جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر اربیل

اربیل | اربیل | عراق

اوقات شرعی امروز اربیل

اذان صبح: ٠٣:٠٩:٢٦
طلوع آفتاب: ٠٤:٥٤:٤٧
اذان ظهر: ١٢:٠٩:١١
غروب آفتاب: ١٩:٢٣:٢١
اذان مغرب: ١٩:٤٤:٢١
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٦:٤٩

پنج شنبه ١٩ تیر ١٣٩٩
١٧ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٩ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر اربیل (شهرستان اربیل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٩ تیر ٩٩ شهر اربیل)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر اربیل)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر اربیل)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام رضا (ع)
با عاقل مصاحبت كن هر چند كریم نباشد و از عقلش بهره‌ور شو و از خُلق بدش احتراز كن و با كریم مصاحبت كن هر چند عاقل نباشد كه به عقل خود از كرم او منتفع می‌شوی و بگریز نهایت گریختن از احمقی كه بخیل باشد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر اربیل

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر اربیل در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر اربیل ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر اربیل (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر اربیل ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان اربیل
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٠٣:٢٧٠٥:٣٢:٠٣١٢:٠٤:٠٨١٨:٣٦:٤٥١٨:٥٥:٢٨٢٣:١٩:١٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٠١:٥١٠٥:٣٠:٤٣١٢:٠٣:٥٣١٨:٣٧:٣٦١٨:٥٦:٢١٢٣:١٨:٥٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٠٠:١٦٠٥:٢٩:٢٤١٢:٠٣:٣٩١٨:٣٨:٢٧١٨:٥٧:١٤٢٣:١٨:٣٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٣:٥٨:٤٠٠٥:٢٨:٠٥١٢:٠٣:٢٥١٨:٣٩:١٨١٨:٥٨:٠٧٢٣:١٨:١١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٣:٥٧:٠٥٠٥:٢٦:٤٧١٢:٠٣:١٢١٨:٤٠:٠٩١٨:٥٩:٠١٢٣:١٧:٥٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٣:٥٥:٣٠٠٥:٢٥:٢٩١٢:٠٢:٥٩١٨:٤١:٠٠١٨:٥٩:٥٤٢٣:١٧:٢٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٣:٥٣:٥٦٠٥:٢٤:١٣١٢:٠٢:٤٦١٨:٤١:٥١١٩:٠٠:٤٨٢٣:١٧:٠٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٣:٥٢:٢٢٠٥:٢٢:٥٧١٢:٠٢:٣٤١٨:٤٢:٤٢١٩:٠١:٤٢٢٣:١٦:٤٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٣:٥٠:٤٩٠٥:٢١:٤٢١٢:٠٢:٢٢١٨:٤٣:٣٤١٩:٠٢:٣٦٢٣:١٦:٢٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٣:٤٩:١٦٠٥:٢٠:٢٨١٢:٠٢:١١١٨:٤٤:٢٥١٩:٠٣:٣٠٢٣:١٦:٠٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٣:٤٧:٤٤٠٥:١٩:١٥١٢:٠٢:٠٠١٨:٤٥:١٦١٩:٠٤:٢٤٢٣:١٥:٤٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٣:٤٦:١٢٠٥:١٨:٠٢١٢:٠١:٤٩١٨:٤٦:٠٧١٩:٠٥:١٨٢٣:١٥:٢٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٣:٤٤:٤١٠٥:١٦:٥١١٢:٠١:٤٠١٨:٤٦:٥٩١٩:٠٦:١٢٢٣:١٥:٠٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٣:٤٣:١١٠٥:١٥:٤١١٢:٠١:٣٠١٨:٤٧:٥٠١٩:٠٧:٠٦٢٣:١٤:٤٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٣:٤١:٤٢٠٥:١٤:٣١١٢:٠١:٢١١٨:٤٨:٤١١٩:٠٨:٠٠٢٣:١٤:٢٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٣:٤٠:١٣٠٥:١٣:٢٣١٢:٠١:١٣١٨:٤٩:٣٣١٩:٠٨:٥٥٢٣:١٤:٠٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٣:٣٨:٤٥٠٥:١٢:١٦١٢:٠١:٠٥١٨:٥٠:٢٤١٩:٠٩:٤٩٢٣:١٣:٥١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٣:٣٧:١٨٠٥:١١:٠٩١٢:٠٠:٥٨١٨:٥١:١٥١٩:١٠:٤٣٢٣:١٣:٣٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٣:٣٥:٥١٠٥:١٠:٠٤١٢:٠٠:٥١١٨:٥٢:٠٧١٩:١١:٣٨٢٣:١٣:١٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٣:٣٤:٢٦٠٥:٠٩:٠٠١٢:٠٠:٤٥١٨:٥٢:٥٨١٩:١٢:٣٢٢٣:١٣:٠٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٣:٣٣:٠٢٠٥:٠٧:٥٨١٢:٠٠:٣٩١٨:٥٣:٤٩١٩:١٣:٢٦٢٣:١٢:٤٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٣:٣١:٣٨٠٥:٠٦:٥٦١٢:٠٠:٣٤١٨:٥٤:٤٠١٩:١٤:٢٠٢٣:١٢:٢٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٣:٣٠:١٦٠٥:٠٥:٥٦١٢:٠٠:٢٩١٨:٥٥:٣١١٩:١٥:١٤٢٣:١٢:١٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٣:٢٨:٥٥٠٥:٠٤:٥٦١٢:٠٠:٢٥١٨:٥٦:٢٢١٩:١٦:٠٨٢٣:١١:٥٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٣:٢٧:٣٥٠٥:٠٣:٥٩١٢:٠٠:٢٢١٨:٥٧:١٢١٩:١٧:٠٢٢٣:١١:٤٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٣:٢٦:١٦٠٥:٠٣:٠٢١٢:٠٠:١٩١٨:٥٨:٠٣١٩:١٧:٥٥٢٣:١١:٣١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٣:٢٤:٥٩٠٥:٠٢:٠٧١٢:٠٠:١٧١٨:٥٨:٥٣١٩:١٨:٤٩٢٣:١١:١٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٢٣:٤٢٠٥:٠١:١٣١٢:٠٠:١٥١٨:٥٩:٤٣١٩:١٩:٤٢٢٣:١١:٠٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٢٢:٢٧٠٥:٠٠:٢١١٢:٠٠:١٤١٩:٠٠:٣٣١٩:٢٠:٣٥٢٣:١٠:٥٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر اربیل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر اربیل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر اربیل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اربیل

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر اربیل

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر اربیل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اربیل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر اربیل

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر اربیل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر اربیل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر اربیل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر اربیل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اربیل برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر اربیل

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر اربیل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اربیل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر اربیل

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر اربیل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر اربیل شهر اربیل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر اربیل شهر اربیل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر اربیل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اربیل برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر اربیل

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر اربیل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اربیل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر اربیل

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٢:٥٩:٢٠٠٤:٤٧:١٢١٢:٠٥:٤٥١٩:٢٤:١٨١٩:٤٥:٤٠٢٣:١١:٥٧
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٢:٥٩:٣٥٠٤:٤٧:٢٦١٢:٠٥:٥٨١٩:٢٤:٢٩١٩:٤٥:٥١٢٣:١٢:١١
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٢:٥٩:٥٢٠٤:٤٧:٤١١٢:٠٦:١١١٩:٢٤:٣٩١٩:٤٦:٠٠٢٣:١٢:٢٥
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٠٠:١٢٠٤:٤٧:٥٩١٢:٠٦:٢٤١٩:٢٤:٤٧١٩:٤٦:٠٨٢٣:١٢:٤٠
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٠٠:٣٤٠٤:٤٨:١٧١٢:٠٦:٣٧١٩:٢٤:٥٣١٩:٤٦:١٤٢٣:١٢:٥٥
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٠٠:٥٨٠٤:٤٨:٣٧١٢:٠٦:٤٩١٩:٢٤:٥٨١٩:٤٦:١٧٢٣:١٣:١١
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٠١:٢٥٠٤:٤٨:٥٨١٢:٠٧:٠٢١٩:٢٥:٠٠١٩:٤٦:٢٠٢٣:١٣:٢٧
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٠١:٥٤٠٤:٤٩:٢١١٢:٠٧:١٤١٩:٢٥:٠٢١٩:٤٦:٢٠٢٣:١٣:٤٣
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٠٢:٢٥٠٤:٤٩:٤٥١٢:٠٧:٢٦١٩:٢٥:٠١١٩:٤٦:١٨٢٣:١٤:٠٠
١٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٠٢:٥٨٠٤:٥٠:١٠١٢:٠٧:٣٨١٩:٢٤:٥٩١٩:٤٦:١٥٢٣:١٤:١٦
١١ تیر ١٣٩٩٠٣:٠٣:٣٣٠٤:٥٠:٣٦١٢:٠٧:٤٩١٩:٢٤:٥٥١٩:٤٦:١٠٢٣:١٤:٣٣
١٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٠٤:١١٠٤:٥١:٠٤١٢:٠٨:٠١١٩:٢٤:٤٩١٩:٤٦:٠٣٢٣:١٤:٥٠
١٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٠٤:٥٠٠٤:٥١:٣٢١٢:٠٨:١٢١٩:٢٤:٤٢١٩:٤٥:٥٤٢٣:١٥:٠٧
١٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٠٥:٣٢٠٤:٥٢:٠٢١٢:٠٨:٢٢١٩:٢٤:٣٣١٩:٤٥:٤٣٢٣:١٥:٢٤
١٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٠٦:١٥٠٤:٥٢:٣٣١٢:٠٨:٣٣١٩:٢٤:٢٢١٩:٤٥:٣٠٢٣:١٥:٤١
١٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٠٧:٠٠٠٤:٥٣:٠٥١٢:٠٨:٤٣١٩:٢٤:٠٩١٩:٤٥:١٦٢٣:١٥:٥٨
١٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٠٧:٤٧٠٤:٥٣:٣٨١٢:٠٨:٥٣١٩:٢٣:٥٥١٩:٤٥:٠٠٢٣:١٦:١٥
١٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٠٨:٣٦٠٤:٥٤:١٢١٢:٠٩:٠٢١٩:٢٣:٣٩١٩:٤٤:٤١٢٣:١٦:٣٢
١٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٠٩:٢٦٠٤:٥٤:٤٧١٢:٠٩:١١١٩:٢٣:٢١١٩:٤٤:٢١٢٣:١٦:٤٩
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٣:١٠:١٨٠٤:٥٥:٢٣١٢:٠٩:١٩١٩:٢٣:٠١١٩:٤٤:٠٠٢٣:١٧:٠٦
٢١ تیر ١٣٩٩٠٣:١١:١١٠٤:٥٦:٠٠١٢:٠٩:٢٧١٩:٢٢:٣٩١٩:٤٣:٣٦٢٣:١٧:٢٢
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٣:١٢:٠٥٠٤:٥٦:٣٧١٢:٠٩:٣٥١٩:٢٢:١٦١٩:٤٣:١٠٢٣:١٧:٣٩
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٣:١٣:٠١٠٤:٥٧:١٦١٢:٠٩:٤٢١٩:٢١:٥١١٩:٤٢:٤٣٢٣:١٧:٥٥
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٣:١٣:٥٩٠٤:٥٧:٥٥١٢:٠٩:٤٨١٩:٢١:٢٥١٩:٤٢:١٤٢٣:١٨:١١
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٣:١٤:٥٧٠٤:٥٨:٣٥١٢:٠٩:٥٤١٩:٢٠:٥٦١٩:٤١:٤٣٢٣:١٨:٢٧
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٣:١٥:٥٧٠٤:٥٩:١٥١٢:١٠:٠٠١٩:٢٠:٢٦١٩:٤١:١٠٢٣:١٨:٤٢
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٣:١٦:٥٨٠٤:٥٩:٥٦١٢:١٠:٠٥١٩:١٩:٥٥١٩:٤٠:٣٦٢٣:١٨:٥٧
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٣:١٧:٥٩٠٥:٠٠:٣٨١٢:١٠:٠٩١٩:١٩:٢١١٩:٤٠:٠٠٢٣:١٩:١٢
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٣:١٩:٠٢٠٥:٠١:٢١١٢:١٠:١٣١٩:١٨:٤٦١٩:٣٩:٢٢٢٣:١٩:٢٦
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٢٠:٠٥٠٥:٠٢:٠٤١٢:١٠:١٧١٩:١٨:١٠١٩:٣٨:٤٢٢٣:١٩:٤٠
٣١ تیر ١٣٩٩٠٣:٢١:١٠٠٥:٠٢:٤٧١٢:١٠:١٩١٩:١٧:٣١١٩:٣٨:٠١٢٣:١٩:٥٣

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر اربیل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر اربیل شهر اربیل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر اربیل شهر اربیل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر اربیل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اربیل برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر اربیل

دید هوایی از شهر اربیل که در آن ارگ اربیل در وسط دیده می‌شود. اَربیل (کردی: هه‌ولێر،[۲] Hewlêr، با تلفظ: هَولِر، عربی: أربیل‎) یکی از شهرهای کردستان عراق و مرکز استان اربیل است. مختصات جغرافیایی آن ۳۶٫۱۲ شمالی و ۴۴٫۰۱ شرقی است و در ۸۰ کیلومتری شرق موصل قرار گرفته‌است. جمعیت این شهر در سال ۲۰۰۹ (میلادی) ۲٬۲۹۳٬۸۳۹ نفر برآورد شده‌است. قدمت شهرنشینی در این شهر به ۶۰۰۰ سال پیش از میلاد می‌رسد[۳][نیازمند منبع] و یکی از قدیمی‌ترین شهرهای مسکون دنیاست

شهر اربیل در ویکیپدیا

شهر اربیل

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر اربیل موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر اربیل برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر اربیل بر روی نقشه

شهر اربیل بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر اربیل

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر اربیل است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر اربیل
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر اربیل + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر اربیل + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر اربیل + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر اربیل + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر اربیل + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای عراق
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر اربیل

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر اربیل رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ اربیل دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق اربیل
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق اربیل ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق اربیل ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق اربیل ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق اربیل
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ اربیل دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق اربیل

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر اربیل یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو