جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر سامرا

سامرا | صلاح‌الدین | عراق

اوقات شرعی امروز سامرا

اذان صبح: ٠٤:٣٦:٤٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٨:٣٥
اذان ظهر: ١١:٥٤:١٤
غروب آفتاب: ١٧:٤٩:٢٢
اذان مغرب: ١٨:٠٧:٠٧
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٣:٢٧

یکشنبه ٠٩ مهر ١٤٠٢
١٥ ربیع الاول ١٤٤٥ قمری
٠١ اکتبر ٢٠٢٣ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سامرا (شهرستان سامرا) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ مهر ٠٢ شهر سامرا)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٠٢ شهر سامرا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٢ شهر سامرا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز همبستگی و همدردی با کودکان و نوجوانان فلسطینی
روز جهانی سالمندان

جیمز آلن
شما به همان اندازه كه بخواهید كوچك و به همان اندازه كه آرزو كنید بزرگ می شوید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سامرا

اوقات شرعی مهر ٠٢ | اوقات شرعی اکتبر ٢٣ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٥ | + اوقات شرعی رمضان ٢

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سامرا در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سامرا ١٤٠٢ - ٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی

برابر با سال ١٤٤٥ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٢ شهر سامرا (سال ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی | ١٤٤٥ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: سه شنبه ٢٢ اسفند ١٤٠٢ | ١٢ مارس ٢٠٢٤
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ فروردین ١٤٠٣ | ١١ آوریل ٢٠٢٤ (اول شوال ١٤٤٥)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سامرا ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی | ١٤٤٥ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان سامرا
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٢/١٢/٢٢٠٤:٥٧:٠٠٠٦:١٨:٤٤١٢:١٤:٠٦١٨:١٠:٠١١٨:٢٧:٤٥٢٣:٣٢:٤٩
٠٢ رمضان | ٠٢/١٢/٢٣٠٤:٥٥:٣٧٠٦:١٧:٢٣١٢:١٣:٥٠١٨:١٠:٤٩١٨:٢٨:٣٣٢٣:٣٢:٣١
٠٣ رمضان | ٠٢/١٢/٢٤٠٤:٥٤:١٤٠٦:١٦:٠٢١٢:١٣:٣٣١٨:١١:٣٦١٨:٢٩:٢١٢٣:٣٢:١٣
٠٤ رمضان | ٠٢/١٢/٢٥٠٤:٥٢:٥٠٠٦:١٤:٤١١٢:١٣:١٦١٨:١٢:٢٤١٨:٣٠:٠٨٢٣:٣١:٥٥
٠٥ رمضان | ٠٢/١٢/٢٦٠٤:٥١:٢٥٠٦:١٣:٢٠١٢:١٢:٥٩١٨:١٣:١١١٨:٣٠:٥٥٢٣:٣١:٣٦
٠٦ رمضان | ٠٢/١٢/٢٧٠٤:٥٠:٠٠٠٦:١١:٥٨١٢:١٢:٤٢١٨:١٣:٥٩١٨:٣١:٤٣٢٣:٣١:١٦
٠٧ رمضان | ٠٢/١٢/٢٨٠٤:٤٨:٣٤٠٦:١٠:٣٦١٢:١٢:٢٥١٨:١٤:٤٦١٨:٣٢:٣٠٢٣:٣٠:٥٧
٠٨ رمضان | ٠٢/١٢/٢٩٠٤:٤٧:٠٨٠٦:٠٩:١٤١٢:١٢:٠٧١٨:١٥:٣٢١٨:٣٣:١٧٢٣:٣٠:٣٧
٠٩ رمضان | ٠٣/٠١/٠١٠٤:٤٥:٤١٠٦:٠٧:٥٢١٢:١١:٤٩١٨:١٦:١٩١٨:٣٤:٠٤٢٣:٣٠:١٧
١٠ رمضان | ٠٣/٠١/٠٢٠٤:٤٤:١٤٠٦:٠٦:٣٠١٢:١١:٣٢١٨:١٧:٠٦١٨:٣٤:٥١٢٣:٢٩:٥٦
١١ رمضان | ٠٣/٠١/٠٣٠٤:٤٢:٤٦٠٦:٠٥:٠٧١٢:١١:١٤١٨:١٧:٥٢١٨:٣٥:٣٨٢٣:٢٩:٣٥
١٢ رمضان | ٠٣/٠١/٠٤٠٤:٤١:١٨٠٦:٠٣:٤٥١٢:١٠:٥٦١٨:١٨:٣٩١٨:٣٦:٢٥٢٣:٢٩:١٤
١٣ رمضان | ٠٣/٠١/٠٥٠٤:٣٩:٥٠٠٦:٠٢:٢٣١٢:١٠:٣٨١٨:١٩:٢٥١٨:٣٧:١١٢٣:٢٨:٥٣
١٤ رمضان | ٠٣/٠١/٠٦٠٤:٣٨:٢١٠٦:٠١:٠٠١٢:١٠:٢٠١٨:٢٠:١١١٨:٣٧:٥٨٢٣:٢٨:٣١
١٥ رمضان | ٠٣/٠١/٠٧٠٤:٣٦:٥١٠٥:٥٩:٣٨١٢:١٠:٠١١٨:٢٠:٥٧١٨:٣٨:٤٥٢٣:٢٨:٠٩
١٦ رمضان | ٠٣/٠١/٠٨٠٤:٣٥:٢٢٠٥:٥٨:١٦١٢:٠٩:٤٣١٨:٢١:٤٣١٨:٣٩:٣٢٢٣:٢٧:٤٨
١٧ رمضان | ٠٣/٠١/٠٩٠٤:٣٣:٥٢٠٥:٥٦:٥٣١٢:٠٩:٢٥١٨:٢٢:٢٩١٨:٤٠:١٩٢٣:٢٧:٢٥
١٨ رمضان | ٠٣/٠١/١٠٠٤:٣٢:٢٢٠٥:٥٥:٣١١٢:٠٩:٠٧١٨:٢٣:١٥١٨:٤١:٠٦٢٣:٢٧:٠٣
١٩ رمضان | ٠٣/٠١/١١٠٤:٣٠:٥٢٠٥:٥٤:١٠١٢:٠٨:٤٩١٨:٢٤:٠١١٨:٤١:٥٢٢٣:٢٦:٤١
٢٠ رمضان | ٠٣/٠١/١٢٠٤:٢٩:٢١٠٥:٥٢:٤٨١٢:٠٨:٣١١٨:٢٤:٤٧١٨:٤٢:٣٩٢٣:٢٦:١٨
٢١ رمضان | ٠٣/٠١/١٣٠٤:٢٧:٥٠٠٥:٥١:٢٦١٢:٠٨:١٤١٨:٢٥:٣٢١٨:٤٣:٢٦٢٣:٢٥:٥٦
٢٢ رمضان | ٠٣/٠١/١٤٠٤:٢٦:١٩٠٥:٥٠:٠٥١٢:٠٧:٥٦١٨:٢٦:١٨١٨:٤٤:١٣٢٣:٢٥:٣٣
٢٣ رمضان | ٠٣/٠١/١٥٠٤:٢٤:٤٩٠٥:٤٨:٤٤١٢:٠٧:٣٨١٨:٢٧:٠٤١٨:٤٥:٠٠٢٣:٢٥:١١
٢٤ رمضان | ٠٣/٠١/١٦٠٤:٢٣:١٨٠٥:٤٧:٢٤١٢:٠٧:٢١١٨:٢٧:٥٠١٨:٤٥:٤٨٢٣:٢٤:٤٨
٢٥ رمضان | ٠٣/٠١/١٧٠٤:٢١:٤٧٠٥:٤٦:٠٣١٢:٠٧:٠٤١٨:٢٨:٣٦١٨:٤٦:٣٥٢٣:٢٤:٢٦
٢٦ رمضان | ٠٣/٠١/١٨٠٤:٢٠:١٥٠٥:٤٤:٤٣١٢:٠٦:٤٧١٨:٢٩:٢٢١٨:٤٧:٢٢٢٣:٢٤:٠٣
٢٧ رمضان | ٠٣/٠١/١٩٠٤:١٨:٤٤٠٥:٤٣:٢٤١٢:٠٦:٣٠١٨:٣٠:٠٧١٨:٤٨:١٠٢٣:٢٣:٤٠
٢٨ رمضان | ٠٣/٠١/٢٠٠٤:١٧:١٣٠٥:٤٢:٠٥١٢:٠٦:١٣١٨:٣٠:٥٣١٨:٤٨:٥٧٢٣:٢٣:١٨
٢٩ رمضان | ٠٣/٠١/٢١٠٤:١٥:٤٢٠٥:٤٠:٤٦١٢:٠٥:٥٧١٨:٣١:٣٩١٨:٤٩:٤٥٢٣:٢٢:٥٦
٣٠ رمضان | ٠٣/٠١/٢٢٠٤:١٤:١٢٠٥:٣٩:٢٨١٢:٠٥:٤١١٨:٣٢:٢٥١٨:٥٠:٣٣٢٣:٢٢:٣٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی | ١٤٤٥ قمری شهر سامرا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی | ١٤٤٥ قمری شهر سامرا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی | ١٤٤٥ قمری شهر سامرا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سامرا

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٥ قمری شهر سامرا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٥ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر سامرا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سامرا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٥ قمری شهر سامرا

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٥ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٥ هـ.ق
شهر سامرا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٥ هـ.ق شهر سامرا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٥ هـ.ق شهر سامرا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سامرا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سامرا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٤
سال ١٤٤٥ هـ.ق
١٤٤٦

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٣ میلادی شهر سامرا

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٣ م شهر سامرا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سامرا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٣ میلادی شهر سامرا

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٣ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٣ شهر سامرا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٣ میلادی شهر سامرا شهر سامرا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٣ میلادی شهر سامرا شهر سامرا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر سامرا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سامرا برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٢
سال ٢٠٢٣ م
٢٠٢٤

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٤٠٢ شمسی شهر سامرا

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٤٠٢ هـ.ش شهر سامرا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سامرا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٤٠٢ شمسی شهر سامرا

آبان
مهر ١٤٠٢ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٤٠٢٠٤:٣٠:٣٤٠٥:٥٢:٥١١١:٥٦:٥٨١٨:٠٠:٣٢١٨:١٨:١٧٢٣:١٥:٥٧
٠٢ مهر ١٤٠٢٠٤:٣١:٢١٠٥:٥٣:٣٣١١:٥٦:٣٧١٧:٥٩:٠٨١٨:١٦:٥٢٢٣:١٥:٣٨
٠٣ مهر ١٤٠٢٠٤:٣٢:٠٨٠٥:٥٤:١٦١١:٥٦:١٦١٧:٥٧:٤٤١٨:١٥:٢٨٢٣:١٥:١٩
٠٤ مهر ١٤٠٢٠٤:٣٢:٥٤٠٥:٥٤:٥٩١١:٥٥:٥٥١٧:٥٦:١٩١٨:١٤:٠٣٢٣:١٥:٠٠
٠٥ مهر ١٤٠٢٠٤:٣٣:٤١٠٥:٥٥:٤٢١١:٥٥:٣٤١٧:٥٤:٥٥١٨:١٢:٤٠٢٣:١٤:٤١
٠٦ مهر ١٤٠٢٠٤:٣٤:٢٧٠٥:٥٦:٢٥١١:٥٥:١٤١٧:٥٣:٣٢١٨:١١:١٦٢٣:١٤:٢٣
٠٧ مهر ١٤٠٢٠٤:٣٥:١٣٠٥:٥٧:٠٨١١:٥٤:٥٤١٧:٥٢:٠٨١٨:٠٩:٥٢٢٣:١٤:٠٤
٠٨ مهر ١٤٠٢٠٤:٣٥:٥٩٠٥:٥٧:٥٢١١:٥٤:٣٤١٧:٥٠:٤٥١٨:٠٨:٢٩٢٣:١٣:٤٥
٠٩ مهر ١٤٠٢٠٤:٣٦:٤٥٠٥:٥٨:٣٥١١:٥٤:١٤١٧:٤٩:٢٢١٨:٠٧:٠٧٢٣:١٣:٢٧
١٠ مهر ١٤٠٢٠٤:٣٧:٣١٠٥:٥٩:١٩١١:٥٣:٥٥١٧:٤٨:٠٠١٨:٠٥:٤٥٢٣:١٣:٠٨
١١ مهر ١٤٠٢٠٤:٣٨:١٧٠٦:٠٠:٠٣١١:٥٣:٣٦١٧:٤٦:٣٧١٨:٠٤:٢٣٢٣:١٢:٥٠
١٢ مهر ١٤٠٢٠٤:٣٩:٠٢٠٦:٠٠:٤٨١١:٥٣:١٨١٧:٤٥:١٦١٨:٠٣:٠٢٢٣:١٢:٣٢
١٣ مهر ١٤٠٢٠٤:٣٩:٤٨٠٦:٠١:٣٣١١:٥٢:٥٩١٧:٤٣:٥٤١٨:٠١:٤١٢٣:١٢:١٤
١٤ مهر ١٤٠٢٠٤:٤٠:٣٣٠٦:٠٢:١٨١١:٥٢:٤١١٧:٤٢:٣٣١٨:٠٠:٢١٢٣:١١:٥٦
١٥ مهر ١٤٠٢٠٤:٤١:١٨٠٦:٠٣:٠٣١١:٥٢:٢٤١٧:٤١:١٣١٧:٥٩:٠١٢٣:١١:٣٨
١٦ مهر ١٤٠٢٠٤:٤٢:٠٤٠٦:٠٣:٤٩١١:٥٢:٠٦١٧:٣٩:٥٣١٧:٥٧:٤٢٢٣:١١:٢١
١٧ مهر ١٤٠٢٠٤:٤٢:٤٩٠٦:٠٤:٣٤١١:٥١:٥٠١٧:٣٨:٣٤١٧:٥٦:٢٣٢٣:١١:٠٤
١٨ مهر ١٤٠٢٠٤:٤٣:٣٤٠٦:٠٥:٢١١١:٥١:٣٣١٧:٣٧:١٥١٧:٥٥:٠٦٢٣:١٠:٤٧
١٩ مهر ١٤٠٢٠٤:٤٤:٢٠٠٦:٠٦:٠٧١١:٥١:١٨١٧:٣٥:٥٧١٧:٥٣:٤٨٢٣:١٠:٣١
٢٠ مهر ١٤٠٢٠٤:٤٥:٠٥٠٦:٠٦:٥٤١١:٥١:٠٢١٧:٣٤:٣٩١٧:٥٢:٣٢٢٣:١٠:١٥
٢١ مهر ١٤٠٢٠٤:٤٥:٥٠٠٦:٠٧:٤١١١:٥٠:٤٧١٧:٣٣:٢٣١٧:٥١:١٦٢٣:٠٩:٥٩
٢٢ مهر ١٤٠٢٠٤:٤٦:٣٦٠٦:٠٨:٢٩١١:٥٠:٣٣١٧:٣٢:٠٦١٧:٥٠:٠١٢٣:٠٩:٤٤
٢٣ مهر ١٤٠٢٠٤:٤٧:٢١٠٦:٠٩:١٧١١:٥٠:١٩١٧:٣٠:٥١١٧:٤٨:٤٧٢٣:٠٩:٢٩
٢٤ مهر ١٤٠٢٠٤:٤٨:٠٧٠٦:١٠:٠٥١١:٥٠:٠٦١٧:٢٩:٣٦١٧:٤٧:٣٤٢٣:٠٩:١٤
٢٥ مهر ١٤٠٢٠٤:٤٨:٥٢٠٦:١٠:٥٤١١:٤٩:٥٣١٧:٢٨:٢٣١٧:٤٦:٢١٢٣:٠٩:٠٠
٢٦ مهر ١٤٠٢٠٤:٤٩:٣٨٠٦:١١:٤٣١١:٤٩:٤١١٧:٢٧:١٠١٧:٤٥:١٠٢٣:٠٨:٤٧
٢٧ مهر ١٤٠٢٠٤:٥٠:٢٤٠٦:١٢:٣٢١١:٤٩:٣٠١٧:٢٥:٥٧١٧:٤٣:٥٩٢٣:٠٨:٣٣
٢٨ مهر ١٤٠٢٠٤:٥١:٠٩٠٦:١٣:٢٢١١:٤٩:١٩١٧:٢٤:٤٦١٧:٤٢:٤٩٢٣:٠٨:٢١
٢٩ مهر ١٤٠٢٠٤:٥١:٥٥٠٦:١٤:١٢١١:٤٩:٠٩١٧:٢٣:٣٦١٧:٤١:٤١٢٣:٠٨:٠٩
٣٠ مهر ١٤٠٢٠٤:٥٢:٤١٠٦:١٥:٠٢١١:٤٨:٥٩١٧:٢٢:٢٧١٧:٤٠:٣٣٢٣:٠٧:٥٧

دانلود اوقات شرعی مهر ٠٢ - ١٤٠٢ شهر سامرا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٤٠٢ شمسی شهر سامرا شهر سامرا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٤٠٢ شمسی شهر سامرا شهر سامرا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سامرا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سامرا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٤٠١
سال ١٤٠٢ هـ.ش
١٤٠٣

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سامرا

سامِرا (به عربی: سامَرّاء) (دگرگون‌شده ی: سُرِّ مَن رَأیٰ؛ به معنای: شاد شود هر که آن را بدید) شهری در میانهٔ عراق، در استان صلاح‌الدین؛ در کرانهٔ دجله، ۱۲۵ کیلومتری شمال بغداد جای گرفته‌است. در سال ۸۳۶م به دستور خلیفهٔ عباسی معتصم بالله بنیان نهاده اشت تا به‌جای بغداد پایتخت شود

شهر سامرا در ویکیپدیا

شهر سامرا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سامرا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سامرا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سامرا بر روی نقشه

شهر سامرا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سامرا

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سامرا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سامرا
اوقات شرعی مهر ٠٢ شهر سامرا + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٥ شهر سامرا + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٣ شهر سامرا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢ شهر سامرا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢٤ شهر سامرا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای عراق
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سامرا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سامرا رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٢ / ١٤٠٢ سامرا دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٢ / ١٤٠٢ سامرا دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق سامرا
افق شرعی امروز فردا سامرا دانلود pdf
افق شرعی مهر ٠٢ / ١٤٠٢ سامرا دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا سامرا دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مهر ٠٢ / ١٤٠٢ سامرا دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سامرا ماه رمضان ٢ / ١٤٠٢

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سامرا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه تهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو