جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر سامرا

سامرا | صلاح‌الدین | عراق

اوقات شرعی امروز سامرا


اذان صبح: ٠٥:١٧:٢٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٣:٢٥
اذان ظهر: ١١:٥٠:٢٩
غروب آفتاب: ١٦:٥٧:١٢
اذان مغرب: ١٧:١٦:٢٥
نیمه شب: ٢٣:٠٧:٤٣

جمعه ٠١ آذر ١٣٩٨
٢٤ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٢ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سامرا (شهرستان سامرا) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ آذر ٩٨ شهر سامرا)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر سامرا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سامرا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ویكتور هوگو
روزی جهانیان، همه، دست برادری به ‌یكدیگر خواهند داد و آن، روزی ا‌ست كه بدبختی و تیره روزی در گستره‌ی جهان یافت نخواهد شد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سامرا

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سامرا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سامرا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر سامرا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سامرا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سامرا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٣:٥٠:٤٤٠٥:٢٠:٠٦١٢:٠٢:١٣١٨:٤٤:٤٩١٩:٠٣:٣٢٢٣:١٧:٠٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٣:٤٩:٢٠٠٥:١٩:٠٠١٢:٠٢:٠٤١٨:٤٥:٣٦١٩:٠٤:٢٢٢٣:١٦:٤٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٣:٤٧:٥٧٠٥:١٧:٥٥١٢:٠١:٥٥١٨:٤٦:٢٣١٩:٠٥:١٢٢٣:١٦:٢٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٣:٤٦:٣٥٠٥:١٦:٥١١٢:٠١:٤٧١٨:٤٧:١٠١٩:٠٦:٠٢٢٣:١٦:١٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٣:٤٥:١٤٠٥:١٥:٤٨١٢:٠١:٣٩١٨:٤٧:٥٧١٩:٠٦:٥٢٢٣:١٥:٥٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٣:٤٣:٥٣٠٥:١٤:٤٦١٢:٠١:٣٢١٨:٤٨:٤٥١٩:٠٧:٤٢٢٣:١٥:٣٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٣:٤٢:٣٤٠٥:١٣:٤٦١٢:٠١:٢٥١٨:٤٩:٣٢١٩:٠٨:٣١٢٣:١٥:٢٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٣:٤١:١٥٠٥:١٢:٤٦١٢:٠١:١٩١٨:٥٠:١٩١٩:٠٩:٢١٢٣:١٥:٠٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٣:٣٩:٥٧٠٥:١١:٤٨١٢:٠١:١٤١٨:٥١:٠٦١٩:١٠:١١٢٣:١٤:٥٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٣:٣٨:٤١٠٥:١٠:٥٠١٢:٠١:٠٩١٨:٥١:٥٣١٩:١١:٠١٢٣:١٤:٣٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٣:٣٧:٢٥٠٥:٠٩:٥٤١٢:٠١:٠٤١٨:٥٢:٤٠١٩:١١:٥١٢٣:١٤:٢٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٣:٣٦:١١٠٥:٠٨:٥٩١٢:٠١:٠٠١٨:٥٣:٢٧١٩:١٢:٤١٢٣:١٤:١٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٣٤:٥٧٠٥:٠٨:٠٦١٢:٠٠:٥٧١٨:٥٤:١٣١٩:١٣:٣٠٢٣:١٣:٥٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٣٣:٤٥٠٥:٠٧:١٣١٢:٠٠:٥٤١٨:٥٥:٠٠١٩:١٤:٢٠٢٣:١٣:٤٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٣٢:٣٤٠٥:٠٦:٢٢١٢:٠٠:٥٢١٨:٥٥:٤٦١٩:١٥:٠٩٢٣:١٣:٣٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٣١:٢٥٠٥:٠٥:٣٢١٢:٠٠:٥١١٨:٥٦:٣٢١٩:١٥:٥٨٢٣:١٣:٢٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٣٠:١٦٠٥:٠٤:٤٤١٢:٠٠:٥٠١٨:٥٧:١٩١٩:١٦:٤٧٢٣:١٣:١٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٢٩:١٠٠٥:٠٣:٥٧١٢:٠٠:٤٩١٨:٥٨:٠٤١٩:١٧:٣٦٢٣:١٣:٠٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٢٨:٠٤٠٥:٠٣:١١١٢:٠٠:٤٩١٨:٥٨:٥٠١٩:١٨:٢٤٢٣:١٢:٥٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٢٧:٠٠٠٥:٠٢:٢٧١٢:٠٠:٥٠١٨:٥٩:٣٥١٩:١٩:١٢٢٣:١٢:٤٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٢٥:٥٨٠٥:٠١:٤٤١٢:٠٠:٥١١٩:٠٠:٢٠١٩:٢٠:٠٠٢٣:١٢:٣٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٢٤:٥٧٠٥:٠١:٠٢١٢:٠٠:٥٣١٩:٠١:٠٥١٩:٢٠:٤٨٢٣:١٢:٣١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٢٣:٥٧٠٥:٠٠:٢٢١٢:٠٠:٥٥١٩:٠١:٤٩١٩:٢١:٣٥٢٣:١٢:٢٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٢٢:٥٩٠٤:٥٩:٤٤١٢:٠٠:٥٨١٩:٠٢:٣٣١٩:٢٢:٢١٢٣:١٢:١٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٢٢:٠٣٠٤:٥٩:٠٧١٢:٠١:٠٢١٩:٠٣:١٧١٩:٢٣:٠٨٢٣:١٢:١٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٢١:٠٩٠٤:٥٨:٣١١٢:٠١:٠٦١٩:٠٤:٠٠١٩:٢٣:٥٤٢٣:١٢:٠٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٢٠:١٦٠٤:٥٧:٥٧١٢:٠١:١٠١٩:٠٤:٤٢١٩:٢٤:٣٩٢٣:١٢:٠٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:١٩:٢٥٠٤:٥٧:٢٥١٢:٠١:١٥١٩:٠٥:٢٥١٩:٢٥:٢٣٢٣:١٢:٠٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٣:١٨:٣٦٠٤:٥٦:٥٤١٢:٠١:٢١١٩:٠٦:٠٦١٩:٢٦:٠٨٢٣:١١:٥٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سامرا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سامرا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سامرا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سامرا

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر سامرا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر سامرا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سامرا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر سامرا

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر سامرا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر سامرا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر سامرا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سامرا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سامرا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر سامرا

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش شهر سامرا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سامرا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر سامرا

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٥٠٦:٤٣:٢٥١١:٥٠:٢٩١٦:٥٧:١٢١٧:١٦:٢٥٢٣:٠٧:٤٣
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:١٣٠٦:٤٤:٢١١١:٥٠:٤٥١٦:٥٦:٤٩١٧:١٦:٠٤٢٣:٠٧:٥٥
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٠١٠٦:٤٥:١٧١١:٥١:٠٢١٦:٥٦:٢٧١٧:١٥:٤٥٢٣:٠٨:٠٨
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٩٠٦:٤٦:١٣١١:٥١:١٩١٦:٥٦:٠٧١٧:١٥:٢٧٢٣:٠٨:٢٢
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٧٠٦:٤٧:٠٨١١:٥١:٣٨١٦:٥٥:٤٩١٧:١٥:١١٢٣:٠٨:٣٧
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٥٠٦:٤٨:٠٣١١:٥١:٥٧١٦:٥٥:٣٣١٧:١٤:٥٧٢٣:٠٨:٥٢
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٢٠٦:٤٨:٥٨١١:٥٢:١٧١٦:٥٥:١٩١٧:١٤:٤٥٢٣:٠٩:٠٩
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٩٠٦:٤٩:٥٢١١:٥٢:٣٧١٦:٥٥:٠٦١٧:١٤:٣٤٢٣:٠٩:٢٦
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤٦٠٦:٥٠:٤٥١١:٥٢:٥٨١٦:٥٤:٥٦١٧:١٤:٢٦٢٣:٠٩:٤٤
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣٢٠٦:٥١:٣٨١١:٥٣:٢٠١٦:٥٤:٤٧١٧:١٤:١٩٢٣:١٠:٠٣
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٨٠٦:٥٢:٣٠١١:٥٣:٤٣١٦:٥٤:٤١١٧:١٤:١٤٢٣:١٠:٢٢
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠٤٠٦:٥٣:٢٢١١:٥٤:٠٦١٦:٥٤:٣٦١٧:١٤:١١٢٣:١٠:٤٢
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٤٩٠٦:٥٤:١٣١١:٥٤:٣٠١٦:٥٤:٣٣١٧:١٤:١٠٢٣:١١:٠٣
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٣٣٠٦:٥٥:٠٣١١:٥٤:٥٤١٦:٥٤:٣٢١٧:١٤:١٠٢٣:١١:٢٥
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:١٨٠٦:٥٥:٥٣١١:٥٥:١٩١٦:٥٤:٣٣١٧:١٤:١٣٢٣:١١:٤٧
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٠١٠٦:٥٦:٤٢١١:٥٥:٤٤١٦:٥٤:٣٦١٧:١٤:١٧٢٣:١٢:١٠
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٤٤٠٦:٥٧:٢٩١١:٥٦:١٠١٦:٥٤:٤١١٧:١٤:٢٣٢٣:١٢:٣٤
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٢٦٠٦:٥٨:١٦١١:٥٦:٣٧١٦:٥٤:٤٨١٧:١٤:٣١٢٣:١٢:٥٨
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٠٨٠٦:٥٩:٠٢١١:٥٧:٠٤١٦:٥٤:٥٦١٧:١٤:٤١٢٣:١٣:٢٢
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٤٩٠٦:٥٩:٤٧١١:٥٧:٣١١٦:٥٥:٠٧١٧:١٤:٥٣٢٣:١٣:٤٨
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٢٩٠٧:٠٠:٣١١١:٥٧:٥٩١٦:٥٥:١٩١٧:١٥:٠٦٢٣:١٤:١٤
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٠٨٠٧:٠١:١٣١١:٥٨:٢٧١٦:٥٥:٣٣١٧:١٥:٢١٢٣:١٤:٤٠
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٤٧٠٧:٠١:٥٥١١:٥٨:٥٥١٦:٥٥:٤٩١٧:١٥:٣٨٢٣:١٥:٠٧
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٢٤٠٧:٠٢:٣٥١١:٥٩:٢٤١٦:٥٦:٠٧١٧:١٥:٥٧٢٣:١٥:٣٤
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٠١٠٧:٠٣:١٤١١:٥٩:٥٣١٦:٥٦:٢٧١٧:١٦:١٧٢٣:١٦:٠٢
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٣٧٠٧:٠٣:٥٢١٢:٠٠:٢٢١٦:٥٦:٤٨١٧:١٦:٣٩٢٣:١٦:٣٠
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:١١٠٧:٠٤:٢٨١٢:٠٠:٥١١٦:٥٧:١١١٧:١٧:٠٢٢٣:١٦:٥٨
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٤٥٠٧:٠٥:٠٣١٢:٠١:٢١١٦:٥٧:٣٦١٧:١٧:٢٧٢٣:١٧:٢٧
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:١٨٠٧:٠٥:٣٧١٢:٠١:٥٠١٦:٥٨:٠٢١٧:١٧:٥٤٢٣:١٧:٥٦
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٥٠٠٧:٠٦:٠٩١٢:٠٢:٢٠١٦:٥٨:٣١١٧:١٨:٢٢٢٣:١٨:٢٥

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر سامرا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر سامرا شهر سامرا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر سامرا شهر سامرا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سامرا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سامرا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سامرا

سامِرا (به عربی: سامَرّاء) (دگرگون‌شده ی: سُرِّ مَن رَأیٰ؛ به معنای: شاد شود هر که آن را بدید) شهری در میانهٔ عراق، در استان صلاح‌الدین؛ در کرانهٔ دجله، ۱۲۵ کیلومتری شمال بغداد جای گرفته‌است. در سال ۸۳۶م به دستور خلیفهٔ عباسی معتصم بالله بنیان نهاده اشت تا به‌جای بغداد پایتخت شود

شهر سامرا در ویکیپدیا

شهر سامرا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سامرا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سامرا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سامرا بر روی نقشه

شهر سامرا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سامرا

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سامرا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سامرا
اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر سامرا + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر سامرا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سامرا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای عراق
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سامرا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سامرا رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سامرا
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ سامرا دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سامرا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق سامرا
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سامرا دانلود pdf
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ سامرا دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق سامرا
زمان پخش اذان آنلاین به افق سامرا

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سامرا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو