جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر کربلا

کربلا | کربلا | عراق

اوقات شرعی امروز کربلا

اذان صبح: ٠٣:٢٤:٤٢
طلوع آفتاب: ٠٥:٠٢:٤٦
اذان ظهر: ١٢:٠٨:٥٢
غروب آفتاب: ١٩:١٤:٤٨
اذان مغرب: ١٩:٣٤:٤٢
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٠:٠٦

سه شنبه ١٧ تیر ١٣٩٩
١٥ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٧ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر کربلا (شهرستان کربلا) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٧ تیر ٩٩ شهر کربلا)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر کربلا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر کربلا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

اسكار وایلد
عشق را در دل نگه دار؛ زندگی بدون آن همچون باغی‌ست بی‌بهره از آفتاب كه گل‌های آن، همه پژمرده باشند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر کربلا

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر کربلا در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر کربلا ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر کربلا (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨١ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر کربلا ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان کربلا
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:١١:٢٨٠٥:٣٥:٤١١٢:٠٤:٠٨١٨:٣٣:٠٤١٨:٥٠:٥٧٢٣:٢١:٣٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:١٠:٠٢٠٥:٣٤:٢٩١٢:٠٣:٥٣١٨:٣٣:٤٦١٨:٥١:٤٢٢٣:٢١:١٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٠٨:٣٨٠٥:٣٣:١٧١٢:٠٣:٣٩١٨:٣٤:٢٩١٨:٥٢:٢٦٢٣:٢٠:٥١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٠٧:١٣٠٥:٣٢:٠٧١٢:٠٣:٢٥١٨:٣٥:١٢١٨:٥٣:١١٢٣:٢٠:٣١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٠٥:٤٩٠٥:٣٠:٥٦١٢:٠٣:١٢١٨:٣٥:٥٥١٨:٥٣:٥٦٢٣:٢٠:١٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٠٤:٢٦٠٥:٢٩:٤٧١٢:٠٢:٥٩١٨:٣٦:٣٨١٨:٥٤:٤٢٢٣:١٩:٥٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٠٣:٠٢٠٥:٢٨:٣٩١٢:٠٢:٤٦١٨:٣٧:٢١١٨:٥٥:٢٧٢٣:١٩:٣٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٠١:٤٠٠٥:٢٧:٣١١٢:٠٢:٣٤١٨:٣٨:٠٤١٨:٥٦:١٢٢٣:١٩:١١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٠٠:١٧٠٥:٢٦:٢٤١٢:٠٢:٢٢١٨:٣٨:٤٨١٨:٥٦:٥٨٢٣:١٨:٥٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٣:٥٨:٥٦٠٥:٢٥:١٧١٢:٠٢:١١١٨:٣٩:٣١١٨:٥٧:٤٤٢٣:١٨:٣٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٣:٥٧:٣٥٠٥:٢٤:١٢١٢:٠٢:٠٠١٨:٤٠:١٥١٨:٥٨:٣٠٢٣:١٨:١٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٣:٥٦:١٤٠٥:٢٣:٠٧١٢:٠١:٤٩١٨:٤٠:٥٨١٨:٥٩:١٦٢٣:١٧:٥٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٣:٥٤:٥٥٠٥:٢٢:٠٤١٢:٠١:٤٠١٨:٤١:٤٢١٩:٠٠:٠٢٢٣:١٧:٣٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٣:٥٣:٣٦٠٥:٢١:٠١١٢:٠١:٣٠١٨:٤٢:٢٦١٩:٠٠:٤٨٢٣:١٧:٢٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٣:٥٢:١٧٠٥:١٩:٥٩١٢:٠١:٢١١٨:٤٣:٠٩١٩:٠١:٣٤٢٣:١٧:٠٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٣:٥١:٠٠٠٥:١٨:٥٩١٢:٠١:١٣١٨:٤٣:٥٣١٩:٠٢:٢٠٢٣:١٦:٤٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٣:٤٩:٤٣٠٥:١٧:٥٩١٢:٠١:٠٥١٨:٤٤:٣٧١٩:٠٣:٠٧٢٣:١٦:٣٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٣:٤٨:٢٧٠٥:١٧:٠٠١٢:٠٠:٥٨١٨:٤٥:٢١١٩:٠٣:٥٣٢٣:١٦:١٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٣:٤٧:١٢٠٥:١٦:٠٢١٢:٠٠:٥١١٨:٤٦:٠٥١٩:٠٤:٤٠٢٣:١٦:٠٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٣:٤٥:٥٨٠٥:١٥:٠٦١٢:٠٠:٤٥١٨:٤٦:٤٩١٩:٠٥:٢٦٢٣:١٥:٤٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٣:٤٤:٤٥٠٥:١٤:١٠١٢:٠٠:٣٩١٨:٤٧:٣٣١٩:٠٦:١٣٢٣:١٥:٣٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٣:٤٣:٣٣٠٥:١٣:١٦١٢:٠٠:٣٤١٨:٤٨:١٦١٩:٠٦:٥٩٢٣:١٥:١٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٣:٤٢:٢٢٠٥:١٢:٢٣١٢:٠٠:٢٩١٨:٤٩:٠٠١٩:٠٧:٤٦٢٣:١٥:٠٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٣:٤١:١٢٠٥:١١:٣٠١٢:٠٠:٢٥١٨:٤٩:٤٤١٩:٠٨:٣٢٢٣:١٤:٥٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٣:٤٠:٠٤٠٥:١٠:٤٠١٢:٠٠:٢٢١٨:٥٠:٢٨١٩:٠٩:١٩٢٣:١٤:٤٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٣:٣٨:٥٦٠٥:٠٩:٥٠١٢:٠٠:١٩١٨:٥١:١١١٩:١٠:٠٥٢٣:١٤:٣٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٣:٣٧:٥٠٠٥:٠٩:٠١١٢:٠٠:١٧١٨:٥١:٥٥١٩:١٠:٥١٢٣:١٤:٢٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٣٦:٤٥٠٥:٠٨:١٤١٢:٠٠:١٥١٨:٥٢:٣٨١٩:١١:٣٧٢٣:١٤:٠٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٣٥:٤١٠٥:٠٧:٢٨١٢:٠٠:١٤١٨:٥٣:٢١١٩:١٢:٢٣٢٣:١٤:٠٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر کربلا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر کربلا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر کربلا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کربلا

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر کربلا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر کربلا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کربلا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر کربلا

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر کربلا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر کربلا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر کربلا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر کربلا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کربلا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر کربلا

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر کربلا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کربلا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر کربلا

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر کربلا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر کربلا شهر کربلا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر کربلا شهر کربلا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر کربلا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کربلا برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر کربلا

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر کربلا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کربلا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر کربلا

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٣:١٧:١٠٠٤:٥٦:٤٦١٢:٠٥:٤٥١٩:١٤:٤٣١٩:٣٤:٥٢٢٣:١٦:٠٤
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٣:١٧:٢٤٠٤:٥٧:٠٠١٢:٠٥:٥٨١٩:١٤:٥٥١٩:٣٥:٠٣٢٣:١٦:١٨
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٣:١٧:٤١٠٤:٥٧:١٦١٢:٠٦:١١١٩:١٥:٠٥١٩:٣٥:١٣٢٣:١٦:٣٢
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٣:١٧:٥٩٠٤:٥٧:٣٢١٢:٠٦:٢٤١٩:١٥:١٣١٩:٣٥:٢١٢٣:١٦:٤٧
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٣:١٨:٢٠٠٤:٥٧:٥٠١٢:٠٦:٣٧١٩:١٥:٢٠١٩:٣٥:٢٨٢٣:١٧:٠١
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٣:١٨:٤٢٠٤:٥٨:٠٩١٢:٠٦:٤٩١٩:١٥:٢٦١٩:٣٥:٣٣٢٣:١٧:١٦
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٣:١٩:٠٦٠٤:٥٨:٢٩١٢:٠٧:٠٢١٩:١٥:٣٠١٩:٣٥:٣٧٢٣:١٧:٣١
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٣:١٩:٣٢٠٤:٥٨:٥٠١٢:٠٧:١٤١٩:١٥:٣٣١٩:٣٥:٣٩٢٣:١٧:٤٧
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٢٠:٠٠٠٤:٥٩:١٢١٢:٠٧:٢٦١٩:١٥:٣٤١٩:٣٥:٣٩٢٣:١٨:٠٢
١٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٢٠:٣٠٠٤:٥٩:٣٦١٢:٠٧:٣٨١٩:١٥:٣٤١٩:٣٥:٣٨٢٣:١٨:١٧
١١ تیر ١٣٩٩٠٣:٢١:٠١٠٥:٠٠:٠٠١٢:٠٧:٤٩١٩:١٥:٣٢١٩:٣٥:٣٥٢٣:١٨:٣٣
١٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٢١:٣٤٠٥:٠٠:٢٥١٢:٠٨:٠١١٩:١٥:٢٨١٩:٣٥:٣٠٢٣:١٨:٤٩
١٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٢٢:٠٩٠٥:٠٠:٥٢١٢:٠٨:١٢١٩:١٥:٢٣١٩:٣٥:٢٤٢٣:١٩:٠٤
١٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٢٢:٤٥٠٥:٠١:١٩١٢:٠٨:٢٢١٩:١٥:١٧١٩:٣٥:١٦٢٣:١٩:٢٠
١٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٢٣:٢٣٠٥:٠١:٤٧١٢:٠٨:٣٣١٩:١٥:٠٩١٩:٣٥:٠٦٢٣:١٩:٣٥
١٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٢٤:٠٢٠٥:٠٢:١٦١٢:٠٨:٤٣١٩:١٤:٥٩١٩:٣٤:٥٥٢٣:١٩:٥١
١٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٢٤:٤٢٠٥:٠٢:٤٦١٢:٠٨:٥٢١٩:١٤:٤٨١٩:٣٤:٤٢٢٣:٢٠:٠٦
١٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٢٥:٢٤٠٥:٠٣:١٧١٢:٠٩:٠٢١٩:١٤:٣٥١٩:٣٤:٢٨٢٣:٢٠:٢١
١٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٢٦:٠٨٠٥:٠٣:٤٩١٢:٠٩:١١١٩:١٤:٢١١٩:٣٤:١٢٢٣:٢٠:٣٦
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٢٦:٥٢٠٥:٠٤:٢١١٢:٠٩:١٩١٩:١٤:٠٥١٩:٣٣:٥٤٢٣:٢٠:٥١
٢١ تیر ١٣٩٩٠٣:٢٧:٣٨٠٥:٠٤:٥٤١٢:٠٩:٢٧١٩:١٣:٤٧١٩:٣٣:٣٥٢٣:٢١:٠٦
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٢٨:٢٥٠٥:٠٥:٢٧١٢:٠٩:٣٤١٩:١٣:٢٨١٩:٣٣:١٣٢٣:٢١:٢٠
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٢٩:١٣٠٥:٠٦:٠٢١٢:٠٩:٤٢١٩:١٣:٠٧١٩:٣٢:٥١٢٣:٢١:٣٤
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٠:٠٢٠٥:٠٦:٣٦١٢:٠٩:٤٨١٩:١٢:٤٥١٩:٣٢:٢٦٢٣:٢١:٤٨
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٠:٥١٠٥:٠٧:١٢١٢:٠٩:٥٤١٩:١٢:٢١١٩:٣٢:٠٠٢٣:٢٢:٠٢
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٣١:٤٢٠٥:٠٧:٤٨١٢:١٠:٠٠١٩:١١:٥٦١٩:٣١:٣٣٢٣:٢٢:١٥
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٢:٣٤٠٥:٠٨:٢٤١٢:١٠:٠٥١٩:١١:٢٩١٩:٣١:٠٤٢٣:٢٢:٢٨
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٣:٢٦٠٥:٠٩:٠١١٢:١٠:٠٩١٩:١١:٠١١٩:٣٠:٣٣٢٣:٢٢:٤٠
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٤:٢٠٠٥:٠٩:٣٩١٢:١٠:١٣١٩:١٠:٣١١٩:٣٠:٠١٢٣:٢٢:٥٢
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٥:١٤٠٥:١٠:١٦١٢:١٠:١٧١٩:٠٩:٥٩١٩:٢٩:٢٧٢٣:٢٣:٠٤
٣١ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٦:٠٨٠٥:١٠:٥٤١٢:١٠:١٩١٩:٠٩:٢٦١٩:٢٨:٥١٢٣:٢٣:١٥

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر کربلا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر کربلا شهر کربلا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر کربلا شهر کربلا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر کربلا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کربلا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر کربلا

کَربَلا مرکز استان کربلا، از شهرهای جنوبی کشور عراق، با جمعیت ۵۷۲٬۳۰۰ نفر (۲۰۰۳ م) در ناحیه غربی فرات قرار دارد و فاصله‌اش تا بغداد ۹۷ کیلومتر است. شهرت این شهر با نبرد کربلا در دهم محرم ۶۱ هجری قمری پیوند دارد. حرم حسین بن علی و برادرش عباس بن علی در شهر کربلا از مکان‌های مقدس اسلامی و زیارتگاه مسلمانان شیعه است.

شهر کربلا در ویکیپدیا

شهر کربلا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر کربلا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر کربلا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر کربلا بر روی نقشه

شهر کربلا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر کربلا

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر کربلا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر کربلا
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر کربلا + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر کربلا + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر کربلا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر کربلا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر کربلا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای عراق
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر کربلا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر کربلا رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق کربلا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کربلا
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ کربلا دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کربلا
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ کربلا دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا کربلا دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کربلا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ کربلا دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر کربلا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو