جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر بغداد

بغداد | بغداد | عراق

اوقات شرعی امروز بغداد

اذان صبح: ٠٥:٢٢:٠٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٨:١٩
اذان ظهر: ١١:٥١:٣٤
غروب آفتاب: ١٦:٥٤:٣٥
اذان مغرب: ١٧:١٣:٥٤
نیمه شب شرعی: ٢٣:٠٨:٤١

شنبه ١١ آذر ١٤٠٢
١٨ جمادی الاول ١٤٤٥ قمری
٠٢ دسامبر ٢٠٢٣ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بغداد (شهرستان بغداد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١١ آذر ٠٢ شهر بغداد)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٠٢ شهر بغداد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٢ شهر بغداد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آنتونی رابینز
محیط را می توان نیرومندترین عامل مولد ایمان و باور دانست، اما تنها عامل آن نیست. در غیر این صورت، جامعه، پویایی خود را از دست می داد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بغداد

اوقات شرعی آذر ٠٢ | اوقات شرعی دسامبر ٢٣ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤٥ | + اوقات شرعی رمضان ٢

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بغداد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بغداد ١٤٠٢ - ٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی

برابر با سال ١٤٤٥ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٢ شهر بغداد (سال ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی | ١٤٤٥ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: سه شنبه ٢٢ اسفند ١٤٠٢ | ١٢ مارس ٢٠٢٤
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٠١ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ فروردین ١٤٠٣ | ١١ آوریل ٢٠٢٤ (اول شوال ١٤٤٥)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بغداد ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی | ١٤٤٥ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان بغداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٢/١٢/٢٢٠٤:٥٥:٢٧٠٦:١٦:٢٠١٢:١١:٥٧١٨:٠٨:٠٤١٨:٢٥:٣٨٢٣:٣١:٠٦
٠٢ رمضان | ٠٢/١٢/٢٣٠٤:٥٤:٠٧٠٦:١٥:٠٢١٢:١١:٤١١٨:٠٨:٥٠١٨:٢٦:٢٤٢٣:٣٠:٤٨
٠٣ رمضان | ٠٢/١٢/٢٤٠٤:٥٢:٤٦٠٦:١٣:٤٣١٢:١١:٢٤١٨:٠٩:٣٦١٨:٢٧:٠٩٢٣:٣٠:٣٠
٠٤ رمضان | ٠٢/١٢/٢٥٠٤:٥١:٢٤٠٦:١٢:٢٤١٢:١١:٠٧١٨:١٠:٢٢١٨:٢٧:٥٥٢٣:٣٠:١٢
٠٥ رمضان | ٠٢/١٢/٢٦٠٤:٥٠:٠٢٠٦:١١:٠٥١٢:١٠:٥٠١٨:١١:٠٧١٨:٢٨:٤٠٢٣:٢٩:٥٣
٠٦ رمضان | ٠٢/١٢/٢٧٠٤:٤٨:٣٩٠٦:٠٩:٤٥١٢:١٠:٣٣١٨:١١:٥٢١٨:٢٩:٢٥٢٣:٢٩:٣٤
٠٧ رمضان | ٠٢/١٢/٢٨٠٤:٤٧:١٦٠٦:٠٨:٢٥١٢:١٠:١٦١٨:١٢:٣٧١٨:٣٠:١٠٢٣:٢٩:١٤
٠٨ رمضان | ٠٢/١٢/٢٩٠٤:٤٥:٥٢٠٦:٠٧:٠٥١٢:٠٩:٥٨١٨:١٣:٢٢١٨:٣٠:٥٥٢٣:٢٨:٥٤
٠٩ رمضان | ٠٣/٠١/٠١٠٤:٤٤:٢٧٠٦:٠٥:٤٥١٢:٠٩:٤٠١٨:١٤:٠٦١٨:٣١:٤٠٢٣:٢٨:٣٤
١٠ رمضان | ٠٣/٠١/٠٢٠٤:٤٣:٠٢٠٦:٠٤:٢٥١٢:٠٩:٢٢١٨:١٤:٥١١٨:٣٢:٢٥٢٣:٢٨:١٤
١١ رمضان | ٠٣/٠١/٠٣٠٤:٤١:٣٧٠٦:٠٣:٠٥١٢:٠٩:٠٤١٨:١٥:٣٥١٨:٣٣:١٠٢٣:٢٧:٥٣
١٢ رمضان | ٠٣/٠١/٠٤٠٤:٤٠:١١٠٦:٠١:٤٥١٢:٠٨:٤٦١٨:١٦:١٩١٨:٣٣:٥٥٢٣:٢٧:٣٢
١٣ رمضان | ٠٣/٠١/٠٥٠٤:٣٨:٤٥٠٦:٠٠:٢٤١٢:٠٨:٢٨١٨:١٧:٠٤١٨:٣٤:٣٩٢٣:٢٧:١١
١٤ رمضان | ٠٣/٠١/٠٦٠٤:٣٧:١٨٠٥:٥٩:٠٤١٢:٠٨:١٠١٨:١٧:٤٨١٨:٣٥:٢٤٢٣:٢٦:٥٠
١٥ رمضان | ٠٣/٠١/٠٧٠٤:٣٥:٥٢٠٥:٥٧:٤٤١٢:٠٧:٥٢١٨:١٨:٣٢١٨:٣٦:٠٩٢٣:٢٦:٢٨
١٦ رمضان | ٠٣/٠١/٠٨٠٤:٣٤:٢٥٠٥:٥٦:٢٤١٢:٠٧:٣٤١٨:١٩:١٦١٨:٣٦:٥٣٢٣:٢٦:٠٦
١٧ رمضان | ٠٣/٠١/٠٩٠٤:٣٢:٥٧٠٥:٥٥:٠٤١٢:٠٧:١٦١٨:١٩:٥٩١٨:٣٧:٣٨٢٣:٢٥:٤٤
١٨ رمضان | ٠٣/٠١/١٠٠٤:٣١:٢٩٠٥:٥٣:٤٤١٢:٠٦:٥٨١٨:٢٠:٤٣١٨:٣٨:٢٣٢٣:٢٥:٢٢
١٩ رمضان | ٠٣/٠١/١١٠٤:٣٠:٠٢٠٥:٥٢:٢٤١٢:٠٦:٤٠١٨:٢١:٢٧١٨:٣٩:٠٨٢٣:٢٥:٠٠
٢٠ رمضان | ٠٣/٠١/١٢٠٤:٢٨:٣٤٠٥:٥١:٠٤١٢:٠٦:٢٢١٨:٢٢:١١١٨:٣٩:٥٢٢٣:٢٤:٣٨
٢١ رمضان | ٠٣/٠١/١٣٠٤:٢٧:٠٥٠٥:٤٩:٤٥١٢:٠٦:٠٤١٨:٢٢:٥٥١٨:٤٠:٣٧٢٣:٢٤:١٦
٢٢ رمضان | ٠٣/٠١/١٤٠٤:٢٥:٣٧٠٥:٤٨:٢٦١٢:٠٥:٤٧١٨:٢٣:٣٨١٨:٤١:٢٢٢٣:٢٣:٥٣
٢٣ رمضان | ٠٣/٠١/١٥٠٤:٢٤:٠٩٠٥:٤٧:٠٧١٢:٠٥:٢٩١٨:٢٤:٢٢١٨:٤٢:٠٧٢٣:٢٣:٣١
٢٤ رمضان | ٠٣/٠١/١٦٠٤:٢٢:٤٠٠٥:٤٥:٤٨١٢:٠٥:١٢١٨:٢٥:٠٦١٨:٤٢:٥٢٢٣:٢٣:٠٩
٢٥ رمضان | ٠٣/٠١/١٧٠٤:٢١:١٢٠٥:٤٤:٣٠١٢:٠٤:٥٤١٨:٢٥:٥٠١٨:٤٣:٣٧٢٣:٢٢:٤٦
٢٦ رمضان | ٠٣/٠١/١٨٠٤:١٩:٤٣٠٥:٤٣:١٢١٢:٠٤:٣٧١٨:٢٦:٣٣١٨:٤٤:٢٣٢٣:٢٢:٢٤
٢٧ رمضان | ٠٣/٠١/١٩٠٤:١٨:١٥٠٥:٤١:٥٤١٢:٠٤:٢١١٨:٢٧:١٧١٨:٤٥:٠٨٢٣:٢٢:٠٢
٢٨ رمضان | ٠٣/٠١/٢٠٠٤:١٦:٤٦٠٥:٤٠:٣٧١٢:٠٤:٠٤١٨:٢٨:٠١١٨:٤٥:٥٤٢٣:٢١:٤٠
٢٩ رمضان | ٠٣/٠١/٢١٠٤:١٥:١٨٠٥:٣٩:٢١١٢:٠٣:٤٨١٨:٢٨:٤٥١٨:٤٦:٣٩٢٣:٢١:١٧
٣٠ رمضان | ٠٣/٠١/٢٢٠٤:١٣:٥٠٠٥:٣٨:٠٤١٢:٠٣:٣٢١٨:٢٩:٢٩١٨:٤٧:٢٥٢٣:٢٠:٥٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی | ١٤٤٥ قمری شهر بغداد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی | ١٤٤٥ قمری شهر بغداد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی | ١٤٤٥ قمری شهر بغداد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بغداد

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤٥ قمری شهر بغداد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤٥ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بغداد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بغداد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤٥ قمری شهر بغداد

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤٥ هـ.ق
ربیع الثانی

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤٥ هـ.ق
شهر بغداد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤٥ هـ.ق شهر بغداد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤٥ هـ.ق شهر بغداد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بغداد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بغداد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٤
سال ١٤٤٥ هـ.ق
١٤٤٦

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٣ میلادی شهر بغداد

در این قسمت جدول اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٣ م شهر بغداد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بغداد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٣ میلادی شهر بغداد

ژانویه
دسامبر ٢٠٢٣ م
نوامبر

دانلود اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٣ شهر بغداد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٣ میلادی شهر بغداد شهر بغداد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٣ میلادی شهر بغداد شهر بغداد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر بغداد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بغداد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٢
سال ٢٠٢٣ م
٢٠٢٤

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آذر ١٤٠٢ شمسی شهر بغداد

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٤٠٢ هـ.ش شهر بغداد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بغداد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٤٠٢ شمسی شهر بغداد

دی
آذر ١٤٠٢ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٤٠٢٠٥:١٤:١٩٠٦:٣٩:٢٦١١:٤٨:٢٠١٦:٥٦:٥٤١٧:١٥:٥٤٢٣:٠٦:٠٠
٠٢ آذر ١٤٠٢٠٥:١٥:٠٧٠٦:٤٠:٢١١١:٤٨:٣٦١٦:٥٦:٣٢١٧:١٥:٣٤٢٣:٠٦:١٣
٠٣ آذر ١٤٠٢٠٥:١٥:٥٤٠٦:٤١:١٥١١:٤٨:٥٢١٦:٥٦:١١١٧:١٥:١٥٢٣:٠٦:٢٦
٠٤ آذر ١٤٠٢٠٥:١٦:٤١٠٦:٤٢:٠٩١١:٤٩:١٠١٦:٥٥:٥٣١٧:١٤:٥٩٢٣:٠٦:٤٠
٠٥ آذر ١٤٠٢٠٥:١٧:٢٧٠٦:٤٣:٠٣١١:٤٩:٢٨١٦:٥٥:٣٦١٧:١٤:٤٤٢٣:٠٦:٥٥
٠٦ آذر ١٤٠٢٠٥:١٨:١٤٠٦:٤٣:٥٧١١:٤٩:٤٨١٦:٥٥:٢١١٧:١٤:٣١٢٣:٠٧:١١
٠٧ آذر ١٤٠٢٠٥:١٩:٠٠٠٦:٤٤:٥٠١١:٥٠:٠٧١٦:٥٥:٠٨١٧:١٤:٢٠٢٣:٠٧:٢٧
٠٨ آذر ١٤٠٢٠٥:١٩:٤٦٠٦:٤٥:٤٣١١:٥٠:٢٨١٦:٥٤:٥٧١٧:١٤:١١٢٣:٠٧:٤٥
٠٩ آذر ١٤٠٢٠٥:٢٠:٣٢٠٦:٤٦:٣٥١١:٥٠:٤٩١٦:٥٤:٤٨١٧:١٤:٠٤٢٣:٠٨:٠٣
١٠ آذر ١٤٠٢٠٥:٢١:١٧٠٦:٤٧:٢٧١١:٥١:١١١٦:٥٤:٤٠١٧:١٣:٥٨٢٣:٠٨:٢١
١١ آذر ١٤٠٢٠٥:٢٢:٠٢٠٦:٤٨:١٩١١:٥١:٣٤١٦:٥٤:٣٥١٧:١٣:٥٤٢٣:٠٨:٤١
١٢ آذر ١٤٠٢٠٥:٢٢:٤٧٠٦:٤٩:٠٩١١:٥١:٥٧١٦:٥٤:٣١١٧:١٣:٥٢٢٣:٠٩:٠١
١٣ آذر ١٤٠٢٠٥:٢٣:٣١٠٦:٤٩:٥٩١١:٥٢:٢١١٦:٥٤:٢٩١٧:١٣:٥٢٢٣:٠٩:٢٢
١٤ آذر ١٤٠٢٠٥:٢٤:١٥٠٦:٥٠:٤٩١١:٥٢:٤٥١٦:٥٤:٢٩١٧:١٣:٥٣٢٣:٠٩:٤٤
١٥ آذر ١٤٠٢٠٥:٢٤:٥٩٠٦:٥١:٣٧١١:٥٣:١٠١٦:٥٤:٣١١٧:١٣:٥٧٢٣:١٠:٠٦
١٦ آذر ١٤٠٢٠٥:٢٥:٤١٠٦:٥٢:٢٥١١:٥٣:٣٥١٦:٥٤:٣٥١٧:١٤:٠٢٢٣:١٠:٢٩
١٧ آذر ١٤٠٢٠٥:٢٦:٢٤٠٦:٥٣:١٢١١:٥٤:٠١١٦:٥٤:٤١١٧:١٤:٠٩٢٣:١٠:٥٣
١٨ آذر ١٤٠٢٠٥:٢٧:٠٥٠٦:٥٣:٥٨١١:٥٤:٢٨١٦:٥٤:٤٨١٧:١٤:١٧٢٣:١١:١٧
١٩ آذر ١٤٠٢٠٥:٢٧:٤٦٠٦:٥٤:٤٣١١:٥٤:٥٥١٦:٥٤:٥٧١٧:١٤:٢٨٢٣:١١:٤٢
٢٠ آذر ١٤٠٢٠٥:٢٨:٢٧٠٦:٥٥:٢٧١١:٥٥:٢٢١٦:٥٥:٠٨١٧:١٤:٤٠٢٣:١٢:٠٧
٢١ آذر ١٤٠٢٠٥:٢٩:٠٦٠٦:٥٦:١١١١:٥٥:٥٠١٦:٥٥:٢١١٧:١٤:٥٤٢٣:١٢:٣٣
٢٢ آذر ١٤٠٢٠٥:٢٩:٤٥٠٦:٥٦:٥٣١١:٥٦:١٨١٦:٥٥:٣٦١٧:١٥:٠٩٢٣:١٣:٠٠
٢٣ آذر ١٤٠٢٠٥:٣٠:٢٣٠٦:٥٧:٣٤١١:٥٦:٤٦١٦:٥٥:٥٣١٧:١٥:٢٧٢٣:١٣:٢٦
٢٤ آذر ١٤٠٢٠٥:٣١:٠٠٠٦:٥٨:١٣١١:٥٧:١٥١٦:٥٦:١١١٧:١٥:٤٦٢٣:١٣:٥٤
٢٥ آذر ١٤٠٢٠٥:٣١:٣٧٠٦:٥٨:٥٢١١:٥٧:٤٤١٦:٥٦:٣١١٧:١٦:٠٦٢٣:١٤:٢٢
٢٦ آذر ١٤٠٢٠٥:٣٢:١٢٠٦:٥٩:٢٩١١:٥٨:١٣١٦:٥٦:٥٣١٧:١٦:٢٨٢٣:١٤:٥٠
٢٧ آذر ١٤٠٢٠٥:٣٢:٤٧٠٧:٠٠:٠٦١١:٥٨:٤٢١٦:٥٧:١٦١٧:١٦:٥٢٢٣:١٥:١٨
٢٨ آذر ١٤٠٢٠٥:٣٣:٢٠٠٧:٠٠:٤٠١١:٥٩:١٢١٦:٥٧:٤١١٧:١٧:١٧٢٣:١٥:٤٧
٢٩ آذر ١٤٠٢٠٥:٣٣:٥٣٠٧:٠١:١٤١١:٥٩:٤١١٦:٥٨:٠٨١٧:١٧:٤٤٢٣:١٦:١٦
٣٠ آذر ١٤٠٢٠٥:٣٤:٢٤٠٧:٠١:٤٦١٢:٠٠:١١١٦:٥٨:٣٦١٧:١٨:١٣٢٣:١٦:٤٥

دانلود اوقات شرعی آذر ٠٢ - ١٤٠٢ شهر بغداد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٤٠٢ شمسی شهر بغداد شهر بغداد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٤٠٢ شمسی شهر بغداد شهر بغداد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بغداد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بغداد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٤٠١
سال ١٤٠٢ هـ.ش
١٤٠٣

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بغداد

بَغْدادْ (برگرفته از پارسی میانه:b a g d a d ، به‌معنی: خدا-داد، هدیهٔ خدا) بزرگ‌ترین شهر عراق و دومین شهر بزرگ جنوب غربی آسیا، مرکز استان بغداد و پایتخت این کشور است که در مرکز جغرافیایی آن در کنار رود دجله است. در سرشماری سال ۲۰۰۸ میلادی، ۹٬۵۰۰٬۰۰۰ نفر جمعیت داشته‌است

شهر بغداد در ویکیپدیا

شهر بغداد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بغداد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بغداد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بغداد بر روی نقشه

شهر بغداد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بغداد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بغداد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بغداد
اوقات شرعی آذر ٠٢ شهر بغداد + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤٥ شهر بغداد + دانلود
اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٣ شهر بغداد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢ شهر بغداد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢٤ شهر بغداد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای عراق
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بغداد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بغداد رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بغداد
جدول اوقات شرعی امروز فردا بغداد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق بغداد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بغداد
جدول اوقات شرعی آذر ٠٢ / ١٤٠٢ بغداد دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق بغداد
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بغداد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق بغداد ماه رمضان ٢ / ١٤٠٢

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بغداد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٣
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه تهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو