جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر بغداد

بغداد | بغداد | عراق

اوقات شرعی امروز بغداد


اذان صبح: ٠٥:٠٧:١٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٣١:٠٨
اذان ظهر: ١١:٤٦:٣٢
غروب آفتاب: ١٧:٠١:٣٣
اذان مغرب: ١٧:٢٠:١٢
نیمه شب: ٢٣:٠٤:٤٦

چهارشنبه ٢٢ آبان ١٣٩٨
١٥ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٣ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بغداد (شهرستان بغداد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٢ آبان ٩٨ شهر بغداد)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر بغداد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بغداد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

لئو نیكولایویچ تولستوی
نیكی همه چیز را مغلوب می كند و خودش مغلوب نمی شود.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بغداد

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بغداد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بغداد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر بغداد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بغداد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بغداد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٣:٥١:٠٥٠٥:١٩:١٤١٢:٠٠:٠٤١٨:٤١:٢١١٨:٥٩:٥٢٢٣:١٥:٣٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٣:٤٩:٤٤٠٥:١٨:١٠١١:٥٩:٥٥١٨:٤٢:٠٦١٩:٠٠:٣٩٢٣:١٥:١٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٣:٤٨:٢٤٠٥:١٧:٠٧١١:٥٩:٤٦١٨:٤٢:٥٢١٩:٠١:٢٧٢٣:١٤:٥٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٣:٤٧:٠٤٠٥:١٦:٠٥١١:٥٩:٣٨١٨:٤٣:٣٧١٩:٠٢:١٥٢٣:١٤:٤١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٣:٤٥:٤٥٠٥:١٥:٠٤١١:٥٩:٣٠١٨:٤٤:٢٢١٩:٠٣:٠٣٢٣:١٤:٢٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٣:٤٤:٢٨٠٥:١٤:٠٤١١:٥٩:٢٣١٨:٤٥:٠٨١٩:٠٣:٥١٢٣:١٤:٠٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٣:٤٣:١١٠٥:١٣:٠٥١١:٥٩:١٦١٨:٤٥:٥٣١٩:٠٤:٣٩٢٣:١٣:٥٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٣:٤١:٥٥٠٥:١٢:٠٧١١:٥٩:١٠١٨:٤٦:٣٨١٩:٠٥:٢٧٢٣:١٣:٣٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٣:٤٠:٤٠٠٥:١١:١١١١:٥٩:٠٤١٨:٤٧:٢٣١٩:٠٦:١٥٢٣:١٣:٢٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٣:٣٩:٢٦٠٥:١٠:١٥١١:٥٨:٥٩١٨:٤٨:٠٩١٩:٠٧:٠٣٢٣:١٣:١١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٣:٣٨:١٣٠٥:٠٩:٢١١١:٥٨:٥٥١٨:٤٨:٥٤١٩:٠٧:٥١٢٣:١٢:٥٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٣:٣٧:٠٢٠٥:٠٨:٢٨١١:٥٨:٥١١٨:٤٩:٣٩١٩:٠٨:٣٩٢٣:١٢:٤٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٣٥:٥١٠٥:٠٧:٣٦١١:٥٨:٤٨١٨:٥٠:٢٤١٩:٠٩:٢٧٢٣:١٢:٣٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٣٤:٤٢٠٥:٠٦:٤٥١١:٥٨:٤٥١٨:٥١:٠٩١٩:١٠:١٤٢٣:١٢:٢١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٣٣:٣٣٠٥:٠٥:٥٥١١:٥٨:٤٣١٨:٥١:٥٤١٩:١١:٠٢٢٣:١٢:١٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٣٢:٢٦٠٥:٠٥:٠٧١١:٥٨:٤١١٨:٥٢:٣٨١٩:١١:٤٩٢٣:١٢:٠٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٣١:٢١٠٥:٠٤:٢٠١١:٥٨:٤٠١٨:٥٣:٢٣١٩:١٢:٣٧٢٣:١١:٥٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٣٠:١٦٠٥:٠٣:٣٥١١:٥٨:٤٠١٨:٥٤:٠٧١٩:١٣:٢٤٢٣:١١:٤٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٢٩:١٤٠٥:٠٢:٥١١١:٥٨:٤٠١٨:٥٤:٥١١٩:١٤:١٠٢٣:١١:٣٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٢٨:١٢٠٥:٠٢:٠٨١١:٥٨:٤١١٨:٥٥:٣٥١٩:١٤:٥٧٢٣:١١:٢٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٢٧:١٢٠٥:٠١:٢٧١١:٥٨:٤٢١٨:٥٦:١٨١٩:١٥:٤٣٢٣:١١:١٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٢٦:١٤٠٥:٠٠:٤٧١١:٥٨:٤٤١٨:٥٧:٠١١٩:١٦:٢٩٢٣:١١:٠٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٢٥:١٧٠٥:٠٠:٠٨١١:٥٨:٤٦١٨:٥٧:٤٤١٩:١٧:١٥٢٣:١١:٠٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٢٤:٢١٠٤:٥٩:٣١١١:٥٨:٤٩١٨:٥٨:٢٧١٩:١٨:٠٠٢٣:١٠:٥٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٢٣:٢٨٠٤:٥٨:٥٥١١:٥٨:٥٣١٨:٥٩:٠٩١٩:١٨:٤٤٢٣:١٠:٥٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٢٢:٣٦٠٤:٥٨:٢١١١:٥٨:٥٧١٨:٥٩:٥١١٩:١٩:٢٩٢٣:١٠:٤٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٢١:٤٥٠٤:٥٧:٤٨١١:٥٩:٠١١٩:٠٠:٣٢١٩:٢٠:١٣٢٣:١٠:٤٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٢٠:٥٧٠٤:٥٧:١٧١١:٥٩:٠٦١٩:٠١:١٣١٩:٢٠:٥٦٢٣:١٠:٤٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٣:٢٠:١٠٠٤:٥٦:٤٧١١:٥٩:١٢١٩:٠١:٥٣١٩:٢١:٣٩٢٣:١٠:٣٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بغداد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بغداد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بغداد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بغداد

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر بغداد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بغداد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بغداد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر بغداد

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر بغداد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر بغداد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر بغداد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بغداد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بغداد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر بغداد

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر بغداد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بغداد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر بغداد

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٨٠٦:١٢:٤٤١١:٤٦:٤٢١٧:٢٠:١٠١٧:٣٨:٠٧٢٣:٠٦:٠٢
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٣٠٦:١٣:٣٣١١:٤٦:٣٣١٧:١٩:٠٥١٧:٣٧:٠٣٢٣:٠٥:٥١
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٧٠٦:١٤:٢٣١١:٤٦:٢٦١٧:١٨:٠١١٧:٣٦:٠١٢٣:٠٥:٤١
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٢٠٦:١٥:١٣١١:٤٦:١٩١٧:١٦:٥٧١٧:٣٤:٥٩٢٣:٠٥:٣٢
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٧٠٦:١٦:٠٣١١:٤٦:١٣١٧:١٥:٥٥١٧:٣٣:٥٩٢٣:٠٥:٢٣
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٢٠٦:١٦:٥٤١١:٤٦:٠٨١٧:١٤:٥٤١٧:٣٢:٥٩٢٣:٠٥:١٥
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٧٠٦:١٧:٤٥١١:٤٦:٠٣١٧:١٣:٥٤١٧:٣٢:٠١٢٣:٠٥:٠٨
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٢٠٦:١٨:٣٧١١:٤٦:٠٠١٧:١٢:٥٥١٧:٣١:٠٤٢٣:٠٥:٠١
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٨٠٦:١٩:٢٨١١:٤٥:٥٧١٧:١١:٥٧١٧:٣٠:٠٩٢٣:٠٤:٥٥
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٣٠٦:٢٠:٢٠١١:٤٥:٥٤١٧:١١:٠١١٧:٢٩:١٥٢٣:٠٤:٥٠
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٩٠٦:٢١:١٣١١:٤٥:٥٣١٧:١٠:٠٦١٧:٢٨:٢٢٢٣:٠٤:٤٥
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٥٠٦:٢٢:٠٦١١:٤٥:٥٢١٧:٠٩:١٢١٧:٢٧:٣٠٢٣:٠٤:٤٢
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:١١٠٦:٢٢:٥٩١١:٤٥:٥٢١٧:٠٨:٢٠١٧:٢٦:٤٠٢٣:٠٤:٣٩
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٧٠٦:٢٣:٥٢١١:٤٥:٥٣١٧:٠٧:٢٩١٧:٢٥:٥١٢٣:٠٤:٣٦
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٤٠٦:٢٤:٤٦١١:٤٥:٥٥١٧:٠٦:٣٩١٧:٢٥:٠٣٢٣:٠٤:٣٥
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٠٠٦:٢٥:٤٠١١:٤٥:٥٨١٧:٠٥:٥١١٧:٢٤:١٧٢٣:٠٤:٣٤
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٧٠٦:٢٦:٣٤١١:٤٦:٠٢١٧:٠٥:٠٤١٧:٢٣:٣٣٢٣:٠٤:٣٤
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٤٠٦:٢٧:٢٨١١:٤٦:٠٦١٧:٠٤:١٩١٧:٢٢:٤٩٢٣:٠٤:٣٥
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥١٠٦:٢٨:٢٣١١:٤٦:١١١٧:٠٣:٣٥١٧:٢٢:٠٨٢٣:٠٤:٣٦
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٨٠٦:٢٩:١٨١١:٤٦:١٧١٧:٠٢:٥٢١٧:٢١:٢٨٢٣:٠٤:٣٩
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٥٠٦:٣٠:١٣١١:٤٦:٢٤١٧:٠٢:١٢١٧:٢٠:٤٩٢٣:٠٤:٤٢
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٢٠٦:٣١:٠٨١١:٤٦:٣٢١٧:٠١:٣٣١٧:٢٠:١٢٢٣:٠٤:٤٦
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٩٠٦:٣٢:٠٣١١:٤٦:٤٠١٧:٠٠:٥٥١٧:١٩:٣٧٢٣:٠٤:٥١
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٧٠٦:٣٢:٥٨١١:٤٦:٥٠١٧:٠٠:١٩١٧:١٩:٠٣٢٣:٠٤:٥٧
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٤٠٦:٣٣:٥٣١١:٤٧:٠٠١٦:٥٩:٤٥١٧:١٨:٣١٢٣:٠٥:٠٣
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٢٠٦:٣٤:٤٩١١:٤٧:١١١٦:٥٩:١٢١٧:١٨:٠١٢٣:٠٥:١١
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٠٩٠٦:٣٥:٤٤١١:٤٧:٢٣١٦:٥٨:٤١١٧:١٧:٣٢٢٣:٠٥:١٩
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٥٦٠٦:٣٦:٣٩١١:٤٧:٣٦١٦:٥٨:١٢١٧:١٧:٠٥٢٣:٠٥:٢٨
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٤٤٠٦:٣٧:٣٥١١:٤٧:٥٠١٦:٥٧:٤٤١٧:١٦:٤٠٢٣:٠٥:٣٨
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٣١٠٦:٣٨:٣٠١١:٤٨:٠٤١٦:٥٧:١٩١٧:١٦:١٦٢٣:٠٥:٤٩

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر بغداد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر بغداد شهر بغداد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر بغداد شهر بغداد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بغداد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بغداد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بغداد

بَغْدادْ (برگرفته از پارسی میانه:b a g d a d ، به‌معنی: خدا-داد، هدیهٔ خدا) بزرگ‌ترین شهر عراق و دومین شهر بزرگ جنوب غربی آسیا، مرکز استان بغداد و پایتخت این کشور است که در مرکز جغرافیایی آن در کنار رود دجله است. در سرشماری سال ۲۰۰۸ میلادی، ۹٬۵۰۰٬۰۰۰ نفر جمعیت داشته‌است

شهر بغداد در ویکیپدیا

شهر بغداد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بغداد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بغداد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بغداد بر روی نقشه

شهر بغداد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بغداد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بغداد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بغداد
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر بغداد + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر بغداد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بغداد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای عراق
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بغداد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بغداد رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا بغداد دانلود pdf
افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ بغداد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بغداد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا بغداد دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق بغداد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق بغداد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بغداد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق بغداد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بغداد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٩ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو