جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر سلیمانیه

مرکزی سلیمانیه | سلیمانیه | عراق

اوقات شرعی امروز سلیمانیه


اذان صبح: ٠٥:١٢:٤٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٠:٠٩
اذان ظهر: ١١:٤٤:١٧
غروب آفتاب: ١٦:٤٨:٠٣
اذان مغرب: ١٧:٠٧:٣٨
نیمه شب: ٢٣:٠٠:٤٦

جمعه ٠١ آذر ١٣٩٨
٢٤ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٢ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سلیمانیه (شهرستان مرکزی سلیمانیه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ آذر ٩٨ شهر سلیمانیه)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر سلیمانیه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سلیمانیه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ناپلئون بناپارت
چه بسا اشخاصی كه فقط با صدای كلنگ گوركن از خواب بیدار می شوند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سلیمانیه

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سلیمانیه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سلیمانیه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر سلیمانیه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سلیمانیه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سلیمانیه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٣:٤٠:٢٩٠٥:١١:٥١١١:٥٦:٠١١٨:٤٠:٤١١٨:٥٩:٤٦٢٣:٠٩:٥١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٣:٣٩:٠١٠٥:١٠:٤٢١١:٥٥:٥٢١٨:٤١:٣٢١٩:٠٠:٣٩٢٣:٠٩:٣٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٣:٣٧:٣٤٠٥:٠٩:٣٤١١:٥٥:٤٣١٨:٤٢:٢٢١٩:٠١:٣٢٢٣:٠٩:١٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٣:٣٦:٠٧٠٥:٠٨:٢٧١١:٥٥:٣٥١٨:٤٣:١٢١٩:٠٢:٢٥٢٣:٠٨:٥٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٣:٣٤:٤١٠٥:٠٧:٢١١١:٥٥:٢٧١٨:٤٤:٠٢١٩:٠٣:١٨٢٣:٠٨:٣٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٣:٣٣:١٦٠٥:٠٦:١٧١١:٥٥:٢٠١٨:٤٤:٥٢١٩:٠٤:١١٢٣:٠٨:٢٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٣:٣١:٥٢٠٥:٠٥:١٣١١:٥٥:١٣١٨:٤٥:٤٢١٩:٠٥:٠٤٢٣:٠٨:٠٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٣:٣٠:٢٩٠٥:٠٤:١١١١:٥٥:٠٧١٨:٤٦:٣٢١٩:٠٥:٥٧٢٣:٠٧:٤٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٣:٢٩:٠٧٠٥:٠٣:٠٩١١:٥٥:٠٢١٨:٤٧:٢٢١٩:٠٦:٥٠٢٣:٠٧:٣٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٣:٢٧:٤٦٠٥:٠٢:٠٩١١:٥٤:٥٧١٨:٤٨:١١١٩:٠٧:٤٢٢٣:٠٧:١٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٣:٢٦:٢٦٠٥:٠١:١٠١١:٥٤:٥٢١٨:٤٩:٠١١٩:٠٨:٣٥٢٣:٠٧:٠٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٣:٢٥:٠٧٠٥:٠٠:١٣١١:٥٤:٤٨١٨:٤٩:٥١١٩:٠٩:٢٨٢٣:٠٦:٥٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٢٣:٤٩٠٤:٥٩:١٦١١:٥٤:٤٥١٨:٥٠:٤٠١٩:١٠:٢٠٢٣:٠٦:٣٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٢٢:٣٣٠٤:٥٨:٢١١١:٥٤:٤٢١٨:٥١:٢٩١٩:١١:١٣٢٣:٠٦:٢٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٢١:١٧٠٤:٥٧:٢٨١١:٥٤:٤٠١٨:٥٢:١٨١٩:١٢:٠٥٢٣:٠٦:١١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٢٠:٠٣٠٤:٥٦:٣٥١١:٥٤:٣٩١٨:٥٣:٠٧١٩:١٢:٥٧٢٣:٠٥:٥٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:١٨:٥١٠٤:٥٥:٤٤١١:٥٤:٣٨١٨:٥٣:٥٦١٩:١٣:٤٨٢٣:٠٥:٤٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:١٧:٣٩٠٤:٥٤:٥٥١١:٥٤:٣٧١٨:٥٤:٤٤١٩:١٤:٤٠٢٣:٠٥:٣٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:١٦:٢٩٠٤:٥٤:٠٦١١:٥٤:٣٧١٨:٥٥:٣٢١٩:١٥:٣١٢٣:٠٥:٢٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:١٥:٢١٠٤:٥٣:٢٠١١:٥٤:٣٨١٨:٥٦:٢٠١٩:١٦:٢٢٢٣:٠٥:١٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:١٤:١٤٠٤:٥٢:٣٤١١:٥٤:٣٩١٨:٥٧:٠٧١٩:١٧:١٢٢٣:٠٥:٠٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:١٣:٠٩٠٤:٥١:٥٠١١:٥٤:٤١١٨:٥٧:٥٤١٩:١٨:٠٢٢٣:٠٥:٠٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:١٢:٠٥٠٤:٥١:٠٨١١:٥٤:٤٣١٨:٥٨:٤١١٩:١٨:٥٢٢٣:٠٤:٥٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:١١:٠٤٠٤:٥٠:٢٧١١:٥٤:٤٦١٨:٥٩:٢٧١٩:١٩:٤١٢٣:٠٤:٤٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:١٠:٠٣٠٤:٤٩:٤٨١١:٥٤:٥٠١٩:٠٠:١٣١٩:٢٠:٢٩٢٣:٠٤:٣٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٠٩:٠٥٠٤:٤٩:١٠١١:٥٤:٥٤١٩:٠٠:٥٨١٩:٢١:١٨٢٣:٠٤:٣٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٠٨:٠٨٠٤:٤٨:٣٤١١:٥٤:٥٨١٩:٠١:٤٣١٩:٢٢:٠٥٢٣:٠٤:٢٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٠٧:١٣٠٤:٤٧:٥٩١١:٥٥:٠٣١٩:٠٢:٢٧١٩:٢٢:٥٢٢٣:٠٤:٢٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٣:٠٦:٢١٠٤:٤٧:٢٦١١:٥٥:٠٩١٩:٠٣:١١١٩:٢٣:٣٨٢٣:٠٤:٢٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سلیمانیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سلیمانیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سلیمانیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سلیمانیه

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر سلیمانیه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر سلیمانیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سلیمانیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر سلیمانیه

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر سلیمانیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر سلیمانیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر سلیمانیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سلیمانیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سلیمانیه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر سلیمانیه

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش شهر سلیمانیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سلیمانیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر سلیمانیه

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:٤٠٠٦:٤٠:٠٩١١:٤٤:١٧١٦:٤٨:٠٣١٧:٠٧:٣٨٢٣:٠٠:٤٦
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٠٠٦:٤١:٠٨١١:٤٤:٣٣١٦:٤٧:٣٧١٧:٠٧:١٥٢٣:٠٠:٥٩
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٢٠٠٦:٤٢:٠٦١١:٤٤:٥٠١٦:٤٧:١٣١٧:٠٦:٥٣٢٣:٠١:١٢
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:١٠٠٦:٤٣:٠٣١١:٤٥:٠٧١٦:٤٦:٥١١٧:٠٦:٣٣٢٣:٠١:٢٥
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٠٠٦:٤٤:٠١١١:٤٥:٢٦١٦:٤٦:٣١١٧:٠٦:١٥٢٣:٠١:٤٠
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٩٠٦:٤٤:٥٨١١:٤٥:٤٥١٦:٤٦:١٣١٧:٠٥:٥٩٢٣:٠١:٥٥
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٨٠٦:٤٥:٥٤١١:٤٦:٠٤١٦:٤٥:٥٧١٧:٠٥:٤٥٢٣:٠٢:١٢
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٧٠٦:٤٦:٥٠١١:٤٦:٢٥١٦:٤٥:٤٣١٧:٠٥:٣٣٢٣:٠٢:٢٩
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:١٥٠٦:٤٧:٤٥١١:٤٦:٤٦١٦:٤٥:٣٠١٧:٠٥:٢٣٢٣:٠٢:٤٧
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٣٠٦:٤٨:٤٠١١:٤٧:٠٨١٦:٤٥:٢٠١٧:٠٥:١٥٢٣:٠٣:٠٥
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٠٠٦:٤٩:٣٤١١:٤٧:٣١١٦:٤٥:١٢١٧:٠٥:٠٨٢٣:٠٣:٢٤
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٧٠٦:٥٠:٢٧١١:٤٧:٥٤١٦:٤٥:٠٦١٧:٠٥:٠٤٢٣:٠٣:٤٤
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٣٠٦:٥١:٢٠١١:٤٨:١٨١٦:٤٥:٠١١٧:٠٥:٠١٢٣:٠٤:٠٥
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠٩٠٦:٥٢:١٢١١:٤٨:٤٢١٦:٤٤:٥٩١٧:٠٥:٠١٢٣:٠٤:٢٧
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٤٠٦:٥٣:٠٣١١:٤٩:٠٧١٦:٤٤:٥٩١٧:٠٥:٠٢٢٣:٠٤:٤٩
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣٩٠٦:٥٣:٥٣١١:٤٩:٣٢١٦:٤٥:٠٠١٧:٠٥:٠٥٢٣:٠٥:١١
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢٣٠٦:٥٤:٤٢١١:٤٩:٥٨١٦:٤٥:٠٤١٧:٠٥:١٠٢٣:٠٥:٣٥
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠٦٠٦:٥٥:٣٠١١:٥٠:٢٥١٦:٤٥:٠٩١٧:٠٥:١٧٢٣:٠٥:٥٩
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٤٩٠٦:٥٦:١٧١١:٥٠:٥١١٦:٤٥:١٧١٧:٠٥:٢٦٢٣:٠٦:٢٤
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٣٠٠٦:٥٧:٠٢١١:٥١:١٩١٦:٤٥:٢٦١٧:٠٥:٣٦٢٣:٠٦:٤٩
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:١١٠٦:٥٧:٤٧١١:٥١:٤٦١٦:٤٥:٣٨١٧:٠٥:٤٩٢٣:٠٧:١٥
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٥١٠٦:٥٨:٣١١١:٥٢:١٥١٦:٤٥:٥١١٧:٠٦:٠٣٢٣:٠٧:٤١
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٣٠٠٦:٥٩:١٣١١:٥٢:٤٣١٦:٤٦:٠٧١٧:٠٦:١٩٢٣:٠٨:٠٧
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٠٨٠٦:٥٩:٥٤١١:٥٣:١٢١٦:٤٦:٢٤١٧:٠٦:٣٧٢٣:٠٨:٣٥
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٤٦٠٧:٠٠:٣٣١١:٥٣:٤٠١٦:٤٦:٤٣١٧:٠٦:٥٧٢٣:٠٩:٠٢
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٢٢٠٧:٠١:١٢١١:٥٤:١٠١٦:٤٧:٠٤١٧:٠٧:١٨٢٣:٠٩:٣٠
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٥٧٠٧:٠١:٤٨١١:٥٤:٣٩١٦:٤٧:٢٧١٧:٠٧:٤٢٢٣:٠٩:٥٩
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٣١٠٧:٠٢:٢٤١١:٥٥:٠٩١٦:٤٧:٥١١٧:٠٨:٠٦٢٣:١٠:٢٧
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٠٤٠٧:٠٢:٥٨١١:٥٥:٣٨١٦:٤٨:١٧١٧:٠٨:٣٣٢٣:١٠:٥٦
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٣٦٠٧:٠٣:٣٠١١:٥٦:٠٨١٦:٤٨:٤٥١٧:٠٩:٠١٢٣:١١:٢٦

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر سلیمانیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر سلیمانیه شهر سلیمانیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر سلیمانیه شهر سلیمانیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سلیمانیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سلیمانیه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سلیمانیه

شهر سُلِیمانیّه (به کردی: Slêmanî سلێمانی، به عربی: السّلیمانیة) مرکز استان سلیمانیه عراق است. این شهر در شمال شرقی عراق، نزدیک به مرز ایران و در منطقه خودگردان کردستان قرار گرفته‌است. جمعیت آن ۱٬۷۰۰٬۰۰۰ نفر و زبان مردم آن کردی است. سلیمانیه کانون فرهنگی گویش سورانی زبان کردی در عراق به‌شمار می‌رود و از کانون‌های مهم اقتصادی در کردستان عراق است.

شهر سلیمانیه در ویکیپدیا

شهر سلیمانیه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سلیمانیه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سلیمانیه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سلیمانیه بر روی نقشه

شهر سلیمانیه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سلیمانیه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سلیمانیه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سلیمانیه
اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر سلیمانیه + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر سلیمانیه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سلیمانیه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای عراق
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سلیمانیه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سلیمانیه رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق سلیمانیه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سلیمانیه
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سلیمانیه
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ سلیمانیه دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق سلیمانیه
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سلیمانیه دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق سلیمانیه
افق شرعی امروز فردا سلیمانیه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سلیمانیه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٩ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو