جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر کاظمین

بغداد | بغداد | عراق

اوقات شرعی امروز کاظمین


اذان صبح: ٠٤:٢٧:٢٢
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٠:٠٥
اذان ظهر: ١٢:٠٦:٢٥
غروب آفتاب: ١٨:٢٣:١٥
اذان مغرب: ١٨:٤٠:٥٨
نیمه شب: ٢٣:٢٤:٣٤

چهارشنبه ١٣ فروردین ١٣٩٩
٠٧ شعبان ١٤٤١ قمری
٠١ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر کاظمین (شهرستان بغداد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٣ فروردین ٩٩ شهر کاظمین)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر کاظمین)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کاظمین)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز طبیعت

مثل فرانسوی
خانه ات را برای ترساندن موش آتش مزن.

اوقات شرعی ماه جاری شهر کاظمین

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر کاظمین در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر کاظمین ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر کاظمین (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر کاظمین ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کاظمین ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٣:٥٢:٣٧٠٥:٢٠:٣٣١٢:٠٠:٣٣١٨:٤١:٠١١٨:٥٩:٣٠٢٣:١٦:٠٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٣:٥١:١٥٠٥:١٩:٢٨١٢:٠٠:٢٤١٨:٤١:٤٦١٩:٠٠:١٧٢٣:١٥:٥٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٣:٤٩:٥٣٠٥:١٨:٢٤١٢:٠٠:١٤١٨:٤٢:٣١١٩:٠١:٠٥٢٣:١٥:٣٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٣:٤٨:٣٣٠٥:١٧:٢١١٢:٠٠:٠٥١٨:٤٣:١٧١٩:٠١:٥٣٢٣:١٥:١٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٣:٤٧:١٣٠٥:١٦:١٩١١:٥٩:٥٧١٨:٤٤:٠٢١٩:٠٢:٤١٢٣:١٤:٥٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٣:٤٥:٥٥٠٥:١٥:١٨١١:٥٩:٥٠١٨:٤٤:٤٨١٩:٠٣:٢٩٢٣:١٤:٤٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٣:٤٤:٣٧٠٥:١٤:١٨١١:٥٩:٤٢١٨:٤٥:٣٣١٩:٠٤:١٧٢٣:١٤:٢٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٣:٤٣:٢٠٠٥:١٣:١٩١١:٥٩:٣٦١٨:٤٦:١٨١٩:٠٥:٠٦٢٣:١٤:١١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٣:٤٢:٠٤٠٥:١٢:٢١١١:٥٩:٣٠١٨:٤٧:٠٤١٩:٠٥:٥٤٢٣:١٣:٥٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٣:٤٠:٤٨٠٥:١١:٢٤١١:٥٩:٢٤١٨:٤٧:٤٩١٩:٠٦:٤٢٢٣:١٣:٤٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٣:٣٩:٣٤٠٥:١٠:٢٩١١:٥٩:١٩١٨:٤٨:٣٥١٩:٠٧:٣٠٢٣:١٣:٢٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٣:٣٨:٢١٠٥:٠٩:٣٤١١:٥٩:١٥١٨:٤٩:٢٠١٩:٠٨:١٨٢٣:١٣:١٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٣:٣٧:٠٩٠٥:٠٨:٤١١١:٥٩:١١١٨:٥٠:٠٥١٩:٠٩:٠٦٢٣:١٣:٠٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٣٥:٥٩٠٥:٠٧:٤٩١١:٥٩:٠٧١٨:٥٠:٥٠١٩:٠٩:٥٤٢٣:١٢:٥٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٣٤:٤٩٠٥:٠٦:٥٨١١:٥٩:٠٥١٨:٥١:٣٥١٩:١٠:٤٢٢٣:١٢:٣٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٣٣:٤١٠٥:٠٦:٠٨١١:٥٩:٠٣١٨:٥٢:٢٠١٩:١١:٢٩٢٣:١٢:٢٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٣٢:٣٤٠٥:٠٥:٢٠١١:٥٩:٠١١٨:٥٣:٠٥١٩:١٢:١٧٢٣:١٢:١٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٣١:٢٨٠٥:٠٤:٣٣١١:٥٩:٠٠١٨:٥٣:٤٩١٩:١٣:٠٤٢٣:١٢:٠٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٣٠:٢٣٠٥:٠٣:٤٨١١:٥٩:٠٠١٨:٥٤:٣٤١٩:١٣:٥١٢٣:١١:٥٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٢٩:٢٠٠٥:٠٣:٠٣١١:٥٩:٠٠١٨:٥٥:١٨١٩:١٤:٣٨٢٣:١١:٤٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٢٨:١٩٠٥:٠٢:٢٠١١:٥٩:٠٠١٨:٥٦:٠٢١٩:١٥:٢٥٢٣:١١:٤٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٢٧:١٩٠٥:٠١:٣٩١١:٥٩:٠٢١٨:٥٦:٤٥١٩:١٦:١١٢٣:١١:٣٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٢٦:٢٠٠٥:٠٠:٥٩١١:٥٩:٠٣١٨:٥٧:٢٩١٩:١٦:٥٧٢٣:١١:٢٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٢٥:٢٣٠٥:٠٠:٢٠١١:٥٩:٠٦١٨:٥٨:١٢١٩:١٧:٤٣٢٣:١١:٢٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٢٤:٢٧٠٤:٥٩:٤٣١١:٥٩:٠٩١٨:٥٨:٥٤١٩:١٨:٢٨٢٣:١١:١٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٢٣:٣٤٠٤:٥٩:٠٧١١:٥٩:١٢١٨:٥٩:٣٧١٩:١٩:١٣٢٣:١١:٠٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٢٢:٤١٠٤:٥٨:٣٣١١:٥٩:١٦١٩:٠٠:١٨١٩:١٩:٥٧٢٣:١١:٠٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٢١:٥١٠٤:٥٨:٠٠١١:٥٩:٢١١٩:٠١:٠٠١٩:٢٠:٤١٢٣:١١:٠١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٢١:٠٢٠٤:٥٧:٢٩١١:٥٩:٢٦١٩:٠١:٤١١٩:٢١:٢٥٢٣:١٠:٥٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کاظمین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کاظمین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کاظمین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کاظمین

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر کاظمین

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر کاظمین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کاظمین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر کاظمین

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٤:٣٦:١٠٠٥:٥٨:٠٥١٢:٠٨:١٣١٨:١٨:٥١١٨:٣٦:٢٩٢٣:٢٦:٤٧
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٤:٣٤:٤٢٠٥:٥٦:٤٥١٢:٠٧:٥٤١٨:١٩:٣٥١٨:٣٧:١٤٢٣:٢٦:٢٥
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٤:٣٣:١٥٠٥:٥٥:٢٥١٢:٠٧:٣٦١٨:٢٠:١٩١٨:٣٧:٥٨٢٣:٢٦:٠٣
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٤:٣١:٤٧٠٥:٥٤:٠٤١٢:٠٧:١٨١٨:٢١:٠٣١٨:٣٨:٤٣٢٣:٢٥:٤١
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٤:٣٠:١٩٠٥:٥٢:٤٤١٢:٠٧:٠٠١٨:٢١:٤٧١٨:٣٩:٢٨٢٣:٢٥:١٩
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٤:٢٨:٥١٠٥:٥١:٢٥١٢:٠٦:٤٢١٨:٢٢:٣١١٨:٤٠:١٣٢٣:٢٤:٥٧
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٤:٢٧:٢٢٠٥:٥٠:٠٥١٢:٠٦:٢٥١٨:٢٣:١٥١٨:٤٠:٥٨٢٣:٢٤:٣٤
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٤:٢٥:٥٤٠٥:٤٨:٤٦١٢:٠٦:٠٧١٨:٢٣:٥٩١٨:٤١:٤٣٢٣:٢٤:١٢
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٤:٢٤:٢٥٠٥:٤٧:٢٧١٢:٠٥:٤٩١٨:٢٤:٤٢١٨:٤٢:٢٨٢٣:٢٣:٥٠
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٤:٢٢:٥٧٠٥:٤٦:٠٨١٢:٠٥:٣٢١٨:٢٥:٢٦١٨:٤٣:١٤٢٣:٢٣:٢٧
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٤:٢١:٢٨٠٥:٤٤:٥٠١٢:٠٥:١٥١٨:٢٦:١٠١٨:٤٣:٥٩٢٣:٢٣:٠٥
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٤:١٩:٥٩٠٥:٤٣:٣٢١٢:٠٤:٥٨١٨:٢٦:٥٤١٨:٤٤:٤٤٢٣:٢٢:٤٢
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٤:١٨:٣١٠٥:٤٢:١٤١٢:٠٤:٤١١٨:٢٧:٣٨١٨:٤٥:٣٠٢٣:٢٢:٢٠
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٤:١٧:٠٢٠٥:٤٠:٥٧١٢:٠٤:٢٤١٨:٢٨:٢٢١٨:٤٦:١٥٢٣:٢١:٥٨
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٤:١٥:٣٤٠٥:٣٩:٤٠١٢:٠٤:٠٨١٨:٢٩:٠٦١٨:٤٧:٠١٢٣:٢١:٣٦
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٤:١٤:٠٥٠٥:٣٨:٢٣١٢:٠٣:٥٢١٨:٢٩:٥٠١٨:٤٧:٤٧٢٣:٢١:١٤
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٤:١٢:٣٧٠٥:٣٧:٠٨١٢:٠٣:٣٦١٨:٣٠:٣٤١٨:٤٨:٣٣٢٣:٢٠:٥٢
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٤:١١:٠٩٠٥:٣٥:٥٢١٢:٠٣:٢١١٨:٣١:١٩١٨:٤٩:١٩٢٣:٢٠:٣٠
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٤:٠٩:٤١٠٥:٣٤:٣٧١٢:٠٣:٠٥١٨:٣٢:٠٣١٨:٥٠:٠٥٢٣:٢٠:٠٨
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٤:٠٨:١٣٠٥:٣٣:٢٣١٢:٠٢:٥١١٨:٣٢:٤٧١٨:٥٠:٥١٢٣:١٩:٤٧
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٤:٠٦:٤٦٠٥:٣٢:١٠١٢:٠٢:٣٦١٨:٣٣:٣٢١٨:٥١:٣٨٢٣:١٩:٢٦
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٠٥:١٩٠٥:٣٠:٥٧١٢:٠٢:٢٢١٨:٣٤:١٦١٨:٥٢:٢٤٢٣:١٩:٠٥
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٠٣:٥٣٠٥:٢٩:٤٤١٢:٠٢:٠٨١٨:٣٥:٠١١٨:٥٣:١١٢٣:١٨:٤٤
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٠٢:٢٦٠٥:٢٨:٣٣١٢:٠١:٥٥١٨:٣٥:٤٦١٨:٥٣:٥٨٢٣:١٨:٢٣
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٠١:٠١٠٥:٢٧:٢٢١٢:٠١:٤٢١٨:٣٦:٣١١٨:٥٤:٤٥٢٣:١٨:٠٣
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٣:٥٩:٣٥٠٥:٢٦:١٢١٢:٠١:٢٩١٨:٣٧:١٥١٨:٥٥:٣٢٢٣:١٧:٤٣
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٣:٥٨:١٠٠٥:٢٥:٠٢١٢:٠١:١٧١٨:٣٨:٠٠١٨:٥٦:١٩٢٣:١٧:٢٣
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٣:٥٦:٤٦٠٥:٢٣:٥٤١٢:٠١:٠٦١٨:٣٨:٤٥١٨:٥٧:٠٧٢٣:١٧:٠٤
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٣:٥٥:٢٢٠٥:٢٢:٤٦١٢:٠٠:٥٤١٨:٣٩:٣٠١٨:٥٧:٥٤٢٣:١٦:٤٥
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٣:٥٣:٥٩٠٥:٢١:٣٩١٢:٠٠:٤٤١٨:٤٠:١٦١٨:٥٨:٤٢٢٣:١٦:٢٦

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر کاظمین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر کاظمین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر کاظمین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر کاظمین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کاظمین برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر کاظمین

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر کاظمین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کاظمین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر کاظمین

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٤:٤٦٠٦:٠٦:٠٧١٢:١٠:٠١١٨:١٤:٢٥١٨:٣٢:٠٠٢٣:٢٨:٥٣
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٣:٢١٠٦:٠٤:٤٧١٢:٠٩:٤٣١٨:١٥:١٠١٨:٣٢:٤٥٢٣:٢٨:٣٢
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤١:٥٥٠٦:٠٣:٢٧١٢:٠٩:٢٥١٨:١٥:٥٤١٨:٣٣:٢٩٢٣:٢٨:١٢
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٠:٢٩٠٦:٠٢:٠٦١٢:٠٩:٠٧١٨:١٦:٣٨١٨:٣٤:١٤٢٣:٢٧:٥١
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٩:٠٣٠٦:٠٠:٤٦١٢:٠٨:٤٩١٨:١٧:٢٣١٨:٣٤:٥٩٢٣:٢٧:٣٠
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٧:٣٧٠٥:٥٩:٢٥١٢:٠٨:٣١١٨:١٨:٠٧١٨:٣٥:٤٤٢٣:٢٧:٠٨
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٦:١٠٠٥:٥٨:٠٥١٢:٠٨:١٣١٨:١٨:٥١١٨:٣٦:٢٩٢٣:٢٦:٤٧
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٢٠٥:٥٦:٤٥١٢:٠٧:٥٤١٨:١٩:٣٥١٨:٣٧:١٤٢٣:٢٦:٢٥
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٥٠٥:٥٥:٢٥١٢:٠٧:٣٦١٨:٢٠:١٩١٨:٣٧:٥٨٢٣:٢٦:٠٣
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣١:٤٧٠٥:٥٤:٠٤١٢:٠٧:١٨١٨:٢١:٠٣١٨:٣٨:٤٣٢٣:٢٥:٤١
١١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٩٠٥:٥٢:٤٤١٢:٠٧:٠٠١٨:٢١:٤٧١٨:٣٩:٢٨٢٣:٢٥:١٩
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥١٠٥:٥١:٢٥١٢:٠٦:٤٢١٨:٢٢:٣١١٨:٤٠:١٣٢٣:٢٤:٥٧
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٢٠٥:٥٠:٠٥١٢:٠٦:٢٥١٨:٢٣:١٥١٨:٤٠:٥٨٢٣:٢٤:٣٤
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٤٠٥:٤٨:٤٦١٢:٠٦:٠٧١٨:٢٣:٥٩١٨:٤١:٤٣٢٣:٢٤:١٢
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٢٤:٢٥٠٥:٤٧:٢٧١٢:٠٥:٤٩١٨:٢٤:٤٢١٨:٤٢:٢٨٢٣:٢٣:٥٠
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٧٠٥:٤٦:٠٨١٢:٠٥:٣٢١٨:٢٥:٢٦١٨:٤٣:١٤٢٣:٢٣:٢٧
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٨٠٥:٤٤:٥٠١٢:٠٥:١٥١٨:٢٦:١٠١٨:٤٣:٥٩٢٣:٢٣:٠٥
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٩٠٥:٤٣:٣٢١٢:٠٤:٥٨١٨:٢٦:٥٤١٨:٤٤:٤٤٢٣:٢٢:٤٢
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:١٨:٣١٠٥:٤٢:١٤١٢:٠٤:٤١١٨:٢٧:٣٨١٨:٤٥:٣٠٢٣:٢٢:٢٠
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:١٧:٠٢٠٥:٤٠:٥٧١٢:٠٤:٢٤١٨:٢٨:٢٢١٨:٤٦:١٥٢٣:٢١:٥٨
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٤:١٥:٣٤٠٥:٣٩:٤٠١٢:٠٤:٠٨١٨:٢٩:٠٦١٨:٤٧:٠١٢٣:٢١:٣٦
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٤:١٤:٠٥٠٥:٣٨:٢٣١٢:٠٣:٥٢١٨:٢٩:٥٠١٨:٤٧:٤٧٢٣:٢١:١٤
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:١٢:٣٧٠٥:٣٧:٠٨١٢:٠٣:٣٦١٨:٣٠:٣٤١٨:٤٨:٣٣٢٣:٢٠:٥٢
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:١١:٠٩٠٥:٣٥:٥٢١٢:٠٣:٢١١٨:٣١:١٩١٨:٤٩:١٩٢٣:٢٠:٣٠
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٠٩:٤١٠٥:٣٤:٣٧١٢:٠٣:٠٥١٨:٣٢:٠٣١٨:٥٠:٠٥٢٣:٢٠:٠٨
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٠٨:١٣٠٥:٣٣:٢٣١٢:٠٢:٥١١٨:٣٢:٤٧١٨:٥٠:٥١٢٣:١٩:٤٧
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٠٦:٤٦٠٥:٣٢:١٠١٢:٠٢:٣٦١٨:٣٣:٣٢١٨:٥١:٣٨٢٣:١٩:٢٦
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٠٥:١٩٠٥:٣٠:٥٧١٢:٠٢:٢٢١٨:٣٤:١٦١٨:٥٢:٢٤٢٣:١٩:٠٥
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٠٣:٥٣٠٥:٢٩:٤٤١٢:٠٢:٠٨١٨:٣٥:٠١١٨:٥٣:١١٢٣:١٨:٤٤
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٠٢:٢٦٠٥:٢٨:٣٣١٢:٠١:٥٥١٨:٣٥:٤٦١٨:٥٣:٥٨٢٣:١٨:٢٣
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٠١:٠١٠٥:٢٧:٢٢١٢:٠١:٤٢١٨:٣٦:٣١١٨:٥٤:٤٥٢٣:١٨:٠٣

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر کاظمین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر کاظمین شهر کاظمین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر کاظمین شهر کاظمین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر کاظمین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کاظمین برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر کاظمین

کاظمین یا کاظمیه (به عربی: الكاظمية) یکی از محله‌های شمالی شهر بغداد در بخش غربی رود دجله است. مسجد و آرامگاه امام هفتم شیعیان موسی کاظم و امام نهم محمد تقی در این محله قرار دارد و سبب نامگذاری این منطقه به کاظمیه همین است.

شهر کاظمین در ویکیپدیا

شهر کاظمین

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر کاظمین موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر کاظمین برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر کاظمین بر روی نقشه

شهر کاظمین بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر کاظمین

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر کاظمین است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر کاظمین
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر کاظمین + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر کاظمین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کاظمین + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای عراق
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر کاظمین

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر کاظمین رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق کاظمین
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کاظمین
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کاظمین دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کاظمین ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا کاظمین دانلود pdf
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ کاظمین دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کاظمین
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کاظمین دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر کاظمین یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو