جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر بصره

بصره | بصره | عراق

اوقات شرعی امروز بصره

اذان صبح: ٠٥:٠٤:٥٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٨:٢٢
اذان ظهر: ١١:٣٧:٥٩
غروب آفتاب: ١٦:٤٧:٢٣
اذان مغرب: ١٧:٠٦:٠١
نیمه شب شرعی: ٢٢:٥٦:٢٧

شنبه ١١ آذر ١٤٠٢
١٨ جمادی الاول ١٤٤٥ قمری
٠٢ دسامبر ٢٠٢٣ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بصره (شهرستان بصره) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١١ آذر ٠٢ شهر بصره)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٠٢ شهر بصره)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٢ شهر بصره)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

گریس هانسن
از آن نترس كه زندگانی‌ات پایان پذیرد، از آن بترس كه هرگز آغاز نشود.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بصره

اوقات شرعی آذر ٠٢ | اوقات شرعی دسامبر ٢٣ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤٥ | + اوقات شرعی رمضان ٢

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بصره در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بصره ١٤٠٢ - ٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی

برابر با سال ١٤٤٥ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٢ شهر بصره (سال ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی | ١٤٤٥ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: سه شنبه ٢٢ اسفند ١٤٠٢ | ١٢ مارس ٢٠٢٤
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٠١ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ فروردین ١٤٠٣ | ١١ آوریل ٢٠٢٤ (اول شوال ١٤٤٥)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بصره ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی | ١٤٤٥ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان بصره
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٢/١٢/٢٢٠٤:٤٣:٣٨٠٦:٠٢:٠٢١١:٥٨:٢٢١٧:٥٥:١١١٨:١٢:١٣٢٣:١٨:٤٨
٠٢ رمضان | ٠٢/١٢/٢٣٠٤:٤٢:٢٥٠٦:٠٠:٥٠١١:٥٨:٠٦١٧:٥٥:٥٠١٨:١٢:٥٢٢٣:١٨:٣١
٠٣ رمضان | ٠٢/١٢/٢٤٠٤:٤١:١١٠٥:٥٩:٣٧١١:٥٧:٤٩١٧:٥٦:٢٩١٨:١٣:٣١٢٣:١٨:١٣
٠٤ رمضان | ٠٢/١٢/٢٥٠٤:٣٩:٥٦٠٥:٥٨:٢٥١١:٥٧:٣٣١٧:٥٧:٠٨١٨:١٤:١٠٢٣:١٧:٥٥
٠٥ رمضان | ٠٢/١٢/٢٦٠٤:٣٨:٤١٠٥:٥٧:١٢١١:٥٧:١٦١٧:٥٧:٤٧١٨:١٤:٤٩٢٣:١٧:٣٦
٠٦ رمضان | ٠٢/١٢/٢٧٠٤:٣٧:٢٥٠٥:٥٥:٥٩١١:٥٦:٥٨١٧:٥٨:٢٦١٨:١٥:٢٧٢٣:١٧:١٧
٠٧ رمضان | ٠٢/١٢/٢٨٠٤:٣٦:٠٩٠٥:٥٤:٤٦١١:٥٦:٤١١٧:٥٩:٠٤١٨:١٦:٠٦٢٣:١٦:٥٨
٠٨ رمضان | ٠٢/١٢/٢٩٠٤:٣٤:٥٢٠٥:٥٣:٣٢١١:٥٦:٢٣١٧:٥٩:٤٣١٨:١٦:٤٤٢٣:١٦:٣٩
٠٩ رمضان | ٠٣/٠١/٠١٠٤:٣٣:٣٥٠٥:٥٢:١٩١١:٥٦:٠٦١٨:٠٠:٢١١٨:١٧:٢٣٢٣:١٦:١٩
١٠ رمضان | ٠٣/٠١/٠٢٠٤:٣٢:١٧٠٥:٥١:٠٥١١:٥٥:٤٨١٨:٠٠:٥٩١٨:١٨:٠١٢٣:١٥:٥٩
١١ رمضان | ٠٣/٠١/٠٣٠٤:٣٠:٥٩٠٥:٤٩:٥١١١:٥٥:٣٠١٨:٠١:٣٧١٨:١٨:٣٩٢٣:١٥:٣٩
١٢ رمضان | ٠٣/٠١/٠٤٠٤:٢٩:٤١٠٥:٤٨:٣٧١١:٥٥:١٢١٨:٠٢:١٤١٨:١٩:١٧٢٣:١٥:١٨
١٣ رمضان | ٠٣/٠١/٠٥٠٤:٢٨:٢٢٠٥:٤٧:٢٣١١:٥٤:٥٤١٨:٠٢:٥٢١٨:١٩:٥٦٢٣:١٤:٥٨
١٤ رمضان | ٠٣/٠١/٠٦٠٤:٢٧:٠٣٠٥:٤٦:١٠١١:٥٤:٣٦١٨:٠٣:٣٠١٨:٢٠:٣٤٢٣:١٤:٣٧
١٥ رمضان | ٠٣/٠١/٠٧٠٤:٢٥:٤٤٠٥:٤٤:٥٦١١:٥٤:١٨١٨:٠٤:٠٧١٨:٢١:١٢٢٣:١٤:١٦
١٦ رمضان | ٠٣/٠١/٠٨٠٤:٢٤:٢٤٠٥:٤٣:٤٢١١:٥٤:٠٠١٨:٠٤:٤٥١٨:٢١:٥٠٢٣:١٣:٥٤
١٧ رمضان | ٠٣/٠١/٠٩٠٤:٢٣:٠٤٠٥:٤٢:٢٩١١:٥٣:٤١١٨:٠٥:٢٢١٨:٢٢:٢٨٢٣:١٣:٣٣
١٨ رمضان | ٠٣/٠١/١٠٠٤:٢١:٤٤٠٥:٤١:١٥١١:٥٣:٢٣١٨:٠٥:٥٩١٨:٢٣:٠٦٢٣:١٣:١١
١٩ رمضان | ٠٣/٠١/١١٠٤:٢٠:٢٤٠٥:٤٠:٠٢١١:٥٣:٠٥١٨:٠٦:٣٧١٨:٢٣:٤٥٢٣:١٢:٥٠
٢٠ رمضان | ٠٣/٠١/١٢٠٤:١٩:٠٣٠٥:٣٨:٤٩١١:٥٢:٤٨١٨:٠٧:١٤١٨:٢٤:٢٣٢٣:١٢:٢٨
٢١ رمضان | ٠٣/٠١/١٣٠٤:١٧:٤٣٠٥:٣٧:٣٦١١:٥٢:٣٠١٨:٠٧:٥١١٨:٢٥:٠١٢٣:١٢:٠٧
٢٢ رمضان | ٠٣/٠١/١٤٠٤:١٦:٢٢٠٥:٣٦:٢٣١١:٥٢:١٢١٨:٠٨:٢٩١٨:٢٥:٤٠٢٣:١١:٤٥
٢٣ رمضان | ٠٣/٠١/١٥٠٤:١٥:٠١٠٥:٣٥:١٠١١:٥١:٥٥١٨:٠٩:٠٦١٨:٢٦:١٨٢٣:١١:٢٣
٢٤ رمضان | ٠٣/٠١/١٦٠٤:١٣:٤٠٠٥:٣٣:٥٨١١:٥١:٣٧١٨:٠٩:٤٤١٨:٢٦:٥٧٢٣:١١:٠٢
٢٥ رمضان | ٠٣/٠١/١٧٠٤:١٢:٢٠٠٥:٣٢:٤٦١١:٥١:٢٠١٨:١٠:٢١١٨:٢٧:٣٥٢٣:١٠:٤٠
٢٦ رمضان | ٠٣/٠١/١٨٠٤:١٠:٥٩٠٥:٣١:٣٥١١:٥١:٠٣١٨:١٠:٥٨١٨:٢٨:١٤٢٣:١٠:١٨
٢٧ رمضان | ٠٣/٠١/١٩٠٤:٠٩:٣٨٠٥:٣٠:٢٣١١:٥٠:٤٦١٨:١١:٣٦١٨:٢٨:٥٣٢٣:٠٩:٥٧
٢٨ رمضان | ٠٣/٠١/٢٠٠٤:٠٨:١٨٠٥:٢٩:١٣١١:٥٠:٣٠١٨:١٢:١٣١٨:٢٩:٣٢٢٣:٠٩:٣٥
٢٩ رمضان | ٠٣/٠١/٢١٠٤:٠٦:٥٧٠٥:٢٨:٠٢١١:٥٠:١٣١٨:١٢:٥١١٨:٣٠:١١٢٣:٠٩:١٤
٣٠ رمضان | ٠٣/٠١/٢٢٠٤:٠٥:٣٧٠٥:٢٦:٥٢١١:٤٩:٥٧١٨:١٣:٢٩١٨:٣٠:٥٠٢٣:٠٨:٥٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی | ١٤٤٥ قمری شهر بصره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی | ١٤٤٥ قمری شهر بصره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی | ١٤٤٥ قمری شهر بصره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بصره

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤٥ قمری شهر بصره

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤٥ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بصره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بصره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤٥ قمری شهر بصره

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤٥ هـ.ق
ربیع الثانی

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤٥ هـ.ق
شهر بصره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤٥ هـ.ق شهر بصره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤٥ هـ.ق شهر بصره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بصره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بصره برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٤
سال ١٤٤٥ هـ.ق
١٤٤٦

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٣ میلادی شهر بصره

در این قسمت جدول اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٣ م شهر بصره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بصره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٣ میلادی شهر بصره

ژانویه
دسامبر ٢٠٢٣ م
نوامبر

دانلود اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٣ شهر بصره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٣ میلادی شهر بصره شهر بصره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٣ میلادی شهر بصره شهر بصره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر بصره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بصره برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٢
سال ٢٠٢٣ م
٢٠٢٤

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آذر ١٤٠٢ شمسی شهر بصره

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٤٠٢ هـ.ش شهر بصره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بصره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٤٠٢ شمسی شهر بصره

دی
آذر ١٤٠٢ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٤٠٢٠٤:٥٧:٤٠٠٦:٢٠:٠٧١١:٣٤:٤٥١٦:٤٩:٠٥١٧:٠٧:٢٦٢٢:٥٣:٤٤
٠٢ آذر ١٤٠٢٠٤:٥٨:٢٣٠٦:٢٠:٥٨١١:٣٥:٠١١٦:٤٨:٤٧١٧:٠٧:١٠٢٢:٥٣:٥٧
٠٣ آذر ١٤٠٢٠٤:٥٩:٠٧٠٦:٢١:٤٨١١:٣٥:١٨١٦:٤٨:٣١١٧:٠٦:٥٥٢٢:٥٤:١٠
٠٤ آذر ١٤٠٢٠٤:٥٩:٥٠٠٦:٢٢:٣٨١١:٣٥:٣٥١٦:٤٨:١٦١٧:٠٦:٤٣٢٢:٥٤:٢٥
٠٥ آذر ١٤٠٢٠٥:٠٠:٣٣٠٦:٢٣:٢٨١١:٣٥:٥٤١٦:٤٨:٠٣١٧:٠٦:٣٢٢٢:٥٤:٤٠
٠٦ آذر ١٤٠٢٠٥:٠١:١٧٠٦:٢٤:١٨١١:٣٦:١٣١٦:٤٧:٥٢١٧:٠٦:٢٢٢٢:٥٤:٥٦
٠٧ آذر ١٤٠٢٠٥:٠٢:٠٠٠٦:٢٥:٠٨١١:٣٦:٣٢١٦:٤٧:٤٣١٧:٠٦:١٥٢٢:٥٥:١٣
٠٨ آذر ١٤٠٢٠٥:٠٢:٤٣٠٦:٢٥:٥٧١١:٣٦:٥٣١٦:٤٧:٣٥١٧:٠٦:٠٩٢٢:٥٥:٣٠
٠٩ آذر ١٤٠٢٠٥:٠٣:٢٥٠٦:٢٦:٤٦١١:٣٧:١٤١٦:٤٧:٢٩١٧:٠٦:٠٤٢٢:٥٥:٤٩
١٠ آذر ١٤٠٢٠٥:٠٤:٠٨٠٦:٢٧:٣٤١١:٣٧:٣٦١٦:٤٧:٢٥١٧:٠٦:٠٢٢٢:٥٦:٠٨
١١ آذر ١٤٠٢٠٥:٠٤:٥٠٠٦:٢٨:٢٢١١:٣٧:٥٩١٦:٤٧:٢٣١٧:٠٦:٠١٢٢:٥٦:٢٧
١٢ آذر ١٤٠٢٠٥:٠٥:٣٢٠٦:٢٩:١٠١١:٣٨:٢٢١٦:٤٧:٢٢١٧:٠٦:٠٢٢٢:٥٦:٤٨
١٣ آذر ١٤٠٢٠٥:٠٦:١٤٠٦:٢٩:٥٧١١:٣٨:٤٦١٦:٤٧:٢٣١٧:٠٦:٠٤٢٢:٥٧:٠٩
١٤ آذر ١٤٠٢٠٥:٠٦:٥٥٠٦:٣٠:٤٤١١:٣٩:١٠١٦:٤٧:٢٦١٧:٠٦:٠٨٢٢:٥٧:٣١
١٥ آذر ١٤٠٢٠٥:٠٧:٣٧٠٦:٣١:٣٠١١:٣٩:٣٥١٦:٤٧:٣٠١٧:٠٦:١٤٢٢:٥٧:٥٤
١٦ آذر ١٤٠٢٠٥:٠٨:١٧٠٦:٣٢:١٥١١:٤٠:٠٠١٦:٤٧:٣٦١٧:٠٦:٢١٢٢:٥٨:١٧
١٧ آذر ١٤٠٢٠٥:٠٨:٥٧٠٦:٣٣:٠٠١١:٤٠:٢٦١٦:٤٧:٤٤١٧:٠٦:٣٠٢٢:٥٨:٤١
١٨ آذر ١٤٠٢٠٥:٠٩:٣٧٠٦:٣٣:٤٤١١:٤٠:٥٣١٦:٤٧:٥٤١٧:٠٦:٤١٢٢:٥٩:٠٥
١٩ آذر ١٤٠٢٠٥:١٠:١٦٠٦:٣٤:٢٧١١:٤١:٢٠١٦:٤٨:٠٥١٧:٠٦:٥٣٢٢:٥٩:٣٠
٢٠ آذر ١٤٠٢٠٥:١٠:٥٥٠٦:٣٥:٠٩١١:٤١:٤٧١٦:٤٨:١٨١٧:٠٧:٠٧٢٢:٥٩:٥٦
٢١ آذر ١٤٠٢٠٥:١١:٣٣٠٦:٣٥:٥٠١١:٤٢:١٥١٦:٤٨:٣٢١٧:٠٧:٢٣٢٣:٠٠:٢٢
٢٢ آذر ١٤٠٢٠٥:١٢:١١٠٦:٣٦:٣١١١:٤٢:٤٣١٦:٤٨:٤٩١٧:٠٧:٤٠٢٣:٠٠:٤٨
٢٣ آذر ١٤٠٢٠٥:١٢:٤٨٠٦:٣٧:١٠١١:٤٣:١١١٦:٤٩:٠٦١٧:٠٧:٥٨٢٣:٠١:١٥
٢٤ آذر ١٤٠٢٠٥:١٣:٢٤٠٦:٣٧:٤٩١١:٤٣:٤٠١٦:٤٩:٢٦١٧:٠٨:١٨٢٣:٠١:٤٣
٢٥ آذر ١٤٠٢٠٥:١٣:٥٩٠٦:٣٨:٢٧١١:٤٤:٠٩١٦:٤٩:٤٧١٧:٠٨:٤٠٢٣:٠٢:١٠
٢٦ آذر ١٤٠٢٠٥:١٤:٣٤٠٦:٣٩:٠٣١١:٤٤:٣٨١٦:٥٠:٠٩١٧:٠٩:٠٣٢٣:٠٢:٣٩
٢٧ آذر ١٤٠٢٠٥:١٥:٠٨٠٦:٣٩:٣٨١١:٤٥:٠٧١٦:٥٠:٣٣١٧:٠٩:٢٧٢٣:٠٣:٠٧
٢٨ آذر ١٤٠٢٠٥:١٥:٤١٠٦:٤٠:١٣١١:٤٥:٣٧١٦:٥٠:٥٩١٧:٠٩:٥٣٢٣:٠٣:٣٦
٢٩ آذر ١٤٠٢٠٥:١٦:١٣٠٦:٤٠:٤٦١١:٤٦:٠٦١٦:٥١:٢٦١٧:١٠:٢٠٢٣:٠٤:٠٥
٣٠ آذر ١٤٠٢٠٥:١٦:٤٥٠٦:٤١:١٧١١:٤٦:٣٦١٦:٥١:٥٤١٧:١٠:٤٨٢٣:٠٤:٣٥

دانلود اوقات شرعی آذر ٠٢ - ١٤٠٢ شهر بصره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٤٠٢ شمسی شهر بصره شهر بصره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٤٠٢ شمسی شهر بصره شهر بصره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بصره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بصره برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٤٠١
سال ١٤٠٢ هـ.ش
١٤٠٣

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بصره

بَصره دومین شهر بزرگ عراق با جمعیتی بیش از ۲۶۰۰۰۰۰ در سال ۲۰۰۳ می‌باشد. این شهر بندر اصلی کشور عراق است. بصره مرکز استان بصره‌است. بصره در تاریخ آغازین اسلام نقش پررنگی داشته‌است.

شهر بصره در ویکیپدیا

شهر بصره

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بصره موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بصره برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بصره بر روی نقشه

شهر بصره بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بصره

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بصره است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بصره
اوقات شرعی آذر ٠٢ شهر بصره + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤٥ شهر بصره + دانلود
اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٣ شهر بصره + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢ شهر بصره + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢٤ شهر بصره + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای عراق
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بصره

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بصره رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق بصره
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بصره ماه رمضان ٢ / ١٤٠٢
افق شرعی ماه رمضان ٢ / ١٤٠٢ بصره دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٢ / ١٤٠٢ بصره دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا بصره دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق بصره
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بصره
جدول اوقات شرعی آذر ٠٢ / ١٤٠٢ بصره دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بصره یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٥
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه تهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو