جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر نجف

نجف | نجف | عراق

اوقات شرعی امروز نجف


اذان صبح: ٠٥:١٣:١٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٧:٠٢
اذان ظهر: ١١:٤٨:٤١
غروب آفتاب: ١٧:٠٠:٠١
اذان مغرب: ١٧:١٨:٤٢
نیمه شب: ٢٣:٠٧:٠٠

جمعه ٠١ آذر ١٣٩٨
٢٤ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٢ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر نجف (شهرستان نجف) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ آذر ٩٨ شهر نجف)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر نجف)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر نجف)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

اسپنسر جانسون
كامیابی، یعنی پیشروی به سوی هر آنچه كه می اندیشی مهم است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر نجف

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر نجف در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر نجف ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر نجف (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر نجف ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان نجف ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٣:٥٥:٠٣٠٥:٢١:٢٩١٢:٠٠:٢٥١٨:٣٩:٤٧١٨:٥٧:٥٩٢٣:١٦:٤٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٣:٥٣:٤٦٠٥:٢٠:٢٨١٢:٠٠:١٦١٨:٤٠:٢٩١٨:٥٨:٤٤٢٣:١٦:٣٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٣:٥٢:٣٠٠٥:١٩:٢٨١٢:٠٠:٠٧١٨:٤١:١٢١٨:٥٩:٢٩٢٣:١٦:١٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٣:٥١:١٤٠٥:١٨:٢٩١١:٥٩:٥٩١٨:٤١:٥٤١٩:٠٠:١٤٢٣:١٥:٥٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٣:٥٠:٠٠٠٥:١٧:٣٠١١:٥٩:٥١١٨:٤٢:٣٧١٩:٠٠:٥٩٢٣:١٥:٤١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٣:٤٨:٤٦٠٥:١٦:٣٣١١:٥٩:٤٤١٨:٤٣:٢٠١٩:٠١:٤٤٢٣:١٥:٢٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٣:٤٧:٣٣٠٥:١٥:٣٧١١:٥٩:٣٧١٨:٤٤:٠٢١٩:٠٢:٢٩٢٣:١٥:١٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٣:٤٦:٢١٠٥:١٤:٤٢١١:٥٩:٣١١٨:٤٤:٤٥١٩:٠٣:١٤٢٣:١٤:٥٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٣:٤٥:١٠٠٥:١٣:٤٨١١:٥٩:٢٦١٨:٤٥:٢٨١٩:٠٤:٠٠٢٣:١٤:٤٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٣:٤٤:٠٠٠٥:١٢:٥٥١١:٥٩:٢١١٨:٤٦:١٠١٩:٠٤:٤٥٢٣:١٤:٣١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٣:٤٢:٥١٠٥:١٢:٠٣١١:٥٩:١٦١٨:٤٦:٥٣١٩:٠٥:٣٠٢٣:١٤:١٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٣:٤١:٤٣٠٥:١١:١٢١١:٥٩:١٢١٨:٤٧:٣٦١٩:٠٦:١٥٢٣:١٤:٠٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٤٠:٣٦٠٥:١٠:٢٣١١:٥٩:٠٩١٨:٤٨:١٨١٩:٠٧:٠٠٢٣:١٣:٥٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٣٩:٣١٠٥:٠٩:٣٥١١:٥٩:٠٦١٨:٤٩:٠١١٩:٠٧:٤٦٢٣:١٣:٤٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٣٨:٢٦٠٥:٠٨:٤٨١١:٥٩:٠٤١٨:٤٩:٤٣١٩:٠٨:٣١٢٣:١٣:٣٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٣٧:٢٣٠٥:٠٨:٠٢١١:٥٩:٠٣١٨:٥٠:٢٥١٩:٠٩:١٥٢٣:١٣:٢٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٣٦:٢١٠٥:٠٧:١٧١١:٥٩:٠٢١٨:٥١:٠٧١٩:١٠:٠٠٢٣:١٣:١٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٣٥:٢١٠٥:٠٦:٣٤١١:٥٩:٠١١٨:٥١:٤٩١٩:١٠:٤٥٢٣:١٣:٠٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٣٤:٢٢٠٥:٠٥:٥٢١١:٥٩:٠١١٨:٥٢:٣١١٩:١١:٢٩٢٣:١٢:٥٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٣٣:٢٤٠٥:٠٥:١٢١١:٥٩:٠٢١٨:٥٣:١٢١٩:١٢:١٣٢٣:١٢:٥٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٣٢:٢٧٠٥:٠٤:٣٣١١:٥٩:٠٣١٨:٥٣:٥٤١٩:١٢:٥٧٢٣:١٢:٤٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٣١:٣٣٠٥:٠٣:٥٥١١:٥٩:٠٥١٨:٥٤:٣٥١٩:١٣:٤١٢٣:١٢:٣٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٣٠:٣٩٠٥:٠٣:١٨١١:٥٩:٠٧١٨:٥٥:١٦١٩:١٤:٢٤٢٣:١٢:٣٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٢٩:٤٧٠٥:٠٢:٤٣١١:٥٩:١٠١٨:٥٥:٥٦١٩:١٥:٠٧٢٣:١٢:٢٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٢٨:٥٧٠٥:٠٢:١٠١١:٥٩:١٤١٨:٥٦:٣٦١٩:١٥:٤٩٢٣:١٢:٢٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٢٨:٠٩٠٥:٠١:٣٧١١:٥٩:١٨١٨:٥٧:١٦١٩:١٦:٣٢٢٣:١٢:١٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٢٧:٢٢٠٥:٠١:٠٧١١:٥٩:٢٢١٨:٥٧:٥٥١٩:١٧:١٣٢٣:١٢:١٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٢٦:٣٦٠٥:٠٠:٣٧١١:٥٩:٢٧١٨:٥٨:٣٤١٩:١٧:٥٥٢٣:١٢:١٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٣:٢٥:٥٣٠٥:٠٠:١٠١١:٥٩:٣٣١٨:٥٩:١٣١٩:١٨:٣٦٢٣:١٢:١٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر نجف

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر نجف در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر نجف بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نجف

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر نجف

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر نجف قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نجف دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر نجف

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر نجف

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر نجف در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر نجف بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر نجف را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نجف برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر نجف

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش شهر نجف قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نجف دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر نجف

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:١٤٠٦:٣٧:٠٢١١:٤٨:٤١١٧:٠٠:٠١١٧:١٨:٤٢٢٣:٠٧:٠٠
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:٥٩٠٦:٣٧:٥٥١١:٤٨:٥٧١٦:٥٩:٤١١٧:١٨:٢٤٢٣:٠٧:١٢
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٤٠٦:٣٨:٤٧١١:٤٩:١٤١٦:٥٩:٢٢١٧:١٨:٠٧٢٣:٠٧:٢٦
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٠٠٦:٣٩:٤٠١١:٤٩:٣١١٦:٥٩:٠٦١٧:١٧:٥٢٢٣:٠٧:٤٠
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:١٥٠٦:٤٠:٣٢١١:٤٩:٥٠١٦:٥٨:٥١١٧:١٧:٣٩٢٣:٠٧:٥٥
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٠٠٠٦:٤١:٢٤١١:٥٠:٠٩١٦:٥٨:٣٨١٧:١٧:٢٨٢٣:٠٨:١١
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٤٤٠٦:٤٢:١٥١١:٥٠:٢٨١٦:٥٨:٢٦١٧:١٧:١٩٢٣:٠٨:٢٨
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٩٠٦:٤٣:٠٦١١:٥٠:٤٩١٦:٥٨:١٧١٧:١٧:١١٢٣:٠٨:٤٥
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:١٣٠٦:٤٣:٥٧١١:٥١:١٠١٦:٥٨:٠٩١٧:١٧:٠٥٢٣:٠٩:٠٣
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٥٧٠٦:٤٤:٤٧١١:٥١:٣٢١٦:٥٨:٠٣١٧:١٧:٠١٢٣:٠٩:٢٢
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤١٠٦:٤٥:٣٧١١:٥١:٥٥١٦:٥٧:٥٩١٧:١٦:٥٨٢٣:٠٩:٤٢
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٥٠٦:٤٦:٢٦١١:٥٢:١٨١٦:٥٧:٥٧١٧:١٦:٥٨٢٣:١٠:٠٢
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠٨٠٦:٤٧:١٥١١:٥٢:٤٢١٦:٥٧:٥٦١٧:١٦:٥٩٢٣:١٠:٢٣
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٠٠٦:٤٨:٠٣١١:٥٣:٠٦١٦:٥٧:٥٧١٧:١٧:٠١٢٣:١٠:٤٥
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٣٣٠٦:٤٨:٥٠١١:٥٣:٣١١٦:٥٨:٠١١٧:١٧:٠٦٢٣:١١:٠٧
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:١٤٠٦:٤٩:٣٧١١:٥٣:٥٦١٦:٥٨:٠٥١٧:١٧:١٢٢٣:١١:٣١
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥٦٠٦:٥٠:٢٣١١:٥٤:٢٢١٦:٥٨:١٢١٧:١٧:٢٠٢٣:١١:٥٤
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣٧٠٦:٥١:٠٨١١:٥٤:٤٩١٦:٥٨:٢١١٧:١٧:٢٩٢٣:١٢:١٩
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:١٧٠٦:٥١:٥٢١١:٥٥:١٦١٦:٥٨:٣١١٧:١٧:٤١٢٣:١٢:٤٣
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٦٠٦:٥٢:٣٦١١:٥٥:٤٣١٦:٥٨:٤٣١٧:١٧:٥٤٢٣:١٣:٠٩
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٣٥٠٦:٥٣:١٨١١:٥٦:١١١٦:٥٨:٥٦١٧:١٨:٠٨٢٣:١٣:٣٥
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:١٣٠٦:٥٣:٥٩١١:٥٦:٣٩١٦:٥٩:١٢١٧:١٨:٢٤٢٣:١٤:٠١
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٥١٠٦:٥٤:٤٠١١:٥٧:٠٧١٦:٥٩:٢٩١٧:١٨:٤٢٢٣:١٤:٢٨
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٢٨٠٦:٥٥:١٩١١:٥٧:٣٦١٦:٥٩:٤٨١٧:١٩:٠٢٢٣:١٤:٥٦
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٠٤٠٦:٥٥:٥٧١١:٥٨:٠٥١٧:٠٠:٠٨١٧:١٩:٢٣٢٣:١٥:٢٣
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٣٩٠٦:٥٦:٣٤١١:٥٨:٣٤١٧:٠٠:٣٠١٧:١٩:٤٥٢٣:١٥:٥٢
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:١٣٠٦:٥٧:١٠١١:٥٩:٠٣١٧:٠٠:٥٤١٧:٢٠:٠٩٢٣:١٦:٢٠
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٤٧٠٦:٥٧:٤٤١١:٥٩:٣٣١٧:٠١:١٩١٧:٢٠:٣٥٢٣:١٦:٤٩
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:١٩٠٦:٥٨:١٨١٢:٠٠:٠٢١٧:٠١:٤٦١٧:٢١:٠٢٢٣:١٧:١٨
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٥٠٠٦:٥٨:٥٠١٢:٠٠:٣٢١٧:٠٢:١٤١٧:٢١:٣٠٢٣:١٧:٤٧

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر نجف

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر نجف شهر نجف در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر نجف شهر نجف بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر نجف را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نجف برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر نجف

بازار نجف بازار نجف نَجَف (به عربی: مدينة النجف یا النّجف الأشرف) نام شهری است در کشور عراق. شهر نجف حرم علی بن ابی‌طالب نخستین امام شیعیان می‌باشد. این شهر مرکز استان نجف است و از مقدس‌ترین شهرهای شیعیان و مرکز قدرت سیاسی شیعیان در عراق به‌شمار می‌رود. نجف همواره محل تردد و اقامت زائران و نیز مشتاقان علوم دینی است که این عامل در رونق تجارت آن تأثیری بسزا دارد.

شهر نجف در ویکیپدیا

شهر نجف

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر نجف موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر نجف برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر نجف بر روی نقشه

شهر نجف بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر نجف

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر نجف است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر نجف
اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر نجف + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر نجف + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر نجف + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای عراق
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر نجف

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر نجف رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق نجف
زمان پخش اذان آنلاین به افق نجف
زمان پخش اذان زنده به افق نجف
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق نجف ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ نجف دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ نجف دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق نجف
زمان پخش اذان مستقیم به افق نجف

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر نجف یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٩ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو