جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر کاظمین

بغداد | بغداد | عراق

اوقات شرعی امروز کاظمین

اذان صبح: ٠٣:٢٥:٢٢
طلوع آفتاب: ٠٥:٠٠:١٩
اذان ظهر: ١١:٥٩:٠٦
غروب آفتاب: ١٨:٥٨:١٣
اذان مغرب: ١٩:١٧:٤٥
نیمه شب شرعی: ٢٣:١١:٢٠

شنبه ٢٩ اردیبهشت ١٤٠٣
٠٩ ذیقعده ١٤٤٥ قمری
١٨ می ٢٠٢٤ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر کاظمین (شهرستان بغداد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ اردیبهشت ٠٣ شهر کاظمین)، ماه جاری (اوقات شرعی اردیبهشت ٠٣ شهر کاظمین)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٣ شهر کاظمین)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی موزه و میراث فرهنگی

گای فینلی
اگر شیوه ی نگریستن خود را به زندگی دگرگون كنید، زندگی‌تان دگرگون می‌شود.

اوقات شرعی ماه جاری شهر کاظمین

اوقات شرعی اردیبهشت ٠٣ | اوقات شرعی می ٢٤ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٥ | + اوقات شرعی رمضان ٣

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر کاظمین در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر کاظمین ١٤٠٣ - ٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی

برابر با سال ١٤٤٦ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٣ شهر کاظمین (سال ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ١٢ اسفند ١٤٠٣ | ٠٢ مارس ٢٠٢٥
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٨ روز
تاریخ عید فطر: ١١ فروردین ١٤٠٤ | ٣١ مارس ٢٠٢٥ (اول شوال ١٤٤٦)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر کاظمین ٠٣ - ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان کاظمین
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٣/١٢/١٢٠٥:٠٨:٤٥٠٦:٢٩:٤٢١٢:١٤:٤٤١٨:٠٠:١٧١٨:١٧:٥٨٢٣:٣٣:٥٥
٠٢ رمضان | ٠٣/١٢/١٣٠٥:٠٧:٣٢٠٦:٢٨:٢٨١٢:١٤:٣١١٨:٠١:٠٦١٨:١٨:٤٦٢٣:٣٣:٤٢
٠٣ رمضان | ٠٣/١٢/١٤٠٥:٠٦:١٩٠٦:٢٧:١٣١٢:١٤:١٨١٨:٠١:٥٤١٨:١٩:٣٣٢٣:٣٣:٣٠
٠٤ رمضان | ٠٣/١٢/١٥٠٥:٠٥:٠٥٠٦:٢٥:٥٩١٢:١٤:٠٥١٨:٠٢:٤٢١٨:٢٠:٢١٢٣:٣٣:١٦
٠٥ رمضان | ٠٣/١٢/١٦٠٥:٠٣:٥٠٠٦:٢٤:٤٣١٢:١٣:٥١١٨:٠٣:٣٠١٨:٢١:٠٨٢٣:٣٣:٠٢
٠٦ رمضان | ٠٣/١٢/١٧٠٥:٠٢:٣٥٠٦:٢٣:٢٧١٢:١٣:٣٧١٨:٠٤:١٨١٨:٢١:٥٥٢٣:٣٢:٤٨
٠٧ رمضان | ٠٣/١٢/١٨٠٥:٠١:١٨٠٦:٢٢:١٠١٢:١٣:٢٢١٨:٠٥:٠٥١٨:٢٢:٤١٢٣:٣٢:٣٣
٠٨ رمضان | ٠٣/١٢/١٩٠٥:٠٠:٠١٠٦:٢٠:٥٣١٢:١٣:٠٧١٨:٠٥:٥٢١٨:٢٣:٢٨٢٣:٣٢:١٧
٠٩ رمضان | ٠٣/١٢/٢٠٠٤:٥٨:٤٢٠٦:١٩:٣٦١٢:١٢:٥٢١٨:٠٦:٣٩١٨:٢٤:١٤٢٣:٣٢:٠١
١٠ رمضان | ٠٣/١٢/٢١٠٤:٥٧:٢٣٠٦:١٨:١٨١٢:١٢:٣٦١٨:٠٧:٢٦١٨:٢٥:٠١٢٣:٣١:٤٥
١١ رمضان | ٠٣/١٢/٢٢٠٤:٥٦:٠٤٠٦:١٧:٠٠١٢:١٢:٢٠١٨:٠٨:١٢١٨:٢٥:٤٧٢٣:٣١:٢٨
١٢ رمضان | ٠٣/١٢/٢٣٠٤:٥٤:٤٣٠٦:١٥:٤١١٢:١٢:٠٤١٨:٠٨:٥٨١٨:٢٦:٣٢٢٣:٣١:١٠
١٣ رمضان | ٠٣/١٢/٢٤٠٤:٥٣:٢٢٠٦:١٤:٢٣١٢:١١:٤٨١٨:٠٩:٤٤١٨:٢٧:١٨٢٣:٣٠:٥٢
١٤ رمضان | ٠٣/١٢/٢٥٠٤:٥٢:٠١٠٦:١٣:٠٣١٢:١١:٣١١٨:١٠:٣٠١٨:٢٨:٠٤٢٣:٣٠:٣٤
١٥ رمضان | ٠٣/١٢/٢٦٠٤:٥٠:٣٨٠٦:١١:٤٤١٢:١١:١٤١٨:١١:١٥١٨:٢٨:٤٩٢٣:٣٠:١٥
١٦ رمضان | ٠٣/١٢/٢٧٠٤:٤٩:١٦٠٦:١٠:٢٤١٢:١٠:٥٧١٨:١٢:٠٠١٨:٢٩:٣٤٢٣:٢٩:٥٦
١٧ رمضان | ٠٣/١٢/٢٨٠٤:٤٧:٥٢٠٦:٠٩:٠٤١٢:١٠:٣٩١٨:١٢:٤٦١٨:٣٠:٢٠٢٣:٢٩:٣٧
١٨ رمضان | ٠٣/١٢/٢٩٠٤:٤٦:٢٨٠٦:٠٧:٤٤١٢:١٠:٢٢١٨:١٣:٣١١٨:٣١:٠٥٢٣:٢٩:١٧
١٩ رمضان | ٠٣/١٢/٣٠٠٤:٤٥:٠٤٠٦:٠٦:٢٤١٢:١٠:٠٤١٨:١٤:١٥١٨:٣١:٥٠٢٣:٢٨:٥٧
٢٠ رمضان | ٠٤/٠١/٠١٠٤:٤٣:٣٩٠٦:٠٥:٠٤١٢:٠٩:٤٦١٨:١٥:٠٠١٨:٣٢:٣٥٢٣:٢٨:٣٧
٢١ رمضان | ٠٤/٠١/٠٢٠٤:٤٢:١٣٠٦:٠٣:٤٤١٢:٠٩:٢٨١٨:١٥:٤٥١٨:٣٣:٢٠٢٣:٢٨:١٦
٢٢ رمضان | ٠٤/٠١/٠٣٠٤:٤٠:٤٨٠٦:٠٢:٢٣١٢:٠٩:١٠١٨:١٦:٢٩١٨:٣٤:٠٥٢٣:٢٧:٥٥
٢٣ رمضان | ٠٤/٠١/٠٤٠٤:٣٩:٢١٠٦:٠١:٠٣١٢:٠٨:٥٢١٨:١٧:١٣١٨:٣٤:٥٠٢٣:٢٧:٣٤
٢٤ رمضان | ٠٤/٠١/٠٥٠٤:٣٧:٥٥٠٥:٥٩:٤٢١٢:٠٨:٣٤١٨:١٧:٥٨١٨:٣٥:٣٤٢٣:٢٧:١٣
٢٥ رمضان | ٠٤/٠١/٠٦٠٤:٣٦:٢٨٠٥:٥٨:٢٢١٢:٠٨:١٦١٨:١٨:٤٢١٨:٣٦:١٩٢٣:٢٦:٥١
٢٦ رمضان | ٠٤/٠١/٠٧٠٤:٣٥:٠١٠٥:٥٧:٠٢١٢:٠٧:٥٨١٨:١٩:٢٦١٨:٣٧:٠٤٢٣:٢٦:٢٩
٢٧ رمضان | ٠٤/٠١/٠٨٠٤:٣٣:٣٣٠٥:٥٥:٤١١٢:٠٧:٤٠١٨:٢٠:١٠١٨:٣٧:٤٩٢٣:٢٦:٠٨
٢٨ رمضان | ٠٤/٠١/٠٩٠٤:٣٢:٠٥٠٥:٥٤:٢١١٢:٠٧:٢٢١٨:٢٠:٥٤١٨:٣٨:٣٤٢٣:٢٥:٤٦
٢٩ رمضان | ٠٤/٠١/١٠٠٤:٣٠:٣٧٠٥:٥٣:٠١١٢:٠٧:٠٤١٨:٢١:٣٨١٨:٣٩:١٩٢٣:٢٥:٢٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٣ - ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری شهر کاظمین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٣ - ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری شهر کاظمین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٣ - ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری شهر کاظمین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کاظمین

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٥ قمری شهر کاظمین

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٥ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر کاظمین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کاظمین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٥ قمری شهر کاظمین

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٥ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٥ هـ.ق
شهر کاظمین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٥ هـ.ق شهر کاظمین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٥ هـ.ق شهر کاظمین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر کاظمین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کاظمین برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٤
سال ١٤٤٥ هـ.ق
١٤٤٦

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی می ٢٠٢٤ میلادی شهر کاظمین

در این قسمت جدول اوقات شرعی می ٢٠٢٤ م شهر کاظمین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کاظمین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی می ٢٠٢٤ میلادی شهر کاظمین

ژوئن
می ٢٠٢٤ م
آوریل

دانلود اوقات شرعی می ٢٠٢٤ شهر کاظمین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی می ٢٠٢٤ میلادی شهر کاظمین شهر کاظمین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی می ٢٠٢٤ میلادی شهر کاظمین شهر کاظمین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر کاظمین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کاظمین برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٣
سال ٢٠٢٤ م
٢٠٢٥

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ شمسی شهر کاظمین

در این قسمت جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ هـ.ش شهر کاظمین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کاظمین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ شمسی شهر کاظمین

خرداد
اردیبهشت ١٤٠٣ هـ.ش
فروردین
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٥٩:٣٣٠٥:٢٦:١٠١٢:٠١:٢٩١٨:٣٧:١٧١٨:٥٥:٣٤٢٣:١٧:٤٢
٠٢ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٥٨:٠٨٠٥:٢٥:٠٠١٢:٠١:١٧١٨:٣٨:٠٢١٨:٥٦:٢١٢٣:١٧:٢٣
٠٣ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٥٦:٤٤٠٥:٢٣:٥٢١٢:٠١:٠٥١٨:٣٨:٤٧١٨:٥٧:٠٨٢٣:١٧:٠٣
٠٤ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٥٥:٢٠٠٥:٢٢:٤٤١٢:٠٠:٥٤١٨:٣٩:٣٢١٨:٥٧:٥٦٢٣:١٦:٤٤
٠٥ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٥٣:٥٧٠٥:٢١:٣٧١٢:٠٠:٤٣١٨:٤٠:١٧١٨:٥٨:٤٤٢٣:١٦:٢٦
٠٦ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٥٢:٣٤٠٥:٢٠:٣٢١٢:٠٠:٣٣١٨:٤١:٠٣١٨:٥٩:٣١٢٣:١٦:٠٧
٠٧ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٥١:١٢٠٥:١٩:٢٧١٢:٠٠:٢٣١٨:٤١:٤٨١٩:٠٠:١٩٢٣:١٥:٥٠
٠٨ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٩:٥١٠٥:١٨:٢٢١٢:٠٠:١٤١٨:٤٢:٣٣١٩:٠١:٠٧٢٣:١٥:٣٢
٠٩ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٨:٣١٠٥:١٧:١٩١٢:٠٠:٠٥١٨:٤٣:١٩١٩:٠١:٥٥٢٣:١٥:١٥
١٠ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٧:١١٠٥:١٦:١٧١١:٥٩:٥٧١٨:٤٤:٠٤١٩:٠٢:٤٣٢٣:١٤:٥٨
١١ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٥:٥٢٠٥:١٥:١٦١١:٥٩:٥٠١٨:٤٤:٤٩١٩:٠٣:٣١٢٣:١٤:٤٢
١٢ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٤:٣٥٠٥:١٤:١٦١١:٥٩:٤٢١٨:٤٥:٣٥١٩:٠٤:١٩٢٣:١٤:٢٦
١٣ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٣:١٨٠٥:١٣:١٧١١:٥٩:٣٦١٨:٤٦:٢٠١٩:٠٥:٠٧٢٣:١٤:١١
١٤ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٢:٠٢٠٥:١٢:١٩١١:٥٩:٣٠١٨:٤٧:٠٦١٩:٠٥:٥٥٢٣:١٣:٥٦
١٥ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٠:٤٦٠٥:١١:٢٣١١:٥٩:٢٤١٨:٤٧:٥١١٩:٠٦:٤٤٢٣:١٣:٤٢
١٦ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٩:٣٢٠٥:١٠:٢٧١١:٥٩:١٩١٨:٤٨:٣٦١٩:٠٧:٣٢٢٣:١٣:٢٨
١٧ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٨:١٩٠٥:٠٩:٣٣١١:٥٩:١٥١٨:٤٩:٢٢١٩:٠٨:٢٠٢٣:١٣:١٥
١٨ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٧:٠٨٠٥:٠٨:٣٩١١:٥٩:١١١٨:٥٠:٠٧١٩:٠٩:٠٨٢٣:١٣:٠٢
١٩ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٥:٥٧٠٥:٠٧:٤٧١١:٥٩:٠٨١٨:٥٠:٥٢١٩:٠٩:٥٦٢٣:١٢:٥٠
٢٠ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٤:٤٧٠٥:٠٦:٥٧١١:٥٩:٠٥١٨:٥١:٣٧١٩:١٠:٤٣٢٣:١٢:٣٨
٢١ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٣:٣٩٠٥:٠٦:٠٧١١:٥٩:٠٣١٨:٥٢:٢٢١٩:١١:٣١٢٣:١٢:٢٧
٢٢ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٢:٣٢٠٥:٠٥:١٩١١:٥٩:٠١١٨:٥٣:٠٧١٩:١٢:١٩٢٣:١٢:١٦
٢٣ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣١:٢٦٠٥:٠٤:٣٢١١:٥٩:٠٠١٨:٥٣:٥١١٩:١٣:٠٦٢٣:١٢:٠٧
٢٤ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٠:٢٢٠٥:٠٣:٤٦١١:٥٩:٠٠١٨:٥٤:٣٦١٩:١٣:٥٣٢٣:١١:٥٧
٢٥ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٩:١٩٠٥:٠٣:٠٢١١:٥٩:٠٠١٨:٥٥:٢٠١٩:١٤:٤٠٢٣:١١:٤٨
٢٦ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٨:١٧٠٥:٠٢:١٩١١:٥٩:٠١١٨:٥٦:٠٤١٩:١٥:٢٧٢٣:١١:٤٠
٢٧ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٧:١٧٠٥:٠١:٣٨١١:٥٩:٠٢١٨:٥٦:٤٧١٩:١٦:١٣٢٣:١١:٣٣
٢٨ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٦:١٩٠٥:٠٠:٥٨١١:٥٩:٠٤١٨:٥٧:٣١١٩:١٦:٥٩٢٣:١١:٢٦
٢٩ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٥:٢٢٠٥:٠٠:١٩١١:٥٩:٠٦١٨:٥٨:١٣١٩:١٧:٤٥٢٣:١١:٢٠
٣٠ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٤:٢٦٠٤:٥٩:٤٢١١:٥٩:٠٩١٨:٥٨:٥٦١٩:١٨:٣٠٢٣:١١:١٤
٣١ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٣:٣٢٠٤:٥٩:٠٦١١:٥٩:١٣١٨:٥٩:٣٨١٩:١٩:١٥٢٣:١١:٠٩

دانلود اوقات شرعی اردیبهشت ٠٣ - ١٤٠٣ شهر کاظمین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ شمسی شهر کاظمین شهر کاظمین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ شمسی شهر کاظمین شهر کاظمین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر کاظمین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کاظمین برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٤٠٢
سال ١٤٠٣ هـ.ش
١٤٠٤

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر کاظمین

کاظمین یا کاظمیه (به عربی: الكاظمية) یکی از محله‌های شمالی شهر بغداد در بخش غربی رود دجله است. مسجد و آرامگاه امام هفتم شیعیان موسی کاظم و امام نهم محمد تقی در این محله قرار دارد و سبب نامگذاری این منطقه به کاظمیه همین است.

شهر کاظمین در ویکیپدیا

شهر کاظمین

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر کاظمین موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر کاظمین برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر کاظمین بر روی نقشه

شهر کاظمین بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر کاظمین

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر کاظمین است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر کاظمین
اوقات شرعی اردیبهشت ٠٣ شهر کاظمین + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٥ شهر کاظمین + دانلود
اوقات شرعی می ٢٠٢٤ شهر کاظمین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٣ شهر کاظمین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢٥ شهر کاظمین + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای عراق
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر کاظمین

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر کاظمین رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٣ / ١٤٠٣ کاظمین دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق کاظمین
افق شرعی ماه رمضان ٣ / ١٤٠٣ کاظمین دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق کاظمین ماه رمضان ٣ / ١٤٠٣
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کاظمین
افق شرعی امروز فردا کاظمین دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کاظمین ماه رمضان ٣ / ١٤٠٣
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کاظمین

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر کاظمین یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه تهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو