جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر بغداد

بغداد | بغداد | عراق

اوقات شرعی امروز بغداد

اذان صبح: ٠٣:١٦:٤٤
طلوع آفتاب: ٠٤:٥٧:٠٣
اذان ظهر: ١٢:٠٦:٢٧
غروب آفتاب: ١٩:١٥:٤٤
اذان مغرب: ١٩:٣٥:٥٩
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٦:٣٢

پنج شنبه ١٢ تیر ١٣٩٩
١٠ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٢ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بغداد (شهرستان بغداد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٢ تیر ٩٩ شهر بغداد)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر بغداد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بغداد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

حمله ددمنشانة ناوگان آمریکای جنایتکار به هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران (1367 هـ ش)
روز افشای حقوق بشر آمریکایی

آنتونی رابینز
چنانچه بیاموزیم كه از تردید و دودلی لذت ببریم و از آن به سود خود بهره بگیریم، زندگی به مراتب، ساده‌تر و زیباتر خواهد شد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بغداد

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بغداد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بغداد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر بغداد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بغداد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان بغداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٠٨:٢٣٠٥:٣٣:٢٥١٢:٠٢:٣٤١٨:٣٢:١٤١٨:٥٠:١٦٢٣:١٩:٣٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٠٦:٥٥٠٥:٣٢:١١١٢:٠٢:٢٠١٨:٣٢:٥٨١٨:٥١:٠٢٢٣:١٩:١٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٠٥:٢٩٠٥:٣٠:٥٨١٢:٠٢:٠٦١٨:٣٣:٤٢١٨:٥١:٤٩٢٣:١٨:٥٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٠٤:٠٢٠٥:٢٩:٤٦١٢:٠١:٥٢١٨:٣٤:٢٧١٨:٥٢:٣٥٢٣:١٨:٣١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٠٢:٣٦٠٥:٢٨:٣٤١٢:٠١:٣٨١٨:٣٥:١١١٨:٥٣:٢٢٢٣:١٨:١١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٠١:١٠٠٥:٢٧:٢٤١٢:٠١:٢٥١٨:٣٥:٥٦١٨:٥٤:٠٩٢٣:١٧:٥٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٣:٥٩:٤٥٠٥:٢٦:١٣١٢:٠١:١٣١٨:٣٦:٤١١٨:٥٤:٥٦٢٣:١٧:٣٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٣:٥٨:٢٠٠٥:٢٥:٠٤١٢:٠١:٠٠١٨:٣٧:٢٥١٨:٥٥:٤٣٢٣:١٧:١١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٣:٥٦:٥٦٠٥:٢٣:٥٥١٢:٠٠:٤٩١٨:٣٨:١٠١٨:٥٦:٣٠٢٣:١٦:٥١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٣:٥٥:٣٢٠٥:٢٢:٤٨١٢:٠٠:٣٧١٨:٣٨:٥٥١٨:٥٧:١٨٢٣:١٦:٣٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٣:٥٤:٠٩٠٥:٢١:٤١١٢:٠٠:٢٧١٨:٣٩:٤٠١٨:٥٨:٠٥٢٣:١٦:١٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٣:٥٢:٤٦٠٥:٢٠:٣٥١٢:٠٠:١٦١٨:٤٠:٢٥١٨:٥٨:٥٣٢٣:١٥:٥٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٣:٥١:٢٥٠٥:١٩:٢٩١٢:٠٠:٠٦١٨:٤١:١٠١٨:٥٩:٤٠٢٣:١٥:٣٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٣:٥٠:٠٣٠٥:١٨:٢٥١١:٥٩:٥٧١٨:٤١:٥٦١٩:٠٠:٢٨٢٣:١٥:١٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٣:٤٨:٤٣٠٥:١٧:٢٢١١:٥٩:٤٨١٨:٤٢:٤١١٩:٠١:١٦٢٣:١٥:٠٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٣:٤٧:٢٣٠٥:١٦:٢٠١١:٥٩:٤٠١٨:٤٣:٢٦١٩:٠٢:٠٤٢٣:١٤:٤٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٣:٤٦:٠٥٠٥:١٥:١٨١١:٥٩:٣٢١٨:٤٤:١١١٩:٠٢:٥٢٢٣:١٤:٢٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٣:٤٤:٤٧٠٥:١٤:١٨١١:٥٩:٢٤١٨:٤٤:٥٧١٩:٠٣:٤٠٢٣:١٤:١٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٣:٤٣:٢٩٠٥:١٣:١٩١١:٥٩:١٨١٨:٤٥:٤٢١٩:٠٤:٢٨٢٣:١٣:٥٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٣:٤٢:١٣٠٥:١٢:٢١١١:٥٩:١١١٨:٤٦:٢٧١٩:٠٥:١٦٢٣:١٣:٤٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٣:٤٠:٥٨٠٥:١١:٢٤١١:٥٩:٠٦١٨:٤٧:١٣١٩:٠٦:٠٤٢٣:١٣:٢٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٣:٣٩:٤٤٠٥:١٠:٢٨١١:٥٩:٠١١٨:٤٧:٥٨١٩:٠٦:٥٢٢٣:١٣:١٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٣:٣٨:٣١٠٥:٠٩:٣٤١١:٥٨:٥٦١٨:٤٨:٤٣١٩:٠٧:٣٩٢٣:١٣:٠١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٣:٣٧:١٩٠٥:٠٨:٤٠١١:٥٨:٥٢١٨:٤٩:٢٨١٩:٠٨:٢٧٢٣:١٢:٤٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٣:٣٦:٠٨٠٥:٠٧:٤٨١١:٥٨:٤٩١٨:٥٠:١٣١٩:٠٩:١٥٢٣:١٢:٣٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٣:٣٤:٥٨٠٥:٠٦:٥٧١١:٥٨:٤٦١٨:٥٠:٥٨١٩:١٠:٠٣٢٣:١٢:٢٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٣:٣٣:٥٠٠٥:٠٦:٠٧١١:٥٨:٤٣١٨:٥١:٤٣١٩:١٠:٥٠٢٣:١٢:١٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٣٢:٤٣٠٥:٠٥:١٩١١:٥٨:٤٢١٨:٥٢:٢٨١٩:١١:٣٨٢٣:١٢:٠٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٣١:٣٧٠٥:٠٤:٣٢١١:٥٨:٤١١٨:٥٣:١٢١٩:١٢:٢٥٢٣:١١:٥٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بغداد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بغداد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بغداد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بغداد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر بغداد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بغداد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بغداد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر بغداد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر بغداد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر بغداد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر بغداد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بغداد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بغداد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر بغداد

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر بغداد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بغداد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر بغداد

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر بغداد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر بغداد شهر بغداد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر بغداد شهر بغداد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر بغداد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بغداد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر بغداد

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر بغداد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بغداد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر بغداد

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٣:١٢:١٥٠٤:٥٣:٢١١٢:٠٤:١٢١٩:١٥:٠٢١٩:٣٥:٢٤٢٣:١٣:٤٦
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٣:١٢:٣٠٠٤:٥٣:٣٥١٢:٠٤:٢٥١٩:١٥:١٣١٩:٣٥:٣٦٢٣:١٤:٠٠
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٣:١٢:٤٧٠٤:٥٣:٥٠١٢:٠٤:٣٨١٩:١٥:٢٣١٩:٣٥:٤٥٢٣:١٤:١٤
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٣:١٣:٠٥٠٤:٥٤:٠٧١٢:٠٤:٥١١٩:١٥:٣٢١٩:٣٥:٥٣٢٣:١٤:٢٩
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٣:١٣:٢٦٠٤:٥٤:٢٥١٢:٠٥:٠٣١٩:١٥:٣٩١٩:٣٦:٠٠٢٣:١٤:٤٤
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٣:١٣:٤٩٠٤:٥٤:٤٤١٢:٠٥:١٦١٩:١٥:٤٤١٩:٣٦:٠٥٢٣:١٤:٥٩
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٣:١٤:١٣٠٤:٥٥:٠٤١٢:٠٥:٢٨١٩:١٥:٤٨١٩:٣٦:٠٨٢٣:١٥:١٤
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٣:١٤:٤٠٠٤:٥٥:٢٦١٢:٠٥:٤١١٩:١٥:٥٠١٩:٣٦:٠٩٢٣:١٥:٢٩
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٣:١٥:٠٨٠٤:٥٥:٤٨١٢:٠٥:٥٣١٩:١٥:٥١١٩:٣٦:٠٩٢٣:١٥:٤٥
١٠ تیر ١٣٩٩٠٣:١٥:٣٨٠٤:٥٦:١٢١٢:٠٦:٠٥١٩:١٥:٥١١٩:٣٦:٠٨٢٣:١٦:٠١
١١ تیر ١٣٩٩٠٣:١٦:١٠٠٤:٥٦:٣٧١٢:٠٦:١٦١٩:١٥:٤٨١٩:٣٦:٠٤٢٣:١٦:١٦
١٢ تیر ١٣٩٩٠٣:١٦:٤٤٠٤:٥٧:٠٣١٢:٠٦:٢٧١٩:١٥:٤٤١٩:٣٥:٥٩٢٣:١٦:٣٢
١٣ تیر ١٣٩٩٠٣:١٧:٢٠٠٤:٥٧:٢٩١٢:٠٦:٣٨١٩:١٥:٣٩١٩:٣٥:٥٣٢٣:١٦:٤٨
١٤ تیر ١٣٩٩٠٣:١٧:٥٧٠٤:٥٧:٥٧١٢:٠٦:٤٩١٩:١٥:٣٢١٩:٣٥:٤٤٢٣:١٧:٠٤
١٥ تیر ١٣٩٩٠٣:١٨:٣٦٠٤:٥٨:٢٦١٢:٠٦:٥٩١٩:١٥:٢٣١٩:٣٥:٣٤٢٣:١٧:٢٠
١٦ تیر ١٣٩٩٠٣:١٩:١٦٠٤:٥٨:٥٦١٢:٠٧:٠٩١٩:١٥:١٣١٩:٣٥:٢٢٢٣:١٧:٣٥
١٧ تیر ١٣٩٩٠٣:١٩:٥٨٠٤:٥٩:٢٦١٢:٠٧:١٩١٩:١٥:٠١١٩:٣٥:٠٩٢٣:١٧:٥١
١٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٢٠:٤١٠٤:٥٩:٥٨١٢:٠٧:٢٨١٩:١٤:٤٨١٩:٣٤:٥٤٢٣:١٨:٠٦
١٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٢١:٢٥٠٥:٠٠:٣٠١٢:٠٧:٣٧١٩:١٤:٣٣١٩:٣٤:٣٧٢٣:١٨:٢٢
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٢٢:١١٠٥:٠١:٠٣١٢:٠٧:٤٦١٩:١٤:١٦١٩:٣٤:١٨٢٣:١٨:٣٧
٢١ تیر ١٣٩٩٠٣:٢٢:٥٨٠٥:٠١:٣٦١٢:٠٧:٥٤١٩:١٣:٥٨١٩:٣٣:٥٨٢٣:١٨:٥٢
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٢٣:٤٦٠٥:٠٢:١١١٢:٠٨:٠١١٩:١٣:٣٨١٩:٣٣:٣٦٢٣:١٩:٠٧
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٢٤:٣٦٠٥:٠٢:٤٦١٢:٠٨:٠٨١٩:١٣:١٦١٩:٣٣:١٢٢٣:١٩:٢١
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٢٥:٢٦٠٥:٠٣:٢١١٢:٠٨:١٥١٩:١٢:٥٣١٩:٣٢:٤٧٢٣:١٩:٣٥
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٢٦:١٨٠٥:٠٣:٥٨١٢:٠٨:٢١١٩:١٢:٢٩١٩:٣٢:٢٠٢٣:١٩:٤٩
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٢٧:١٠٠٥:٠٤:٣٤١٢:٠٨:٢٦١٩:١٢:٠٢١٩:٣١:٥٢٢٣:٢٠:٠٣
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٢٨:٠٤٠٥:٠٥:١٢١٢:٠٨:٣١١٩:١١:٣٤١٩:٣١:٢١٢٣:٢٠:١٦
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٢٨:٥٨٠٥:٠٥:٥٠١٢:٠٨:٣٦١٩:١١:٠٥١٩:٣٠:٥٠٢٣:٢٠:٢٩
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٢٩:٥٣٠٥:٠٦:٢٨١٢:٠٨:٤٠١٩:١٠:٣٤١٩:٣٠:١٦٢٣:٢٠:٤١
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٠:٤٨٠٥:٠٧:٠٧١٢:٠٨:٤٣١٩:١٠:٠٢١٩:٢٩:٤١٢٣:٢٠:٥٣
٣١ تیر ١٣٩٩٠٣:٣١:٤٥٠٥:٠٧:٤٦١٢:٠٨:٤٦١٩:٠٩:٢٨١٩:٢٩:٠٥٢٣:٢١:٠٥

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر بغداد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر بغداد شهر بغداد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر بغداد شهر بغداد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بغداد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بغداد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بغداد

بَغْدادْ (برگرفته از پارسی میانه:b a g d a d ، به‌معنی: خدا-داد، هدیهٔ خدا) بزرگ‌ترین شهر عراق و دومین شهر بزرگ جنوب غربی آسیا، مرکز استان بغداد و پایتخت این کشور است که در مرکز جغرافیایی آن در کنار رود دجله است. در سرشماری سال ۲۰۰۸ میلادی، ۹٬۵۰۰٬۰۰۰ نفر جمعیت داشته‌است

شهر بغداد در ویکیپدیا

شهر بغداد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بغداد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بغداد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بغداد بر روی نقشه

شهر بغداد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بغداد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بغداد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بغداد
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر بغداد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر بغداد + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر بغداد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بغداد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر بغداد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای عراق
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بغداد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بغداد رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق بغداد
زمان پخش اذان مستقیم به افق بغداد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بغداد دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بغداد دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا بغداد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا بغداد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بغداد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بغداد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بغداد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٣
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو