جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر سامرا

سامرا | صلاح‌الدین | عراق

اوقات شرعی امروز سامرا

اذان صبح: ٠٣:١٨:٠١
طلوع آفتاب: ٠٤:٥٩:٢١
اذان ظهر: ١٢:٠٩:٢٨
غروب آفتاب: ١٩:١٩:٢٥
اذان مغرب: ١٩:٣٩:٤٩
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٩:٠٥

سه شنبه ١٧ تیر ١٣٩٩
١٥ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٧ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سامرا (شهرستان سامرا) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٧ تیر ٩٩ شهر سامرا)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر سامرا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سامرا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

كیم وو چونگ
فریاد كشیدن بر سر شاگردانی كه خوب درس نمی‌خوانند و سبب دردسر هم هستند و نیز سرزنش آنها، كاری از پیش نمی‌برد. باید به آنها دلبستگی نشان داد و شایستگی‌های بی‌همتایشان را كشف كرد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سامرا

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سامرا در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سامرا ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر سامرا (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨١ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سامرا ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان سامرا
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٠٨:٣٥٠٥:٣٤:٤١١٢:٠٤:٤٤١٨:٣٥:١٧١٨:٥٣:٣٢٢٣:٢١:١١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٠٧:٠٥٠٥:٣٣:٢٥١٢:٠٤:٢٩١٨:٣٦:٠٤١٨:٥٤:٢٠٢٣:٢٠:٥٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٠٥:٣٥٠٥:٣٢:١٠١٢:٠٤:١٥١٨:٣٦:٥٠١٨:٥٥:٠٩٢٣:٢٠:٢٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٠٤:٠٦٠٥:٣٠:٥٦١٢:٠٤:٠١١٨:٣٧:٣٧١٨:٥٥:٥٧٢٣:٢٠:٠٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٠٢:٣٧٠٥:٢٩:٤٢١٢:٠٣:٤٨١٨:٣٨:٢٣١٨:٥٦:٤٦٢٣:١٩:٤٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٠١:٠٩٠٥:٢٨:٢٩١٢:٠٣:٣٥١٨:٣٩:١٠١٨:٥٧:٣٥٢٣:١٩:٢٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٣:٥٩:٤١٠٥:٢٧:١٧١٢:٠٣:٢٢١٨:٣٩:٥٦١٨:٥٨:٢٤٢٣:١٩:٠٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٣:٥٨:١٣٠٥:٢٦:٠٦١٢:٠٣:١٠١٨:٤٠:٤٣١٨:٥٩:١٣٢٣:١٨:٤٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٣:٥٦:٤٦٠٥:٢٤:٥٥١٢:٠٢:٥٨١٨:٤١:٣٠١٩:٠٠:٠٣٢٣:١٨:٢٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٣:٥٥:٢٠٠٥:٢٣:٤٥١٢:٠٢:٤٧١٨:٤٢:١٧١٩:٠٠:٥٢٢٣:١٨:٠٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٣:٥٣:٥٤٠٥:٢٢:٣٧١٢:٠٢:٣٦١٨:٤٣:٠٤١٩:٠١:٤١٢٣:١٧:٤٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٣:٥٢:٢٩٠٥:٢١:٢٩١٢:٠٢:٢٥١٨:٤٣:٥١١٩:٠٢:٣١٢٣:١٧:٢٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٣:٥١:٠٤٠٥:٢٠:٢٢١٢:٠٢:١٦١٨:٤٤:٣٨١٩:٠٣:٢٠٢٣:١٧:٠٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٣:٤٩:٤٠٠٥:١٩:١٥١٢:٠٢:٠٦١٨:٤٥:٢٥١٩:٠٤:١٠٢٣:١٦:٥١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٣:٤٨:١٧٠٥:١٨:١٠١٢:٠١:٥٧١٨:٤٦:١٢١٩:٠٥:٠٠٢٣:١٦:٣٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٣:٤٦:٥٥٠٥:١٧:٠٦١٢:٠١:٤٩١٨:٤٦:٥٩١٩:٠٥:٥٠٢٣:١٦:١٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٣:٤٥:٣٣٠٥:١٦:٠٣١٢:٠١:٤١١٨:٤٧:٤٦١٩:٠٦:٤٠٢٣:١٥:٥٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٣:٤٤:١٣٠٥:١٥:٠١١٢:٠١:٣٤١٨:٤٨:٣٣١٩:٠٧:٣٠٢٣:١٥:٤٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٣:٤٢:٥٣٠٥:١٤:٠٠١٢:٠١:٢٧١٨:٤٩:٢١١٩:٠٨:١٩٢٣:١٥:٢٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٣:٤١:٣٤٠٥:١٣:٠٠١٢:٠١:٢١١٨:٥٠:٠٨١٩:٠٩:٠٩٢٣:١٥:١٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٣:٤٠:١٦٠٥:١٢:٠٢١٢:٠١:١٥١٨:٥٠:٥٥١٩:٠٩:٥٩٢٣:١٤:٥٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٣:٣٨:٥٩٠٥:١١:٠٤١٢:٠١:١٠١٨:٥١:٤٢١٩:١٠:٤٩٢٣:١٤:٤٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٣:٣٧:٤٣٠٥:١٠:٠٨١٢:٠١:٠٥١٨:٥٢:٢٩١٩:١١:٣٩٢٣:١٤:٢٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٣:٣٦:٢٩٠٥:٠٩:١٢١٢:٠١:٠١١٨:٥٣:١٥١٩:١٢:٢٩٢٣:١٤:١٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٣:٣٥:١٥٠٥:٠٨:١٩١٢:٠٠:٥٨١٨:٥٤:٠٢١٩:١٣:١٨٢٣:١٤:٠٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٣:٣٤:٠٣٠٥:٠٧:٢٦١٢:٠٠:٥٥١٨:٥٤:٤٩١٩:١٤:٠٨٢٣:١٣:٥٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٣:٣٢:٥١٠٥:٠٦:٣٤١٢:٠٠:٥٣١٨:٥٥:٣٥١٩:١٤:٥٧٢٣:١٣:٣٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٣١:٤٢٠٥:٠٥:٤٤١٢:٠٠:٥١١٨:٥٦:٢٢١٩:١٥:٤٦٢٣:١٣:٢٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٣٠:٣٣٠٥:٠٤:٥٦١٢:٠٠:٥٠١٨:٥٧:٠٨١٩:١٦:٣٥٢٣:١٣:١٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سامرا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سامرا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سامرا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سامرا

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر سامرا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر سامرا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سامرا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر سامرا

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر سامرا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر سامرا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر سامرا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سامرا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سامرا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر سامرا

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر سامرا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سامرا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر سامرا

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر سامرا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر سامرا شهر سامرا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر سامرا شهر سامرا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر سامرا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سامرا برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر سامرا

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر سامرا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سامرا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر سامرا

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٣:١٠:٠٦٠٤:٥٣:٠٩١٢:٠٦:٢١١٩:١٩:٣٣١٩:٤٠:١٣٢٣:١٤:٥٧
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٣:١٠:٢١٠٤:٥٣:٢٣١٢:٠٦:٣٤١٩:١٩:٤٤١٩:٤٠:٢٤٢٣:١٥:١١
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٣:١٠:٣٧٠٤:٥٣:٣٩١٢:٠٦:٤٧١٩:١٩:٥٤١٩:٤٠:٣٣٢٣:١٥:٢٥
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٣:١٠:٥٦٠٤:٥٣:٥٥١٢:٠٧:٠٠١٩:٢٠:٠٢١٩:٤٠:٤١٢٣:١٥:٤٠
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٣:١١:١٧٠٤:٥٤:١٣١٢:٠٧:١٣١٩:٢٠:٠٩١٩:٤٠:٤٧٢٣:١٥:٥٥
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٣:١١:٤١٠٤:٥٤:٣٣١٢:٠٧:٢٥١٩:٢٠:١٤١٩:٤٠:٥٢٢٣:١٦:١٠
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٣:١٢:٠٦٠٤:٥٤:٥٣١٢:٠٧:٣٨١٩:٢٠:١٧١٩:٤٠:٥٥٢٣:١٦:٢٥
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٣:١٢:٣٣٠٤:٥٥:١٥١٢:٠٧:٥٠١٩:٢٠:١٩١٩:٤٠:٥٦٢٣:١٦:٤١
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٣:١٣:٠٢٠٤:٥٥:٣٨١٢:٠٨:٠٢١٩:٢٠:٢٠١٩:٤٠:٥٥٢٣:١٦:٥٧
١٠ تیر ١٣٩٩٠٣:١٣:٣٣٠٤:٥٦:٠٢١٢:٠٨:١٤١٩:٢٠:١٩١٩:٤٠:٥٣٢٣:١٧:١٣
١١ تیر ١٣٩٩٠٣:١٤:٠٦٠٤:٥٦:٢٧١٢:٠٨:٢٥١٩:٢٠:١٦١٩:٤٠:٤٩٢٣:١٧:٢٩
١٢ تیر ١٣٩٩٠٣:١٤:٤١٠٤:٥٦:٥٤١٢:٠٨:٣٧١٩:٢٠:١٢١٩:٤٠:٤٤٢٣:١٧:٤٥
١٣ تیر ١٣٩٩٠٣:١٥:١٨٠٤:٥٧:٢١١٢:٠٨:٤٨١٩:٢٠:٠٦١٩:٤٠:٣٦٢٣:١٨:٠١
١٤ تیر ١٣٩٩٠٣:١٥:٥٦٠٤:٥٧:٥٠١٢:٠٨:٥٨١٩:١٩:٥٨١٩:٤٠:٢٧٢٣:١٨:١٧
١٥ تیر ١٣٩٩٠٣:١٦:٣٦٠٤:٥٨:١٩١٢:٠٩:٠٩١٩:١٩:٤٩١٩:٤٠:١٦٢٣:١٨:٣٣
١٦ تیر ١٣٩٩٠٣:١٧:١٨٠٤:٥٨:٤٩١٢:٠٩:١٩١٩:١٩:٣٨١٩:٤٠:٠٤٢٣:١٨:٤٩
١٧ تیر ١٣٩٩٠٣:١٨:٠١٠٤:٥٩:٢١١٢:٠٩:٢٨١٩:١٩:٢٥١٩:٣٩:٤٩٢٣:١٩:٠٥
١٨ تیر ١٣٩٩٠٣:١٨:٤٦٠٤:٥٩:٥٣١٢:٠٩:٣٨١٩:١٩:١١١٩:٣٩:٣٣٢٣:١٩:٢١
١٩ تیر ١٣٩٩٠٣:١٩:٣٢٠٥:٠٠:٢٦١٢:٠٩:٤٧١٩:١٨:٥٥١٩:٣٩:١٥٢٣:١٩:٣٧
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٢٠:٢٠٠٥:٠١:٠٠١٢:٠٩:٥٥١٩:١٨:٣٧١٩:٣٨:٥٦٢٣:١٩:٥٣
٢١ تیر ١٣٩٩٠٣:٢١:٠٨٠٥:٠١:٣٤١٢:١٠:٠٣١٩:١٨:١٨١٩:٣٨:٣٥٢٣:٢٠:٠٨
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٢١:٥٨٠٥:٠٢:١٠١٢:١٠:١٠١٩:١٧:٥٧١٩:٣٨:١٢٢٣:٢٠:٢٣
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٢٢:٥٠٠٥:٠٢:٤٦١٢:١٠:١٨١٩:١٧:٣٤١٩:٣٧:٤٧٢٣:٢٠:٣٨
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٢٣:٤٢٠٥:٠٣:٢٢١٢:١٠:٢٤١٩:١٧:١٠١٩:٣٧:٢٠٢٣:٢٠:٥٣
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٢٤:٣٦٠٥:٠٤:٠٠١٢:١٠:٣٠١٩:١٦:٤٤١٩:٣٦:٥٢٢٣:٢١:٠٧
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٢٥:٣٠٠٥:٠٤:٣٨١٢:١٠:٣٦١٩:١٦:١٧١٩:٣٦:٢٢٢٣:٢١:٢١
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٢٦:٢٦٠٥:٠٥:١٦١٢:١٠:٤١١٩:١٥:٤٨١٩:٣٥:٥١٢٣:٢١:٣٥
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٢٧:٢٢٠٥:٠٥:٥٥١٢:١٠:٤٥١٩:١٥:١٧١٩:٣٥:١٨٢٣:٢١:٤٨
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٢٨:١٩٠٥:٠٦:٣٥١٢:١٠:٤٩١٩:١٤:٤٥١٩:٣٤:٤٣٢٣:٢٢:٠١
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٢٩:١٧٠٥:٠٧:١٥١٢:١٠:٥٣١٩:١٤:١١١٩:٣٤:٠٧٢٣:٢٢:١٤
٣١ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٠:١٦٠٥:٠٧:٥٥١٢:١٠:٥٥١٩:١٣:٣٦١٩:٣٣:٢٩٢٣:٢٢:٢٦

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر سامرا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر سامرا شهر سامرا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر سامرا شهر سامرا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سامرا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سامرا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سامرا

سامِرا (به عربی: سامَرّاء) (دگرگون‌شده ی: سُرِّ مَن رَأیٰ؛ به معنای: شاد شود هر که آن را بدید) شهری در میانهٔ عراق، در استان صلاح‌الدین؛ در کرانهٔ دجله، ۱۲۵ کیلومتری شمال بغداد جای گرفته‌است. در سال ۸۳۶م به دستور خلیفهٔ عباسی معتصم بالله بنیان نهاده اشت تا به‌جای بغداد پایتخت شود

شهر سامرا در ویکیپدیا

شهر سامرا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سامرا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سامرا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سامرا بر روی نقشه

شهر سامرا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سامرا

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سامرا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سامرا
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر سامرا + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر سامرا + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر سامرا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سامرا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر سامرا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای عراق
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سامرا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سامرا رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سامرا
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ سامرا دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق سامرا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق سامرا
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سامرا
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ سامرا دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سامرا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا سامرا دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سامرا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو