جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر کاظمین

بغداد | بغداد | عراق

اوقات شرعی امروز کاظمین

اذان صبح: ٠٣:٢٠:٠١
طلوع آفتاب: ٠٤:٥٩:٣٧
اذان ظهر: ١٢:٠٧:٣٩
غروب آفتاب: ١٩:١٥:٣٠
اذان مغرب: ١٩:٣٥:٣٨
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٨:٠٧

سه شنبه ١٧ تیر ١٣٩٩
١٥ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٧ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر کاظمین (شهرستان بغداد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٧ تیر ٩٩ شهر کاظمین)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر کاظمین)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر کاظمین)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

لئوبوسكالیا
آثار محسوس [=چشم‌گیر] هنری با گذشت زمان از بین می‌روند، از دیوارها كنده می‌شوند و با بكارگیری سلیقه‌های گذرا از اعتبار می‌افتند؛ ولی زندگی عشق، همیشگی‌ست.

اوقات شرعی ماه جاری شهر کاظمین

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر کاظمین در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر کاظمین ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر کاظمین (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨١ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر کاظمین ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان کاظمین
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٠٨:٣٥٠٥:٣٣:٤١١٢:٠٢:٥٤١٨:٣٢:٣٧١٨:٥٠:٤٠٢٣:١٩:٥٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٠٧:٠٧٠٥:٣٢:٢٧١٢:٠٢:٤٠١٨:٣٣:٢١١٨:٥١:٢٧٢٣:١٩:٣١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٠٥:٤٠٠٥:٣١:١٤١٢:٠٢:٢٥١٨:٣٤:٠٦١٨:٥٢:١٣٢٣:١٩:١٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٠٤:١٤٠٥:٣٠:٠٢١٢:٠٢:١٢١٨:٣٤:٥٠١٨:٥٣:٠٠٢٣:١٨:٤٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٠٢:٤٧٠٥:٢٨:٥٠١٢:٠١:٥٨١٨:٣٥:٣٥١٨:٥٣:٤٧٢٣:١٨:٢٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٠١:٢١٠٥:٢٧:٣٩١٢:٠١:٤٥١٨:٣٦:٢٠١٨:٥٤:٣٤٢٣:١٨:٠٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٣:٥٩:٥٦٠٥:٢٦:٢٩١٢:٠١:٣٢١٨:٣٧:٠٥١٨:٥٥:٢١٢٣:١٧:٤٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٣:٥٨:٣١٠٥:٢٥:١٩١٢:٠١:٢٠١٨:٣٧:٥٠١٨:٥٦:٠٨٢٣:١٧:٢٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٣:٥٧:٠٦٠٥:٢٤:١٠١٢:٠١:٠٨١٨:٣٨:٣٥١٨:٥٦:٥٥٢٣:١٧:٠٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٣:٥٥:٤٣٠٥:٢٣:٠٣١٢:٠٠:٥٧١٨:٣٩:٢٠١٨:٥٧:٤٣٢٣:١٦:٤٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٣:٥٤:١٩٠٥:٢١:٥٥١٢:٠٠:٤٦١٨:٤٠:٠٥١٨:٥٨:٣٠٢٣:١٦:٣١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٣:٥٢:٥٦٠٥:٢٠:٤٩١٢:٠٠:٣٦١٨:٤٠:٥٠١٨:٥٩:١٨٢٣:١٦:١٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٣:٥١:٣٤٠٥:١٩:٤٤١٢:٠٠:٢٦١٨:٤١:٣٥١٩:٠٠:٠٦٢٣:١٥:٥٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٣:٥٠:١٣٠٥:١٨:٤٠١٢:٠٠:١٧١٨:٤٢:٢١١٩:٠٠:٥٤٢٣:١٥:٣٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٣:٤٨:٥٣٠٥:١٧:٣٦١٢:٠٠:٠٨١٨:٤٣:٠٦١٩:٠١:٤٢٢٣:١٥:١٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٣:٤٧:٣٣٠٥:١٦:٣٤١١:٥٩:٥٩١٨:٤٣:٥١١٩:٠٢:٣٠٢٣:١٥:٠٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٣:٤٦:١٤٠٥:١٥:٣٣١١:٥٩:٥١١٨:٤٤:٣٧١٩:٠٣:١٨٢٣:١٤:٤٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٣:٤٤:٥٦٠٥:١٤:٣٢١١:٥٩:٤٤١٨:٤٥:٢٢١٩:٠٤:٠٦٢٣:١٤:٣٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٣:٤٣:٣٨٠٥:١٣:٣٣١١:٥٩:٣٧١٨:٤٦:٠٨١٩:٠٤:٥٤٢٣:١٤:١٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٣:٤٢:٢٢٠٥:١٢:٣٥١١:٥٩:٣١١٨:٤٦:٥٣١٩:٠٥:٤٢٢٣:١٤:٠٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٣:٤١:٠٧٠٥:١١:٣٨١١:٥٩:٢٥١٨:٤٧:٣٨١٩:٠٦:٣٠٢٣:١٣:٤٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٣:٣٩:٥٢٠٥:١٠:٤٢١١:٥٩:٢٠١٨:٤٨:٢٤١٩:٠٧:١٨٢٣:١٣:٣١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٣:٣٨:٣٩٠٥:٠٩:٤٧١١:٥٩:١٦١٨:٤٩:٠٩١٩:٠٨:٠٦٢٣:١٣:١٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٣:٣٧:٢٧٠٥:٠٨:٥٤١١:٥٩:١٢١٨:٤٩:٥٤١٩:٠٨:٥٤٢٣:١٣:٠٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٣:٣٦:١٦٠٥:٠٨:٠١١١:٥٩:٠٨١٨:٥٠:٤٠١٩:٠٩:٤٢٢٣:١٢:٥٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٣:٣٥:٠٦٠٥:٠٧:١٠١١:٥٩:٠٥١٨:٥١:٢٥١٩:١٠:٣٠٢٣:١٢:٤١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٣:٣٣:٥٧٠٥:٠٦:٢٠١١:٥٩:٠٣١٨:٥٢:٠٩١٩:١١:١٨٢٣:١٢:٣٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٣٢:٥٠٠٥:٠٥:٣٢١١:٥٩:٠١١٨:٥٢:٥٤١٩:١٢:٠٥٢٣:١٢:١٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٣١:٤٤٠٥:٠٤:٤٤١١:٥٩:٠٠١٨:٥٣:٣٩١٩:١٢:٥٣٢٣:١٢:٠٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر کاظمین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر کاظمین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر کاظمین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کاظمین

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر کاظمین

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر کاظمین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کاظمین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر کاظمین

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر کاظمین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر کاظمین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر کاظمین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر کاظمین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کاظمین برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر کاظمین

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر کاظمین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کاظمین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر کاظمین

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر کاظمین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر کاظمین شهر کاظمین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر کاظمین شهر کاظمین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر کاظمین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کاظمین برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر کاظمین

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر کاظمین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کاظمین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر کاظمین

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٣:١٢:١٨٠٤:٥٣:٣٢١٢:٠٤:٣١١٩:١٥:٣١١٩:٣٥:٥٤٢٣:١٤:٠٢
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٣:١٢:٣٣٠٤:٥٣:٤٦١٢:٠٤:٤٤١٩:١٥:٤٢١٩:٣٦:٠٦٢٣:١٤:١٦
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٣:١٢:٤٩٠٤:٥٤:٠١١٢:٠٤:٥٧١٩:١٥:٥٢١٩:٣٦:١٥٢٣:١٤:٣٠
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٣:١٣:٠٨٠٤:٥٤:١٨١٢:٠٥:١٠١٩:١٦:٠١١٩:٣٦:٢٣٢٣:١٤:٤٥
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٣:١٣:٢٩٠٤:٥٤:٣٥١٢:٠٥:٢٣١٩:١٦:٠٨١٩:٣٦:٣٠٢٣:١٥:٠٠
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٣:١٣:٥٢٠٤:٥٤:٥٤١٢:٠٥:٣٦١٩:١٦:١٣١٩:٣٦:٣٥٢٣:١٥:١٥
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٣:١٤:١٦٠٤:٥٥:١٥١٢:٠٥:٤٨١٩:١٦:١٧١٩:٣٦:٣٨٢٣:١٥:٣٠
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٣:١٤:٤٣٠٤:٥٥:٣٦١٢:٠٦:٠٠١٩:١٦:١٩١٩:٣٦:٣٩٢٣:١٥:٤٥
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٣:١٥:١١٠٤:٥٥:٥٩١٢:٠٦:١٢١٩:١٦:٢٠١٩:٣٦:٣٩٢٣:١٦:٠١
١٠ تیر ١٣٩٩٠٣:١٥:٤٢٠٤:٥٦:٢٣١٢:٠٦:٢٤١٩:١٦:١٩١٩:٣٦:٣٨٢٣:١٦:١٧
١١ تیر ١٣٩٩٠٣:١٦:١٤٠٤:٥٦:٤٧١٢:٠٦:٣٦١٩:١٦:١٧١٩:٣٦:٣٤٢٣:١٦:٣٢
١٢ تیر ١٣٩٩٠٣:١٦:٤٨٠٤:٥٧:١٣١٢:٠٦:٤٧١٩:١٦:١٣١٩:٣٦:٢٩٢٣:١٦:٤٨
١٣ تیر ١٣٩٩٠٣:١٧:٢٣٠٤:٥٧:٤٠١٢:٠٦:٥٨١٩:١٦:٠٨١٩:٣٦:٢٢٢٣:١٧:٠٤
١٤ تیر ١٣٩٩٠٣:١٨:٠٠٠٤:٥٨:٠٨١٢:٠٧:٠٩١٩:١٦:٠١١٩:٣٦:١٤٢٣:١٧:٢٠
١٥ تیر ١٣٩٩٠٣:١٨:٣٩٠٤:٥٨:٣٧١٢:٠٧:١٩١٩:١٥:٥٢١٩:٣٦:٠٤٢٣:١٧:٣٦
١٦ تیر ١٣٩٩٠٣:١٩:١٩٠٤:٥٩:٠٦١٢:٠٧:٢٩١٩:١٥:٤٢١٩:٣٥:٥٢٢٣:١٧:٥١
١٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٢٠:٠١٠٤:٥٩:٣٧١٢:٠٧:٣٩١٩:١٥:٣٠١٩:٣٥:٣٨٢٣:١٨:٠٧
١٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٢٠:٤٤٠٥:٠٠:٠٨١٢:٠٧:٤٨١٩:١٥:١٦١٩:٣٥:٢٣٢٣:١٨:٢٣
١٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٢١:٢٩٠٥:٠٠:٤١١٢:٠٧:٥٧١٩:١٥:٠١١٩:٣٥:٠٦٢٣:١٨:٣٨
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٢٢:١٥٠٥:٠١:١٤١٢:٠٨:٠٥١٩:١٤:٤٤١٩:٣٤:٤٨٢٣:١٨:٥٣
٢١ تیر ١٣٩٩٠٣:٢٣:٠٢٠٥:٠١:٤٧١٢:٠٨:١٣١٩:١٤:٢٦١٩:٣٤:٢٧٢٣:١٩:٠٨
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٢٣:٥١٠٥:٠٢:٢٢١٢:٠٨:٢١١٩:١٤:٠٦١٩:٣٤:٠٥٢٣:١٩:٢٣
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٢٤:٤٠٠٥:٠٢:٥٧١٢:٠٨:٢٨١٩:١٣:٤٤١٩:٣٣:٤٢٢٣:١٩:٣٨
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٢٥:٣١٠٥:٠٣:٣٣١٢:٠٨:٣٤١٩:١٣:٢١١٩:٣٣:١٦٢٣:١٩:٥٢
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٢٦:٢٢٠٥:٠٤:٠٩١٢:٠٨:٤١١٩:١٢:٥٧١٩:٣٢:٤٩٢٣:٢٠:٠٦
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٢٧:١٥٠٥:٠٤:٤٦١٢:٠٨:٤٦١٩:١٢:٣٠١٩:٣٢:٢١٢٣:٢٠:١٩
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٢٨:٠٨٠٥:٠٥:٢٣١٢:٠٨:٥١١٩:١٢:٠٢١٩:٣١:٥٠٢٣:٢٠:٣٣
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٢٩:٠٣٠٥:٠٦:٠١١٢:٠٨:٥٦١٩:١١:٣٣١٩:٣١:١٨٢٣:٢٠:٤٥
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٢٩:٥٨٠٥:٠٦:٤٠١٢:٠٩:٠٠١٩:١١:٠٢١٩:٣٠:٤٥٢٣:٢٠:٥٨
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٠:٥٤٠٥:٠٧:١٩١٢:٠٩:٠٣١٩:١٠:٢٩١٩:٣٠:١٠٢٣:٢١:١٠
٣١ تیر ١٣٩٩٠٣:٣١:٥٠٠٥:٠٧:٥٨١٢:٠٩:٠٦١٩:٠٩:٥٥١٩:٢٩:٣٣٢٣:٢١:٢١

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر کاظمین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر کاظمین شهر کاظمین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر کاظمین شهر کاظمین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر کاظمین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کاظمین برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر کاظمین

کاظمین یا کاظمیه (به عربی: الكاظمية) یکی از محله‌های شمالی شهر بغداد در بخش غربی رود دجله است. مسجد و آرامگاه امام هفتم شیعیان موسی کاظم و امام نهم محمد تقی در این محله قرار دارد و سبب نامگذاری این منطقه به کاظمیه همین است.

شهر کاظمین در ویکیپدیا

شهر کاظمین

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر کاظمین موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر کاظمین برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر کاظمین بر روی نقشه

شهر کاظمین بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر کاظمین

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر کاظمین است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر کاظمین
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر کاظمین + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر کاظمین + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر کاظمین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر کاظمین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر کاظمین + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای عراق
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر کاظمین

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر کاظمین رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا کاظمین دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق کاظمین
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ کاظمین دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کاظمین
زمان پخش اذان آنلاین به افق کاظمین
افق شرعی امروز فردا کاظمین دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ کاظمین دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کاظمین

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر کاظمین یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو