جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر نجف

نجف | نجف | عراق

اوقات شرعی امروز نجف

اذان صبح: ٠٣:٢٦:١٢
طلوع آفتاب: ٠٥:٠٣:٠٦
اذان ظهر: ١٢:٠٧:٤٠
غروب آفتاب: ١٩:١٢:٠٥
اذان مغرب: ١٩:٣١:٤٨
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٩:٠٨

سه شنبه ١٧ تیر ١٣٩٩
١٥ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٧ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر نجف (شهرستان نجف) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٧ تیر ٩٩ شهر نجف)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر نجف)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر نجف)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

اُرد بزرگ
همواره تنهایی، توانایی به بار می آورد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر نجف

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر نجف در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر نجف ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر نجف (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨١ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر نجف ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان نجف
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:١١:٣٣٠٥:٣٥:٠٥١٢:٠٢:٥٦١٨:٣١:١٤١٨:٤٩:٠٠٢٣:٢١:٢٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:١١:٣٣٠٥:٣٥:٠٥١٢:٠٢:٥٦١٨:٣١:١٤١٨:٤٩:٠٠٢٣:٢١:٢٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:١١:٣٣٠٥:٣٥:٠٥١٢:٠٢:٥٦١٨:٣١:١٤١٨:٤٩:٠٠٢٣:٢١:٢٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:١١:٣٣٠٥:٣٥:٠٥١٢:٠٢:٥٦١٨:٣١:١٤١٨:٤٩:٠٠٢٣:٢١:٢٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:١١:٣٣٠٥:٣٥:٠٥١٢:٠٢:٥٦١٨:٣١:١٤١٨:٤٩:٠٠٢٣:٢١:٢٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:١١:٣٣٠٥:٣٥:٠٥١٢:٠٢:٥٦١٨:٣١:١٤١٨:٤٩:٠٠٢٣:٢١:٢٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:١١:٣٣٠٥:٣٥:٠٥١٢:٠٢:٥٦١٨:٣١:١٤١٨:٤٩:٠٠٢٣:٢١:٢٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:١١:٣٣٠٥:٣٥:٠٥١٢:٠٢:٥٦١٨:٣١:١٤١٨:٤٩:٠٠٢٣:٢١:٢٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:١١:٣٣٠٥:٣٥:٠٥١٢:٠٢:٥٦١٨:٣١:١٤١٨:٤٩:٠٠٢٣:٢١:٢٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:١١:٣٣٠٥:٣٥:٠٥١٢:٠٢:٥٦١٨:٣١:١٤١٨:٤٩:٠٠٢٣:٢١:٢٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:١١:٣٣٠٥:٣٥:٠٥١٢:٠٢:٥٦١٨:٣١:١٤١٨:٤٩:٠٠٢٣:٢١:٢٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:١١:٣٣٠٥:٣٥:٠٥١٢:٠٢:٥٦١٨:٣١:١٤١٨:٤٩:٠٠٢٣:٢١:٢٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١١:٣٣٠٥:٣٥:٠٥١٢:٠٢:٥٦١٨:٣١:١٤١٨:٤٩:٠٠٢٣:٢١:٢٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١١:٣٣٠٥:٣٥:٠٥١٢:٠٢:٥٦١٨:٣١:١٤١٨:٤٩:٠٠٢٣:٢١:٢٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١١:٣٣٠٥:٣٥:٠٥١٢:٠٢:٥٦١٨:٣١:١٤١٨:٤٩:٠٠٢٣:٢١:٢٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١١:٣٣٠٥:٣٥:٠٥١٢:٠٢:٥٦١٨:٣١:١٤١٨:٤٩:٠٠٢٣:٢١:٢٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١١:٣٣٠٥:٣٥:٠٥١٢:٠٢:٥٦١٨:٣١:١٤١٨:٤٩:٠٠٢٣:١٠:٠٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٣:٤٩:٠٤٠٥:١٦:٤٧١١:٥٩:٤٦١٨:٤٣:١٠١٩:٠١:٣٣٢٣:١٦:٠٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٣:٤٩:٠٤٠٥:١٦:٤٧١١:٥٩:٤٦١٨:٤٣:١٠١٩:٠١:٣٣٢٣:١٦:٠٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٣:٤٩:٠٤٠٥:١٦:٤٧١١:٥٩:٤٦١٨:٤٣:١٠١٩:٠١:٣٣٢٣:١٦:٠٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٣:٤٩:٠٤٠٥:١٦:٤٧١١:٥٩:٤٦١٨:٤٣:١٠١٩:٠١:٣٣٢٣:١٣:٤٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٣:٤٤:١٧٠٥:١٣:٠٧١١:٥٩:٢٢١٨:٤٦:٠٠١٩:٠٤:٣٤٢٣:١٥:٠٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٣:٤٤:١٧٠٥:١٣:٠٧١١:٥٩:٢٢١٨:٤٦:٠٠١٩:٠٤:٣٤٢٣:١٥:٠٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٣:٤٤:١٧٠٥:١٣:٠٧١١:٥٩:٢٢١٨:٤٦:٠٠١٩:٠٤:٣٤٢٣:١٥:٠٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٣:٤٤:١٧٠٥:١٣:٠٧١١:٥٩:٢٢١٨:٤٦:٠٠١٩:٠٤:٣٤٢٣:١٥:٠٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٣:٤٤:١٧٠٥:١٣:٠٧١١:٥٩:٢٢١٨:٤٦:٠٠١٩:٠٤:٣٤٢٣:١٢:٢١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٣:٣٨:٤٢٠٥:٠٨:٥٩١١:٥٩:٠٥١٨:٤٩:٣٣١٩:٠٨:٢٠٢٣:١٤:٠٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٣٨:٤٢٠٥:٠٨:٥٩١١:٥٩:٠٥١٨:٤٩:٣٣١٩:٠٨:٢٠٢٣:١٤:٠٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٣٨:٤٢٠٥:٠٨:٥٩١١:٥٩:٠٥١٨:٤٩:٣٣١٩:٠٨:٢٠٢٣:١٤:٠٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر نجف

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر نجف در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر نجف بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نجف

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر نجف

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر نجف قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نجف دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر نجف

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر نجف

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر نجف در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر نجف بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر نجف را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نجف برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر نجف

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر نجف قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نجف دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر نجف

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر نجف

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر نجف شهر نجف در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر نجف شهر نجف بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر نجف را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نجف برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر نجف

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر نجف قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نجف دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر نجف

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٣:١٨:٤٨٠٤:٥٧:١٠١٢:٠٤:٣٣١٩:١١:٥٦١٩:٣١:٥٣٢٣:١٥:٢٢
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٣:١٨:٤٨٠٤:٥٧:١٠١٢:٠٤:٣٣١٩:١١:٥٦١٩:٣١:٥٣٢٣:١٥:٢٢
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٣:١٨:٤٨٠٤:٥٧:١٠١٢:٠٤:٣٣١٩:١١:٥٦١٩:٣١:٥٣٢٣:١٥:٢٢
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٣:١٨:٤٨٠٤:٥٧:١٠١٢:٠٤:٣٣١٩:١١:٥٦١٩:٣١:٥٣٢٣:١٥:٢٢
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٣:١٨:٤٨٠٤:٥٧:١٠١٢:٠٤:٣٣١٩:١١:٥٦١٩:٣١:٥٣٢٣:١٥:٢٢
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٣:١٨:٤٨٠٤:٥٧:١٠١٢:٠٤:٣٣١٩:١١:٥٦١٩:٣١:٥٣٢٣:١٥:٢٢
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٣:١٨:٤٨٠٤:٥٧:١٠١٢:٠٤:٣٣١٩:١١:٥٦١٩:٣١:٥٣٢٣:١٥:٢٢
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٣:١٨:٤٨٠٤:٥٧:١٠١٢:٠٤:٣٣١٩:١١:٥٦١٩:٣١:٥٣٢٣:١٥:٢٢
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٣:١٨:٤٨٠٤:٥٧:١٠١٢:٠٤:٣٣١٩:١١:٥٦١٩:٣١:٥٣٢٣:١٥:٢٢
١٠ تیر ١٣٩٩٠٣:١٨:٤٨٠٤:٥٧:١٠١٢:٠٤:٣٣١٩:١١:٥٦١٩:٣١:٥٣٢٣:١٧:١٦
١١ تیر ١٣٩٩٠٣:٢٢:٣٥٠٥:٠٠:٢٢١٢:٠٦:٣٧١٩:١٢:٤٦١٩:٣٢:٣٨٢٣:١٧:٤١
١٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٢٢:٣٥٠٥:٠٠:٢٢١٢:٠٦:٣٧١٩:١٢:٤٦١٩:٣٢:٣٨٢٣:١٧:٤١
١٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٢٢:٣٥٠٥:٠٠:٢٢١٢:٠٦:٣٧١٩:١٢:٤٦١٩:٣٢:٣٨٢٣:١٧:٤١
١٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٢٢:٣٥٠٥:٠٠:٢٢١٢:٠٦:٣٧١٩:١٢:٤٦١٩:٣٢:٣٨٢٣:١٧:٤١
١٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٢٢:٣٥٠٥:٠٠:٢٢١٢:٠٦:٣٧١٩:١٢:٤٦١٩:٣٢:٣٨٢٣:١٧:٤١
١٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٢٢:٣٥٠٥:٠٠:٢٢١٢:٠٦:٣٧١٩:١٢:٤٦١٩:٣٢:٣٨٢٣:١٩:٢٩
١٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٢٦:١٢٠٥:٠٣:٠٦١٢:٠٧:٤٠١٩:١٢:٠٥١٩:٣١:٤٨٢٣:١٩:٠٨
١٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٢٦:١٢٠٥:٠٣:٠٦١٢:٠٧:٤٠١٩:١٢:٠٥١٩:٣١:٤٨٢٣:١٩:٠٨
١٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٢٦:١٢٠٥:٠٣:٠٦١٢:٠٧:٤٠١٩:١٢:٠٥١٩:٣١:٤٨٢٣:٢٠:١٢
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٢٨:١٨٠٥:٠٤:٣٨١٢:٠٨:٠٧١٩:١١:٢٣١٩:٣١:٠٢٢٣:١٩:٥١
٢١ تیر ١٣٩٩٠٣:٢٨:١٨٠٥:٠٤:٣٨١٢:٠٨:٠٧١٩:١١:٢٣١٩:٣١:٠٢٢٣:١٩:٥١
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٢٨:١٨٠٥:٠٤:٣٨١٢:٠٨:٠٧١٩:١١:٢٣١٩:٣١:٠٢٢٣:١٩:٥١
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٢٨:١٨٠٥:٠٤:٣٨١٢:٠٨:٠٧١٩:١١:٢٣١٩:٣١:٠٢٢٣:١٩:٥١
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٢٨:١٨٠٥:٠٤:٣٨١٢:٠٨:٠٧١٩:١١:٢٣١٩:٣١:٠٢٢٣:١٩:٥١
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٢٨:١٨٠٥:٠٤:٣٨١٢:٠٨:٠٧١٩:١١:٢٣١٩:٣١:٠٢٢٣:١٩:٥١
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٢٨:١٨٠٥:٠٤:٣٨١٢:٠٨:٠٧١٩:١١:٢٣١٩:٣١:٠٢٢٣:١٩:٥١
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٢٨:١٨٠٥:٠٤:٣٨١٢:٠٨:٠٧١٩:١١:٢٣١٩:٣١:٠٢٢٣:١٩:٥١
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٢٨:١٨٠٥:٠٤:٣٨١٢:٠٨:٠٧١٩:١١:٢٣١٩:٣١:٠٢٢٣:١٩:٥١
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٢٨:١٨٠٥:٠٤:٣٨١٢:٠٨:٠٧١٩:١١:٢٣١٩:٣١:٠٢٢٣:١٩:٥١
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٢٨:١٨٠٥:٠٤:٣٨١٢:٠٨:٠٧١٩:١١:٢٣١٩:٣١:٠٢٢٣:١٩:٥١
٣١ تیر ١٣٩٩٠٣:٢٨:١٨٠٥:٠٤:٣٨١٢:٠٨:٠٧١٩:١١:٢٣١٩:٣١:٠٢٢٣:١٩:٥١

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر نجف

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر نجف شهر نجف در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر نجف شهر نجف بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر نجف را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نجف برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر نجف

بازار نجف بازار نجف نَجَف (به عربی: مدينة النجف یا النّجف الأشرف) نام شهری است در کشور عراق. شهر نجف حرم علی بن ابی‌طالب نخستین امام شیعیان می‌باشد. این شهر مرکز استان نجف است و از مقدس‌ترین شهرهای شیعیان و مرکز قدرت سیاسی شیعیان در عراق به‌شمار می‌رود. نجف همواره محل تردد و اقامت زائران و نیز مشتاقان علوم دینی است که این عامل در رونق تجارت آن تأثیری بسزا دارد.

شهر نجف در ویکیپدیا

شهر نجف

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر نجف موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر نجف برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر نجف بر روی نقشه

شهر نجف بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر نجف

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر نجف است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر نجف
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر نجف + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر نجف + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر نجف + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر نجف + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر نجف + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای عراق
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر نجف

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر نجف رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق نجف
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق نجف ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا نجف دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق نجف
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق نجف
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ نجف دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق نجف ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ نجف دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر نجف یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٩ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو