جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر بغداد

بغداد | بغداد | عراق

اوقات شرعی امروز بغداد


اذان صبح: ٠٣:٣١:٠٢
طلوع آفتاب: ٠٥:٠٧:١٦
اذان ظهر: ١٢:٠٨:٤٤
غروب آفتاب: ١٩:٠٩:٥٣
اذان مغرب: ١٩:٢٩:٣٢
نیمه شب: ٢٣:٢٠:٥٦

یکشنبه ٣٠ تیر ١٣٩٨
١٧ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢١ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بغداد (شهرستان بغداد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ تیر ٩٨ شهر بغداد)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر بغداد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بغداد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

كریستوفر مارلو
هر چه صبر بیشتر باشد، دقت بیشتر است و هر چه دقت بیشتر باشد، موفقیت بیشتر است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بغداد

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بغداد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بغداد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر بغداد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بغداد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بغداد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٣:٥٢:٢٦٠٥:٢٠:١٩١٢:٠٠:١٤١٨:٤٠:٣٦١٨:٥٩:٠٤٢٣:١٥:٥٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٣:٥١:٠٥٠٥:١٩:١٤١٢:٠٠:٠٤١٨:٤١:٢١١٨:٥٩:٥٢٢٣:١٥:٣٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٣:٤٩:٤٤٠٥:١٨:١٠١١:٥٩:٥٥١٨:٤٢:٠٦١٩:٠٠:٣٩٢٣:١٥:١٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٣:٤٨:٢٤٠٥:١٧:٠٧١١:٥٩:٤٦١٨:٤٢:٥٢١٩:٠١:٢٧٢٣:١٤:٥٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٣:٤٧:٠٤٠٥:١٦:٠٥١١:٥٩:٣٨١٨:٤٣:٣٧١٩:٠٢:١٥٢٣:١٤:٤١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٣:٤٥:٤٥٠٥:١٥:٠٤١١:٥٩:٣٠١٨:٤٤:٢٢١٩:٠٣:٠٣٢٣:١٤:٢٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٣:٤٤:٢٨٠٥:١٤:٠٤١١:٥٩:٢٣١٨:٤٥:٠٨١٩:٠٣:٥١٢٣:١٤:٠٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٣:٤٣:١١٠٥:١٣:٠٥١١:٥٩:١٦١٨:٤٥:٥٣١٩:٠٤:٣٩٢٣:١٣:٥٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٣:٤١:٥٥٠٥:١٢:٠٧١١:٥٩:١٠١٨:٤٦:٣٨١٩:٠٥:٢٧٢٣:١٣:٣٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٣:٤٠:٤٠٠٥:١١:١١١١:٥٩:٠٤١٨:٤٧:٢٣١٩:٠٦:١٥٢٣:١٣:٢٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٣:٣٩:٢٦٠٥:١٠:١٥١١:٥٨:٥٩١٨:٤٨:٠٩١٩:٠٧:٠٣٢٣:١٣:١١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٣:٣٨:١٣٠٥:٠٩:٢١١١:٥٨:٥٥١٨:٤٨:٥٤١٩:٠٧:٥١٢٣:١٢:٥٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٣:٣٧:٠٢٠٥:٠٨:٢٨١١:٥٨:٥١١٨:٤٩:٣٩١٩:٠٨:٣٩٢٣:١٢:٤٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٣٥:٥١٠٥:٠٧:٣٦١١:٥٨:٤٨١٨:٥٠:٢٤١٩:٠٩:٢٧٢٣:١٢:٣٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٣٤:٤٢٠٥:٠٦:٤٥١١:٥٨:٤٥١٨:٥١:٠٩١٩:١٠:١٤٢٣:١٢:٢١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٣٣:٣٣٠٥:٠٥:٥٥١١:٥٨:٤٣١٨:٥١:٥٤١٩:١١:٠٢٢٣:١٢:١٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٣٢:٢٦٠٥:٠٥:٠٧١١:٥٨:٤١١٨:٥٢:٣٨١٩:١١:٤٩٢٣:١٢:٠٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٣١:٢١٠٥:٠٤:٢٠١١:٥٨:٤٠١٨:٥٣:٢٣١٩:١٢:٣٧٢٣:١١:٥٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٣٠:١٦٠٥:٠٣:٣٥١١:٥٨:٤٠١٨:٥٤:٠٧١٩:١٣:٢٤٢٣:١١:٤٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٢٩:١٤٠٥:٠٢:٥١١١:٥٨:٤٠١٨:٥٤:٥١١٩:١٤:١٠٢٣:١١:٣٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٢٨:١٢٠٥:٠٢:٠٨١١:٥٨:٤١١٨:٥٥:٣٥١٩:١٤:٥٧٢٣:١١:٢٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٢٧:١٢٠٥:٠١:٢٧١١:٥٨:٤٢١٨:٥٦:١٨١٩:١٥:٤٣٢٣:١١:١٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٢٦:١٤٠٥:٠٠:٤٧١١:٥٨:٤٤١٨:٥٧:٠١١٩:١٦:٢٩٢٣:١١:٠٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٢٥:١٧٠٥:٠٠:٠٨١١:٥٨:٤٦١٨:٥٧:٤٤١٩:١٧:١٥٢٣:١١:٠٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٢٤:٢١٠٤:٥٩:٣١١١:٥٨:٤٩١٨:٥٨:٢٧١٩:١٨:٠٠٢٣:١٠:٥٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٢٣:٢٨٠٤:٥٨:٥٥١١:٥٨:٥٣١٨:٥٩:٠٩١٩:١٨:٤٤٢٣:١٠:٥٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٢٢:٣٦٠٤:٥٨:٢١١١:٥٨:٥٧١٨:٥٩:٥١١٩:١٩:٢٩٢٣:١٠:٤٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٢١:٤٥٠٤:٥٧:٤٨١١:٥٩:٠١١٩:٠٠:٣٢١٩:٢٠:١٣٢٣:١٠:٤٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٢٠:٥٧٠٤:٥٧:١٧١١:٥٩:٠٦١٩:٠١:١٣١٩:٢٠:٥٦٢٣:١٠:٤٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بغداد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بغداد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بغداد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بغداد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر بغداد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بغداد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بغداد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر بغداد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شهر بغداد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر بغداد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر بغداد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بغداد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بغداد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر بغداد

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش شهر بغداد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بغداد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر بغداد

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٣:١٢:١٩٠٤:٥٣:٢٤١٢:٠٤:١٥١٩:١٥:٠٥١٩:٣٥:٢٧٢٣:١٣:٤٩
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٣:١٢:٣٤٠٤:٥٣:٣٩١٢:٠٤:٢٨١٩:١٥:١٦١٩:٣٥:٣٨٢٣:١٤:٠٣
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٣:١٢:٥١٠٤:٥٣:٥٤١٢:٠٤:٤١١٩:١٥:٢٥١٩:٣٥:٤٧٢٣:١٤:١٨
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٣:١٣:١٠٠٤:٥٤:١١١٢:٠٤:٥٤١٩:١٥:٣٣١٩:٣٥:٥٥٢٣:١٤:٣٢
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٣:١٣:٣١٠٤:٥٤:٢٩١٢:٠٥:٠٦١٩:١٥:٤٠١٩:٣٦:٠١٢٣:١٤:٤٧
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٣:١٣:٥٤٠٤:٥٤:٤٩١٢:٠٥:١٩١٩:١٥:٤٥١٩:٣٦:٠٥٢٣:١٥:٠٢
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٣:١٤:١٩٠٤:٥٥:٠٩١٢:٠٥:٣١١٩:١٥:٤٩١٩:٣٦:٠٨٢٣:١٥:١٧
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٣:١٤:٤٦٠٤:٥٥:٣١١٢:٠٥:٤٣١٩:١٥:٥١١٩:٣٦:١٠٢٣:١٥:٣٣
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٣:١٥:١٥٠٤:٥٥:٥٤١٢:٠٥:٥٥١٩:١٥:٥١١٩:٣٦:٠٩٢٣:١٥:٤٨
١٠ تیر ١٣٩٨٠٣:١٥:٤٦٠٤:٥٦:١٨١٢:٠٦:٠٧١٩:١٥:٥٠١٩:٣٦:٠٧٢٣:١٦:٠٤
١١ تیر ١٣٩٨٠٣:١٦:١٨٠٤:٥٦:٤٣١٢:٠٦:١٩١٩:١٥:٤٧١٩:٣٦:٠٣٢٣:١٦:٢٠
١٢ تیر ١٣٩٨٠٣:١٦:٥٢٠٤:٥٧:٠٩١٢:٠٦:٣٠١٩:١٥:٤٣١٩:٣٥:٥٨٢٣:١٦:٣٦
١٣ تیر ١٣٩٨٠٣:١٧:٢٨٠٤:٥٧:٣٦١٢:٠٦:٤١١٩:١٥:٣٧١٩:٣٥:٥١٢٣:١٦:٥٢
١٤ تیر ١٣٩٨٠٣:١٨:٠٦٠٤:٥٨:٠٤١٢:٠٦:٥٢١٩:١٥:٣٠١٩:٣٥:٤٢٢٣:١٧:٠٧
١٥ تیر ١٣٩٨٠٣:١٨:٤٥٠٤:٥٨:٣٣١٢:٠٧:٠٢١٩:١٥:٢١١٩:٣٥:٣١٢٣:١٧:٢٣
١٦ تیر ١٣٩٨٠٣:١٩:٢٦٠٤:٥٩:٠٣١٢:٠٧:١٢١٩:١٥:١٠١٩:٣٥:١٩٢٣:١٧:٣٩
١٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٠:٠٨٠٤:٥٩:٣٤١٢:٠٧:٢١١٩:١٤:٥٨١٩:٣٥:٠٥٢٣:١٧:٥٥
١٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٠:٥١٠٥:٠٠:٠٥١٢:٠٧:٣٠١٩:١٤:٤٤١٩:٣٤:٥٠٢٣:١٨:١٠
١٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٢١:٣٦٠٥:٠٠:٣٨١٢:٠٧:٣٩١٩:١٤:٢٩١٩:٣٤:٣٢٢٣:١٨:٢٥
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٢:٢٢٠٥:٠١:١١١٢:٠٧:٤٧١٩:١٤:١٢١٩:٣٤:١٣٢٣:١٨:٤١
٢١ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٣:٠٩٠٥:٠١:٤٤١٢:٠٧:٥٥١٩:١٣:٥٣١٩:٣٣:٥٣٢٣:١٨:٥٥
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٣:٥٨٠٥:٠٢:١٩١٢:٠٨:٠٣١٩:١٣:٣٣١٩:٣٣:٣٠٢٣:١٩:١٠
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٤:٤٨٠٥:٠٢:٥٤١٢:٠٨:١٠١٩:١٣:١١١٩:٣٣:٠٦٢٣:١٩:٢٥
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٥:٣٨٠٥:٠٣:٣٠١٢:٠٨:١٦١٩:١٢:٤٧١٩:٣٢:٤١٢٣:١٩:٣٩
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٦:٣٠٠٥:٠٤:٠٦١٢:٠٨:٢٢١٩:١٢:٢٢١٩:٣٢:١٣٢٣:١٩:٥٢
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٧:٢٣٠٥:٠٤:٤٣١٢:٠٨:٢٨١٩:١١:٥٦١٩:٣١:٤٤٢٣:٢٠:٠٦
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٨:١٦٠٥:٠٥:٢١١٢:٠٨:٣٢١٩:١١:٢٧١٩:٣١:١٤٢٣:٢٠:١٩
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٩:١١٠٥:٠٥:٥٩١٢:٠٨:٣٧١٩:١٠:٥٨١٩:٣٠:٤٢٢٣:٢٠:٣٢
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٠:٠٦٠٥:٠٦:٣٧١٢:٠٨:٤١١٩:١٠:٢٦١٩:٣٠:٠٨٢٣:٢٠:٤٤
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٣١:٠٢٠٥:٠٧:١٦١٢:٠٨:٤٤١٩:٠٩:٥٣١٩:٢٩:٣٢٢٣:٢٠:٥٦
٣١ تیر ١٣٩٨٠٣:٣١:٥٨٠٥:٠٧:٥٦١٢:٠٨:٤٧١٩:٠٩:١٩١٩:٢٨:٥٦٢٣:٢١:٠٧

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر بغداد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر بغداد شهر بغداد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر بغداد شهر بغداد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بغداد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بغداد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر بغداد

بَغْدادْ (برگرفته از پارسی میانه:b a g d a d ، به‌معنی: خدا-داد، هدیهٔ خدا) بزرگ‌ترین شهر عراق و دومین شهر بزرگ جنوب غربی آسیا، مرکز استان بغداد و پایتخت این کشور است که در مرکز جغرافیایی آن در کنار رود دجله است. در سرشماری سال ۲۰۰۸ میلادی، ۹٬۵۰۰٬۰۰۰ نفر جمعیت داشته‌است

شهر بغداد در ویکیپدیا

شهر بغداد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بغداد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بغداد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بغداد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بغداد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بغداد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بغداد
اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر بغداد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ شهر بغداد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بغداد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای عراق
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بغداد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بغداد رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق بغداد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بغداد
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بغداد
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بغداد دانلود pdf
افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ بغداد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق بغداد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بغداد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بغداد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بغداد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٩ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو