جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر کوفه

نجف | نجف | عراق

اوقات شرعی امروز کوفه

اذان صبح: ٠٤:٣٦:٢٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٦:١٤
اذان ظهر: ١١:٥٢:٢٧
غروب آفتاب: ١٧:٤٨:١٠
اذان مغرب: ١٨:٠٥:٢٩
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٢:٣٨

یکشنبه ٠٩ مهر ١٤٠٢
١٥ ربیع الاول ١٤٤٥ قمری
٠١ اکتبر ٢٠٢٣ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر کوفه (شهرستان نجف) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ مهر ٠٢ شهر کوفه)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٠٢ شهر کوفه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٢ شهر کوفه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز همبستگی و همدردی با کودکان و نوجوانان فلسطینی
روز جهانی سالمندان

آنتونی رابینز
رسیدن به برخی چیزها ایمان محكم و انرژی و تلاش فراوان می خواهد، گرچه می توان به آنها رسید، اما باید به راستی كار كرد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر کوفه

اوقات شرعی مهر ٠٢ | اوقات شرعی اکتبر ٢٣ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٥ | + اوقات شرعی رمضان ٢

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر کوفه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر کوفه ١٤٠٢ - ٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی

برابر با سال ١٤٤٥ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٢ شهر کوفه (سال ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی | ١٤٤٥ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: سه شنبه ٢٢ اسفند ١٤٠٢ | ١٢ مارس ٢٠٢٤
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ فروردین ١٤٠٣ | ١١ آوریل ٢٠٢٤ (اول شوال ١٤٤٥)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر کوفه ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی | ١٤٤٥ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان کوفه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٢/١٢/٢٢٠٤:٥٦:٣٩٠٦:١٦:٢١١٢:١٢:١٨١٨:٠٨:٤٥١٨:٢٦:٠٤٢٣:٣٢:٠٣
٠٢ رمضان | ٠٢/١٢/٢٣٠٤:٥٥:٢٢٠٦:١٥:٠٥١٢:١٢:٠٢١٨:٠٩:٢٨١٨:٢٦:٤٦٢٣:٣١:٤٦
٠٣ رمضان | ٠٢/١٢/٢٤٠٤:٥٤:٠٤٠٦:١٣:٥٠١٢:١١:٤٥١٨:١٠:١١١٨:٢٧:٢٩٢٣:٣١:٢٨
٠٤ رمضان | ٠٢/١٢/٢٥٠٤:٥٢:٤٦٠٦:١٢:٣٤١٢:١١:٢٨١٨:١٠:٥٣١٨:٢٨:١١٢٣:٣١:١٠
٠٥ رمضان | ٠٢/١٢/٢٦٠٤:٥١:٢٧٠٦:١١:١٧١٢:١١:١١١٨:١١:٣٥١٨:٢٨:٥٣٢٣:٣٠:٥١
٠٦ رمضان | ٠٢/١٢/٢٧٠٤:٥٠:٠٧٠٦:١٠:٠١١٢:١٠:٥٤١٨:١٢:١٧١٨:٢٩:٣٦٢٣:٣٠:٣٢
٠٧ رمضان | ٠٢/١٢/٢٨٠٤:٤٨:٤٧٠٦:٠٨:٤٤١٢:١٠:٣٧١٨:١٢:٥٩١٨:٣٠:١٨٢٣:٣٠:١٣
٠٨ رمضان | ٠٢/١٢/٢٩٠٤:٤٧:٢٦٠٦:٠٧:٢٧١٢:١٠:١٩١٨:١٣:٤١١٨:٣١:٠٠٢٣:٢٩:٥٣
٠٩ رمضان | ٠٣/٠١/٠١٠٤:٤٦:٠٥٠٦:٠٦:١٠١٢:١٠:٠١١٨:١٤:٢٣١٨:٣١:٤١٢٣:٢٩:٣٣
١٠ رمضان | ٠٣/٠١/٠٢٠٤:٤٤:٤٤٠٦:٠٤:٥٣١٢:٠٩:٤٤١٨:١٥:٠٤١٨:٣٢:٢٣٢٣:٢٩:١٣
١١ رمضان | ٠٣/٠١/٠٣٠٤:٤٣:٢٢٠٦:٠٣:٣٦١٢:٠٩:٢٦١٨:١٥:٤٥١٨:٣٣:٠٥٢٣:٢٨:٥٢
١٢ رمضان | ٠٣/٠١/٠٤٠٤:٤٢:٠٠٠٦:٠٢:١٨١٢:٠٩:٠٨١٨:١٦:٢٧١٨:٣٣:٤٧٢٣:٢٨:٣٢
١٣ رمضان | ٠٣/٠١/٠٥٠٤:٤٠:٣٧٠٦:٠١:٠١١٢:٠٨:٥٠١٨:١٧:٠٨١٨:٣٤:٢٨٢٣:٢٨:١١
١٤ رمضان | ٠٣/٠١/٠٦٠٤:٣٩:١٤٠٥:٥٩:٤٤١٢:٠٨:٣٢١٨:١٧:٤٩١٨:٣٥:١٠٢٣:٢٧:٥٠
١٥ رمضان | ٠٣/٠١/٠٧٠٤:٣٧:٥٠٠٥:٥٨:٢٧١٢:٠٨:١٣١٨:١٨:٣٠١٨:٣٥:٥٢٢٣:٢٧:٢٨
١٦ رمضان | ٠٣/٠١/٠٨٠٤:٣٦:٢٧٠٥:٥٧:٠٩١٢:٠٧:٥٥١٨:١٩:١١١٨:٣٦:٣٣٢٣:٢٧:٠٧
١٧ رمضان | ٠٣/٠١/٠٩٠٤:٣٥:٠٣٠٥:٥٥:٥٢١٢:٠٧:٣٧١٨:١٩:٥٢١٨:٣٧:١٥٢٣:٢٦:٤٥
١٨ رمضان | ٠٣/٠١/١٠٠٤:٣٣:٣٩٠٥:٥٤:٣٥١٢:٠٧:١٩١٨:٢٠:٣٣١٨:٣٧:٥٧٢٣:٢٦:٢٣
١٩ رمضان | ٠٣/٠١/١١٠٤:٣٢:١٤٠٥:٥٣:١٩١٢:٠٧:٠١١٨:٢١:١٣١٨:٣٨:٣٨٢٣:٢٦:٠٢
٢٠ رمضان | ٠٣/٠١/١٢٠٤:٣٠:٥٠٠٥:٥٢:٠٢١٢:٠٦:٤٣١٨:٢١:٥٤١٨:٣٩:٢٠٢٣:٢٥:٤٠
٢١ رمضان | ٠٣/٠١/١٣٠٤:٢٩:٢٥٠٥:٥٠:٤٦١٢:٠٦:٢٦١٨:٢٢:٣٥١٨:٤٠:٠٢٢٣:٢٥:١٨
٢٢ رمضان | ٠٣/٠١/١٤٠٤:٢٨:٠١٠٥:٤٩:٢٩١٢:٠٦:٠٨١٨:٢٣:١٦١٨:٤٠:٤٤٢٣:٢٤:٥٦
٢٣ رمضان | ٠٣/٠١/١٥٠٤:٢٦:٣٦٠٥:٤٨:١٣١٢:٠٥:٥٠١٨:٢٣:٥٦١٨:٤١:٢٦٢٣:٢٤:٣٤
٢٤ رمضان | ٠٣/٠١/١٦٠٤:٢٥:١١٠٥:٤٦:٥٨١٢:٠٥:٣٣١٨:٢٤:٣٧١٨:٤٢:٠٨٢٣:٢٤:١٢
٢٥ رمضان | ٠٣/٠١/١٧٠٤:٢٣:٤٦٠٥:٤٥:٤٢١٢:٠٥:١٦١٨:٢٥:١٨١٨:٤٢:٥٠٢٣:٢٣:٥٠
٢٦ رمضان | ٠٣/٠١/١٨٠٤:٢٢:٢١٠٥:٤٤:٢٨١٢:٠٤:٥٩١٨:٢٥:٥٩١٨:٤٣:٣٢٢٣:٢٣:٢٨
٢٧ رمضان | ٠٣/٠١/١٩٠٤:٢٠:٥٦٠٥:٤٣:١٣١٢:٠٤:٤٢١٨:٢٦:٤٠١٨:٤٤:١٤٢٣:٢٣:٠٦
٢٨ رمضان | ٠٣/٠١/٢٠٠٤:١٩:٣٢٠٥:٤١:٥٩١٢:٠٤:٢٥١٨:٢٧:٢١١٨:٤٤:٥٧٢٣:٢٢:٤٤
٢٩ رمضان | ٠٣/٠١/٢١٠٤:١٨:٠٧٠٥:٤٠:٤٥١٢:٠٤:٠٩١٨:٢٨:٠٢١٨:٤٥:٣٩٢٣:٢٢:٢٢
٣٠ رمضان | ٠٣/٠١/٢٢٠٤:١٦:٤٢٠٥:٣٩:٣٢١٢:٠٣:٥٣١٨:٢٨:٤٣١٨:٤٦:٢٢٢٣:٢٢:٠٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی | ١٤٤٥ قمری شهر کوفه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی | ١٤٤٥ قمری شهر کوفه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی | ١٤٤٥ قمری شهر کوفه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کوفه

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٥ قمری شهر کوفه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٥ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر کوفه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کوفه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٥ قمری شهر کوفه

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٥ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٥ هـ.ق
شهر کوفه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٥ هـ.ق شهر کوفه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٥ هـ.ق شهر کوفه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر کوفه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کوفه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٤
سال ١٤٤٥ هـ.ق
١٤٤٦

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٣ میلادی شهر کوفه

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٣ م شهر کوفه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کوفه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٣ میلادی شهر کوفه

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٣ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٣ شهر کوفه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٣ میلادی شهر کوفه شهر کوفه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٣ میلادی شهر کوفه شهر کوفه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر کوفه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کوفه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٢
سال ٢٠٢٣ م
٢٠٢٤

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٤٠٢ شمسی شهر کوفه

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٤٠٢ هـ.ش شهر کوفه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کوفه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٤٠٢ شمسی شهر کوفه

آبان
مهر ١٤٠٢ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٤٠٢٠٤:٣٠:٥٩٠٥:٥١:١٠١١:٥٥:١٠١٧:٥٨:٤٠١٨:١٥:٥٩٢٣:١٥:١٠
٠٢ مهر ١٤٠٢٠٤:٣١:٤١٠٥:٥١:٤٧١١:٥٤:٤٩١٧:٥٧:٢١١٨:١٤:٣٩٢٣:١٤:٥١
٠٣ مهر ١٤٠٢٠٤:٣٢:٢٢٠٥:٥٢:٢٤١١:٥٤:٢٨١٧:٥٦:٠٢١٨:١٣:٢٠٢٣:١٤:٣٢
٠٤ مهر ١٤٠٢٠٤:٣٣:٠٣٠٥:٥٣:٠٢١١:٥٤:٠٧١٧:٥٤:٤٢١٨:١٢:٠١٢٣:١٤:١٣
٠٥ مهر ١٤٠٢٠٤:٣٣:٤٤٠٥:٥٣:٤٠١١:٥٣:٤٦١٧:٥٣:٢٤١٨:١٠:٤٢٢٣:١٣:٥٤
٠٦ مهر ١٤٠٢٠٤:٣٤:٢٥٠٥:٥٤:١٨١١:٥٣:٢٦١٧:٥٢:٠٥١٨:٠٩:٢٣٢٣:١٣:٣٥
٠٧ مهر ١٤٠٢٠٤:٣٥:٠٥٠٥:٥٤:٥٦١١:٥٣:٠٦١٧:٥٠:٤٦١٨:٠٨:٠٥٢٣:١٣:١٦
٠٨ مهر ١٤٠٢٠٤:٣٥:٤٦٠٥:٥٥:٣٥١١:٥٢:٤٦١٧:٤٩:٢٨١٨:٠٦:٤٧٢٣:١٢:٥٧
٠٩ مهر ١٤٠٢٠٤:٣٦:٢٦٠٥:٥٦:١٤١١:٥٢:٢٧١٧:٤٨:١٠١٨:٠٥:٢٩٢٣:١٢:٣٨
١٠ مهر ١٤٠٢٠٤:٣٧:٠٧٠٥:٥٦:٥٣١١:٥٢:٠٧١٧:٤٦:٥٣١٨:٠٤:١٢٢٣:١٢:٢٠
١١ مهر ١٤٠٢٠٤:٣٧:٤٧٠٥:٥٧:٣٢١١:٥١:٤٨١٧:٤٥:٣٦١٨:٠٢:٥٥٢٣:١٢:٠١
١٢ مهر ١٤٠٢٠٤:٣٨:٢٧٠٥:٥٨:١١١١:٥١:٣٠١٧:٤٤:١٩١٨:٠١:٣٩٢٣:١١:٤٣
١٣ مهر ١٤٠٢٠٤:٣٩:٠٧٠٥:٥٨:٥١١١:٥١:١١١٧:٤٣:٠٣١٨:٠٠:٢٣٢٣:١١:٢٥
١٤ مهر ١٤٠٢٠٤:٣٩:٤٧٠٥:٥٩:٣١١١:٥٠:٥٣١٧:٤١:٤٧١٧:٥٩:٠٨٢٣:١١:٠٧
١٥ مهر ١٤٠٢٠٤:٤٠:٢٧٠٦:٠٠:١١١١:٥٠:٣٦١٧:٤٠:٣١١٧:٥٧:٥٣٢٣:١٠:٤٩
١٦ مهر ١٤٠٢٠٤:٤١:٠٨٠٦:٠٠:٥٢١١:٥٠:١٩١٧:٣٩:١٦١٧:٥٦:٣٩٢٣:١٠:٣٢
١٧ مهر ١٤٠٢٠٤:٤١:٤٨٠٦:٠١:٣٣١١:٥٠:٠٢١٧:٣٨:٠٢١٧:٥٥:٢٦٢٣:١٠:١٥
١٨ مهر ١٤٠٢٠٤:٤٢:٢٨٠٦:٠٢:١٤١١:٤٩:٤٥١٧:٣٦:٤٨١٧:٥٤:١٣٢٣:٠٩:٥٨
١٩ مهر ١٤٠٢٠٤:٤٣:٠٨٠٦:٠٢:٥٥١١:٤٩:٣٠١٧:٣٥:٣٥١٧:٥٣:٠٠٢٣:٠٩:٤٢
٢٠ مهر ١٤٠٢٠٤:٤٣:٤٨٠٦:٠٣:٣٧١١:٤٩:١٤١٧:٣٤:٢٣١٧:٥١:٤٩٢٣:٠٩:٢٦
٢١ مهر ١٤٠٢٠٤:٤٤:٢٨٠٦:٠٤:٢٠١١:٤٨:٥٩١٧:٣٣:١١١٧:٥٠:٣٨٢٣:٠٩:١٠
٢٢ مهر ١٤٠٢٠٤:٤٥:٠٩٠٦:٠٥:٠٢١١:٤٨:٤٥١٧:٣٢:٠٠١٧:٤٩:٢٨٢٣:٠٨:٥٤
٢٣ مهر ١٤٠٢٠٤:٤٥:٤٩٠٦:٠٥:٤٥١١:٤٨:٣١١٧:٣٠:٤٩١٧:٤٨:١٩٢٣:٠٨:٣٩
٢٤ مهر ١٤٠٢٠٤:٤٦:٣٠٠٦:٠٦:٢٨١١:٤٨:١٨١٧:٢٩:٤٠١٧:٤٧:١٠٢٣:٠٨:٢٥
٢٥ مهر ١٤٠٢٠٤:٤٧:١٠٠٦:٠٧:١٢١١:٤٨:٠٥١٧:٢٨:٣١١٧:٤٦:٠٣٢٣:٠٨:١١
٢٦ مهر ١٤٠٢٠٤:٤٧:٥١٠٦:٠٧:٥٦١١:٤٧:٥٣١٧:٢٧:٢٣١٧:٤٤:٥٦٢٣:٠٧:٥٧
٢٧ مهر ١٤٠٢٠٤:٤٨:٣٢٠٦:٠٨:٤١١١:٤٧:٤٢١٧:٢٦:١٥١٧:٤٣:٥٠٢٣:٠٧:٤٤
٢٨ مهر ١٤٠٢٠٤:٤٩:١٣٠٦:٠٩:٢٥١١:٤٧:٣١١٧:٢٥:٠٩١٧:٤٢:٤٥٢٣:٠٧:٣١
٢٩ مهر ١٤٠٢٠٤:٤٩:٥٤٠٦:١٠:١١١١:٤٧:٢١١٧:٢٤:٠٣١٧:٤١:٤١٢٣:٠٧:١٩
٣٠ مهر ١٤٠٢٠٤:٥٠:٣٥٠٦:١٠:٥٦١١:٤٧:١١١٧:٢٢:٥٩١٧:٤٠:٣٨٢٣:٠٧:٠٨

دانلود اوقات شرعی مهر ٠٢ - ١٤٠٢ شهر کوفه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٤٠٢ شمسی شهر کوفه شهر کوفه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٤٠٢ شمسی شهر کوفه شهر کوفه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر کوفه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کوفه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٤٠١
سال ١٤٠٢ هـ.ش
١٤٠٣

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر کوفه

بخشی از مجموعه مقاله‌های: اسلام اصول توحید نبوت معاد خاص تشیع: امامت عدل فروع نماز روزه زکات حج جهاد خاص تشیع: خمس امر به معروف نهی از منکر تولی تبری منابع اسلامی قرآن عقل سنت (حدیث) شخصیت‌ها محمد اهل بیت خلفای راشدین امامان شیعه صحابهٔ محمد مذاهب تسنن تشیع تصوف علوم حدیث تفسیر فقه کلام فلسفه عرفان تاریخ امویان عباسیان فاطمیان مملوکان عثمانیان صفویان آخرالزمان جغرافیا ...

شهر کوفه در ویکیپدیا

شهر کوفه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر کوفه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر کوفه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر کوفه بر روی نقشه

شهر کوفه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر کوفه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر کوفه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر کوفه
اوقات شرعی مهر ٠٢ شهر کوفه + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٥ شهر کوفه + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٣ شهر کوفه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢ شهر کوفه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢٤ شهر کوفه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای عراق
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر کوفه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر کوفه رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کوفه
زمان پخش اذان مستقیم به افق کوفه
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٢ / ١٤٠٢ کوفه دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا کوفه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کوفه
جدول اوقات شرعی مهر ٠٢ / ١٤٠٢ کوفه دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق کوفه ماه رمضان ٢ / ١٤٠٢
زمان پخش اذان زنده به افق کوفه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر کوفه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٦
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه تهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو