جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر سلیمانیه

مرکزی سلیمانیه | سلیمانیه | عراق

اوقات شرعی امروز سلیمانیه


اذان صبح: ٠٤:١٩:٢٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٤:٣٤
اذان ظهر: ١٢:٠٢:٠٢
غروب آفتاب: ١٨:٢٠:٠٤
اذان مغرب: ١٨:٣٨:١٦
نیمه شب: ٢٣:١٨:٥٧

چهارشنبه ١٣ فروردین ١٣٩٩
٠٧ شعبان ١٤٤١ قمری
٠١ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سلیمانیه (شهرستان مرکزی سلیمانیه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٣ فروردین ٩٩ شهر سلیمانیه)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر سلیمانیه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سلیمانیه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز طبیعت

هربرت اسپنسر
فكر نو بسیار ظریف و حساس است؛ با یك ریشخند كوچك می میرد و كنایه ای كوچك آن را به سختی مجروح می كند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سلیمانیه

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سلیمانیه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سلیمانیه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر سلیمانیه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سلیمانیه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سلیمانیه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٣:٤١:٥٨٠٥:١٣:٠١١١:٥٦:١١١٨:٣٩:٥١١٨:٥٨:٥٣٢٣:١٠:١٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٣:٤٠:٢٩٠٥:١١:٥١١١:٥٦:٠١١٨:٤٠:٤١١٨:٥٩:٤٦٢٣:٠٩:٥١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٣:٣٩:٠١٠٥:١٠:٤٢١١:٥٥:٥٢١٨:٤١:٣٢١٩:٠٠:٣٩٢٣:٠٩:٣٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٣:٣٧:٣٤٠٥:٠٩:٣٤١١:٥٥:٤٣١٨:٤٢:٢٢١٩:٠١:٣٢٢٣:٠٩:١٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٣:٣٦:٠٧٠٥:٠٨:٢٧١١:٥٥:٣٥١٨:٤٣:١٢١٩:٠٢:٢٥٢٣:٠٨:٥٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٣:٣٤:٤١٠٥:٠٧:٢١١١:٥٥:٢٧١٨:٤٤:٠٢١٩:٠٣:١٨٢٣:٠٨:٣٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٣:٣٣:١٦٠٥:٠٦:١٧١١:٥٥:٢٠١٨:٤٤:٥٢١٩:٠٤:١١٢٣:٠٨:٢٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٣:٣١:٥٢٠٥:٠٥:١٣١١:٥٥:١٣١٨:٤٥:٤٢١٩:٠٥:٠٤٢٣:٠٨:٠٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٣:٣٠:٢٩٠٥:٠٤:١١١١:٥٥:٠٧١٨:٤٦:٣٢١٩:٠٥:٥٧٢٣:٠٧:٤٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٣:٢٩:٠٧٠٥:٠٣:٠٩١١:٥٥:٠٢١٨:٤٧:٢٢١٩:٠٦:٥٠٢٣:٠٧:٣٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٣:٢٧:٤٦٠٥:٠٢:٠٩١١:٥٤:٥٧١٨:٤٨:١١١٩:٠٧:٤٢٢٣:٠٧:١٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٣:٢٦:٢٦٠٥:٠١:١٠١١:٥٤:٥٢١٨:٤٩:٠١١٩:٠٨:٣٥٢٣:٠٧:٠٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٣:٢٥:٠٧٠٥:٠٠:١٣١١:٥٤:٤٨١٨:٤٩:٥١١٩:٠٩:٢٨٢٣:٠٦:٥٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٢٣:٤٩٠٤:٥٩:١٦١١:٥٤:٤٥١٨:٥٠:٤٠١٩:١٠:٢٠٢٣:٠٦:٣٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٢٢:٣٣٠٤:٥٨:٢١١١:٥٤:٤٢١٨:٥١:٢٩١٩:١١:١٣٢٣:٠٦:٢٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٢١:١٧٠٤:٥٧:٢٨١١:٥٤:٤٠١٨:٥٢:١٨١٩:١٢:٠٥٢٣:٠٦:١١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٢٠:٠٣٠٤:٥٦:٣٥١١:٥٤:٣٩١٨:٥٣:٠٧١٩:١٢:٥٧٢٣:٠٥:٥٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:١٨:٥١٠٤:٥٥:٤٤١١:٥٤:٣٨١٨:٥٣:٥٦١٩:١٣:٤٨٢٣:٠٥:٤٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:١٧:٣٩٠٤:٥٤:٥٥١١:٥٤:٣٧١٨:٥٤:٤٤١٩:١٤:٤٠٢٣:٠٥:٣٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:١٦:٢٩٠٤:٥٤:٠٦١١:٥٤:٣٧١٨:٥٥:٣٢١٩:١٥:٣١٢٣:٠٥:٢٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:١٥:٢١٠٤:٥٣:٢٠١١:٥٤:٣٨١٨:٥٦:٢٠١٩:١٦:٢٢٢٣:٠٥:١٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:١٤:١٤٠٤:٥٢:٣٤١١:٥٤:٣٩١٨:٥٧:٠٧١٩:١٧:١٢٢٣:٠٥:٠٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:١٣:٠٩٠٤:٥١:٥٠١١:٥٤:٤١١٨:٥٧:٥٤١٩:١٨:٠٢٢٣:٠٥:٠٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:١٢:٠٥٠٤:٥١:٠٨١١:٥٤:٤٣١٨:٥٨:٤١١٩:١٨:٥٢٢٣:٠٤:٥٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:١١:٠٤٠٤:٥٠:٢٧١١:٥٤:٤٦١٨:٥٩:٢٧١٩:١٩:٤١٢٣:٠٤:٤٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:١٠:٠٣٠٤:٤٩:٤٨١١:٥٤:٥٠١٩:٠٠:١٣١٩:٢٠:٢٩٢٣:٠٤:٣٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٠٩:٠٥٠٤:٤٩:١٠١١:٥٤:٥٤١٩:٠٠:٥٨١٩:٢١:١٨٢٣:٠٤:٣٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٠٨:٠٨٠٤:٤٨:٣٤١١:٥٤:٥٨١٩:٠١:٤٣١٩:٢٢:٠٥٢٣:٠٤:٢٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٠٧:١٣٠٤:٤٧:٥٩١١:٥٥:٠٣١٩:٠٢:٢٧١٩:٢٢:٥٢٢٣:٠٤:٢٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سلیمانیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سلیمانیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سلیمانیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سلیمانیه

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر سلیمانیه

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر سلیمانیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سلیمانیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر سلیمانیه

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٤:٢٨:٥٠٠٥:٥٣:٠٥١٢:٠٣:٥٠١٨:١٥:٠٩١٨:٣٣:١٥٢٣:٢١:١٣
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٤:٢٧:١٦٠٥:٥١:٤٠١٢:٠٣:٣٢١٨:١٥:٥٨١٨:٣٤:٠٥٢٣:٢٠:٥٠
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٤:٢٥:٤٣٠٥:٥٠:١٤١٢:٠٣:١٤١٨:١٦:٤٧١٨:٣٤:٥٥٢٣:٢٠:٢٨
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٤:٢٤:٠٩٠٥:٤٨:٤٩١٢:٠٢:٥٦١٨:١٧:٣٧١٨:٣٥:٤٥٢٣:٢٠:٠٥
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٤:٢٢:٣٤٠٥:٤٧:٢٤١٢:٠٢:٣٨١٨:١٨:٢٦١٨:٣٦:٣٦٢٣:١٩:٤٣
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٤:٢١:٠٠٠٥:٤٥:٥٩١٢:٠٢:٢٠١٨:١٩:١٥١٨:٣٧:٢٦٢٣:١٩:٢٠
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٤:١٩:٢٥٠٥:٤٤:٣٤١٢:٠٢:٠٢١٨:٢٠:٠٤١٨:٣٨:١٦٢٣:١٨:٥٧
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٤:١٧:٥٠٠٥:٤٣:٠٩١٢:٠١:٤٤١٨:٢٠:٥٣١٨:٣٩:٠٧٢٣:١٨:٣٤
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٤:١٦:١٥٠٥:٤١:٤٥١٢:٠١:٢٧١٨:٢١:٤٢١٨:٣٩:٥٧٢٣:١٨:١١
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٤:١٤:٤٠٠٥:٤٠:٢١١٢:٠١:١٠١٨:٢٢:٣١١٨:٤٠:٤٨٢٣:١٧:٤٨
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٤:١٣:٠٥٠٥:٣٨:٥٧١٢:٠٠:٥٢١٨:٢٣:٢٠١٨:٤١:٣٨٢٣:١٧:٢٥
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٤:١١:٣٠٠٥:٣٧:٣٤١٢:٠٠:٣٥١٨:٢٤:٠٩١٨:٤٢:٢٩٢٣:١٧:٠٢
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٤:٠٩:٥٥٠٥:٣٦:١١١٢:٠٠:١٨١٨:٢٤:٥٩١٨:٤٣:٢٠٢٣:١٦:٣٩
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٤:٠٨:١٩٠٥:٣٤:٤٩١٢:٠٠:٠٢١٨:٢٥:٤٨١٨:٤٤:١١٢٣:١٦:١٦
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٤:٠٦:٤٤٠٥:٣٣:٢٧١١:٥٩:٤٦١٨:٢٦:٣٧١٨:٤٥:٠٢٢٣:١٥:٥٣
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٤:٠٥:٠٩٠٥:٣٢:٠٥١١:٥٩:٢٩١٨:٢٧:٢٦١٨:٤٥:٥٣٢٣:١٥:٣٠
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٤:٠٣:٣٤٠٥:٣٠:٤٤١١:٥٩:١٤١٨:٢٨:١٥١٨:٤٦:٤٤٢٣:١٥:٠٨
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٤:٠٢:٠٠٠٥:٢٩:٢٤١١:٥٨:٥٨١٨:٢٩:٠٥١٨:٤٧:٣٥٢٣:١٤:٤٥
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٤:٠٠:٢٥٠٥:٢٨:٠٤١١:٥٨:٤٣١٨:٢٩:٥٤١٨:٤٨:٢٧٢٣:١٤:٢٣
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٣:٥٨:٥١٠٥:٢٦:٤٥١١:٥٨:٢٨١٨:٣٠:٤٤١٨:٤٩:١٨٢٣:١٤:٠٠
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٣:٥٧:١٧٠٥:٢٥:٢٦١١:٥٨:١٤١٨:٣١:٣٣١٨:٥٠:١٠٢٣:١٣:٣٨
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٣:٥٥:٤٣٠٥:٢٤:٠٨١١:٥٨:٠٠١٨:٣٢:٢٣١٨:٥١:٠٢٢٣:١٣:١٦
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٣:٥٤:١٠٠٥:٢٢:٥١١١:٥٧:٤٦١٨:٣٣:١٢١٨:٥١:٥٤٢٣:١٢:٥٤
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٣:٥٢:٣٧٠٥:٢١:٣٤١١:٥٧:٣٢١٨:٣٤:٠٢١٨:٥٢:٤٦٢٣:١٢:٣٣
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٣:٥١:٠٤٠٥:٢٠:١٨١١:٥٧:١٩١٨:٣٤:٥٢١٨:٥٣:٣٨٢٣:١٢:١٢
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٣:٤٩:٣٢٠٥:١٩:٠٣١١:٥٧:٠٧١٨:٣٥:٤٢١٨:٥٤:٣٠٢٣:١١:٥١
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٣:٤٨:٠٠٠٥:١٧:٤٩١١:٥٦:٥٥١٨:٣٦:٣٢١٨:٥٥:٢٣٢٣:١١:٣٠
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٣:٤٦:٢٩٠٥:١٦:٣٦١١:٥٦:٤٣١٨:٣٧:٢١١٨:٥٦:١٥٢٣:١١:١٠
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٣:٤٤:٥٨٠٥:١٥:٢٣١١:٥٦:٣٢١٨:٣٨:١١١٨:٥٧:٠٨٢٣:١٠:٥٠
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٣:٤٣:٢٨٠٥:١٤:١١١١:٥٦:٢١١٨:٣٩:٠١١٨:٥٨:٠١٢٣:١٠:٣٠

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر سلیمانیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر سلیمانیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر سلیمانیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سلیمانیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سلیمانیه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر سلیمانیه

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر سلیمانیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سلیمانیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر سلیمانیه

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٨:٠٣٠٦:٠١:٣٩١٢:٠٥:٣٨١٨:١٠:١١١٨:٢٨:١٤٢٣:٢٣:٢١
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٦:٣٢٠٦:٠٠:١٤١٢:٠٥:٢٠١٨:١١:٠١١٨:٢٩:٠٤٢٣:٢٣:٠١
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠٠٠٥:٥٨:٤٨١٢:٠٥:٠٢١٨:١١:٥١١٨:٢٩:٥٤٢٣:٢٢:٣٩
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٨٠٥:٥٧:٢٢١٢:٠٤:٤٤١٨:١٢:٤٠١٨:٣٠:٤٤٢٣:٢٢:١٨
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣١:٥٦٠٥:٥٥:٥٧١٢:٠٤:٢٦١٨:١٣:٣٠١٨:٣١:٣٥٢٣:٢١:٥٦
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٣٠٥:٥٤:٣١١٢:٠٤:٠٨١٨:١٤:١٩١٨:٣٢:٢٥٢٣:٢١:٣٥
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٠٠٥:٥٣:٠٥١٢:٠٣:٥٠١٨:١٥:٠٩١٨:٣٣:١٥٢٣:٢١:١٣
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٦٠٥:٥١:٤٠١٢:٠٣:٣٢١٨:١٥:٥٨١٨:٣٤:٠٥٢٣:٢٠:٥٠
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٣٠٥:٥٠:١٤١٢:٠٣:١٤١٨:١٦:٤٧١٨:٣٤:٥٥٢٣:٢٠:٢٨
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٩٠٥:٤٨:٤٩١٢:٠٢:٥٦١٨:١٧:٣٧١٨:٣٥:٤٥٢٣:٢٠:٠٥
١١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣٤٠٥:٤٧:٢٤١٢:٠٢:٣٨١٨:١٨:٢٦١٨:٣٦:٣٦٢٣:١٩:٤٣
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٠٠٥:٤٥:٥٩١٢:٠٢:٢٠١٨:١٩:١٥١٨:٣٧:٢٦٢٣:١٩:٢٠
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٥٠٥:٤٤:٣٤١٢:٠٢:٠٢١٨:٢٠:٠٤١٨:٣٨:١٦٢٣:١٨:٥٧
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:١٧:٥٠٠٥:٤٣:٠٩١٢:٠١:٤٤١٨:٢٠:٥٣١٨:٣٩:٠٧٢٣:١٨:٣٤
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:١٦:١٥٠٥:٤١:٤٥١٢:٠١:٢٧١٨:٢١:٤٢١٨:٣٩:٥٧٢٣:١٨:١١
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:١٤:٤٠٠٥:٤٠:٢١١٢:٠١:١٠١٨:٢٢:٣١١٨:٤٠:٤٨٢٣:١٧:٤٨
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:١٣:٠٥٠٥:٣٨:٥٧١٢:٠٠:٥٢١٨:٢٣:٢٠١٨:٤١:٣٨٢٣:١٧:٢٥
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:١١:٣٠٠٥:٣٧:٣٤١٢:٠٠:٣٥١٨:٢٤:٠٩١٨:٤٢:٢٩٢٣:١٧:٠٢
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٠٩:٥٥٠٥:٣٦:١١١٢:٠٠:١٨١٨:٢٤:٥٩١٨:٤٣:٢٠٢٣:١٦:٣٩
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٠٨:١٩٠٥:٣٤:٤٩١٢:٠٠:٠٢١٨:٢٥:٤٨١٨:٤٤:١١٢٣:١٦:١٦
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٠٦:٤٤٠٥:٣٣:٢٧١١:٥٩:٤٦١٨:٢٦:٣٧١٨:٤٥:٠٢٢٣:١٥:٥٣
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٤:٠٥:٠٩٠٥:٣٢:٠٥١١:٥٩:٢٩١٨:٢٧:٢٦١٨:٤٥:٥٣٢٣:١٥:٣٠
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٠٣:٣٤٠٥:٣٠:٤٤١١:٥٩:١٤١٨:٢٨:١٥١٨:٤٦:٤٤٢٣:١٥:٠٨
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٠٢:٠٠٠٥:٢٩:٢٤١١:٥٨:٥٨١٨:٢٩:٠٥١٨:٤٧:٣٥٢٣:١٤:٤٥
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٠٠:٢٥٠٥:٢٨:٠٤١١:٥٨:٤٣١٨:٢٩:٥٤١٨:٤٨:٢٧٢٣:١٤:٢٣
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٣:٥٨:٥١٠٥:٢٦:٤٥١١:٥٨:٢٨١٨:٣٠:٤٤١٨:٤٩:١٨٢٣:١٤:٠٠
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٣:٥٧:١٧٠٥:٢٥:٢٦١١:٥٨:١٤١٨:٣١:٣٣١٨:٥٠:١٠٢٣:١٣:٣٨
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٣:٥٥:٤٣٠٥:٢٤:٠٨١١:٥٨:٠٠١٨:٣٢:٢٣١٨:٥١:٠٢٢٣:١٣:١٦
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٣:٥٤:١٠٠٥:٢٢:٥١١١:٥٧:٤٦١٨:٣٣:١٢١٨:٥١:٥٤٢٣:١٢:٥٤
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٣:٥٢:٣٧٠٥:٢١:٣٤١١:٥٧:٣٢١٨:٣٤:٠٢١٨:٥٢:٤٦٢٣:١٢:٣٣
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٣:٥١:٠٤٠٥:٢٠:١٨١١:٥٧:١٩١٨:٣٤:٥٢١٨:٥٣:٣٨٢٣:١٢:١٢

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر سلیمانیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر سلیمانیه شهر سلیمانیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر سلیمانیه شهر سلیمانیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سلیمانیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سلیمانیه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سلیمانیه

شهر سُلِیمانیّه (به کردی: Slêmanî سلێمانی، به عربی: السّلیمانیة) مرکز استان سلیمانیه عراق است. این شهر در شمال شرقی عراق، نزدیک به مرز ایران و در منطقه خودگردان کردستان قرار گرفته‌است. جمعیت آن ۱٬۷۰۰٬۰۰۰ نفر و زبان مردم آن کردی است. سلیمانیه کانون فرهنگی گویش سورانی زبان کردی در عراق به‌شمار می‌رود و از کانون‌های مهم اقتصادی در کردستان عراق است.

شهر سلیمانیه در ویکیپدیا

شهر سلیمانیه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سلیمانیه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سلیمانیه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سلیمانیه بر روی نقشه

شهر سلیمانیه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سلیمانیه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سلیمانیه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سلیمانیه
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر سلیمانیه + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر سلیمانیه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سلیمانیه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای عراق
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سلیمانیه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سلیمانیه رسیده اید.

جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ سلیمانیه دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق سلیمانیه
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سلیمانیه
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سلیمانیه
افق شرعی امروز فردا سلیمانیه دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق سلیمانیه
زمان پخش اذان آنلاین به افق سلیمانیه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سلیمانیه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سلیمانیه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٩ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو