جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر کربلا

کربلا | کربلا | عراق

اوقات شرعی امروز کربلا

اذان صبح: ٠٤:٣٩:٣١
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٩:٤٦
اذان ظهر: ١١:٥٢:٣٧
غروب آفتاب: ١٧:٤٤:٥٨
اذان مغرب: ١٨:٠٢:٢٥
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٢:٣٥

سه شنبه ١٢ مهر ١٤٠١
٠٧ ربیع الاول ١٤٤٤ قمری
٠٤ اکتبر ٢٠٢٢ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر کربلا (شهرستان کربلا) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٢ مهر ٠١ شهر کربلا)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٠١ شهر کربلا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٢ شهر کربلا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام خمینی (ره)
آنهایی که خواب آمریکا را می بینند خدا بیدارشان کند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر کربلا

اوقات شرعی مهر ٠١ | اوقات شرعی اکتبر ٢٢ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٤ | + اوقات شرعی رمضان ٢

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر کربلا در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر کربلا ١٤٠٢ - ٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی

برابر با سال ١٤٤٤ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٢ شهر کربلا (سال ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٤ فروردین ١٤٠٢ | ٢٤ مارس ٢٠٢٣
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٧١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٢ اردیبهشت ١٤٠٢ | ٢٢ آوریل ٢٠٢٣ (اول شوال ١٤٤٤)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر کربلا ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان کربلا
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٢/٠١/٠٤٠٤:٤٢:١٢٠٦:٠٣:٠٦١٢:١٠:١٥١٨:١٧:٥٥١٨:٣٥:٢٢٢٣:٢٩:٢٢
٠٢ رمضان | ٠٢/٠١/٠٥٠٤:٤٠:٤٨٠٦:٠١:٤٧١٢:٠٩:٥٧١٨:١٨:٣٨١٨:٣٦:٠٥٢٣:٢٩:٠١
٠٣ رمضان | ٠٢/٠١/٠٦٠٤:٣٩:٢٣٠٦:٠٠:٢٨١٢:٠٩:٣٩١٨:١٩:٢٠١٨:٣٦:٤٨٢٣:٢٨:٣٩
٠٤ رمضان | ٠٢/٠١/٠٧٠٤:٣٧:٥٨٠٥:٥٩:١٠١٢:٠٩:٢١١٨:٢٠:٠٣١٨:٣٧:٣١٢٣:٢٨:١٨
٠٥ رمضان | ٠٢/٠١/٠٨٠٤:٣٦:٣٣٠٥:٥٧:٥١١٢:٠٩:٠٣١٨:٢٠:٤٥١٨:٣٨:١٤٢٣:٢٧:٥٦
٠٦ رمضان | ٠٢/٠١/٠٩٠٤:٣٥:٠٨٠٥:٥٦:٣٣١٢:٠٨:٤٥١٨:٢١:٢٧١٨:٣٨:٥٧٢٣:٢٧:٣٤
٠٧ رمضان | ٠٢/٠١/١٠٠٤:٣٣:٤٢٠٥:٥٥:١٥١٢:٠٨:٢٧١٨:٢٢:٠٩١٨:٣٩:٤٠٢٣:٢٧:١٣
٠٨ رمضان | ٠٢/٠١/١١٠٤:٣٢:١٦٠٥:٥٣:٥٧١٢:٠٨:٠٩١٨:٢٢:٥١١٨:٤٠:٢٣٢٣:٢٦:٥١
٠٩ رمضان | ٠٢/٠١/١٢٠٤:٣٠:٥٠٠٥:٥٢:٣٩١٢:٠٧:٥١١٨:٢٣:٣٣١٨:٤١:٠٦٢٣:٢٦:٢٨
١٠ رمضان | ٠٢/٠١/١٣٠٤:٢٩:٢٤٠٥:٥١:٢١١٢:٠٧:٣٣١٨:٢٤:١٥١٨:٤١:٥٠٢٣:٢٦:٠٦
١١ رمضان | ٠٢/٠١/١٤٠٤:٢٧:٥٧٠٥:٥٠:٠٣١٢:٠٧:١٦١٨:٢٤:٥٨١٨:٤٢:٣٣٢٣:٢٥:٤٤
١٢ رمضان | ٠٢/٠١/١٥٠٤:٢٦:٣١٠٥:٤٨:٤٦١٢:٠٦:٥٨١٨:٢٥:٤٠١٨:٤٣:١٦٢٣:٢٥:٢٢
١٣ رمضان | ٠٢/٠١/١٦٠٤:٢٥:٠٤٠٥:٤٧:٢٩١٢:٠٦:٤١١٨:٢٦:٢٢١٨:٤٤:٠٠٢٣:٢٥:٠٠
١٤ رمضان | ٠٢/٠١/١٧٠٤:٢٣:٣٨٠٥:٤٦:١٣١٢:٠٦:٢٤١٨:٢٧:٠٤١٨:٤٤:٤٣٢٣:٢٤:٣٨
١٥ رمضان | ٠٢/٠١/١٨٠٤:٢٢:١١٠٥:٤٤:٥٧١٢:٠٦:٠٧١٨:٢٧:٤٦١٨:٤٥:٢٧٢٣:٢٤:١٥
١٦ رمضان | ٠٢/٠١/١٩٠٤:٢٠:٤٥٠٥:٤٣:٤١١٢:٠٥:٥٠١٨:٢٨:٢٨١٨:٤٦:١١٢٣:٢٣:٥٣
١٧ رمضان | ٠٢/٠١/٢٠٠٤:١٩:١٨٠٥:٤٢:٢٦١٢:٠٥:٣٣١٨:٢٩:١١١٨:٤٦:٥٤٢٣:٢٣:٣١
١٨ رمضان | ٠٢/٠١/٢١٠٤:١٧:٥٢٠٥:٤١:١١١٢:٠٥:١٧١٨:٢٩:٥٣١٨:٤٧:٣٨٢٣:٢٣:١٠
١٩ رمضان | ٠٢/٠١/٢٢٠٤:١٦:٢٦٠٥:٣٩:٥٦١٢:٠٥:٠١١٨:٣٠:٣٥١٨:٤٨:٢٢٢٣:٢٢:٤٨
٢٠ رمضان | ٠٢/٠١/٢٣٠٤:١٥:٠٠٠٥:٣٨:٤٢١٢:٠٤:٤٥١٨:٣١:١٨١٨:٤٩:٠٧٢٣:٢٢:٢٦
٢١ رمضان | ٠٢/٠١/٢٤٠٤:١٣:٣٤٠٥:٣٧:٢٩١٢:٠٤:٣٠١٨:٣٢:٠٠١٨:٤٩:٥١٢٣:٢٢:٠٥
٢٢ رمضان | ٠٢/٠١/٢٥٠٤:١٢:٠٩٠٥:٣٦:١٦١٢:٠٤:١٥١٨:٣٢:٤٣١٨:٥٠:٣٥٢٣:٢١:٤٣
٢٣ رمضان | ٠٢/٠١/٢٦٠٤:١٠:٤٤٠٥:٣٥:٠٤١٢:٠٤:٠٠١٨:٣٣:٢٦١٨:٥١:٢٠٢٣:٢١:٢٢
٢٤ رمضان | ٠٢/٠١/٢٧٠٤:٠٩:١٩٠٥:٣٣:٥٢١٢:٠٣:٤٦١٨:٣٤:٠٨١٨:٥٢:٠٥٢٣:٢١:٠١
٢٥ رمضان | ٠٢/٠١/٢٨٠٤:٠٧:٥٤٠٥:٣٢:٤١١٢:٠٣:٣٢١٨:٣٤:٥١١٨:٥٢:٥٠٢٣:٢٠:٤١
٢٦ رمضان | ٠٢/٠١/٢٩٠٤:٠٦:٣٠٠٥:٣١:٣٠١٢:٠٣:١٨١٨:٣٥:٣٤١٨:٥٣:٣٥٢٣:٢٠:٢٠
٢٧ رمضان | ٠٢/٠١/٣٠٠٤:٠٥:٠٦٠٥:٣٠:٢١١٢:٠٣:٠٥١٨:٣٦:١٧١٨:٥٤:٢٠٢٣:٢٠:٠٠
٢٨ رمضان | ٠٢/٠١/٣١٠٤:٠٣:٤٣٠٥:٢٩:١٢١٢:٠٢:٥٢١٨:٣٧:٠٠١٨:٥٥:٠٥٢٣:١٩:٤٠
٢٩ رمضان | ٠٢/٠٢/٠١٠٤:٠٢:٢٠٠٥:٢٨:٠٤١٢:٠٢:٤٠١٨:٣٧:٤٤١٨:٥٥:٥٠٢٣:١٩:٢٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری شهر کربلا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری شهر کربلا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری شهر کربلا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کربلا

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٤ قمری شهر کربلا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٤ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر کربلا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کربلا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٤ قمری شهر کربلا

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٤ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٤ هـ.ق
شهر کربلا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٤ هـ.ق شهر کربلا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٤ هـ.ق شهر کربلا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر کربلا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کربلا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٣
سال ١٤٤٤ هـ.ق
١٤٤٥

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٢ میلادی شهر کربلا

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٢ م شهر کربلا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کربلا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٢ میلادی شهر کربلا

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٢ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٢ شهر کربلا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٢ میلادی شهر کربلا شهر کربلا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٢ میلادی شهر کربلا شهر کربلا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر کربلا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کربلا برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢١
سال ٢٠٢٢ م
٢٠٢٣

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٤٠١ شمسی شهر کربلا

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٤٠١ هـ.ش شهر کربلا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کربلا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٤٠١ شمسی شهر کربلا

آبان
مهر ١٤٠١ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٤٠١٠٤:٣١:٤٧٠٥:٥٢:٢٩١١:٥٦:١٦١٧:٥٩:٣٤١٨:١٦:٥٩٢٣:١٦:٠٢
٠٢ مهر ١٤٠١٠٤:٣٢:٣٠٠٥:٥٣:٠٨١١:٥٥:٥٥١٧:٥٨:١٣١٨:١٥:٣٨٢٣:١٥:٤٣
٠٣ مهر ١٤٠١٠٤:٣٣:١٣٠٥:٥٣:٤٧١١:٥٥:٣٥١٧:٥٦:٥٢١٨:١٤:١٧٢٣:١٥:٢٤
٠٤ مهر ١٤٠١٠٤:٣٣:٥٥٠٥:٥٤:٢٦١١:٥٥:١٤١٧:٥٥:٣٢١٨:١٢:٥٧٢٣:١٥:٠٥
٠٥ مهر ١٤٠١٠٤:٣٤:٣٧٠٥:٥٥:٠٥١١:٥٤:٥٣١٧:٥٤:١٢١٨:١١:٣٧٢٣:١٤:٤٦
٠٦ مهر ١٤٠١٠٤:٣٥:٢٠٠٥:٥٥:٤٥١١:٥٤:٣٣١٧:٥٢:٥٢١٨:١٠:١٧٢٣:١٤:٢٧
٠٧ مهر ١٤٠١٠٤:٣٦:٠٢٠٥:٥٦:٢٤١١:٥٤:١٣١٧:٥١:٣٢١٨:٠٨:٥٧٢٣:١٤:٠٨
٠٨ مهر ١٤٠١٠٤:٣٦:٤٤٠٥:٥٧:٠٤١١:٥٣:٥٣١٧:٥٠:١٣١٨:٠٧:٣٨٢٣:١٣:٤٩
٠٩ مهر ١٤٠١٠٤:٣٧:٢٦٠٥:٥٧:٤٤١١:٥٣:٣٤١٧:٤٨:٥٤١٨:٠٦:١٩٢٣:١٣:٣٠
١٠ مهر ١٤٠١٠٤:٣٨:٠٧٠٥:٥٨:٢٥١١:٥٣:١٥١٧:٤٧:٣٥١٨:٠٥:٠١٢٣:١٣:١٢
١١ مهر ١٤٠١٠٤:٣٨:٤٩٠٥:٥٩:٠٥١١:٥٢:٥٦١٧:٤٦:١٦١٨:٠٣:٤٣٢٣:١٢:٥٣
١٢ مهر ١٤٠١٠٤:٣٩:٣١٠٥:٥٩:٤٦١١:٥٢:٣٧١٧:٤٤:٥٨١٨:٠٢:٢٥٢٣:١٢:٣٥
١٣ مهر ١٤٠١٠٤:٤٠:١٢٠٦:٠٠:٢٧١١:٥٢:١٩١٧:٤٣:٤١١٨:٠١:٠٨٢٣:١٢:١٧
١٤ مهر ١٤٠١٠٤:٤٠:٥٤٠٦:٠١:٠٩١١:٥٢:٠١١٧:٤٢:٢٤١٧:٥٩:٥٢٢٣:١١:٥٩
١٥ مهر ١٤٠١٠٤:٤١:٣٥٠٦:٠١:٥٠١١:٥١:٤٣١٧:٤١:٠٧١٧:٥٨:٣٦٢٣:١١:٤٢
١٦ مهر ١٤٠١٠٤:٤٢:١٧٠٦:٠٢:٣٢١١:٥١:٢٦١٧:٣٩:٥١١٧:٥٧:٢١٢٣:١١:٢٥
١٧ مهر ١٤٠١٠٤:٤٢:٥٨٠٦:٠٣:١٤١١:٥١:١٠١٧:٣٨:٣٦١٧:٥٦:٠٦٢٣:١١:٠٨
١٨ مهر ١٤٠١٠٤:٤٣:٤٠٠٦:٠٣:٥٧١١:٥٠:٥٤١٧:٣٧:٢١١٧:٥٤:٥٢٢٣:١٠:٥١
١٩ مهر ١٤٠١٠٤:٤٤:٢١٠٦:٠٤:٤٠١١:٥٠:٣٨١٧:٣٦:٠٦١٧:٥٣:٣٩٢٣:١٠:٣٥
٢٠ مهر ١٤٠١٠٤:٤٥:٠٣٠٦:٠٥:٢٣١١:٥٠:٢٣١٧:٣٤:٥٣١٧:٥٢:٢٦٢٣:١٠:١٩
٢١ مهر ١٤٠١٠٤:٤٥:٤٤٠٦:٠٦:٠٧١١:٥٠:٠٨١٧:٣٣:٤٠١٧:٥١:١٤٢٣:١٠:٠٣
٢٢ مهر ١٤٠١٠٤:٤٦:٢٦٠٦:٠٦:٥١١١:٤٩:٥٤١٧:٣٢:٢٧١٧:٥٠:٠٣٢٣:٠٩:٤٨
٢٣ مهر ١٤٠١٠٤:٤٧:٠٨٠٦:٠٧:٣٥١١:٤٩:٤٠١٧:٣١:١٦١٧:٤٨:٥٣٢٣:٠٩:٣٣
٢٤ مهر ١٤٠١٠٤:٤٧:٥٠٠٦:٠٨:٢٠١١:٤٩:٢٧١٧:٣٠:٠٥١٧:٤٧:٤٣٢٣:٠٩:١٨
٢٥ مهر ١٤٠١٠٤:٤٨:٣٢٠٦:٠٩:٠٥١١:٤٩:١٤١٧:٢٨:٥٥١٧:٤٦:٣٤٢٣:٠٩:٠٤
٢٦ مهر ١٤٠١٠٤:٤٩:١٤٠٦:٠٩:٥١١١:٤٩:٠٣١٧:٢٧:٤٦١٧:٤٥:٢٦٢٣:٠٨:٥١
٢٧ مهر ١٤٠١٠٤:٤٩:٥٦٠٦:١٠:٣٦١١:٤٨:٥١١٧:٢٦:٣٨١٧:٤٤:٢٠٢٣:٠٨:٣٨
٢٨ مهر ١٤٠١٠٤:٥٠:٣٨٠٦:١١:٢٣١١:٤٨:٤١١٧:٢٥:٣٠١٧:٤٣:١٤٢٣:٠٨:٢٥
٢٩ مهر ١٤٠١٠٤:٥١:٢١٠٦:١٢:٠٩١١:٤٨:٣١١٧:٢٤:٢٤١٧:٤٢:٠٩٢٣:٠٨:١٣
٣٠ مهر ١٤٠١٠٤:٥٢:٠٣٠٦:١٢:٥٦١١:٤٨:٢١١٧:٢٣:١٨١٧:٤١:٠٤٢٣:٠٨:٠٢

دانلود اوقات شرعی مهر ٠١ - ١٤٠١ شهر کربلا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٤٠١ شمسی شهر کربلا شهر کربلا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٤٠١ شمسی شهر کربلا شهر کربلا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر کربلا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کربلا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٤٠٠
سال ١٤٠١ هـ.ش
١٤٠٢

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر کربلا

کَربَلا مرکز استان کربلا، از شهرهای جنوبی کشور عراق، با جمعیت ۵۷۲٬۳۰۰ نفر (۲۰۰۳ م) در ناحیه غربی فرات قرار دارد و فاصله‌اش تا بغداد ۹۷ کیلومتر است. شهرت این شهر با نبرد کربلا در دهم محرم ۶۱ هجری قمری پیوند دارد. حرم حسین بن علی و برادرش عباس بن علی در شهر کربلا از مکان‌های مقدس اسلامی و زیارتگاه مسلمانان شیعه است.

شهر کربلا در ویکیپدیا

شهر کربلا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر کربلا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر کربلا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر کربلا بر روی نقشه

شهر کربلا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر کربلا

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر کربلا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر کربلا
اوقات شرعی مهر ٠١ شهر کربلا + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٤ شهر کربلا + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٢ شهر کربلا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢ شهر کربلا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢٣ شهر کربلا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای عراق
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر کربلا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر کربلا رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٢ / ١٤٠٢ کربلا دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا کربلا دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کربلا
جدول اوقات شرعی مهر ٠١ / ١٤٠١ کربلا دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کربلا ماه رمضان ٢ / ١٤٠٢
زمان پخش اذان زنده به افق کربلا
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق کربلا ماه رمضان ٢ / ١٤٠٢
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کربلا

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر کربلا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو