جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر اربیل

اربیل | اربیل | عراق

اوقات شرعی امروز اربیل

اذان صبح: ٠٥:٢٧:١١
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٦:٣٥
اذان ظهر: ١١:٥٣:٠٧
غروب آفتاب: ١٦:٤٩:٢٣
اذان مغرب: ١٧:٠٩:٣٠
نیمه شب شرعی: ٢٣:٠٨:٤١

شنبه ١١ آذر ١٤٠٢
١٨ جمادی الاول ١٤٤٥ قمری
٠٢ دسامبر ٢٠٢٣ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر اربیل (شهرستان اربیل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١١ آذر ٠٢ شهر اربیل)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٠٢ شهر اربیل)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٢ شهر اربیل)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

پرمودا باترا
شما در زندگی، فرصت‌های زیادی دارید تا شرایط دشوار را به شرایطی بسیار خوب تبدیل كنید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر اربیل

اوقات شرعی آذر ٠٢ | اوقات شرعی دسامبر ٢٣ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤٥ | + اوقات شرعی رمضان ٢

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر اربیل در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر اربیل ١٤٠٢ - ٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی

برابر با سال ١٤٤٥ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٢ شهر اربیل (سال ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی | ١٤٤٥ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: سه شنبه ٢٢ اسفند ١٤٠٢ | ١٢ مارس ٢٠٢٤
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٠١ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ فروردین ١٤٠٣ | ١١ آوریل ٢٠٢٤ (اول شوال ١٤٤٥)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر اربیل ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی | ١٤٤٥ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان اربیل
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٢/١٢/٢٢٠٤:٥٤:٥٧٠٦:١٨:٤٠١٢:١٣:٣٠١٨:٠٨:٥٥١٨:٢٧:٠٥٢٣:٣١:١٢
٠٢ رمضان | ٠٢/١٢/٢٣٠٤:٥٣:٢٩٠٦:١٧:١٥١٢:١٣:١٤١٨:٠٩:٤٨١٨:٢٧:٥٧٢٣:٣٠:٥٤
٠٣ رمضان | ٠٢/١٢/٢٤٠٤:٥٢:٠٠٠٦:١٥:٤٩١٢:١٢:٥٧١٨:١٠:٤٠١٨:٢٨:٥٠٢٣:٣٠:٣٦
٠٤ رمضان | ٠٢/١٢/٢٥٠٤:٥٠:٣١٠٦:١٤:٢٣١٢:١٢:٤١١٨:١١:٣٢١٨:٢٩:٤٢٢٣:٣٠:١٧
٠٥ رمضان | ٠٢/١٢/٢٦٠٤:٤٩:٠١٠٦:١٢:٥٧١٢:١٢:٢٣١٨:١٢:٢٥١٨:٣٠:٣٤٢٣:٢٩:٥٨
٠٦ رمضان | ٠٢/١٢/٢٧٠٤:٤٧:٣١٠٦:١١:٣١١٢:١٢:٠٦١٨:١٣:١٧١٨:٣١:٢٦٢٣:٢٩:٣٨
٠٧ رمضان | ٠٢/١٢/٢٨٠٤:٤٦:٠٠٠٦:١٠:٠٤١٢:١١:٤٩١٨:١٤:٠٨١٨:٣٢:١٨٢٣:٢٩:١٨
٠٨ رمضان | ٠٢/١٢/٢٩٠٤:٤٤:٢٨٠٦:٠٨:٣٧١٢:١١:٣١١٨:١٥:٠٠١٨:٣٣:١٠٢٣:٢٨:٥٨
٠٩ رمضان | ٠٣/٠١/٠١٠٤:٤٢:٥٦٠٦:٠٧:١٠١٢:١١:١٤١٨:١٥:٥١١٨:٣٤:٠٢٢٣:٢٨:٣٧
١٠ رمضان | ٠٣/٠١/٠٢٠٤:٤١:٢٣٠٦:٠٥:٤٣١٢:١٠:٥٦١٨:١٦:٤٣١٨:٣٤:٥٣٢٣:٢٨:١٦
١١ رمضان | ٠٣/٠١/٠٣٠٤:٣٩:٥٠٠٦:٠٤:١٦١٢:١٠:٣٨١٨:١٧:٣٤١٨:٣٥:٤٥٢٣:٢٧:٥٥
١٢ رمضان | ٠٣/٠١/٠٤٠٤:٣٨:١٧٠٦:٠٢:٤٩١٢:١٠:٢٠١٨:١٨:٢٥١٨:٣٦:٣٧٢٣:٢٧:٣٤
١٣ رمضان | ٠٣/٠١/٠٥٠٤:٣٦:٤٣٠٦:٠١:٢٢١٢:١٠:٠٢١٨:١٩:١٦١٨:٣٧:٢٨٢٣:٢٧:١٢
١٤ رمضان | ٠٣/٠١/٠٦٠٤:٣٥:٠٨٠٥:٥٩:٥٥١٢:٠٩:٤٤١٨:٢٠:٠٧١٨:٣٨:٢٠٢٣:٢٦:٥٠
١٥ رمضان | ٠٣/٠١/٠٧٠٤:٣٣:٣٣٠٥:٥٨:٢٨١٢:٠٩:٢٦١٨:٢٠:٥٨١٨:٣٩:١١٢٣:٢٦:٢٨
١٦ رمضان | ٠٣/٠١/٠٨٠٤:٣١:٥٨٠٥:٥٧:٠١١٢:٠٩:٠٧١٨:٢١:٤٨١٨:٤٠:٠٣٢٣:٢٦:٠٦
١٧ رمضان | ٠٣/٠١/٠٩٠٤:٣٠:٢٣٠٥:٥٥:٣٤١٢:٠٨:٤٩١٨:٢٢:٣٩١٨:٤٠:٥٥٢٣:٢٥:٤٣
١٨ رمضان | ٠٣/٠١/١٠٠٤:٢٨:٤٧٠٥:٥٤:٠٧١٢:٠٨:٣١١٨:٢٣:٣٠١٨:٤١:٤٦٢٣:٢٥:٢٠
١٩ رمضان | ٠٣/٠١/١١٠٤:٢٧:١١٠٥:٥٢:٤١١٢:٠٨:١٣١٨:٢٤:٢٠١٨:٤٢:٣٨٢٣:٢٤:٥٧
٢٠ رمضان | ٠٣/٠١/١٢٠٤:٢٥:٣٥٠٥:٥١:١٤١٢:٠٧:٥٥١٨:٢٥:١١١٨:٤٣:٣٠٢٣:٢٤:٣٥
٢١ رمضان | ٠٣/٠١/١٣٠٤:٢٣:٥٨٠٥:٤٩:٤٨١٢:٠٧:٣٨١٨:٢٦:٠١١٨:٤٤:٢١٢٣:٢٤:١٢
٢٢ رمضان | ٠٣/٠١/١٤٠٤:٢٢:٢٢٠٥:٤٨:٢٢١٢:٠٧:٢٠١٨:٢٦:٥٢١٨:٤٥:١٣٢٣:٢٣:٤٨
٢٣ رمضان | ٠٣/٠١/١٥٠٤:٢٠:٤٥٠٥:٤٦:٥٧١٢:٠٧:٠٢١٨:٢٧:٤٢١٨:٤٦:٠٥٢٣:٢٣:٢٥
٢٤ رمضان | ٠٣/٠١/١٦٠٤:١٩:٠٨٠٥:٤٥:٣١١٢:٠٦:٤٥١٨:٢٨:٣٣١٨:٤٦:٥٧٢٣:٢٣:٠٢
٢٥ رمضان | ٠٣/٠١/١٧٠٤:١٧:٣١٠٥:٤٤:٠٦١٢:٠٦:٢٨١٨:٢٩:٢٣١٨:٤٧:٤٩٢٣:٢٢:٣٩
٢٦ رمضان | ٠٣/٠١/١٨٠٤:١٥:٥٤٠٥:٤٢:٤٢١٢:٠٦:١١١٨:٣٠:١٤١٨:٤٨:٤١٢٣:٢٢:١٦
٢٧ رمضان | ٠٣/٠١/١٩٠٤:١٤:١٧٠٥:٤١:١٧١٢:٠٥:٥٤١٨:٣١:٠٤١٨:٤٩:٣٤٢٣:٢١:٥٢
٢٨ رمضان | ٠٣/٠١/٢٠٠٤:١٢:٤٠٠٥:٣٩:٥٤١٢:٠٥:٣٧١٨:٣١:٥٥١٨:٥٠:٢٦٢٣:٢١:٢٩
٢٩ رمضان | ٠٣/٠١/٢١٠٤:١١:٠٤٠٥:٣٨:٣٠١٢:٠٥:٢١١٨:٣٢:٤٥١٨:٥١:١٨٢٣:٢١:٠٦
٣٠ رمضان | ٠٣/٠١/٢٢٠٤:٠٩:٢٧٠٥:٣٧:٠٧١٢:٠٥:٠٥١٨:٣٣:٣٦١٨:٥٢:١١٢٣:٢٠:٤٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی | ١٤٤٥ قمری شهر اربیل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی | ١٤٤٥ قمری شهر اربیل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی | ١٤٤٥ قمری شهر اربیل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اربیل

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤٥ قمری شهر اربیل

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤٥ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر اربیل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اربیل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤٥ قمری شهر اربیل

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤٥ هـ.ق
ربیع الثانی

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤٥ هـ.ق
شهر اربیل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤٥ هـ.ق شهر اربیل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤٥ هـ.ق شهر اربیل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر اربیل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اربیل برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٤
سال ١٤٤٥ هـ.ق
١٤٤٦

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٣ میلادی شهر اربیل

در این قسمت جدول اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٣ م شهر اربیل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اربیل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٣ میلادی شهر اربیل

ژانویه
دسامبر ٢٠٢٣ م
نوامبر

دانلود اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٣ شهر اربیل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٣ میلادی شهر اربیل شهر اربیل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٣ میلادی شهر اربیل شهر اربیل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر اربیل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اربیل برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٢
سال ٢٠٢٣ م
٢٠٢٤

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آذر ١٤٠٢ شمسی شهر اربیل

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٤٠٢ هـ.ش شهر اربیل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اربیل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٤٠٢ شمسی شهر اربیل

دی
آذر ١٤٠٢ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٤٠٢٠٥:١٨:٥٣٠٦:٤٧:٠٢١١:٤٩:٥٣١٦:٥٢:٢٢١٧:١٢:٠٧٢٣:٠٦:٠٣
٠٢ آذر ١٤٠٢٠٥:١٩:٤٥٠٦:٤٨:٠١١١:٥٠:٠٩١٦:٥١:٥٥١٧:١١:٤٢٢٣:٠٦:١٥
٠٣ آذر ١٤٠٢٠٥:٢٠:٣٥٠٦:٤٩:٠٠١١:٥٠:٢٦١٦:٥١:٣١١٧:١١:٢٠٢٣:٠٦:٢٨
٠٤ آذر ١٤٠٢٠٥:٢١:٢٦٠٦:٤٩:٥٩١١:٥٠:٤٣١٦:٥١:٠٨١٧:١١:٠٠٢٣:٠٦:٤٢
٠٥ آذر ١٤٠٢٠٥:٢٢:١٦٠٦:٥٠:٥٧١١:٥١:٠٢١٦:٥٠:٤٧١٧:١٠:٤١٢٣:٠٦:٥٧
٠٦ آذر ١٤٠٢٠٥:٢٣:٠٦٠٦:٥١:٥٥١١:٥١:٢١١٦:٥٠:٢٨١٧:١٠:٢٤٢٣:٠٧:١٢
٠٧ آذر ١٤٠٢٠٥:٢٣:٥٦٠٦:٥٢:٥٢١١:٥١:٤١١٦:٥٠:١١١٧:١٠:١٠٢٣:٠٧:٢٨
٠٨ آذر ١٤٠٢٠٥:٢٤:٤٥٠٦:٥٣:٤٩١١:٥٢:٠١١٦:٤٩:٥٦١٧:٠٩:٥٧٢٣:٠٧:٤٥
٠٩ آذر ١٤٠٢٠٥:٢٥:٣٤٠٦:٥٤:٤٥١١:٥٢:٢٣١٦:٤٩:٤٣١٧:٠٩:٤٦٢٣:٠٨:٠٣
١٠ آذر ١٤٠٢٠٥:٢٦:٢٣٠٦:٥٥:٤٠١١:٥٢:٤٤١٦:٤٩:٣٢١٧:٠٩:٣٧٢٣:٠٨:٢١
١١ آذر ١٤٠٢٠٥:٢٧:١١٠٦:٥٦:٣٥١١:٥٣:٠٧١٦:٤٩:٢٣١٧:٠٩:٣٠٢٣:٠٨:٤١
١٢ آذر ١٤٠٢٠٥:٢٧:٥٨٠٦:٥٧:٢٩١١:٥٣:٣٠١٦:٤٩:١٦١٧:٠٩:٢٥٢٣:٠٩:٠١
١٣ آذر ١٤٠٢٠٥:٢٨:٤٥٠٦:٥٨:٢٢١١:٥٣:٥٤١٦:٤٩:١١١٧:٠٩:٢٢٢٣:٠٩:٢١
١٤ آذر ١٤٠٢٠٥:٢٩:٣١٠٦:٥٩:١٥١١:٥٤:١٨١٦:٤٩:٠٩١٧:٠٩:٢٠٢٣:٠٩:٤٣
١٥ آذر ١٤٠٢٠٥:٣٠:١٧٠٧:٠٠:٠٦١١:٥٤:٤٣١٦:٤٩:٠٨١٧:٠٩:٢١٢٣:١٠:٠٥
١٦ آذر ١٤٠٢٠٥:٣١:٠٢٠٧:٠٠:٥٧١١:٥٥:٠٩١٦:٤٩:٠٩١٧:٠٩:٢٤٢٣:١٠:٢٨
١٧ آذر ١٤٠٢٠٥:٣١:٤٦٠٧:٠١:٤٦١١:٥٥:٣٥١٦:٤٩:١٢١٧:٠٩:٢٨٢٣:١٠:٥١
١٨ آذر ١٤٠٢٠٥:٣٢:٣٠٠٧:٠٢:٣٥١١:٥٦:٠١١٦:٤٩:١٧١٧:٠٩:٣٥٢٣:١١:١٥
١٩ آذر ١٤٠٢٠٥:٣٣:١٣٠٧:٠٣:٢٢١١:٥٦:٢٨١٦:٤٩:٢٤١٧:٠٩:٤٣٢٣:١١:٤٠
٢٠ آذر ١٤٠٢٠٥:٣٣:٥٥٠٧:٠٤:٠٨١١:٥٦:٥٥١٦:٤٩:٣٤١٧:٠٩:٥٤٢٣:١٢:٠٥
٢١ آذر ١٤٠٢٠٥:٣٤:٣٦٠٧:٠٤:٥٣١١:٥٧:٢٣١٦:٤٩:٤٥١٧:١٠:٠٦٢٣:١٢:٣٠
٢٢ آذر ١٤٠٢٠٥:٣٥:١٦٠٧:٠٥:٣٧١١:٥٧:٥١١٦:٤٩:٥٨١٧:١٠:٢٠٢٣:١٢:٥٧
٢٣ آذر ١٤٠٢٠٥:٣٥:٥٥٠٧:٠٦:١٩١١:٥٨:١٩١٦:٥٠:١٣١٧:١٠:٣٦٢٣:١٣:٢٣
٢٤ آذر ١٤٠٢٠٥:٣٦:٣٤٠٧:٠٧:٠١١١:٥٨:٤٨١٦:٥٠:٣٠١٧:١٠:٥٤٢٣:١٣:٥٠
٢٥ آذر ١٤٠٢٠٥:٣٧:١١٠٧:٠٧:٤٠١١:٥٩:١٧١٦:٥٠:٤٩١٧:١١:١٣٢٣:١٤:١٨
٢٦ آذر ١٤٠٢٠٥:٣٧:٤٧٠٧:٠٨:١٩١١:٥٩:٤٦١٦:٥١:٠٩١٧:١١:٣٥٢٣:١٤:٤٦
٢٧ آذر ١٤٠٢٠٥:٣٨:٢٣٠٧:٠٨:٥٦١٢:٠٠:١٦١٦:٥١:٣٢١٧:١١:٥٨٢٣:١٥:١٤
٢٨ آذر ١٤٠٢٠٥:٣٨:٥٧٠٧:٠٩:٣١١٢:٠٠:٤٥١٦:٥١:٥٧١٧:١٢:٢٣٢٣:١٥:٤٣
٢٩ آذر ١٤٠٢٠٥:٣٩:٣٠٠٧:١٠:٠٥١٢:٠١:١٥١٦:٥٢:٢٣١٧:١٢:٤٩٢٣:١٦:١٢
٣٠ آذر ١٤٠٢٠٥:٤٠:٠١٠٧:١٠:٣٧١٢:٠١:٤٤١٦:٥٢:٥١١٧:١٣:١٧٢٣:١٦:٤١

دانلود اوقات شرعی آذر ٠٢ - ١٤٠٢ شهر اربیل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٤٠٢ شمسی شهر اربیل شهر اربیل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٤٠٢ شمسی شهر اربیل شهر اربیل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر اربیل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اربیل برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٤٠١
سال ١٤٠٢ هـ.ش
١٤٠٣

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر اربیل

دید هوایی از شهر اربیل که در آن ارگ اربیل در وسط دیده می‌شود. اَربیل (کردی: هه‌ولێر،[۲] Hewlêr، با تلفظ: هَولِر، عربی: أربیل‎) یکی از شهرهای کردستان عراق و مرکز استان اربیل است. مختصات جغرافیایی آن ۳۶٫۱۲ شمالی و ۴۴٫۰۱ شرقی است و در ۸۰ کیلومتری شرق موصل قرار گرفته‌است. جمعیت این شهر در سال ۲۰۰۹ (میلادی) ۲٬۲۹۳٬۸۳۹ نفر برآورد شده‌است. قدمت شهرنشینی در این شهر به ۶۰۰۰ سال پیش از میلاد می‌رسد[۳][نیازمند منبع] و یکی از قدیمی‌ترین شهرهای مسکون دنیاست

شهر اربیل در ویکیپدیا

شهر اربیل

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر اربیل موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر اربیل برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر اربیل بر روی نقشه

شهر اربیل بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر اربیل

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر اربیل است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر اربیل
اوقات شرعی آذر ٠٢ شهر اربیل + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤٥ شهر اربیل + دانلود
اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٣ شهر اربیل + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢ شهر اربیل + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢٤ شهر اربیل + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای عراق
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر اربیل

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر اربیل رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق اربیل
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق اربیل ماه رمضان ٢ / ١٤٠٢
جدول اوقات شرعی امروز فردا اربیل دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا اربیل دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق اربیل
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق اربیل
افق شرعی آذر ٠٢ / ١٤٠٢ اربیل دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٢ / ١٤٠٢ اربیل دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر اربیل یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه تهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو