جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر سامرا

سامرا | صلاح‌الدین | عراق

اوقات شرعی امروز سامرا


اذان صبح: ٠٤:٢٧:٥٣
طلوع آفتاب: ٠٥:٥١:٢٩
اذان ظهر: ١٢:٠٨:١٤
غروب آفتاب: ١٨:٢٥:٣١
اذان مغرب: ١٨:٤٣:٢٥
نیمه شب: ٢٣:٢٥:٥٧

چهارشنبه ١٣ فروردین ١٣٩٩
٠٧ شعبان ١٤٤١ قمری
٠١ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سامرا (شهرستان سامرا) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٣ فروردین ٩٩ شهر سامرا)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر سامرا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سامرا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز طبیعت

بن جانسون
زبان، بیش از هر چیز دیگری انسان را نشان می دهد؛ حرف بزن تا تو را ببینم.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سامرا

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سامرا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سامرا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر سامرا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سامرا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سامرا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٣:٥٢:٠٨٠٥:٢١:١٢١٢:٠٢:٢٣١٨:٤٤:٠٢١٩:٠٢:٤٣٢٣:١٧:٢٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٣:٥٠:٤٤٠٥:٢٠:٠٦١٢:٠٢:١٣١٨:٤٤:٤٩١٩:٠٣:٣٢٢٣:١٧:٠٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٣:٤٩:٢٠٠٥:١٩:٠٠١٢:٠٢:٠٤١٨:٤٥:٣٦١٩:٠٤:٢٢٢٣:١٦:٤٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٣:٤٧:٥٧٠٥:١٧:٥٥١٢:٠١:٥٥١٨:٤٦:٢٣١٩:٠٥:١٢٢٣:١٦:٢٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٣:٤٦:٣٥٠٥:١٦:٥١١٢:٠١:٤٧١٨:٤٧:١٠١٩:٠٦:٠٢٢٣:١٦:١٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٣:٤٥:١٤٠٥:١٥:٤٨١٢:٠١:٣٩١٨:٤٧:٥٧١٩:٠٦:٥٢٢٣:١٥:٥٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٣:٤٣:٥٣٠٥:١٤:٤٦١٢:٠١:٣٢١٨:٤٨:٤٥١٩:٠٧:٤٢٢٣:١٥:٣٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٣:٤٢:٣٤٠٥:١٣:٤٦١٢:٠١:٢٥١٨:٤٩:٣٢١٩:٠٨:٣١٢٣:١٥:٢٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٣:٤١:١٥٠٥:١٢:٤٦١٢:٠١:١٩١٨:٥٠:١٩١٩:٠٩:٢١٢٣:١٥:٠٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٣:٣٩:٥٧٠٥:١١:٤٨١٢:٠١:١٤١٨:٥١:٠٦١٩:١٠:١١٢٣:١٤:٥٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٣:٣٨:٤١٠٥:١٠:٥٠١٢:٠١:٠٩١٨:٥١:٥٣١٩:١١:٠١٢٣:١٤:٣٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٣:٣٧:٢٥٠٥:٠٩:٥٤١٢:٠١:٠٤١٨:٥٢:٤٠١٩:١١:٥١٢٣:١٤:٢٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٣:٣٦:١١٠٥:٠٨:٥٩١٢:٠١:٠٠١٨:٥٣:٢٧١٩:١٢:٤١٢٣:١٤:١٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٣٤:٥٧٠٥:٠٨:٠٦١٢:٠٠:٥٧١٨:٥٤:١٣١٩:١٣:٣٠٢٣:١٣:٥٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٣٣:٤٥٠٥:٠٧:١٣١٢:٠٠:٥٤١٨:٥٥:٠٠١٩:١٤:٢٠٢٣:١٣:٤٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٣٢:٣٤٠٥:٠٦:٢٢١٢:٠٠:٥٢١٨:٥٥:٤٦١٩:١٥:٠٩٢٣:١٣:٣٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٣١:٢٥٠٥:٠٥:٣٢١٢:٠٠:٥١١٨:٥٦:٣٢١٩:١٥:٥٨٢٣:١٣:٢٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٣٠:١٦٠٥:٠٤:٤٤١٢:٠٠:٥٠١٨:٥٧:١٩١٩:١٦:٤٧٢٣:١٣:١٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٢٩:١٠٠٥:٠٣:٥٧١٢:٠٠:٤٩١٨:٥٨:٠٤١٩:١٧:٣٦٢٣:١٣:٠٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٢٨:٠٤٠٥:٠٣:١١١٢:٠٠:٤٩١٨:٥٨:٥٠١٩:١٨:٢٤٢٣:١٢:٥٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٢٧:٠٠٠٥:٠٢:٢٧١٢:٠٠:٥٠١٨:٥٩:٣٥١٩:١٩:١٢٢٣:١٢:٤٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٢٥:٥٨٠٥:٠١:٤٤١٢:٠٠:٥١١٩:٠٠:٢٠١٩:٢٠:٠٠٢٣:١٢:٣٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٢٤:٥٧٠٥:٠١:٠٢١٢:٠٠:٥٣١٩:٠١:٠٥١٩:٢٠:٤٨٢٣:١٢:٣١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٢٣:٥٧٠٥:٠٠:٢٢١٢:٠٠:٥٥١٩:٠١:٤٩١٩:٢١:٣٥٢٣:١٢:٢٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٢٢:٥٩٠٤:٥٩:٤٤١٢:٠٠:٥٨١٩:٠٢:٣٣١٩:٢٢:٢١٢٣:١٢:١٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٢٢:٠٣٠٤:٥٩:٠٧١٢:٠١:٠٢١٩:٠٣:١٧١٩:٢٣:٠٨٢٣:١٢:١٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٢١:٠٩٠٤:٥٨:٣١١٢:٠١:٠٦١٩:٠٤:٠٠١٩:٢٣:٥٤٢٣:١٢:٠٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٢٠:١٦٠٤:٥٧:٥٧١٢:٠١:١٠١٩:٠٤:٤٢١٩:٢٤:٣٩٢٣:١٢:٠٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:١٩:٢٥٠٤:٥٧:٢٥١٢:٠١:١٥١٩:٠٥:٢٥١٩:٢٥:٢٣٢٣:١٢:٠٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سامرا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سامرا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سامرا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سامرا

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر سامرا

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر سامرا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سامرا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر سامرا

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٤:٣٦:٥٤٠٥:٥٩:٤١١٢:١٠:٠٢١٨:٢٠:٥٦١٨:٣٨:٤٤٢٣:٢٨:١٠
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٤:٣٥:٢٥٠٥:٥٨:١٨١٢:٠٩:٤٤١٨:٢١:٤٢١٨:٣٩:٣٠٢٣:٢٧:٤٨
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٤:٣٣:٥٥٠٥:٥٦:٥٦١٢:٠٩:٢٦١٨:٢٢:٢٨١٨:٤٠:١٧٢٣:٢٧:٢٦
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٤:٣٢:٢٥٠٥:٥٥:٣٤١٢:٠٩:٠٨١٨:٢٣:١٣١٨:٤١:٠٤٢٣:٢٧:٠٤
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٤:٣٠:٥٤٠٥:٥٤:١٢١٢:٠٨:٥٠١٨:٢٣:٥٩١٨:٤١:٥١٢٣:٢٦:٤٢
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٤:٢٩:٢٤٠٥:٥٢:٥١١٢:٠٨:٣٢١٨:٢٤:٤٥١٨:٤٢:٣٨٢٣:٢٦:١٩
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٤:٢٧:٥٣٠٥:٥١:٢٩١٢:٠٨:١٤١٨:٢٥:٣١١٨:٤٣:٢٥٢٣:٢٥:٥٧
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٤:٢٦:٢٢٠٥:٥٠:٠٨١٢:٠٧:٥٦١٨:٢٦:١٧١٨:٤٤:١٢٢٣:٢٥:٣٤
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٤:٢٤:٥١٠٥:٤٨:٤٧١٢:٠٧:٣٩١٨:٢٧:٠٣١٨:٤٤:٥٩٢٣:٢٥:١١
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٤:٢٣:٢٠٠٥:٤٧:٢٦١٢:٠٧:٢١١٨:٢٧:٤٨١٨:٤٥:٤٦٢٣:٢٤:٤٩
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٤:٢١:٤٩٠٥:٤٦:٠٦١٢:٠٧:٠٤١٨:٢٨:٣٤١٨:٤٦:٣٣٢٣:٢٤:٢٦
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٤:٢٠:١٨٠٥:٤٤:٤٦١٢:٠٦:٤٧١٨:٢٩:٢٠١٨:٤٧:٢١٢٣:٢٤:٠٤
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٤:١٨:٤٧٠٥:٤٣:٢٦١٢:٠٦:٣٠١٨:٣٠:٠٦١٨:٤٨:٠٨٢٣:٢٣:٤١
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٤:١٧:١٦٠٥:٤٢:٠٧١٢:٠٦:١٤١٨:٣٠:٥٢١٨:٤٨:٥٦٢٣:٢٣:١٩
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٤:١٥:٤٥٠٥:٤٠:٤٨١٢:٠٥:٥٧١٨:٣١:٣٨١٨:٤٩:٤٤٢٣:٢٢:٥٦
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٤:١٤:١٤٠٥:٣٩:٣٠١٢:٠٥:٤١١٨:٣٢:٢٤١٨:٥٠:٣١٢٣:٢٢:٣٤
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٤:١٢:٤٤٠٥:٣٨:١٢١٢:٠٥:٢٦١٨:٣٣:١٠١٨:٥١:١٩٢٣:٢٢:١٢
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٤:١١:١٣٠٥:٣٦:٥٥١٢:٠٥:١٠١٨:٣٣:٥٦١٨:٥٢:٠٧٢٣:٢١:٥٠
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٤:٠٩:٤٣٠٥:٣٥:٣٨١٢:٠٤:٥٥١٨:٣٤:٤٢١٨:٥٢:٥٥٢٣:٢١:٢٨
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٤:٠٨:١٣٠٥:٣٤:٢٢١٢:٠٤:٤٠١٨:٣٥:٢٨١٨:٥٣:٤٤٢٣:٢١:٠٦
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٤:٠٦:٤٣٠٥:٣٣:٠٧١٢:٠٤:٢٦١٨:٣٦:١٥١٨:٥٤:٣٢٢٣:٢٠:٤٤
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٠٥:١٤٠٥:٣١:٥٢١٢:٠٤:١٢١٨:٣٧:٠١١٨:٥٥:٢١٢٣:٢٠:٢٣
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٠٣:٤٥٠٥:٣٠:٣٨١٢:٠٣:٥٨١٨:٣٧:٤٨١٨:٥٦:٠٩٢٣:٢٠:٠٢
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٠٢:١٦٠٥:٢٩:٢٤١٢:٠٣:٤٤١٨:٣٨:٣٤١٨:٥٦:٥٨٢٣:١٩:٤١
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٠٠:٤٨٠٥:٢٨:١٢١٢:٠٣:٣١١٨:٣٩:٢١١٨:٥٧:٤٧٢٣:١٩:٢٠
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٣:٥٩:٢٠٠٥:٢٧:٠٠١٢:٠٣:١٩١٨:٤٠:٠٨١٨:٥٨:٣٦٢٣:١٩:٠٠
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٣:٥٧:٥٢٠٥:٢٥:٤٩١٢:٠٣:٠٧١٨:٤٠:٥٤١٨:٥٩:٢٥٢٣:١٨:٤٠
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٣:٥٦:٢٥٠٥:٢٤:٣٨١٢:٠٢:٥٥١٨:٤١:٤١١٩:٠٠:١٤٢٣:١٨:٢٠
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٣:٥٤:٥٩٠٥:٢٣:٢٩١٢:٠٢:٤٤١٨:٤٢:٢٨١٩:٠١:٠٤٢٣:١٨:٠١
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٣:٥٣:٣٣٠٥:٢٢:٢٠١٢:٠٢:٣٣١٨:٤٣:١٥١٩:٠١:٥٣٢٣:١٧:٤٢

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر سامرا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر سامرا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر سامرا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سامرا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سامرا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر سامرا

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر سامرا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سامرا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر سامرا

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٥:٤٤٠٦:٠٧:٥٥١٢:١١:٥٠١٨:١٦:١٨١٨:٣٤:٠٣٢٣:٣٠:١٧
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٤:١٧٠٦:٠٦:٣٢١٢:١١:٣٢١٨:١٧:٠٤١٨:٣٤:٥٠٢٣:٢٩:٥٧
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٢:٤٩٠٦:٠٥:١٠١٢:١١:١٤١٨:١٧:٥١١٨:٣٥:٣٦٢٣:٢٩:٣٦
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤١:٢١٠٦:٠٣:٤٨١٢:١٠:٥٦١٨:١٨:٣٧١٨:٣٦:٢٣٢٣:٢٩:١٥
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٩:٥٢٠٦:٠٢:٢٥١٢:١٠:٣٨١٨:١٩:٢٣١٨:٣٧:١٠٢٣:٢٨:٥٣
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢٣٠٦:٠١:٠٣١٢:١٠:٢٠١٨:٢٠:١٠١٨:٣٧:٥٧٢٣:٢٨:٣٢
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٤٠٥:٥٩:٤١١٢:١٠:٠٢١٨:٢٠:٥٦١٨:٣٨:٤٤٢٣:٢٨:١٠
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢٥٠٥:٥٨:١٨١٢:٠٩:٤٤١٨:٢١:٤٢١٨:٣٩:٣٠٢٣:٢٧:٤٨
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٥٠٥:٥٦:٥٦١٢:٠٩:٢٦١٨:٢٢:٢٨١٨:٤٠:١٧٢٣:٢٧:٢٦
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢٥٠٥:٥٥:٣٤١٢:٠٩:٠٨١٨:٢٣:١٣١٨:٤١:٠٤٢٣:٢٧:٠٤
١١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٤٠٥:٥٤:١٢١٢:٠٨:٥٠١٨:٢٣:٥٩١٨:٤١:٥١٢٣:٢٦:٤٢
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٤٠٥:٥٢:٥١١٢:٠٨:٣٢١٨:٢٤:٤٥١٨:٤٢:٣٨٢٣:٢٦:١٩
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٣٠٥:٥١:٢٩١٢:٠٨:١٤١٨:٢٥:٣١١٨:٤٣:٢٥٢٣:٢٥:٥٧
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٢٠٥:٥٠:٠٨١٢:٠٧:٥٦١٨:٢٦:١٧١٨:٤٤:١٢٢٣:٢٥:٣٤
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥١٠٥:٤٨:٤٧١٢:٠٧:٣٩١٨:٢٧:٠٣١٨:٤٤:٥٩٢٣:٢٥:١١
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٢٣:٢٠٠٥:٤٧:٢٦١٢:٠٧:٢١١٨:٢٧:٤٨١٨:٤٥:٤٦٢٣:٢٤:٤٩
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٩٠٥:٤٦:٠٦١٢:٠٧:٠٤١٨:٢٨:٣٤١٨:٤٦:٣٣٢٣:٢٤:٢٦
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٢٠:١٨٠٥:٤٤:٤٦١٢:٠٦:٤٧١٨:٢٩:٢٠١٨:٤٧:٢١٢٣:٢٤:٠٤
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٧٠٥:٤٣:٢٦١٢:٠٦:٣٠١٨:٣٠:٠٦١٨:٤٨:٠٨٢٣:٢٣:٤١
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:١٧:١٦٠٥:٤٢:٠٧١٢:٠٦:١٤١٨:٣٠:٥٢١٨:٤٨:٥٦٢٣:٢٣:١٩
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٤:١٥:٤٥٠٥:٤٠:٤٨١٢:٠٥:٥٧١٨:٣١:٣٨١٨:٤٩:٤٤٢٣:٢٢:٥٦
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٤:١٤:١٤٠٥:٣٩:٣٠١٢:٠٥:٤١١٨:٣٢:٢٤١٨:٥٠:٣١٢٣:٢٢:٣٤
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:١٢:٤٤٠٥:٣٨:١٢١٢:٠٥:٢٦١٨:٣٣:١٠١٨:٥١:١٩٢٣:٢٢:١٢
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:١١:١٣٠٥:٣٦:٥٥١٢:٠٥:١٠١٨:٣٣:٥٦١٨:٥٢:٠٧٢٣:٢١:٥٠
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٠٩:٤٣٠٥:٣٥:٣٨١٢:٠٤:٥٥١٨:٣٤:٤٢١٨:٥٢:٥٥٢٣:٢١:٢٨
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٠٨:١٣٠٥:٣٤:٢٢١٢:٠٤:٤٠١٨:٣٥:٢٨١٨:٥٣:٤٤٢٣:٢١:٠٦
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٠٦:٤٣٠٥:٣٣:٠٧١٢:٠٤:٢٦١٨:٣٦:١٥١٨:٥٤:٣٢٢٣:٢٠:٤٤
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٠٥:١٤٠٥:٣١:٥٢١٢:٠٤:١٢١٨:٣٧:٠١١٨:٥٥:٢١٢٣:٢٠:٢٣
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٠٣:٤٥٠٥:٣٠:٣٨١٢:٠٣:٥٨١٨:٣٧:٤٨١٨:٥٦:٠٩٢٣:٢٠:٠٢
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٠٢:١٦٠٥:٢٩:٢٤١٢:٠٣:٤٤١٨:٣٨:٣٤١٨:٥٦:٥٨٢٣:١٩:٤١
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٠٠:٤٨٠٥:٢٨:١٢١٢:٠٣:٣١١٨:٣٩:٢١١٨:٥٧:٤٧٢٣:١٩:٢٠

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر سامرا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر سامرا شهر سامرا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر سامرا شهر سامرا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سامرا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سامرا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سامرا

سامِرا (به عربی: سامَرّاء) (دگرگون‌شده ی: سُرِّ مَن رَأیٰ؛ به معنای: شاد شود هر که آن را بدید) شهری در میانهٔ عراق، در استان صلاح‌الدین؛ در کرانهٔ دجله، ۱۲۵ کیلومتری شمال بغداد جای گرفته‌است. در سال ۸۳۶م به دستور خلیفهٔ عباسی معتصم بالله بنیان نهاده اشت تا به‌جای بغداد پایتخت شود

شهر سامرا در ویکیپدیا

شهر سامرا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سامرا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سامرا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سامرا بر روی نقشه

شهر سامرا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سامرا

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سامرا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سامرا
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر سامرا + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر سامرا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سامرا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای عراق
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سامرا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سامرا رسیده اید.

جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ سامرا دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سامرا
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سامرا
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ سامرا دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سامرا دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سامرا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق سامرا
جدول اوقات شرعی امروز فردا سامرا دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سامرا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو