جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر سامرا

سامرا | صلاح‌الدین | عراق

اوقات شرعی امروز سامرا

اذان صبح: ٠٣:٥٦:٢٣
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٤:٣٦
اذان ظهر: ١٢:٠٢:٥٥
غروب آفتاب: ١٨:٤١:٤٣
اذان مغرب: ١٩:٠٠:١٦
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٨:٢٠

دوشنبه ٠٣ اردیبهشت ١٤٠٣
١٣ شوال ١٤٤٥ قمری
٢٢ آوریل ٢٠٢٤ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سامرا (شهرستان سامرا) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٣ اردیبهشت ٠٣ شهر سامرا)، ماه جاری (اوقات شرعی اردیبهشت ٠٣ شهر سامرا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٣ شهر سامرا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت شیخ بهایی

ویلیام آرتور وارد
ناكامی یعنی تاخیر، نه شكست؛ مسیر انحرافی موقت است، نه كوچه ی بن بست.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سامرا

اوقات شرعی اردیبهشت ٠٣ | اوقات شرعی آوریل ٢٤ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٥ | + اوقات شرعی رمضان ٣

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سامرا در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سامرا ١٤٠٣ - ٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی

برابر با سال ١٤٤٦ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٣ شهر سامرا (سال ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ١٢ اسفند ١٤٠٣ | ٠٢ مارس ٢٠٢٥
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٤ روز
تاریخ عید فطر: ١١ فروردین ١٤٠٤ | ٣١ مارس ٢٠٢٥ (اول شوال ١٤٤٦)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سامرا ٠٣ - ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان سامرا
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٣/١٢/١٢٠٥:١٠:٢١٠٦:٣٢:٠٤١٢:١٦:٣٣١٨:٠١:٣٤١٨:١٩:٢٥٢٣:٣٥:٢٠
٠٢ رمضان | ٠٣/١٢/١٣٠٥:٠٩:٠٧٠٦:٣٠:٤٩١٢:١٦:٢١١٨:٠٢:٢٥١٨:٢٠:١٥٢٣:٣٥:٠٨
٠٣ رمضان | ٠٣/١٢/١٤٠٥:٠٧:٥٢٠٦:٢٩:٣٢١٢:١٦:٠٨١٨:٠٣:١٥١٨:٢١:٠٥٢٣:٣٤:٥٥
٠٤ رمضان | ٠٣/١٢/١٥٠٥:٠٦:٣٦٠٦:٢٨:١٦١٢:١٥:٥٥١٨:٠٤:٠٥١٨:٢١:٥٤٢٣:٣٤:٤٢
٠٥ رمضان | ٠٣/١٢/١٦٠٥:٠٥:١٩٠٦:٢٦:٥٨١٢:١٥:٤١١٨:٠٤:٥٥١٨:٢٢:٤٣٢٣:٣٤:٢٨
٠٦ رمضان | ٠٣/١٢/١٧٠٥:٠٤:٠١٠٦:٢٥:٤٠١٢:١٥:٢٧١٨:٠٥:٤٥١٨:٢٣:٣٢٢٣:٣٤:١٤
٠٧ رمضان | ٠٣/١٢/١٨٠٥:٠٢:٤٢٠٦:٢٤:٢٢١٢:١٥:١٢١٨:٠٦:٣٤١٨:٢٤:٢١٢٣:٣٣:٥٨
٠٨ رمضان | ٠٣/١٢/١٩٠٥:٠١:٢٣٠٦:٢٣:٠٣١٢:١٤:٥٧١٨:٠٧:٢٣١٨:٢٥:٠٩٢٣:٣٣:٤٣
٠٩ رمضان | ٠٣/١٢/٢٠٠٥:٠٠:٠٢٠٦:٢١:٤٣١٢:١٤:٤٢١٨:٠٨:١٢١٨:٢٥:٥٧٢٣:٣٣:٢٧
١٠ رمضان | ٠٣/١٢/٢١٠٤:٥٨:٤١٠٦:٢٠:٢٣١٢:١٤:٢٦١٨:٠٩:٠١١٨:٢٦:٤٦٢٣:٣٣:١٠
١١ رمضان | ٠٣/١٢/٢٢٠٤:٥٧:٢٠٠٦:١٩:٠٣١٢:١٤:١٠١٨:٠٩:٤٩١٨:٢٧:٣٣٢٣:٣٢:٥٣
١٢ رمضان | ٠٣/١٢/٢٣٠٤:٥٥:٥٧٠٦:١٧:٤٣١٢:١٣:٥٤١٨:١٠:٣٧١٨:٢٨:٢١٢٣:٣٢:٣٥
١٣ رمضان | ٠٣/١٢/٢٤٠٤:٥٤:٣٤٠٦:١٦:٢٢١٢:١٣:٣٧١٨:١١:٢٥١٨:٢٩:٠٩٢٣:٣٢:١٧
١٤ رمضان | ٠٣/١٢/٢٥٠٤:٥٣:١٠٠٦:١٥:٠١١٢:١٣:٢٠١٨:١٢:١٢١٨:٢٩:٥٦٢٣:٣١:٥٩
١٥ رمضان | ٠٣/١٢/٢٦٠٤:٥١:٤٦٠٦:١٣:٣٩١٢:١٣:٠٤١٨:١٣:٠٠١٨:٣٠:٤٤٢٣:٣١:٤٠
١٦ رمضان | ٠٣/١٢/٢٧٠٤:٥٠:٢١٠٦:١٢:١٨١٢:١٢:٤٦١٨:١٣:٤٧١٨:٣١:٣١٢٣:٣١:٢١
١٧ رمضان | ٠٣/١٢/٢٨٠٤:٤٨:٥٥٠٦:١٠:٥٦١٢:١٢:٢٩١٨:١٤:٣٤١٨:٣٢:١٨٢٣:٣١:٠٢
١٨ رمضان | ٠٣/١٢/٢٩٠٤:٤٧:٢٩٠٦:٠٩:٣٤١٢:١٢:١١١٨:١٥:٢١١٨:٣٣:٠٥٢٣:٣٠:٤٢
١٩ رمضان | ٠٣/١٢/٣٠٠٤:٤٦:٠٢٠٦:٠٨:١٢١٢:١١:٥٤١٨:١٦:٠٨١٨:٣٣:٥٣٢٣:٣٠:٢١
٢٠ رمضان | ٠٤/٠١/٠١٠٤:٤٤:٣٥٠٦:٠٦:٥٠١٢:١١:٣٦١٨:١٦:٥٤١٨:٣٤:٣٩٢٣:٣٠:٠١
٢١ رمضان | ٠٤/٠١/٠٢٠٤:٤٣:٠٨٠٦:٠٥:٢٧١٢:١١:١٨١٨:١٧:٤١١٨:٣٥:٢٦٢٣:٢٩:٤٠
٢٢ رمضان | ٠٤/٠١/٠٣٠٤:٤١:٣٩٠٦:٠٤:٠٥١٢:١١:٠٠١٨:١٨:٢٧١٨:٣٦:١٣٢٣:٢٩:١٩
٢٣ رمضان | ٠٤/٠١/٠٤٠٤:٤٠:١١٠٦:٠٢:٤٣١٢:١٠:٤٢١٨:١٩:١٤١٨:٣٧:٠٠٢٣:٢٨:٥٨
٢٤ رمضان | ٠٤/٠١/٠٥٠٤:٣٨:٤٢٠٦:٠١:٢٠١٢:١٠:٢٤١٨:٢٠:٠٠١٨:٣٧:٤٧٢٣:٢٨:٣٦
٢٥ رمضان | ٠٤/٠١/٠٦٠٤:٣٧:١٣٠٥:٥٩:٥٨١٢:١٠:٠٦١٨:٢٠:٤٦١٨:٣٨:٣٤٢٣:٢٨:١٥
٢٦ رمضان | ٠٤/٠١/٠٧٠٤:٣٥:٤٤٠٥:٥٨:٣٦١٢:٠٩:٤٨١٨:٢١:٣٢١٨:٣٩:٢١٢٣:٢٧:٥٣
٢٧ رمضان | ٠٤/٠١/٠٨٠٤:٣٤:١٤٠٥:٥٧:١٣١٢:٠٩:٣٠١٨:٢٢:١٨١٨:٤٠:٠٧٢٣:٢٧:٣١
٢٨ رمضان | ٠٤/٠١/٠٩٠٤:٣٢:٤٤٠٥:٥٥:٥١١٢:٠٩:١٢١٨:٢٣:٠٤١٨:٤٠:٥٤٢٣:٢٧:٠٩
٢٩ رمضان | ٠٤/٠١/١٠٠٤:٣١:١٣٠٥:٥٤:٢٩١٢:٠٨:٥٤١٨:٢٣:٥٠١٨:٤١:٤١٢٣:٢٦:٤٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٣ - ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری شهر سامرا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٣ - ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری شهر سامرا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٣ - ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری شهر سامرا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سامرا

اوقات شرعی شوال ١٤٤٥ قمری شهر سامرا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٥ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر سامرا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سامرا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٥ قمری شهر سامرا

ذیقعده
شوال ١٤٤٥ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٥ هـ.ق
شهر سامرا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٥ هـ.ق شهر سامرا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٥ هـ.ق شهر سامرا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سامرا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سامرا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٤
سال ١٤٤٥ هـ.ق
١٤٤٦

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ میلادی شهر سامرا

در این قسمت جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ م شهر سامرا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سامرا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ میلادی شهر سامرا

می
آوریل ٢٠٢٤ م
مارس

دانلود اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ شهر سامرا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ میلادی شهر سامرا شهر سامرا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ میلادی شهر سامرا شهر سامرا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر سامرا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سامرا برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٣
سال ٢٠٢٤ م
٢٠٢٥

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ شمسی شهر سامرا

در این قسمت جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ هـ.ش شهر سامرا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سامرا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ شمسی شهر سامرا

خرداد
اردیبهشت ١٤٠٣ هـ.ش
فروردین
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٥٩:١٧٠٥:٢٦:٥٨١٢:٠٣:١٩١٨:٤٠:٠٩١٨:٥٨:٣٨٢٣:١٩:٠٠
٠٢ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٥٧:٥٠٠٥:٢٥:٤٦١٢:٠٣:٠٧١٨:٤٠:٥٦١٨:٥٩:٢٧٢٣:١٨:٤٠
٠٣ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٥٦:٢٣٠٥:٢٤:٣٦١٢:٠٢:٥٥١٨:٤١:٤٣١٩:٠٠:١٦٢٣:١٨:٢٠
٠٤ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٥٤:٥٧٠٥:٢٣:٢٧١٢:٠٢:٤٤١٨:٤٢:٣٠١٩:٠١:٠٦٢٣:١٨:٠٠
٠٥ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٥٣:٣١٠٥:٢٢:١٨١٢:٠٢:٣٣١٨:٤٣:١٧١٩:٠١:٥٥٢٣:١٧:٤١
٠٦ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٥٢:٠٦٠٥:٢١:١٠١٢:٠٢:٢٣١٨:٤٤:٠٤١٩:٠٢:٤٥٢٣:١٧:٢٣
٠٧ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٥٠:٤٢٠٥:٢٠:٠٤١٢:٠٢:١٣١٨:٤٤:٥١١٩:٠٣:٣٤٢٣:١٧:٠٤
٠٨ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٩:١٨٠٥:١٨:٥٨١٢:٠٢:٠٤١٨:٤٥:٣٨١٩:٠٤:٢٤٢٣:١٦:٤٦
٠٩ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٧:٥٥٠٥:١٧:٥٣١٢:٠١:٥٥١٨:٤٦:٢٥١٩:٠٥:١٤٢٣:١٦:٢٩
١٠ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٦:٣٣٠٥:١٦:٤٩١٢:٠١:٤٧١٨:٤٧:١٢١٩:٠٦:٠٤٢٣:١٦:١٢
١١ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٥:١١٠٥:١٥:٤٦١٢:٠١:٣٩١٨:٤٧:٥٩١٩:٠٦:٥٤٢٣:١٥:٥٥
١٢ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٣:٥١٠٥:١٤:٤٥١٢:٠١:٣٢١٨:٤٨:٤٦١٩:٠٧:٤٣٢٣:١٥:٣٩
١٣ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٢:٣١٠٥:١٣:٤٤١٢:٠١:٢٥١٨:٤٩:٣٤١٩:٠٨:٣٣٢٣:١٥:٢٣
١٤ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤١:١٣٠٥:١٢:٤٤١٢:٠١:١٩١٨:٥٠:٢١١٩:٠٩:٢٣٢٣:١٥:٠٨
١٥ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٩:٥٥٠٥:١١:٤٦١٢:٠١:١٤١٨:٥١:٠٨١٩:١٠:١٣٢٣:١٤:٥٣
١٦ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٨:٣٩٠٥:١٠:٤٩١٢:٠١:٠٩١٨:٥١:٥٥١٩:١١:٠٣٢٣:١٤:٣٩
١٧ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٧:٢٣٠٥:٠٩:٥٣١٢:٠١:٠٤١٨:٥٢:٤٢١٩:١١:٥٣٢٣:١٤:٢٥
١٨ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٦:٠٩٠٥:٠٨:٥٨١٢:٠١:٠١١٨:٥٣:٢٨١٩:١٢:٤٢٢٣:١٤:١٢
١٩ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٤:٥٥٠٥:٠٨:٠٤١٢:٠٠:٥٧١٨:٥٤:١٥١٩:١٣:٣٢٢٣:١٣:٥٩
٢٠ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٣:٤٣٠٥:٠٧:١٢١٢:٠٠:٥٥١٨:٥٥:٠٢١٩:١٤:٢٢٢٣:١٣:٤٧
٢١ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٢:٣٣٠٥:٠٦:٢١١٢:٠٠:٥٢١٨:٥٥:٤٨١٩:١٥:١١٢٣:١٣:٣٦
٢٢ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣١:٢٣٠٥:٠٥:٣١١٢:٠٠:٥١١٨:٥٦:٣٤١٩:١٦:٠٠٢٣:١٣:٢٥
٢٣ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٠:١٥٠٥:٠٤:٤٣١٢:٠٠:٥٠١٨:٥٧:٢٠١٩:١٦:٤٩٢٣:١٣:١٤
٢٤ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٩:٠٨٠٥:٠٣:٥٦١٢:٠٠:٥٠١٨:٥٨:٠٦١٩:١٧:٣٨٢٣:١٣:٠٤
٢٥ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٨:٠٢٠٥:٠٣:١٠١٢:٠٠:٥٠١٨:٥٨:٥٢١٩:١٨:٢٦٢٣:١٢:٥٥
٢٦ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٦:٥٨٠٥:٠٢:٢٦١٢:٠٠:٥٠١٨:٥٩:٣٧١٩:١٩:١٤٢٣:١٢:٤٧
٢٧ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٥:٥٦٠٥:٠١:٤٣١٢:٠٠:٥٢١٩:٠٠:٢٢١٩:٢٠:٠٢٢٣:١٢:٣٩
٢٨ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٤:٥٥٠٥:٠١:٠٢١٢:٠٠:٥٤١٩:٠١:٠٧١٩:٢٠:٥٠٢٣:١٢:٣١
٢٩ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٣:٥٦٠٥:٠٠:٢٢١٢:٠٠:٥٦١٩:٠١:٥١١٩:٢١:٣٧٢٣:١٢:٢٥
٣٠ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٢:٥٨٠٤:٥٩:٤٣١٢:٠٠:٥٩١٩:٠٢:٣٥١٩:٢٢:٢٣٢٣:١٢:١٨
٣١ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٢:٠٢٠٤:٥٩:٠٦١٢:٠١:٠٢١٩:٠٣:١٩١٩:٢٣:١٠٢٣:١٢:١٣

دانلود اوقات شرعی اردیبهشت ٠٣ - ١٤٠٣ شهر سامرا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ شمسی شهر سامرا شهر سامرا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ شمسی شهر سامرا شهر سامرا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سامرا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سامرا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٤٠٢
سال ١٤٠٣ هـ.ش
١٤٠٤

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سامرا

سامِرا (به عربی: سامَرّاء) (دگرگون‌شده ی: سُرِّ مَن رَأیٰ؛ به معنای: شاد شود هر که آن را بدید) شهری در میانهٔ عراق، در استان صلاح‌الدین؛ در کرانهٔ دجله، ۱۲۵ کیلومتری شمال بغداد جای گرفته‌است. در سال ۸۳۶م به دستور خلیفهٔ عباسی معتصم بالله بنیان نهاده اشت تا به‌جای بغداد پایتخت شود

شهر سامرا در ویکیپدیا

شهر سامرا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سامرا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سامرا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سامرا بر روی نقشه

شهر سامرا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سامرا

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سامرا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سامرا
اوقات شرعی اردیبهشت ٠٣ شهر سامرا + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٥ شهر سامرا + دانلود
اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ شهر سامرا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٣ شهر سامرا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢٥ شهر سامرا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای عراق
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سامرا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سامرا رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق سامرا
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سامرا
افق شرعی امروز فردا سامرا دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق سامرا
زمان پخش اذان زنده به افق سامرا
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سامرا ماه رمضان ٣ / ١٤٠٣
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سامرا ماه رمضان ٣ / ١٤٠٣
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٣ / ١٤٠٣ سامرا دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سامرا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه تهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو