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٩ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر جده (شهرستان مکه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٩ تیر ٩٩ شهر جده)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر جده)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر جده)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
پروردگارا! از دوست حیله‌گری كه چشمانش مرا می‌بیند و دلش مراقب من است (به طوری كه) اگر خوبی ببیند، پنهان كرده و اگر بدیی ببیند، آن را اعلام می‌كند، به تو پناه می‌برم.

اوقات شرعی ماه جاری شهر جده

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر جده در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر جده ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر جده (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر جده ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان جده
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٠:٠٤٠٦:٠٤:٥٤١٢:٢٣:٣٤١٨:٤٢:٣٢١٨:٥٨:٣٧٢٣:٤٥:٤٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٩:٠٦٠٦:٠٤:٠٤١٢:٢٣:٢٠١٨:٤٢:٥٣١٨:٥٨:٥٩٢٣:٤٥:٣٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤٨:٠٨٠٦:٠٣:١٥١٢:٢٣:٠٥١٨:٤٣:١٤١٨:٥٩:٢٢٢٣:٤٥:١٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٧:١١٠٦:٠٢:٢٦١٢:٢٢:٥١١٨:٤٣:٣٥١٨:٥٩:٤٤٢٣:٤٤:٥٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٦:١٤٠٦:٠١:٣٧١٢:٢٢:٣٨١٨:٤٣:٥٦١٩:٠٠:٠٧٢٣:٤٤:٣٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٥:١٧٠٦:٠٠:٥٠١٢:٢٢:٢٥١٨:٤٤:١٧١٩:٠٠:٣٠٢٣:٤٤:١٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٤:٢١٠٦:٠٠:٠٣١٢:٢٢:١٢١٨:٤٤:٣٩١٩:٠٠:٥٣٢٣:٤٤:٠٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٣:٢٦٠٥:٥٩:١٦١٢:٢٢:٠٠١٨:٤٥:٠١١٩:٠١:١٧٢٣:٤٣:٤٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٢:٣١٠٥:٥٨:٣٠١٢:٢١:٤٨١٨:٤٥:٢٣١٩:٠١:٤٠٢٣:٤٣:٣٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤١:٣٦٠٥:٥٧:٤٥١٢:٢١:٣٧١٨:٤٥:٤٥١٩:٠٢:٠٤٢٣:٤٣:١٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٠:٤٢٠٥:٥٧:٠١١٢:٢١:٢٦١٨:٤٦:٠٨١٩:٠٢:٢٨٢٣:٤٢:٥٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٩:٤٩٠٥:٥٦:١٧١٢:٢١:١٦١٨:٤٦:٣١١٩:٠٢:٥٣٢٣:٤٢:٤٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٨:٥٦٠٥:٥٥:٣٤١٢:٢١:٠٦١٨:٤٦:٥٤١٩:٠٣:١٧٢٣:٤٢:٢٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٨:٠٤٠٥:٥٤:٥٢١٢:٢٠:٥٧١٨:٤٧:١٧١٩:٠٣:٤٢٢٣:٤٢:١٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٧:١٢٠٥:٥٤:١١١٢:٢٠:٤٨١٨:٤٧:٤٠١٩:٠٤:٠٨٢٣:٤٢:٠١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٦:٢١٠٥:٥٣:٣٠١٢:٢٠:٣٩١٨:٤٨:٠٤١٩:٠٤:٣٣٢٣:٤١:٤٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٥:٣١٠٥:٥٢:٥١١٢:٢٠:٣١١٨:٤٨:٢٨١٩:٠٤:٥٩٢٣:٤١:٣٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٤:٤٢٠٥:٥٢:١٢١٢:٢٠:٢٤١٨:٤٨:٥٢١٩:٠٥:٢٤٢٣:٤١:٢٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٣:٥٤٠٥:٥١:٣٤١٢:٢٠:١٧١٨:٤٩:١٦١٩:٠٥:٥١٢٣:٤١:١١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٣:٠٦٠٥:٥٠:٥٧١٢:٢٠:١١١٨:٤٩:٤١١٩:٠٦:١٧٢٣:٤١:٠٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٢:١٩٠٥:٥٠:٢١١٢:٢٠:٠٥١٨:٥٠:٠٥١٩:٠٦:٤٣٢٣:٤٠:٤٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣١:٣٣٠٥:٤٩:٤٥١٢:٢٠:٠٠١٨:٥٠:٣٠١٩:٠٧:١٠٢٣:٤٠:٣٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٠:٤٨٠٥:٤٩:١١١٢:١٩:٥٦١٨:٥٠:٥٥١٩:٠٧:٣٧٢٣:٤٠:٣٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٠:٠٤٠٥:٤٨:٣٨١٢:١٩:٥٢١٨:٥١:٢١١٩:٠٨:٠٤٢٣:٤٠:٢١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٩:٢١٠٥:٤٨:٠٥١٢:١٩:٤٨١٨:٥١:٤٦١٩:٠٨:٣١٢٣:٤٠:١٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٨:٣٨٠٥:٤٧:٣٤١٢:١٩:٤٦١٨:٥٢:١٢١٩:٠٨:٥٩٢٣:٤٠:٠٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٧:٥٧٠٥:٤٧:٠٣١٢:١٩:٤٣١٨:٥٢:٣٧١٩:٠٩:٢٦٢٣:٣٩:٥٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٧:١٧٠٥:٤٦:٣٤١٢:١٩:٤٢١٨:٥٣:٠٣١٩:٠٩:٥٤٢٣:٣٩:٥٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٦:٣٨٠٥:٤٦:٠٥١٢:١٩:٤٠١٨:٥٣:٢٩١٩:١٠:٢٢٢٣:٣٩:٤٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر جده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر جده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر جده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان جده

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر جده

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر جده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر جده

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر جده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر جده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر جده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر جده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جده برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر جده

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر جده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر جده

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر جده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر جده شهر جده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر جده شهر جده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر جده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جده برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر جده

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر جده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر جده

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٤٩٠٥:٤١:٤٥١٢:٢٥:١٢١٩:٠٨:٣٨١٩:٢٦:١٥٢٣:٤٣:٢٠
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٠٣٠٥:٤١:٥٩١٢:٢٥:٢٥١٩:٠٨:٥٠١٩:٢٦:٢٧٢٣:٤٣:٣٤
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:١٨٠٥:٤٢:١٣١٢:٢٥:٣٨١٩:٠٩:٠١١٩:٢٦:٣٨٢٣:٤٣:٤٨
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٤٠٥:٤٢:٢٨١٢:٢٥:٥١١٩:٠٩:١١١٩:٢٦:٤٨٢٣:٤٤:٠١
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٥١٠٥:٤٢:٤٤١٢:٢٦:٠٣١٩:٠٩:٢١١٩:٢٦:٥٧٢٣:٤٤:١٥
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:١٠٠٥:٤٣:٠١١٢:٢٦:١٦١٩:٠٩:٢٩١٩:٢٧:٠٥٢٣:٤٤:٢٩
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٩٠٥:٤٣:١٨١٢:٢٦:٢٨١٩:٠٩:٣٦١٩:٢٧:١٢٢٣:٤٤:٤٣
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٩٠٥:٤٣:٣٥١٢:٢٦:٤١١٩:٠٩:٤٣١٩:٢٧:١٨٢٣:٤٤:٥٧
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:١١٠٥:٤٣:٥٤١٢:٢٦:٥٣١٩:٠٩:٤٨١٩:٢٧:٢٣٢٣:٤٥:١١
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣٣٠٥:٤٤:١٢١٢:٢٧:٠٥١٩:٠٩:٥٣١٩:٢٧:٢٧٢٣:٤٥:٢٤
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٦٠٥:٤٤:٣٢١٢:٢٧:١٦١٩:٠٩:٥٦١٩:٢٧:٣٠٢٣:٤٥:٣٨
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٠٠٥:٤٤:٥٢١٢:٢٧:٢٧١٩:٠٩:٥٩١٩:٢٧:٣١٢٣:٤٥:٥٢
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٥٠٥:٤٥:١٢١٢:٢٧:٣٨١٩:١٠:٠٠١٩:٢٧:٣٢٢٣:٤٦:٠٥
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:١١٠٥:٤٥:٣٣١٢:٢٧:٤٩١٩:١٠:٠٠١٩:٢٧:٣١٢٣:٤٦:١٩
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣٧٠٥:٤٥:٥٤١٢:٢٧:٥٩١٩:٠٩:٥٩١٩:٢٧:٢٩٢٣:٤٦:٣٢
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠٤٠٥:٤٦:١٥١٢:٢٨:٠٩١٩:٠٩:٥٧١٩:٢٧:٢٦٢٣:٤٦:٤٥
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٣٢٠٥:٤٦:٣٧١٢:٢٨:١٩١٩:٠٩:٥٤١٩:٢٧:٢٢٢٣:٤٦:٥٨
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠١٠٥:٤٧:٠٠١٢:٢٨:٢٨١٩:٠٩:٥٠١٩:٢٧:١٧٢٣:٤٧:١٠
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٠٠٥:٤٧:٢٢١٢:٢٨:٣٧١٩:٠٩:٤٥١٩:٢٧:١١٢٣:٤٧:٢٣
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٠٠٥:٤٧:٤٥١٢:٢٨:٤٦١٩:٠٩:٣٩١٩:٢٧:٠٣٢٣:٤٧:٣٤
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٠٠٥:٤٨:٠٨١٢:٢٨:٥٤١٩:٠٩:٣١١٩:٢٦:٥٤٢٣:٤٧:٤٦
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠١٠٥:٤٨:٣٢١٢:٢٩:٠١١٩:٠٩:٢٢١٩:٢٦:٤٤٢٣:٤٧:٥٧
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٣٠٥:٤٨:٥٥١٢:٢٩:٠٨١٩:٠٩:١٣١٩:٢٦:٣٣٢٣:٤٨:٠٨
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٤٠٥:٤٩:١٩١٢:٢٩:١٥١٩:٠٩:٠٢١٩:٢٦:٢١٢٣:٤٨:١٩
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٧٠٥:٤٩:٤٣١٢:٢٩:٢١١٩:٠٨:٥٠١٩:٢٦:٠٧٢٣:٤٨:٢٩
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٩٠٥:٥٠:٠٧١٢:٢٩:٢٦١٩:٠٨:٣٦١٩:٢٥:٥٣٢٣:٤٨:٣٩
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٢٠٥:٥٠:٣١١٢:٢٩:٣١١٩:٠٨:٢٢١٩:٢٥:٣٧٢٣:٤٨:٤٩
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٥٠٥:٥٠:٥٥١٢:٢٩:٣٦١٩:٠٨:٠٦١٩:٢٥:٢٠٢٣:٤٨:٥٧
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٩٠٥:٥١:١٩١٢:٢٩:٤٠١٩:٠٧:٥٠١٩:٢٥:٠١٢٣:٤٩:٠٦
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٢٠٥:٥١:٤٤١٢:٢٩:٤٣١٩:٠٧:٣٢١٩:٢٤:٤٢٢٣:٤٩:١٤
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٦٠٥:٥٢:٠٨١٢:٢٩:٤٦١٩:٠٧:١٣١٩:٢٤:٢١٢٣:٤٩:٢١

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر جده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر جده شهر جده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر جده شهر جده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر جده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جده برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر جده

جده (به عربی: مدینة جَدّة)، شهری است در غرب کشور پادشاهی عربستان سعودی واقع در شبه جزیره عربستان.

شهر جده در ویکیپدیا

شهر جده

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر جده موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر جده برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر جده بر روی نقشه

شهر جده بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر جده

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر جده است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر جده
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر جده + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر جده + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر جده + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر جده + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر جده + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای عربستان سعودی
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر جده

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر جده رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق جده ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق جده
زمان پخش اذان آنلاین به افق جده
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق جده ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ جده دانلود pdf
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ جده دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق جده
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق جده ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر جده یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٦
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو