جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر کربلا

کربلا | کربلا | عراق

اوقات شرعی امروز کربلا

اذان صبح: ٠٥:٢٢:٤١
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٨:١٤
اذان ظهر: ١١:٥٣:٠٧
غروب آفتاب: ١٦:٥٧:٤٦
اذان مغرب: ١٧:١٦:٥٥
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٠:٣٦

شنبه ١١ آذر ١٤٠٢
١٨ جمادی الاول ١٤٤٥ قمری
٠٢ دسامبر ٢٠٢٣ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر کربلا (شهرستان کربلا) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١١ آذر ٠٢ شهر کربلا)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٠٢ شهر کربلا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٢ شهر کربلا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
‌مجازات كردن را در صورت بروز شبهات دفع كنید و از لغزش‌‌های بزرگان خود، بگذرید مگر آن لغزش‌هایی كه مستوجب حد (الهی) است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر کربلا

اوقات شرعی آذر ٠٢ | اوقات شرعی دسامبر ٢٣ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤٥ | + اوقات شرعی رمضان ٢

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر کربلا در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر کربلا ١٤٠٢ - ٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی

برابر با سال ١٤٤٥ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٢ شهر کربلا (سال ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی | ١٤٤٥ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: سه شنبه ٢٢ اسفند ١٤٠٢ | ١٢ مارس ٢٠٢٤
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٠١ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ فروردین ١٤٠٣ | ١١ آوریل ٢٠٢٤ (اول شوال ١٤٤٥)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر کربلا ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی | ١٤٤٥ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان کربلا
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٢/١٢/٢٢٠٤:٥٧:٢٩٠٦:١٧:٤٢١٢:١٣:٣٠١٨:٠٩:٤٨١٨:٢٧:١٤٢٣:٣٢:٥٩
٠٢ رمضان | ٠٢/١٢/٢٣٠٤:٥٦:١٠٠٦:١٦:٢٥١٢:١٣:١٤١٨:١٠:٣٣١٨:٢٧:٥٨٢٣:٣٢:٤٢
٠٣ رمضان | ٠٢/١٢/٢٤٠٤:٥٤:٥١٠٦:١٥:٠٨١٢:١٢:٥٧١٨:١١:١٧١٨:٢٨:٤٢٢٣:٣٢:٢٤
٠٤ رمضان | ٠٢/١٢/٢٥٠٤:٥٣:٣١٠٦:١٣:٥١١٢:١٢:٤٠١٨:١٢:٠٠١٨:٢٩:٢٥٢٣:٣٢:٠٥
٠٥ رمضان | ٠٢/١٢/٢٦٠٤:٥٢:١٠٠٦:١٢:٣٣١٢:١٢:٢٣١٨:١٢:٤٤١٨:٣٠:٠٩٢٣:٣١:٤٧
٠٦ رمضان | ٠٢/١٢/٢٧٠٤:٥٠:٤٩٠٦:١١:١٥١٢:١٢:٠٦١٨:١٣:٢٨١٨:٣٠:٥٢٢٣:٣١:٢٨
٠٧ رمضان | ٠٢/١٢/٢٨٠٤:٤٩:٢٨٠٦:٠٩:٥٧١٢:١١:٤٩١٨:١٤:١١١٨:٣١:٣٦٢٣:٣١:٠٨
٠٨ رمضان | ٠٢/١٢/٢٩٠٤:٤٨:٠٦٠٦:٠٨:٣٩١٢:١١:٣١١٨:١٤:٥٤١٨:٣٢:١٩٢٣:٣٠:٤٩
٠٩ رمضان | ٠٣/٠١/٠١٠٤:٤٦:٤٣٠٦:٠٧:٢٠١٢:١١:١٣١٨:١٥:٣٧١٨:٣٣:٠٢٢٣:٣٠:٢٩
١٠ رمضان | ٠٣/٠١/٠٢٠٤:٤٥:٢٠٠٦:٠٦:٠٢١٢:١٠:٥٦١٨:١٦:٢٠١٨:٣٣:٤٥٢٣:٣٠:٠٨
١١ رمضان | ٠٣/٠١/٠٣٠٤:٤٣:٥٧٠٦:٠٤:٤٣١٢:١٠:٣٨١٨:١٧:٠٢١٨:٣٤:٢٩٢٣:٢٩:٤٨
١٢ رمضان | ٠٣/٠١/٠٤٠٤:٤٢:٣٣٠٦:٠٣:٢٥١٢:١٠:٢٠١٨:١٧:٤٥١٨:٣٥:١٢٢٣:٢٩:٢٧
١٣ رمضان | ٠٣/٠١/٠٥٠٤:٤١:٠٩٠٦:٠٢:٠٦١٢:١٠:٠٢١٨:١٨:٢٨١٨:٣٥:٥٥٢٣:٢٩:٠٦
١٤ رمضان | ٠٣/٠١/٠٦٠٤:٣٩:٤٤٠٦:٠٠:٤٧١٢:٠٩:٤٤١٨:١٩:١٠١٨:٣٦:٣٨٢٣:٢٨:٤٤
١٥ رمضان | ٠٣/٠١/٠٧٠٤:٣٨:١٩٠٥:٥٩:٢٩١٢:٠٩:٢٥١٨:١٩:٥٢١٨:٣٧:٢١٢٣:٢٨:٢٣
١٦ رمضان | ٠٣/٠١/٠٨٠٤:٣٦:٥٤٠٥:٥٨:١٠١٢:٠٩:٠٧١٨:٢٠:٣٥١٨:٣٨:٠٤٢٣:٢٨:٠١
١٧ رمضان | ٠٣/٠١/٠٩٠٤:٣٥:٢٨٠٥:٥٦:٥٢١٢:٠٨:٤٩١٨:٢١:١٧١٨:٣٨:٤٧٢٣:٢٧:٤٠
١٨ رمضان | ٠٣/٠١/١٠٠٤:٣٤:٠٣٠٥:٥٥:٣٤١٢:٠٨:٣١١٨:٢١:٥٩١٨:٣٩:٣٠٢٣:٢٧:١٨
١٩ رمضان | ٠٣/٠١/١١٠٤:٣٢:٣٧٠٥:٥٤:١٥١٢:٠٨:١٣١٨:٢٢:٤١١٨:٤٠:١٣٢٣:٢٦:٥٦
٢٠ رمضان | ٠٣/٠١/١٢٠٤:٣١:١١٠٥:٥٢:٥٨١٢:٠٧:٥٥١٨:٢٣:٢٣١٨:٤٠:٥٦٢٣:٢٦:٣٤
٢١ رمضان | ٠٣/٠١/١٣٠٤:٢٩:٤٤٠٥:٥١:٤٠١٢:٠٧:٣٨١٨:٢٤:٠٥١٨:٤١:٣٩٢٣:٢٦:١٢
٢٢ رمضان | ٠٣/٠١/١٤٠٤:٢٨:١٨٠٥:٥٠:٢٢١٢:٠٧:٢٠١٨:٢٤:٤٧١٨:٤٢:٢٢٢٣:٢٥:٥٠
٢٣ رمضان | ٠٣/٠١/١٥٠٤:٢٦:٥٢٠٥:٤٩:٠٥١٢:٠٧:٠٢١٨:٢٥:٢٩١٨:٤٣:٠٦٢٣:٢٥:٢٧
٢٤ رمضان | ٠٣/٠١/١٦٠٤:٢٥:٢٥٠٥:٤٧:٤٨١٢:٠٦:٤٥١٨:٢٦:١٢١٨:٤٣:٤٩٢٣:٢٥:٠٥
٢٥ رمضان | ٠٣/٠١/١٧٠٤:٢٣:٥٩٠٥:٤٦:٣١١٢:٠٦:٢٨١٨:٢٦:٥٤١٨:٤٤:٣٣٢٣:٢٤:٤٣
٢٦ رمضان | ٠٣/٠١/١٨٠٤:٢٢:٣٢٠٥:٤٥:١٥١٢:٠٦:١١١٨:٢٧:٣٦١٨:٤٥:١٦٢٣:٢٤:٢١
٢٧ رمضان | ٠٣/٠١/١٩٠٤:٢١:٠٦٠٥:٤٣:٥٩١٢:٠٥:٥٤١٨:٢٨:١٨١٨:٤٦:٠٠٢٣:٢٣:٥٩
٢٨ رمضان | ٠٣/٠١/٢٠٠٤:١٩:٣٩٠٥:٤٢:٤٤١٢:٠٥:٣٧١٨:٢٩:٠٠١٨:٤٦:٤٤٢٣:٢٣:٣٧
٢٩ رمضان | ٠٣/٠١/٢١٠٤:١٨:١٣٠٥:٤١:٢٩١٢:٠٥:٢١١٨:٢٩:٤٣١٨:٤٧:٢٨٢٣:٢٣:١٥
٣٠ رمضان | ٠٣/٠١/٢٢٠٤:١٦:٤٧٠٥:٤٠:١٤١٢:٠٥:٠٥١٨:٣٠:٢٥١٨:٤٨:١٢٢٣:٢٢:٥٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی | ١٤٤٥ قمری شهر کربلا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی | ١٤٤٥ قمری شهر کربلا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی | ١٤٤٥ قمری شهر کربلا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کربلا

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤٥ قمری شهر کربلا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤٥ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر کربلا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کربلا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤٥ قمری شهر کربلا

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤٥ هـ.ق
ربیع الثانی

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤٥ هـ.ق
شهر کربلا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤٥ هـ.ق شهر کربلا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤٥ هـ.ق شهر کربلا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر کربلا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کربلا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٤
سال ١٤٤٥ هـ.ق
١٤٤٦

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٣ میلادی شهر کربلا

در این قسمت جدول اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٣ م شهر کربلا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کربلا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٣ میلادی شهر کربلا

ژانویه
دسامبر ٢٠٢٣ م
نوامبر

دانلود اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٣ شهر کربلا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٣ میلادی شهر کربلا شهر کربلا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٣ میلادی شهر کربلا شهر کربلا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر کربلا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کربلا برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٢
سال ٢٠٢٣ م
٢٠٢٤

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آذر ١٤٠٢ شمسی شهر کربلا

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٤٠٢ هـ.ش شهر کربلا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کربلا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٤٠٢ شمسی شهر کربلا

دی
آذر ١٤٠٢ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٤٠٢٠٥:١٥:٠٧٠٦:٣٩:٣١١١:٤٩:٥٣١٦:٥٩:٥٦١٧:١٨:٤٥٢٣:٠٧:٥٤
٠٢ آذر ١٤٠٢٠٥:١٥:٥٣٠٦:٤٠:٢٥١١:٥٠:٠٩١٦:٥٩:٣٥١٧:١٨:٢٦٢٣:٠٨:٠٧
٠٣ آذر ١٤٠٢٠٥:١٦:٣٩٠٦:٤١:١٨١١:٥٠:٢٦١٦:٥٩:١٦١٧:١٨:٠٩٢٣:٠٨:٢٠
٠٤ آذر ١٤٠٢٠٥:١٧:٢٥٠٦:٤٢:١١١١:٥٠:٤٣١٦:٥٨:٥٨١٧:١٧:٥٤٢٣:٠٨:٣٤
٠٥ آذر ١٤٠٢٠٥:١٨:١١٠٦:٤٣:٠٤١١:٥١:٠٢١٦:٥٨:٤٢١٧:١٧:٤٠٢٣:٠٨:٤٩
٠٦ آذر ١٤٠٢٠٥:١٨:٥٧٠٦:٤٣:٥٧١١:٥١:٢١١٦:٥٨:٢٨١٧:١٧:٢٨٢٣:٠٩:٠٥
٠٧ آذر ١٤٠٢٠٥:١٩:٤٢٠٦:٤٤:٤٩١١:٥١:٤١١٦:٥٨:١٦١٧:١٧:١٨٢٣:٠٩:٢٢
٠٨ آذر ١٤٠٢٠٥:٢٠:٢٧٠٦:٤٥:٤١١١:٥٢:٠١١٦:٥٨:٠٦١٧:١٧:٠٩٢٣:٠٩:٣٩
٠٩ آذر ١٤٠٢٠٥:٢١:١٢٠٦:٤٦:٣٣١١:٥٢:٢٢١٦:٥٧:٥٨١٧:١٧:٠٣٢٣:٠٩:٥٧
١٠ آذر ١٤٠٢٠٥:٢١:٥٧٠٦:٤٧:٢٣١١:٥٢:٤٤١٦:٥٧:٥١١٧:١٦:٥٨٢٣:١٠:١٦
١١ آذر ١٤٠٢٠٥:٢٢:٤١٠٦:٤٨:١٤١١:٥٣:٠٧١٦:٥٧:٤٦١٧:١٦:٥٥٢٣:١٠:٣٦
١٢ آذر ١٤٠٢٠٥:٢٣:٢٥٠٦:٤٩:٠٤١١:٥٣:٣٠١٦:٥٧:٤٣١٧:١٦:٥٣٢٣:١٠:٥٦
١٣ آذر ١٤٠٢٠٥:٢٤:٠٩٠٦:٤٩:٥٣١١:٥٣:٥٤١٦:٥٧:٤٢١٧:١٦:٥٤٢٣:١١:١٧
١٤ آذر ١٤٠٢٠٥:٢٤:٥٢٠٦:٥٠:٤٢١١:٥٤:١٨١٦:٥٧:٤٣١٧:١٦:٥٦٢٣:١١:٣٩
١٥ آذر ١٤٠٢٠٥:٢٥:٣٥٠٦:٥١:٣٠١١:٥٤:٤٣١٦:٥٧:٤٦١٧:١٧:٠٠٢٣:١٢:٠١
١٦ آذر ١٤٠٢٠٥:٢٦:١٧٠٦:٥٢:١٧١١:٥٥:٠٩١٦:٥٧:٥٠١٧:١٧:٠٦٢٣:١٢:٢٤
١٧ آذر ١٤٠٢٠٥:٢٦:٥٩٠٦:٥٣:٠٣١١:٥٥:٣٥١٦:٥٧:٥٦١٧:١٧:١٣٢٣:١٢:٤٨
١٨ آذر ١٤٠٢٠٥:٢٧:٤٠٠٦:٥٣:٤٩١١:٥٦:٠١١٦:٥٨:٠٤١٧:١٧:٢٢٢٣:١٣:١٢
١٩ آذر ١٤٠٢٠٥:٢٨:٢١٠٦:٥٤:٣٣١١:٥٦:٢٨١٦:٥٨:١٤١٧:١٧:٣٣٢٣:١٣:٣٧
٢٠ آذر ١٤٠٢٠٥:٢٩:٠٠٠٦:٥٥:١٧١١:٥٦:٥٥١٦:٥٨:٢٦١٧:١٧:٤٦٢٣:١٤:٠٣
٢١ آذر ١٤٠٢٠٥:٢٩:٤٠٠٦:٥٦:٠٠١١:٥٧:٢٣١٦:٥٨:٣٩١٧:١٨:٠٠٢٣:١٤:٢٩
٢٢ آذر ١٤٠٢٠٥:٣٠:١٨٠٦:٥٦:٤١١١:٥٧:٥١١٦:٥٨:٥٤١٧:١٨:١٦٢٣:١٤:٥٥
٢٣ آذر ١٤٠٢٠٥:٣٠:٥٦٠٦:٥٧:٢٢١١:٥٨:١٩١٦:٥٩:١١١٧:١٨:٣٤٢٣:١٥:٢٢
٢٤ آذر ١٤٠٢٠٥:٣١:٣٣٠٦:٥٨:٠٢١١:٥٨:٤٨١٦:٥٩:٣٠١٧:١٨:٥٣٢٣:١٥:٤٩
٢٥ آذر ١٤٠٢٠٥:٣٢:٠٩٠٦:٥٨:٤٠١١:٥٩:١٧١٦:٥٩:٥٠١٧:١٩:١٤٢٣:١٦:١٧
٢٦ آذر ١٤٠٢٠٥:٣٢:٤٤٠٦:٥٩:١٧١١:٥٩:٤٦١٧:٠٠:١٢١٧:١٩:٣٦٢٣:١٦:٤٥
٢٧ آذر ١٤٠٢٠٥:٣٣:١٩٠٦:٥٩:٥٣١٢:٠٠:١٥١٧:٠٠:٣٥١٧:٢٠:٠٠٢٣:١٧:١٤
٢٨ آذر ١٤٠٢٠٥:٣٣:٥٢٠٧:٠٠:٢٨١٢:٠٠:٤٥١٧:٠١:٠٠١٧:٢٠:٢٦٢٣:١٧:٤٣
٢٩ آذر ١٤٠٢٠٥:٣٤:٢٥٠٧:٠١:٠١١٢:٠١:١٥١٧:٠١:٢٧١٧:٢٠:٥٣٢٣:١٨:١٢
٣٠ آذر ١٤٠٢٠٥:٣٤:٥٦٠٧:٠١:٣٣١٢:٠١:٤٤١٧:٠١:٥٥١٧:٢١:٢١٢٣:١٨:٤١

دانلود اوقات شرعی آذر ٠٢ - ١٤٠٢ شهر کربلا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٤٠٢ شمسی شهر کربلا شهر کربلا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٤٠٢ شمسی شهر کربلا شهر کربلا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر کربلا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کربلا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٤٠١
سال ١٤٠٢ هـ.ش
١٤٠٣

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر کربلا

کَربَلا مرکز استان کربلا، از شهرهای جنوبی کشور عراق، با جمعیت ۵۷۲٬۳۰۰ نفر (۲۰۰۳ م) در ناحیه غربی فرات قرار دارد و فاصله‌اش تا بغداد ۹۷ کیلومتر است. شهرت این شهر با نبرد کربلا در دهم محرم ۶۱ هجری قمری پیوند دارد. حرم حسین بن علی و برادرش عباس بن علی در شهر کربلا از مکان‌های مقدس اسلامی و زیارتگاه مسلمانان شیعه است.

شهر کربلا در ویکیپدیا

شهر کربلا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر کربلا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر کربلا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر کربلا بر روی نقشه

شهر کربلا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر کربلا

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر کربلا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر کربلا
اوقات شرعی آذر ٠٢ شهر کربلا + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤٥ شهر کربلا + دانلود
اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٣ شهر کربلا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢ شهر کربلا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢٤ شهر کربلا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای عراق
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر کربلا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر کربلا رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کربلا
جدول اوقات شرعی امروز فردا کربلا دانلود pdf
جدول اوقات شرعی آذر ٠٢ / ١٤٠٢ کربلا دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق کربلا
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کربلا
افق شرعی امروز فردا کربلا دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٢ / ١٤٠٢ کربلا دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق کربلا ماه رمضان ٢ / ١٤٠٢

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر کربلا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه تهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو