جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر نجف

نجف | نجف | عراق

اوقات شرعی امروز نجف

اذان صبح: ٠٤:٣٦:٢٧
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٦:١٣
اذان ظهر: ١١:٥٢:٢٧
غروب آفتاب: ١٧:٤٨:١١
اذان مغرب: ١٨:٠٥:٢٩
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٢:١٩

یکشنبه ٠٩ مهر ١٤٠٢
١٥ ربیع الاول ١٤٤٥ قمری
٠١ اکتبر ٢٠٢٣ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر نجف (شهرستان نجف) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ مهر ٠٢ شهر نجف)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٠٢ شهر نجف)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٢ شهر نجف)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز همبستگی و همدردی با کودکان و نوجوانان فلسطینی
روز جهانی سالمندان

افلاطون
در یك شهر به‌سامان، دادگری، بی‌شك وجود خواهد داشت.

اوقات شرعی ماه جاری شهر نجف

اوقات شرعی مهر ٠٢ | اوقات شرعی اکتبر ٢٣ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٥ | + اوقات شرعی رمضان ٢

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر نجف در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر نجف ١٤٠٢ - ٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی

برابر با سال ١٤٤٥ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٢ شهر نجف (سال ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی | ١٤٤٥ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: سه شنبه ٢٢ اسفند ١٤٠٢ | ١٢ مارس ٢٠٢٤
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ فروردین ١٤٠٣ | ١١ آوریل ٢٠٢٤ (اول شوال ١٤٤٥)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر نجف ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی | ١٤٤٥ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان نجف
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٢/١٢/٢٢٠٤:٥٦:٤٠٠٦:١٦:٢٠١٢:١٢:١٨١٨:٠٨:٤٥١٨:٢٦:٠٤٢٣:٣٢:٤٣
٠٢ رمضان | ٠٢/١٢/٢٣٠٤:٥٦:٤٠٠٦:١٦:٢٠١٢:١٢:١٨١٨:٠٨:٤٥١٨:٢٦:٠٤٢٣:٣١:٢٥
٠٣ رمضان | ٠٢/١٢/٢٤٠٤:٥٤:٠٥٠٦:١٣:٤٩١٢:١١:٤٥١٨:١٠:١١١٨:٢٧:٢٩٢٣:٣٢:٠٨
٠٤ رمضان | ٠٢/١٢/٢٥٠٤:٥٤:٠٥٠٦:١٣:٤٩١٢:١١:٤٥١٨:١٠:١١١٨:٢٧:٢٩٢٣:٣٢:٠٨
٠٥ رمضان | ٠٢/١٢/٢٦٠٤:٥٤:٠٥٠٦:١٣:٤٩١٢:١١:٤٥١٨:١٠:١١١٨:٢٧:٢٩٢٣:٣٢:٠٨
٠٦ رمضان | ٠٢/١٢/٢٧٠٤:٥٤:٠٥٠٦:١٣:٤٩١٢:١١:٤٥١٨:١٠:١١١٨:٢٧:٢٩٢٣:٣٢:٠٨
٠٧ رمضان | ٠٢/١٢/٢٨٠٤:٥٤:٠٥٠٦:١٣:٤٩١٢:١١:٤٥١٨:١٠:١١١٨:٢٧:٢٩٢٣:٣٢:٠٨
٠٨ رمضان | ٠٢/١٢/٢٩٠٤:٥٤:٠٥٠٦:١٣:٤٩١٢:١١:٤٥١٨:١٠:١١١٨:٢٧:٢٩٢٣:٣٢:٠٨
٠٩ رمضان | ٠٣/٠١/٠١٠٤:٥٤:٠٥٠٦:١٣:٤٩١٢:١١:٤٥١٨:١٠:١١١٨:٢٧:٢٩٢٣:٣٢:٠٨
١٠ رمضان | ٠٣/٠١/٠٢٠٤:٥٤:٠٥٠٦:١٣:٤٩١٢:١١:٤٥١٨:١٠:١١١٨:٢٧:٢٩٢٣:٣٢:٠٨
١١ رمضان | ٠٣/٠١/٠٣٠٤:٥٤:٠٥٠٦:١٣:٤٩١٢:١١:٤٥١٨:١٠:١١١٨:٢٧:٢٩٢٣:٣٢:٠٨
١٢ رمضان | ٠٣/٠١/٠٤٠٤:٥٤:٠٥٠٦:١٣:٤٩١٢:١١:٤٥١٨:١٠:١١١٨:٢٧:٢٩٢٣:٣٢:٠٨
١٣ رمضان | ٠٣/٠١/٠٥٠٤:٥٤:٠٥٠٦:١٣:٤٩١٢:١١:٤٥١٨:١٠:١١١٨:٢٧:٢٩٢٣:٣٢:٠٨
١٤ رمضان | ٠٣/٠١/٠٦٠٤:٥٤:٠٥٠٦:١٣:٤٩١٢:١١:٤٥١٨:١٠:١١١٨:٢٧:٢٩٢٣:٣٢:٠٨
١٥ رمضان | ٠٣/٠١/٠٧٠٤:٥٤:٠٥٠٦:١٣:٤٩١٢:١١:٤٥١٨:١٠:١١١٨:٢٧:٢٩٢٣:٣٢:٠٨
١٦ رمضان | ٠٣/٠١/٠٨٠٤:٥٤:٠٥٠٦:١٣:٤٩١٢:١١:٤٥١٨:١٠:١١١٨:٢٧:٢٩٢٣:٣٢:٠٨
١٧ رمضان | ٠٣/٠١/٠٩٠٤:٥٤:٠٥٠٦:١٣:٤٩١٢:١١:٤٥١٨:١٠:١١١٨:٢٧:٢٩٢٣:٣٢:٠٨
١٨ رمضان | ٠٣/٠١/١٠٠٤:٥٤:٠٥٠٦:١٣:٤٩١٢:١١:٤٥١٨:١٠:١١١٨:٢٧:٢٩٢٣:٣٢:٠٨
١٩ رمضان | ٠٣/٠١/١١٠٤:٥٤:٠٥٠٦:١٣:٤٩١٢:١١:٤٥١٨:١٠:١١١٨:٢٧:٢٩٢٣:٣٢:٠٨
٢٠ رمضان | ٠٣/٠١/١٢٠٤:٥٤:٠٥٠٦:١٣:٤٩١٢:١١:٤٥١٨:١٠:١١١٨:٢٧:٢٩٢٣:١٩:٥٠
٢١ رمضان | ٠٣/٠١/١٣٠٤:٢٩:٢٨٠٥:٥٠:٤٧١٢:٠٦:٢٦١٨:٢٢:٣٤١٨:٤٠:٠٠٢٣:٢٦:٠١
٢٢ رمضان | ٠٣/٠١/١٤٠٤:٢٩:٢٨٠٥:٥٠:٤٧١٢:٠٦:٢٦١٨:٢٢:٣٤١٨:٤٠:٠٠٢٣:٢٦:٠١
٢٣ رمضان | ٠٣/٠١/١٥٠٤:٢٩:٢٨٠٥:٥٠:٤٧١٢:٠٦:٢٦١٨:٢٢:٣٤١٨:٤٠:٠٠٢٣:٢٦:٠١
٢٤ رمضان | ٠٣/٠١/١٦٠٤:٢٩:٢٨٠٥:٥٠:٤٧١٢:٠٦:٢٦١٨:٢٢:٣٤١٨:٤٠:٠٠٢٣:٢٦:٠١
٢٥ رمضان | ٠٣/٠١/١٧٠٤:٢٩:٢٨٠٥:٥٠:٤٧١٢:٠٦:٢٦١٨:٢٢:٣٤١٨:٤٠:٠٠٢٣:٢٢:٢٩
٢٦ رمضان | ٠٣/٠١/١٨٠٤:٢٢:٢٥٠٥:٤٤:٢٩١٢:٠٤:٥٩١٨:٢٥:٥٧١٨:٤٣:٣٠٢٣:٢٤:١١
٢٧ رمضان | ٠٣/٠١/١٩٠٤:٢٢:٢٥٠٥:٤٤:٢٩١٢:٠٤:٥٩١٨:٢٥:٥٧١٨:٤٣:٣٠٢٣:٢٤:١١
٢٨ رمضان | ٠٣/٠١/٢٠٠٤:٢٢:٢٥٠٥:٤٤:٢٩١٢:٠٤:٥٩١٨:٢٥:٥٧١٨:٤٣:٣٠٢٣:٢٤:١١
٢٩ رمضان | ٠٣/٠١/٢١٠٤:٢٢:٢٥٠٥:٤٤:٢٩١٢:٠٤:٥٩١٨:٢٥:٥٧١٨:٤٣:٣٠٢٣:٢١:٢٢
٣٠ رمضان | ٠٣/٠١/٢٢٠٤:١٦:٤٦٠٥:٣٩:٣٣١٢:٠٣:٥٣١٨:٢٨:٤١١٨:٤٦:٢٠٢٣:٢٢:٤٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی | ١٤٤٥ قمری شهر نجف

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی | ١٤٤٥ قمری شهر نجف در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی | ١٤٤٥ قمری شهر نجف بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نجف

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٥ قمری شهر نجف

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٥ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر نجف قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نجف دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٥ قمری شهر نجف

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٥ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٥ هـ.ق
شهر نجف

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٥ هـ.ق شهر نجف در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٥ هـ.ق شهر نجف بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر نجف را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نجف برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٤
سال ١٤٤٥ هـ.ق
١٤٤٦

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٣ میلادی شهر نجف

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٣ م شهر نجف قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نجف دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٣ میلادی شهر نجف

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٣ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٣ شهر نجف

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٣ میلادی شهر نجف شهر نجف در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٣ میلادی شهر نجف شهر نجف بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر نجف را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نجف برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٢
سال ٢٠٢٣ م
٢٠٢٤

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٤٠٢ شمسی شهر نجف

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٤٠٢ هـ.ش شهر نجف قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نجف دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٤٠٢ شمسی شهر نجف

آبان
مهر ١٤٠٢ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٤٠٢٠٤:٣١:٠١٠٥:٥١:١٠١١:٥٥:١٠١٧:٥٨:٤٠١٨:١٥:٥٨٢٣:١٤:٥١
٠٢ مهر ١٤٠٢٠٤:٣١:٠١٠٥:٥١:١٠١١:٥٥:١٠١٧:٥٨:٤٠١٨:١٥:٥٨٢٣:١٤:٥١
٠٣ مهر ١٤٠٢٠٤:٣١:٠١٠٥:٥١:١٠١١:٥٥:١٠١٧:٥٨:٤٠١٨:١٥:٥٨٢٣:١٤:٥١
٠٤ مهر ١٤٠٢٠٤:٣١:٠١٠٥:٥١:١٠١١:٥٥:١٠١٧:٥٨:٤٠١٨:١٥:٥٨٢٣:١٤:٥١
٠٥ مهر ١٤٠٢٠٤:٣١:٠١٠٥:٥١:١٠١١:٥٥:١٠١٧:٥٨:٤٠١٨:١٥:٥٨٢٣:١٤:٥١
٠٦ مهر ١٤٠٢٠٤:٣١:٠١٠٥:٥١:١٠١١:٥٥:١٠١٧:٥٨:٤٠١٨:١٥:٥٨٢٣:١٤:٥١
٠٧ مهر ١٤٠٢٠٤:٣١:٠١٠٥:٥١:١٠١١:٥٥:١٠١٧:٥٨:٤٠١٨:١٥:٥٨٢٣:١٤:٥١
٠٨ مهر ١٤٠٢٠٤:٣١:٠١٠٥:٥١:١٠١١:٥٥:١٠١٧:٥٨:٤٠١٨:١٥:٥٨٢٣:١٧:٣٤
٠٩ مهر ١٤٠٢٠٤:٣٦:٢٧٠٥:٥٦:١٣١١:٥٢:٢٧١٧:٤٨:١١١٨:٠٥:٢٩٢٣:١٢:١٩
١٠ مهر ١٤٠٢٠٤:٣٦:٢٧٠٥:٥٦:١٣١١:٥٢:٢٧١٧:٤٨:١١١٨:٠٥:٢٩٢٣:١٢:١٩
١١ مهر ١٤٠٢٠٤:٣٦:٢٧٠٥:٥٦:١٣١١:٥٢:٢٧١٧:٤٨:١١١٨:٠٥:٢٩٢٣:١٢:١٩
١٢ مهر ١٤٠٢٠٤:٣٦:٢٧٠٥:٥٦:١٣١١:٥٢:٢٧١٧:٤٨:١١١٨:٠٥:٢٩٢٣:١٢:١٩
١٣ مهر ١٤٠٢٠٤:٣٦:٢٧٠٥:٥٦:١٣١١:٥٢:٢٧١٧:٤٨:١١١٨:٠٥:٢٩٢٣:١٤:٠٠
١٤ مهر ١٤٠٢٠٤:٣٩:٤٨٠٥:٥٩:٣٠١١:٥٠:٥٣١٧:٤١:٤٨١٧:٥٩:٠٨٢٣:١٠:٤٨
١٥ مهر ١٤٠٢٠٤:٣٩:٤٨٠٥:٥٩:٣٠١١:٥٠:٥٣١٧:٤١:٤٨١٧:٥٩:٠٨٢٣:١٠:٤٨
١٦ مهر ١٤٠٢٠٤:٣٩:٤٨٠٥:٥٩:٣٠١١:٥٠:٥٣١٧:٤١:٤٨١٧:٥٩:٠٨٢٣:١٠:٤٨
١٧ مهر ١٤٠٢٠٤:٣٩:٤٨٠٥:٥٩:٣٠١١:٥٠:٥٣١٧:٤١:٤٨١٧:٥٩:٠٨٢٣:١٢:٠٨
١٨ مهر ١٤٠٢٠٤:٤٢:٢٨٠٦:٠٢:١٣١١:٤٩:٤٥١٧:٣٦:٥٠١٧:٥٤:١٤٢٣:٠٩:٣٩
١٩ مهر ١٤٠٢٠٤:٤٢:٢٨٠٦:٠٢:١٣١١:٤٩:٤٥١٧:٣٦:٥٠١٧:٥٤:١٤٢٣:٠٩:٣٩
٢٠ مهر ١٤٠٢٠٤:٤٢:٢٨٠٦:٠٢:١٣١١:٤٩:٤٥١٧:٣٦:٥٠١٧:٥٤:١٤٢٣:٠٩:٣٩
٢١ مهر ١٤٠٢٠٤:٤٢:٢٨٠٦:٠٢:١٣١١:٤٩:٤٥١٧:٣٦:٥٠١٧:٥٤:١٤٢٣:٠٩:٣٩
٢٢ مهر ١٤٠٢٠٤:٤٢:٢٨٠٦:٠٢:١٣١١:٤٩:٤٥١٧:٣٦:٥٠١٧:٥٤:١٤٢٣:٠٩:٣٩
٢٣ مهر ١٤٠٢٠٤:٤٢:٢٨٠٦:٠٢:١٣١١:٤٩:٤٥١٧:٣٦:٥٠١٧:٥٤:١٤٢٣:٠٩:٣٩
٢٤ مهر ١٤٠٢٠٤:٤٢:٢٨٠٦:٠٢:١٣١١:٤٩:٤٥١٧:٣٦:٥٠١٧:٥٤:١٤٢٣:٠٩:٣٩
٢٥ مهر ١٤٠٢٠٤:٤٢:٢٨٠٦:٠٢:١٣١١:٤٩:٤٥١٧:٣٦:٥٠١٧:٥٤:١٤٢٣:٠٩:٣٩
٢٦ مهر ١٤٠٢٠٤:٤٢:٢٨٠٦:٠٢:١٣١١:٤٩:٤٥١٧:٣٦:٥٠١٧:٥٤:١٤٢٣:٠٩:٣٩
٢٧ مهر ١٤٠٢٠٤:٤٢:٢٨٠٦:٠٢:١٣١١:٤٩:٤٥١٧:٣٦:٥٠١٧:٥٤:١٤٢٣:٠٩:٣٩
٢٨ مهر ١٤٠٢٠٤:٤٢:٢٨٠٦:٠٢:١٣١١:٤٩:٤٥١٧:٣٦:٥٠١٧:٥٤:١٤٢٣:٠٩:٣٩
٢٩ مهر ١٤٠٢٠٤:٤٢:٢٨٠٦:٠٢:١٣١١:٤٩:٤٥١٧:٣٦:٥٠١٧:٥٤:١٤٢٣:٠٩:٣٩
٣٠ مهر ١٤٠٢٠٤:٤٢:٢٨٠٦:٠٢:١٣١١:٤٩:٤٥١٧:٣٦:٥٠١٧:٥٤:١٤٢٣:٠٩:٣٩

دانلود اوقات شرعی مهر ٠٢ - ١٤٠٢ شهر نجف

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٤٠٢ شمسی شهر نجف شهر نجف در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٤٠٢ شمسی شهر نجف شهر نجف بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر نجف را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نجف برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٤٠١
سال ١٤٠٢ هـ.ش
١٤٠٣

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر نجف

بازار نجف بازار نجف نَجَف (به عربی: مدينة النجف یا النّجف الأشرف) نام شهری است در کشور عراق. شهر نجف حرم علی بن ابی‌طالب نخستین امام شیعیان می‌باشد. این شهر مرکز استان نجف است و از مقدس‌ترین شهرهای شیعیان و مرکز قدرت سیاسی شیعیان در عراق به‌شمار می‌رود. نجف همواره محل تردد و اقامت زائران و نیز مشتاقان علوم دینی است که این عامل در رونق تجارت آن تأثیری بسزا دارد.

شهر نجف در ویکیپدیا

شهر نجف

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر نجف موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر نجف برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر نجف بر روی نقشه

شهر نجف بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر نجف

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر نجف است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر نجف
اوقات شرعی مهر ٠٢ شهر نجف + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٥ شهر نجف + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٣ شهر نجف + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢ شهر نجف + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢٤ شهر نجف + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای عراق
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر نجف

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر نجف رسیده اید.

جدول اوقات شرعی مهر ٠٢ / ١٤٠٢ نجف دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق نجف
زمان پخش اذان مستقیم به افق نجف
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق نجف ماه رمضان ٢ / ١٤٠٢
افق شرعی ماه رمضان ٢ / ١٤٠٢ نجف دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق نجف
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق نجف
افق شرعی امروز فردا نجف دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر نجف یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٩ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه تهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو