جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر لنگرود

لنگرود | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز لنگرود

اذان صبح: ٠٣:٠١:١١
طلوع آفتاب: ٠٤:٤٩:٤٥
اذان ظهر: ١٢:٠٧:٥١
غروب آفتاب: ١٩:٢٦:١٣
اذان مغرب: ١٩:٤٧:٤٥
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٣:٢٧

دوشنبه ١٥ خرداد ١٤٠٢
١٦ ذیقعده ١٤٤٤ قمری
٠٥ ژوئن ٢٠٢٣ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر لنگرود (شهرستان لنگرود) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ خرداد ٠٢ شهر لنگرود)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٠٢ شهر لنگرود)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٢ شهر لنگرود)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

قیام خونین 15 خرداد (1342 هـ ش)

دام راس
تردیدهای خود را بپذیرید و به حرفهای آنها گوش كنید؛ آنگاه می توانید راهی برای آنها بیابید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر لنگرود

اوقات شرعی خرداد ٠٢ | اوقات شرعی ژوئن ٢٣ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٤ | + اوقات شرعی رمضان ٢

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر لنگرود در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر لنگرود ١٤٠٢ - ٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی

برابر با سال ١٤٤٥ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٢ شهر لنگرود (سال ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی | ١٤٤٥ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: دوشنبه ٢١ اسفند ١٤٠٢ | ١١ مارس ٢٠٢٤
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٢ فروردین ١٤٠٣ | ١٠ آوریل ٢٠٢٤ (اول شوال ١٤٤٥)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر لنگرود ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی | ١٤٤٥ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان لنگرود
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٢/١٢/٢١٠٥:٠١:٠٦٠٦:٢٥:٥٨١٢:١٩:١٧١٨:١٣:١١١٨:٣١:٣٨٢٣:٣٦:٢٤
٠٢ رمضان | ٠٢/١٢/٢٢٠٤:٥٩:٣٦٠٦:٢٤:٣١١٢:١٩:٠١١٨:١٤:٠٧١٨:٣٢:٣٣٢٣:٣٦:٠٦
٠٣ رمضان | ٠٢/١٢/٢٣٠٤:٥٨:٠٥٠٦:٢٣:٠٣١٢:١٨:٤٥١٨:١٥:٠٣١٨:٣٣:٢٩٢٣:٣٥:٤٨
٠٤ رمضان | ٠٢/١٢/٢٤٠٤:٥٦:٣٤٠٦:٢١:٣٤١٢:١٨:٢٩١٨:١٥:٥٨١٨:٣٤:٢٤٢٣:٣٥:٣٠
٠٥ رمضان | ٠٢/١٢/٢٥٠٤:٥٥:٠٢٠٦:٢٠:٠٦١٢:١٨:١٢١٨:١٦:٥٤١٨:٣٥:١٩٢٣:٣٥:١١
٠٦ رمضان | ٠٢/١٢/٢٦٠٤:٥٣:٢٩٠٦:١٨:٣٧١٢:١٧:٥٥١٨:١٧:٤٩١٨:٣٦:١٤٢٣:٣٤:٥٢
٠٧ رمضان | ٠٢/١٢/٢٧٠٤:٥١:٥٦٠٦:١٧:٠٨١٢:١٧:٣٨١٨:١٨:٤٣١٨:٣٧:٠٩٢٣:٣٤:٣٢
٠٨ رمضان | ٠٢/١٢/٢٨٠٤:٥٠:٢٢٠٦:١٥:٣٩١٢:١٧:٢٠١٨:١٩:٣٨١٨:٣٨:٠٤٢٣:٣٤:١٢
٠٩ رمضان | ٠٢/١٢/٢٩٠٤:٤٨:٤٧٠٦:١٤:٠٩١٢:١٧:٠٢١٨:٢٠:٣٢١٨:٣٨:٥٨٢٣:٣٣:٥٢
١٠ رمضان | ٠٣/٠١/٠١٠٤:٤٧:١٢٠٦:١٢:٣٩١٢:١٦:٤٥١٨:٢١:٢٦١٨:٣٩:٥٣٢٣:٣٣:٣١
١١ رمضان | ٠٣/٠١/٠٢٠٤:٤٥:٣٦٠٦:١١:١٠١٢:١٦:٢٧١٨:٢٢:٢١١٨:٤٠:٤٧٢٣:٣٣:١٠
١٢ رمضان | ٠٣/٠١/٠٣٠٤:٤٤:٠٠٠٦:٠٩:٤٠١٢:١٦:٠٩١٨:٢٣:١٤١٨:٤١:٤٢٢٣:٣٢:٤٩
١٣ رمضان | ٠٣/٠١/٠٤٠٤:٤٢:٢٣٠٦:٠٨:١٠١٢:١٥:٥١١٨:٢٤:٠٨١٨:٤٢:٣٦٢٣:٣٢:٢٧
١٤ رمضان | ٠٣/٠١/٠٥٠٤:٤٠:٤٦٠٦:٠٦:٤٠١٢:١٥:٣٣١٨:٢٥:٠٢١٨:٤٣:٣٠٢٣:٣٢:٠٥
١٥ رمضان | ٠٣/٠١/٠٦٠٤:٣٩:٠٨٠٦:٠٥:١٠١٢:١٥:١٤١٨:٢٥:٥٥١٨:٤٤:٢٥٢٣:٣١:٤٣
١٦ رمضان | ٠٣/٠١/٠٧٠٤:٣٧:٣٠٠٦:٠٣:٤١١٢:١٤:٥٦١٨:٢٦:٤٩١٨:٤٥:١٩٢٣:٣١:٢٠
١٧ رمضان | ٠٣/٠١/٠٨٠٤:٣٥:٥٢٠٦:٠٢:١١١٢:١٤:٣٨١٨:٢٧:٤٢١٨:٤٦:١٣٢٣:٣٠:٥٨
١٨ رمضان | ٠٣/٠١/٠٩٠٤:٣٤:١٣٠٦:٠٠:٤١١٢:١٤:٢٠١٨:٢٨:٣٦١٨:٤٧:٠٨٢٣:٣٠:٣٥
١٩ رمضان | ٠٣/٠١/١٠٠٤:٣٢:٣٤٠٥:٥٩:١٢١٢:١٤:٠٢١٨:٢٩:٢٩١٨:٤٨:٠٢٢٣:٣٠:١٢
٢٠ رمضان | ٠٣/٠١/١١٠٤:٣٠:٥٥٠٥:٥٧:٤٢١٢:١٣:٤٤١٨:٣٠:٢٢١٨:٤٨:٥٧٢٣:٢٩:٤٩
٢١ رمضان | ٠٣/٠١/١٢٠٤:٢٩:١٥٠٥:٥٦:١٣١٢:١٣:٢٦١٨:٣١:١٦١٨:٤٩:٥١٢٣:٢٩:٢٦
٢٢ رمضان | ٠٣/٠١/١٣٠٤:٢٧:٣٥٠٥:٥٤:٤٤١٢:١٣:٠٨١٨:٣٢:٠٩١٨:٥٠:٤٦٢٣:٢٩:٠٢
٢٣ رمضان | ٠٣/٠١/١٤٠٤:٢٥:٥٦٠٥:٥٣:١٦١٢:١٢:٥٠١٨:٣٣:٠٢١٨:٥١:٤١٢٣:٢٨:٣٩
٢٤ رمضان | ٠٣/٠١/١٥٠٤:٢٤:١٥٠٥:٥١:٤٨١٢:١٢:٣٣١٨:٣٣:٥٦١٨:٥٢:٣٥٢٣:٢٨:١٥
٢٥ رمضان | ٠٣/٠١/١٦٠٤:٢٢:٣٥٠٥:٥٠:٢٠١٢:١٢:١٦١٨:٣٤:٤٩١٨:٥٣:٣٠٢٣:٢٧:٥٢
٢٦ رمضان | ٠٣/٠١/١٧٠٤:٢٠:٥٥٠٥:٤٨:٥٢١٢:١١:٥٨١٨:٣٥:٤٢١٨:٥٤:٢٥٢٣:٢٧:٢٨
٢٧ رمضان | ٠٣/٠١/١٨٠٤:١٩:١٥٠٥:٤٧:٢٥١٢:١١:٤١١٨:٣٦:٣٦١٨:٥٥:٢٠٢٣:٢٧:٠٥
٢٨ رمضان | ٠٣/٠١/١٩٠٤:١٧:٣٤٠٥:٤٥:٥٨١٢:١١:٢٥١٨:٣٧:٢٩١٨:٥٦:١٥٢٣:٢٦:٤٢
٢٩ رمضان | ٠٣/٠١/٢٠٠٤:١٥:٥٤٠٥:٤٤:٣٢١٢:١١:٠٨١٨:٣٨:٢٢١٨:٥٧:١١٢٣:٢٦:١٨
٣٠ رمضان | ٠٣/٠١/٢١٠٤:١٤:١٤٠٥:٤٣:٠٦١٢:١٠:٥٢١٨:٣٩:١٦١٨:٥٨:٠٦٢٣:٢٥:٥٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی | ١٤٤٥ قمری شهر لنگرود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی | ١٤٤٥ قمری شهر لنگرود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی | ١٤٤٥ قمری شهر لنگرود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان لنگرود

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٤ قمری شهر لنگرود

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٤ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر لنگرود قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر لنگرود دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٤ قمری شهر لنگرود

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٤ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٤ هـ.ق
شهر لنگرود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٤ هـ.ق شهر لنگرود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٤ هـ.ق شهر لنگرود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر لنگرود را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر لنگرود برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٣
سال ١٤٤٤ هـ.ق
١٤٤٥

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئن ٢٠٢٣ میلادی شهر لنگرود

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئن ٢٠٢٣ م شهر لنگرود قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر لنگرود دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئن ٢٠٢٣ میلادی شهر لنگرود

ژوئیه
ژوئن ٢٠٢٣ م
می

دانلود اوقات شرعی ژوئن ٢٠٢٣ شهر لنگرود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئن ٢٠٢٣ میلادی شهر لنگرود شهر لنگرود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئن ٢٠٢٣ میلادی شهر لنگرود شهر لنگرود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر لنگرود را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر لنگرود برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٢
سال ٢٠٢٣ م
٢٠٢٤

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی خرداد ١٤٠٢ شمسی شهر لنگرود

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٤٠٢ هـ.ش شهر لنگرود قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر لنگرود دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٤٠٢ شمسی شهر لنگرود

تیر
خرداد ١٤٠٢ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٤٠٢٠٣:١٢:٢٠٠٤:٥٦:٠٩١٢:٠٦:٠٣١٩:١٦:٢٣١٩:٣٧:١٩٢٣:١٣:٥١
٠٢ خرداد ١٤٠٢٠٣:١١:١٨٠٤:٥٥:٣١١٢:٠٦:٠٨١٩:١٧:١٠١٩:٣٨:٠٩٢٣:١٣:٤٤
٠٣ خرداد ١٤٠٢٠٣:١٠:١٩٠٤:٥٤:٥٤١٢:٠٦:١٣١٩:١٧:٥٧١٩:٣٨:٥٩٢٣:١٣:٣٩
٠٤ خرداد ١٤٠٢٠٣:٠٩:٢١٠٤:٥٤:١٩١٢:٠٦:١٩١٩:١٨:٤٣١٩:٣٩:٤٨٢٣:١٣:٣٤
٠٥ خرداد ١٤٠٢٠٣:٠٨:٢٥٠٤:٥٣:٤٥١٢:٠٦:٢٥١٩:١٩:٢٩١٩:٤٠:٣٦٢٣:١٣:٣٠
٠٦ خرداد ١٤٠٢٠٣:٠٧:٣٢٠٤:٥٣:١٤١٢:٠٦:٣٢١٩:٢٠:١٣١٩:٤١:٢٣٢٣:١٣:٢٧
٠٧ خرداد ١٤٠٢٠٣:٠٦:٤٠٠٤:٥٢:٤٣١٢:٠٦:٣٩١٩:٢٠:٥٧١٩:٤٢:١٠٢٣:١٣:٢٤
٠٨ خرداد ١٤٠٢٠٣:٠٥:٥١٠٤:٥٢:١٥١٢:٠٦:٤٧١٩:٢١:٤٠١٩:٤٢:٥٥٢٣:١٣:٢٢
٠٩ خرداد ١٤٠٢٠٣:٠٥:٠٤٠٤:٥١:٤٨١٢:٠٦:٥٥١٩:٢٢:٢٢١٩:٤٣:٤٠٢٣:١٣:٢٠
١٠ خرداد ١٤٠٢٠٣:٠٤:١٩٠٤:٥١:٢٣١٢:٠٧:٠٣١٩:٢٣:٠٣١٩:٤٤:٢٤٢٣:١٣:٢٠
١١ خرداد ١٤٠٢٠٣:٠٣:٣٧٠٤:٥١:٠٠١٢:٠٧:١٢١٩:٢٣:٤٣١٩:٤٥:٠٦٢٣:١٣:٢٠
١٢ خرداد ١٤٠٢٠٣:٠٢:٥٦٠٤:٥٠:٣٩١٢:٠٧:٢١١٩:٢٤:٢٢١٩:٤٥:٤٨٢٣:١٣:٢٠
١٣ خرداد ١٤٠٢٠٣:٠٢:١٩٠٤:٥٠:١٩١٢:٠٧:٣١١٩:٢٥:٠٠١٩:٤٦:٢٨٢٣:١٣:٢٢
١٤ خرداد ١٤٠٢٠٣:٠١:٤٤٠٤:٥٠:٠١١٢:٠٧:٤١١٩:٢٥:٣٧١٩:٤٧:٠٧٢٣:١٣:٢٤
١٥ خرداد ١٤٠٢٠٣:٠١:١١٠٤:٤٩:٤٥١٢:٠٧:٥١١٩:٢٦:١٣١٩:٤٧:٤٥٢٣:١٣:٢٧
١٦ خرداد ١٤٠٢٠٣:٠٠:٤١٠٤:٤٩:٣٠١٢:٠٨:٠٢١٩:٢٦:٤٨١٩:٤٨:٢٢٢٣:١٣:٣٠
١٧ خرداد ١٤٠٢٠٣:٠٠:١٣٠٤:٤٩:١٨١٢:٠٨:١٣١٩:٢٧:٢٢١٩:٤٨:٥٧٢٣:١٣:٣٥
١٨ خرداد ١٤٠٢٠٢:٥٩:٤٨٠٤:٤٩:٠٧١٢:٠٨:٢٤١٩:٢٧:٥٤١٩:٤٩:٣٢٢٣:١٣:٤٠
١٩ خرداد ١٤٠٢٠٢:٥٩:٢٥٠٤:٤٨:٥٨١٢:٠٨:٣٦١٩:٢٨:٢٥١٩:٥٠:٠٥٢٣:١٣:٤٥
٢٠ خرداد ١٤٠٢٠٢:٥٩:٠٦٠٤:٤٨:٥٠١٢:٠٨:٤٧١٩:٢٨:٥٥١٩:٥٠:٣٦٢٣:١٣:٥٢
٢١ خرداد ١٤٠٢٠٢:٥٨:٤٩٠٤:٤٨:٤٥١٢:٠٩:٠٠١٩:٢٩:٢٤١٩:٥١:٠٦٢٣:١٣:٥٩
٢٢ خرداد ١٤٠٢٠٢:٥٨:٣٤٠٤:٤٨:٤١١٢:٠٩:١٢١٩:٢٩:٥٢١٩:٥١:٣٥٢٣:١٤:٠٧
٢٣ خرداد ١٤٠٢٠٢:٥٨:٢٣٠٤:٤٨:٣٩١٢:٠٩:٢٤١٩:٣٠:١٨١٩:٥٢:٠٢٢٣:١٤:١٦
٢٤ خرداد ١٤٠٢٠٢:٥٨:١٤٠٤:٤٨:٣٩١٢:٠٩:٣٧١٩:٣٠:٤٢١٩:٥٢:٢٧٢٣:١٤:٢٥
٢٥ خرداد ١٤٠٢٠٢:٥٨:٠٧٠٤:٤٨:٤٠١٢:٠٩:٥٠١٩:٣١:٠٥١٩:٥٢:٥٢٢٣:١٤:٣٥
٢٦ خرداد ١٤٠٢٠٢:٥٨:٠٤٠٤:٤٨:٤٤١٢:١٠:٠٣١٩:٣١:٢٧١٩:٥٣:١٤٢٣:١٤:٤٥
٢٧ خرداد ١٤٠٢٠٢:٥٨:٠٣٠٤:٤٨:٤٩١٢:١٠:١٦١٩:٣١:٤٧١٩:٥٣:٣٥٢٣:١٤:٥٦
٢٨ خرداد ١٤٠٢٠٢:٥٨:٠٥٠٤:٤٨:٥٥١٢:١٠:٢٩١٩:٣٢:٠٦١٩:٥٣:٥٤٢٣:١٥:٠٨
٢٩ خرداد ١٤٠٢٠٢:٥٨:١٠٠٤:٤٩:٠٣١٢:١٠:٤٢١٩:٣٢:٢٣١٩:٥٤:١١٢٣:١٥:٢٠
٣٠ خرداد ١٤٠٢٠٢:٥٨:١٧٠٤:٤٩:١٣١٢:١٠:٥٥١٩:٣٢:٣٩١٩:٥٤:٢٧٢٣:١٥:٣٣
٣١ خرداد ١٤٠٢٠٢:٥٨:٢٨٠٤:٤٩:٢٥١٢:١١:٠٨١٩:٣٢:٥٣١٩:٥٤:٤١٢٣:١٥:٤٦

دانلود اوقات شرعی خرداد ٠٢ - ١٤٠٢ شهر لنگرود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٤٠٢ شمسی شهر لنگرود شهر لنگرود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٤٠٢ شمسی شهر لنگرود شهر لنگرود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر لنگرود را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر لنگرود برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٤٠١
سال ١٤٠٢ هـ.ش
١٤٠٣

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر لنگرود

لَنگَرود یک شهر در شمال در استان گیلان و نزدیک به شهر لاهیجان می‌باشد. جمعیت این شهر بر پایه آمار سرشماری سال ۱۳۹۵ برابر با ۷۹٬۴۴۵ نفر است. نام لنگرود، برای نخستین بار در سال ۵۱۲ هـ.ق. در متون تاریخی ذکر شده‌است

شهر لنگرود در ویکیپدیا

شهر لنگرود

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر لنگرود موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر لنگرود برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر لنگرود بر روی نقشه

شهر لنگرود بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر لنگرود

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر لنگرود است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر لنگرود
اوقات شرعی خرداد ٠٢ شهر لنگرود + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٤ شهر لنگرود + دانلود
اوقات شرعی ژوئن ٢٠٢٣ شهر لنگرود + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢ شهر لنگرود + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢٤ شهر لنگرود + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر لنگرود

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر لنگرود رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق لنگرود
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق لنگرود
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق لنگرود
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق لنگرود ماه رمضان ٢ / ١٤٠٢
افق شرعی ماه رمضان ٢ / ١٤٠٢ لنگرود دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا لنگرود دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق لنگرود ماه رمضان ٢ / ١٤٠٢
جدول اوقات شرعی خرداد ٠٢ / ١٤٠٢ لنگرود دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر لنگرود یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٥
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو