جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر سلیمانیه

مرکزی سلیمانیه | سلیمانیه | عراق

اوقات شرعی امروز سلیمانیه

اذان صبح: ٠٤:٢٩:٣١
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٢:٤٥
اذان ظهر: ١١:٤٨:٠٣
غروب آفتاب: ١٧:٤٢:٤٧
اذان مغرب: ١٨:٠٠:٥٠
نیمه شب شرعی: ٢٣:٠٦:٣٤

یکشنبه ٠٩ مهر ١٤٠٢
١٥ ربیع الاول ١٤٤٥ قمری
٠١ اکتبر ٢٠٢٣ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سلیمانیه (شهرستان مرکزی سلیمانیه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ مهر ٠٢ شهر سلیمانیه)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٠٢ شهر سلیمانیه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٢ شهر سلیمانیه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز همبستگی و همدردی با کودکان و نوجوانان فلسطینی
روز جهانی سالمندان

فلورانس اسكاول شین
هرچه بیشتر نفرت بورزید، بر دوام نفرت خود افزوده اید و در ذهن خود، شیاری از نفرت حك می كنید كه خود را در حالت همیشگی چهره تان نشان خواهد داد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سلیمانیه

اوقات شرعی مهر ٠٢ | اوقات شرعی اکتبر ٢٣ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٥ | + اوقات شرعی رمضان ٢

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سلیمانیه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سلیمانیه ١٤٠٢ - ٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی

برابر با سال ١٤٤٥ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٢ شهر سلیمانیه (سال ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی | ١٤٤٥ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: سه شنبه ٢٢ اسفند ١٤٠٢ | ١٢ مارس ٢٠٢٤
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ فروردین ١٤٠٣ | ١١ آوریل ٢٠٢٤ (اول شوال ١٤٤٥)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سلیمانیه ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی | ١٤٤٥ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان سلیمانیه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٢/١٢/٢٢٠٤:٤٩:٤٨٠٦:١٢:٥٥١٢:٠٧:٥٤١٨:٠٣:٢٧١٨:٢١:٣٠٢٣:٢٥:٥٤
٠٢ رمضان | ٠٢/١٢/٢٣٠٤:٤٨:٢١٠٦:١١:٣١١٢:٠٧:٣٨١٨:٠٤:١٩١٨:٢٢:٢١٢٣:٢٥:٣٧
٠٣ رمضان | ٠٢/١٢/٢٤٠٤:٤٦:٥٤٠٦:١٠:٠٧١٢:٠٧:٢١١٨:٠٥:١٠١٨:٢٣:١٢٢٣:٢٥:١٨
٠٤ رمضان | ٠٢/١٢/٢٥٠٤:٤٥:٢٧٠٦:٠٨:٤٢١٢:٠٧:٠٥١٨:٠٦:٠١١٨:٢٤:٠٢٢٣:٢٥:٠٠
٠٥ رمضان | ٠٢/١٢/٢٦٠٤:٤٣:٥٩٠٦:٠٧:١٧١٢:٠٦:٤٧١٨:٠٦:٥١١٨:٢٤:٥٣٢٣:٢٤:٤١
٠٦ رمضان | ٠٢/١٢/٢٧٠٤:٤٢:٣٠٠٦:٠٥:٥٢١٢:٠٦:٣٠١٨:٠٧:٤٢١٨:٢٥:٤٤٢٣:٢٤:٢١
٠٧ رمضان | ٠٢/١٢/٢٨٠٤:٤١:٠٠٠٦:٠٤:٢٧١٢:٠٦:١٣١٨:٠٨:٣٢١٨:٢٦:٣٤٢٣:٢٤:٠١
٠٨ رمضان | ٠٢/١٢/٢٩٠٤:٣٩:٣٠٠٦:٠٣:٠٢١٢:٠٥:٥٥١٨:٠٩:٢٣١٨:٢٧:٢٥٢٣:٢٣:٤١
٠٩ رمضان | ٠٣/٠١/٠١٠٤:٣٨:٠٠٠٦:٠١:٣٦١٢:٠٥:٣٨١٨:١٠:١٣١٨:٢٨:١٥٢٣:٢٣:٢١
١٠ رمضان | ٠٣/٠١/٠٢٠٤:٣٦:٢٩٠٦:٠٠:١١١٢:٠٥:٢٠١٨:١١:٠٣١٨:٢٩:٠٥٢٣:٢٣:٠٠
١١ رمضان | ٠٣/٠١/٠٣٠٤:٣٤:٥٧٠٥:٥٨:٤٥١٢:٠٥:٠٢١٨:١١:٥٢١٨:٢٩:٥٦٢٣:٢٢:٣٩
١٢ رمضان | ٠٣/٠١/٠٤٠٤:٣٣:٢٥٠٥:٥٧:١٩١٢:٠٤:٤٤١٨:١٢:٤٢١٨:٣٠:٤٦٢٣:٢٢:١٧
١٣ رمضان | ٠٣/٠١/٠٥٠٤:٣١:٥٣٠٥:٥٥:٥٤١٢:٠٤:٢٦١٨:١٣:٣٢١٨:٣١:٣٦٢٣:٢١:٥٦
١٤ رمضان | ٠٣/٠١/٠٦٠٤:٣٠:٢٠٠٥:٥٤:٢٨١٢:٠٤:٠٨١٨:١٤:٢١١٨:٣٢:٢٦٢٣:٢١:٣٤
١٥ رمضان | ٠٣/٠١/٠٧٠٤:٢٨:٤٧٠٥:٥٣:٠٢١٢:٠٣:٥٠١٨:١٥:١٠١٨:٣٣:١٦٢٣:٢١:١٢
١٦ رمضان | ٠٣/٠١/٠٨٠٤:٢٧:١٣٠٥:٥١:٣٧١٢:٠٣:٣١١٨:١٦:٠٠١٨:٣٤:٠٧٢٣:٢٠:٥٠
١٧ رمضان | ٠٣/٠١/٠٩٠٤:٢٥:٤٠٠٥:٥٠:١١١٢:٠٣:١٣١٨:١٦:٤٩١٨:٣٤:٥٧٢٣:٢٠:٢٧
١٨ رمضان | ٠٣/٠١/١٠٠٤:٢٤:٠٦٠٥:٤٨:٤٦١٢:٠٢:٥٥١٨:١٧:٣٨١٨:٣٥:٤٧٢٣:٢٠:٠٥
١٩ رمضان | ٠٣/٠١/١١٠٤:٢٢:٣١٠٥:٤٧:٢١١٢:٠٢:٣٧١٨:١٨:٢٧١٨:٣٦:٣٧٢٣:١٩:٤٢
٢٠ رمضان | ٠٣/٠١/١٢٠٤:٢٠:٥٧٠٥:٤٥:٥٦١٢:٠٢:١٩١٨:١٩:١٦١٨:٣٧:٢٧٢٣:١٩:١٩
٢١ رمضان | ٠٣/٠١/١٣٠٤:١٩:٢٢٠٥:٤٤:٣١١٢:٠٢:٠٢١٨:٢٠:٠٦١٨:٣٨:١٨٢٣:١٨:٥٦
٢٢ رمضان | ٠٣/٠١/١٤٠٤:١٧:٤٧٠٥:٤٣:٠٧١٢:٠١:٤٤١٨:٢٠:٥٥١٨:٣٩:٠٨٢٣:١٨:٣٣
٢٣ رمضان | ٠٣/٠١/١٥٠٤:١٦:١٢٠٥:٤١:٤٢١٢:٠١:٢٦١٨:٢١:٤٤١٨:٣٩:٥٩٢٣:١٨:١٠
٢٤ رمضان | ٠٣/٠١/١٦٠٤:١٤:٣٧٠٥:٤٠:١٨١٢:٠١:٠٩١٨:٢٢:٣٣١٨:٤٠:٤٩٢٣:١٧:٤٧
٢٥ رمضان | ٠٣/٠١/١٧٠٤:١٣:٠٢٠٥:٣٨:٥٥١٢:٠٠:٥٢١٨:٢٣:٢٢١٨:٤١:٤٠٢٣:١٧:٢٤
٢٦ رمضان | ٠٣/٠١/١٨٠٤:١١:٢٧٠٥:٣٧:٣٢١٢:٠٠:٣٥١٨:٢٤:١١١٨:٤٢:٣١٢٣:١٧:٠١
٢٧ رمضان | ٠٣/٠١/١٩٠٤:٠٩:٥٢٠٥:٣٦:٠٩١٢:٠٠:١٨١٨:٢٥:٠٠١٨:٤٣:٢١٢٣:١٦:٣٨
٢٨ رمضان | ٠٣/٠١/٢٠٠٤:٠٨:١٧٠٥:٣٤:٤٦١٢:٠٠:٠١١٨:٢٥:٤٩١٨:٤٤:١٢٢٣:١٦:١٥
٢٩ رمضان | ٠٣/٠١/٢١٠٤:٠٦:٤١٠٥:٣٣:٢٤١١:٥٩:٤٥١٨:٢٦:٣٩١٨:٤٥:٠٣٢٣:١٥:٥٣
٣٠ رمضان | ٠٣/٠١/٢٢٠٤:٠٥:٠٦٠٥:٣٢:٠٣١١:٥٩:٢٩١٨:٢٧:٢٨١٨:٤٥:٥٤٢٣:١٥:٣٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی | ١٤٤٥ قمری شهر سلیمانیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی | ١٤٤٥ قمری شهر سلیمانیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی | ١٤٤٥ قمری شهر سلیمانیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سلیمانیه

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٥ قمری شهر سلیمانیه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٥ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر سلیمانیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سلیمانیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٥ قمری شهر سلیمانیه

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٥ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٥ هـ.ق
شهر سلیمانیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٥ هـ.ق شهر سلیمانیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٥ هـ.ق شهر سلیمانیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سلیمانیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سلیمانیه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٤
سال ١٤٤٥ هـ.ق
١٤٤٦

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٣ میلادی شهر سلیمانیه

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٣ م شهر سلیمانیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سلیمانیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٣ میلادی شهر سلیمانیه

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٣ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٣ شهر سلیمانیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٣ میلادی شهر سلیمانیه شهر سلیمانیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٣ میلادی شهر سلیمانیه شهر سلیمانیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر سلیمانیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سلیمانیه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٢
سال ٢٠٢٣ م
٢٠٢٤

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٤٠٢ شمسی شهر سلیمانیه

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٤٠٢ هـ.ش شهر سلیمانیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سلیمانیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٤٠٢ شمسی شهر سلیمانیه

آبان
مهر ١٤٠٢ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٤٠٢٠٤:٢٢:٥١٠٥:٤٦:٣٤١١:٥٠:٤٦١٧:٥٤:٢٤١٨:١٢:٢٦٢٣:٠٩:٠٣
٠٢ مهر ١٤٠٢٠٤:٢٣:٤١٠٥:٤٧:٢٠١١:٥٠:٢٥١٧:٥٢:٥٦١٨:١٠:٥٨٢٣:٠٨:٤٤
٠٣ مهر ١٤٠٢٠٤:٢٤:٣٢٠٥:٤٨:٠٦١١:٥٠:٠٤١٧:٥١:٢٨١٨:٠٩:٣٠٢٣:٠٨:٢٥
٠٤ مهر ١٤٠٢٠٤:٢٥:٢٢٠٥:٤٨:٥٢١١:٤٩:٤٣١٧:٥٠:٠١١٨:٠٨:٠٣٢٣:٠٨:٠٧
٠٥ مهر ١٤٠٢٠٤:٢٦:١٢٠٥:٤٩:٣٨١١:٤٩:٢٢١٧:٤٨:٣٤١٨:٠٦:٣٥٢٣:٠٧:٤٨
٠٦ مهر ١٤٠٢٠٤:٢٧:٠٢٠٥:٥٠:٢٤١١:٤٩:٠٢١٧:٤٧:٠٧١٨:٠٥:٠٨٢٣:٠٧:٢٩
٠٧ مهر ١٤٠٢٠٤:٢٧:٥٢٠٥:٥١:١١١١:٤٨:٤٢١٧:٤٥:٤٠١٨:٠٣:٤٢٢٣:٠٧:١١
٠٨ مهر ١٤٠٢٠٤:٢٨:٤٢٠٥:٥١:٥٨١١:٤٨:٢٢١٧:٤٤:١٣١٨:٠٢:١٥٢٣:٠٦:٥٢
٠٩ مهر ١٤٠٢٠٤:٢٩:٣١٠٥:٥٢:٤٥١١:٤٨:٠٣١٧:٤٢:٤٧١٨:٠٠:٥٠٢٣:٠٦:٣٤
١٠ مهر ١٤٠٢٠٤:٣٠:٢٠٠٥:٥٣:٣٢١١:٤٧:٤٣١٧:٤١:٢١١٧:٥٩:٢٤٢٣:٠٦:١٥
١١ مهر ١٤٠٢٠٤:٣١:١٠٠٥:٥٤:١٩١١:٤٧:٢٤١٧:٣٩:٥٦١٧:٥٧:٥٩٢٣:٠٥:٥٧
١٢ مهر ١٤٠٢٠٤:٣١:٥٩٠٥:٥٥:٠٧١١:٤٧:٠٦١٧:٣٨:٣١١٧:٥٦:٣٥٢٣:٠٥:٣٩
١٣ مهر ١٤٠٢٠٤:٣٢:٤٨٠٥:٥٥:٥٥١١:٤٦:٤٧١٧:٣٧:٠٦١٧:٥٥:١١٢٣:٠٥:٢١
١٤ مهر ١٤٠٢٠٤:٣٣:٣٦٠٥:٥٦:٤٣١١:٤٦:٢٩١٧:٣٥:٤٢١٧:٥٣:٤٧٢٣:٠٥:٠٤
١٥ مهر ١٤٠٢٠٤:٣٤:٢٥٠٥:٥٧:٣٢١١:٤٦:١٢١٧:٣٤:١٨١٧:٥٢:٢٤٢٣:٠٤:٤٦
١٦ مهر ١٤٠٢٠٤:٣٥:١٤٠٥:٥٨:٢١١١:٤٥:٥٥١٧:٣٢:٥٥١٧:٥١:٠٢٢٣:٠٤:٢٩
١٧ مهر ١٤٠٢٠٤:٣٦:٠٣٠٥:٥٩:١٠١١:٤٥:٣٨١٧:٣١:٣٣١٧:٤٩:٤٠٢٣:٠٤:١٢
١٨ مهر ١٤٠٢٠٤:٣٦:٥١٠٥:٥٩:٥٩١١:٤٥:٢٢١٧:٣٠:١١١٧:٤٨:١٩٢٣:٠٣:٥٥
١٩ مهر ١٤٠٢٠٤:٣٧:٤٠٠٦:٠٠:٤٩١١:٤٥:٠٦١٧:٢٨:٤٩١٧:٤٦:٥٩٢٣:٠٣:٣٩
٢٠ مهر ١٤٠٢٠٤:٣٨:٢٩٠٦:٠١:٣٩١١:٤٤:٥٠١٧:٢٧:٢٩١٧:٤٥:٣٩٢٣:٠٣:٢٣
٢١ مهر ١٤٠٢٠٤:٣٩:١٧٠٦:٠٢:٣٠١١:٤٤:٣٥١٧:٢٦:٠٩١٧:٤٤:٢٠٢٣:٠٣:٠٧
٢٢ مهر ١٤٠٢٠٤:٤٠:٠٦٠٦:٠٣:٢١١١:٤٤:٢١١٧:٢٤:٤٩١٧:٤٣:٠٢٢٣:٠٢:٥٢
٢٣ مهر ١٤٠٢٠٤:٤٠:٥٥٠٦:٠٤:١٢١١:٤٤:٠٧١٧:٢٣:٣١١٧:٤١:٤٥٢٣:٠٢:٣٧
٢٤ مهر ١٤٠٢٠٤:٤١:٤٣٠٦:٠٥:٠٣١١:٤٣:٥٤١٧:٢٢:١٣١٧:٤٠:٢٨٢٣:٠٢:٢٢
٢٥ مهر ١٤٠٢٠٤:٤٢:٣٢٠٦:٠٥:٥٥١١:٤٣:٤١١٧:٢٠:٥٦١٧:٣٩:١٣٢٣:٠٢:٠٨
٢٦ مهر ١٤٠٢٠٤:٤٣:٢١٠٦:٠٦:٤٧١١:٤٣:٢٩١٧:١٩:٤٠١٧:٣٧:٥٨٢٣:٠١:٥٥
٢٧ مهر ١٤٠٢٠٤:٤٤:١٠٠٦:٠٧:٤٠١١:٤٣:١٨١٧:١٨:٢٤١٧:٣٦:٤٤٢٣:٠١:٤١
٢٨ مهر ١٤٠٢٠٤:٤٤:٥٩٠٦:٠٨:٣٣١١:٤٣:٠٧١٧:١٧:١٠١٧:٣٥:٣١٢٣:٠١:٢٩
٢٩ مهر ١٤٠٢٠٤:٤٥:٤٨٠٦:٠٩:٢٦١١:٤٢:٥٧١٧:١٥:٥٦١٧:٣٤:١٩٢٣:٠١:١٧
٣٠ مهر ١٤٠٢٠٤:٤٦:٣٧٠٦:١٠:١٩١١:٤٢:٤٧١٧:١٤:٤٤١٧:٣٣:٠٩٢٣:٠١:٠٥

دانلود اوقات شرعی مهر ٠٢ - ١٤٠٢ شهر سلیمانیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٤٠٢ شمسی شهر سلیمانیه شهر سلیمانیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٤٠٢ شمسی شهر سلیمانیه شهر سلیمانیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سلیمانیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سلیمانیه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٤٠١
سال ١٤٠٢ هـ.ش
١٤٠٣

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سلیمانیه

شهر سُلِیمانیّه (به کردی: Slêmanî سلێمانی، به عربی: السّلیمانیة) مرکز استان سلیمانیه عراق است. این شهر در شمال شرقی عراق، نزدیک به مرز ایران و در منطقه خودگردان کردستان قرار گرفته‌است. جمعیت آن ۱٬۷۰۰٬۰۰۰ نفر و زبان مردم آن کردی است. سلیمانیه کانون فرهنگی گویش سورانی زبان کردی در عراق به‌شمار می‌رود و از کانون‌های مهم اقتصادی در کردستان عراق است.

شهر سلیمانیه در ویکیپدیا

شهر سلیمانیه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سلیمانیه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سلیمانیه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سلیمانیه بر روی نقشه

شهر سلیمانیه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سلیمانیه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سلیمانیه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سلیمانیه
اوقات شرعی مهر ٠٢ شهر سلیمانیه + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٥ شهر سلیمانیه + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٣ شهر سلیمانیه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢ شهر سلیمانیه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢٤ شهر سلیمانیه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای عراق
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سلیمانیه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سلیمانیه رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا سلیمانیه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سلیمانیه ماه رمضان ٢ / ١٤٠٢
جدول اوقات شرعی مهر ٠٢ / ١٤٠٢ سلیمانیه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا سلیمانیه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٢ / ١٤٠٢ سلیمانیه دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق سلیمانیه ماه رمضان ٢ / ١٤٠٢
زمان پخش اذان زنده به افق سلیمانیه
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سلیمانیه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سلیمانیه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٩ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه تهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو