جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر نجف

نجف | نجف | عراق

اوقات شرعی امروز نجف


اذان صبح: ٠٤:٢٩:٣١
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٠:٤٩
اذان ظهر: ١٢:٠٦:٢٦
غروب آفتاب: ١٨:٢٢:٣٢
اذان مغرب: ١٨:٣٩:٥٩
نیمه شب: ٢٣:٢٥:١٩

چهارشنبه ١٣ فروردین ١٣٩٩
٠٧ شعبان ١٤٤١ قمری
٠١ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر نجف (شهرستان نجف) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٣ فروردین ٩٩ شهر نجف)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر نجف)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر نجف)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز طبیعت

بودا
حیات بشر همچون شبنمی است كه روی برگ گلی می لغزد و می افتد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر نجف

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر نجف در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر نجف ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر نجف (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر نجف ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان نجف ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٣:٥٦:٢١٠٥:٢٢:٣١١٢:٠٠:٣٥١٨:٣٩:٠٥١٨:٥٧:١٤٢٣:١٧:٠٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٣:٥٥:٠٣٠٥:٢١:٢٩١٢:٠٠:٢٥١٨:٣٩:٤٧١٨:٥٧:٥٩٢٣:١٦:٤٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٣:٥٣:٤٦٠٥:٢٠:٢٨١٢:٠٠:١٦١٨:٤٠:٢٩١٨:٥٨:٤٤٢٣:١٦:٣٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٣:٥٢:٣٠٠٥:١٩:٢٨١٢:٠٠:٠٧١٨:٤١:١٢١٨:٥٩:٢٩٢٣:١٦:١٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٣:٥١:١٤٠٥:١٨:٢٩١١:٥٩:٥٩١٨:٤١:٥٤١٩:٠٠:١٤٢٣:١٥:٥٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٣:٥٠:٠٠٠٥:١٧:٣٠١١:٥٩:٥١١٨:٤٢:٣٧١٩:٠٠:٥٩٢٣:١٥:٤١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٣:٤٨:٤٦٠٥:١٦:٣٣١١:٥٩:٤٤١٨:٤٣:٢٠١٩:٠١:٤٤٢٣:١٥:٢٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٣:٤٧:٣٣٠٥:١٥:٣٧١١:٥٩:٣٧١٨:٤٤:٠٢١٩:٠٢:٢٩٢٣:١٥:١٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٣:٤٦:٢١٠٥:١٤:٤٢١١:٥٩:٣١١٨:٤٤:٤٥١٩:٠٣:١٤٢٣:١٤:٥٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٣:٤٥:١٠٠٥:١٣:٤٨١١:٥٩:٢٦١٨:٤٥:٢٨١٩:٠٤:٠٠٢٣:١٤:٤٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٣:٤٤:٠٠٠٥:١٢:٥٥١١:٥٩:٢١١٨:٤٦:١٠١٩:٠٤:٤٥٢٣:١٤:٣١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٣:٤٢:٥١٠٥:١٢:٠٣١١:٥٩:١٦١٨:٤٦:٥٣١٩:٠٥:٣٠٢٣:١٤:١٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٣:٤١:٤٣٠٥:١١:١٢١١:٥٩:١٢١٨:٤٧:٣٦١٩:٠٦:١٥٢٣:١٤:٠٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٤٠:٣٦٠٥:١٠:٢٣١١:٥٩:٠٩١٨:٤٨:١٨١٩:٠٧:٠٠٢٣:١٣:٥٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٣٩:٣١٠٥:٠٩:٣٥١١:٥٩:٠٦١٨:٤٩:٠١١٩:٠٧:٤٦٢٣:١٣:٤٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٣٨:٢٦٠٥:٠٨:٤٨١١:٥٩:٠٤١٨:٤٩:٤٣١٩:٠٨:٣١٢٣:١٣:٣٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٣٧:٢٣٠٥:٠٨:٠٢١١:٥٩:٠٣١٨:٥٠:٢٥١٩:٠٩:١٥٢٣:١٣:٢٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٣٦:٢١٠٥:٠٧:١٧١١:٥٩:٠٢١٨:٥١:٠٧١٩:١٠:٠٠٢٣:١٣:١٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٣٥:٢١٠٥:٠٦:٣٤١١:٥٩:٠١١٨:٥١:٤٩١٩:١٠:٤٥٢٣:١٣:٠٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٣٤:٢٢٠٥:٠٥:٥٢١١:٥٩:٠١١٨:٥٢:٣١١٩:١١:٢٩٢٣:١٢:٥٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٣٣:٢٤٠٥:٠٥:١٢١١:٥٩:٠٢١٨:٥٣:١٢١٩:١٢:١٣٢٣:١٢:٥٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٣٢:٢٧٠٥:٠٤:٣٣١١:٥٩:٠٣١٨:٥٣:٥٤١٩:١٢:٥٧٢٣:١٢:٤٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٣١:٣٣٠٥:٠٣:٥٥١١:٥٩:٠٥١٨:٥٤:٣٥١٩:١٣:٤١٢٣:١٢:٣٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٣٠:٣٩٠٥:٠٣:١٨١١:٥٩:٠٧١٨:٥٥:١٦١٩:١٤:٢٤٢٣:١٢:٣٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٢٩:٤٧٠٥:٠٢:٤٣١١:٥٩:١٠١٨:٥٥:٥٦١٩:١٥:٠٧٢٣:١٢:٢٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٢٨:٥٧٠٥:٠٢:١٠١١:٥٩:١٤١٨:٥٦:٣٦١٩:١٥:٤٩٢٣:١٢:٢٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٢٨:٠٩٠٥:٠١:٣٧١١:٥٩:١٨١٨:٥٧:١٦١٩:١٦:٣٢٢٣:١٢:١٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٢٧:٢٢٠٥:٠١:٠٧١١:٥٩:٢٢١٨:٥٧:٥٥١٩:١٧:١٣٢٣:١٢:١٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٢٦:٣٦٠٥:٠٠:٣٧١١:٥٩:٢٧١٨:٥٨:٣٤١٩:١٧:٥٥٢٣:١٢:١٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر نجف

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر نجف در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر نجف بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نجف

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر نجف

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر نجف قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نجف دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر نجف

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٤:٣٧:٥٥٠٥:٥٨:٣٠١٢:٠٨:١٤١٨:١٨:٢٨١٨:٣٥:٤٩٢٣:٢٧:٣٠
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٤:٣٦:٣٢٠٥:٥٧:١٣١٢:٠٧:٥٦١٨:١٩:٠٩١٨:٣٦:٣١٢٣:٢٧:٠٨
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٤:٣٥:٠٨٠٥:٥٥:٥٦١٢:٠٧:٣٨١٨:١٩:٥٠١٨:٣٧:١٣٢٣:٢٦:٤٧
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٤:٣٣:٤٤٠٥:٥٤:٣٩١٢:٠٧:٢٠١٨:٢٠:٣٠١٨:٣٧:٥٤٢٣:٢٦:٢٥
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٤:٣٢:٢٠٠٥:٥٣:٢٢١٢:٠٧:٠٢١٨:٢١:١١١٨:٣٨:٣٦٢٣:٢٦:٠٣
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٤:٣٠:٥٥٠٥:٥٢:٠٥١٢:٠٦:٤٤١٨:٢١:٥٢١٨:٣٩:١٧٢٣:٢٥:٤١
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٤:٢٩:٣١٠٥:٥٠:٤٩١٢:٠٦:٢٦١٨:٢٢:٣٢١٨:٣٩:٥٩٢٣:٢٥:١٩
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٤:٢٨:٠٦٠٥:٤٩:٣٣١٢:٠٦:٠٨١٨:٢٣:١٣١٨:٤٠:٤١٢٣:٢٤:٥٧
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٤:٢٦:٤١٠٥:٤٨:١٧١٢:٠٥:٥١١٨:٢٣:٥٤١٨:٤١:٢٣٢٣:٢٤:٣٥
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٤:٢٥:١٧٠٥:٤٧:٠١١٢:٠٥:٣٣١٨:٢٤:٣٥١٨:٤٢:٠٥٢٣:٢٤:١٣
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٤:٢٣:٥٢٠٥:٤٥:٤٦١٢:٠٥:١٦١٨:٢٥:١٥١٨:٤٢:٤٧٢٣:٢٣:٥١
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٤:٢٢:٢٧٠٥:٤٤:٣١١٢:٠٤:٥٩١٨:٢٥:٥٦١٨:٤٣:٢٩٢٣:٢٣:٢٩
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٤:٢١:٠٢٠٥:٤٣:١٧١٢:٠٤:٤٢١٨:٢٦:٣٧١٨:٤٤:١١٢٣:٢٣:٠٧
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٤:١٩:٣٨٠٥:٤٢:٠٣١٢:٠٤:٢٦١٨:٢٧:١٨١٨:٤٤:٥٤٢٣:٢٢:٤٥
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٤:١٨:١٣٠٥:٤٠:٤٩١٢:٠٤:١٠١٨:٢٧:٥٩١٨:٤٥:٣٦٢٣:٢٢:٢٤
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٤:١٦:٤٩٠٥:٣٩:٣٦١٢:٠٣:٥٣١٨:٢٨:٤٠١٨:٤٦:١٩٢٣:٢٢:٠٢
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٤:١٥:٢٤٠٥:٣٨:٢٣١٢:٠٣:٣٨١٨:٢٩:٢١١٨:٤٧:٠١٢٣:٢١:٤١
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٤:١٤:٠٠٠٥:٣٧:١١١٢:٠٣:٢٢١٨:٣٠:٠٢١٨:٤٧:٤٤٢٣:٢١:١٩
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٤:١٢:٣٧٠٥:٣٥:٥٩١٢:٠٣:٠٧١٨:٣٠:٤٣١٨:٤٨:٢٧٢٣:٢٠:٥٨
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٤:١١:١٣٠٥:٣٤:٤٨١٢:٠٢:٥٢١٨:٣١:٢٤١٨:٤٩:١٠٢٣:٢٠:٣٧
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٤:٠٩:٥٠٠٥:٣٣:٣٨١٢:٠٢:٣٨١٨:٣٢:٠٦١٨:٤٩:٥٤٢٣:٢٠:١٦
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٠٨:٢٧٠٥:٣٢:٢٨١٢:٠٢:٢٤١٨:٣٢:٤٧١٨:٥٠:٣٧٢٣:١٩:٥٦
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٠٧:٠٤٠٥:٣١:١٨١٢:٠٢:١٠١٨:٣٣:٢٩١٨:٥١:٢١٢٣:١٩:٣٥
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٠٥:٤٢٠٥:٣٠:١٠١٢:٠١:٥٦١٨:٣٤:١٠١٨:٥٢:٠٤٢٣:١٩:١٥
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٠٤:٢٠٠٥:٢٩:٠٢١٢:٠١:٤٣١٨:٣٤:٥٢١٨:٥٢:٤٨٢٣:١٨:٥٦
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٠٢:٥٩٠٥:٢٧:٥٥١٢:٠١:٣١١٨:٣٥:٣٤١٨:٥٣:٣٢٢٣:١٨:٣٦
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٠١:٣٨٠٥:٢٦:٤٩١٢:٠١:١٩١٨:٣٦:١٦١٨:٥٤:١٦٢٣:١٨:١٧
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٠٠:١٨٠٥:٢٥:٤٣١٢:٠١:٠٧١٨:٣٦:٥٨١٨:٥٥:٠١٢٣:١٧:٥٨
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٣:٥٨:٥٨٠٥:٢٤:٣٨١٢:٠٠:٥٦١٨:٣٧:٤٠١٨:٥٥:٤٥٢٣:١٧:٤٠
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٣:٥٧:٣٩٠٥:٢٣:٣٤١٢:٠٠:٤٥١٨:٣٨:٢٢١٨:٥٦:٢٩٢٣:١٧:٢٢

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر نجف

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر نجف در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر نجف بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر نجف را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نجف برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر نجف

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر نجف قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نجف دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر نجف

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٦:١٠٠٦:٠٦:١٣١٢:١٠:٠٢١٨:١٤:٢١١٨:٣١:٤٠٢٣:٢٩:٣٥
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٤:٤٨٠٦:٠٤:٥٦١٢:٠٩:٤٤١٨:١٥:٠٣١٨:٣٢:٢١٢٣:٢٩:١٥
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٣:٢٧٠٦:٠٣:٣٨١٢:٠٩:٢٦١٨:١٥:٤٤١٨:٣٣:٠٣٢٣:٢٨:٥٤
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٢:٠٤٠٦:٠٢:٢١١٢:٠٩:٠٨١٨:١٦:٢٥١٨:٣٣:٤٥٢٣:٢٨:٣٣
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٠:٤٢٠٦:٠١:٠٤١٢:٠٨:٥٠١٨:١٧:٠٦١٨:٣٤:٢٦٢٣:٢٨:١٢
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٩:١٩٠٥:٥٩:٤٧١٢:٠٨:٣٢١٨:١٧:٤٧١٨:٣٥:٠٨٢٣:٢٧:٥١
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥٥٠٥:٥٨:٣٠١٢:٠٨:١٤١٨:١٨:٢٨١٨:٣٥:٤٩٢٣:٢٧:٣٠
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٦:٣٢٠٥:٥٧:١٣١٢:٠٧:٥٦١٨:١٩:٠٩١٨:٣٦:٣١٢٣:٢٧:٠٨
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠٨٠٥:٥٥:٥٦١٢:٠٧:٣٨١٨:١٩:٥٠١٨:٣٧:١٣٢٣:٢٦:٤٧
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٤٠٥:٥٤:٣٩١٢:٠٧:٢٠١٨:٢٠:٣٠١٨:٣٧:٥٤٢٣:٢٦:٢٥
١١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢٠٠٥:٥٣:٢٢١٢:٠٧:٠٢١٨:٢١:١١١٨:٣٨:٣٦٢٣:٢٦:٠٣
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٥٠٥:٥٢:٠٥١٢:٠٦:٤٤١٨:٢١:٥٢١٨:٣٩:١٧٢٣:٢٥:٤١
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣١٠٥:٥٠:٤٩١٢:٠٦:٢٦١٨:٢٢:٣٢١٨:٣٩:٥٩٢٣:٢٥:١٩
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٦٠٥:٤٩:٣٣١٢:٠٦:٠٨١٨:٢٣:١٣١٨:٤٠:٤١٢٣:٢٤:٥٧
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤١٠٥:٤٨:١٧١٢:٠٥:٥١١٨:٢٣:٥٤١٨:٤١:٢٣٢٣:٢٤:٣٥
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٧٠٥:٤٧:٠١١٢:٠٥:٣٣١٨:٢٤:٣٥١٨:٤٢:٠٥٢٣:٢٤:١٣
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥٢٠٥:٤٥:٤٦١٢:٠٥:١٦١٨:٢٥:١٥١٨:٤٢:٤٧٢٣:٢٣:٥١
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢٧٠٥:٤٤:٣١١٢:٠٤:٥٩١٨:٢٥:٥٦١٨:٤٣:٢٩٢٣:٢٣:٢٩
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٢٠٥:٤٣:١٧١٢:٠٤:٤٢١٨:٢٦:٣٧١٨:٤٤:١١٢٣:٢٣:٠٧
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٨٠٥:٤٢:٠٣١٢:٠٤:٢٦١٨:٢٧:١٨١٨:٤٤:٥٤٢٣:٢٢:٤٥
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٤:١٨:١٣٠٥:٤٠:٤٩١٢:٠٤:١٠١٨:٢٧:٥٩١٨:٤٥:٣٦٢٣:٢٢:٢٤
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٤:١٦:٤٩٠٥:٣٩:٣٦١٢:٠٣:٥٣١٨:٢٨:٤٠١٨:٤٦:١٩٢٣:٢٢:٠٢
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:١٥:٢٤٠٥:٣٨:٢٣١٢:٠٣:٣٨١٨:٢٩:٢١١٨:٤٧:٠١٢٣:٢١:٤١
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:١٤:٠٠٠٥:٣٧:١١١٢:٠٣:٢٢١٨:٣٠:٠٢١٨:٤٧:٤٤٢٣:٢١:١٩
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:١٢:٣٧٠٥:٣٥:٥٩١٢:٠٣:٠٧١٨:٣٠:٤٣١٨:٤٨:٢٧٢٣:٢٠:٥٨
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:١١:١٣٠٥:٣٤:٤٨١٢:٠٢:٥٢١٨:٣١:٢٤١٨:٤٩:١٠٢٣:٢٠:٣٧
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٠٩:٥٠٠٥:٣٣:٣٨١٢:٠٢:٣٨١٨:٣٢:٠٦١٨:٤٩:٥٤٢٣:٢٠:١٦
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٠٨:٢٧٠٥:٣٢:٢٨١٢:٠٢:٢٤١٨:٣٢:٤٧١٨:٥٠:٣٧٢٣:١٩:٥٦
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٠٧:٠٤٠٥:٣١:١٨١٢:٠٢:١٠١٨:٣٣:٢٩١٨:٥١:٢١٢٣:١٩:٣٥
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٠٥:٤٢٠٥:٣٠:١٠١٢:٠١:٥٦١٨:٣٤:١٠١٨:٥٢:٠٤٢٣:١٩:١٥
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٠٤:٢٠٠٥:٢٩:٠٢١٢:٠١:٤٣١٨:٣٤:٥٢١٨:٥٢:٤٨٢٣:١٨:٥٦

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر نجف

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر نجف شهر نجف در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر نجف شهر نجف بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر نجف را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نجف برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر نجف

بازار نجف بازار نجف نَجَف (به عربی: مدينة النجف یا النّجف الأشرف) نام شهری است در کشور عراق. شهر نجف حرم علی بن ابی‌طالب نخستین امام شیعیان می‌باشد. این شهر مرکز استان نجف است و از مقدس‌ترین شهرهای شیعیان و مرکز قدرت سیاسی شیعیان در عراق به‌شمار می‌رود. نجف همواره محل تردد و اقامت زائران و نیز مشتاقان علوم دینی است که این عامل در رونق تجارت آن تأثیری بسزا دارد.

شهر نجف در ویکیپدیا

شهر نجف

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر نجف موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر نجف برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر نجف بر روی نقشه

شهر نجف بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر نجف

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر نجف است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر نجف
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر نجف + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر نجف + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر نجف + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای عراق
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر نجف

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر نجف رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق نجف
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق نجف
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق نجف ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق نجف ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا نجف دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق نجف
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ نجف دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا نجف دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر نجف یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٩ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو