جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر کوفه

نجف | نجف | عراق

اوقات شرعی امروز کوفه

اذان صبح: ٠٤:٠٠:١١
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٥:٣٩
اذان ظهر: ١٢:٠١:٠٧
غروب آفتاب: ١٨:٣٧:٠٢
اذان مغرب: ١٨:٥٥:٠٥
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٧:٥٧

دوشنبه ٠٣ اردیبهشت ١٤٠٣
١٣ شوال ١٤٤٥ قمری
٢٢ آوریل ٢٠٢٤ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر کوفه (شهرستان نجف) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٣ اردیبهشت ٠٣ شهر کوفه)، ماه جاری (اوقات شرعی اردیبهشت ٠٣ شهر کوفه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٣ شهر کوفه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت شیخ بهایی

دوكلوس
نفهمی و نادانی سه دسته است : یكی آنكه انسان هیچ نداند، دوم آنكه آنچه لازم است نداند و سوم آنكه آنچه را نباید بداند، بداند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر کوفه

اوقات شرعی اردیبهشت ٠٣ | اوقات شرعی آوریل ٢٤ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٥ | + اوقات شرعی رمضان ٣

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر کوفه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر کوفه ١٤٠٣ - ٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی

برابر با سال ١٤٤٦ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٣ شهر کوفه (سال ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ١٢ اسفند ١٤٠٣ | ٠٢ مارس ٢٠٢٥
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٤ روز
تاریخ عید فطر: ١١ فروردین ١٤٠٤ | ٣١ مارس ٢٠٢٥ (اول شوال ١٤٤٦)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر کوفه ٠٣ - ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان کوفه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٣/١٢/١٢٠٥:٠٩:٠٥٠٦:٢٨:٤٩١٢:١٤:٤٥١٨:٠١:١١١٨:١٨:٣٥٢٣:٣٤:٣٣
٠٢ رمضان | ٠٣/١٢/١٣٠٥:٠٧:٥٦٠٦:٢٧:٣٩١٢:١٤:٣٣١٨:٠١:٥٦١٨:١٩:٢٠٢٣:٣٤:٢١
٠٣ رمضان | ٠٣/١٢/١٤٠٥:٠٦:٤٦٠٦:٢٦:٢٨١٢:١٤:٢٠١٨:٠٢:٤٢١٨:٢٠:٠٥٢٣:٣٤:٠٩
٠٤ رمضان | ٠٣/١٢/١٥٠٥:٠٥:٣٦٠٦:٢٥:١٦١٢:١٤:٠٧١٨:٠٣:٢٧١٨:٢٠:٤٩٢٣:٣٣:٥٥
٠٥ رمضان | ٠٣/١٢/١٦٠٥:٠٤:٢٤٠٦:٢٤:٠٣١٢:١٣:٥٣١٨:٠٤:١٢١٨:٢١:٣٣٢٣:٣٣:٤٢
٠٦ رمضان | ٠٣/١٢/١٧٠٥:٠٣:١٢٠٦:٢٢:٥٠١٢:١٣:٣٩١٨:٠٤:٥٦١٨:٢٢:١٧٢٣:٣٣:٢٧
٠٧ رمضان | ٠٣/١٢/١٨٠٥:٠١:٥٨٠٦:٢١:٣٧١٢:١٣:٢٤١٨:٠٥:٤٠١٨:٢٣:٠١٢٣:٣٣:١٢
٠٨ رمضان | ٠٣/١٢/١٩٠٥:٠٠:٤٤٠٦:٢٠:٢٣١٢:١٣:٠٩١٨:٠٦:٢٤١٨:٢٣:٤٤٢٣:٣٢:٥٧
٠٩ رمضان | ٠٣/١٢/٢٠٠٤:٥٩:٢٩٠٦:١٩:٠٩١٢:١٢:٥٤١٨:٠٧:٠٨١٨:٢٤:٢٧٢٣:٣٢:٤١
١٠ رمضان | ٠٣/١٢/٢١٠٤:٥٨:١٤٠٦:١٧:٥٤١٢:١٢:٣٨١٨:٠٧:٥١١٨:٢٥:١٠٢٣:٣٢:٢٤
١١ رمضان | ٠٣/١٢/٢٢٠٤:٥٦:٥٧٠٦:١٦:٣٩١٢:١٢:٢٢١٨:٠٨:٣٥١٨:٢٥:٥٣٢٣:٣٢:٠٧
١٢ رمضان | ٠٣/١٢/٢٣٠٤:٥٥:٤٠٠٦:١٥:٢٤١٢:١٢:٠٦١٨:٠٩:١٧١٨:٢٦:٣٦٢٣:٣١:٥٠
١٣ رمضان | ٠٣/١٢/٢٤٠٤:٥٤:٢٣٠٦:١٤:٠٨١٢:١١:٤٩١٨:١٠:٠٠١٨:٢٧:١٨٢٣:٣١:٣٢
١٤ رمضان | ٠٣/١٢/٢٥٠٤:٥٣:٠٥٠٦:١٢:٥٢١٢:١١:٣٣١٨:١٠:٤٣١٨:٢٨:٠١٢٣:٣١:١٤
١٥ رمضان | ٠٣/١٢/٢٦٠٤:٥١:٤٦٠٦:١١:٣٦١٢:١١:١٦١٨:١١:٢٥١٨:٢٨:٤٣٢٣:٣٠:٥٦
١٦ رمضان | ٠٣/١٢/٢٧٠٤:٥٠:٢٦٠٦:١٠:١٩١٢:١٠:٥٨١٨:١٢:٠٧١٨:٢٩:٢٥٢٣:٣٠:٣٧
١٧ رمضان | ٠٣/١٢/٢٨٠٤:٤٩:٠٦٠٦:٠٩:٠٣١٢:١٠:٤١١٨:١٢:٤٩١٨:٣٠:٠٧٢٣:٣٠:١٨
١٨ رمضان | ٠٣/١٢/٢٩٠٤:٤٧:٤٦٠٦:٠٧:٤٦١٢:١٠:٢٣١٨:١٣:٣١١٨:٣٠:٤٩٢٣:٢٩:٥٨
١٩ رمضان | ٠٣/١٢/٣٠٠٤:٤٦:٢٥٠٦:٠٦:٢٩١٢:١٠:٠٦١٨:١٤:١٣١٨:٣١:٣١٢٣:٢٩:٣٨
٢٠ رمضان | ٠٤/٠١/٠١٠٤:٤٥:٠٤٠٦:٠٥:١٢١٢:٠٩:٤٨١٨:١٤:٥٤١٨:٣٢:١٣٢٣:٢٩:١٨
٢١ رمضان | ٠٤/٠١/٠٢٠٤:٤٣:٤٢٠٦:٠٣:٥٤١٢:٠٩:٣٠١٨:١٥:٣٥١٨:٣٢:٥٥٢٣:٢٨:٥٧
٢٢ رمضان | ٠٤/٠١/٠٣٠٤:٤٢:١٩٠٦:٠٢:٣٧١٢:٠٩:١٢١٨:١٦:١٧١٨:٣٣:٣٦٢٣:٢٨:٣٧
٢٣ رمضان | ٠٤/٠١/٠٤٠٤:٤٠:٥٧٠٦:٠١:٢٠١٢:٠٨:٥٤١٨:١٦:٥٨١٨:٣٤:١٨٢٣:٢٨:١٦
٢٤ رمضان | ٠٤/٠١/٠٥٠٤:٣٩:٣٤٠٦:٠٠:٠٢١٢:٠٨:٣٦١٨:١٧:٣٩١٨:٣٥:٠٠٢٣:٢٧:٥٥
٢٥ رمضان | ٠٤/٠١/٠٦٠٤:٣٨:١١٠٥:٥٨:٤٥١٢:٠٨:١٨١٨:١٨:٢٠١٨:٣٥:٤١٢٣:٢٧:٣٣
٢٦ رمضان | ٠٤/٠١/٠٧٠٤:٣٦:٤٧٠٥:٥٧:٢٨١٢:٠٨:٠٠١٨:١٩:٠١١٨:٣٦:٢٣٢٣:٢٧:١٢
٢٧ رمضان | ٠٤/٠١/٠٨٠٤:٣٥:٢٣٠٥:٥٦:١١١٢:٠٧:٤٢١٨:١٩:٤٢١٨:٣٧:٠٥٢٣:٢٦:٥٠
٢٨ رمضان | ٠٤/٠١/٠٩٠٤:٣٣:٥٩٠٥:٥٤:٥٤١٢:٠٧:٢٤١٨:٢٠:٢٣١٨:٣٧:٤٦٢٣:٢٦:٢٩
٢٩ رمضان | ٠٤/٠١/١٠٠٤:٣٢:٣٥٠٥:٥٣:٣٧١٢:٠٧:٠٦١٨:٢١:٠٣١٨:٣٨:٢٨٢٣:٢٦:٠٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٣ - ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری شهر کوفه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٣ - ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری شهر کوفه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٣ - ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری شهر کوفه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کوفه

اوقات شرعی شوال ١٤٤٥ قمری شهر کوفه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٥ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر کوفه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کوفه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٥ قمری شهر کوفه

ذیقعده
شوال ١٤٤٥ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٥ هـ.ق
شهر کوفه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٥ هـ.ق شهر کوفه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٥ هـ.ق شهر کوفه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر کوفه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کوفه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٤
سال ١٤٤٥ هـ.ق
١٤٤٦

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ میلادی شهر کوفه

در این قسمت جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ م شهر کوفه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کوفه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ میلادی شهر کوفه

می
آوریل ٢٠٢٤ م
مارس

دانلود اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ شهر کوفه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ میلادی شهر کوفه شهر کوفه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ میلادی شهر کوفه شهر کوفه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر کوفه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کوفه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٣
سال ٢٠٢٤ م
٢٠٢٥

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ شمسی شهر کوفه

در این قسمت جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ هـ.ش شهر کوفه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کوفه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ شمسی شهر کوفه

خرداد
اردیبهشت ١٤٠٣ هـ.ش
فروردین
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اردیبهشت ١٤٠٣٠٤:٠٢:٥٢٠٥:٢٧:٥١١٢:٠١:٣١١٨:٣٥:٣٨١٨:٥٣:٣٧٢٣:١٨:٣٥
٠٢ اردیبهشت ١٤٠٣٠٤:٠١:٣١٠٥:٢٦:٤٤١٢:٠١:١٩١٨:٣٦:٢٠١٨:٥٤:٢١٢٣:١٨:١٥
٠٣ اردیبهشت ١٤٠٣٠٤:٠٠:١١٠٥:٢٥:٣٩١٢:٠١:٠٧١٨:٣٧:٠٢١٨:٥٥:٠٥٢٣:١٧:٥٧
٠٤ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٥٨:٥١٠٥:٢٤:٣٤١٢:٠٠:٥٦١٨:٣٧:٤٤١٨:٥٥:٥٠٢٣:١٧:٣٨
٠٥ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٥٧:٣٢٠٥:٢٣:٣٠١٢:٠٠:٤٥١٨:٣٨:٢٧١٨:٥٦:٣٤٢٣:١٧:٢٠
٠٦ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٥٦:١٣٠٥:٢٢:٢٧١٢:٠٠:٣٥١٨:٣٩:٠٩١٨:٥٧:١٩٢٣:١٧:٠٢
٠٧ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٥٤:٥٦٠٥:٢١:٢٥١٢:٠٠:٢٥١٨:٣٩:٥١١٨:٥٨:٠٤٢٣:١٦:٤٥
٠٨ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٥٣:٣٩٠٥:٢٠:٢٣١٢:٠٠:١٦١٨:٤٠:٣٤١٨:٥٨:٤٩٢٣:١٦:٢٨
٠٩ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٥٢:٢٢٠٥:١٩:٢٣١٢:٠٠:٠٧١٨:٤١:١٧١٨:٥٩:٣٤٢٣:١٦:١٢
١٠ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٥١:٠٧٠٥:١٨:٢٤١١:٥٩:٥٩١٨:٤١:٥٩١٩:٠٠:١٩٢٣:١٥:٥٦
١١ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٩:٥٢٠٥:١٧:٢٦١١:٥٩:٥١١٨:٤٢:٤٢١٩:٠١:٠٤٢٣:١٥:٤٠
١٢ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٨:٣٨٠٥:١٦:٢٨١١:٥٩:٤٤١٨:٤٣:٢٥١٩:٠١:٤٩٢٣:١٥:٢٥
١٣ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٧:٢٥٠٥:١٥:٣٢١١:٥٩:٣٧١٨:٤٤:٠٧١٩:٠٢:٣٥٢٣:١٥:١٠
١٤ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٦:١٣٠٥:١٤:٣٧١١:٥٩:٣١١٨:٤٤:٥٠١٩:٠٣:٢٠٢٣:١٤:٥٦
١٥ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٥:٠٢٠٥:١٣:٤٣١١:٥٩:٢٦١٨:٤٥:٣٣١٩:٠٤:٠٥٢٣:١٤:٤٢
١٦ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٣:٥٢٠٥:١٢:٥٠١١:٥٩:٢١١٨:٤٦:١٦١٩:٠٤:٥١٢٣:١٤:٢٩
١٧ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٢:٤٣٠٥:١١:٥٨١١:٥٩:١٦١٨:٤٦:٥٨١٩:٠٥:٣٦٢٣:١٤:١٧
١٨ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤١:٣٥٠٥:١١:٠٧١١:٥٩:١٣١٨:٤٧:٤١١٩:٠٦:٢١٢٣:١٤:٠٤
١٩ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٠:٢٨٠٥:١٠:١٨١١:٥٩:٠٩١٨:٤٨:٢٣١٩:٠٧:٠٦٢٣:١٣:٥٣
٢٠ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٩:٢٢٠٥:٠٩:٣٠١١:٥٩:٠٧١٨:٤٩:٠٦١٩:٠٧:٥٢٢٣:١٣:٤٢
٢١ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٨:١٨٠٥:٠٨:٤٣١١:٥٩:٠٤١٨:٤٩:٤٨١٩:٠٨:٣٧٢٣:١٣:٣٢
٢٢ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٧:١٥٠٥:٠٧:٥٧١١:٥٩:٠٣١٨:٥٠:٣١١٩:٠٩:٢١٢٣:١٣:٢٢
٢٣ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٦:١٣٠٥:٠٧:١٢١١:٥٩:٠٢١٨:٥١:١٣١٩:١٠:٠٦٢٣:١٣:١٣
٢٤ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٥:١٢٠٥:٠٦:٢٩١١:٥٩:٠٢١٨:٥١:٥٥١٩:١٠:٥١٢٣:١٣:٠٤
٢٥ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٤:١٣٠٥:٠٥:٤٧١١:٥٩:٠٢١٨:٥٢:٣٧١٩:١١:٣٥٢٣:١٢:٥٦
٢٦ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٣:١٥٠٥:٠٥:٠٧١١:٥٩:٠٢١٨:٥٣:١٨١٩:١٢:١٩٢٣:١٢:٤٩
٢٧ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٢:١٩٠٥:٠٤:٢٨١١:٥٩:٠٤١٨:٥٤:٠٠١٩:١٣:٠٣٢٣:١٢:٤٢
٢٨ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣١:٢٤٠٥:٠٣:٥٠١١:٥٩:٠٦١٨:٥٤:٤١١٩:١٣:٤٧٢٣:١٢:٣٦
٢٩ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٠:٣١٠٥:٠٣:١٣١١:٥٩:٠٨١٨:٥٥:٢٢١٩:١٤:٣٠٢٣:١٢:٣٠
٣٠ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٩:٣٩٠٥:٠٢:٣٨١١:٥٩:١١١٨:٥٦:٠٢١٩:١٥:١٣٢٣:١٢:٢٥
٣١ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٨:٤٩٠٥:٠٢:٠٥١١:٥٩:١٤١٨:٥٦:٤٢١٩:١٥:٥٦٢٣:١٢:٢١

دانلود اوقات شرعی اردیبهشت ٠٣ - ١٤٠٣ شهر کوفه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ شمسی شهر کوفه شهر کوفه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ شمسی شهر کوفه شهر کوفه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر کوفه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کوفه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٤٠٢
سال ١٤٠٣ هـ.ش
١٤٠٤

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر کوفه

بخشی از مجموعه مقاله‌های: اسلام اصول توحید نبوت معاد خاص تشیع: امامت عدل فروع نماز روزه زکات حج جهاد خاص تشیع: خمس امر به معروف نهی از منکر تولی تبری منابع اسلامی قرآن عقل سنت (حدیث) شخصیت‌ها محمد اهل بیت خلفای راشدین امامان شیعه صحابهٔ محمد مذاهب تسنن تشیع تصوف علوم حدیث تفسیر فقه کلام فلسفه عرفان تاریخ امویان عباسیان فاطمیان مملوکان عثمانیان صفویان آخرالزمان جغرافیا ...

شهر کوفه در ویکیپدیا

شهر کوفه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر کوفه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر کوفه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر کوفه بر روی نقشه

شهر کوفه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر کوفه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر کوفه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر کوفه
اوقات شرعی اردیبهشت ٠٣ شهر کوفه + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٥ شهر کوفه + دانلود
اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ شهر کوفه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٣ شهر کوفه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢٥ شهر کوفه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای عراق
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر کوفه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر کوفه رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٣ / ١٤٠٣ کوفه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کوفه ماه رمضان ٣ / ١٤٠٣
زمان پخش اذان زنده به افق کوفه
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کوفه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق کوفه ماه رمضان ٣ / ١٤٠٣
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کوفه
زمان پخش اذان آنلاین به افق کوفه
افق شرعی ماه رمضان ٣ / ١٤٠٣ کوفه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر کوفه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٦
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه تهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو