جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر کوفه

نجف | نجف | عراق

اوقات شرعی امروز کوفه

اذان صبح: ٠٤:٣٨:٣٧
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٨:٢١
اذان ظهر: ١١:٥١:٢٥
غروب آفتاب: ١٧:٤٤:٠٠
اذان مغرب: ١٨:٠١:٢١
نیمه شب شرعی: ٢٣:١١:٣٩

سه شنبه ١٢ مهر ١٤٠١
٠٧ ربیع الاول ١٤٤٤ قمری
٠٤ اکتبر ٢٠٢٢ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر کوفه (شهرستان نجف) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٢ مهر ٠١ شهر کوفه)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٠١ شهر کوفه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٢ شهر کوفه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

والت دیسنی
اگر بتوانید آرزوهای خود را تجسم كنید، بی‌گمان به آنها دست پیدا خواهید كرد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر کوفه

اوقات شرعی مهر ٠١ | اوقات شرعی اکتبر ٢٢ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٤ | + اوقات شرعی رمضان ٢

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر کوفه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر کوفه ١٤٠٢ - ٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی

برابر با سال ١٤٤٤ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٢ شهر کوفه (سال ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٤ فروردین ١٤٠٢ | ٢٤ مارس ٢٠٢٣
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٧١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٢ اردیبهشت ١٤٠٢ | ٢٢ آوریل ٢٠٢٣ (اول شوال ١٤٤٤)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر کوفه ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان کوفه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٢/٠١/٠٤٠٤:٤١:٤٠٠٦:٠٢:٠٠١٢:٠٩:٠٣١٨:١٦:٣٧١٨:٣٣:٥٧٢٣:٢٨:٢٧
٠٢ رمضان | ٠٢/٠١/٠٥٠٤:٤٠:١٧٠٦:٠٠:٤٢١٢:٠٨:٤٥١٨:١٧:١٨١٨:٣٤:٣٨٢٣:٢٨:٠٦
٠٣ رمضان | ٠٢/٠١/٠٦٠٤:٣٨:٥٤٠٥:٥٩:٢٥١٢:٠٨:٢٧١٨:١٧:٥٩١٨:٣٥:٢٠٢٣:٢٧:٤٥
٠٤ رمضان | ٠٢/٠١/٠٧٠٤:٣٧:٣٠٠٥:٥٨:٠٨١٢:٠٨:٠٩١٨:١٨:٤٠١٨:٣٦:٠٢٢٣:٢٧:٢٣
٠٥ رمضان | ٠٢/٠١/٠٨٠٤:٣٦:٠٦٠٥:٥٦:٥١١٢:٠٧:٥١١٨:١٩:٢١١٨:٣٦:٤٣٢٣:٢٧:٠٢
٠٦ رمضان | ٠٢/٠١/٠٩٠٤:٣٤:٤٢٠٥:٥٥:٣٤١٢:٠٧:٣٣١٨:٢٠:٠٢١٨:٣٧:٢٥٢٣:٢٦:٤٠
٠٧ رمضان | ٠٢/٠١/١٠٠٤:٣٣:١٨٠٥:٥٤:١٧١٢:٠٧:١٥١٨:٢٠:٤٢١٨:٣٨:٠٧٢٣:٢٦:١٨
٠٨ رمضان | ٠٢/٠١/١١٠٤:٣١:٥٤٠٥:٥٣:٠٠١٢:٠٦:٥٧١٨:٢١:٢٣١٨:٣٨:٤٨٢٣:٢٥:٥٦
٠٩ رمضان | ٠٢/٠١/١٢٠٤:٣٠:٢٩٠٥:٥١:٤٣١٢:٠٦:٣٩١٨:٢٢:٠٤١٨:٣٩:٣٠٢٣:٢٥:٣٤
١٠ رمضان | ٠٢/٠١/١٣٠٤:٢٩:٠٥٠٥:٥٠:٢٧١٢:٠٦:٢١١٨:٢٢:٤٥١٨:٤٠:١٢٢٣:٢٥:١٢
١١ رمضان | ٠٢/٠١/١٤٠٤:٢٧:٤٠٠٥:٤٩:١١١٢:٠٦:٠٤١٨:٢٣:٢٦١٨:٤٠:٥٤٢٣:٢٤:٥٠
١٢ رمضان | ٠٢/٠١/١٥٠٤:٢٦:١٥٠٥:٤٧:٥٥١٢:٠٥:٤٦١٨:٢٤:٠٦١٨:٤١:٣٦٢٣:٢٤:٢٨
١٣ رمضان | ٠٢/٠١/١٦٠٤:٢٤:٥٠٠٥:٤٦:٤٠١٢:٠٥:٢٩١٨:٢٤:٤٧١٨:٤٢:١٨٢٣:٢٤:٠٦
١٤ رمضان | ٠٢/٠١/١٧٠٤:٢٣:٢٥٠٥:٤٥:٢٤١٢:٠٥:١٢١٨:٢٥:٢٨١٨:٤٣:٠٠٢٣:٢٣:٤٤
١٥ رمضان | ٠٢/٠١/١٨٠٤:٢٢:٠١٠٥:٤٤:٠٩١٢:٠٤:٥٥١٨:٢٦:٠٩١٨:٤٣:٤٢٢٣:٢٣:٢٢
١٦ رمضان | ٠٢/٠١/١٩٠٤:٢٠:٣٦٠٥:٤٢:٥٥١٢:٠٤:٣٨١٨:٢٦:٥٠١٨:٤٤:٢٥٢٣:٢٣:٠٠
١٧ رمضان | ٠٢/٠١/٢٠٠٤:١٩:١١٠٥:٤١:٤١١٢:٠٤:٢١١٨:٢٧:٣١١٨:٤٥:٠٧٢٣:٢٢:٣٩
١٨ رمضان | ٠٢/٠١/٢١٠٤:١٧:٤٦٠٥:٤٠:٢٧١٢:٠٤:٠٥١٨:٢٨:١٢١٨:٤٥:٥٠٢٣:٢٢:١٧
١٩ رمضان | ٠٢/٠١/٢٢٠٤:١٦:٢٢٠٥:٣٩:١٤١٢:٠٣:٤٩١٨:٢٨:٥٣١٨:٤٦:٣٣٢٣:٢١:٥٥
٢٠ رمضان | ٠٢/٠١/٢٣٠٤:١٤:٥٨٠٥:٣٨:٠١١٢:٠٣:٣٣١٨:٢٩:٣٤١٨:٤٧:١٥٢٣:٢١:٣٤
٢١ رمضان | ٠٢/٠١/٢٤٠٤:١٣:٣٤٠٥:٣٦:٤٩١٢:٠٣:١٨١٨:٣٠:١٥١٨:٤٧:٥٨٢٣:٢١:١٢
٢٢ رمضان | ٠٢/٠١/٢٥٠٤:١٢:١٠٠٥:٣٥:٣٨١٢:٠٣:٠٣١٨:٣٠:٥٦١٨:٤٨:٤١٢٣:٢٠:٥١
٢٣ رمضان | ٠٢/٠١/٢٦٠٤:١٠:٤٦٠٥:٣٤:٢٧١٢:٠٢:٤٨١٨:٣١:٣٨١٨:٤٩:٢٥٢٣:٢٠:٣٠
٢٤ رمضان | ٠٢/٠١/٢٧٠٤:٠٩:٢٣٠٥:٣٣:١٦١٢:٠٢:٣٤١٨:٣٢:١٩١٨:٥٠:٠٨٢٣:٢٠:١٠
٢٥ رمضان | ٠٢/٠١/٢٨٠٤:٠٨:٠٠٠٥:٣٢:٠٧١٢:٠٢:٢٠١٨:٣٣:٠١١٨:٥٠:٥٢٢٣:١٩:٤٩
٢٦ رمضان | ٠٢/٠١/٢٩٠٤:٠٦:٣٧٠٥:٣٠:٥٧١٢:٠٢:٠٦١٨:٣٣:٤٣١٨:٥١:٣٥٢٣:١٩:٢٩
٢٧ رمضان | ٠٢/٠١/٣٠٠٤:٠٥:١٥٠٥:٢٩:٤٩١٢:٠١:٥٣١٨:٣٤:٢٤١٨:٥٢:١٩٢٣:١٩:٠٩
٢٨ رمضان | ٠٢/٠١/٣١٠٤:٠٣:٥٤٠٥:٢٨:٤١١٢:٠١:٤٠١٨:٣٥:٠٦١٨:٥٣:٠٣٢٣:١٨:٤٩
٢٩ رمضان | ٠٢/٠٢/٠١٠٤:٠٢:٣٢٠٥:٢٧:٣٤١٢:٠١:٢٨١٨:٣٥:٤٨١٨:٥٣:٤٧٢٣:١٨:٣٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری شهر کوفه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری شهر کوفه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری شهر کوفه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کوفه

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٤ قمری شهر کوفه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٤ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر کوفه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کوفه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٤ قمری شهر کوفه

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٤ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٤ هـ.ق
شهر کوفه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٤ هـ.ق شهر کوفه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٤ هـ.ق شهر کوفه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر کوفه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کوفه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٣
سال ١٤٤٤ هـ.ق
١٤٤٥

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٢ میلادی شهر کوفه

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٢ م شهر کوفه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کوفه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٢ میلادی شهر کوفه

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٢ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٢ شهر کوفه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٢ میلادی شهر کوفه شهر کوفه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٢ میلادی شهر کوفه شهر کوفه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر کوفه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کوفه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢١
سال ٢٠٢٢ م
٢٠٢٣

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٤٠١ شمسی شهر کوفه

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٤٠١ هـ.ش شهر کوفه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کوفه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٤٠١ شمسی شهر کوفه

آبان
مهر ١٤٠١ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٤٠١٠٤:٣١:٠٩٠٥:٥١:١٩١١:٥٥:٠٤١٧:٥٨:٢١١٨:١٥:٤٠٢٣:١٥:٠٦
٠٢ مهر ١٤٠١٠٤:٣١:٥٠٠٥:٥١:٥٦١١:٥٤:٤٣١٧:٥٧:٠٢١٨:١٤:٢٠٢٣:١٤:٤٧
٠٣ مهر ١٤٠١٠٤:٣٢:٣٢٠٥:٥٢:٣٤١١:٥٤:٢٣١٧:٥٥:٤٢١٨:١٣:٠١٢٣:١٤:٢٨
٠٤ مهر ١٤٠١٠٤:٣٣:١٣٠٥:٥٣:١١١١:٥٤:٠٢١٧:٥٤:٢٣١٨:١١:٤١٢٣:١٤:٠٨
٠٥ مهر ١٤٠١٠٤:٣٣:٥٤٠٥:٥٣:٤٩١١:٥٣:٤١١٧:٥٣:٠٤١٨:١٠:٢٣٢٣:١٣:٤٩
٠٦ مهر ١٤٠١٠٤:٣٤:٣٤٠٥:٥٤:٢٧١١:٥٣:٢١١٧:٥١:٤٦١٨:٠٩:٠٤٢٣:١٣:٣٠
٠٧ مهر ١٤٠١٠٤:٣٥:١٥٠٥:٥٥:٠٦١١:٥٣:٠١١٧:٥٠:٢٧١٨:٠٧:٤٦٢٣:١٣:١١
٠٨ مهر ١٤٠١٠٤:٣٥:٥٦٠٥:٥٥:٤٤١١:٥٢:٤١١٧:٤٩:٠٩١٨:٠٦:٢٨٢٣:١٢:٥٣
٠٩ مهر ١٤٠١٠٤:٣٦:٣٦٠٥:٥٦:٢٣١١:٥٢:٢٢١٧:٤٧:٥١١٨:٠٥:١٠٢٣:١٢:٣٤
١٠ مهر ١٤٠١٠٤:٣٧:١٦٠٥:٥٧:٠٢١١:٥٢:٠٣١٧:٤٦:٣٤١٨:٠٣:٥٣٢٣:١٢:١٥
١١ مهر ١٤٠١٠٤:٣٧:٥٧٠٥:٥٧:٤١١١:٥١:٤٤١٧:٤٥:١٧١٨:٠٢:٣٧٢٣:١١:٥٧
١٢ مهر ١٤٠١٠٤:٣٨:٣٧٠٥:٥٨:٢١١١:٥١:٢٥١٧:٤٤:٠٠١٨:٠١:٢١٢٣:١١:٣٩
١٣ مهر ١٤٠١٠٤:٣٩:١٧٠٥:٥٩:٠١١١:٥١:٠٧١٧:٤٢:٤٤١٨:٠٠:٠٥٢٣:١١:٢١
١٤ مهر ١٤٠١٠٤:٣٩:٥٧٠٥:٥٩:٤١١١:٥٠:٤٩١٧:٤١:٢٨١٧:٥٨:٥٠٢٣:١١:٠٣
١٥ مهر ١٤٠١٠٤:٤٠:٣٧٠٦:٠٠:٢١١١:٥٠:٣١١٧:٤٠:١٣١٧:٥٧:٣٥٢٣:١٠:٤٥
١٦ مهر ١٤٠١٠٤:٤١:١٧٠٦:٠١:٠٢١١:٥٠:١٤١٧:٣٨:٥٨١٧:٥٦:٢١٢٣:١٠:٢٨
١٧ مهر ١٤٠١٠٤:٤١:٥٧٠٦:٠١:٤٣١١:٤٩:٥٨١٧:٣٧:٤٤١٧:٥٥:٠٨٢٣:١٠:١١
١٨ مهر ١٤٠١٠٤:٤٢:٣٧٠٦:٠٢:٢٤١١:٤٩:٤٢١٧:٣٦:٣١١٧:٥٣:٥٥٢٣:٠٩:٥٤
١٩ مهر ١٤٠١٠٤:٤٣:١٨٠٦:٠٣:٠٦١١:٤٩:٢٦١٧:٣٥:١٨١٧:٥٢:٤٣٢٣:٠٩:٣٨
٢٠ مهر ١٤٠١٠٤:٤٣:٥٨٠٦:٠٣:٤٧١١:٤٩:١١١٧:٣٤:٠٥١٧:٥١:٣٢٢٣:٠٩:٢٢
٢١ مهر ١٤٠١٠٤:٤٤:٣٨٠٦:٠٤:٣٠١١:٤٨:٥٦١٧:٣٢:٥٤١٧:٥٠:٢١٢٣:٠٩:٠٦
٢٢ مهر ١٤٠١٠٤:٤٥:١٩٠٦:٠٥:١٢١١:٤٨:٤٢١٧:٣١:٤٣١٧:٤٩:١١٢٣:٠٨:٥١
٢٣ مهر ١٤٠١٠٤:٤٥:٥٩٠٦:٠٥:٥٦١١:٤٨:٢٨١٧:٣٠:٣٢١٧:٤٨:٠٢٢٣:٠٨:٣٦
٢٤ مهر ١٤٠١٠٤:٤٦:٤٠٠٦:٠٦:٣٩١١:٤٨:١٥١٧:٢٩:٢٣١٧:٤٦:٥٤٢٣:٠٨:٢١
٢٥ مهر ١٤٠١٠٤:٤٧:٢٠٠٦:٠٧:٢٣١١:٤٨:٠٢١٧:٢٨:١٤١٧:٤٥:٤٦٢٣:٠٨:٠٧
٢٦ مهر ١٤٠١٠٤:٤٨:٠١٠٦:٠٨:٠٧١١:٤٧:٥١١٧:٢٧:٠٦١٧:٤٤:٤٠٢٣:٠٧:٥٤
٢٧ مهر ١٤٠١٠٤:٤٨:٤٢٠٦:٠٨:٥١١١:٤٧:٣٩١٧:٢٥:٥٩١٧:٤٣:٣٤٢٣:٠٧:٤١
٢٨ مهر ١٤٠١٠٤:٤٩:٢٣٠٦:٠٩:٣٦١١:٤٧:٢٩١٧:٢٤:٥٣١٧:٤٢:٢٩٢٣:٠٧:٢٨
٢٩ مهر ١٤٠١٠٤:٥٠:٠٤٠٦:١٠:٢٢١١:٤٧:١٩١٧:٢٣:٤٨١٧:٤١:٢٦٢٣:٠٧:١٧
٣٠ مهر ١٤٠١٠٤:٥٠:٤٥٠٦:١١:٠٧١١:٤٧:٠٩١٧:٢٢:٤٣١٧:٤٠:٢٣٢٣:٠٧:٠٥

دانلود اوقات شرعی مهر ٠١ - ١٤٠١ شهر کوفه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٤٠١ شمسی شهر کوفه شهر کوفه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٤٠١ شمسی شهر کوفه شهر کوفه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر کوفه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کوفه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٤٠٠
سال ١٤٠١ هـ.ش
١٤٠٢

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر کوفه

بخشی از مجموعه مقاله‌های: اسلام اصول توحید نبوت معاد خاص تشیع: امامت عدل فروع نماز روزه زکات حج جهاد خاص تشیع: خمس امر به معروف نهی از منکر تولی تبری منابع اسلامی قرآن عقل سنت (حدیث) شخصیت‌ها محمد اهل بیت خلفای راشدین امامان شیعه صحابهٔ محمد مذاهب تسنن تشیع تصوف علوم حدیث تفسیر فقه کلام فلسفه عرفان تاریخ امویان عباسیان فاطمیان مملوکان عثمانیان صفویان آخرالزمان جغرافیا ...

شهر کوفه در ویکیپدیا

شهر کوفه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر کوفه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر کوفه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر کوفه بر روی نقشه

شهر کوفه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر کوفه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر کوفه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر کوفه
اوقات شرعی مهر ٠١ شهر کوفه + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٤ شهر کوفه + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٢ شهر کوفه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢ شهر کوفه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢٣ شهر کوفه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای عراق
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر کوفه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر کوفه رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کوفه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کوفه ماه رمضان ٢ / ١٤٠٢
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کوفه ماه رمضان ٢ / ١٤٠٢
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کوفه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق کوفه
زمان پخش اذان مستقیم به افق کوفه
زمان پخش اذان آنلاین به افق کوفه
افق شرعی امروز فردا کوفه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر کوفه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٦
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو