جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر سامرا

سامرا | صلاح‌الدین | عراق

اوقات شرعی امروز سامرا

اذان صبح: ٠٤:٣٩:١٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٠:٥٩
اذان ظهر: ١١:٥٣:١٣
غروب آفتاب: ١٧:٤٤:٥٦
اذان مغرب: ١٨:٠٢:٤٢
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٢:٢٧

سه شنبه ١٢ مهر ١٤٠١
٠٧ ربیع الاول ١٤٤٤ قمری
٠٤ اکتبر ٢٠٢٢ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سامرا (شهرستان سامرا) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٢ مهر ٠١ شهر سامرا)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٠١ شهر سامرا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٢ شهر سامرا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

بیل گیتس
هر گاه خبرهای بد را به عنوان یك نیاز به تغییر و نه یك خبر منفی پذیرفتید، شما از آن شكست نخورده اید، بلكه چیزهای تازه ای از آن آموخته اید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سامرا

اوقات شرعی مهر ٠١ | اوقات شرعی اکتبر ٢٢ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٤ | + اوقات شرعی رمضان ٢

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سامرا در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سامرا ١٤٠٢ - ٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی

برابر با سال ١٤٤٤ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٢ شهر سامرا (سال ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٤ فروردین ١٤٠٢ | ٢٤ مارس ٢٠٢٣
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٧١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٢ اردیبهشت ١٤٠٢ | ٢٢ آوریل ٢٠٢٣ (اول شوال ١٤٤٤)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سامرا ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان سامرا
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٢/٠١/٠٤٠٤:٤٠:٥٧٠٦:٠٣:٢٥١٢:١٠:٥١١٨:١٨:٥٠١٨:٣٦:٣٦٢٣:٢٩:٠٩
٠٢ رمضان | ٠٢/٠١/٠٥٠٤:٣٩:٢٨٠٦:٠٢:٠٣١٢:١٠:٣٣١٨:١٩:٣٦١٨:٣٧:٢٣٢٣:٢٨:٤٨
٠٣ رمضان | ٠٢/٠١/٠٦٠٤:٣٧:٥٩٠٦:٠٠:٤٠١٢:١٠:١٥١٨:٢٠:٢٢١٨:٣٨:١٠٢٣:٢٨:٢٦
٠٤ رمضان | ٠٢/٠١/٠٧٠٤:٣٦:٣٠٠٥:٥٩:١٨١٢:٠٩:٥٧١٨:٢١:٠٨١٨:٣٨:٥٦٢٣:٢٨:٠٤
٠٥ رمضان | ٠٢/٠١/٠٨٠٤:٣٥:٠٠٠٥:٥٧:٥٦١٢:٠٩:٣٩١٨:٢١:٥٤١٨:٣٩:٤٣٢٣:٢٧:٤٢
٠٦ رمضان | ٠٢/٠١/٠٩٠٤:٣٣:٣٠٠٥:٥٦:٣٤١٢:٠٩:٢١١٨:٢٢:٤٠١٨:٤٠:٣٠٢٣:٢٧:٢٠
٠٧ رمضان | ٠٢/٠١/١٠٠٤:٣٢:٠٠٠٥:٥٥:١٢١٢:٠٩:٠٣١٨:٢٣:٢٦١٨:٤١:١٧٢٣:٢٦:٥٨
٠٨ رمضان | ٠٢/٠١/١١٠٤:٣٠:٣٠٠٥:٥٣:٥٠١٢:٠٨:٤٥١٨:٢٤:١٢١٨:٤٢:٠٤٢٣:٢٦:٣٥
٠٩ رمضان | ٠٢/٠١/١٢٠٤:٢٨:٥٩٠٥:٥٢:٢٨١٢:٠٨:٢٧١٨:٢٤:٥٨١٨:٤٢:٥١٢٣:٢٦:١٣
١٠ رمضان | ٠٢/٠١/١٣٠٤:٢٧:٢٨٠٥:٥١:٠٧١٢:٠٨:٠٩١٨:٢٥:٤٤١٨:٤٣:٣٨٢٣:٢٥:٥١
١١ رمضان | ٠٢/٠١/١٤٠٤:٢٥:٥٧٠٥:٤٩:٤٦١٢:٠٧:٥٢١٨:٢٦:٢٩١٨:٤٤:٢٥٢٣:٢٥:٢٨
١٢ رمضان | ٠٢/٠١/١٥٠٤:٢٤:٢٧٠٥:٤٨:٢٥١٢:٠٧:٣٤١٨:٢٧:١٥١٨:٤٥:١٢٢٣:٢٥:٠٥
١٣ رمضان | ٠٢/٠١/١٦٠٤:٢٢:٥٥٠٥:٤٧:٠٤١٢:٠٧:١٧١٨:٢٨:٠١١٨:٤٥:٥٩٢٣:٢٤:٤٣
١٤ رمضان | ٠٢/٠١/١٧٠٤:٢١:٢٤٠٥:٤٥:٤٤١٢:٠٧:٠٠١٨:٢٨:٤٧١٨:٤٦:٤٦٢٣:٢٤:٢٠
١٥ رمضان | ٠٢/٠١/١٨٠٤:١٩:٥٣٠٥:٤٤:٢٤١٢:٠٦:٤٣١٨:٢٩:٣٣١٨:٤٧:٣٤٢٣:٢٣:٥٨
١٦ رمضان | ٠٢/٠١/١٩٠٤:١٨:٢٢٠٥:٤٣:٠٤١٢:٠٦:٢٦١٨:٣٠:١٩١٨:٤٨:٢١٢٣:٢٣:٣٥
١٧ رمضان | ٠٢/٠١/٢٠٠٤:١٦:٥١٠٥:٤١:٤٥١٢:٠٦:٠٩١٨:٣١:٠٥١٨:٤٩:٠٩٢٣:٢٣:١٣
١٨ رمضان | ٠٢/٠١/٢١٠٤:١٥:٢٠٠٥:٤٠:٢٧١٢:٠٥:٥٣١٨:٣١:٥١١٨:٤٩:٥٧٢٣:٢٢:٥٠
١٩ رمضان | ٠٢/٠١/٢٢٠٤:١٣:٥٠٠٥:٣٩:٠٩١٢:٠٥:٣٧١٨:٣٢:٣٧١٨:٥٠:٤٤٢٣:٢٢:٢٨
٢٠ رمضان | ٠٢/٠١/٢٣٠٤:١٢:١٩٠٥:٣٧:٥١١٢:٠٥:٢١١٨:٣٣:٢٣١٨:٥١:٣٢٢٣:٢٢:٠٦
٢١ رمضان | ٠٢/٠١/٢٤٠٤:١٠:٤٩٠٥:٣٦:٣٤١٢:٠٥:٠٦١٨:٣٤:٠٩١٨:٥٢:٢٠٢٣:٢١:٤٤
٢٢ رمضان | ٠٢/٠١/٢٥٠٤:٠٩:١٨٠٥:٣٥:١٧١٢:٠٤:٥١١٨:٣٤:٥٥١٨:٥٣:٠٩٢٣:٢١:٢٢
٢٣ رمضان | ٠٢/٠١/٢٦٠٤:٠٧:٤٨٠٥:٣٤:٠٢١٢:٠٤:٣٦١٨:٣٥:٤١١٨:٥٣:٥٧٢٣:٢١:٠٠
٢٤ رمضان | ٠٢/٠١/٢٧٠٤:٠٦:١٩٠٥:٣٢:٤٦١٢:٠٤:٢٢١٨:٣٦:٢٨١٨:٥٤:٤٥٢٣:٢٠:٣٩
٢٥ رمضان | ٠٢/٠١/٢٨٠٤:٠٤:٤٩٠٥:٣١:٣٢١٢:٠٤:٠٨١٨:٣٧:١٤١٨:٥٥:٣٤٢٣:٢٠:١٧
٢٦ رمضان | ٠٢/٠١/٢٩٠٤:٠٣:٢٠٠٥:٣٠:١٨١٢:٠٣:٥٤١٨:٣٨:٠١١٨:٥٦:٢٣٢٣:١٩:٥٦
٢٧ رمضان | ٠٢/٠١/٣٠٠٤:٠١:٥٢٠٥:٢٩:٠٤١٢:٠٣:٤١١٨:٣٨:٤٧١٨:٥٧:١٢٢٣:١٩:٣٥
٢٨ رمضان | ٠٢/٠١/٣١٠٤:٠٠:٢٤٠٥:٢٧:٥٢١٢:٠٣:٢٨١٨:٣٩:٣٤١٨:٥٨:٠٠٢٣:١٩:١٥
٢٩ رمضان | ٠٢/٠٢/٠١٠٣:٥٨:٥٦٠٥:٢٦:٤٠١٢:٠٣:١٦١٨:٤٠:٢١١٨:٥٨:٥٠٢٣:١٨:٥٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری شهر سامرا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری شهر سامرا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری شهر سامرا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سامرا

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٤ قمری شهر سامرا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٤ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر سامرا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سامرا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٤ قمری شهر سامرا

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٤ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٤ هـ.ق
شهر سامرا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٤ هـ.ق شهر سامرا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٤ هـ.ق شهر سامرا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سامرا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سامرا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٣
سال ١٤٤٤ هـ.ق
١٤٤٥

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٢ میلادی شهر سامرا

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٢ م شهر سامرا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سامرا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٢ میلادی شهر سامرا

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٢ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٢ شهر سامرا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٢ میلادی شهر سامرا شهر سامرا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٢ میلادی شهر سامرا شهر سامرا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر سامرا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سامرا برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢١
سال ٢٠٢٢ م
٢٠٢٣

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٤٠١ شمسی شهر سامرا

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٤٠١ هـ.ش شهر سامرا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سامرا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٤٠١ شمسی شهر سامرا

آبان
مهر ١٤٠١ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٤٠١٠٤:٣٠:٤٥٠٥:٥٣:٠١١١:٥٦:٥٢١٨:٠٠:١٢١٨:١٧:٥٦٢٣:١٥:٥٢
٠٢ مهر ١٤٠١٠٤:٣١:٣٢٠٥:٥٣:٤٤١١:٥٦:٣١١٧:٥٨:٤٧١٨:١٦:٣٢٢٣:١٥:٣٣
٠٣ مهر ١٤٠١٠٤:٣٢:١٩٠٥:٥٤:٢٦١١:٥٦:١١١٧:٥٧:٢٣١٨:١٥:٠٧٢٣:١٥:١٤
٠٤ مهر ١٤٠١٠٤:٣٣:٠٦٠٥:٥٥:٠٩١١:٥٥:٥٠١٧:٥٥:٥٩١٨:١٣:٤٣٢٣:١٤:٥٦
٠٥ مهر ١٤٠١٠٤:٣٣:٥٢٠٥:٥٥:٥٢١١:٥٥:٢٩١٧:٥٤:٣٥١٨:١٢:١٩٢٣:١٤:٣٧
٠٦ مهر ١٤٠١٠٤:٣٤:٣٨٠٥:٥٦:٣٥١١:٥٥:٠٩١٧:٥٣:١١١٨:١٠:٥٦٢٣:١٤:١٨
٠٧ مهر ١٤٠١٠٤:٣٥:٢٥٠٥:٥٧:١٨١١:٥٤:٤٩١٧:٥١:٤٨١٨:٠٩:٣٢٢٣:١٣:٥٩
٠٨ مهر ١٤٠١٠٤:٣٦:١٠٠٥:٥٨:٠٢١١:٥٤:٢٩١٧:٥٠:٢٥١٨:٠٨:٠٩٢٣:١٣:٤١
٠٩ مهر ١٤٠١٠٤:٣٦:٥٦٠٥:٥٨:٤٦١١:٥٤:١٠١٧:٤٩:٠٢١٨:٠٦:٤٧٢٣:١٣:٢٢
١٠ مهر ١٤٠١٠٤:٣٧:٤٢٠٥:٥٩:٣٠١١:٥٣:٥١١٧:٤٧:٤٠١٨:٠٥:٢٥٢٣:١٣:٠٤
١١ مهر ١٤٠١٠٤:٣٨:٢٨٠٦:٠٠:١٤١١:٥٣:٣٢١٧:٤٦:١٧١٨:٠٤:٠٣٢٣:١٢:٤٥
١٢ مهر ١٤٠١٠٤:٣٩:١٣٠٦:٠٠:٥٩١١:٥٣:١٣١٧:٤٤:٥٦١٨:٠٢:٤٢٢٣:١٢:٢٧
١٣ مهر ١٤٠١٠٤:٣٩:٥٩٠٦:٠١:٤٤١١:٥٢:٥٥١٧:٤٣:٣٥١٨:٠١:٢١٢٣:١٢:٠٩
١٤ مهر ١٤٠١٠٤:٤٠:٤٤٠٦:٠٢:٢٩١١:٥٢:٣٧١٧:٤٢:١٤١٨:٠٠:٠١٢٣:١١:٥٢
١٥ مهر ١٤٠١٠٤:٤١:٢٩٠٦:٠٣:١٤١١:٥٢:١٩١٧:٤٠:٥٤١٧:٥٨:٤٢٢٣:١١:٣٤
١٦ مهر ١٤٠١٠٤:٤٢:١٥٠٦:٠٤:٠٠١١:٥٢:٠٢١٧:٣٩:٣٤١٧:٥٧:٢٣٢٣:١١:١٧
١٧ مهر ١٤٠١٠٤:٤٣:٠٠٠٦:٠٤:٤٦١١:٥١:٤٦١٧:٣٨:١٥١٧:٥٦:٠٤٢٣:١١:٠٠
١٨ مهر ١٤٠١٠٤:٤٣:٤٥٠٦:٠٥:٣٢١١:٥١:٣٠١٧:٣٦:٥٦١٧:٥٤:٤٧٢٣:١٠:٤٣
١٩ مهر ١٤٠١٠٤:٤٤:٣١٠٦:٠٦:١٩١١:٥١:١٤١٧:٣٥:٣٨١٧:٥٣:٣٠٢٣:١٠:٢٧
٢٠ مهر ١٤٠١٠٤:٤٥:١٦٠٦:٠٧:٠٥١١:٥٠:٥٩١٧:٣٤:٢١١٧:٥٢:١٤٢٣:١٠:١١
٢١ مهر ١٤٠١٠٤:٤٦:٠١٠٦:٠٧:٥٣١١:٥٠:٤٤١٧:٣٣:٠٤١٧:٥٠:٥٨٢٣:٠٩:٥٥
٢٢ مهر ١٤٠١٠٤:٤٦:٤٧٠٦:٠٨:٤٠١١:٥٠:٣٠١٧:٣١:٤٨١٧:٤٩:٤٣٢٣:٠٩:٤٠
٢٣ مهر ١٤٠١٠٤:٤٧:٣٢٠٦:٠٩:٢٨١١:٥٠:١٦١٧:٣٠:٣٣١٧:٤٨:٢٩٢٣:٠٩:٢٥
٢٤ مهر ١٤٠١٠٤:٤٨:١٨٠٦:١٠:١٧١١:٥٠:٠٣١٧:٢٩:١٩١٧:٤٧:١٦٢٣:٠٩:١١
٢٥ مهر ١٤٠١٠٤:٤٩:٠٣٠٦:١١:٠٥١١:٤٩:٥٠١٧:٢٨:٠٥١٧:٤٦:٠٤٢٣:٠٨:٥٧
٢٦ مهر ١٤٠١٠٤:٤٩:٤٩٠٦:١١:٥٥١١:٤٩:٣٩١٧:٢٦:٥٢١٧:٤٤:٥٣٢٣:٠٨:٤٣
٢٧ مهر ١٤٠١٠٤:٥٠:٣٥٠٦:١٢:٤٤١١:٤٩:٢٧١٧:٢٥:٤٠١٧:٤٣:٤٢٢٣:٠٨:٣٠
٢٨ مهر ١٤٠١٠٤:٥١:٢٠٠٦:١٣:٣٤١١:٤٩:١٧١٧:٢٤:٢٩١٧:٤٢:٣٣٢٣:٠٨:١٨
٢٩ مهر ١٤٠١٠٤:٥٢:٠٦٠٦:١٤:٢٤١١:٤٩:٠٧١٧:٢٣:١٩١٧:٤١:٢٤٢٣:٠٨:٠٦
٣٠ مهر ١٤٠١٠٤:٥٢:٥٢٠٦:١٥:١٥١١:٤٨:٥٧١٧:٢٢:١٠١٧:٤٠:١٧٢٣:٠٧:٥٤

دانلود اوقات شرعی مهر ٠١ - ١٤٠١ شهر سامرا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٤٠١ شمسی شهر سامرا شهر سامرا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٤٠١ شمسی شهر سامرا شهر سامرا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سامرا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سامرا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٤٠٠
سال ١٤٠١ هـ.ش
١٤٠٢

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سامرا

سامِرا (به عربی: سامَرّاء) (دگرگون‌شده ی: سُرِّ مَن رَأیٰ؛ به معنای: شاد شود هر که آن را بدید) شهری در میانهٔ عراق، در استان صلاح‌الدین؛ در کرانهٔ دجله، ۱۲۵ کیلومتری شمال بغداد جای گرفته‌است. در سال ۸۳۶م به دستور خلیفهٔ عباسی معتصم بالله بنیان نهاده اشت تا به‌جای بغداد پایتخت شود

شهر سامرا در ویکیپدیا

شهر سامرا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سامرا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سامرا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سامرا بر روی نقشه

شهر سامرا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سامرا

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سامرا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سامرا
اوقات شرعی مهر ٠١ شهر سامرا + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٤ شهر سامرا + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٢ شهر سامرا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢ شهر سامرا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢٣ شهر سامرا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای عراق
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سامرا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سامرا رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سامرا
زمان پخش اذان زنده به افق سامرا
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سامرا
جدول اوقات شرعی مهر ٠١ / ١٤٠١ سامرا دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق سامرا ماه رمضان ٢ / ١٤٠٢
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سامرا
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق سامرا
جدول اوقات شرعی امروز فردا سامرا دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سامرا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو