جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر نجف

نجف | نجف | عراق

اوقات شرعی امروز نجف

اذان صبح: ٠٤:٠٠:١٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٥:٤١
اذان ظهر: ١٢:٠١:٠٧
غروب آفتاب: ١٨:٣٧:٠٠
اذان مغرب: ١٨:٥٥:٠٢
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٨:٣٨

دوشنبه ٠٣ اردیبهشت ١٤٠٣
١٣ شوال ١٤٤٥ قمری
٢٢ آوریل ٢٠٢٤ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر نجف (شهرستان نجف) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٣ اردیبهشت ٠٣ شهر نجف)، ماه جاری (اوقات شرعی اردیبهشت ٠٣ شهر نجف)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٣ شهر نجف)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت شیخ بهایی

آنتونی رابینز
ذهن می تواند به عقب بازگردد، اما زمان قابل بازگشت نیست.

اوقات شرعی ماه جاری شهر نجف

اوقات شرعی اردیبهشت ٠٣ | اوقات شرعی آوریل ٢٤ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٥ | + اوقات شرعی رمضان ٣

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر نجف در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر نجف ١٤٠٣ - ٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی

برابر با سال ١٤٤٦ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٣ شهر نجف (سال ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ١٢ اسفند ١٤٠٣ | ٠٢ مارس ٢٠٢٥
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٤ روز
تاریخ عید فطر: ١١ فروردین ١٤٠٤ | ٣١ مارس ٢٠٢٥ (اول شوال ١٤٤٦)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر نجف ٠٣ - ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان نجف
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٣/١٢/١٢٠٥:٠٩:٠٦٠٦:٢٨:٤٨١٢:١٤:٤٥١٨:٠١:١٢١٨:١٨:٣٦٢٣:٣٥:٠٩
٠٢ رمضان | ٠٣/١٢/١٣٠٥:٠٩:٠٦٠٦:٢٨:٤٨١٢:١٤:٤٥١٨:٠١:١٢١٨:١٨:٣٦٢٣:٣٥:٠٩
٠٣ رمضان | ٠٣/١٢/١٤٠٥:٠٩:٠٦٠٦:٢٨:٤٨١٢:١٤:٤٥١٨:٠١:١٢١٨:١٨:٣٦٢٣:٣٥:٠٩
٠٤ رمضان | ٠٣/١٢/١٥٠٥:٠٩:٠٦٠٦:٢٨:٤٨١٢:١٤:٤٥١٨:٠١:١٢١٨:١٨:٣٦٢٣:٣٥:٠٩
٠٥ رمضان | ٠٣/١٢/١٦٠٥:٠٩:٠٦٠٦:٢٨:٤٨١٢:١٤:٤٥١٨:٠١:١٢١٨:١٨:٣٦٢٣:٣٥:٠٩
٠٦ رمضان | ٠٣/١٢/١٧٠٥:٠٩:٠٦٠٦:٢٨:٤٨١٢:١٤:٤٥١٨:٠١:١٢١٨:١٨:٣٦٢٣:٣١:٣٥
٠٧ رمضان | ٠٣/١٢/١٨٠٥:٠١:٥٩٠٦:٢١:٣٦١٢:١٣:٢٤١٨:٠٥:٤١١٨:٢٣:٠١٢٣:٣٣:٥٠
٠٨ رمضان | ٠٣/١٢/١٩٠٥:٠١:٥٩٠٦:٢١:٣٦١٢:١٣:٢٤١٨:٠٥:٤١١٨:٢٣:٠١٢٣:٣٢:٣٦
٠٩ رمضان | ٠٣/١٢/٢٠٠٤:٥٩:٣٠٠٦:١٩:٠٨١٢:١٢:٥٤١٨:٠٧:٠٩١٨:٢٤:٢٨٢٣:٣٣:١٩
١٠ رمضان | ٠٣/١٢/٢١٠٤:٥٩:٣٠٠٦:١٩:٠٨١٢:١٢:٥٤١٨:٠٧:٠٩١٨:٢٤:٢٨٢٣:٣٣:١٩
١١ رمضان | ٠٣/١٢/٢٢٠٤:٥٩:٣٠٠٦:١٩:٠٨١٢:١٢:٥٤١٨:٠٧:٠٩١٨:٢٤:٢٨٢٣:٣٣:١٩
١٢ رمضان | ٠٣/١٢/٢٣٠٤:٥٩:٣٠٠٦:١٩:٠٨١٢:١٢:٥٤١٨:٠٧:٠٩١٨:٢٤:٢٨٢٣:٣٣:١٩
١٣ رمضان | ٠٣/١٢/٢٤٠٤:٥٩:٣٠٠٦:١٩:٠٨١٢:١٢:٥٤١٨:٠٧:٠٩١٨:٢٤:٢٨٢٣:٣٣:١٩
١٤ رمضان | ٠٣/١٢/٢٥٠٤:٥٩:٣٠٠٦:١٩:٠٨١٢:١٢:٥٤١٨:٠٧:٠٩١٨:٢٤:٢٨٢٣:٣٣:١٩
١٥ رمضان | ٠٣/١٢/٢٦٠٤:٥٩:٣٠٠٦:١٩:٠٨١٢:١٢:٥٤١٨:٠٧:٠٩١٨:٢٤:٢٨٢٣:٣٣:١٩
١٦ رمضان | ٠٣/١٢/٢٧٠٤:٥٩:٣٠٠٦:١٩:٠٨١٢:١٢:٥٤١٨:٠٧:٠٩١٨:٢٤:٢٨٢٣:٣٣:١٩
١٧ رمضان | ٠٣/١٢/٢٨٠٤:٥٩:٣٠٠٦:١٩:٠٨١٢:١٢:٥٤١٨:٠٧:٠٩١٨:٢٤:٢٨٢٣:٣٣:١٩
١٨ رمضان | ٠٣/١٢/٢٩٠٤:٥٩:٣٠٠٦:١٩:٠٨١٢:١٢:٥٤١٨:٠٧:٠٩١٨:٢٤:٢٨٢٣:٣٣:١٩
١٩ رمضان | ٠٣/١٢/٣٠٠٤:٥٩:٣٠٠٦:١٩:٠٨١٢:١٢:٥٤١٨:٠٧:٠٩١٨:٢٤:٢٨٢٣:٣٣:١٩
٢٠ رمضان | ٠٤/٠١/٠١٠٤:٥٩:٣٠٠٦:١٩:٠٨١٢:١٢:٥٤١٨:٠٧:٠٩١٨:٢٤:٢٨٢٣:٣٣:١٩
٢١ رمضان | ٠٤/٠١/٠٢٠٤:٥٩:٣٠٠٦:١٩:٠٨١٢:١٢:٥٤١٨:٠٧:٠٩١٨:٢٤:٢٨٢٣:٣٣:١٩
٢٢ رمضان | ٠٤/٠١/٠٣٠٤:٥٩:٣٠٠٦:١٩:٠٨١٢:١٢:٥٤١٨:٠٧:٠٩١٨:٢٤:٢٨٢٣:٣٣:١٩
٢٣ رمضان | ٠٤/٠١/٠٤٠٤:٥٩:٣٠٠٦:١٩:٠٨١٢:١٢:٥٤١٨:٠٧:٠٩١٨:٢٤:٢٨٢٣:٣٣:١٩
٢٤ رمضان | ٠٤/٠١/٠٥٠٤:٥٩:٣٠٠٦:١٩:٠٨١٢:١٢:٥٤١٨:٠٧:٠٩١٨:٢٤:٢٨٢٣:٣٣:١٩
٢٥ رمضان | ٠٤/٠١/٠٦٠٤:٥٩:٣٠٠٦:١٩:٠٨١٢:١٢:٥٤١٨:٠٧:٠٩١٨:٢٤:٢٨٢٣:٣٣:١٩
٢٦ رمضان | ٠٤/٠١/٠٧٠٤:٥٩:٣٠٠٦:١٩:٠٨١٢:١٢:٥٤١٨:٠٧:٠٩١٨:٢٤:٢٨٢٣:٣٣:١٩
٢٧ رمضان | ٠٤/٠١/٠٨٠٤:٥٩:٣٠٠٦:١٩:٠٨١٢:١٢:٥٤١٨:٠٧:٠٩١٨:٢٤:٢٨٢٣:٣٣:١٩
٢٨ رمضان | ٠٤/٠١/٠٩٠٤:٥٩:٣٠٠٦:١٩:٠٨١٢:١٢:٥٤١٨:٠٧:٠٩١٨:٢٤:٢٨٢٣:٣٣:١٩
٢٩ رمضان | ٠٤/٠١/١٠٠٤:٥٩:٣٠٠٦:١٩:٠٨١٢:١٢:٥٤١٨:٠٧:٠٩١٨:٢٤:٢٨٢٣:٣٣:١٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٣ - ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری شهر نجف

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٣ - ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری شهر نجف در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٣ - ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری شهر نجف بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نجف

اوقات شرعی شوال ١٤٤٥ قمری شهر نجف

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٥ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر نجف قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نجف دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٥ قمری شهر نجف

ذیقعده
شوال ١٤٤٥ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٥ هـ.ق
شهر نجف

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٥ هـ.ق شهر نجف در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٥ هـ.ق شهر نجف بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر نجف را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نجف برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٤
سال ١٤٤٥ هـ.ق
١٤٤٦

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ میلادی شهر نجف

در این قسمت جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ م شهر نجف قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نجف دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ میلادی شهر نجف

می
آوریل ٢٠٢٤ م
مارس

دانلود اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ شهر نجف

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ میلادی شهر نجف شهر نجف در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ میلادی شهر نجف شهر نجف بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر نجف را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نجف برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٣
سال ٢٠٢٤ م
٢٠٢٥

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ شمسی شهر نجف

در این قسمت جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ هـ.ش شهر نجف قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نجف دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ شمسی شهر نجف

خرداد
اردیبهشت ١٤٠٣ هـ.ش
فروردین
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اردیبهشت ١٤٠٣٠٤:٠٢:٥٧٠٥:٢٧:٥٣١٢:٠١:٣١١٨:٣٥:٣٦١٨:٥٣:٣٤٢٣:١٩:١٦
٠٢ اردیبهشت ١٤٠٣٠٤:٠٢:٥٧٠٥:٢٧:٥٣١٢:٠١:٣١١٨:٣٥:٣٦١٨:٥٣:٣٤٢٣:١٩:١٦
٠٣ اردیبهشت ١٤٠٣٠٤:٠٢:٥٧٠٥:٢٧:٥٣١٢:٠١:٣١١٨:٣٥:٣٦١٨:٥٣:٣٤٢٣:١٩:١٦
٠٤ اردیبهشت ١٤٠٣٠٤:٠٢:٥٧٠٥:٢٧:٥٣١٢:٠١:٣١١٨:٣٥:٣٦١٨:٥٣:٣٤٢٣:١٩:١٦
٠٥ اردیبهشت ١٤٠٣٠٤:٠٢:٥٧٠٥:٢٧:٥٣١٢:٠١:٣١١٨:٣٥:٣٦١٨:٥٣:٣٤٢٣:١٩:١٦
٠٦ اردیبهشت ١٤٠٣٠٤:٠٢:٥٧٠٥:٢٧:٥٣١٢:٠١:٣١١٨:٣٥:٣٦١٨:٥٣:٣٤٢٣:١٩:١٦
٠٧ اردیبهشت ١٤٠٣٠٤:٠٢:٥٧٠٥:٢٧:٥٣١٢:٠١:٣١١٨:٣٥:٣٦١٨:٥٣:٣٤٢٣:١٩:١٦
٠٨ اردیبهشت ١٤٠٣٠٤:٠٢:٥٧٠٥:٢٧:٥٣١٢:٠١:٣١١٨:٣٥:٣٦١٨:٥٣:٣٤٢٣:١٩:١٦
٠٩ اردیبهشت ١٤٠٣٠٤:٠٢:٥٧٠٥:٢٧:٥٣١٢:٠١:٣١١٨:٣٥:٣٦١٨:٥٣:٣٤٢٣:١٩:١٦
١٠ اردیبهشت ١٤٠٣٠٤:٠٢:٥٧٠٥:٢٧:٥٣١٢:٠١:٣١١٨:٣٥:٣٦١٨:٥٣:٣٤٢٣:١٩:١٦
١١ اردیبهشت ١٤٠٣٠٤:٠٢:٥٧٠٥:٢٧:٥٣١٢:٠١:٣١١٨:٣٥:٣٦١٨:٥٣:٣٤٢٣:١٢:١٠
١٢ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٨:٤٤٠٥:١٦:٣١١١:٥٩:٤٤١٨:٤٣:٢١١٩:٠١:٤٦٢٣:١٦:٠٣
١٣ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٨:٤٤٠٥:١٦:٣١١١:٥٩:٤٤١٨:٤٣:٢١١٩:٠١:٤٦٢٣:١٤:٥٠
١٤ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٦:١٩٠٥:١٤:٤٠١١:٥٩:٣١١٨:٤٤:٤٧١٩:٠٣:١٦٢٣:١٥:٣٣
١٥ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٦:١٩٠٥:١٤:٤٠١١:٥٩:٣١١٨:٤٤:٤٧١٩:٠٣:١٦٢٣:١٥:٣٣
١٦ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٦:١٩٠٥:١٤:٤٠١١:٥٩:٣١١٨:٤٤:٤٧١٩:٠٣:١٦٢٣:١٥:٣٣
١٧ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٦:١٩٠٥:١٤:٤٠١١:٥٩:٣١١٨:٤٤:٤٧١٩:٠٣:١٦٢٣:١٥:٣٣
١٨ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٦:١٩٠٥:١٤:٤٠١١:٥٩:٣١١٨:٤٤:٤٧١٩:٠٣:١٦٢٣:١٥:٣٣
١٩ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٦:١٩٠٥:١٤:٤٠١١:٥٩:٣١١٨:٤٤:٤٧١٩:٠٣:١٦٢٣:١٥:٣٣
٢٠ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٦:١٩٠٥:١٤:٤٠١١:٥٩:٣١١٨:٤٤:٤٧١٩:٠٣:١٦٢٣:١١:٣٦
٢١ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٨:٢٥٠٥:٠٨:٤٦١١:٥٩:٠٤١٨:٤٩:٤٥١٩:٠٨:٣٢٢٣:١٤:٠٥
٢٢ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٨:٢٥٠٥:٠٨:٤٦١١:٥٩:٠٤١٨:٤٩:٤٥١٩:٠٨:٣٢٢٣:١٤:٠٥
٢٣ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٨:٢٥٠٥:٠٨:٤٦١١:٥٩:٠٤١٨:٤٩:٤٥١٩:٠٨:٣٢٢٣:١٤:٠٥
٢٤ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٨:٢٥٠٥:٠٨:٤٦١١:٥٩:٠٤١٨:٤٩:٤٥١٩:٠٨:٣٢٢٣:١٤:٠٥
٢٥ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٨:٢٥٠٥:٠٨:٤٦١١:٥٩:٠٤١٨:٤٩:٤٥١٩:٠٨:٣٢٢٣:١٤:٠٥
٢٦ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٨:٢٥٠٥:٠٨:٤٦١١:٥٩:٠٤١٨:٤٩:٤٥١٩:٠٨:٣٢٢٣:١٤:٠٥
٢٧ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٨:٢٥٠٥:٠٨:٤٦١١:٥٩:٠٤١٨:٤٩:٤٥١٩:٠٨:٣٢٢٣:١٤:٠٥
٢٨ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٨:٢٥٠٥:٠٨:٤٦١١:٥٩:٠٤١٨:٤٩:٤٥١٩:٠٨:٣٢٢٣:١٤:٠٥
٢٩ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٨:٢٥٠٥:٠٨:٤٦١١:٥٩:٠٤١٨:٤٩:٤٥١٩:٠٨:٣٢٢٣:١٤:٠٥
٣٠ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٨:٢٥٠٥:٠٨:٤٦١١:٥٩:٠٤١٨:٤٩:٤٥١٩:٠٨:٣٢٢٣:١٤:٠٥
٣١ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٨:٢٥٠٥:٠٨:٤٦١١:٥٩:٠٤١٨:٤٩:٤٥١٩:٠٨:٣٢٢٣:١٤:٠٥

دانلود اوقات شرعی اردیبهشت ٠٣ - ١٤٠٣ شهر نجف

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ شمسی شهر نجف شهر نجف در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ شمسی شهر نجف شهر نجف بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر نجف را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نجف برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٤٠٢
سال ١٤٠٣ هـ.ش
١٤٠٤

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر نجف

بازار نجف بازار نجف نَجَف (به عربی: مدينة النجف یا النّجف الأشرف) نام شهری است در کشور عراق. شهر نجف حرم علی بن ابی‌طالب نخستین امام شیعیان می‌باشد. این شهر مرکز استان نجف است و از مقدس‌ترین شهرهای شیعیان و مرکز قدرت سیاسی شیعیان در عراق به‌شمار می‌رود. نجف همواره محل تردد و اقامت زائران و نیز مشتاقان علوم دینی است که این عامل در رونق تجارت آن تأثیری بسزا دارد.

شهر نجف در ویکیپدیا

شهر نجف

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر نجف موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر نجف برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر نجف بر روی نقشه

شهر نجف بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر نجف

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر نجف است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر نجف
اوقات شرعی اردیبهشت ٠٣ شهر نجف + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٥ شهر نجف + دانلود
اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ شهر نجف + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٣ شهر نجف + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢٥ شهر نجف + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای عراق
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر نجف

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر نجف رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٣ / ١٤٠٣ نجف دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق نجف
جدول اوقات شرعی امروز فردا نجف دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق نجف
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق نجف
افق شرعی ماه رمضان ٣ / ١٤٠٣ نجف دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق نجف
زمان پخش اذان زنده به افق نجف

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر نجف یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٩ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه تهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو