جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر بغداد

بغداد | بغداد | عراق

اوقات شرعی امروز بغداد

اذان صبح: ٠٣:٥٦:٣٣
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٣:٣٧
اذان ظهر: ١٢:٠٠:٤٦
غروب آفتاب: ١٨:٣٨:٢٣
اذان مغرب: ١٨:٥٦:٤٣
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٦:٤٦

دوشنبه ٠٣ اردیبهشت ١٤٠٣
١٣ شوال ١٤٤٥ قمری
٢٢ آوریل ٢٠٢٤ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بغداد (شهرستان بغداد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٣ اردیبهشت ٠٣ شهر بغداد)، ماه جاری (اوقات شرعی اردیبهشت ٠٣ شهر بغداد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٣ شهر بغداد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت شیخ بهایی

فلورانس اسكاول شین
هرگز نگذارید كه آرزوی قلبی شما به بیماری قلبی بدل شود. زمانی كه بیش از اندازه چیزی را خواهانید، همه ی كشش خود را از دست می دهد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بغداد

اوقات شرعی اردیبهشت ٠٣ | اوقات شرعی آوریل ٢٤ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٥ | + اوقات شرعی رمضان ٣

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بغداد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بغداد ١٤٠٣ - ٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی

برابر با سال ١٤٤٦ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٣ شهر بغداد (سال ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ١٢ اسفند ١٤٠٣ | ٠٢ مارس ٢٠٢٥
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٤ روز
تاریخ عید فطر: ١١ فروردین ١٤٠٤ | ٣١ مارس ٢٠٢٥ (اول شوال ١٤٤٦)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بغداد ٠٣ - ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان بغداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٣/١٢/١٢٠٥:٠٨:٢٦٠٦:٢٩:٢٠١٢:١٤:٢٤١٧:٥٩:٥٩١٨:١٧:٤٠٢٣:٣٣:٣٧
٠٢ رمضان | ٠٣/١٢/١٣٠٥:٠٧:١٤٠٦:٢٨:٠٦١٢:١٤:١٢١٨:٠٠:٤٨١٨:١٨:٢٧٢٣:٣٣:٢٤
٠٣ رمضان | ٠٣/١٢/١٤٠٥:٠٦:٠١٠٦:٢٦:٥٢١٢:١٣:٥٩١٨:٠١:٣٦١٨:١٩:١٥٢٣:٣٣:١٢
٠٤ رمضان | ٠٣/١٢/١٥٠٥:٠٤:٤٧٠٦:٢٥:٣٧١٢:١٣:٤٥١٨:٠٢:٢٤١٨:٢٠:٠٢٢٣:٣٢:٥٨
٠٥ رمضان | ٠٣/١٢/١٦٠٥:٠٣:٣٢٠٦:٢٤:٢٢١٢:١٣:٣٢١٨:٠٣:١٢١٨:٢٠:٤٩٢٣:٣٢:٤٤
٠٦ رمضان | ٠٣/١٢/١٧٠٥:٠٢:١٧٠٦:٢٣:٠٦١٢:١٣:١٧١٨:٠٤:٠٠١٨:٢١:٣٦٢٣:٣٢:٣٠
٠٧ رمضان | ٠٣/١٢/١٨٠٥:٠١:٠٠٠٦:٢١:٤٩١٢:١٣:٠٣١٨:٠٤:٤٧١٨:٢٢:٢٣٢٣:٣٢:١٥
٠٨ رمضان | ٠٣/١٢/١٩٠٤:٥٩:٤٣٠٦:٢٠:٣٢١٢:١٢:٤٨١٨:٠٥:٣٤١٨:٢٣:٠٩٢٣:٣١:٥٩
٠٩ رمضان | ٠٣/١٢/٢٠٠٤:٥٨:٢٥٠٦:١٩:١٥١٢:١٢:٣٢١٨:٠٦:٢١١٨:٢٣:٥٥٢٣:٣١:٤٣
١٠ رمضان | ٠٣/١٢/٢١٠٤:٥٧:٠٦٠٦:١٧:٥٧١٢:١٢:١٧١٨:٠٧:٠٧١٨:٢٤:٤١٢٣:٣١:٢٧
١١ رمضان | ٠٣/١٢/٢٢٠٤:٥٥:٤٦٠٦:١٦:٣٩١٢:١٢:٠١١٨:٠٧:٥٣١٨:٢٥:٢٧٢٣:٣١:١٠
١٢ رمضان | ٠٣/١٢/٢٣٠٤:٥٤:٢٦٠٦:١٥:٢١١٢:١١:٤٥١٨:٠٨:٣٩١٨:٢٦:١٣٢٣:٣٠:٥٢
١٣ رمضان | ٠٣/١٢/٢٤٠٤:٥٣:٠٥٠٦:١٤:٠٢١٢:١١:٢٨١٨:٠٩:٢٥١٨:٢٦:٥٨٢٣:٣٠:٣٤
١٤ رمضان | ٠٣/١٢/٢٥٠٤:٥١:٤٤٠٦:١٢:٤٣١٢:١١:١١١٨:١٠:١١١٨:٢٧:٤٤٢٣:٣٠:١٦
١٥ رمضان | ٠٣/١٢/٢٦٠٤:٥٠:٢٢٠٦:١١:٢٤١٢:١٠:٥٤١٨:١٠:٥٦١٨:٢٨:٢٩٢٣:٢٩:٥٧
١٦ رمضان | ٠٣/١٢/٢٧٠٤:٤٨:٥٩٠٦:١٠:٠٤١٢:١٠:٣٧١٨:١١:٤١١٨:٢٩:١٤٢٣:٢٩:٣٨
١٧ رمضان | ٠٣/١٢/٢٨٠٤:٤٧:٣٦٠٦:٠٨:٤٥١٢:١٠:٢٠١٨:١٢:٢٦١٨:٢٩:٥٩٢٣:٢٩:١٩
١٨ رمضان | ٠٣/١٢/٢٩٠٤:٤٦:١٢٠٦:٠٧:٢٥١٢:١٠:٠٢١٨:١٣:١١١٨:٣٠:٤٤٢٣:٢٨:٥٩
١٩ رمضان | ٠٣/١٢/٣٠٠٤:٤٤:٤٨٠٦:٠٦:٠٥١٢:٠٩:٤٤١٨:١٣:٥٥١٨:٣١:٢٩٢٣:٢٨:٣٩
٢٠ رمضان | ٠٤/٠١/٠١٠٤:٤٣:٢٣٠٦:٠٤:٤٥١٢:٠٩:٢٧١٨:١٤:٤٠١٨:٣٢:١٤٢٣:٢٨:١٩
٢١ رمضان | ٠٤/٠١/٠٢٠٤:٤١:٥٨٠٦:٠٣:٢٤١٢:٠٩:٠٩١٨:١٥:٢٤١٨:٣٢:٥٩٢٣:٢٧:٥٨
٢٢ رمضان | ٠٤/٠١/٠٣٠٤:٤٠:٣٢٠٦:٠٢:٠٤١٢:٠٨:٥١١٨:١٦:٠٩١٨:٣٣:٤٤٢٣:٢٧:٣٧
٢٣ رمضان | ٠٤/٠١/٠٤٠٤:٣٩:٠٦٠٦:٠٠:٤٤١٢:٠٨:٣٣١٨:١٦:٥٣١٨:٣٤:٢٨٢٣:٢٧:١٦
٢٤ رمضان | ٠٤/٠١/٠٥٠٤:٣٧:٣٩٠٥:٥٩:٢٣١٢:٠٨:١٥١٨:١٧:٣٧١٨:٣٥:١٣٢٣:٢٦:٥٥
٢٥ رمضان | ٠٤/٠١/٠٦٠٤:٣٦:١٣٠٥:٥٨:٠٣١٢:٠٧:٥٧١٨:١٨:٢١١٨:٣٥:٥٨٢٣:٢٦:٣٣
٢٦ رمضان | ٠٤/٠١/٠٧٠٤:٣٤:٤٦٠٥:٥٦:٤٣١٢:٠٧:٣٨١٨:١٩:٠٥١٨:٣٦:٤٣٢٣:٢٦:١٢
٢٧ رمضان | ٠٤/٠١/٠٨٠٤:٣٣:١٨٠٥:٥٥:٢٣١٢:٠٧:٢٠١٨:١٩:٤٩١٨:٣٧:٢٧٢٣:٢٥:٥٠
٢٨ رمضان | ٠٤/٠١/٠٩٠٤:٣١:٥١٠٥:٥٤:٠٣١٢:٠٧:٠٢١٨:٢٠:٣٣١٨:٣٨:١٢٢٣:٢٥:٢٨
٢٩ رمضان | ٠٤/٠١/١٠٠٤:٣٠:٢٣٠٥:٥٢:٤٣١٢:٠٦:٤٤١٨:٢١:١٦١٨:٣٨:٥٧٢٣:٢٥:٠٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٣ - ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری شهر بغداد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٣ - ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری شهر بغداد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٣ - ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری شهر بغداد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بغداد

اوقات شرعی شوال ١٤٤٥ قمری شهر بغداد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٥ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بغداد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بغداد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٥ قمری شهر بغداد

ذیقعده
شوال ١٤٤٥ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٥ هـ.ق
شهر بغداد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٥ هـ.ق شهر بغداد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٥ هـ.ق شهر بغداد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بغداد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بغداد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٤
سال ١٤٤٥ هـ.ق
١٤٤٦

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ میلادی شهر بغداد

در این قسمت جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ م شهر بغداد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بغداد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ میلادی شهر بغداد

می
آوریل ٢٠٢٤ م
مارس

دانلود اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ شهر بغداد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ میلادی شهر بغداد شهر بغداد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ میلادی شهر بغداد شهر بغداد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر بغداد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بغداد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٣
سال ٢٠٢٤ م
٢٠٢٥

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ شمسی شهر بغداد

در این قسمت جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ هـ.ش شهر بغداد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بغداد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ شمسی شهر بغداد

خرداد
اردیبهشت ١٤٠٣ هـ.ش
فروردین
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٥٩:٢٢٠٥:٢٥:٥٤١٢:٠١:٠٩١٨:٣٦:٥٣١٨:٥٥:٠٩٢٣:١٧:٢٥
٠٢ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٥٧:٥٧٠٥:٢٤:٤٥١٢:٠٠:٥٧١٨:٣٧:٣٨١٨:٥٥:٥٦٢٣:١٧:٠٥
٠٣ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٥٦:٣٣٠٥:٢٣:٣٧١٢:٠٠:٤٦١٨:٣٨:٢٣١٨:٥٦:٤٣٢٣:١٦:٤٦
٠٤ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٥٥:٠٩٠٥:٢٢:٢٩١٢:٠٠:٣٥١٨:٣٩:٠٨١٨:٥٧:٣١٢٣:١٦:٢٧
٠٥ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٥٣:٤٦٠٥:٢١:٢٣١٢:٠٠:٢٤١٨:٣٩:٥٣١٨:٥٨:١٨٢٣:١٦:٠٨
٠٦ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٥٢:٢٤٠٥:٢٠:١٧١٢:٠٠:١٤١٨:٤٠:٣٨١٨:٥٩:٠٦٢٣:١٥:٥٠
٠٧ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٥١:٠٢٠٥:١٩:١٢١٢:٠٠:٠٤١٨:٤١:٢٣١٨:٥٩:٥٣٢٣:١٥:٣٢
٠٨ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٩:٤٢٠٥:١٨:٠٨١١:٥٩:٥٥١٨:٤٢:٠٨١٩:٠٠:٤١٢٣:١٥:١٥
٠٩ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٨:٢١٠٥:١٧:٠٥١١:٥٩:٤٦١٨:٤٢:٥٣١٩:٠١:٢٩٢٣:١٤:٥٨
١٠ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٧:٠٢٠٥:١٦:٠٣١١:٥٩:٣٨١٨:٤٣:٣٩١٩:٠٢:١٧٢٣:١٤:٤١
١١ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٥:٤٣٠٥:١٥:٠٢١١:٥٩:٣٠١٨:٤٤:٢٤١٩:٠٣:٠٥٢٣:١٤:٢٥
١٢ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٤:٢٦٠٥:١٤:٠٢١١:٥٩:٢٣١٨:٤٥:٠٩١٩:٠٣:٥٣٢٣:١٤:٠٩
١٣ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٣:٠٩٠٥:١٣:٠٣١١:٥٩:١٦١٨:٤٥:٥٥١٩:٠٤:٤١٢٣:١٣:٥٤
١٤ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤١:٥٣٠٥:١٢:٠٦١١:٥٩:١٠١٨:٤٦:٤٠١٩:٠٥:٢٩٢٣:١٣:٣٩
١٥ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٠:٣٨٠٥:١١:٠٩١١:٥٩:٠٤١٨:٤٧:٢٥١٩:٠٦:١٧٢٣:١٣:٢٥
١٦ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٩:٢٤٠٥:١٠:١٤١١:٥٩:٠٠١٨:٤٨:١١١٩:٠٧:٠٥٢٣:١٣:١١
١٧ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٨:١١٠٥:٠٩:١٩١١:٥٨:٥٥١٨:٤٨:٥٦١٩:٠٧:٥٣٢٣:١٢:٥٨
١٨ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٧:٠٠٠٥:٠٨:٢٦١١:٥٨:٥١١٨:٤٩:٤١١٩:٠٨:٤١٢٣:١٢:٤٥
١٩ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٥:٤٩٠٥:٠٧:٣٤١١:٥٨:٤٨١٨:٥٠:٢٦١٩:٠٩:٢٨٢٣:١٢:٣٣
٢٠ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٤:٤٠٠٥:٠٦:٤٤١١:٥٨:٤٥١٨:٥١:١١١٩:١٠:١٦٢٣:١٢:٢١
٢١ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٣:٣٢٠٥:٠٥:٥٤١١:٥٨:٤٣١٨:٥١:٥٦١٩:١١:٠٤٢٣:١٢:١٠
٢٢ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٢:٢٥٠٥:٠٥:٠٦١١:٥٨:٤٢١٨:٥٢:٤٠١٩:١١:٥١٢٣:١٢:٠٠
٢٣ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣١:١٩٠٥:٠٤:١٩١١:٥٨:٤١١٨:٥٣:٢٥١٩:١٢:٣٨٢٣:١١:٥٠
٢٤ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٠:١٥٠٥:٠٣:٣٤١١:٥٨:٤٠١٨:٥٤:٠٩١٩:١٣:٢٥٢٣:١١:٤٠
٢٥ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٩:١٢٠٥:٠٢:٥٠١١:٥٨:٤٠١٨:٥٤:٥٣١٩:١٤:١٢٢٣:١١:٣٢
٢٦ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٨:١١٠٥:٠٢:٠٧١١:٥٨:٤١١٨:٥٥:٣٧١٩:١٤:٥٩٢٣:١١:٢٤
٢٧ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٧:١١٠٥:٠١:٢٦١١:٥٨:٤٢١٨:٥٦:٢٠١٩:١٥:٤٥٢٣:١١:١٦
٢٨ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٦:١٢٠٥:٠٠:٤٦١١:٥٨:٤٤١٨:٥٧:٠٣١٩:١٦:٣١٢٣:١١:٠٩
٢٩ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٥:١٥٠٥:٠٠:٠٧١١:٥٨:٤٧١٨:٥٧:٤٦١٩:١٧:١٦٢٣:١١:٠٣
٣٠ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٤:٢٠٠٤:٥٩:٣٠١١:٥٨:٥٠١٨:٥٨:٢٩١٩:١٨:٠٢٢٣:١٠:٥٨
٣١ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٣:٢٧٠٤:٥٨:٥٤١١:٥٨:٥٣١٨:٥٩:١١١٩:١٨:٤٦٢٣:١٠:٥٣

دانلود اوقات شرعی اردیبهشت ٠٣ - ١٤٠٣ شهر بغداد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ شمسی شهر بغداد شهر بغداد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ شمسی شهر بغداد شهر بغداد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بغداد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بغداد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٤٠٢
سال ١٤٠٣ هـ.ش
١٤٠٤

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بغداد

بَغْدادْ (برگرفته از پارسی میانه:b a g d a d ، به‌معنی: خدا-داد، هدیهٔ خدا) بزرگ‌ترین شهر عراق و دومین شهر بزرگ جنوب غربی آسیا، مرکز استان بغداد و پایتخت این کشور است که در مرکز جغرافیایی آن در کنار رود دجله است. در سرشماری سال ۲۰۰۸ میلادی، ۹٬۵۰۰٬۰۰۰ نفر جمعیت داشته‌است

شهر بغداد در ویکیپدیا

شهر بغداد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بغداد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بغداد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بغداد بر روی نقشه

شهر بغداد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بغداد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بغداد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بغداد
اوقات شرعی اردیبهشت ٠٣ شهر بغداد + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٥ شهر بغداد + دانلود
اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ شهر بغداد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٣ شهر بغداد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢٥ شهر بغداد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای عراق
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بغداد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بغداد رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بغداد ماه رمضان ٣ / ١٤٠٣
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بغداد
افق شرعی اردیبهشت ٠٣ / ١٤٠٣ بغداد دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بغداد
زمان پخش اذان آنلاین به افق بغداد
افق شرعی ماه رمضان ٣ / ١٤٠٣ بغداد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بغداد ماه رمضان ٣ / ١٤٠٣
زمان پخش اذان مستقیم به افق بغداد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بغداد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٣
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه تهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو