جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر کوفه

نجف | نجف | عراق

اوقات شرعی امروز کوفه


اذان صبح: ٠٥:١٣:١٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٧:٠٦
اذان ظهر: ١١:٤٨:٤١
غروب آفتاب: ١٦:٥٩:٥٧
اذان مغرب: ١٧:١٨:٣٨
نیمه شب: ٢٣:٠٦:٥٩

جمعه ٠١ آذر ١٣٩٨
٢٤ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٢ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر کوفه (شهرستان نجف) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ آذر ٩٨ شهر کوفه)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر کوفه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کوفه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آنتونی رابینز
یكی از سست‌كننده‌ترین باورهایی كه می‌توانیم داشته باشیم، آن است كه گمان كنیم رویدادها، امور و پدیده‌ها در كنترل ما نیستند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر کوفه

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر کوفه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر کوفه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر کوفه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر کوفه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کوفه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٣:٥٤:٥٨٠٥:٢١:٢٦١٢:٠٠:٢٥١٨:٣٩:٥٠١٨:٥٨:٠٢٢٣:١٦:٤٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٣:٥٣:٤١٠٥:٢٠:٢٥١٢:٠٠:١٦١٨:٤٠:٣٢١٨:٥٨:٤٧٢٣:١٦:٢٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٣:٥٢:٢٤٠٥:١٩:٢٥١٢:٠٠:٠٧١٨:٤١:١٥١٨:٥٩:٣٢٢٣:١٦:١٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٣:٥١:٠٩٠٥:١٨:٢٦١١:٥٩:٥٩١٨:٤١:٥٨١٩:٠٠:١٧٢٣:١٥:٥٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٣:٤٩:٥٤٠٥:١٧:٢٧١١:٥٩:٥١١٨:٤٢:٤٠١٩:٠١:٠٢٢٣:١٥:٤٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٣:٤٨:٤٠٠٥:١٦:٣٠١١:٥٩:٤٤١٨:٤٣:٢٣١٩:٠١:٤٨٢٣:١٥:٢٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٣:٤٧:٢٧٠٥:١٥:٣٤١١:٥٩:٣٧١٨:٤٤:٠٦١٩:٠٢:٣٣٢٣:١٥:١٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٣:٤٦:١٥٠٥:١٤:٣٨١١:٥٩:٣١١٨:٤٤:٤٨١٩:٠٣:١٨٢٣:١٤:٥٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٣:٤٥:٠٤٠٥:١٣:٤٤١١:٥٩:٢٦١٨:٤٥:٣١١٩:٠٤:٠٤٢٣:١٤:٤٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٣:٤٣:٥٤٠٥:١٢:٥١١١:٥٩:٢١١٨:٤٦:١٤١٩:٠٤:٤٩٢٣:١٤:٢٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٣:٤٢:٤٥٠٥:١١:٥٩١١:٥٩:١٦١٨:٤٦:٥٦١٩:٠٥:٣٤٢٣:١٤:١٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٣:٤١:٣٧٠٥:١١:٠٩١١:٥٩:١٢١٨:٤٧:٣٩١٩:٠٦:١٩٢٣:١٤:٠٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٤٠:٣٠٠٥:١٠:١٩١١:٥٩:٠٩١٨:٤٨:٢٢١٩:٠٧:٠٥٢٣:١٣:٥٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٣٩:٢٤٠٥:٠٩:٣١١١:٥٩:٠٦١٨:٤٩:٠٤١٩:٠٧:٥٠٢٣:١٣:٤٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٣٨:٢٠٠٥:٠٨:٤٤١١:٥٩:٠٤١٨:٤٩:٤٧١٩:٠٨:٣٥٢٣:١٣:٣٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٣٧:١٦٠٥:٠٧:٥٨١١:٥٩:٠٣١٨:٥٠:٢٩١٩:٠٩:٢٠٢٣:١٣:٢٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٣٦:١٤٠٥:٠٧:١٤١١:٥٩:٠٢١٨:٥١:١١١٩:١٠:٠٤٢٣:١٣:١٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٣٥:١٤٠٥:٠٦:٣٠١١:٥٩:٠١١٨:٥١:٥٣١٩:١٠:٤٩٢٣:١٣:٠٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٣٤:١٥٠٥:٠٥:٤٨١١:٥٩:٠١١٨:٥٢:٣٥١٩:١١:٣٤٢٣:١٢:٥٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٣٣:١٧٠٥:٠٥:٠٨١١:٥٩:٠٢١٨:٥٣:١٦١٩:١٢:١٨٢٣:١٢:٤٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٣٢:٢٠٠٥:٠٤:٢٩١١:٥٩:٠٣١٨:٥٣:٥٨١٩:١٣:٠٢٢٣:١٢:٤٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٣١:٢٥٠٥:٠٣:٥١١١:٥٩:٠٥١٨:٥٤:٣٩١٩:١٣:٤٥٢٣:١٢:٣٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٣٠:٣٢٠٥:٠٣:١٤١١:٥٩:٠٧١٨:٥٥:٢٠١٩:١٤:٢٩٢٣:١٢:٣٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٢٩:٤٠٠٥:٠٢:٣٩١١:٥٩:١٠١٨:٥٦:٠٠١٩:١٥:١٢٢٣:١٢:٢٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٢٨:٥٠٠٥:٠٢:٠٥١١:٥٩:١٤١٨:٥٦:٤٠١٩:١٥:٥٤٢٣:١٢:٢١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٢٨:٠١٠٥:٠١:٣٣١١:٥٩:١٨١٨:٥٧:٢٠١٩:١٦:٣٧٢٣:١٢:١٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٢٧:١٤٠٥:٠١:٠٢١١:٥٩:٢٢١٨:٥٨:٠٠١٩:١٧:١٨٢٣:١٢:١٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٢٦:٢٩٠٥:٠٠:٣٣١١:٥٩:٢٧١٨:٥٨:٣٩١٩:١٨:٠٠٢٣:١٢:١٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٣:٢٥:٤٥٠٥:٠٠:٠٥١١:٥٩:٣٣١٨:٥٩:١٧١٩:١٨:٤١٢٣:١٢:١٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کوفه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کوفه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کوفه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کوفه

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر کوفه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر کوفه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کوفه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر کوفه

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر کوفه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر کوفه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر کوفه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر کوفه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کوفه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر کوفه

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش شهر کوفه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کوفه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر کوفه

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:١٦٠٦:٣٧:٠٦١١:٤٨:٤١١٦:٥٩:٥٧١٧:١٨:٣٨٢٣:٠٦:٥٩
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٠١٠٦:٣٧:٥٩١١:٤٨:٥٧١٦:٥٩:٣٦١٧:١٨:٢٠٢٣:٠٧:١٢
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٧٠٦:٣٨:٥٢١١:٤٩:١٤١٦:٥٩:١٨١٧:١٨:٠٣٢٣:٠٧:٢٥
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٢٠٦:٣٩:٤٤١١:٤٩:٣١١٦:٥٩:٠١١٧:١٧:٤٩٢٣:٠٧:٣٩
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:١٧٠٦:٤٠:٣٦١١:٤٩:٥٠١٦:٥٨:٤٦١٧:١٧:٣٦٢٣:٠٧:٥٤
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٠٢٠٦:٤١:٢٨١١:٥٠:٠٩١٦:٥٨:٣٣١٧:١٧:٢٤٢٣:٠٨:١٠
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٤٧٠٦:٤٢:٢٠١١:٥٠:٢٨١٦:٥٨:٢٢١٧:١٧:١٥٢٣:٠٨:٢٧
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٣١٠٦:٤٣:١١١١:٥٠:٤٩١٦:٥٨:١٢١٧:١٧:٠٧٢٣:٠٨:٤٤
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:١٦٠٦:٤٤:٠٢١١:٥١:١٠١٦:٥٨:٠٥١٧:١٧:٠١٢٣:٠٩:٠٢
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٠٠٦:٤٤:٥٢١١:٥١:٣٢١٦:٥٧:٥٩١٧:١٦:٥٧٢٣:٠٩:٢١
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٤٠٦:٤٥:٤٢١١:٥١:٥٥١٦:٥٧:٥٤١٧:١٦:٥٤٢٣:٠٩:٤١
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٧٠٦:٤٦:٣١١١:٥٢:١٨١٦:٥٧:٥٢١٧:١٦:٥٣٢٣:١٠:٠١
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٠٠٦:٤٧:٢٠١١:٥٢:٤٢١٦:٥٧:٥٢١٧:١٦:٥٤٢٣:١٠:٢٢
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٣٠٦:٤٨:٠٨١١:٥٣:٠٦١٦:٥٧:٥٣١٧:١٦:٥٧٢٣:١٠:٤٤
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٣٥٠٦:٤٨:٥٥١١:٥٣:٣١١٦:٥٧:٥٦١٧:١٧:٠٢٢٣:١١:٠٧
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:١٧٠٦:٤٩:٤٢١١:٥٣:٥٦١٦:٥٨:٠١١٧:١٧:٠٨٢٣:١١:٣٠
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥٨٠٦:٥٠:٢٨١١:٥٤:٢٢١٦:٥٨:٠٧١٧:١٧:١٦٢٣:١١:٥٣
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣٩٠٦:٥١:١٣١١:٥٤:٤٩١٦:٥٨:١٦١٧:١٧:٢٥٢٣:١٢:١٨
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:١٩٠٦:٥١:٥٧١١:٥٥:١٦١٦:٥٨:٢٦١٧:١٧:٣٦٢٣:١٢:٤٣
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٩٠٦:٥٢:٤٠١١:٥٥:٤٣١٦:٥٨:٣٨١٧:١٧:٤٩٢٣:١٣:٠٨
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٣٨٠٦:٥٣:٢٣١١:٥٦:١١١٦:٥٨:٥٢١٧:١٨:٠٤٢٣:١٣:٣٤
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:١٦٠٦:٥٤:٠٤١١:٥٦:٣٩١٦:٥٩:٠٧١٧:١٨:٢٠٢٣:١٤:٠٠
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٥٤٠٦:٥٤:٤٤١١:٥٧:٠٧١٦:٥٩:٢٤١٧:١٨:٣٨٢٣:١٤:٢٧
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٣١٠٦:٥٥:٢٤١١:٥٧:٣٦١٦:٥٩:٤٣١٧:١٨:٥٧٢٣:١٤:٥٥
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٠٧٠٦:٥٦:٠٢١١:٥٨:٠٥١٧:٠٠:٠٣١٧:١٩:١٨٢٣:١٥:٢٢
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٤٢٠٦:٥٦:٣٩١١:٥٨:٣٤١٧:٠٠:٢٥١٧:١٩:٤١٢٣:١٥:٥١
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:١٦٠٦:٥٧:١٥١١:٥٩:٠٣١٧:٠٠:٤٩١٧:٢٠:٠٥٢٣:١٦:١٩
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٤٩٠٦:٥٧:٤٩١١:٥٩:٣٣١٧:٠١:١٤١٧:٢٠:٣٠٢٣:١٦:٤٨
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٢٢٠٦:٥٨:٢٣١٢:٠٠:٠٢١٧:٠١:٤١١٧:٢٠:٥٧٢٣:١٧:١٧
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٥٣٠٦:٥٨:٥٤١٢:٠٠:٣٢١٧:٠٢:٠٩١٧:٢١:٢٦٢٣:١٧:٤٦

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر کوفه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر کوفه شهر کوفه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر کوفه شهر کوفه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر کوفه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کوفه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر کوفه

بخشی از مجموعه مقاله‌های: اسلام اصول توحید نبوت معاد خاص تشیع: امامت عدل فروع نماز روزه زکات حج جهاد خاص تشیع: خمس امر به معروف نهی از منکر تولی تبری منابع اسلامی قرآن عقل سنت (حدیث) شخصیت‌ها محمد اهل بیت خلفای راشدین امامان شیعه صحابهٔ محمد مذاهب تسنن تشیع تصوف علوم حدیث تفسیر فقه کلام فلسفه عرفان تاریخ امویان عباسیان فاطمیان مملوکان عثمانیان صفویان آخرالزمان جغرافیا ...

شهر کوفه در ویکیپدیا

شهر کوفه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر کوفه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر کوفه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر کوفه بر روی نقشه

شهر کوفه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر کوفه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر کوفه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر کوفه
اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر کوفه + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر کوفه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کوفه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای عراق
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر کوفه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر کوفه رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کوفه
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کوفه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق کوفه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کوفه
افق شرعی امروز فردا کوفه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا کوفه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کوفه دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کوفه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر کوفه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٦
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو