جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر ماسال

ماسال | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز ماسال

اذان صبح: ٠٣:٥٦:٢٠
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٩:١٣
اذان ظهر: ١٢:١١:٥٥
غروب آفتاب: ١٨:٥٥:١٣
اذان مغرب: ١٩:١٤:٣٨
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٤:٥٨

دوشنبه ٠٣ اردیبهشت ١٤٠٣
١٣ شوال ١٤٤٥ قمری
٢٢ آوریل ٢٠٢٤ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر ماسال (شهرستان ماسال) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٣ اردیبهشت ٠٣ شهر ماسال)، ماه جاری (اوقات شرعی اردیبهشت ٠٣ شهر ماسال)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٣ شهر ماسال)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت شیخ بهایی

ناپلئون هیل
منتظر نمانید، زمانی مناسب تر از اکنون وجود ندارد. از همین نقطه ای که ایستاده اید و با همین ابزار و امکاناتی که در اختیار دارید، کار را ادامه دهید. همین طور که پیش می روید، ابزار ها و امکانات بهتر و مناسب تر را پیدا می کنید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر ماسال

اوقات شرعی اردیبهشت ٠٣ | اوقات شرعی آوریل ٢٤ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٥ | + اوقات شرعی رمضان ٣

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر ماسال در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر ماسال ١٤٠٣ - ٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی

برابر با سال ١٤٤٦ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٣ شهر ماسال (سال ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ١٢ اسفند ١٤٠٣ | ٠٢ مارس ٢٠٢٥
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٤ روز
تاریخ عید فطر: ١١ فروردین ١٤٠٤ | ٣١ مارس ٢٠٢٥ (اول شوال ١٤٤٦)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر ماسال ٠٣ - ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان ماسال
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٣/١٢/١٢٠٥:١٨:١٧٠٦:٤٣:١٩١٢:٢٥:٣٣١٨:٠٨:٢١١٨:٢٦:٥٧٢٣:٤٢:٣٨
٠٢ رمضان | ٠٣/١٢/١٣٠٥:١٦:٥٥٠٦:٤١:٥٥١٢:٢٥:٢١١٨:٠٩:٢٠١٨:٢٧:٥٥٢٣:٤٢:٢٦
٠٣ رمضان | ٠٣/١٢/١٤٠٥:١٥:٣٢٠٦:٤٠:٣١١٢:٢٥:٠٨١٨:١٠:١٨١٨:٢٨:٥٢٢٣:٤٢:١٣
٠٤ رمضان | ٠٣/١٢/١٥٠٥:١٤:٠٨٠٦:٣٩:٠٧١٢:٢٤:٥٤١٨:١١:١٧١٨:٢٩:٤٩٢٣:٤٢:٠٠
٠٥ رمضان | ٠٣/١٢/١٦٠٥:١٢:٤٣٠٦:٣٧:٤١١٢:٢٤:٤١١٨:١٢:١٤١٨:٣٠:٤٦٢٣:٤١:٤٥
٠٦ رمضان | ٠٣/١٢/١٧٠٥:١١:١٧٠٦:٣٦:١٥١٢:٢٤:٢٦١٨:١٣:١٢١٨:٣١:٤٣٢٣:٤١:٣١
٠٧ رمضان | ٠٣/١٢/١٨٠٥:٠٩:٥٠٠٦:٣٤:٤٩١٢:٢٤:١٢١٨:١٤:٠٩١٨:٣٢:٤٠٢٣:٤١:١٥
٠٨ رمضان | ٠٣/١٢/١٩٠٥:٠٨:٢٢٠٦:٣٣:٢٢١٢:٢٣:٥٧١٨:١٥:٠٦١٨:٣٣:٣٦٢٣:٤١:٠٠
٠٩ رمضان | ٠٣/١٢/٢٠٠٥:٠٦:٥٣٠٦:٣١:٥٥١٢:٢٣:٤١١٨:١٦:٠٣١٨:٣٤:٣٢٢٣:٤٠:٤٣
١٠ رمضان | ٠٣/١٢/٢١٠٥:٠٥:٢٤٠٦:٣٠:٢٧١٢:٢٣:٢٥١٨:١٦:٥٩١٨:٣٥:٢٨٢٣:٤٠:٢٦
١١ رمضان | ٠٣/١٢/٢٢٠٥:٠٣:٥٣٠٦:٢٨:٥٩١٢:٢٣:٠٩١٨:١٧:٥٥١٨:٣٦:٢٤٢٣:٤٠:٠٩
١٢ رمضان | ٠٣/١٢/٢٣٠٥:٠٢:٢٢٠٦:٢٧:٣١١٢:٢٢:٥٣١٨:١٨:٥١١٨:٣٧:١٩٢٣:٣٩:٥١
١٣ رمضان | ٠٣/١٢/٢٤٠٥:٠٠:٥٠٠٦:٢٦:٠٢١٢:٢٢:٣٧١٨:١٩:٤٧١٨:٣٨:١٥٢٣:٣٩:٣٢
١٤ رمضان | ٠٣/١٢/٢٥٠٤:٥٩:١٨٠٦:٢٤:٣٣١٢:٢٢:٢٠١٨:٢٠:٤٢١٨:٣٩:١٠٢٣:٣٩:١٤
١٥ رمضان | ٠٣/١٢/٢٦٠٤:٥٧:٤٥٠٦:٢٣:٠٤١٢:٢٢:٠٣١٨:٢١:٣٨١٨:٤٠:٠٦٢٣:٣٨:٥٤
١٦ رمضان | ٠٣/١٢/٢٧٠٤:٥٦:١١٠٦:٢١:٣٤١٢:٢١:٤٥١٨:٢٢:٣٣١٨:٤١:٠١٢٣:٣٨:٣٥
١٧ رمضان | ٠٣/١٢/٢٨٠٤:٥٤:٣٦٠٦:٢٠:٠٤١٢:٢١:٢٨١٨:٢٣:٢٨١٨:٤١:٥٦٢٣:٣٨:١٥
١٨ رمضان | ٠٣/١٢/٢٩٠٤:٥٣:٠١٠٦:١٨:٣٤١٢:٢١:١٠١٨:٢٤:٢٣١٨:٤٢:٥١٢٣:٣٧:٥٤
١٩ رمضان | ٠٣/١٢/٣٠٠٤:٥١:٢٦٠٦:١٧:٠٤١٢:٢٠:٥٣١٨:٢٥:١٧١٨:٤٣:٤٦٢٣:٣٧:٣٤
٢٠ رمضان | ٠٤/٠١/٠١٠٤:٤٩:٥٠٠٦:١٥:٣٤١٢:٢٠:٣٥١٨:٢٦:١٢١٨:٤٤:٤١٢٣:٣٧:١٢
٢١ رمضان | ٠٤/٠١/٠٢٠٤:٤٨:١٣٠٦:١٤:٠٤١٢:٢٠:١٧١٨:٢٧:٠٦١٨:٤٥:٣٦٢٣:٣٦:٥١
٢٢ رمضان | ٠٤/٠١/٠٣٠٤:٤٦:٣٦٠٦:١٢:٣٤١٢:١٩:٥٩١٨:٢٨:٠١١٨:٤٦:٣١٢٣:٣٦:٣٠
٢٣ رمضان | ٠٤/٠١/٠٤٠٤:٤٤:٥٨٠٦:١١:٠٣١٢:١٩:٤١١٨:٢٨:٥٥١٨:٤٧:٢٦٢٣:٣٦:٠٨
٢٤ رمضان | ٠٤/٠١/٠٥٠٤:٤٣:٢٠٠٦:٠٩:٣٣١٢:١٩:٢٣١٨:٢٩:٤٩١٨:٤٨:٢١٢٣:٣٥:٤٦
٢٥ رمضان | ٠٤/٠١/٠٦٠٤:٤١:٤٢٠٦:٠٨:٠٣١٢:١٩:٠٥١٨:٣٠:٤٣١٨:٤٩:١٦٢٣:٣٥:٢٣
٢٦ رمضان | ٠٤/٠١/٠٧٠٤:٤٠:٠٣٠٦:٠٦:٣٣١٢:١٨:٤٧١٨:٣١:٣٨١٨:٥٠:١١٢٣:٣٥:٠١
٢٧ رمضان | ٠٤/٠١/٠٨٠٤:٣٨:٢٤٠٦:٠٥:٠٣١٢:١٨:٢٩١٨:٣٢:٣٢١٨:٥١:٠٦٢٣:٣٤:٣٨
٢٨ رمضان | ٠٤/٠١/٠٩٠٤:٣٦:٤٥٠٦:٠٣:٣٣١٢:١٨:١١١٨:٣٣:٢٦١٨:٥٢:٠١٢٣:٣٤:١٥
٢٩ رمضان | ٠٤/٠١/١٠٠٤:٣٥:٠٥٠٦:٠٢:٠٣١٢:١٧:٥٣١٨:٣٤:١٩١٨:٥٢:٥٦٢٣:٣٣:٥٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٣ - ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری شهر ماسال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٣ - ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری شهر ماسال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٣ - ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری شهر ماسال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ماسال

اوقات شرعی شوال ١٤٤٥ قمری شهر ماسال

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٥ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر ماسال قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ماسال دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٥ قمری شهر ماسال

ذیقعده
شوال ١٤٤٥ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٥ هـ.ق
شهر ماسال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٥ هـ.ق شهر ماسال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٥ هـ.ق شهر ماسال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر ماسال را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ماسال برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٤
سال ١٤٤٥ هـ.ق
١٤٤٦

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ میلادی شهر ماسال

در این قسمت جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ م شهر ماسال قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ماسال دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ میلادی شهر ماسال

می
آوریل ٢٠٢٤ م
مارس

دانلود اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ شهر ماسال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ میلادی شهر ماسال شهر ماسال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ میلادی شهر ماسال شهر ماسال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر ماسال را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ماسال برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٣
سال ٢٠٢٤ م
٢٠٢٥

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ شمسی شهر ماسال

در این قسمت جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ هـ.ش شهر ماسال قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ماسال دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ شمسی شهر ماسال

خرداد
اردیبهشت ١٤٠٣ هـ.ش
فروردین
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٥٩:٣٦٠٥:٣١:٤٩١٢:١٢:١٩١٨:٥٣:٢٥١٩:١٢:٤٤٢٣:٢٥:٤١
٠٢ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٥٧:٥٧٠٥:٣٠:٣١١٢:١٢:٠٦١٨:٥٤:١٩١٩:١٣:٤١٢٣:٢٥:١٩
٠٣ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٥٦:٢٠٠٥:٢٩:١٣١٢:١١:٥٥١٨:٥٥:١٣١٩:١٤:٣٨٢٣:٢٤:٥٨
٠٤ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٥٤:٤٣٠٥:٢٧:٥٦١٢:١١:٤٣١٨:٥٦:٠٨١٩:١٥:٣٥٢٣:٢٤:٣٧
٠٥ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٥٣:٠٦٠٥:٢٦:٤٠١٢:١١:٣٣١٨:٥٧:٠٢١٩:١٦:٣٢٢٣:٢٤:١٦
٠٦ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٥١:٣٠٠٥:٢٥:٢٥١٢:١١:٢٢١٨:٥٧:٥٦١٩:١٧:٣٠٢٣:٢٣:٥٥
٠٧ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٩:٥٥٠٥:٢٤:١١١٢:١١:١٣١٨:٥٨:٥٠١٩:١٨:٢٧٢٣:٢٣:٣٥
٠٨ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٨:٢٠٠٥:٢٢:٥٨١٢:١١:٠٣١٨:٥٩:٤٤١٩:١٩:٢٤٢٣:٢٣:١٥
٠٩ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٦:٤٦٠٥:٢١:٤٦١٢:١٠:٥٤١٩:٠٠:٣٩١٩:٢٠:٢١٢٣:٢٢:٥٦
١٠ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٥:١٣٠٥:٢٠:٣٥١٢:١٠:٤٦١٩:٠١:٣٣١٩:٢١:١٩٢٣:٢٢:٣٧
١١ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٣:٤١٠٥:١٩:٢٥١٢:١٠:٣٨١٩:٠٢:٢٧١٩:٢٢:١٦٢٣:٢٢:١٨
١٢ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٢:٠٩٠٥:١٨:١٦١٢:١٠:٣١١٩:٠٣:٢١١٩:٢٣:١٤٢٣:٢٢:٠٠
١٣ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٠:٣٩٠٥:١٧:٠٨١٢:١٠:٢٥١٩:٠٤:١٥١٩:٢٤:١١٢٣:٢١:٤٢
١٤ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٩:٠٩٠٥:١٦:٠٢١٢:١٠:١٩١٩:٠٥:١٠١٩:٢٥:٠٨٢٣:٢١:٢٥
١٥ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٧:٤٠٠٥:١٤:٥٧١٢:١٠:١٣١٩:٠٦:٠٣١٩:٢٦:٠٦٢٣:٢١:٠٨
١٦ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٦:١٣٠٥:١٣:٥٣١٢:١٠:٠٨١٩:٠٦:٥٧١٩:٢٧:٠٣٢٣:٢٠:٥٢
١٧ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٤:٤٦٠٥:١٢:٥٠١٢:١٠:٠٤١٩:٠٧:٥١١٩:٢٨:٠٠٢٣:٢٠:٣٦
١٨ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٣:٢١٠٥:١١:٤٩١٢:١٠:٠٠١٩:٠٨:٤٥١٩:٢٨:٥٧٢٣:٢٠:٢١
١٩ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣١:٥٧٠٥:١٠:٤٩١٢:٠٩:٥٧١٩:٠٩:٣٨١٩:٢٩:٥٤٢٣:٢٠:٠٦
٢٠ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٠:٣٣٠٥:٠٩:٥٠١٢:٠٩:٥٤١٩:١٠:٣١١٩:٣٠:٥٠٢٣:١٩:٥١
٢١ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٩:١٢٠٥:٠٨:٥٣١٢:٠٩:٥٢١٩:١١:٢٤١٩:٣١:٤٦٢٣:١٩:٣٨
٢٢ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٧:٥١٠٥:٠٧:٥٦١٢:٠٩:٥١١٩:١٢:١٧١٩:٣٢:٤٢٢٣:١٩:٢٤
٢٣ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٦:٣٢٠٥:٠٧:٠٢١٢:٠٩:٥٠١٩:١٣:٠٩١٩:٣٣:٣٨٢٣:١٩:١٢
٢٤ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٥:١٤٠٥:٠٦:٠٩١٢:٠٩:٥٠١٩:١٤:٠١١٩:٣٤:٣٣٢٣:١٩:٠٠
٢٥ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٣:٥٨٠٥:٠٥:١٧١٢:٠٩:٥٠١٩:١٤:٥٣١٩:٣٥:٢٨٢٣:١٨:٤٨
٢٦ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٢:٤٣٠٥:٠٤:٢٧١٢:٠٩:٥٠١٩:١٥:٤٤١٩:٣٦:٢٣٢٣:١٨:٣٧
٢٧ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢١:٣٠٠٥:٠٣:٣٨١٢:٠٩:٥٢١٩:١٦:٣٥١٩:٣٧:١٧٢٣:١٨:٢٧
٢٨ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٠:١٨٠٥:٠٢:٥١١٢:٠٩:٥٤١٩:١٧:٢٥١٩:٣٨:١١٢٣:١٨:١٧
٢٩ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:١٩:٠٨٠٥:٠٢:٠٥١٢:٠٩:٥٦١٩:١٨:١٥١٩:٣٩:٠٤٢٣:١٨:٠٨
٣٠ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:١٨:٠٠٠٥:٠١:٢١١٢:٠٩:٥٩١٩:١٩:٠٤١٩:٣٩:٥٧٢٣:١٧:٥٩
٣١ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:١٦:٥٤٠٥:٠٠:٣٨١٢:١٠:٠٢١٩:١٩:٥٣١٩:٤٠:٤٩٢٣:١٧:٥١

دانلود اوقات شرعی اردیبهشت ٠٣ - ١٤٠٣ شهر ماسال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ شمسی شهر ماسال شهر ماسال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ شمسی شهر ماسال شهر ماسال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر ماسال را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ماسال برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٤٠٢
سال ١٤٠٣ هـ.ش
١٤٠٤

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر ماسال

ماسال شهری در استان گیلان ایران که در کنار کوه‌های تالش واقع شده‌است. معنی کلمه ماسال کوه وار یا کنار کوه یا دارای کوه است که از کلماتی مانند مسال, مازال و... گرفته شده‌است

شهر ماسال در ویکیپدیا

شهر ماسال

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر ماسال موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر ماسال برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر ماسال بر روی نقشه

شهر ماسال بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر ماسال

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر ماسال است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر ماسال
اوقات شرعی اردیبهشت ٠٣ شهر ماسال + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٥ شهر ماسال + دانلود
اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ شهر ماسال + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٣ شهر ماسال + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢٥ شهر ماسال + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر ماسال

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر ماسال رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق ماسال ماه رمضان ٣ / ١٤٠٣
زمان پخش اذان آنلاین به افق ماسال
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ماسال
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ماسال
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ماسال ماه رمضان ٣ / ١٤٠٣
جدول اوقات شرعی اردیبهشت ٠٣ / ١٤٠٣ ماسال دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا ماسال دانلود pdf
افق شرعی اردیبهشت ٠٣ / ١٤٠٣ ماسال دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر ماسال یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه تهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو