جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر کاظمین

بغداد | بغداد | عراق

اوقات شرعی امروز کاظمین

اذان صبح: ٠٥:٢٨:١١
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٥:١١
اذان ظهر: ١١:٥٥:١٤
غروب آفتاب: ١٦:٥٥:٠٨
اذان مغرب: ١٧:١٤:٤٠
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٢:٠٠

یکشنبه ١٩ آذر ١٤٠٢
٢٦ جمادی الاول ١٤٤٥ قمری
١٠ دسامبر ٢٠٢٣ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر کاظمین (شهرستان بغداد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٩ آذر ٠٢ شهر کاظمین)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٠٢ شهر کاظمین)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٢ شهر کاظمین)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی به فرمان حضرت امام خمینی (رحمة االله علیه) (1363هـ ش)

ادوارد مانه
زمین و آسمان مكمل یكدیگرند و هر دو در خدمت بشر.

اوقات شرعی ماه جاری شهر کاظمین

اوقات شرعی آذر ٠٢ | اوقات شرعی دسامبر ٢٣ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤٥ | + اوقات شرعی رمضان ٢

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر کاظمین در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر کاظمین ١٤٠٢ - ٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی

برابر با سال ١٤٤٥ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٢ شهر کاظمین (سال ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی | ١٤٤٥ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: سه شنبه ٢٢ اسفند ١٤٠٢ | ١٢ مارس ٢٠٢٤
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ فروردین ١٤٠٣ | ١١ آوریل ٢٠٢٤ (اول شوال ١٤٤٥)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر کاظمین ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی | ١٤٤٥ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان کاظمین
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٢/١٢/٢٢٠٤:٥٥:٤٤٠٦:١٦:٤١١٢:١٢:١٧١٨:٠٨:٢٣١٨:٢٥:٥٨٢٣:٣١:٢٤
٠٢ رمضان | ٠٢/١٢/٢٣٠٤:٥٤:٢٤٠٦:١٥:٢٢١٢:١٢:٠٠١٨:٠٩:٠٩١٨:٢٦:٤٤٢٣:٣١:٠٦
٠٣ رمضان | ٠٢/١٢/٢٤٠٤:٥٣:٠٣٠٦:١٤:٠٣١٢:١١:٤٤١٨:٠٩:٥٥١٨:٢٧:٢٩٢٣:٣٠:٤٨
٠٤ رمضان | ٠٢/١٢/٢٥٠٤:٥١:٤١٠٦:١٢:٤٤١٢:١١:٢٧١٨:١٠:٤١١٨:٢٨:١٥٢٣:٣٠:٣٠
٠٥ رمضان | ٠٢/١٢/٢٦٠٤:٥٠:١٩٠٦:١١:٢٥١٢:١١:١٠١٨:١١:٢٦١٨:٢٩:٠٠٢٣:٣٠:١١
٠٦ رمضان | ٠٢/١٢/٢٧٠٤:٤٨:٥٥٠٦:١٠:٠٥١٢:١٠:٥٣١٨:١٢:١١١٨:٢٩:٤٥٢٣:٢٩:٥٢
٠٧ رمضان | ٠٢/١٢/٢٨٠٤:٤٧:٣٢٠٦:٠٨:٤٥١٢:١٠:٣٥١٨:١٢:٥٧١٨:٣٠:٣١٢٣:٢٩:٣٢
٠٨ رمضان | ٠٢/١٢/٢٩٠٤:٤٦:٠٨٠٦:٠٧:٢٥١٢:١٠:١٨١٨:١٣:٤١١٨:٣١:١٦٢٣:٢٩:١٢
٠٩ رمضان | ٠٣/٠١/٠١٠٤:٤٤:٤٣٠٦:٠٦:٠٥١٢:١٠:٠٠١٨:١٤:٢٦١٨:٣٢:٠١٢٣:٢٨:٥٢
١٠ رمضان | ٠٣/٠١/٠٢٠٤:٤٣:١٨٠٦:٠٤:٤٥١٢:٠٩:٤٢١٨:١٥:١١١٨:٣٢:٤٦٢٣:٢٨:٣٢
١١ رمضان | ٠٣/٠١/٠٣٠٤:٤١:٥٣٠٦:٠٣:٢٤١٢:٠٩:٢٤١٨:١٥:٥٥١٨:٣٣:٣١٢٣:٢٨:١١
١٢ رمضان | ٠٣/٠١/٠٤٠٤:٤٠:٢٧٠٦:٠٢:٠٤١٢:٠٩:٠٦١٨:١٦:٤٠١٨:٣٤:١٦٢٣:٢٧:٥٠
١٣ رمضان | ٠٣/٠١/٠٥٠٤:٣٩:٠٠٠٦:٠٠:٤٣١٢:٠٨:٤٨١٨:١٧:٢٤١٨:٣٥:٠٠٢٣:٢٧:٢٩
١٤ رمضان | ٠٣/٠١/٠٦٠٤:٣٧:٣٤٠٥:٥٩:٢٣١٢:٠٨:٣٠١٨:١٨:٠٨١٨:٣٥:٤٥٢٣:٢٧:٠٨
١٥ رمضان | ٠٣/٠١/٠٧٠٤:٣٦:٠٧٠٥:٥٨:٠٢١٢:٠٨:١٢١٨:١٨:٥٢١٨:٣٦:٣٠٢٣:٢٦:٤٦
١٦ رمضان | ٠٣/٠١/٠٨٠٤:٣٤:٣٩٠٥:٥٦:٤٢١٢:٠٧:٥٤١٨:١٩:٣٦١٨:٣٧:١٥٢٣:٢٦:٢٤
١٧ رمضان | ٠٣/٠١/٠٩٠٤:٣٣:١٢٠٥:٥٥:٢٢١٢:٠٧:٣٦١٨:٢٠:٢٠١٨:٣٨:٠٠٢٣:٢٦:٠٢
١٨ رمضان | ٠٣/٠١/١٠٠٤:٣١:٤٤٠٥:٥٤:٠٢١٢:٠٧:١٨١٨:٢١:٠٤١٨:٣٨:٤٥٢٣:٢٥:٤٠
١٩ رمضان | ٠٣/٠١/١١٠٤:٣٠:١٦٠٥:٥٢:٤٢١٢:٠٧:٠٠١٨:٢١:٤٨١٨:٣٩:٣٠٢٣:٢٥:١٨
٢٠ رمضان | ٠٣/٠١/١٢٠٤:٢٨:٤٨٠٥:٥١:٢٢١٢:٠٦:٤٢١٨:٢٢:٣٢١٨:٤٠:١٥٢٣:٢٤:٥٦
٢١ رمضان | ٠٣/٠١/١٣٠٤:٢٧:٢٠٠٥:٥٠:٠٣١٢:٠٦:٢٤١٨:٢٣:١٦١٨:٤١:٠٠٢٣:٢٤:٣٤
٢٢ رمضان | ٠٣/٠١/١٤٠٤:٢٥:٥١٠٥:٤٨:٤٣١٢:٠٦:٠٦١٨:٢٤:٠٠١٨:٤١:٤٥٢٣:٢٤:١١
٢٣ رمضان | ٠٣/٠١/١٥٠٤:٢٤:٢٣٠٥:٤٧:٢٤١٢:٠٥:٤٩١٨:٢٤:٤٤١٨:٤٢:٣٠٢٣:٢٣:٤٩
٢٤ رمضان | ٠٣/٠١/١٦٠٤:٢٢:٥٤٠٥:٤٦:٠٦١٢:٠٥:٣١١٨:٢٥:٢٨١٨:٤٣:١٥٢٣:٢٣:٢٦
٢٥ رمضان | ٠٣/٠١/١٧٠٤:٢١:٢٥٠٥:٤٤:٤٧١٢:٠٥:١٤١٨:٢٦:١٢١٨:٤٤:٠٠٢٣:٢٣:٠٤
٢٦ رمضان | ٠٣/٠١/١٨٠٤:١٩:٥٧٠٥:٤٣:٢٩١٢:٠٤:٥٧١٨:٢٦:٥٦١٨:٤٤:٤٦٢٣:٢٢:٤٢
٢٧ رمضان | ٠٣/٠١/١٩٠٤:١٨:٢٨٠٥:٤٢:١١١٢:٠٤:٤٠١٨:٢٧:٤٠١٨:٤٥:٣١٢٣:٢٢:١٩
٢٨ رمضان | ٠٣/٠١/٢٠٠٤:١٦:٥٩٠٥:٤٠:٥٤١٢:٠٤:٢٤١٨:٢٨:٢٤١٨:٤٦:١٧٢٣:٢١:٥٧
٢٩ رمضان | ٠٣/٠١/٢١٠٤:١٥:٣١٠٥:٣٩:٣٧١٢:٠٤:٠٧١٨:٢٩:٠٨١٨:٤٧:٠٢٢٣:٢١:٣٥
٣٠ رمضان | ٠٣/٠١/٢٢٠٤:١٤:٠٢٠٥:٣٨:٢١١٢:٠٣:٥١١٨:٢٩:٥٢١٨:٤٧:٤٨٢٣:٢١:١٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی | ١٤٤٥ قمری شهر کاظمین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی | ١٤٤٥ قمری شهر کاظمین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی | ١٤٤٥ قمری شهر کاظمین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کاظمین

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤٥ قمری شهر کاظمین

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤٥ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر کاظمین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کاظمین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤٥ قمری شهر کاظمین

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤٥ هـ.ق
ربیع الثانی

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤٥ هـ.ق
شهر کاظمین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤٥ هـ.ق شهر کاظمین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤٥ هـ.ق شهر کاظمین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر کاظمین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کاظمین برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٤
سال ١٤٤٥ هـ.ق
١٤٤٦

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٣ میلادی شهر کاظمین

در این قسمت جدول اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٣ م شهر کاظمین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کاظمین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٣ میلادی شهر کاظمین

ژانویه
دسامبر ٢٠٢٣ م
نوامبر

دانلود اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٣ شهر کاظمین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٣ میلادی شهر کاظمین شهر کاظمین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٣ میلادی شهر کاظمین شهر کاظمین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر کاظمین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کاظمین برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٢
سال ٢٠٢٣ م
٢٠٢٤

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آذر ١٤٠٢ شمسی شهر کاظمین

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٤٠٢ هـ.ش شهر کاظمین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کاظمین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٤٠٢ شمسی شهر کاظمین

دی
آذر ١٤٠٢ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٤٠٢٠٥:١٤:٤٣٠٦:٣٩:٥٣١١:٤٨:٣٩١٦:٥٧:٠٦١٧:١٦:٠٧٢٣:٠٦:١٨
٠٢ آذر ١٤٠٢٠٥:١٥:٣٠٠٦:٤٠:٤٨١١:٤٨:٥٥١٦:٥٦:٤٤١٧:١٥:٤٧٢٣:٠٦:٣١
٠٣ آذر ١٤٠٢٠٥:١٦:١٧٠٦:٤١:٤٢١١:٤٩:١٢١٦:٥٦:٢٣١٧:١٥:٢٨٢٣:٠٦:٤٤
٠٤ آذر ١٤٠٢٠٥:١٧:٠٤٠٦:٤٢:٣٧١١:٤٩:٣٠١٦:٥٦:٠٥١٧:١٥:١٢٢٣:٠٦:٥٨
٠٥ آذر ١٤٠٢٠٥:١٧:٥١٠٦:٤٣:٣١١١:٤٩:٤٨١٦:٥٥:٤٨١٧:١٤:٥٧٢٣:٠٧:١٣
٠٦ آذر ١٤٠٢٠٥:١٨:٣٨٠٦:٤٤:٢٤١١:٥٠:٠٧١٦:٥٥:٣٣١٧:١٤:٤٤٢٣:٠٧:٢٩
٠٧ آذر ١٤٠٢٠٥:١٩:٢٤٠٦:٤٥:١٨١١:٥٠:٢٧١٦:٥٥:٢٠١٧:١٤:٣٣٢٣:٠٧:٤٥
٠٨ آذر ١٤٠٢٠٥:٢٠:١٠٠٦:٤٦:١١١١:٥٠:٤٨١٦:٥٥:٠٩١٧:١٤:٢٤٢٣:٠٨:٠٢
٠٩ آذر ١٤٠٢٠٥:٢٠:٥٦٠٦:٤٧:٠٣١١:٥١:٠٩١٦:٥٤:٥٩١٧:١٤:١٦٢٣:٠٨:٢٠
١٠ آذر ١٤٠٢٠٥:٢١:٤١٠٦:٤٧:٥٥١١:٥١:٣١١٦:٥٤:٥٢١٧:١٤:١٠٢٣:٠٨:٣٩
١١ آذر ١٤٠٢٠٥:٢٢:٢٧٠٦:٤٨:٤٦١١:٥١:٥٣١٦:٥٤:٤٦١٧:١٤:٠٦٢٣:٠٨:٥٩
١٢ آذر ١٤٠٢٠٥:٢٣:١١٠٦:٤٩:٣٧١١:٥٢:١٦١٦:٥٤:٤٣١٧:١٤:٠٤٢٣:٠٩:١٩
١٣ آذر ١٤٠٢٠٥:٢٣:٥٦٠٦:٥٠:٢٧١١:٥٢:٤٠١٦:٥٤:٤١١٧:١٤:٠٤٢٣:٠٩:٤٠
١٤ آذر ١٤٠٢٠٥:٢٤:٤٠٠٦:٥١:١٧١١:٥٣:٠٥١٦:٥٤:٤١١٧:١٤:٠٦٢٣:١٠:٠٢
١٥ آذر ١٤٠٢٠٥:٢٥:٢٣٠٦:٥٢:٠٥١١:٥٣:٣٠١٦:٥٤:٤٢١٧:١٤:٠٩٢٣:١٠:٢٤
١٦ آذر ١٤٠٢٠٥:٢٦:٠٦٠٦:٥٢:٥٣١١:٥٣:٥٥١٦:٥٤:٤٦١٧:١٤:١٤٢٣:١٠:٤٧
١٧ آذر ١٤٠٢٠٥:٢٦:٤٨٠٦:٥٣:٤٠١١:٥٤:٢١١٦:٥٤:٥٢١٧:١٤:٢١٢٣:١١:١١
١٨ آذر ١٤٠٢٠٥:٢٧:٣٠٠٦:٥٤:٢٦١١:٥٤:٤٧١٦:٥٤:٥٩١٧:١٤:٢٩٢٣:١١:٣٥
١٩ آذر ١٤٠٢٠٥:٢٨:١١٠٦:٥٥:١١١١:٥٥:١٤١٦:٥٥:٠٨١٧:١٤:٤٠٢٣:١٢:٠٠
٢٠ آذر ١٤٠٢٠٥:٢٨:٥١٠٦:٥٥:٥٦١١:٥٥:٤٢١٦:٥٥:٢٠١٧:١٤:٥٢٢٣:١٢:٢٥
٢١ آذر ١٤٠٢٠٥:٢٩:٣١٠٦:٥٦:٣٩١١:٥٦:٠٩١٦:٥٥:٣٢١٧:١٥:٠٦٢٣:١٢:٥١
٢٢ آذر ١٤٠٢٠٥:٣٠:١٠٠٦:٥٧:٢١١١:٥٦:٣٧١٦:٥٥:٤٧١٧:١٥:٢١٢٣:١٣:١٧
٢٣ آذر ١٤٠٢٠٥:٣٠:٤٨٠٦:٥٨:٠٢١١:٥٧:٠٦١٦:٥٦:٠٤١٧:١٥:٣٩٢٣:١٣:٤٤
٢٤ آذر ١٤٠٢٠٥:٣١:٢٥٠٦:٥٨:٤٢١١:٥٧:٣٤١٦:٥٦:٢٢١٧:١٥:٥٨٢٣:١٤:١٢
٢٥ آذر ١٤٠٢٠٥:٣٢:٠١٠٦:٥٩:٢١١١:٥٨:٠٣١٦:٥٦:٤٢١٧:١٦:١٨٢٣:١٤:٣٩
٢٦ آذر ١٤٠٢٠٥:٣٢:٣٧٠٦:٥٩:٥٨١١:٥٨:٣٢١٦:٥٧:٠٣١٧:١٦:٤٠٢٣:١٥:٠٧
٢٧ آذر ١٤٠٢٠٥:٣٣:١١٠٧:٠٠:٣٤١١:٥٩:٠٢١٦:٥٧:٢٧١٧:١٧:٠٤٢٣:١٥:٣٦
٢٨ آذر ١٤٠٢٠٥:٣٣:٤٥٠٧:٠١:٠٩١١:٥٩:٣١١٦:٥٧:٥٢١٧:١٧:٢٩٢٣:١٦:٠٥
٢٩ آذر ١٤٠٢٠٥:٣٤:١٨٠٧:٠١:٤٢١٢:٠٠:٠١١٦:٥٨:١٨١٧:١٧:٥٦٢٣:١٦:٣٤
٣٠ آذر ١٤٠٢٠٥:٣٤:٤٩٠٧:٠٢:١٤١٢:٠٠:٣١١٦:٥٨:٤٧١٧:١٨:٢٤٢٣:١٧:٠٣

دانلود اوقات شرعی آذر ٠٢ - ١٤٠٢ شهر کاظمین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٤٠٢ شمسی شهر کاظمین شهر کاظمین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٤٠٢ شمسی شهر کاظمین شهر کاظمین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر کاظمین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کاظمین برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٤٠١
سال ١٤٠٢ هـ.ش
١٤٠٣

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر کاظمین

کاظمین یا کاظمیه (به عربی: الكاظمية) یکی از محله‌های شمالی شهر بغداد در بخش غربی رود دجله است. مسجد و آرامگاه امام هفتم شیعیان موسی کاظم و امام نهم محمد تقی در این محله قرار دارد و سبب نامگذاری این منطقه به کاظمیه همین است.

شهر کاظمین در ویکیپدیا

شهر کاظمین

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر کاظمین موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر کاظمین برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر کاظمین بر روی نقشه

شهر کاظمین بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر کاظمین

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر کاظمین است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر کاظمین
اوقات شرعی آذر ٠٢ شهر کاظمین + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤٥ شهر کاظمین + دانلود
اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٣ شهر کاظمین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢ شهر کاظمین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢٤ شهر کاظمین + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای عراق
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر کاظمین

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر کاظمین رسیده اید.

افق شرعی آذر ٠٢ / ١٤٠٢ کاظمین دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق کاظمین
زمان پخش اذان آنلاین به افق کاظمین
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کاظمین
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کاظمین ماه رمضان ٢ / ١٤٠٢
جدول اوقات شرعی آذر ٠٢ / ١٤٠٢ کاظمین دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا کاظمین دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا کاظمین دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر کاظمین یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه تهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو