جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر بصره

بصره | بصره | عراق

اوقات شرعی امروز بصره

اذان صبح: ٠٣:١٩:٤٨
طلوع آفتاب: ٠٤:٥٣:٤٤
اذان ظهر: ١١:٥٤:٠٢
غروب آفتاب: ١٨:٥٤:١٠
اذان مغرب: ١٩:١٣:٢٥
نیمه شب شرعی: ٢٣:٠٧:٢٠

پنج شنبه ١٩ تیر ١٣٩٩
١٧ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٩ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بصره (شهرستان بصره) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٩ تیر ٩٩ شهر بصره)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر بصره)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بصره)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

لیندا مور
رویاهایت را دنبال كن... زیرا جستجوی همان رویاهاست كه به زندگی، ارزش زندگی می بخشد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بصره

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بصره در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بصره ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر بصره (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بصره ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان بصره
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٠٠:٣٩٠٥:٢٢:٣٦١١:٤٩:٠٠١٨:١٥:٥٠١٨:٣٣:١٨٢٣:٠٧:٣٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٣:٥٩:٢٠٠٥:٢١:٢٩١١:٤٨:٤٥١٨:١٦:٢٨١٨:٣٣:٥٧٢٣:٠٧:١٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٣:٥٨:٠١٠٥:٢٠:٢٢١١:٤٨:٣١١٨:١٧:٠٦١٨:٣٤:٣٧٢٣:٠٦:٥٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٣:٥٦:٤٣٠٥:١٩:١٦١١:٤٨:١٧١٨:١٧:٤٥١٨:٣٥:١٨٢٣:٠٦:٣٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٣:٥٥:٢٥٠٥:١٨:١٠١١:٤٨:٠٤١٨:١٨:٢٣١٨:٣٥:٥٨٢٣:٠٦:١٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٣:٥٤:٠٧٠٥:١٧:٠٥١١:٤٧:٥١١٨:١٩:٠٢١٨:٣٦:٣٩٢٣:٠٥:٥٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٣:٥٢:٥٠٠٥:١٦:٠١١١:٤٧:٣٨١٨:١٩:٤٠١٨:٣٧:١٩٢٣:٠٥:٣٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٣:٥١:٣٣٠٥:١٤:٥٨١١:٤٧:٢٦١٨:٢٠:١٩١٨:٣٨:٠٠٢٣:٠٥:١٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٣:٥٠:١٧٠٥:١٣:٥٥١١:٤٧:١٤١٨:٢٠:٥٨١٨:٣٨:٤١٢٣:٠٥:٠٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٣:٤٩:٠١٠٥:١٢:٥٤١١:٤٧:٠٣١٨:٢١:٣٧١٨:٣٩:٢٢٢٣:٠٤:٤٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٣:٤٧:٤٦٠٥:١١:٥٣١١:٤٦:٥٢١٨:٢٢:١٦١٨:٤٠:٠٣٢٣:٠٤:٢٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٣:٤٦:٣٢٠٥:١٠:٥٢١١:٤٦:٤٢١٨:٢٢:٥٥١٨:٤٠:٤٥٢٣:٠٤:٠٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٣:٤٥:١٨٠٥:٠٩:٥٣١١:٤٦:٣٢١٨:٢٣:٣٥١٨:٤١:٢٦٢٣:٠٣:٥٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٣:٤٤:٠٥٠٥:٠٨:٥٥١١:٤٦:٢٢١٨:٢٤:١٤١٨:٤٢:٠٨٢٣:٠٣:٣٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٣:٤٢:٥٣٠٥:٠٧:٥٧١١:٤٦:١٣١٨:٢٤:٥٤١٨:٤٢:٥٠٢٣:٠٣:١٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٣:٤١:٤١٠٥:٠٧:٠١١١:٤٦:٠٥١٨:٢٥:٣٣١٨:٤٣:٣٢٢٣:٠٣:٠٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٣:٤٠:٣٠٠٥:٠٦:٠٥١١:٤٥:٥٧١٨:٢٦:١٣١٨:٤٤:١٤٢٣:٠٢:٤٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٣:٣٩:٢٠٠٥:٠٥:١١١١:٤٥:٥٠١٨:٢٦:٥٢١٨:٤٤:٥٦٢٣:٠٢:٣٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٣:٣٨:١١٠٥:٠٤:١٧١١:٤٥:٤٣١٨:٢٧:٣٢١٨:٤٥:٣٨٢٣:٠٢:١٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٣:٣٧:٠٣٠٥:٠٣:٢٤١١:٤٥:٣٧١٨:٢٨:١٢١٨:٤٦:٢٠٢٣:٠٢:٠٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٣:٣٥:٥٦٠٥:٠٢:٣٣١١:٤٥:٣١١٨:٢٨:٥٢١٨:٤٧:٠٢٢٣:٠١:٥١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٣:٣٤:٥٠٠٥:٠١:٤٣١١:٤٥:٢٦١٨:٢٩:٣٢١٨:٤٧:٤٥٢٣:٠١:٣٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٣:٣٣:٤٥٠٥:٠٠:٥٣١١:٤٥:٢١١٨:٣٠:١٢١٨:٤٨:٢٧٢٣:٠١:٢٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٣:٣٢:٤١٠٥:٠٠:٠٥١١:٤٥:١٧١٨:٣٠:٥١١٨:٤٩:٠٩٢٣:٠١:١٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٣:٣١:٣٨٠٤:٥٩:١٨١١:٤٥:١٤١٨:٣١:٣١١٨:٤٩:٥٢٢٣:٠١:٠٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٣:٣٠:٣٦٠٤:٥٨:٣٢١١:٤٥:١١١٨:٣٢:١١١٨:٥٠:٣٤٢٣:٠٠:٥٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٣:٢٩:٣٦٠٤:٥٧:٤٨١١:٤٥:٠٩١٨:٣٢:٥١١٨:٥١:١٦٢٣:٠٠:٤٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٢٨:٣٦٠٤:٥٧:٠٤١١:٤٥:٠٧١٨:٣٣:٣٠١٨:٥١:٥٨٢٣:٠٠:٣٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٢٧:٣٨٠٤:٥٦:٢٢١١:٤٥:٠٦١٨:٣٤:١٠١٨:٥٢:٤٠٢٣:٠٠:٢٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بصره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بصره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بصره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بصره

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر بصره

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بصره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بصره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر بصره

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر بصره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر بصره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر بصره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بصره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بصره برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر بصره

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر بصره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بصره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر بصره

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر بصره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر بصره شهر بصره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر بصره شهر بصره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر بصره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بصره برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر بصره

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر بصره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بصره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر بصره

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٣:١١:٢٤٠٤:٤٧:٠١١١:٥٠:٣٧١٨:٥٤:١٣١٩:١٣:٤٤٢٣:٠٢:٥٦
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٣:١١:٣٩٠٤:٤٧:١٥١١:٥٠:٥٠١٨:٥٤:٢٤١٩:١٣:٥٦٢٣:٠٣:١٠
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٣:١١:٥٥٠٤:٤٧:٣٠١١:٥١:٠٣١٨:٥٤:٣٥١٩:١٤:٠٦٢٣:٠٣:٢٤
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٣:١٢:١٣٠٤:٤٧:٤٦١١:٥١:١٦١٨:٥٤:٤٣١٩:١٤:١٤٢٣:٠٣:٣٨
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٣:١٢:٣٢٠٤:٤٨:٠٣١١:٥١:٢٨١٨:٥٤:٥١١٩:١٤:٢٢٢٣:٠٣:٥٢
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٣:١٢:٥٣٠٤:٤٨:٢٢١١:٥١:٤١١٨:٥٤:٥٧١٩:١٤:٢٧٢٣:٠٤:٠٧
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٣:١٣:١٦٠٤:٤٨:٤١١١:٥١:٥٤١٨:٥٥:٠٢١٩:١٤:٣٢٢٣:٠٤:٢٢
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٣:١٣:٤١٠٤:٤٩:٠١١١:٥٢:٠٦١٨:٥٥:٠٦١٩:١٤:٣٤٢٣:٠٤:٣٧
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٣:١٤:٠٧٠٤:٤٩:٢٣١١:٥٢:١٨١٨:٥٥:٠٨١٩:١٤:٣٦٢٣:٠٤:٥١
١٠ تیر ١٣٩٩٠٣:١٤:٣٥٠٤:٤٩:٤٥١١:٥٢:٣٠١٨:٥٥:٠٩١٩:١٤:٣٦٢٣:٠٥:٠٧
١١ تیر ١٣٩٩٠٣:١٥:٠٤٠٤:٥٠:٠٨١١:٥٢:٤١١٨:٥٥:٠٨١٩:١٤:٣٤٢٣:٠٥:٢٢
١٢ تیر ١٣٩٩٠٣:١٥:٣٥٠٤:٥٠:٣٣١١:٥٢:٥٣١٨:٥٥:٠٦١٩:١٤:٣١٢٣:٠٥:٣٧
١٣ تیر ١٣٩٩٠٣:١٦:٠٨٠٤:٥٠:٥٨١١:٥٣:٠٤١٨:٥٥:٠٢١٩:١٤:٢٦٢٣:٠٥:٥٢
١٤ تیر ١٣٩٩٠٣:١٦:٤١٠٤:٥١:٢٤١١:٥٣:١٤١٨:٥٤:٥٧١٩:١٤:٢٠٢٣:٠٦:٠٧
١٥ تیر ١٣٩٩٠٣:١٧:١٦٠٤:٥١:٥٠١١:٥٣:٢٥١٨:٥٤:٥٠١٩:١٤:١٢٢٣:٠٦:٢١
١٦ تیر ١٣٩٩٠٣:١٧:٥٢٠٤:٥٢:١٨١١:٥٣:٣٥١٨:٥٤:٤٢١٩:١٤:٠٣٢٣:٠٦:٣٦
١٧ تیر ١٣٩٩٠٣:١٨:٣٠٠٤:٥٢:٤٦١١:٥٣:٤٤١٨:٥٤:٣٣١٩:١٣:٥٢٢٣:٠٦:٥١
١٨ تیر ١٣٩٩٠٣:١٩:٠٩٠٤:٥٣:١٥١١:٥٣:٥٤١٨:٥٤:٢٢١٩:١٣:٣٩٢٣:٠٧:٠٥
١٩ تیر ١٣٩٩٠٣:١٩:٤٨٠٤:٥٣:٤٤١١:٥٤:٠٢١٨:٥٤:١٠١٩:١٣:٢٥٢٣:٠٧:٢٠
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٢٠:٢٩٠٤:٥٤:١٥١١:٥٤:١١١٨:٥٣:٥٦١٩:١٣:١٠٢٣:٠٧:٣٤
٢١ تیر ١٣٩٩٠٣:٢١:١١٠٤:٥٤:٤٥١١:٥٤:١٩١٨:٥٣:٤٠١٩:١٢:٥٢٢٣:٠٧:٤٧
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٢١:٥٤٠٤:٥٥:١٧١١:٥٤:٢٦١٨:٥٣:٢٤١٩:١٢:٣٤٢٣:٠٨:٠١
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٢٢:٣٨٠٤:٥٥:٤٩١١:٥٤:٣٣١٨:٥٣:٠٥١٩:١٢:١٤٢٣:٠٨:١٤
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٢٣:٢٣٠٤:٥٦:٢١١١:٥٤:٤٠١٨:٥٢:٤٥١٩:١١:٥٢٢٣:٠٨:٢٧
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٢٤:٠٩٠٤:٥٦:٥٤١١:٥٤:٤٦١٨:٥٢:٢٤١٩:١١:٢٩٢٣:٠٨:٤٠
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٢٤:٥٥٠٤:٥٧:٢٨١١:٥٤:٥٢١٨:٥٢:٠١١٩:١١:٠٤٢٣:٠٨:٥٢
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٢٥:٤٣٠٤:٥٨:٠١١١:٥٤:٥٧١٨:٥١:٣٧١٩:١٠:٣٨٢٣:٠٩:٠٤
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٢٦:٣١٠٤:٥٨:٣٦١١:٥٥:٠١١٨:٥١:١١١٩:١٠:١٠٢٣:٠٩:١٥
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٢٧:١٩٠٤:٥٩:١٠١١:٥٥:٠٥١٨:٥٠:٤٤١٩:٠٩:٤١٢٣:٠٩:٢٦
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٢٨:٠٨٠٤:٥٩:٤٥١١:٥٥:٠٩١٨:٥٠:١٦١٩:٠٩:١٠٢٣:٠٩:٣٧
٣١ تیر ١٣٩٩٠٣:٢٨:٥٨٠٥:٠٠:٢٠١١:٥٥:١١١٨:٤٩:٤٦١٩:٠٨:٣٨٢٣:٠٩:٤٧

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر بصره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر بصره شهر بصره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر بصره شهر بصره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بصره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بصره برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بصره

بَصره دومین شهر بزرگ عراق با جمعیتی بیش از ۲۶۰۰۰۰۰ در سال ۲۰۰۳ می‌باشد. این شهر بندر اصلی کشور عراق است. بصره مرکز استان بصره‌است. بصره در تاریخ آغازین اسلام نقش پررنگی داشته‌است.

شهر بصره در ویکیپدیا

شهر بصره

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بصره موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بصره برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بصره بر روی نقشه

شهر بصره بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بصره

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بصره است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بصره
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر بصره + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر بصره + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر بصره + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بصره + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر بصره + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای عراق
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بصره

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بصره رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بصره
افق شرعی امروز فردا بصره دانلود pdf
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ بصره دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق بصره
جدول اوقات شرعی امروز فردا بصره دانلود pdf
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ بصره دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق بصره
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بصره دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بصره یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٥
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو