جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر کربلا

کربلا | کربلا | عراق

اوقات شرعی امروز کربلا

اذان صبح: ٠٣:٥٩:٥٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٦:٠٦
اذان ظهر: ١٢:٠٢:١٩
غروب آفتاب: ١٨:٣٩:٠٠
اذان مغرب: ١٨:٥٧:١١
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٨:٤٧

دوشنبه ٠٣ اردیبهشت ١٤٠٣
١٣ شوال ١٤٤٥ قمری
٢٢ آوریل ٢٠٢٤ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر کربلا (شهرستان کربلا) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٣ اردیبهشت ٠٣ شهر کربلا)، ماه جاری (اوقات شرعی اردیبهشت ٠٣ شهر کربلا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٣ شهر کربلا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت شیخ بهایی

حضرت محمد (ص)
سه گروه هستند كه از آتش جهنّم باز داشته نمی‌شوند (یعنی قطعاً‌ اهل جهنّم‌اند) منّت‌گذار (‌وقتی انفاق می‌كند،‌ منّت می‌گذارد)‌ و عاقّ‌ پدر و مادر (كسی كه پدر و مادرش از او چنان ناراضی هستند كه نفرینش می‌كنند) و كسی كه همیشه شراب می‌نوشد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر کربلا

اوقات شرعی اردیبهشت ٠٣ | اوقات شرعی آوریل ٢٤ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٥ | + اوقات شرعی رمضان ٣

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر کربلا در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر کربلا ١٤٠٣ - ٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی

برابر با سال ١٤٤٦ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٣ شهر کربلا (سال ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ١٢ اسفند ١٤٠٣ | ٠٢ مارس ٢٠٢٥
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٤ روز
تاریخ عید فطر: ١١ فروردین ١٤٠٤ | ٣١ مارس ٢٠٢٥ (اول شوال ١٤٤٦)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر کربلا ٠٣ - ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان کربلا
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٣/١٢/١٢٠٥:١٠:٠٩٠٦:٣٠:٢٤١٢:١٥:٥٧١٨:٠٢:٠٠١٨:١٩:٣٢٢٣:٣٥:٣٠
٠٢ رمضان | ٠٣/١٢/١٣٠٥:٠٨:٥٩٠٦:٢٩:١٢١٢:١٥:٤٥١٨:٠٢:٤٧١٨:٢٠:١٨٢٣:٣٥:١٨
٠٣ رمضان | ٠٣/١٢/١٤٠٥:٠٧:٤٨٠٦:٢٨:٠٠١٢:١٥:٣٢١٨:٠٣:٣٤١٨:٢١:٠٤٢٣:٣٥:٠٥
٠٤ رمضان | ٠٣/١٢/١٥٠٥:٠٦:٣٦٠٦:٢٦:٤٧١٢:١٥:١٩١٨:٠٤:٢٠١٨:٢١:٥٠٢٣:٣٤:٥٢
٠٥ رمضان | ٠٣/١٢/١٦٠٥:٠٥:٢٣٠٦:٢٥:٣٣١٢:١٥:٠٥١٨:٠٥:٠٧١٨:٢٢:٣٥٢٣:٣٤:٣٨
٠٦ رمضان | ٠٣/١٢/١٧٠٥:٠٤:٠٩٠٦:٢٤:١٩١٢:١٤:٥١١٨:٠٥:٥٢١٨:٢٣:٢٠٢٣:٣٤:٢٣
٠٧ رمضان | ٠٣/١٢/١٨٠٥:٠٢:٥٤٠٦:٢٣:٠٤١٢:١٤:٣٦١٨:٠٦:٣٨١٨:٢٤:٠٥٢٣:٣٤:٠٨
٠٨ رمضان | ٠٣/١٢/١٩٠٥:٠١:٣٨٠٦:٢١:٤٩١٢:١٤:٢١١٨:٠٧:٢٣١٨:٢٤:٥٠٢٣:٣٣:٥٣
٠٩ رمضان | ٠٣/١٢/٢٠٠٥:٠٠:٢٢٠٦:٢٠:٣٣١٢:١٤:٠٦١٨:٠٨:٠٨١٨:٢٥:٣٤٢٣:٣٣:٣٧
١٠ رمضان | ٠٣/١٢/٢١٠٤:٥٩:٠٥٠٦:١٩:١٧١٢:١٣:٥٠١٨:٠٨:٥٣١٨:٢٦:١٩٢٣:٣٣:٢٠
١١ رمضان | ٠٣/١٢/٢٢٠٤:٥٧:٤٧٠٦:١٨:٠١١٢:١٣:٣٤١٨:٠٩:٣٨١٨:٢٧:٠٣٢٣:٣٣:٠٣
١٢ رمضان | ٠٣/١٢/٢٣٠٤:٥٦:٢٩٠٦:١٦:٤٤١٢:١٣:١٨١٨:١٠:٢٢١٨:٢٧:٤٧٢٣:٣٢:٤٦
١٣ رمضان | ٠٣/١٢/٢٤٠٤:٥٥:١٠٠٦:١٥:٢٧١٢:١٣:٠١١٨:١١:٠٦١٨:٢٨:٣١٢٣:٣٢:٢٨
١٤ رمضان | ٠٣/١٢/٢٥٠٤:٥٣:٥٠٠٦:١٤:٠٩١٢:١٢:٤٤١٨:١١:٥٠١٨:٢٩:١٥٢٣:٣٢:١٠
١٥ رمضان | ٠٣/١٢/٢٦٠٤:٥٢:٣٠٠٦:١٢:٥٢١٢:١٢:٢٨١٨:١٢:٣٤١٨:٢٩:٥٨٢٣:٣١:٥١
١٦ رمضان | ٠٣/١٢/٢٧٠٤:٥١:٠٩٠٦:١١:٣٤١٢:١٢:١٠١٨:١٣:١٧١٨:٣٠:٤٢٢٣:٣١:٣٢
١٧ رمضان | ٠٣/١٢/٢٨٠٤:٤٩:٤٨٠٦:١٠:١٦١٢:١١:٥٣١٨:١٤:٠٠١٨:٣١:٢٥٢٣:٣١:١٣
١٨ رمضان | ٠٣/١٢/٢٩٠٤:٤٨:٢٦٠٦:٠٨:٥٨١٢:١١:٣٥١٨:١٤:٤٣١٨:٣٢:٠٩٢٣:٣٠:٥٣
١٩ رمضان | ٠٣/١٢/٣٠٠٤:٤٧:٠٣٠٦:٠٧:٣٩١٢:١١:١٨١٨:١٥:٢٦١٨:٣٢:٥٢٢٣:٣٠:٣٣
٢٠ رمضان | ٠٤/٠١/٠١٠٤:٤٥:٤٠٠٦:٠٦:٢١١٢:١١:٠٠١٨:١٦:٠٩١٨:٣٣:٣٥٢٣:٣٠:١٣
٢١ رمضان | ٠٤/٠١/٠٢٠٤:٤٤:١٧٠٦:٠٥:٠٢١٢:١٠:٤٢١٨:١٦:٥٢١٨:٣٤:١٨٢٣:٢٩:٥٣
٢٢ رمضان | ٠٤/٠١/٠٣٠٤:٤٢:٥٣٠٦:٠٣:٤٤١٢:١٠:٢٤١٨:١٧:٣٥١٨:٣٥:٠١٢٣:٢٩:٣٢
٢٣ رمضان | ٠٤/٠١/٠٤٠٤:٤١:٢٩٠٦:٠٢:٢٥١٢:١٠:٠٦١٨:١٨:١٧١٨:٣٥:٤٤٢٣:٢٩:١١
٢٤ رمضان | ٠٤/٠١/٠٥٠٤:٤٠:٠٤٠٦:٠١:٠٦١٢:٠٩:٤٨١٨:١٩:٠٠١٨:٣٦:٢٧٢٣:٢٨:٥٠
٢٥ رمضان | ٠٤/٠١/٠٦٠٤:٣٨:٤٠٠٥:٥٩:٤٨١٢:٠٩:٣٠١٨:١٩:٤٢١٨:٣٧:١٠٢٣:٢٨:٢٨
٢٦ رمضان | ٠٤/٠١/٠٧٠٤:٣٧:١٤٠٥:٥٨:٢٩١٢:٠٩:١٢١٨:٢٠:٢٤١٨:٣٧:٥٣٢٣:٢٨:٠٧
٢٧ رمضان | ٠٤/٠١/٠٨٠٤:٣٥:٤٩٠٥:٥٧:١١١٢:٠٨:٥٤١٨:٢١:٠٧١٨:٣٨:٣٦٢٣:٢٧:٤٥
٢٨ رمضان | ٠٤/٠١/٠٩٠٤:٣٤:٢٣٠٥:٥٥:٥٣١٢:٠٨:٣٦١٨:٢١:٤٩١٨:٣٩:١٩٢٣:٢٧:٢٣
٢٩ رمضان | ٠٤/٠١/١٠٠٤:٣٢:٥٨٠٥:٥٤:٣٤١٢:٠٨:١٨١٨:٢٢:٣١١٨:٤٠:٠٢٢٣:٢٧:٠١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٣ - ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری شهر کربلا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٣ - ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری شهر کربلا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٣ - ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری شهر کربلا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کربلا

اوقات شرعی شوال ١٤٤٥ قمری شهر کربلا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٥ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر کربلا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کربلا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٥ قمری شهر کربلا

ذیقعده
شوال ١٤٤٥ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٥ هـ.ق
شهر کربلا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٥ هـ.ق شهر کربلا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٥ هـ.ق شهر کربلا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر کربلا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کربلا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٤
سال ١٤٤٥ هـ.ق
١٤٤٦

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ میلادی شهر کربلا

در این قسمت جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ م شهر کربلا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کربلا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ میلادی شهر کربلا

می
آوریل ٢٠٢٤ م
مارس

دانلود اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ شهر کربلا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ میلادی شهر کربلا شهر کربلا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ میلادی شهر کربلا شهر کربلا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر کربلا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کربلا برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٣
سال ٢٠٢٤ م
٢٠٢٥

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ شمسی شهر کربلا

در این قسمت جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ هـ.ش شهر کربلا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کربلا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ شمسی شهر کربلا

خرداد
اردیبهشت ١٤٠٣ هـ.ش
فروردین
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اردیبهشت ١٤٠٣٠٤:٠٢:٤٠٠٥:٢٨:٢٠١٢:٠٢:٤٣١٨:٣٧:٣٣١٨:٥٥:٣٩٢٣:١٩:٢٥
٠٢ اردیبهشت ١٤٠٣٠٤:٠١:١٧٠٥:٢٧:١٢١٢:٠٢:٣١١٨:٣٨:١٦١٨:٥٦:٢٥٢٣:١٩:٠٦
٠٣ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٥٩:٥٥٠٥:٢٦:٠٦١٢:٠٢:١٩١٨:٣٩:٠٠١٨:٥٧:١١٢٣:١٨:٤٧
٠٤ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٥٨:٣٤٠٥:٢٥:٠٠١٢:٠٢:٠٨١٨:٣٩:٤٣١٨:٥٧:٥٦٢٣:١٨:٢٨
٠٥ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٥٧:١٣٠٥:٢٣:٥٤١٢:٠١:٥٧١٨:٤٠:٢٧١٨:٥٨:٤٢٢٣:١٨:١٠
٠٦ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٥٥:٥٣٠٥:٢٢:٥٠١٢:٠١:٤٧١٨:٤١:١٠١٨:٥٩:٢٨٢٣:١٧:٥٢
٠٧ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٥٤:٣٣٠٥:٢١:٤٧١٢:٠١:٣٧١٨:٤١:٥٤١٩:٠٠:١٤٢٣:١٧:٣٤
٠٨ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٥٣:١٤٠٥:٢٠:٤٤١٢:٠١:٢٨١٨:٤٢:٣٨١٩:٠١:٠١٢٣:١٧:١٧
٠٩ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٥١:٥٦٠٥:١٩:٤٣١٢:٠١:١٩١٨:٤٣:٢٢١٩:٠١:٤٧٢٣:١٧:٠٠
١٠ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٥٠:٣٩٠٥:١٨:٤٢١٢:٠١:١١١٨:٤٤:٠٥١٩:٠٢:٣٣٢٣:١٦:٤٤
١١ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٩:٢٣٠٥:١٧:٤٣١٢:٠١:٠٣١٨:٤٤:٤٩١٩:٠٣:٢٠٢٣:١٦:٢٨
١٢ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٨:٠٧٠٥:١٦:٤٤١٢:٠٠:٥٦١٨:٤٥:٣٣١٩:٠٤:٠٦٢٣:١٦:١٣
١٣ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٦:٥٢٠٥:١٥:٤٧١٢:٠٠:٤٩١٨:٤٦:١٧١٩:٠٤:٥٣٢٣:١٥:٥٨
١٤ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٥:٣٩٠٥:١٤:٥١١٢:٠٠:٤٣١٨:٤٧:٠١١٩:٠٥:٣٩٢٣:١٥:٤٣
١٥ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٤:٢٦٠٥:١٣:٥٥١٢:٠٠:٣٨١٨:٤٧:٤٥١٩:٠٦:٢٦٢٣:١٥:٢٩
١٦ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٣:١٤٠٥:١٣:٠١١٢:٠٠:٣٣١٨:٤٨:٢٩١٩:٠٧:١٢٢٣:١٥:١٦
١٧ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٢:٠٣٠٥:١٢:٠٨١٢:٠٠:٢٨١٨:٤٩:١٢١٩:٠٧:٥٩٢٣:١٥:٠٣
١٨ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٠:٥٤٠٥:١١:١٧١٢:٠٠:٢٥١٨:٤٩:٥٦١٩:٠٨:٤٥٢٣:١٤:٥١
١٩ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٩:٤٥٠٥:١٠:٢٦١٢:٠٠:٢١١٨:٥٠:٤٠١٩:٠٩:٣١٢٣:١٤:٣٩
٢٠ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٨:٣٨٠٥:٠٩:٣٧١٢:٠٠:١٩١٨:٥١:٢٣١٩:١٠:١٨٢٣:١٤:٢٨
٢١ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٧:٣٢٠٥:٠٨:٤٩١٢:٠٠:١٦١٨:٥٢:٠٧١٩:١١:٠٤٢٣:١٤:١٧
٢٢ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٦:٢٧٠٥:٠٨:٠٢١٢:٠٠:١٥١٨:٥٢:٥٠١٩:١١:٥٠٢٣:١٤:٠٧
٢٣ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٥:٢٤٠٥:٠٧:١٦١٢:٠٠:١٤١٨:٥٣:٣٣١٩:١٢:٣٦٢٣:١٣:٥٧
٢٤ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٤:٢١٠٥:٠٦:٣٢١٢:٠٠:١٤١٨:٥٤:١٦١٩:١٣:٢١٢٣:١٣:٤٩
٢٥ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٣:٢١٠٥:٠٥:٤٩١٢:٠٠:١٤١٨:٥٤:٥٩١٩:١٤:٠٧٢٣:١٣:٤٠
٢٦ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٢:٢١٠٥:٠٥:٠٨١٢:٠٠:١٤١٨:٥٥:٤٢١٩:١٤:٥٢٢٣:١٣:٣٣
٢٧ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣١:٢٣٠٥:٠٤:٢٨١٢:٠٠:١٦١٨:٥٦:٢٤١٩:١٥:٣٧٢٣:١٣:٢٥
٢٨ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٠:٢٧٠٥:٠٣:٤٩١٢:٠٠:١٨١٨:٥٧:٠٦١٩:١٦:٢٢٢٣:١٣:١٩
٢٩ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٩:٣٢٠٥:٠٣:١٢١٢:٠٠:٢٠١٨:٥٧:٤٨١٩:١٧:٠٦٢٣:١٣:١٣
٣٠ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٨:٣٩٠٥:٠٢:٣٦١٢:٠٠:٢٣١٨:٥٨:٢٩١٩:١٧:٥٠٢٣:١٣:٠٨
٣١ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٧:٤٧٠٥:٠٢:٠١١٢:٠٠:٢٦١٨:٥٩:١٠١٩:١٨:٣٤٢٣:١٣:٠٤

دانلود اوقات شرعی اردیبهشت ٠٣ - ١٤٠٣ شهر کربلا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ شمسی شهر کربلا شهر کربلا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ شمسی شهر کربلا شهر کربلا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر کربلا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کربلا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٤٠٢
سال ١٤٠٣ هـ.ش
١٤٠٤

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر کربلا

کَربَلا مرکز استان کربلا، از شهرهای جنوبی کشور عراق، با جمعیت ۵۷۲٬۳۰۰ نفر (۲۰۰۳ م) در ناحیه غربی فرات قرار دارد و فاصله‌اش تا بغداد ۹۷ کیلومتر است. شهرت این شهر با نبرد کربلا در دهم محرم ۶۱ هجری قمری پیوند دارد. حرم حسین بن علی و برادرش عباس بن علی در شهر کربلا از مکان‌های مقدس اسلامی و زیارتگاه مسلمانان شیعه است.

شهر کربلا در ویکیپدیا

شهر کربلا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر کربلا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر کربلا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر کربلا بر روی نقشه

شهر کربلا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر کربلا

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر کربلا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر کربلا
اوقات شرعی اردیبهشت ٠٣ شهر کربلا + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٥ شهر کربلا + دانلود
اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ شهر کربلا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٣ شهر کربلا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢٥ شهر کربلا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای عراق
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر کربلا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر کربلا رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کربلا
افق شرعی ماه رمضان ٣ / ١٤٠٣ کربلا دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کربلا ماه رمضان ٣ / ١٤٠٣
جدول اوقات شرعی اردیبهشت ٠٣ / ١٤٠٣ کربلا دانلود pdf
افق شرعی اردیبهشت ٠٣ / ١٤٠٣ کربلا دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق کربلا
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق کربلا ماه رمضان ٣ / ١٤٠٣
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کربلا

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر کربلا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه تهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو