جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر سلیمانیه

مرکزی سلیمانیه | سلیمانیه | عراق

اوقات شرعی امروز سلیمانیه

اذان صبح: ٠٣:٠٦:٤٣
طلوع آفتاب: ٠٤:٥٠:٤٢
اذان ظهر: ١٢:٠٣:٣٤
غروب آفتاب: ١٩:١٦:١٤
اذان مغرب: ١٩:٣٧:٠٣
نیمه شب شرعی: ٢٣:١١:٥٤

پنج شنبه ١٩ تیر ١٣٩٩
١٧ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٩ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سلیمانیه (شهرستان مرکزی سلیمانیه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٩ تیر ٩٩ شهر سلیمانیه)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر سلیمانیه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سلیمانیه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

مارك تواین
انسان تنها حیوانی است كه چهره اش از شرم سرخ می شود و یا باید بشود.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سلیمانیه

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سلیمانیه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سلیمانیه ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر سلیمانیه (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سلیمانیه ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان سلیمانیه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٣:٥٩:١٤٠٥:٢٧:٠٤١١:٥٨:٣٢١٨:٣٠:٣٢١٨:٤٩:٠٦٢٣:١٤:٠٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٣:٥٧:٤٠٠٥:٢٥:٤٥١١:٥٨:١٧١٨:٣١:٢١١٨:٤٩:٥٨٢٣:١٣:٤٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٣:٥٦:٠٦٠٥:٢٤:٢٧١١:٥٨:٠٣١٨:٣٢:١١١٨:٥٠:٤٩٢٣:١٣:٢٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٣:٥٤:٣٢٠٥:٢٣:٠٩١١:٥٧:٤٩١٨:٣٣:٠١١٨:٥١:٤١٢٣:١٣:٠٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٣:٥٢:٥٩٠٥:٢١:٥٣١١:٥٧:٣٦١٨:٣٣:٥٠١٨:٥٢:٣٣٢٣:١٢:٣٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٣:٥١:٢٦٠٥:٢٠:٣٧١١:٥٧:٢٣١٨:٣٤:٤٠١٨:٥٣:٢٥٢٣:١٢:١٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٣:٤٩:٥٤٠٥:١٩:٢١١١:٥٧:١٠١٨:٣٥:٣٠١٨:٥٤:١٨٢٣:١١:٥٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٣:٤٨:٢٢٠٥:١٨:٠٧١١:٥٦:٥٨١٨:٣٦:٢٠١٨:٥٥:١٠٢٣:١١:٣٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٣:٤٦:٥١٠٥:١٦:٥٣١١:٥٦:٤٦١٨:٣٧:٠٩١٨:٥٦:٠٣٢٣:١١:١٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٣:٤٥:٢٠٠٥:١٥:٤٠١١:٥٦:٣٥١٨:٣٧:٥٩١٨:٥٦:٥٥٢٣:١٠:٥٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٣:٤٣:٥٠٠٥:١٤:٢٩١١:٥٦:٢٤١٨:٣٨:٤٩١٨:٥٧:٤٨٢٣:١٠:٣٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٣:٤٢:٢٠٠٥:١٣:١٨١١:٥٦:١٣١٨:٣٩:٣٩١٨:٥٨:٤١٢٣:١٠:١٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٣:٤٠:٥١٠٥:١٢:٠٧١١:٥٦:٠٤١٨:٤٠:٢٩١٨:٥٩:٣٣٢٣:٠٩:٥٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٣:٣٩:٢٣٠٥:١٠:٥٨١١:٥٥:٥٤١٨:٤١:٢٠١٩:٠٠:٢٦٢٣:٠٩:٣٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٣:٣٧:٥٥٠٥:٠٩:٥٠١١:٥٥:٤٥١٨:٤٢:١٠١٩:٠١:١٩٢٣:٠٩:١٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٣:٣٦:٢٨٠٥:٠٨:٤٣١١:٥٥:٣٧١٨:٤٣:٠٠١٩:٠٢:١٢٢٣:٠٩:٠١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٣:٣٥:٠٢٠٥:٠٧:٣٧١١:٥٥:٢٩١٨:٤٣:٥٠١٩:٠٣:٠٥٢٣:٠٨:٤٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٣:٣٣:٣٧٠٥:٠٦:٣٢١١:٥٥:٢٢١٨:٤٤:٤٠١٩:٠٣:٥٨٢٣:٠٨:٢٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٣:٣٢:١٣٠٥:٠٥:٢٨١١:٥٥:١٥١٨:٤٥:٣٠١٩:٠٤:٥١٢٣:٠٨:٠٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٣:٣٠:٤٩٠٥:٠٤:٢٦١١:٥٥:٠٩١٨:٤٦:٢٠١٩:٠٥:٤٤٢٣:٠٧:٥٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٣:٢٩:٢٧٠٥:٠٣:٢٤١١:٥٥:٠٣١٨:٤٧:١٠١٩:٠٦:٣٧٢٣:٠٧:٣٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٣:٢٨:٠٥٠٥:٠٢:٢٤١١:٥٤:٥٨١٨:٤٧:٥٩١٩:٠٧:٣٠٢٣:٠٧:٢٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٣:٢٦:٤٥٠٥:٠١:٢٥١١:٥٤:٥٣١٨:٤٨:٤٩١٩:٠٨:٢٢٢٣:٠٧:٠٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٣:٢٥:٢٦٠٥:٠٠:٢٧١١:٥٤:٤٩١٨:٤٩:٣٩١٩:٠٩:١٥٢٣:٠٦:٥٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٣:٢٤:٠٨٠٤:٥٩:٣٠١١:٥٤:٤٦١٨:٥٠:٢٨١٩:١٠:٠٨٢٣:٠٦:٤٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٣:٢٢:٥١٠٤:٥٨:٣٥١١:٥٤:٤٣١٨:٥١:١٧١٩:١١:٠٠٢٣:٠٦:٢٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٣:٢١:٣٥٠٤:٥٧:٤٠١١:٥٤:٤١١٨:٥٢:٠٧١٩:١١:٥٢٢٣:٠٦:١٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٢٠:٢١٠٤:٥٦:٤٨١١:٥٤:٣٩١٨:٥٢:٥٥١٩:١٢:٤٤٢٣:٠٦:٠٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:١٩:٠٨٠٤:٥٥:٥٦١١:٥٤:٣٨١٨:٥٣:٤٤١٩:١٣:٣٦٢٣:٠٥:٥٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سلیمانیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سلیمانیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سلیمانیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سلیمانیه

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر سلیمانیه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر سلیمانیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سلیمانیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر سلیمانیه

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر سلیمانیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر سلیمانیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر سلیمانیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سلیمانیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سلیمانیه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر سلیمانیه

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر سلیمانیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سلیمانیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر سلیمانیه

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر سلیمانیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر سلیمانیه شهر سلیمانیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر سلیمانیه شهر سلیمانیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر سلیمانیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سلیمانیه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر سلیمانیه

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر سلیمانیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سلیمانیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر سلیمانیه

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٢:٥٦:٥٠٠٤:٤٣:١٢١٢:٠٠:٠٩١٩:١٧:٠٦١٩:٣٨:١٥٢٣:٠٧:٠٥
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٢:٥٧:٠٥٠٤:٤٣:٢٦١٢:٠٠:٢٢١٩:١٧:١٧١٩:٣٨:٢٦٢٣:٠٧:١٩
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٢:٥٧:٢٢٠٤:٤٣:٤٢١٢:٠٠:٣٥١٩:١٧:٢٦١٩:٣٨:٣٥٢٣:٠٧:٣٤
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٢:٥٧:٤١٠٤:٤٣:٥٩١٢:٠٠:٤٨١٩:١٧:٣٤١٩:٣٨:٤٣٢٣:٠٧:٤٩
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٢:٥٨:٠٣٠٤:٤٤:١٧١٢:٠١:٠١١٩:١٧:٤١١٩:٣٨:٤٩٢٣:٠٨:٠٤
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٢:٥٨:٢٧٠٤:٤٤:٣٧١٢:٠١:١٣١٩:١٧:٤٦١٩:٣٨:٥٣٢٣:٠٨:١٩
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٢:٥٨:٥٣٠٤:٤٤:٥٨١٢:٠١:٢٦١٩:١٧:٤٩١٩:٣٨:٥٥٢٣:٠٨:٣٥
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٢:٥٩:٢٢٠٤:٤٥:٢٠١٢:٠١:٣٨١٩:١٧:٥٠١٩:٣٨:٥٦٢٣:٠٨:٥١
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٢:٥٩:٥٢٠٤:٤٥:٤٤١٢:٠١:٥٠١٩:١٧:٥٠١٩:٣٨:٥٤٢٣:٠٩:٠٧
١٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٠٠:٢٥٠٤:٤٦:٠٨١٢:٠٢:٠٢١٩:١٧:٤٨١٩:٣٨:٥١٢٣:٠٩:٢٤
١١ تیر ١٣٩٩٠٣:٠٠:٥٩٠٤:٤٦:٣٥١٢:٠٢:١٣١٩:١٧:٤٤١٩:٣٨:٤٧٢٣:٠٩:٤٠
١٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٠١:٣٦٠٤:٤٧:٠٢١٢:٠٢:٢٥١٩:١٧:٣٩١٩:٣٨:٤٠٢٣:٠٩:٥٧
١٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٠٢:١٥٠٤:٤٧:٣٠١٢:٠٢:٣٦١٩:١٧:٣٢١٩:٣٨:٣١٢٣:١٠:١٤
١٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٠٢:٥٥٠٤:٤٧:٥٩١٢:٠٢:٤٦١٩:١٧:٢٣١٩:٣٨:٢١٢٣:١٠:٣٠
١٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٠٣:٣٧٠٤:٤٨:٣٠١٢:٠٢:٥٧١٩:١٧:١٣١٩:٣٨:٠٩٢٣:١٠:٤٧
١٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٠٤:٢١٠٤:٤٩:٠١١٢:٠٣:٠٧١٩:١٧:٠١١٩:٣٧:٥٥٢٣:١١:٠٤
١٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٠٥:٠٧٠٤:٤٩:٣٤١٢:٠٣:١٦١٩:١٦:٤٧١٩:٣٧:٣٩٢٣:١١:٢١
١٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٠٥:٥٤٠٤:٥٠:٠٧١٢:٠٣:٢٦١٩:١٦:٣١١٩:٣٧:٢٢٢٣:١١:٣٧
١٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٠٦:٤٣٠٤:٥٠:٤٢١٢:٠٣:٣٤١٩:١٦:١٤١٩:٣٧:٠٣٢٣:١١:٥٤
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٠٧:٣٤٠٤:٥١:١٧١٢:٠٣:٤٣١٩:١٥:٥٥١٩:٣٦:٤١٢٣:١٢:١٠
٢١ تیر ١٣٩٩٠٣:٠٨:٢٦٠٤:٥١:٥٣١٢:٠٣:٥١١٩:١٥:٣٤١٩:٣٦:١٨٢٣:١٢:٢٧
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٠٩:١٩٠٤:٥٢:٣٠١٢:٠٣:٥٨١٩:١٥:١٢١٩:٣٥:٥٤٢٣:١٢:٤٣
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٣:١٠:١٣٠٤:٥٣:٠٨١٢:٠٤:٠٥١٩:١٤:٤٨١٩:٣٥:٢٧٢٣:١٢:٥٨
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٣:١١:٠٩٠٤:٥٣:٤٦١٢:٠٤:١٢١٩:١٤:٢٢١٩:٣٤:٥٩٢٣:١٣:١٤
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٣:١٢:٠٦٠٤:٥٤:٢٥١٢:٠٤:١٨١٩:١٣:٥٤١٩:٣٤:٢٩٢٣:١٣:٢٩
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٣:١٣:٠٤٠٤:٥٥:٠٥١٢:٠٤:٢٤١٩:١٣:٢٥١٩:٣٣:٥٧٢٣:١٣:٤٤
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٣:١٤:٠٣٠٤:٥٥:٤٥١٢:٠٤:٢٩١٩:١٢:٥٤١٩:٣٣:٢٤٢٣:١٣:٥٩
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٣:١٥:٠٣٠٤:٥٦:٢٦١٢:٠٤:٣٣١٩:١٢:٢١١٩:٣٢:٤٨٢٣:١٤:١٣
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٣:١٦:٠٤٠٤:٥٧:٠٨١٢:٠٤:٣٧١٩:١١:٤٧١٩:٣٢:١١٢٣:١٤:٢٧
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٣:١٧:٠٦٠٤:٥٧:٥٠١٢:٠٤:٤١١٩:١١:١١١٩:٣١:٣٣٢٣:١٤:٤٠
٣١ تیر ١٣٩٩٠٣:١٨:٠٩٠٤:٥٨:٣٢١٢:٠٤:٤٣١٩:١٠:٣٤١٩:٣٠:٥٣٢٣:١٤:٥٣

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر سلیمانیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر سلیمانیه شهر سلیمانیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر سلیمانیه شهر سلیمانیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سلیمانیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سلیمانیه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سلیمانیه

شهر سُلِیمانیّه (به کردی: Slêmanî سلێمانی، به عربی: السّلیمانیة) مرکز استان سلیمانیه عراق است. این شهر در شمال شرقی عراق، نزدیک به مرز ایران و در منطقه خودگردان کردستان قرار گرفته‌است. جمعیت آن ۱٬۷۰۰٬۰۰۰ نفر و زبان مردم آن کردی است. سلیمانیه کانون فرهنگی گویش سورانی زبان کردی در عراق به‌شمار می‌رود و از کانون‌های مهم اقتصادی در کردستان عراق است.

شهر سلیمانیه در ویکیپدیا

شهر سلیمانیه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سلیمانیه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سلیمانیه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سلیمانیه بر روی نقشه

شهر سلیمانیه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سلیمانیه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سلیمانیه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سلیمانیه
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر سلیمانیه + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر سلیمانیه + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر سلیمانیه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سلیمانیه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر سلیمانیه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای عراق
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سلیمانیه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سلیمانیه رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق سلیمانیه
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ سلیمانیه دانلود pdf
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ سلیمانیه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سلیمانیه
افق شرعی امروز فردا سلیمانیه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ سلیمانیه دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق سلیمانیه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ سلیمانیه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سلیمانیه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٩ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو