جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر ماسال

ماسال | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز ماسال

اذان صبح: ٠٣:٠٤:١٨
طلوع آفتاب: ٠٤:٥٣:٢١
اذان ظهر: ١٢:١١:٥٦
غروب آفتاب: ١٩:٣٠:٤٧
اذان مغرب: ١٩:٥٢:٢٣
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٧:١٧

دوشنبه ١٥ خرداد ١٤٠٢
١٦ ذیقعده ١٤٤٤ قمری
٠٥ ژوئن ٢٠٢٣ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر ماسال (شهرستان ماسال) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ خرداد ٠٢ شهر ماسال)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٠٢ شهر ماسال)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٢ شهر ماسال)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

قیام خونین 15 خرداد (1342 هـ ش)

جك كانفیلد
هر كسی كه كامروا شده و به اوج رسیده، به ناگزیر پاسخ‌های منفی زیادی را تاب آورده است. فقط باید بدانید كه این امر، برای همه پیش آمده است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر ماسال

اوقات شرعی خرداد ٠٢ | اوقات شرعی ژوئن ٢٣ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٤ | + اوقات شرعی رمضان ٢

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر ماسال در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر ماسال ١٤٠٢ - ٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی

برابر با سال ١٤٤٥ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٢ شهر ماسال (سال ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی | ١٤٤٥ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: دوشنبه ٢١ اسفند ١٤٠٢ | ١١ مارس ٢٠٢٤
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٢ فروردین ١٤٠٣ | ١٠ آوریل ٢٠٢٤ (اول شوال ١٤٤٥)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر ماسال ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی | ١٤٤٥ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان ماسال
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٢/١٢/٢١٠٥:٠٥:٠٢٠٦:٣٠:٠٦١٢:٢٣:٢٢١٨:١٧:١٣١٨:٣٥:٤٢٢٣:٤٠:٢٢
٠٢ رمضان | ٠٢/١٢/٢٢٠٥:٠٣:٣٢٠٦:٢٨:٣٨١٢:٢٣:٠٦١٨:١٨:٠٩١٨:٣٦:٣٨٢٣:٤٠:٠٥
٠٣ رمضان | ٠٢/١٢/٢٣٠٥:٠٢:٠١٠٦:٢٧:١٠١٢:٢٢:٥٠١٨:١٩:٠٦١٨:٣٧:٣٤٢٣:٣٩:٤٧
٠٤ رمضان | ٠٢/١٢/٢٤٠٥:٠٠:٢٩٠٦:٢٥:٤١١٢:٢٢:٣٣١٨:٢٠:٠١١٨:٣٨:٢٩٢٣:٣٩:٢٩
٠٥ رمضان | ٠٢/١٢/٢٥٠٤:٥٨:٥٦٠٦:٢٤:١٢١٢:٢٢:١٧١٨:٢٠:٥٧١٨:٣٩:٢٥٢٣:٣٩:١٠
٠٦ رمضان | ٠٢/١٢/٢٦٠٤:٥٧:٢٣٠٦:٢٢:٤٣١٢:٢١:٥٩١٨:٢١:٥٢١٨:٤٠:٢٠٢٣:٣٨:٥١
٠٧ رمضان | ٠٢/١٢/٢٧٠٤:٥٥:٤٩٠٦:٢١:١٣١٢:٢١:٤٢١٨:٢٢:٤٨١٨:٤١:١٦٢٣:٣٨:٣١
٠٨ رمضان | ٠٢/١٢/٢٨٠٤:٥٤:١٤٠٦:١٩:٤٣١٢:٢١:٢٥١٨:٢٣:٤٣١٨:٤٢:١١٢٣:٣٨:١١
٠٩ رمضان | ٠٢/١٢/٢٩٠٤:٥٢:٣٩٠٦:١٨:١٣١٢:٢١:٠٧١٨:٢٤:٣٨١٨:٤٣:٠٦٢٣:٣٧:٥٠
١٠ رمضان | ٠٣/٠١/٠١٠٤:٥١:٠٣٠٦:١٦:٤٣١٢:٢٠:٤٩١٨:٢٥:٣٢١٨:٤٤:٠١٢٣:٣٧:٣٠
١١ رمضان | ٠٣/٠١/٠٢٠٤:٤٩:٢٧٠٦:١٥:١٣١٢:٢٠:٣٢١٨:٢٦:٢٧١٨:٤٤:٥٦٢٣:٣٧:٠٩
١٢ رمضان | ٠٣/٠١/٠٣٠٤:٤٧:٥٠٠٦:١٣:٤٣١٢:٢٠:١٤١٨:٢٧:٢١١٨:٤٥:٥١٢٣:٣٦:٤٧
١٣ رمضان | ٠٣/٠١/٠٤٠٤:٤٦:١٣٠٦:١٢:١٣١٢:١٩:٥٦١٨:٢٨:١٥١٨:٤٦:٤٦٢٣:٣٦:٢٥
١٤ رمضان | ٠٣/٠١/٠٥٠٤:٤٤:٣٥٠٦:١٠:٤٢١٢:١٩:٣٧١٨:٢٩:٠٩١٨:٤٧:٤٠٢٣:٣٦:٠٣
١٥ رمضان | ٠٣/٠١/٠٦٠٤:٤٢:٥٧٠٦:٠٩:١٢١٢:١٩:١٩١٨:٣٠:٠٣١٨:٤٨:٣٥٢٣:٣٥:٤١
١٦ رمضان | ٠٣/٠١/٠٧٠٤:٤١:١٩٠٦:٠٧:٤٢١٢:١٩:٠١١٨:٣٠:٥٧١٨:٤٩:٣٠٢٣:٣٥:١٩
١٧ رمضان | ٠٣/٠١/٠٨٠٤:٣٩:٤٠٠٦:٠٦:١٢١٢:١٨:٤٣١٨:٣١:٥١١٨:٥٠:٢٥٢٣:٣٤:٥٦
١٨ رمضان | ٠٣/٠١/٠٩٠٤:٣٨:٠١٠٦:٠٤:٤٢١٢:١٨:٢٥١٨:٣٢:٤٥١٨:٥١:٢٠٢٣:٣٤:٣٣
١٩ رمضان | ٠٣/٠١/١٠٠٤:٣٦:٢١٠٦:٠٣:١٢١٢:١٨:٠٧١٨:٣٣:٣٩١٨:٥٢:١٥٢٣:٣٤:١٠
٢٠ رمضان | ٠٣/٠١/١١٠٤:٣٤:٤١٠٦:٠١:٤٢١٢:١٧:٤٩١٨:٣٤:٣٣١٨:٥٣:٠٩٢٣:٣٣:٤٧
٢١ رمضان | ٠٣/٠١/١٢٠٤:٣٣:٠١٠٦:٠٠:١٢١٢:١٧:٣١١٨:٣٥:٢٦١٨:٥٤:٠٤٢٣:٣٣:٢٤
٢٢ رمضان | ٠٣/٠١/١٣٠٤:٣١:٢١٠٥:٥٨:٤٣١٢:١٧:١٣١٨:٣٦:٢٠١٨:٥٥:٠٠٢٣:٣٣:٠٠
٢٣ رمضان | ٠٣/٠١/١٤٠٤:٢٩:٤٠٠٥:٥٧:١٤١٢:١٦:٥٥١٨:٣٧:١٤١٨:٥٥:٥٥٢٣:٣٢:٣٧
٢٤ رمضان | ٠٣/٠١/١٥٠٤:٢٨:٠٠٠٥:٥٥:٤٥١٢:١٦:٣٨١٨:٣٨:٠٨١٨:٥٦:٥٠٢٣:٣٢:١٣
٢٥ رمضان | ٠٣/٠١/١٦٠٤:٢٦:١٩٠٥:٥٤:١٧١٢:١٦:٢٠١٨:٣٩:٠١١٨:٥٧:٤٥٢٣:٣١:٥٠
٢٦ رمضان | ٠٣/٠١/١٧٠٤:٢٤:٣٨٠٥:٥٢:٤٩١٢:١٦:٠٣١٨:٣٩:٥٥١٨:٥٨:٤١٢٣:٣١:٢٦
٢٧ رمضان | ٠٣/٠١/١٨٠٤:٢٢:٥٧٠٥:٥١:٢١١٢:١٥:٤٦١٨:٤٠:٤٩١٨:٥٩:٣٦٢٣:٣١:٠٣
٢٨ رمضان | ٠٣/٠١/١٩٠٤:٢١:١٦٠٥:٤٩:٥٤١٢:١٥:٢٩١٨:٤١:٤٣١٩:٠٠:٣٢٢٣:٣٠:٣٩
٢٩ رمضان | ٠٣/٠١/٢٠٠٤:١٩:٣٥٠٥:٤٨:٢٧١٢:١٥:١٣١٨:٤٢:٣٧١٩:٠١:٢٨٢٣:٣٠:١٦
٣٠ رمضان | ٠٣/٠١/٢١٠٤:١٧:٥٥٠٥:٤٧:٠١١٢:١٤:٥٧١٨:٤٣:٣٠١٩:٠٢:٢٣٢٣:٢٩:٥٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی | ١٤٤٥ قمری شهر ماسال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی | ١٤٤٥ قمری شهر ماسال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی | ١٤٤٥ قمری شهر ماسال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ماسال

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٤ قمری شهر ماسال

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٤ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر ماسال قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ماسال دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٤ قمری شهر ماسال

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٤ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٤ هـ.ق
شهر ماسال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٤ هـ.ق شهر ماسال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٤ هـ.ق شهر ماسال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر ماسال را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ماسال برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٣
سال ١٤٤٤ هـ.ق
١٤٤٥

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئن ٢٠٢٣ میلادی شهر ماسال

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئن ٢٠٢٣ م شهر ماسال قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ماسال دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئن ٢٠٢٣ میلادی شهر ماسال

ژوئیه
ژوئن ٢٠٢٣ م
می

دانلود اوقات شرعی ژوئن ٢٠٢٣ شهر ماسال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئن ٢٠٢٣ میلادی شهر ماسال شهر ماسال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئن ٢٠٢٣ میلادی شهر ماسال شهر ماسال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر ماسال را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ماسال برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٢
سال ٢٠٢٣ م
٢٠٢٤

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی خرداد ١٤٠٢ شمسی شهر ماسال

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٤٠٢ هـ.ش شهر ماسال قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ماسال دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٤٠٢ شمسی شهر ماسال

تیر
خرداد ١٤٠٢ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٤٠٢٠٣:١٥:٣٤٠٤:٥٩:٤٨١٢:١٠:٠٨١٩:٢٠:٥٤١٩:٤١:٥٣٢٣:١٧:٤٣
٠٢ خرداد ١٤٠٢٠٣:١٤:٣٢٠٤:٥٩:١٠١٢:١٠:١٣١٩:٢١:٤٢١٩:٤٢:٤٤٢٣:١٧:٣٧
٠٣ خرداد ١٤٠٢٠٣:١٣:٣٢٠٤:٥٨:٣٣١٢:١٠:١٨١٩:٢٢:٢٩١٩:٤٣:٣٤٢٣:١٧:٣١
٠٤ خرداد ١٤٠٢٠٣:١٢:٣٣٠٤:٥٧:٥٧١٢:١٠:٢٤١٩:٢٣:١٥١٩:٤٤:٢٣٢٣:١٧:٢٦
٠٥ خرداد ١٤٠٢٠٣:١١:٣٧٠٤:٥٧:٢٣١٢:١٠:٣٠١٩:٢٤:٠٠١٩:٤٥:١٢٢٣:١٧:٢٢
٠٦ خرداد ١٤٠٢٠٣:١٠:٤٣٠٤:٥٦:٥١١٢:١٠:٣٧١٩:٢٤:٤٥١٩:٤٥:٥٩٢٣:١٧:١٨
٠٧ خرداد ١٤٠٢٠٣:٠٩:٥١٠٤:٥٦:٢١١٢:١٠:٤٤١٩:٢٥:٢٩١٩:٤٦:٤٦٢٣:١٧:١٥
٠٨ خرداد ١٤٠٢٠٣:٠٩:٠١٠٤:٥٥:٥٢١٢:١٠:٥٢١٩:٢٦:١٢١٩:٤٧:٣٢٢٣:١٧:١٣
٠٩ خرداد ١٤٠٢٠٣:٠٨:١٤٠٤:٥٥:٢٥١٢:١١:٠٠١٩:٢٦:٥٤١٩:٤٨:١٧٢٣:١٧:١١
١٠ خرداد ١٤٠٢٠٣:٠٧:٢٨٠٤:٥٥:٠٠١٢:١١:٠٨١٩:٢٧:٣٦١٩:٤٩:٠١٢٣:١٧:١١
١١ خرداد ١٤٠٢٠٣:٠٦:٤٥٠٤:٥٤:٣٧١٢:١١:١٧١٩:٢٨:١٦١٩:٤٩:٤٣٢٣:١٧:١٠
١٢ خرداد ١٤٠٢٠٣:٠٦:٠٥٠٤:٥٤:١٥١٢:١١:٢٦١٩:٢٨:٥٥١٩:٥٠:٢٥٢٣:١٧:١١
١٣ خرداد ١٤٠٢٠٣:٠٥:٢٧٠٤:٥٣:٥٥١٢:١١:٣٦١٩:٢٩:٣٤١٩:٥١:٠٦٢٣:١٧:١٢
١٤ خرداد ١٤٠٢٠٣:٠٤:٥١٠٤:٥٣:٣٧١٢:١١:٤٦١٩:٣٠:١١١٩:٥١:٤٥٢٣:١٧:١٤
١٥ خرداد ١٤٠٢٠٣:٠٤:١٨٠٤:٥٣:٢١١٢:١١:٥٦١٩:٣٠:٤٧١٩:٥٢:٢٣٢٣:١٧:١٧
١٦ خرداد ١٤٠٢٠٣:٠٣:٤٧٠٤:٥٣:٠٦١٢:١٢:٠٧١٩:٣١:٢٢١٩:٥٣:٠٠٢٣:١٧:٢١
١٧ خرداد ١٤٠٢٠٣:٠٣:١٩٠٤:٥٢:٥٣١٢:١٢:١٨١٩:٣١:٥٦١٩:٥٣:٣٦٢٣:١٧:٢٥
١٨ خرداد ١٤٠٢٠٣:٠٢:٥٤٠٤:٥٢:٤٢١٢:١٢:٢٩١٩:٣٢:٢٩١٩:٥٤:١٠٢٣:١٧:٣٠
١٩ خرداد ١٤٠٢٠٣:٠٢:٣١٠٤:٥٢:٣٣١٢:١٢:٤٠١٩:٣٣:٠٠١٩:٥٤:٤٣٢٣:١٧:٣٥
٢٠ خرداد ١٤٠٢٠٣:٠٢:١١٠٤:٥٢:٢٦١٢:١٢:٥٢١٩:٣٣:٣٠١٩:٥٥:١٥٢٣:١٧:٤٢
٢١ خرداد ١٤٠٢٠٣:٠١:٥٣٠٤:٥٢:٢٠١٢:١٣:٠٤١٩:٣٣:٥٩١٩:٥٥:٤٥٢٣:١٧:٤٩
٢٢ خرداد ١٤٠٢٠٣:٠١:٣٩٠٤:٥٢:١٦١٢:١٣:١٧١٩:٣٤:٢٦١٩:٥٦:١٤٢٣:١٧:٥٧
٢٣ خرداد ١٤٠٢٠٣:٠١:٢٧٠٤:٥٢:١٤١٢:١٣:٢٩١٩:٣٤:٥٣١٩:٥٦:٤١٢٣:١٨:٠٥
٢٤ خرداد ١٤٠٢٠٣:٠١:١٨٠٤:٥٢:١٤١٢:١٣:٤٢١٩:٣٥:١٧١٩:٥٧:٠٧٢٣:١٨:١٤
٢٥ خرداد ١٤٠٢٠٣:٠١:١١٠٤:٥٢:١٥١٢:١٣:٥٥١٩:٣٥:٤١١٩:٥٧:٣١٢٣:١٨:٢٤
٢٦ خرداد ١٤٠٢٠٣:٠١:٠٨٠٤:٥٢:١٨١٢:١٤:٠٨١٩:٣٦:٠٢١٩:٥٧:٥٣٢٣:١٨:٣٥
٢٧ خرداد ١٤٠٢٠٣:٠١:٠٧٠٤:٥٢:٢٣١٢:١٤:٢١١٩:٣٦:٢٣١٩:٥٨:١٤٢٣:١٨:٤٦
٢٨ خرداد ١٤٠٢٠٣:٠١:٠٩٠٤:٥٢:٣٠١٢:١٤:٣٤١٩:٣٦:٤١١٩:٥٨:٣٣٢٣:١٨:٥٧
٢٩ خرداد ١٤٠٢٠٣:٠١:١٤٠٤:٥٢:٣٨١٢:١٤:٤٧١٩:٣٦:٥٨١٩:٥٨:٥١٢٣:١٩:١٠
٣٠ خرداد ١٤٠٢٠٣:٠١:٢١٠٤:٥٢:٤٨١٢:١٥:٠٠١٩:٣٧:١٤١٩:٥٩:٠٧٢٣:١٩:٢٢
٣١ خرداد ١٤٠٢٠٣:٠١:٣١٠٤:٥٢:٥٩١٢:١٥:١٣١٩:٣٧:٢٨١٩:٥٩:٢١٢٣:١٩:٣٦

دانلود اوقات شرعی خرداد ٠٢ - ١٤٠٢ شهر ماسال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٤٠٢ شمسی شهر ماسال شهر ماسال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٤٠٢ شمسی شهر ماسال شهر ماسال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر ماسال را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ماسال برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٤٠١
سال ١٤٠٢ هـ.ش
١٤٠٣

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر ماسال

ماسال شهری در استان گیلان ایران که در کنار کوه‌های تالش واقع شده‌است. معنی کلمه ماسال کوه وار یا کنار کوه یا دارای کوه است که از کلماتی مانند مسال, مازال و... گرفته شده‌است

شهر ماسال در ویکیپدیا

شهر ماسال

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر ماسال موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر ماسال برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر ماسال بر روی نقشه

شهر ماسال بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر ماسال

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر ماسال است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر ماسال
اوقات شرعی خرداد ٠٢ شهر ماسال + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٤ شهر ماسال + دانلود
اوقات شرعی ژوئن ٢٠٢٣ شهر ماسال + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢ شهر ماسال + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢٤ شهر ماسال + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر ماسال

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر ماسال رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق ماسال
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ماسال ماه رمضان ٢ / ١٤٠٢
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٢ / ١٤٠٢ ماسال دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا ماسال دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ماسال
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق ماسال
افق شرعی امروز فردا ماسال دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ماسال ماه رمضان ٢ / ١٤٠٢

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر ماسال یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو