جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر سلیمانیه

مرکزی سلیمانیه | سلیمانیه | عراق

اوقات شرعی امروز سلیمانیه

اذان صبح: ٠٣:٤٦:٢٦
طلوع آفتاب: ٠٥:١٦:٣٣
اذان ظهر: ١١:٥٦:٤٣
غروب آفتاب: ١٨:٣٧:٢٣
اذان مغرب: ١٨:٥٦:١٧
نیمه شب شرعی: ٢٣:١١:٠٩

دوشنبه ٠٣ اردیبهشت ١٤٠٣
١٣ شوال ١٤٤٥ قمری
٢٢ آوریل ٢٠٢٤ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سلیمانیه (شهرستان مرکزی سلیمانیه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٣ اردیبهشت ٠٣ شهر سلیمانیه)، ماه جاری (اوقات شرعی اردیبهشت ٠٣ شهر سلیمانیه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٣ شهر سلیمانیه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت شیخ بهایی

امام رضا (ع)
با عاقل مصاحبت كن هر چند كریم نباشد و از عقلش بهره‌ور شو و از خُلق بدش احتراز كن و با كریم مصاحبت كن هر چند عاقل نباشد كه به عقل خود از كرم او منتفع می‌شوی و بگریز نهایت گریختن از احمقی كه بخیل باشد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سلیمانیه

اوقات شرعی اردیبهشت ٠٣ | اوقات شرعی آوریل ٢٤ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٥ | + اوقات شرعی رمضان ٣

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سلیمانیه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سلیمانیه ١٤٠٣ - ٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی

برابر با سال ١٤٤٦ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٣ شهر سلیمانیه (سال ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ١٢ اسفند ١٤٠٣ | ٠٢ مارس ٢٠٢٥
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٤ روز
تاریخ عید فطر: ١١ فروردین ١٤٠٤ | ٣١ مارس ٢٠٢٥ (اول شوال ١٤٤٦)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سلیمانیه ٠٣ - ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان سلیمانیه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٣/١٢/١٢٠٥:٠٣:٤٤٠٦:٢٦:٤٩١٢:١٠:٢١١٧:٥٤:٢٧١٨:١٢:٣٦٢٣:٢٨:٢٧
٠٢ رمضان | ٠٣/١٢/١٣٠٥:٠٢:٢٧٠٦:٢٥:٣٠١٢:١٠:٠٩١٧:٥٥:٢١١٨:١٣:٢٩٢٣:٢٨:١٥
٠٣ رمضان | ٠٣/١٢/١٤٠٥:٠١:٠٨٠٦:٢٤:١١١٢:٠٩:٥٦١٧:٥٦:١٥١٨:١٤:٢٢٢٣:٢٨:٠٢
٠٤ رمضان | ٠٣/١٢/١٥٠٤:٥٩:٤٩٠٦:٢٢:٥٠١٢:٠٩:٤٣١٧:٥٧:٠٨١٨:١٥:١٥٢٣:٢٧:٤٨
٠٥ رمضان | ٠٣/١٢/١٦٠٤:٥٨:٢٨٠٦:٢١:٣٠١٢:٠٩:٢٩١٧:٥٨:٠١١٨:١٦:٠٧٢٣:٢٧:٣٤
٠٦ رمضان | ٠٣/١٢/١٧٠٤:٥٧:٠٧٠٦:٢٠:٠٨١٢:٠٩:١٥١٧:٥٨:٥٤١٨:١٦:٥٩٢٣:٢٧:٢٠
٠٧ رمضان | ٠٣/١٢/١٨٠٤:٥٥:٤٥٠٦:١٨:٤٧١٢:٠٩:٠٠١٧:٥٩:٤٧١٨:١٧:٥١٢٣:٢٧:٠٤
٠٨ رمضان | ٠٣/١٢/١٩٠٤:٥٤:٢٢٠٦:١٧:٢٤١٢:٠٨:٤٥١٨:٠٠:٣٩١٨:١٨:٤٣٢٣:٢٦:٤٩
٠٩ رمضان | ٠٣/١٢/٢٠٠٤:٥٢:٥٨٠٦:١٦:٠٢١٢:٠٨:٣٠١٨:٠١:٣١١٨:١٩:٣٤٢٣:٢٦:٣٣
١٠ رمضان | ٠٣/١٢/٢١٠٤:٥١:٣٤٠٦:١٤:٣٩١٢:٠٨:١٤١٨:٠٢:٢٣١٨:٢٠:٢٦٢٣:٢٦:١٦
١١ رمضان | ٠٣/١٢/٢٢٠٤:٥٠:٠٨٠٦:١٣:١٥١٢:٠٧:٥٨١٨:٠٣:١٥١٨:٢١:١٧٢٣:٢٥:٥٩
١٢ رمضان | ٠٣/١٢/٢٣٠٤:٤٨:٤٢٠٦:١١:٥١١٢:٠٧:٤٢١٨:٠٤:٠٦١٨:٢٢:٠٨٢٣:٢٥:٤١
١٣ رمضان | ٠٣/١٢/٢٤٠٤:٤٧:١٥٠٦:١٠:٢٧١٢:٠٧:٢٥١٨:٠٤:٥٧١٨:٢٢:٥٩٢٣:٢٥:٢٣
١٤ رمضان | ٠٣/١٢/٢٥٠٤:٤٥:٤٨٠٦:٠٩:٠٣١٢:٠٧:٠٩١٨:٠٥:٤٨١٨:٢٣:٥٠٢٣:٢٥:٠٤
١٥ رمضان | ٠٣/١٢/٢٦٠٤:٤٤:٢٠٠٦:٠٧:٣٨١٢:٠٦:٥٢١٨:٠٦:٣٩١٨:٢٤:٤١٢٣:٢٤:٤٥
١٦ رمضان | ٠٣/١٢/٢٧٠٤:٤٢:٥١٠٦:٠٦:١٣١٢:٠٦:٣٤١٨:٠٧:٣٠١٨:٢٥:٣١٢٣:٢٤:٢٦
١٧ رمضان | ٠٣/١٢/٢٨٠٤:٤١:٢٢٠٦:٠٤:٤٨١٢:٠٦:١٧١٨:٠٨:٢٠١٨:٢٦:٢٢٢٣:٢٤:٠٦
١٨ رمضان | ٠٣/١٢/٢٩٠٤:٣٩:٥٢٠٦:٠٣:٢٣١٢:٠٥:٥٩١٨:٠٩:١٠١٨:٢٧:١٢٢٣:٢٣:٤٦
١٩ رمضان | ٠٣/١٢/٣٠٠٤:٣٨:٢٢٠٦:٠١:٥٧١٢:٠٥:٤٢١٨:١٠:٠٠١٨:٢٨:٠٣٢٣:٢٣:٢٦
٢٠ رمضان | ٠٤/٠١/٠١٠٤:٣٦:٥١٠٦:٠٠:٣١١٢:٠٥:٢٤١٨:١٠:٥٠١٨:٢٨:٥٣٢٣:٢٣:٠٥
٢١ رمضان | ٠٤/٠١/٠٢٠٤:٣٥:١٩٠٥:٥٩:٠٦١٢:٠٥:٠٦١٨:١١:٤٠١٨:٢٩:٤٣٢٣:٢٢:٤٤
٢٢ رمضان | ٠٤/٠١/٠٣٠٤:٣٣:٤٧٠٥:٥٧:٤٠١٢:٠٤:٤٨١٨:١٢:٣٠١٨:٣٠:٣٤٢٣:٢٢:٢٣
٢٣ رمضان | ٠٤/٠١/٠٤٠٤:٣٢:١٥٠٥:٥٦:١٤١٢:٠٤:٣٠١٨:١٣:٢٠١٨:٣١:٢٤٢٣:٢٢:٠١
٢٤ رمضان | ٠٤/٠١/٠٥٠٤:٣٠:٤٢٠٥:٥٤:٤٩١٢:٠٤:١٢١٨:١٤:٠٩١٨:٣٢:١٤٢٣:٢١:٣٩
٢٥ رمضان | ٠٤/٠١/٠٦٠٤:٢٩:٠٩٠٥:٥٣:٢٣١٢:٠٣:٥٤١٨:١٤:٥٨١٨:٣٣:٠٤٢٣:٢١:١٧
٢٦ رمضان | ٠٤/٠١/٠٧٠٤:٢٧:٣٦٠٥:٥١:٥٨١٢:٠٣:٣٦١٨:١٥:٤٨١٨:٣٣:٥٤٢٣:٢٠:٥٥
٢٧ رمضان | ٠٤/٠١/٠٨٠٤:٢٦:٠٢٠٥:٥٠:٣٢١٢:٠٣:١٨١٨:١٦:٣٧١٨:٣٤:٤٥٢٣:٢٠:٣٣
٢٨ رمضان | ٠٤/٠١/٠٩٠٤:٢٤:٢٨٠٥:٤٩:٠٧١٢:٠٣:٠٠١٨:١٧:٢٦١٨:٣٥:٣٥٢٣:٢٠:١٠
٢٩ رمضان | ٠٤/٠١/١٠٠٤:٢٢:٥٤٠٥:٤٧:٤١١٢:٠٢:٤٢١٨:١٨:١٥١٨:٣٦:٢٥٢٣:١٩:٤٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٣ - ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری شهر سلیمانیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٣ - ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری شهر سلیمانیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٣ - ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری شهر سلیمانیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سلیمانیه

اوقات شرعی شوال ١٤٤٥ قمری شهر سلیمانیه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٥ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر سلیمانیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سلیمانیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٥ قمری شهر سلیمانیه

ذیقعده
شوال ١٤٤٥ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٥ هـ.ق
شهر سلیمانیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٥ هـ.ق شهر سلیمانیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٥ هـ.ق شهر سلیمانیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سلیمانیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سلیمانیه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٤
سال ١٤٤٥ هـ.ق
١٤٤٦

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ میلادی شهر سلیمانیه

در این قسمت جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ م شهر سلیمانیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سلیمانیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ میلادی شهر سلیمانیه

می
آوریل ٢٠٢٤ م
مارس

دانلود اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ شهر سلیمانیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ میلادی شهر سلیمانیه شهر سلیمانیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ میلادی شهر سلیمانیه شهر سلیمانیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر سلیمانیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سلیمانیه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٣
سال ٢٠٢٤ م
٢٠٢٥

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ شمسی شهر سلیمانیه

در این قسمت جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ هـ.ش شهر سلیمانیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سلیمانیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ شمسی شهر سلیمانیه

خرداد
اردیبهشت ١٤٠٣ هـ.ش
فروردین
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٩:٢٩٠٥:١٩:٠١١١:٥٧:٠٧١٨:٣٥:٤٣١٨:٥٤:٣٢٢٣:١١:٥٠
٠٢ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٧:٥٧٠٥:١٧:٤٧١١:٥٦:٥٥١٨:٣٦:٣٣١٨:٥٥:٢٥٢٣:١١:٣٠
٠٣ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٦:٢٦٠٥:١٦:٣٣١١:٥٦:٤٣١٨:٣٧:٢٣١٨:٥٦:١٧٢٣:١١:٠٩
٠٤ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٤:٥٥٠٥:١٥:٢١١١:٥٦:٣٢١٨:٣٨:١٣١٨:٥٧:١٠٢٣:١٠:٤٩
٠٥ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٣:٢٥٠٥:١٤:٠٩١١:٥٦:٢١١٨:٣٩:٠٣١٨:٥٨:٠٢٢٣:١٠:٢٩
٠٦ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤١:٥٦٠٥:١٢:٥٨١١:٥٦:١١١٨:٣٩:٥٣١٨:٥٨:٥٥٢٣:١٠:١٠
٠٧ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٠:٢٧٠٥:١١:٤٩١١:٥٦:٠١١٨:٤٠:٤٣١٨:٥٩:٤٨٢٣:٠٩:٥١
٠٨ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٨:٥٩٠٥:١٠:٤٠١١:٥٥:٥٢١٨:٤١:٣٣١٩:٠٠:٤١٢٣:٠٩:٣٢
٠٩ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٧:٣١٠٥:٠٩:٣٢١١:٥٥:٤٣١٨:٤٢:٢٤١٩:٠١:٣٤٢٣:٠٩:١٤
١٠ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٦:٠٥٠٥:٠٨:٢٥١١:٥٥:٣٥١٨:٤٣:١٤١٩:٠٢:٢٧٢٣:٠٨:٥٦
١١ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٤:٣٩٠٥:٠٧:١٩١١:٥٥:٢٧١٨:٤٤:٠٤١٩:٠٣:٢٠٢٣:٠٨:٣٩
١٢ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٣:١٤٠٥:٠٦:١٥١١:٥٥:٢٠١٨:٤٤:٥٤١٩:٠٤:١٣٢٣:٠٨:٢٢
١٣ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣١:٥٠٠٥:٠٥:١١١١:٥٥:١٣١٨:٤٥:٤٤١٩:٠٥:٠٦٢٣:٠٨:٠٥
١٤ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٠:٢٧٠٥:٠٤:٠٩١١:٥٥:٠٧١٨:٤٦:٣٤١٩:٠٥:٥٩٢٣:٠٧:٤٩
١٥ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٩:٠٥٠٥:٠٣:٠٨١١:٥٥:٠٢١٨:٤٧:٢٤١٩:٠٦:٥٢٢٣:٠٧:٣٤
١٦ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٧:٤٤٠٥:٠٢:٠٨١١:٥٤:٥٧١٨:٤٨:١٣١٩:٠٧:٤٤٢٣:٠٧:١٨
١٧ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٦:٢٤٠٥:٠١:٠٩١١:٥٤:٥٢١٨:٤٩:٠٣١٩:٠٨:٣٧٢٣:٠٧:٠٤
١٨ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٥:٠٥٠٥:٠٠:١١١١:٥٤:٤٩١٨:٤٩:٥٣١٩:٠٩:٣٠٢٣:٠٦:٥٠
١٩ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٣:٤٧٠٤:٥٩:١٥١١:٥٤:٤٥١٨:٥٠:٤٢١٩:١٠:٢٢٢٣:٠٦:٣٦
٢٠ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٢:٣٠٠٤:٥٨:٢٠١١:٥٤:٤٣١٨:٥١:٣١١٩:١١:١٥٢٣:٠٦:٢٣
٢١ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢١:١٥٠٤:٥٧:٢٦١١:٥٤:٤٠١٨:٥٢:٢٠١٩:١٢:٠٧٢٣:٠٦:١١
٢٢ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٠:٠١٠٤:٥٦:٣٤١١:٥٤:٣٩١٨:٥٣:٠٩١٩:١٢:٥٩٢٣:٠٥:٥٩
٢٣ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:١٨:٤٩٠٤:٥٥:٤٣١١:٥٤:٣٨١٨:٥٣:٥٨١٩:١٣:٥٠٢٣:٠٥:٤٨
٢٤ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:١٧:٣٧٠٤:٥٤:٥٣١١:٥٤:٣٨١٨:٥٤:٤٦١٩:١٤:٤٢٢٣:٠٥:٣٧
٢٥ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:١٦:٢٨٠٤:٥٤:٠٥١١:٥٤:٣٨١٨:٥٥:٣٤١٩:١٥:٣٣٢٣:٠٥:٢٧
٢٦ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:١٥:١٩٠٤:٥٣:١٨١١:٥٤:٣٨١٨:٥٦:٢٢١٩:١٦:٢٤٢٣:٠٥:١٧
٢٧ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:١٤:١٣٠٤:٥٢:٣٣١١:٥٤:٤٠١٨:٥٧:٠٩١٩:١٧:١٤٢٣:٠٥:٠٨
٢٨ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:١٣:٠٧٠٤:٥١:٤٩١١:٥٤:٤٢١٨:٥٧:٥٦١٩:١٨:٠٤٢٣:٠٥:٠٠
٢٩ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:١٢:٠٤٠٤:٥١:٠٧١١:٥٤:٤٤١٨:٥٨:٤٣١٩:١٨:٥٤٢٣:٠٤:٥٢
٣٠ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:١١:٠٢٠٤:٥٠:٢٦١١:٥٤:٤٧١٨:٥٩:٢٩١٩:١٩:٤٣٢٣:٠٤:٤٥
٣١ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:١٠:٠٢٠٤:٤٩:٤٧١١:٥٤:٥٠١٩:٠٠:١٥١٩:٢٠:٣١٢٣:٠٤:٣٩

دانلود اوقات شرعی اردیبهشت ٠٣ - ١٤٠٣ شهر سلیمانیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ شمسی شهر سلیمانیه شهر سلیمانیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ شمسی شهر سلیمانیه شهر سلیمانیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سلیمانیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سلیمانیه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٤٠٢
سال ١٤٠٣ هـ.ش
١٤٠٤

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سلیمانیه

شهر سُلِیمانیّه (به کردی: Slêmanî سلێمانی، به عربی: السّلیمانیة) مرکز استان سلیمانیه عراق است. این شهر در شمال شرقی عراق، نزدیک به مرز ایران و در منطقه خودگردان کردستان قرار گرفته‌است. جمعیت آن ۱٬۷۰۰٬۰۰۰ نفر و زبان مردم آن کردی است. سلیمانیه کانون فرهنگی گویش سورانی زبان کردی در عراق به‌شمار می‌رود و از کانون‌های مهم اقتصادی در کردستان عراق است.

شهر سلیمانیه در ویکیپدیا

شهر سلیمانیه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سلیمانیه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سلیمانیه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سلیمانیه بر روی نقشه

شهر سلیمانیه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سلیمانیه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سلیمانیه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سلیمانیه
اوقات شرعی اردیبهشت ٠٣ شهر سلیمانیه + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٥ شهر سلیمانیه + دانلود
اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ شهر سلیمانیه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٣ شهر سلیمانیه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢٥ شهر سلیمانیه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای عراق
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سلیمانیه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سلیمانیه رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سلیمانیه ماه رمضان ٣ / ١٤٠٣
زمان پخش اذان زنده به افق سلیمانیه
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سلیمانیه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سلیمانیه ماه رمضان ٣ / ١٤٠٣
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سلیمانیه
افق شرعی ماه رمضان ٣ / ١٤٠٣ سلیمانیه دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا سلیمانیه دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق سلیمانیه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سلیمانیه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٩ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه تهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو