جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر لنگرود

لنگرود | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز لنگرود

اذان صبح: ٠٣:٥٢:٤٧
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٥:٢٣
اذان ظهر: ١٢:٠٧:٥٠
غروب آفتاب: ١٨:٥٠:٥٣
اذان مغرب: ١٩:١٠:١٥
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢١:٠٢

دوشنبه ٠٣ اردیبهشت ١٤٠٣
١٣ شوال ١٤٤٥ قمری
٢٢ آوریل ٢٠٢٤ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر لنگرود (شهرستان لنگرود) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٣ اردیبهشت ٠٣ شهر لنگرود)، ماه جاری (اوقات شرعی اردیبهشت ٠٣ شهر لنگرود)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٣ شهر لنگرود)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت شیخ بهایی

ارد بزرگ
رسانه تنها می تواند پژواك ندای مردم باشد، نه اینكه به مردم بگوید شما چه بگویید كه خوشایند ما باشد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر لنگرود

اوقات شرعی اردیبهشت ٠٣ | اوقات شرعی آوریل ٢٤ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٥ | + اوقات شرعی رمضان ٣

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر لنگرود در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر لنگرود ١٤٠٣ - ٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی

برابر با سال ١٤٤٦ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٣ شهر لنگرود (سال ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ١٢ اسفند ١٤٠٣ | ٠٢ مارس ٢٠٢٥
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٤ روز
تاریخ عید فطر: ١١ فروردین ١٤٠٤ | ٣١ مارس ٢٠٢٥ (اول شوال ١٤٤٦)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر لنگرود ٠٣ - ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان لنگرود
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٣/١٢/١٢٠٥:١٤:١٧٠٦:٣٩:٠٧١٢:٢١:٢٨١٨:٠٤:٢٣١٨:٢٢:٥٧٢٣:٣٨:٣٩
٠٢ رمضان | ٠٣/١٢/١٣٠٥:١٢:٥٥٠٦:٣٧:٤٤١٢:٢١:١٦١٨:٠٥:٢٢١٨:٢٣:٥٤٢٣:٣٨:٢٧
٠٣ رمضان | ٠٣/١٢/١٤٠٥:١١:٣٢٠٦:٣٦:٢٠١٢:٢١:٠٣١٨:٠٦:٢٠١٨:٢٤:٥١٢٣:٣٨:١٤
٠٤ رمضان | ٠٣/١٢/١٥٠٥:١٠:٠٩٠٦:٣٤:٥٦١٢:٢٠:٥٠١٨:٠٧:١٨١٨:٢٥:٤٨٢٣:٣٨:٠١
٠٥ رمضان | ٠٣/١٢/١٦٠٥:٠٨:٤٤٠٦:٣٣:٣١١٢:٢٠:٣٦١٨:٠٨:١٥١٨:٢٦:٤٤٢٣:٣٧:٤٧
٠٦ رمضان | ٠٣/١٢/١٧٠٥:٠٧:١٨٠٦:٣٢:٠٦١٢:٢٠:٢٢١٨:٠٩:١٢١٨:٢٧:٤١٢٣:٣٧:٣٢
٠٧ رمضان | ٠٣/١٢/١٨٠٥:٠٥:٥٢٠٦:٣٠:٤٠١٢:٢٠:٠٧١٨:١٠:٠٩١٨:٢٨:٣٧٢٣:٣٧:١٧
٠٨ رمضان | ٠٣/١٢/١٩٠٥:٠٤:٢٥٠٦:٢٩:١٣١٢:١٩:٥٢١٨:١١:٠٥١٨:٢٩:٣٣٢٣:٣٧:٠١
٠٩ رمضان | ٠٣/١٢/٢٠٠٥:٠٢:٥٦٠٦:٢٧:٤٦١٢:١٩:٣٦١٨:١٢:٠٢١٨:٣٠:٢٨٢٣:٣٦:٤٤
١٠ رمضان | ٠٣/١٢/٢١٠٥:٠١:٢٧٠٦:٢٦:١٩١٢:١٩:٢١١٨:١٢:٥٧١٨:٣١:٢٤٢٣:٣٦:٢٧
١١ رمضان | ٠٣/١٢/٢٢٠٤:٥٩:٥٧٠٦:٢٤:٥٢١٢:١٩:٠٥١٨:١٣:٥٣١٨:٣٢:١٩٢٣:٣٦:١٠
١٢ رمضان | ٠٣/١٢/٢٣٠٤:٥٨:٢٧٠٦:٢٣:٢٤١٢:١٨:٤٨١٨:١٤:٤٩١٨:٣٣:١٤٢٣:٣٥:٥٢
١٣ رمضان | ٠٣/١٢/٢٤٠٤:٥٦:٥٦٠٦:٢١:٥٥١٢:١٨:٣٢١٨:١٥:٤٤١٨:٣٤:١٠٢٣:٣٥:٣٤
١٤ رمضان | ٠٣/١٢/٢٥٠٤:٥٥:٢٤٠٦:٢٠:٢٧١٢:١٨:١٥١٨:١٦:٣٩١٨:٣٥:٠٥٢٣:٣٥:١٥
١٥ رمضان | ٠٣/١٢/٢٦٠٤:٥٣:٥١٠٦:١٨:٥٨١٢:١٧:٥٨١٨:١٧:٣٤١٨:٣٥:٥٩٢٣:٣٤:٥٦
١٦ رمضان | ٠٣/١٢/٢٧٠٤:٥٢:١٨٠٦:١٧:٢٩١٢:١٧:٤١١٨:١٨:٢٩١٨:٣٦:٥٤٢٣:٣٤:٣٦
١٧ رمضان | ٠٣/١٢/٢٨٠٤:٥٠:٤٤٠٦:١٥:٥٩١٢:١٧:٢٣١٨:١٩:٢٣١٨:٣٧:٤٩٢٣:٣٤:١٦
١٨ رمضان | ٠٣/١٢/٢٩٠٤:٤٩:٠٩٠٦:١٤:٣٠١٢:١٧:٠٦١٨:٢٠:١٨١٨:٣٨:٤٣٢٣:٣٣:٥٦
١٩ رمضان | ٠٣/١٢/٣٠٠٤:٤٧:٣٤٠٦:١٣:٠٠١٢:١٦:٤٨١٨:٢١:١٢١٨:٣٩:٣٨٢٣:٣٣:٣٥
٢٠ رمضان | ٠٤/٠١/٠١٠٤:٤٥:٥٨٠٦:١١:٣١١٢:١٦:٣٠١٨:٢٢:٠٦١٨:٤٠:٣٣٢٣:٣٣:١٤
٢١ رمضان | ٠٤/٠١/٠٢٠٤:٤٤:٢٢٠٦:١٠:٠١١٢:١٦:١٢١٨:٢٣:٠٠١٨:٤١:٢٧٢٣:٣٢:٥٣
٢٢ رمضان | ٠٤/٠١/٠٣٠٤:٤٢:٤٦٠٦:٠٨:٣١١٢:١٥:٥٤١٨:٢٣:٥٤١٨:٤٢:٢٢٢٣:٣٢:٣١
٢٣ رمضان | ٠٤/٠١/٠٤٠٤:٤١:٠٨٠٦:٠٧:٠١١٢:١٥:٣٦١٨:٢٤:٤٨١٨:٤٣:١٦٢٣:٣٢:٠٩
٢٤ رمضان | ٠٤/٠١/٠٥٠٤:٣٩:٣١٠٦:٠٥:٣١١٢:١٥:١٨١٨:٢٥:٤١١٨:٤٤:١١٢٣:٣١:٤٧
٢٥ رمضان | ٠٤/٠١/٠٦٠٤:٣٧:٥٣٠٦:٠٤:٠٢١٢:١٥:٠٠١٨:٢٦:٣٥١٨:٤٥:٠٥٢٣:٣١:٢٥
٢٦ رمضان | ٠٤/٠١/٠٧٠٤:٣٦:١٥٠٦:٠٢:٣٢١٢:١٤:٤٢١٨:٢٧:٢٩١٨:٤٦:٠٠٢٣:٣١:٠٣
٢٧ رمضان | ٠٤/٠١/٠٨٠٤:٣٤:٣٦٠٦:٠١:٠٢١٢:١٤:٢٤١٨:٢٨:٢٢١٨:٤٦:٥٤٢٣:٣٠:٤٠
٢٨ رمضان | ٠٤/٠١/٠٩٠٤:٣٢:٥٨٠٥:٥٩:٣٣١٢:١٤:٠٦١٨:٢٩:١٦١٨:٤٧:٤٩٢٣:٣٠:١٧
٢٩ رمضان | ٠٤/٠١/١٠٠٤:٣١:١٨٠٥:٥٨:٠٤١٢:١٣:٤٨١٨:٣٠:٠٩١٨:٤٨:٤٣٢٣:٢٩:٥٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٣ - ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری شهر لنگرود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٣ - ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری شهر لنگرود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٣ - ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری شهر لنگرود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان لنگرود

اوقات شرعی شوال ١٤٤٥ قمری شهر لنگرود

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٥ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر لنگرود قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر لنگرود دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٥ قمری شهر لنگرود

ذیقعده
شوال ١٤٤٥ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٥ هـ.ق
شهر لنگرود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٥ هـ.ق شهر لنگرود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٥ هـ.ق شهر لنگرود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر لنگرود را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر لنگرود برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٤
سال ١٤٤٥ هـ.ق
١٤٤٦

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ میلادی شهر لنگرود

در این قسمت جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ م شهر لنگرود قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر لنگرود دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ میلادی شهر لنگرود

می
آوریل ٢٠٢٤ م
مارس

دانلود اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ شهر لنگرود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ میلادی شهر لنگرود شهر لنگرود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ میلادی شهر لنگرود شهر لنگرود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر لنگرود را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر لنگرود برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٣
سال ٢٠٢٤ م
٢٠٢٥

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ شمسی شهر لنگرود

در این قسمت جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ هـ.ش شهر لنگرود قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر لنگرود دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ شمسی شهر لنگرود

خرداد
اردیبهشت ١٤٠٣ هـ.ش
فروردین
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٥٦:٠١٠٥:٢٧:٥٩١٢:٠٨:١٤١٨:٤٩:٠٦١٩:٠٨:٢٢٢٣:٢١:٤٥
٠٢ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٥٤:٢٤٠٥:٢٦:٤١١٢:٠٨:٠٢١٨:٤٩:٥٩١٩:٠٩:١٨٢٣:٢١:٢٣
٠٣ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٥٢:٤٧٠٥:٢٥:٢٣١٢:٠٧:٥٠١٨:٥٠:٥٣١٩:١٠:١٥٢٣:٢١:٠٢
٠٤ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٥١:١٠٠٥:٢٤:٠٧١٢:٠٧:٣٩١٨:٥١:٤٧١٩:١١:١٢٢٣:٢٠:٤١
٠٥ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٩:٣٤٠٥:٢٢:٥١١٢:٠٧:٢٨١٨:٥٢:٤١١٩:١٢:٠٨٢٣:٢٠:٢٠
٠٦ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٧:٥٩٠٥:٢١:٣٧١٢:٠٧:١٨١٨:٥٣:٣٥١٩:١٣:٠٥٢٣:٢٠:٠٠
٠٧ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٦:٢٤٠٥:٢٠:٢٣١٢:٠٧:٠٨١٨:٥٤:٢٩١٩:١٤:٠٢٢٣:١٩:٣٩
٠٨ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٤:٥٠٠٥:١٩:١٠١٢:٠٦:٥٨١٨:٥٥:٢٢١٩:١٤:٥٩٢٣:١٩:٢٠
٠٩ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٣:١٧٠٥:١٧:٥٩١٢:٠٦:٥٠١٨:٥٦:١٦١٩:١٥:٥٦٢٣:١٩:٠٠
١٠ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤١:٤٥٠٥:١٦:٤٨١٢:٠٦:٤١١٨:٥٧:١٠١٩:١٦:٥٣٢٣:١٨:٤١
١١ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٠:١٣٠٥:١٥:٣٨١٢:٠٦:٣٤١٨:٥٨:٠٤١٩:١٧:٥٠٢٣:١٨:٢٣
١٢ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٨:٤٢٠٥:١٤:٣٠١٢:٠٦:٢٦١٨:٥٨:٥٨١٩:١٨:٤٧٢٣:١٨:٠٥
١٣ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٧:١٢٠٥:١٣:٢٣١٢:٠٦:٢٠١٨:٥٩:٥١١٩:١٩:٤٤٢٣:١٧:٤٧
١٤ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٥:٤٣٠٥:١٢:١٧١٢:٠٦:١٤١٩:٠٠:٤٥١٩:٢٠:٤١٢٣:١٧:٣٠
١٥ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٤:١٥٠٥:١١:١٢١٢:٠٦:٠٨١٩:٠١:٣٩١٩:٢١:٣٧٢٣:١٧:١٣
١٦ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٢:٤٨٠٥:١٠:٠٨١٢:٠٦:٠٣١٩:٠٢:٣٢١٩:٢٢:٣٤٢٣:١٦:٥٧
١٧ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣١:٢٢٠٥:٠٩:٠٦١٢:٠٥:٥٩١٩:٠٣:٢٥١٩:٢٣:٣١٢٣:١٦:٤١
١٨ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٩:٥٧٠٥:٠٨:٠٥١٢:٠٥:٥٥١٩:٠٤:١٩١٩:٢٤:٢٧٢٣:١٦:٢٦
١٩ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٨:٣٤٠٥:٠٧:٠٥١٢:٠٥:٥٢١٩:٠٥:١٢١٩:٢٥:٢٤٢٣:١٦:١١
٢٠ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٧:١١٠٥:٠٦:٠٧١٢:٠٥:٥٠١٩:٠٦:٠٤١٩:٢٦:٢٠٢٣:١٥:٥٧
٢١ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٥:٥٠٠٥:٠٥:١٠١٢:٠٥:٤٨١٩:٠٦:٥٧١٩:٢٧:١٦٢٣:١٥:٤٤
٢٢ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٤:٣٠٠٥:٠٤:١٤١٢:٠٥:٤٦١٩:٠٧:٤٩١٩:٢٨:١١٢٣:١٥:٣١
٢٣ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٣:١٢٠٥:٠٣:٢٠١٢:٠٥:٤٥١٩:٠٨:٤١١٩:٢٩:٠٧٢٣:١٥:١٨
٢٤ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢١:٥٥٠٥:٠٢:٢٧١٢:٠٥:٤٥١٩:٠٩:٣٣١٩:٣٠:٠٢٢٣:١٥:٠٦
٢٥ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٠:٣٩٠٥:٠١:٣٦١٢:٠٥:٤٥١٩:١٠:٢٤١٩:٣٠:٥٦٢٣:١٤:٥٥
٢٦ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:١٩:٢٥٠٥:٠٠:٤٦١٢:٠٥:٤٦١٩:١١:١٥١٩:٣١:٥١٢٣:١٤:٤٤
٢٧ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:١٨:١٢٠٤:٥٩:٥٧١٢:٠٥:٤٧١٩:١٢:٠٦١٩:٣٢:٤٤٢٣:١٤:٣٣
٢٨ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:١٧:٠١٠٤:٥٩:١٠١٢:٠٥:٤٩١٩:١٢:٥٦١٩:٣٣:٣٨٢٣:١٤:٢٤
٢٩ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:١٥:٥٢٠٤:٥٨:٢٥١٢:٠٥:٥١١٩:١٣:٤٥١٩:٣٤:٣٠٢٣:١٤:١٥
٣٠ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:١٤:٤٤٠٤:٥٧:٤١١٢:٠٥:٥٤١٩:١٤:٣٤١٩:٣٥:٢٣٢٣:١٤:٠٦
٣١ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:١٣:٣٨٠٤:٥٦:٥٩١٢:٠٥:٥٨١٩:١٥:٢٣١٩:٣٦:١٤٢٣:١٣:٥٩

دانلود اوقات شرعی اردیبهشت ٠٣ - ١٤٠٣ شهر لنگرود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ شمسی شهر لنگرود شهر لنگرود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ شمسی شهر لنگرود شهر لنگرود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر لنگرود را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر لنگرود برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٤٠٢
سال ١٤٠٣ هـ.ش
١٤٠٤

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر لنگرود

لَنگَرود یک شهر در شمال در استان گیلان و نزدیک به شهر لاهیجان می‌باشد. جمعیت این شهر بر پایه آمار سرشماری سال ۱۳۹۵ برابر با ۷۹٬۴۴۵ نفر است. نام لنگرود، برای نخستین بار در سال ۵۱۲ هـ.ق. در متون تاریخی ذکر شده‌است

شهر لنگرود در ویکیپدیا

شهر لنگرود

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر لنگرود موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر لنگرود برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر لنگرود بر روی نقشه

شهر لنگرود بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر لنگرود

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر لنگرود است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر لنگرود
اوقات شرعی اردیبهشت ٠٣ شهر لنگرود + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٥ شهر لنگرود + دانلود
اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ شهر لنگرود + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٣ شهر لنگرود + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢٥ شهر لنگرود + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر لنگرود

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر لنگرود رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٣ / ١٤٠٣ لنگرود دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا لنگرود دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق لنگرود ماه رمضان ٣ / ١٤٠٣
جدول اوقات شرعی اردیبهشت ٠٣ / ١٤٠٣ لنگرود دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق لنگرود
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق لنگرود ماه رمضان ٣ / ١٤٠٣
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق لنگرود
زمان پخش اذان زنده به افق لنگرود

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر لنگرود یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١١ / ٤,٦
شما قبلا به این مطلب رای داده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه تهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو