جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر اربیل

نوزاد هادی | اربیل | عراق

اوقات شرعی امروز اربیل


اذان صبح: ٠٤:٢٤:٠١
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٩:٥١
اذان ظهر: ١٢:٠٧:٣٨
غروب آفتاب: ١٨:٢٦:٠٠
اذان مغرب: ١٨:٤٤:٢٠
نیمه شب: ٢٣:٢٤:١٢

چهارشنبه ١٣ فروردین ١٣٩٩
٠٧ شعبان ١٤٤١ قمری
٠١ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر اربیل (شهرستان نوزاد هادی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٣ فروردین ٩٩ شهر اربیل)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر اربیل)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر اربیل)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز طبیعت

نیچه
در تمام دوران طولانی تاریخ بشر چیزی وحشتناك تر از احساس تنهایی وجود نداشته است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر اربیل

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر اربیل در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر اربیل ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر اربیل (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر اربیل ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان اربیل ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٣:٤٥:٥٠٠٥:١٧:٤٥١٢:٠١:٤٧١٨:٤٦:٢٠١٩:٠٥:٣١٢٣:١٥:٢٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٣:٤٤:١٩٠٥:١٦:٣٤١٢:٠١:٣٧١٨:٤٧:١١١٩:٠٦:٢٥٢٣:١٥:٠٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٣:٤٢:٤٩٠٥:١٥:٢٤١٢:٠١:٢٨١٨:٤٨:٠٢١٩:٠٧:١٩٢٣:١٤:٤١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٣:٤١:٢٠٠٥:١٤:١٥١٢:٠١:١٩١٨:٤٨:٥٤١٩:٠٨:١٤٢٣:١٤:٢٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٣:٣٩:٥١٠٥:١٣:٠٦١٢:٠١:١١١٨:٤٩:٤٥١٩:٠٩:٠٨٢٣:١٤:٠٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٣:٣٨:٢٤٠٥:١١:٥٩١٢:٠١:٠٣١٨:٥٠:٣٦١٩:١٠:٠٢٢٣:١٣:٤٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٣:٣٦:٥٧٠٥:١٠:٥٤١٢:٠٠:٥٦١٨:٥١:٢٨١٩:١٠:٥٦٢٣:١٣:٢٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٣:٣٥:٣١٠٥:٠٩:٤٩١٢:٠٠:٤٩١٨:٥٢:١٩١٩:١١:٥١٢٣:١٣:١٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٣:٣٤:٠٥٠٥:٠٨:٤٥١٢:٠٠:٤٣١٨:٥٣:١٠١٩:١٢:٤٥٢٣:١٢:٥٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٣:٣٢:٤١٠٥:٠٧:٤٣١٢:٠٠:٣٨١٨:٥٤:٠١١٩:١٣:٣٩٢٣:١٢:٤٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٣:٣١:١٨٠٥:٠٦:٤١١٢:٠٠:٣٣١٨:٥٤:٥٢١٩:١٤:٣٣٢٣:١٢:٢٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٣:٢٩:٥٦٠٥:٠٥:٤١١٢:٠٠:٢٨١٨:٥٥:٤٣١٩:١٥:٢٧٢٣:١٢:٠٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٣:٢٨:٣٥٠٥:٠٤:٤٢١٢:٠٠:٢٤١٨:٥٦:٣٤١٩:١٦:٢١٢٣:١١:٥٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٢٧:١٦٠٥:٠٣:٤٥١٢:٠٠:٢١١٨:٥٧:٢٤١٩:١٧:١٥٢٣:١١:٤١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٢٥:٥٧٠٥:٠٢:٤٩١٢:٠٠:١٨١٨:٥٨:١٥١٩:١٨:٠٨٢٣:١١:٢٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٢٤:٤٠٠٥:٠١:٥٤١٢:٠٠:١٦١٨:٥٩:٠٥١٩:١٩:٠٢٢٣:١١:١٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٢٣:٢٤٠٥:٠١:٠٠١٢:٠٠:١٥١٨:٥٩:٥٥١٩:١٩:٥٥٢٣:١١:٠٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٢٢:٠٩٠٥:٠٠:٠٨١٢:٠٠:١٤١٩:٠٠:٤٤١٩:٢٠:٤٨٢٣:١٠:٥٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٢٠:٥٦٠٤:٥٩:١٧١٢:٠٠:١٣١٩:٠١:٣٤١٩:٢١:٤٠٢٣:١٠:٣٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:١٩:٤٤٠٤:٥٨:٢٨١٢:٠٠:١٣١٩:٠٢:٢٣١٩:٢٢:٣٣٢٣:١٠:٢٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:١٨:٣٤٠٤:٥٧:٤٠١٢:٠٠:١٤١٩:٠٣:١٢١٩:٢٣:٢٤٢٣:١٠:١٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:١٧:٢٥٠٤:٥٦:٥٤١٢:٠٠:١٥١٩:٠٤:٠٠١٩:٢٤:١٦٢٣:١٠:٠٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:١٦:١٨٠٤:٥٦:٠٩١٢:٠٠:١٧١٩:٠٤:٤٨١٩:٢٥:٠٧٢٣:١٠:٠١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:١٥:١٣٠٤:٥٥:٢٦١٢:٠٠:٢٠١٩:٠٥:٣٦١٩:٢٥:٥٨٢٣:٠٩:٥٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:١٤:٠٩٠٤:٥٤:٤٤١٢:٠٠:٢٢١٩:٠٦:٢٣١٩:٢٦:٤٨٢٣:٠٩:٤٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:١٣:٠٧٠٤:٥٤:٠٤١٢:٠٠:٢٦١٩:٠٧:١٠١٩:٢٧:٣٨٢٣:٠٩:٣٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:١٢:٠٧٠٤:٥٣:٢٥١٢:٠٠:٣٠١٩:٠٧:٥٦١٩:٢٨:٢٧٢٣:٠٩:٣٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:١١:٠٨٠٤:٥٢:٤٨١٢:٠٠:٣٤١٩:٠٨:٤٢١٩:٢٩:١٥٢٣:٠٩:٢٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:١٠:١٢٠٤:٥٢:١٢١٢:٠٠:٤٠١٩:٠٩:٢٧١٩:٣٠:٠٣٢٣:٠٩:٢٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر اربیل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر اربیل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر اربیل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اربیل

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر اربیل

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر اربیل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اربیل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر اربیل

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٤:٣٣:٣٦٠٥:٥٨:٣١١٢:٠٩:٢٦١٨:٢٠:٥٦١٨:٣٩:١٠٢٣:٢٦:٢٩
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٤:٣٢:٠١٠٥:٥٧:٠٤١٢:٠٩:٠٨١٨:٢١:٤٧١٨:٤٠:٠٢٢٣:٢٦:٠٦
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٤:٣٠:٢٦٠٥:٥٥:٣٧١٢:٠٨:٥٠١٨:٢٢:٣٧١٨:٤٠:٥٣٢٣:٢٥:٤٤
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٤:٢٨:٥٠٠٥:٥٤:١٠١٢:٠٨:٣٢١٨:٢٣:٢٨١٨:٤١:٤٥٢٣:٢٥:٢١
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٤:٢٧:١٤٠٥:٥٢:٤٣١٢:٠٨:١٤١٨:٢٤:١٩١٨:٤٢:٣٦٢٣:٢٤:٥٨
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٤:٢٥:٣٨٠٥:٥١:١٧١٢:٠٧:٥٦١٨:٢٥:٠٩١٨:٤٣:٢٨٢٣:٢٤:٣٥
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٤:٢٤:٠١٠٥:٤٩:٥١١٢:٠٧:٣٨١٨:٢٦:٠٠١٨:٤٤:٢٠٢٣:٢٤:١٢
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٤:٢٢:٢٥٠٥:٤٨:٢٥١٢:٠٧:٢٠١٨:٢٦:٥٠١٨:٤٥:١٢٢٣:٢٣:٤٩
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٤:٢٠:٤٨٠٥:٤٦:٥٩١٢:٠٧:٠٣١٨:٢٧:٤١١٨:٤٦:٠٤٢٣:٢٣:٢٦
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٤:١٩:١١٠٥:٤٥:٣٤١٢:٠٦:٤٦١٨:٢٨:٣١١٨:٤٦:٥٦٢٣:٢٣:٠٣
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٤:١٧:٣٤٠٥:٤٤:٠٩١٢:٠٦:٢٨١٨:٢٩:٢٢١٨:٤٧:٤٨٢٣:٢٢:٣٩
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٤:١٥:٥٧٠٥:٤٢:٤٤١٢:٠٦:١١١٨:٣٠:١٢١٨:٤٨:٤٠٢٣:٢٢:١٦
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٤:١٤:٢٠٠٥:٤١:٢٠١٢:٠٥:٥٤١٨:٣١:٠٣١٨:٤٩:٣٢٢٣:٢١:٥٣
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٤:١٢:٤٣٠٥:٣٩:٥٦١٢:٠٥:٣٨١٨:٣١:٥٣١٨:٥٠:٢٤٢٣:٢١:٣٠
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٤:١١:٠٦٠٥:٣٨:٣٣١٢:٠٥:٢٢١٨:٣٢:٤٤١٨:٥١:١٧٢٣:٢١:٠٧
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٤:٠٩:٣٠٠٥:٣٧:١٠١٢:٠٥:٠٦١٨:٣٣:٣٤١٨:٥٢:٠٩٢٣:٢٠:٤٤
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٤:٠٧:٥٣٠٥:٣٥:٤٨١٢:٠٤:٥٠١٨:٣٤:٢٥١٨:٥٣:٠٢٢٣:٢٠:٢١
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٤:٠٦:١٦٠٥:٣٤:٢٦١٢:٠٤:٣٤١٨:٣٥:١٦١٨:٥٣:٥٥٢٣:١٩:٥٨
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٤:٠٤:٤٠٠٥:٣٣:٠٥١٢:٠٤:١٩١٨:٣٦:٠٦١٨:٥٤:٤٨٢٣:١٩:٣٥
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٤:٠٣:٠٤٠٥:٣١:٤٤١٢:٠٤:٠٤١٨:٣٦:٥٧١٨:٥٥:٤١٢٣:١٩:١٣
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٤:٠١:٢٨٠٥:٣٠:٢٤١٢:٠٣:٥٠١٨:٣٧:٤٨١٨:٥٦:٣٤٢٣:١٨:٥٠
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٣:٥٩:٥٢٠٥:٢٩:٠٥١٢:٠٣:٣٦١٨:٣٨:٣٩١٨:٥٧:٢٧٢٣:١٨:٢٨
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٣:٥٨:١٧٠٥:٢٧:٤٦١٢:٠٣:٢٢١٨:٣٩:٣٠١٨:٥٨:٢٠٢٣:١٨:٠٦
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٣:٥٦:٤٢٠٥:٢٦:٢٨١٢:٠٣:٠٨١٨:٤٠:٢١١٨:٥٩:١٤٢٣:١٧:٤٤
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٣:٥٥:٠٧٠٥:٢٥:١١١٢:٠٢:٥٦١٨:٤١:١٢١٩:٠٠:٠٧٢٣:١٧:٢٣
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٣:٥٣:٣٣٠٥:٢٣:٥٤١٢:٠٢:٤٣١٨:٤٢:٠٣١٩:٠١:٠١٢٣:١٧:٠٢
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٣:٥٢:٠٠٠٥:٢٢:٣٩١٢:٠٢:٣١١٨:٤٢:٥٥١٩:٠١:٥٥٢٣:١٦:٤١
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٣:٥٠:٢٦٠٥:٢١:٢٤١٢:٠٢:١٩١٨:٤٣:٤٦١٩:٠٢:٤٩٢٣:١٦:٢٠
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٣:٤٨:٥٤٠٥:٢٠:١٠١٢:٠٢:٠٨١٨:٤٤:٣٧١٩:٠٣:٤٣٢٣:١٥:٥٩
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٣:٤٧:٢٢٠٥:١٨:٥٧١٢:٠١:٥٧١٨:٤٥:٢٨١٩:٠٤:٣٧٢٣:١٥:٣٩

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر اربیل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر اربیل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر اربیل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر اربیل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اربیل برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر اربیل

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر اربیل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اربیل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر اربیل

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٢:٥٩٠٦:٠٧:١٣١٢:١١:١٤١٨:١٥:٥٠١٨:٣٤:٠٠٢٣:٢٨:٣٨
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤١:٢٦٠٦:٠٥:٤٦١٢:١٠:٥٦١٨:١٦:٤١١٨:٣٤:٥٢٢٣:٢٨:١٧
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٩:٥٣٠٦:٠٤:١٩١٢:١٠:٣٨١٨:١٧:٣٢١٨:٣٥:٤٣٢٣:٢٧:٥٦
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢٠٠٦:٠٢:٥٢١٢:١٠:٢٠١٨:١٨:٢٣١٨:٣٦:٣٥٢٣:٢٧:٣٤
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٦٠٦:٠١:٢٥١٢:١٠:٠٢١٨:١٩:١٤١٨:٣٧:٢٧٢٣:٢٧:١٣
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٥:١١٠٥:٥٩:٥٨١٢:٠٩:٤٤١٨:٢٠:٠٥١٨:٣٨:١٨٢٣:٢٦:٥١
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٦٠٥:٥٨:٣١١٢:٠٩:٢٦١٨:٢٠:٥٦١٨:٣٩:١٠٢٣:٢٦:٢٩
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠١٠٥:٥٧:٠٤١٢:٠٩:٠٨١٨:٢١:٤٧١٨:٤٠:٠٢٢٣:٢٦:٠٦
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٦٠٥:٥٥:٣٧١٢:٠٨:٥٠١٨:٢٢:٣٧١٨:٤٠:٥٣٢٣:٢٥:٤٤
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٠٠٥:٥٤:١٠١٢:٠٨:٣٢١٨:٢٣:٢٨١٨:٤١:٤٥٢٣:٢٥:٢١
١١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٤٠٥:٥٢:٤٣١٢:٠٨:١٤١٨:٢٤:١٩١٨:٤٢:٣٦٢٣:٢٤:٥٨
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٨٠٥:٥١:١٧١٢:٠٧:٥٦١٨:٢٥:٠٩١٨:٤٣:٢٨٢٣:٢٤:٣٥
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠١٠٥:٤٩:٥١١٢:٠٧:٣٨١٨:٢٦:٠٠١٨:٤٤:٢٠٢٣:٢٤:١٢
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢٥٠٥:٤٨:٢٥١٢:٠٧:٢٠١٨:٢٦:٥٠١٨:٤٥:١٢٢٣:٢٣:٤٩
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤٨٠٥:٤٦:٥٩١٢:٠٧:٠٣١٨:٢٧:٤١١٨:٤٦:٠٤٢٣:٢٣:٢٦
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:١٩:١١٠٥:٤٥:٣٤١٢:٠٦:٤٦١٨:٢٨:٣١١٨:٤٦:٥٦٢٣:٢٣:٠٣
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:١٧:٣٤٠٥:٤٤:٠٩١٢:٠٦:٢٨١٨:٢٩:٢٢١٨:٤٧:٤٨٢٣:٢٢:٣٩
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:١٥:٥٧٠٥:٤٢:٤٤١٢:٠٦:١١١٨:٣٠:١٢١٨:٤٨:٤٠٢٣:٢٢:١٦
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:١٤:٢٠٠٥:٤١:٢٠١٢:٠٥:٥٤١٨:٣١:٠٣١٨:٤٩:٣٢٢٣:٢١:٥٣
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:١٢:٤٣٠٥:٣٩:٥٦١٢:٠٥:٣٨١٨:٣١:٥٣١٨:٥٠:٢٤٢٣:٢١:٣٠
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٤:١١:٠٦٠٥:٣٨:٣٣١٢:٠٥:٢٢١٨:٣٢:٤٤١٨:٥١:١٧٢٣:٢١:٠٧
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٤:٠٩:٣٠٠٥:٣٧:١٠١٢:٠٥:٠٦١٨:٣٣:٣٤١٨:٥٢:٠٩٢٣:٢٠:٤٤
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٠٧:٥٣٠٥:٣٥:٤٨١٢:٠٤:٥٠١٨:٣٤:٢٥١٨:٥٣:٠٢٢٣:٢٠:٢١
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٠٦:١٦٠٥:٣٤:٢٦١٢:٠٤:٣٤١٨:٣٥:١٦١٨:٥٣:٥٥٢٣:١٩:٥٨
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٠٤:٤٠٠٥:٣٣:٠٥١٢:٠٤:١٩١٨:٣٦:٠٦١٨:٥٤:٤٨٢٣:١٩:٣٥
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٠٣:٠٤٠٥:٣١:٤٤١٢:٠٤:٠٤١٨:٣٦:٥٧١٨:٥٥:٤١٢٣:١٩:١٣
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٠١:٢٨٠٥:٣٠:٢٤١٢:٠٣:٥٠١٨:٣٧:٤٨١٨:٥٦:٣٤٢٣:١٨:٥٠
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٣:٥٩:٥٢٠٥:٢٩:٠٥١٢:٠٣:٣٦١٨:٣٨:٣٩١٨:٥٧:٢٧٢٣:١٨:٢٨
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٣:٥٨:١٧٠٥:٢٧:٤٦١٢:٠٣:٢٢١٨:٣٩:٣٠١٨:٥٨:٢٠٢٣:١٨:٠٦
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٣:٥٦:٤٢٠٥:٢٦:٢٨١٢:٠٣:٠٨١٨:٤٠:٢١١٨:٥٩:١٤٢٣:١٧:٤٤
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٣:٥٥:٠٧٠٥:٢٥:١١١٢:٠٢:٥٦١٨:٤١:١٢١٩:٠٠:٠٧٢٣:١٧:٢٣

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر اربیل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر اربیل شهر اربیل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر اربیل شهر اربیل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر اربیل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اربیل برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر اربیل

دید هوایی از شهر اربیل که در آن ارگ اربیل در وسط دیده می‌شود. اَربیل (کردی: هه‌ولێر،[۲] Hewlêr، با تلفظ: هَولِر، عربی: أربیل‎) یکی از شهرهای کردستان عراق و مرکز استان اربیل است. مختصات جغرافیایی آن ۳۶٫۱۲ شمالی و ۴۴٫۰۱ شرقی است و در ۸۰ کیلومتری شرق موصل قرار گرفته‌است. جمعیت این شهر در سال ۲۰۰۹ (میلادی) ۲٬۲۹۳٬۸۳۹ نفر برآورد شده‌است. قدمت شهرنشینی در این شهر به ۶۰۰۰ سال پیش از میلاد می‌رسد[۳][نیازمند منبع] و یکی از قدیمی‌ترین شهرهای مسکون دنیاست

شهر اربیل در ویکیپدیا

شهر اربیل

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر اربیل موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر اربیل برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر اربیل بر روی نقشه

شهر اربیل بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر اربیل

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر اربیل است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر اربیل
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر اربیل + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر اربیل + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر اربیل + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای عراق
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر اربیل

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر اربیل رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق اربیل
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق اربیل ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ اربیل دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا اربیل دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق اربیل ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق اربیل
زمان پخش اذان مستقیم به افق اربیل
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ اربیل دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر اربیل یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو