جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر اربیل

اربیل | اربیل | عراق

اوقات شرعی امروز اربیل

اذان صبح: ٠٣:٥٠:٢٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٢١:٢٢
اذان ظهر: ١٢:٠٢:١٩
غروب آفتاب: ١٨:٤٣:٤٨
اذان مغرب: ١٩:٠٢:٥١
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٦:١٩

دوشنبه ٠٣ اردیبهشت ١٤٠٣
١٣ شوال ١٤٤٥ قمری
٢٢ آوریل ٢٠٢٤ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر اربیل (شهرستان اربیل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٣ اردیبهشت ٠٣ شهر اربیل)، ماه جاری (اوقات شرعی اردیبهشت ٠٣ شهر اربیل)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٣ شهر اربیل)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت شیخ بهایی

حضرت محمد (ص)
نخستین چیزی كه (روز قیامت) در ترازوی (سنجش اعمال) برای وزن گذاشته می‌شود، خوش خلقی است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر اربیل

اوقات شرعی اردیبهشت ٠٣ | اوقات شرعی آوریل ٢٤ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٥ | + اوقات شرعی رمضان ٣

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر اربیل در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر اربیل ١٤٠٣ - ٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی

برابر با سال ١٤٤٦ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٣ شهر اربیل (سال ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ١٢ اسفند ١٤٠٣ | ٠٢ مارس ٢٠٢٥
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٤ روز
تاریخ عید فطر: ١١ فروردین ١٤٠٤ | ٣١ مارس ٢٠٢٥ (اول شوال ١٤٤٦)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر اربیل ٠٣ - ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان اربیل
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٣/١٢/١٢٠٥:٠٩:٠٩٠٦:٣٢:٤٩١٢:١٥:٥٨١٧:٥٩:٤٠١٨:١٧:٥٧٢٣:٣٣:٤٥
٠٢ رمضان | ٠٣/١٢/١٣٠٥:٠٧:٥٠٠٦:٣١:٢٩١٢:١٥:٤٥١٨:٠٠:٣٥١٨:١٨:٥١٢٣:٣٣:٣٢
٠٣ رمضان | ٠٣/١٢/١٤٠٥:٠٦:٣٠٠٦:٣٠:٠٨١٢:١٥:٣٢١٨:٠١:٣١١٨:١٩:٤٥٢٣:٣٣:٢٠
٠٤ رمضان | ٠٣/١٢/١٥٠٥:٠٥:٠٩٠٦:٢٨:٤٦١٢:١٥:١٩١٨:٠٢:٢٥١٨:٢٠:٣٩٢٣:٣٣:٠٦
٠٥ رمضان | ٠٣/١٢/١٦٠٥:٠٣:٤٧٠٦:٢٧:٢٤١٢:١٥:٠٥١٨:٠٣:٢٠١٨:٢١:٣٣٢٣:٣٢:٥٢
٠٦ رمضان | ٠٣/١٢/١٧٠٥:٠٢:٢٤٠٦:٢٦:٠١١٢:١٤:٥١١٨:٠٤:١٤١٨:٢٢:٢٧٢٣:٣٢:٣٧
٠٧ رمضان | ٠٣/١٢/١٨٠٥:٠١:٠٠٠٦:٢٤:٣٨١٢:١٤:٣٦١٨:٠٥:٠٨١٨:٢٣:٢٠٢٣:٣٢:٢٢
٠٨ رمضان | ٠٣/١٢/١٩٠٤:٥٩:٣٦٠٦:٢٣:١٤١٢:١٤:٢١١٨:٠٦:٠٢١٨:٢٤:١٣٢٣:٣٢:٠٦
٠٩ رمضان | ٠٣/١٢/٢٠٠٤:٥٨:١١٠٦:٢١:٥٠١٢:١٤:٠٦١٨:٠٦:٥٦١٨:٢٥:٠٦٢٣:٣١:٥٠
١٠ رمضان | ٠٣/١٢/٢١٠٤:٥٦:٤٤٠٦:٢٠:٢٦١٢:١٣:٥٠١٨:٠٧:٤٩١٨:٢٥:٥٩٢٣:٣١:٣٣
١١ رمضان | ٠٣/١٢/٢٢٠٤:٥٥:١٨٠٦:١٩:٠١١٢:١٣:٣٤١٨:٠٨:٤٢١٨:٢٦:٥٢٢٣:٣١:١٦
١٢ رمضان | ٠٣/١٢/٢٣٠٤:٥٣:٥٠٠٦:١٧:٣٥١٢:١٣:١٨١٨:٠٩:٣٥١٨:٢٧:٤٤٢٣:٣٠:٥٨
١٣ رمضان | ٠٣/١٢/٢٤٠٤:٥٢:٢٢٠٦:١٦:١٠١٢:١٣:٠١١٨:١٠:٢٧١٨:٢٨:٣٧٢٣:٣٠:٤٠
١٤ رمضان | ٠٣/١٢/٢٥٠٤:٥٠:٥٣٠٦:١٤:٤٤١٢:١٢:٤٥١٨:١١:٢٠١٨:٢٩:٢٩٢٣:٣٠:٢١
١٥ رمضان | ٠٣/١٢/٢٦٠٤:٤٩:٢٣٠٦:١٣:١٨١٢:١٢:٢٨١٨:١٢:١٢١٨:٣٠:٢١٢٣:٣٠:٠٢
١٦ رمضان | ٠٣/١٢/٢٧٠٤:٤٧:٥٣٠٦:١١:٥٢١٢:١٢:١٠١٨:١٣:٠٤١٨:٣١:١٣٢٣:٢٩:٤٣
١٧ رمضان | ٠٣/١٢/٢٨٠٤:٤٦:٢٢٠٦:١٠:٢٥١٢:١١:٥٣١٨:١٣:٥٦١٨:٣٢:٠٥٢٣:٢٩:٢٣
١٨ رمضان | ٠٣/١٢/٢٩٠٤:٤٤:٥٠٠٦:٠٨:٥٨١٢:١١:٣٦١٨:١٤:٤٧١٨:٣٢:٥٧٢٣:٢٩:٠٣
١٩ رمضان | ٠٣/١٢/٣٠٠٤:٤٣:١٨٠٦:٠٧:٣١١٢:١١:١٨١٨:١٥:٣٩١٨:٣٣:٤٩٢٣:٢٨:٤٢
٢٠ رمضان | ٠٤/٠١/٠١٠٤:٤١:٤٦٠٦:٠٦:٠٤١٢:١١:٠٠١٨:١٦:٣٠١٨:٣٤:٤١٢٣:٢٨:٢٢
٢١ رمضان | ٠٤/٠١/٠٢٠٤:٤٠:١٣٠٦:٠٤:٣٧١٢:١٠:٤٢١٨:١٧:٢١١٨:٣٥:٣٢٢٣:٢٨:٠٠
٢٢ رمضان | ٠٤/٠١/٠٣٠٤:٣٨:٣٩٠٦:٠٣:١٠١٢:١٠:٢٤١٨:١٨:١٣١٨:٣٦:٢٤٢٣:٢٧:٣٩
٢٣ رمضان | ٠٤/٠١/٠٤٠٤:٣٧:٠٥٠٦:٠١:٤٣١٢:١٠:٠٦١٨:١٩:٠٤١٨:٣٧:١٦٢٣:٢٧:١٧
٢٤ رمضان | ٠٤/٠١/٠٥٠٤:٣٥:٣١٠٦:٠٠:١٦١٢:٠٩:٤٨١٨:١٩:٥٥١٨:٣٨:٠٧٢٣:٢٦:٥٥
٢٥ رمضان | ٠٤/٠١/٠٦٠٤:٣٣:٥٦٠٥:٥٨:٤٩١٢:٠٩:٣٠١٨:٢٠:٤٥١٨:٣٨:٥٩٢٣:٢٦:٣٣
٢٦ رمضان | ٠٤/٠١/٠٧٠٤:٣٢:٢١٠٥:٥٧:٢٢١٢:٠٩:١٢١٨:٢١:٣٦١٨:٣٩:٥١٢٣:٢٦:١١
٢٧ رمضان | ٠٤/٠١/٠٨٠٤:٣٠:٤٦٠٥:٥٥:٥٥١٢:٠٨:٥٤١٨:٢٢:٢٧١٨:٤٠:٤٢٢٣:٢٥:٤٨
٢٨ رمضان | ٠٤/٠١/٠٩٠٤:٢٩:١٠٠٥:٥٤:٢٨١٢:٠٨:٣٦١٨:٢٣:١٧١٨:٤١:٣٤٢٣:٢٥:٢٦
٢٩ رمضان | ٠٤/٠١/١٠٠٤:٢٧:٣٤٠٥:٥٣:٠٢١٢:٠٨:١٨١٨:٢٤:٠٨١٨:٤٢:٢٥٢٣:٢٥:٠٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٣ - ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری شهر اربیل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٣ - ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری شهر اربیل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٣ - ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری شهر اربیل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اربیل

اوقات شرعی شوال ١٤٤٥ قمری شهر اربیل

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٥ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر اربیل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اربیل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٥ قمری شهر اربیل

ذیقعده
شوال ١٤٤٥ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٥ هـ.ق
شهر اربیل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٥ هـ.ق شهر اربیل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٥ هـ.ق شهر اربیل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر اربیل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اربیل برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٤
سال ١٤٤٥ هـ.ق
١٤٤٦

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ میلادی شهر اربیل

در این قسمت جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ م شهر اربیل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اربیل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ میلادی شهر اربیل

می
آوریل ٢٠٢٤ م
مارس

دانلود اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ شهر اربیل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ میلادی شهر اربیل شهر اربیل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ میلادی شهر اربیل شهر اربیل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر اربیل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اربیل برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٣
سال ٢٠٢٤ م
٢٠٢٥

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ شمسی شهر اربیل

در این قسمت جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ هـ.ش شهر اربیل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اربیل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ شمسی شهر اربیل

خرداد
اردیبهشت ١٤٠٣ هـ.ش
فروردین
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٥٣:٣١٠٥:٢٣:٥٢١٢:٠٢:٤٣١٨:٤٢:٠٥١٩:٠١:٠٣٢٣:١٧:٠١
٠٢ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٥١:٥٧٠٥:٢٢:٣٦١٢:٠٢:٣١١٨:٤٢:٥٦١٩:٠١:٥٧٢٣:١٦:٤٠
٠٣ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٥٠:٢٤٠٥:٢١:٢٢١٢:٠٢:١٩١٨:٤٣:٤٨١٩:٠٢:٥١٢٣:١٦:١٩
٠٤ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٨:٥١٠٥:٢٠:٠٨١٢:٠٢:٠٨١٨:٤٤:٣٩١٩:٠٣:٤٥٢٣:١٥:٥٩
٠٥ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٧:١٩٠٥:١٨:٥٥١٢:٠١:٥٧١٨:٤٥:٣٠١٩:٠٤:٣٩٢٣:١٥:٣٩
٠٦ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٥:٤٨٠٥:١٧:٤٣١٢:٠١:٤٧١٨:٤٦:٢٢١٩:٠٥:٣٣٢٣:١٥:١٩
٠٧ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٤:١٧٠٥:١٦:٣٢١٢:٠١:٣٧١٨:٤٧:١٣١٩:٠٦:٢٧٢٣:١٥:٠٠
٠٨ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٢:٤٧٠٥:١٥:٢٢١٢:٠١:٢٨١٨:٤٨:٠٤١٩:٠٧:٢١٢٣:١٤:٤١
٠٩ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤١:١٧٠٥:١٤:١٣١٢:٠١:١٩١٨:٤٨:٥٦١٩:٠٨:١٥٢٣:١٤:٢٢
١٠ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٩:٤٩٠٥:١٣:٠٥١٢:٠١:١١١٨:٤٩:٤٧١٩:٠٩:١٠٢٣:١٤:٠٤
١١ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٨:٢١٠٥:١١:٥٨١٢:٠١:٠٣١٨:٥٠:٣٨١٩:١٠:٠٤٢٣:١٣:٤٦
١٢ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٦:٥٤٠٥:١٠:٥٢١٢:٠٠:٥٦١٨:٥١:٣٠١٩:١٠:٥٨٢٣:١٣:٢٩
١٣ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٥:٢٨٠٥:٠٩:٤٧١٢:٠٠:٤٩١٨:٥٢:٢١١٩:١١:٥٣٢٣:١٣:١٢
١٤ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٤:٠٣٠٥:٠٨:٤٣١٢:٠٠:٤٣١٨:٥٣:١٢١٩:١٢:٤٧٢٣:١٢:٥٦
١٥ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٢:٣٩٠٥:٠٧:٤١١٢:٠٠:٣٨١٨:٥٤:٠٣١٩:١٣:٤١٢٣:١٢:٤٠
١٦ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣١:١٦٠٥:٠٦:٤٠١٢:٠٠:٣٣١٨:٥٤:٥٤١٩:١٤:٣٥٢٣:١٢:٢٤
١٧ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٩:٥٤٠٥:٠٥:٤٠١٢:٠٠:٢٨١٨:٥٥:٤٥١٩:١٥:٢٩٢٣:١٢:٠٩
١٨ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٨:٣٣٠٥:٠٤:٤١١٢:٠٠:٢٥١٨:٥٦:٣٦١٩:١٦:٢٣٢٣:١١:٥٥
١٩ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٧:١٤٠٥:٠٣:٤٣١٢:٠٠:٢١١٨:٥٧:٢٦١٩:١٧:١٧٢٣:١١:٤١
٢٠ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٥:٥٥٠٥:٠٢:٤٧١٢:٠٠:١٩١٨:٥٨:١٧١٩:١٨:١٠٢٣:١١:٢٧
٢١ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٤:٣٨٠٥:٠١:٥٢١٢:٠٠:١٧١٨:٥٩:٠٧١٩:١٩:٠٤٢٣:١١:١٤
٢٢ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٣:٢٢٠٥:٠٠:٥٩١٢:٠٠:١٥١٨:٥٩:٥٧١٩:١٩:٥٧٢٣:١١:٠٢
٢٣ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٢:٠٧٠٥:٠٠:٠٧١٢:٠٠:١٤١٩:٠٠:٤٦١٩:٢٠:٥٠٢٣:١٠:٥٠
٢٤ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٠:٥٤٠٤:٥٩:١٦١٢:٠٠:١٤١٩:٠١:٣٦١٩:٢١:٤٢٢٣:١٠:٣٩
٢٥ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:١٩:٤٣٠٤:٥٨:٢٧١٢:٠٠:١٤١٩:٠٢:٢٥١٩:٢٢:٣٥٢٣:١٠:٢٩
٢٦ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:١٨:٣٢٠٤:٥٧:٣٩١٢:٠٠:١٤١٩:٠٣:١٤١٩:٢٣:٢٦٢٣:١٠:١٩
٢٧ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:١٧:٢٤٠٤:٥٦:٥٣١٢:٠٠:١٦١٩:٠٤:٠٢١٩:٢٤:١٨٢٣:١٠:٠٩
٢٨ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:١٦:١٧٠٤:٥٦:٠٨١٢:٠٠:١٨١٩:٠٤:٥٠١٩:٢٥:٠٩٢٣:١٠:٠١
٢٩ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:١٥:١١٠٤:٥٥:٢٥١٢:٠٠:٢٠١٩:٠٥:٣٨١٩:٢٦:٠٠٢٣:٠٩:٥٣
٣٠ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:١٤:٠٨٠٤:٥٤:٤٣١٢:٠٠:٢٣١٩:٠٦:٢٥١٩:٢٦:٥٠٢٣:٠٩:٤٥
٣١ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:١٣:٠٦٠٤:٥٤:٠٣١٢:٠٠:٢٦١٩:٠٧:١٢١٩:٢٧:٤٠٢٣:٠٩:٣٩

دانلود اوقات شرعی اردیبهشت ٠٣ - ١٤٠٣ شهر اربیل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ شمسی شهر اربیل شهر اربیل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ شمسی شهر اربیل شهر اربیل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر اربیل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اربیل برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٤٠٢
سال ١٤٠٣ هـ.ش
١٤٠٤

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر اربیل

دید هوایی از شهر اربیل که در آن ارگ اربیل در وسط دیده می‌شود. اَربیل (کردی: هه‌ولێر،[۲] Hewlêr، با تلفظ: هَولِر، عربی: أربیل‎) یکی از شهرهای کردستان عراق و مرکز استان اربیل است. مختصات جغرافیایی آن ۳۶٫۱۲ شمالی و ۴۴٫۰۱ شرقی است و در ۸۰ کیلومتری شرق موصل قرار گرفته‌است. جمعیت این شهر در سال ۲۰۰۹ (میلادی) ۲٬۲۹۳٬۸۳۹ نفر برآورد شده‌است. قدمت شهرنشینی در این شهر به ۶۰۰۰ سال پیش از میلاد می‌رسد[۳][نیازمند منبع] و یکی از قدیمی‌ترین شهرهای مسکون دنیاست

شهر اربیل در ویکیپدیا

شهر اربیل

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر اربیل موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر اربیل برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر اربیل بر روی نقشه

شهر اربیل بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر اربیل

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر اربیل است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر اربیل
اوقات شرعی اردیبهشت ٠٣ شهر اربیل + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٥ شهر اربیل + دانلود
اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ شهر اربیل + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٣ شهر اربیل + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢٥ شهر اربیل + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای عراق
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر اربیل

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر اربیل رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق اربیل ماه رمضان ٣ / ١٤٠٣
جدول اوقات شرعی امروز فردا اربیل دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق اربیل
افق شرعی امروز فردا اربیل دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٣ / ١٤٠٣ اربیل دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق اربیل ماه رمضان ٣ / ١٤٠٣
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٣ / ١٤٠٣ اربیل دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق اربیل

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر اربیل یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه تهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو