جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر کوفه

نجف | نجف | عراق

اوقات شرعی امروز کوفه

اذان صبح: ٠٣:٢٧:٢٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٠٤:٠٢
اذان ظهر: ١٢:٠٧:٥٩
غروب آفتاب: ١٩:١١:٤٤
اذان مغرب: ١٩:٣١:٢٤
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٩:٥٧

پنج شنبه ١٩ تیر ١٣٩٩
١٧ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٩ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر کوفه (شهرستان نجف) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٩ تیر ٩٩ شهر کوفه)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر کوفه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر کوفه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
سه چیز است كه در هر كس باشد، ایمانش كامل است: مردی كه در راه خدا از سرزنش ملامت كننده ترسی ندارد و در چیزی از عملش، ریا نمی‌كند و زمانی كه دو كار بر او پیش آمد كه یكی برای دنیا و دیگری برای آخرت باشد، كار مربوط به آخرت را بر دنیا اختیار می‌كند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر کوفه

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر کوفه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر کوفه ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر کوفه (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر کوفه ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان کوفه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:١١:٢٩٠٥:٣٥:٠٣١٢:٠٢:٥٦١٨:٣١:١٦١٨:٤٩:٠٢٢٣:٢٠:٤١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:١٠:٠٦٠٥:٣٣:٥٢١٢:٠٢:٤١١٨:٣١:٥٨١٨:٤٩:٤٦٢٣:٢٠:٢٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٠٨:٤٣٠٥:٣٢:٤٢١٢:٠٢:٢٧١٨:٣٢:٣٩١٨:٥٠:٢٩٢٣:٢٠:٠٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٠٧:٢٠٠٥:٣١:٣٣١٢:٠٢:١٣١٨:٣٣:٢١١٨:٥١:١٣٢٣:١٩:٣٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٠٥:٥٧٠٥:٣٠:٢٤١٢:٠٢:٠٠١٨:٣٤:٠٣١٨:٥١:٥٦٢٣:١٩:١٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٠٤:٣٦٠٥:٢٩:١٦١٢:٠١:٤٧١٨:٣٤:٤٥١٨:٥٢:٤٠٢٣:١٨:٥٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٠٣:١٤٠٥:٢٨:٠٩١٢:٠١:٣٤١٨:٣٥:٢٦١٨:٥٣:٢٤٢٣:١٨:٤٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٠١:٥٣٠٥:٢٧:٠٢١٢:٠١:٢٢١٨:٣٦:٠٨١٨:٥٤:٠٩٢٣:١٨:٢١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٠٠:٣٣٠٥:٢٥:٥٦١٢:٠١:١٠١٨:٣٦:٥١١٨:٥٤:٥٣٢٣:١٨:٠٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٣:٥٩:١٣٠٥:٢٤:٥١١٢:٠٠:٥٩١٨:٣٧:٣٣١٨:٥٥:٣٧٢٣:١٧:٤٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٣:٥٧:٥٣٠٥:٢٣:٤٧١٢:٠٠:٤٨١٨:٣٨:١٥١٨:٥٦:٢٢٢٣:١٧:٢٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٣:٥٦:٣٥٠٥:٢٢:٤٤١٢:٠٠:٣٧١٨:٣٨:٥٧١٨:٥٧:٠٧٢٣:١٧:٠٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٣:٥٥:١٧٠٥:٢١:٤١١٢:٠٠:٢٨١٨:٣٩:٤٠١٨:٥٧:٥١٢٣:١٦:٥٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٣:٥٣:٥٩٠٥:٢٠:٤٠١٢:٠٠:١٨١٨:٤٠:٢٢١٨:٥٨:٣٦٢٣:١٦:٣٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٣:٥٢:٤٣٠٥:١٩:٣٩١٢:٠٠:٠٩١٨:٤١:٠٥١٨:٥٩:٢١٢٣:١٦:١٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٣:٥١:٢٧٠٥:١٨:٤٠١٢:٠٠:٠١١٨:٤١:٤٧١٩:٠٠:٠٦٢٣:١٦:٠٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٣:٥٠:١٢٠٥:١٧:٤١١١:٥٩:٥٣١٨:٤٢:٣٠١٩:٠٠:٥٢٢٣:١٥:٤٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٣:٤٨:٥٨٠٥:١٦:٤٤١١:٥٩:٤٦١٨:٤٣:١٣١٩:٠١:٣٧٢٣:١٥:٢٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٣:٤٧:٤٥٠٥:١٥:٤٧١١:٥٩:٣٩١٨:٤٣:٥٥١٩:٠٢:٢٢٢٣:١٥:١٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٣:٤٦:٣٢٠٥:١٤:٥٢١١:٥٩:٣٣١٨:٤٤:٣٨١٩:٠٣:٠٧٢٣:١٥:٠٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٣:٤٥:٢١٠٥:١٣:٥٧١١:٥٩:٢٧١٨:٤٥:٢١١٩:٠٣:٥٣٢٣:١٤:٤٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٣:٤٤:١١٠٥:١٣:٠٤١١:٥٩:٢٢١٨:٤٦:٠٤١٩:٠٤:٣٨٢٣:١٤:٣٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٣:٤٣:٠١٠٥:١٢:١٢١١:٥٩:١٧١٨:٤٦:٤٦١٩:٠٥:٢٣٢٣:١٤:٢٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٣:٤١:٥٣٠٥:١١:٢١١١:٥٩:١٣١٨:٤٧:٢٩١٩:٠٦:٠٩٢٣:١٤:٠٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٣:٤٠:٤٦٠٥:١٠:٣١١١:٥٩:١٠١٨:٤٨:١٢١٩:٠٦:٥٤٢٣:١٣:٥٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٣:٣٩:٤٠٠٥:٠٩:٤٢١١:٥٩:٠٧١٨:٤٨:٥٤١٩:٠٧:٣٩٢٣:١٣:٤٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٣:٣٨:٣٥٠٥:٠٨:٥٥١١:٥٩:٠٥١٨:٤٩:٣٧١٩:٠٨:٢٤٢٣:١٣:٣٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٣٧:٣٢٠٥:٠٨:٠٩١١:٥٩:٠٣١٨:٥٠:١٩١٩:٠٩:٠٩٢٣:١٣:٢٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٣٦:٢٩٠٥:٠٧:٢٤١١:٥٩:٠٢١٨:٥١:٠١١٩:٠٩:٥٤٢٣:١٣:١٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر کوفه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر کوفه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر کوفه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کوفه

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر کوفه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر کوفه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کوفه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر کوفه

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر کوفه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر کوفه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر کوفه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر کوفه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کوفه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر کوفه

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر کوفه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کوفه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر کوفه

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر کوفه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر کوفه شهر کوفه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر کوفه شهر کوفه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر کوفه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کوفه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر کوفه

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر کوفه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کوفه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر کوفه

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٣:١٨:٣٩٠٤:٥٧:٠٥١٢:٠٤:٣٣١٩:١٢:٠١١٩:٣١:٥٩٢٣:١٥:٢٧
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٣:١٨:٥٣٠٤:٥٧:١٩١٢:٠٤:٤٦١٩:١٢:١٢١٩:٣٢:١٠٢٣:١٥:٤١
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٣:١٩:٠٩٠٤:٥٧:٣٤١٢:٠٤:٥٩١٩:١٢:٢٢١٩:٣٢:٢٠٢٣:١٥:٥٥
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٣:١٩:٢٨٠٤:٥٧:٥١١٢:٠٥:١٢١٩:١٢:٣١١٩:٣٢:٢٨٢٣:١٦:٠٩
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٣:١٩:٤٨٠٤:٥٨:٠٨١٢:٠٥:٢٥١٩:١٢:٣٨١٩:٣٢:٣٥٢٣:١٦:٢٤
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٢٠:١٠٠٤:٥٨:٢٧١٢:٠٥:٣٧١٩:١٢:٤٤١٩:٣٢:٤٠٢٣:١٦:٣٩
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٢٠:٣٤٠٤:٥٨:٤٧١٢:٠٥:٥٠١٩:١٢:٤٨١٩:٣٢:٤٤٢٣:١٦:٥٤
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٢٠:٥٩٠٤:٥٩:٠٨١٢:٠٦:٠٢١٩:١٢:٥١١٩:٣٢:٤٦٢٣:١٧:٠٩
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٢١:٢٧٠٤:٥٩:٣٠١٢:٠٦:١٤١٩:١٢:٥٣١٩:٣٢:٤٧٢٣:١٧:٢٤
١٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٢١:٥٦٠٤:٥٩:٥٣١٢:٠٦:٢٦١٩:١٢:٥٣١٩:٣٢:٤٦٢٣:١٧:٤٠
١١ تیر ١٣٩٩٠٣:٢٢:٢٧٠٥:٠٠:١٧١٢:٠٦:٣٧١٩:١٢:٥١١٩:٣٢:٤٣٢٣:١٧:٥٥
١٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٢٢:٥٩٠٥:٠٠:٤٢١٢:٠٦:٤٩١٩:١٢:٤٨١٩:٣٢:٣٩٢٣:١٨:١٠
١٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٢٣:٣٣٠٥:٠١:٠٨١٢:٠٧:٠٠١٩:١٢:٤٣١٩:٣٢:٣٣٢٣:١٨:٢٦
١٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٢٤:٠٨٠٥:٠١:٣٥١٢:٠٧:١٠١٩:١٢:٣٧١٩:٣٢:٢٦٢٣:١٨:٤١
١٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٢٤:٤٥٠٥:٠٢:٠٣١٢:٠٧:٢١١٩:١٢:٣٠١٩:٣٢:١٧٢٣:١٨:٥٧
١٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٢٥:٢٣٠٥:٠٢:٣١١٢:٠٧:٣١١٩:١٢:٢٠١٩:٣٢:٠٦٢٣:١٩:١٢
١٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٢٦:٠٣٠٥:٠٣:٠١١٢:٠٧:٤٠١٩:١٢:١٠١٩:٣١:٥٤٢٣:١٩:٢٧
١٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٢٦:٤٤٠٥:٠٣:٣١١٢:٠٧:٥٠١٩:١١:٥٧١٩:٣١:٤٠٢٣:١٩:٤٢
١٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٢٧:٢٦٠٥:٠٤:٠٢١٢:٠٧:٥٩١٩:١١:٤٤١٩:٣١:٢٤٢٣:١٩:٥٧
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٢٨:١٠٠٥:٠٤:٣٤١٢:٠٨:٠٧١٩:١١:٢٨١٩:٣١:٠٧٢٣:٢٠:١١
٢١ تیر ١٣٩٩٠٣:٢٨:٥٥٠٥:٠٥:٠٦١٢:٠٨:١٥١٩:١١:١١١٩:٣٠:٤٨٢٣:٢٠:٢٦
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٢٩:٤٠٠٥:٠٥:٣٩١٢:٠٨:٢٢١٩:١٠:٥٣١٩:٣٠:٢٨٢٣:٢٠:٤٠
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٠:٢٧٠٥:٠٦:١٣١٢:٠٨:٢٩١٩:١٠:٣٣١٩:٣٠:٠٦٢٣:٢٠:٥٤
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٣١:١٥٠٥:٠٦:٤٧١٢:٠٨:٣٦١٩:١٠:١١١٩:٢٩:٤٢٢٣:٢١:٠٧
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٢:٠٤٠٥:٠٧:٢١١٢:٠٨:٤٢١٩:٠٩:٤٨١٩:٢٩:١٧٢٣:٢١:٢١
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٢:٥٣٠٥:٠٧:٥٧١٢:٠٨:٤٨١٩:٠٩:٢٤١٩:٢٨:٥٠٢٣:٢١:٣٤
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٣:٤٤٠٥:٠٨:٣٢١٢:٠٨:٥٣١٩:٠٨:٥٧١٩:٢٨:٢٢٢٣:٢١:٤٦
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٤:٣٥٠٥:٠٩:٠٩١٢:٠٨:٥٧١٩:٠٨:٣٠١٩:٢٧:٥٢٢٣:٢١:٥٨
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٥:٢٧٠٥:٠٩:٤٥١٢:٠٩:٠١١٩:٠٨:٠١١٩:٢٧:٢١٢٣:٢٢:١٠
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٦:١٩٠٥:١٠:٢٢١٢:٠٩:٠٥١٩:٠٧:٣٠١٩:٢٦:٤٨٢٣:٢٢:٢١
٣١ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٧:١٢٠٥:١٠:٥٩١٢:٠٩:٠٧١٩:٠٦:٥٨١٩:٢٦:١٣٢٣:٢٢:٣٢

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر کوفه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر کوفه شهر کوفه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر کوفه شهر کوفه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر کوفه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کوفه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر کوفه

بخشی از مجموعه مقاله‌های: اسلام اصول توحید نبوت معاد خاص تشیع: امامت عدل فروع نماز روزه زکات حج جهاد خاص تشیع: خمس امر به معروف نهی از منکر تولی تبری منابع اسلامی قرآن عقل سنت (حدیث) شخصیت‌ها محمد اهل بیت خلفای راشدین امامان شیعه صحابهٔ محمد مذاهب تسنن تشیع تصوف علوم حدیث تفسیر فقه کلام فلسفه عرفان تاریخ امویان عباسیان فاطمیان مملوکان عثمانیان صفویان آخرالزمان جغرافیا ...

شهر کوفه در ویکیپدیا

شهر کوفه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر کوفه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر کوفه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر کوفه بر روی نقشه

شهر کوفه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر کوفه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر کوفه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر کوفه
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر کوفه + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر کوفه + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر کوفه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر کوفه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر کوفه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای عراق
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر کوفه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر کوفه رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق کوفه
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ کوفه دانلود pdf
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ کوفه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کوفه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق کوفه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق کوفه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کوفه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کوفه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر کوفه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٦
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو