جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر بغداد

بغداد | بغداد | عراق

اوقات شرعی امروز بغداد


اذان صبح: ٠٤:٢٧:٠٨
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٩:٤٧
اذان ظهر: ١٢:٠٦:٠٥
غروب آفتاب: ١٨:٢٢:٥٣
اذان مغرب: ١٨:٤٠:٣٦
نیمه شب: ٢٣:٢٤:١٦

چهارشنبه ١٣ فروردین ١٣٩٩
٠٧ شعبان ١٤٤١ قمری
٠١ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بغداد (شهرستان بغداد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٣ فروردین ٩٩ شهر بغداد)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر بغداد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بغداد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز طبیعت

برایان تریسی
با افراد مناسب یعنی انسانهای مثبت و هدفمندی كه شما را تشویق می كنند و الهام بخش هستند، نشست و برخاست كنید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بغداد

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بغداد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بغداد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر بغداد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بغداد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بغداد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٣:٥٢:٢٦٠٥:٢٠:١٩١٢:٠٠:١٤١٨:٤٠:٣٦١٨:٥٩:٠٤٢٣:١٥:٥٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٣:٥١:٠٥٠٥:١٩:١٤١٢:٠٠:٠٤١٨:٤١:٢١١٨:٥٩:٥٢٢٣:١٥:٣٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٣:٤٩:٤٤٠٥:١٨:١٠١١:٥٩:٥٥١٨:٤٢:٠٦١٩:٠٠:٣٩٢٣:١٥:١٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٣:٤٨:٢٤٠٥:١٧:٠٧١١:٥٩:٤٦١٨:٤٢:٥٢١٩:٠١:٢٧٢٣:١٤:٥٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٣:٤٧:٠٤٠٥:١٦:٠٥١١:٥٩:٣٨١٨:٤٣:٣٧١٩:٠٢:١٥٢٣:١٤:٤١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٣:٤٥:٤٥٠٥:١٥:٠٤١١:٥٩:٣٠١٨:٤٤:٢٢١٩:٠٣:٠٣٢٣:١٤:٢٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٣:٤٤:٢٨٠٥:١٤:٠٤١١:٥٩:٢٣١٨:٤٥:٠٨١٩:٠٣:٥١٢٣:١٤:٠٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٣:٤٣:١١٠٥:١٣:٠٥١١:٥٩:١٦١٨:٤٥:٥٣١٩:٠٤:٣٩٢٣:١٣:٥٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٣:٤١:٥٥٠٥:١٢:٠٧١١:٥٩:١٠١٨:٤٦:٣٨١٩:٠٥:٢٧٢٣:١٣:٣٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٣:٤٠:٤٠٠٥:١١:١١١١:٥٩:٠٤١٨:٤٧:٢٣١٩:٠٦:١٥٢٣:١٣:٢٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٣:٣٩:٢٦٠٥:١٠:١٥١١:٥٨:٥٩١٨:٤٨:٠٩١٩:٠٧:٠٣٢٣:١٣:١١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٣:٣٨:١٣٠٥:٠٩:٢١١١:٥٨:٥٥١٨:٤٨:٥٤١٩:٠٧:٥١٢٣:١٢:٥٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٣:٣٧:٠٢٠٥:٠٨:٢٨١١:٥٨:٥١١٨:٤٩:٣٩١٩:٠٨:٣٩٢٣:١٢:٤٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٣٥:٥١٠٥:٠٧:٣٦١١:٥٨:٤٨١٨:٥٠:٢٤١٩:٠٩:٢٧٢٣:١٢:٣٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٣٤:٤٢٠٥:٠٦:٤٥١١:٥٨:٤٥١٨:٥١:٠٩١٩:١٠:١٤٢٣:١٢:٢١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٣٣:٣٣٠٥:٠٥:٥٥١١:٥٨:٤٣١٨:٥١:٥٤١٩:١١:٠٢٢٣:١٢:١٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٣٢:٢٦٠٥:٠٥:٠٧١١:٥٨:٤١١٨:٥٢:٣٨١٩:١١:٤٩٢٣:١٢:٠٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٣١:٢١٠٥:٠٤:٢٠١١:٥٨:٤٠١٨:٥٣:٢٣١٩:١٢:٣٧٢٣:١١:٥٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٣٠:١٦٠٥:٠٣:٣٥١١:٥٨:٤٠١٨:٥٤:٠٧١٩:١٣:٢٤٢٣:١١:٤٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٢٩:١٤٠٥:٠٢:٥١١١:٥٨:٤٠١٨:٥٤:٥١١٩:١٤:١٠٢٣:١١:٣٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٢٨:١٢٠٥:٠٢:٠٨١١:٥٨:٤١١٨:٥٥:٣٥١٩:١٤:٥٧٢٣:١١:٢٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٢٧:١٢٠٥:٠١:٢٧١١:٥٨:٤٢١٨:٥٦:١٨١٩:١٥:٤٣٢٣:١١:١٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٢٦:١٤٠٥:٠٠:٤٧١١:٥٨:٤٤١٨:٥٧:٠١١٩:١٦:٢٩٢٣:١١:٠٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٢٥:١٧٠٥:٠٠:٠٨١١:٥٨:٤٦١٨:٥٧:٤٤١٩:١٧:١٥٢٣:١١:٠٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٢٤:٢١٠٤:٥٩:٣١١١:٥٨:٤٩١٨:٥٨:٢٧١٩:١٨:٠٠٢٣:١٠:٥٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٢٣:٢٨٠٤:٥٨:٥٥١١:٥٨:٥٣١٨:٥٩:٠٩١٩:١٨:٤٤٢٣:١٠:٥٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٢٢:٣٦٠٤:٥٨:٢١١١:٥٨:٥٧١٨:٥٩:٥١١٩:١٩:٢٩٢٣:١٠:٤٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٢١:٤٥٠٤:٥٧:٤٨١١:٥٩:٠١١٩:٠٠:٣٢١٩:٢٠:١٣٢٣:١٠:٤٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٢٠:٥٧٠٤:٥٧:١٧١١:٥٩:٠٦١٩:٠١:١٣١٩:٢٠:٥٦٢٣:١٠:٤٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بغداد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بغداد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بغداد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بغداد

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر بغداد

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر بغداد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بغداد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر بغداد

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٤:٣٥:٥٤٠٥:٥٧:٤٦١٢:٠٧:٥٣١٨:١٨:٣٠١٨:٣٦:٠٧٢٣:٢٦:٢٩
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٤:٣٤:٢٧٠٥:٥٦:٢٦١٢:٠٧:٣٥١٨:١٩:١٤١٨:٣٦:٥٢٢٣:٢٦:٠٧
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٤:٣٣:٠٠٠٥:٥٥:٠٦١٢:٠٧:١٧١٨:١٩:٥٨١٨:٣٧:٣٧٢٣:٢٥:٤٥
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٤:٣١:٣٢٠٥:٥٣:٤٦١٢:٠٦:٥٩١٨:٢٠:٤٢١٨:٣٨:٢١٢٣:٢٥:٢٣
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٤:٣٠:٠٤٠٥:٥٢:٢٦١٢:٠٦:٤١١٨:٢١:٢٦١٨:٣٩:٠٦٢٣:٢٥:٠١
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٤:٢٨:٣٦٠٥:٥١:٠٧١٢:٠٦:٢٣١٨:٢٢:٠٩١٨:٣٩:٥١٢٣:٢٤:٣٩
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٤:٢٧:٠٨٠٥:٤٩:٤٧١٢:٠٦:٠٥١٨:٢٢:٥٣١٨:٤٠:٣٦٢٣:٢٤:١٦
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٤:٢٥:٤٠٠٥:٤٨:٢٨١٢:٠٥:٤٧١٨:٢٣:٣٧١٨:٤١:٢١٢٣:٢٣:٥٤
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٤:٢٤:١١٠٥:٤٧:٠٩١٢:٠٥:٣٠١٨:٢٤:٢١١٨:٤٢:٠٦٢٣:٢٣:٣٢
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٤:٢٢:٤٣٠٥:٤٥:٥١١٢:٠٥:١٢١٨:٢٥:٠٤١٨:٤٢:٥١٢٣:٢٣:٠٩
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٤:٢١:١٤٠٥:٤٤:٣٢١٢:٠٤:٥٥١٨:٢٥:٤٨١٨:٤٣:٣٦٢٣:٢٢:٤٧
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٤:١٩:٤٦٠٥:٤٣:١٤١٢:٠٤:٣٨١٨:٢٦:٣٢١٨:٤٤:٢١٢٣:٢٢:٢٥
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٤:١٨:١٧٠٥:٤١:٥٧١٢:٠٤:٢١١٨:٢٧:١٦١٨:٤٥:٠٧٢٣:٢٢:٠٢
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٤:١٦:٤٩٠٥:٤٠:٤٠١٢:٠٤:٠٥١٨:٢٨:٠٠١٨:٤٥:٥٢٢٣:٢١:٤٠
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٤:١٥:٢١٠٥:٣٩:٢٣١٢:٠٣:٤٨١٨:٢٨:٤٤١٨:٤٦:٣٨٢٣:٢١:١٨
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٤:١٣:٥٢٠٥:٣٨:٠٧١٢:٠٣:٣٢١٨:٢٩:٢٨١٨:٤٧:٢٣٢٣:٢٠:٥٦
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٤:١٢:٢٤٠٥:٣٦:٥١١٢:٠٣:١٦١٨:٣٠:١٢١٨:٤٨:٠٩٢٣:٢٠:٣٤
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٤:١٠:٥٧٠٥:٣٥:٣٦١٢:٠٣:٠١١٨:٣٠:٥٦١٨:٤٨:٥٥٢٣:٢٠:١٢
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٤:٠٩:٢٩٠٥:٣٤:٢١١٢:٠٢:٤٦١٨:٣١:٤٠١٨:٤٩:٤١٢٣:١٩:٥١
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٤:٠٨:٠١٠٥:٣٣:٠٧١٢:٠٢:٣١١٨:٣٢:٢٤١٨:٥٠:٢٧٢٣:١٩:٢٩
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٤:٠٦:٣٤٠٥:٣١:٥٤١٢:٠٢:١٦١٨:٣٣:٠٨١٨:٥١:١٤٢٣:١٩:٠٨
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٠٥:٠٨٠٥:٣٠:٤١١٢:٠٢:٠٢١٨:٣٣:٥٣١٨:٥٢:٠٠٢٣:١٨:٤٧
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٠٣:٤١٠٥:٢٩:٢٩١٢:٠١:٤٩١٨:٣٤:٣٧١٨:٥٢:٤٧٢٣:١٨:٢٦
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٠٢:١٥٠٥:٢٨:١٧١٢:٠١:٣٥١٨:٣٥:٢٢١٨:٥٣:٣٣٢٣:١٨:٠٦
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٠٠:٤٩٠٥:٢٧:٠٦١٢:٠١:٢٢١٨:٣٦:٠٧١٨:٥٤:٢٠٢٣:١٧:٤٥
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٣:٥٩:٢٤٠٥:٢٥:٥٧١٢:٠١:١٠١٨:٣٦:٥١١٨:٥٥:٠٧٢٣:١٧:٢٥
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٣:٥٨:٠٠٠٥:٢٤:٤٧١٢:٠٠:٥٨١٨:٣٧:٣٦١٨:٥٥:٥٤٢٣:١٧:٠٦
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٣:٥٦:٣٥٠٥:٢٣:٣٩١٢:٠٠:٤٦١٨:٣٨:٢١١٨:٥٦:٤٢٢٣:١٦:٤٦
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٣:٥٥:١٢٠٥:٢٢:٣١١٢:٠٠:٣٥١٨:٣٩:٠٦١٨:٥٧:٢٩٢٣:١٦:٢٧
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٣:٥٣:٤٩٠٥:٢١:٢٥١٢:٠٠:٢٤١٨:٣٩:٥١١٨:٥٨:١٦٢٣:١٦:٠٩

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر بغداد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر بغداد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر بغداد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بغداد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بغداد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر بغداد

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر بغداد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بغداد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر بغداد

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٤:٣٠٠٦:٠٥:٤٨١٢:٠٩:٤١١٨:١٤:٠٥١٨:٣١:٣٩٢٣:٢٨:٣٥
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٣:٠٥٠٦:٠٤:٢٨١٢:٠٩:٢٣١٨:١٤:٤٩١٨:٣٢:٢٤٢٣:٢٨:١٥
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤١:٤٠٠٦:٠٣:٠٨١٢:٠٩:٠٥١٨:١٥:٣٤١٨:٣٣:٠٩٢٣:٢٧:٥٤
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٠:١٤٠٦:٠١:٤٧١٢:٠٨:٤٧١٨:١٦:١٨١٨:٣٣:٥٣٢٣:٢٧:٣٣
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٨:٤٨٠٦:٠٠:٢٧١٢:٠٨:٢٩١٨:١٧:٠٢١٨:٣٤:٣٨٢٣:٢٧:١٢
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٧:٢١٠٥:٥٩:٠٧١٢:٠٨:١١١٨:١٧:٤٦١٨:٣٥:٢٣٢٣:٢٦:٥٠
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥٤٠٥:٥٧:٤٦١٢:٠٧:٥٣١٨:١٨:٣٠١٨:٣٦:٠٧٢٣:٢٦:٢٩
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٧٠٥:٥٦:٢٦١٢:٠٧:٣٥١٨:١٩:١٤١٨:٣٦:٥٢٢٣:٢٦:٠٧
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٠٠٥:٥٥:٠٦١٢:٠٧:١٧١٨:١٩:٥٨١٨:٣٧:٣٧٢٣:٢٥:٤٥
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٢٠٥:٥٣:٤٦١٢:٠٦:٥٩١٨:٢٠:٤٢١٨:٣٨:٢١٢٣:٢٥:٢٣
١١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٤٠٥:٥٢:٢٦١٢:٠٦:٤١١٨:٢١:٢٦١٨:٣٩:٠٦٢٣:٢٥:٠١
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٦٠٥:٥١:٠٧١٢:٠٦:٢٣١٨:٢٢:٠٩١٨:٣٩:٥١٢٣:٢٤:٣٩
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٨٠٥:٤٩:٤٧١٢:٠٦:٠٥١٨:٢٢:٥٣١٨:٤٠:٣٦٢٣:٢٤:١٦
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٠٠٥:٤٨:٢٨١٢:٠٥:٤٧١٨:٢٣:٣٧١٨:٤١:٢١٢٣:٢٣:٥٤
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٢٤:١١٠٥:٤٧:٠٩١٢:٠٥:٣٠١٨:٢٤:٢١١٨:٤٢:٠٦٢٣:٢٣:٣٢
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤٣٠٥:٤٥:٥١١٢:٠٥:١٢١٨:٢٥:٠٤١٨:٤٢:٥١٢٣:٢٣:٠٩
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٢١:١٤٠٥:٤٤:٣٢١٢:٠٤:٥٥١٨:٢٥:٤٨١٨:٤٣:٣٦٢٣:٢٢:٤٧
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٦٠٥:٤٣:١٤١٢:٠٤:٣٨١٨:٢٦:٣٢١٨:٤٤:٢١٢٣:٢٢:٢٥
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:١٨:١٧٠٥:٤١:٥٧١٢:٠٤:٢١١٨:٢٧:١٦١٨:٤٥:٠٧٢٣:٢٢:٠٢
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:١٦:٤٩٠٥:٤٠:٤٠١٢:٠٤:٠٥١٨:٢٨:٠٠١٨:٤٥:٥٢٢٣:٢١:٤٠
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٤:١٥:٢١٠٥:٣٩:٢٣١٢:٠٣:٤٨١٨:٢٨:٤٤١٨:٤٦:٣٨٢٣:٢١:١٨
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٤:١٣:٥٢٠٥:٣٨:٠٧١٢:٠٣:٣٢١٨:٢٩:٢٨١٨:٤٧:٢٣٢٣:٢٠:٥٦
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:١٢:٢٤٠٥:٣٦:٥١١٢:٠٣:١٦١٨:٣٠:١٢١٨:٤٨:٠٩٢٣:٢٠:٣٤
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:١٠:٥٧٠٥:٣٥:٣٦١٢:٠٣:٠١١٨:٣٠:٥٦١٨:٤٨:٥٥٢٣:٢٠:١٢
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٠٩:٢٩٠٥:٣٤:٢١١٢:٠٢:٤٦١٨:٣١:٤٠١٨:٤٩:٤١٢٣:١٩:٥١
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٠٨:٠١٠٥:٣٣:٠٧١٢:٠٢:٣١١٨:٣٢:٢٤١٨:٥٠:٢٧٢٣:١٩:٢٩
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٠٦:٣٤٠٥:٣١:٥٤١٢:٠٢:١٦١٨:٣٣:٠٨١٨:٥١:١٤٢٣:١٩:٠٨
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٠٥:٠٨٠٥:٣٠:٤١١٢:٠٢:٠٢١٨:٣٣:٥٣١٨:٥٢:٠٠٢٣:١٨:٤٧
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٠٣:٤١٠٥:٢٩:٢٩١٢:٠١:٤٩١٨:٣٤:٣٧١٨:٥٢:٤٧٢٣:١٨:٢٦
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٠٢:١٥٠٥:٢٨:١٧١٢:٠١:٣٥١٨:٣٥:٢٢١٨:٥٣:٣٣٢٣:١٨:٠٦
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٠٠:٤٩٠٥:٢٧:٠٦١٢:٠١:٢٢١٨:٣٦:٠٧١٨:٥٤:٢٠٢٣:١٧:٤٥

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر بغداد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر بغداد شهر بغداد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر بغداد شهر بغداد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بغداد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بغداد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بغداد

بَغْدادْ (برگرفته از پارسی میانه:b a g d a d ، به‌معنی: خدا-داد، هدیهٔ خدا) بزرگ‌ترین شهر عراق و دومین شهر بزرگ جنوب غربی آسیا، مرکز استان بغداد و پایتخت این کشور است که در مرکز جغرافیایی آن در کنار رود دجله است. در سرشماری سال ۲۰۰۸ میلادی، ۹٬۵۰۰٬۰۰۰ نفر جمعیت داشته‌است

شهر بغداد در ویکیپدیا

شهر بغداد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بغداد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بغداد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بغداد بر روی نقشه

شهر بغداد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بغداد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بغداد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بغداد
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر بغداد + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر بغداد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بغداد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای عراق
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بغداد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بغداد رسیده اید.

جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ بغداد دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بغداد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق بغداد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بغداد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق بغداد
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ بغداد دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق بغداد
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بغداد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بغداد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٣
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو