جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر لاهیجان

لاهیجان | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز لاهیجان

اذان صبح: ٠٣:٥٣:١٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٥:٥٧
اذان ظهر: ١٢:٠٨:٢٦
غروب آفتاب: ١٨:٥١:٣١
اذان مغرب: ١٩:١٠:٥٣
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢١:٣٧

دوشنبه ٠٣ اردیبهشت ١٤٠٣
١٣ شوال ١٤٤٥ قمری
٢٢ آوریل ٢٠٢٤ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر لاهیجان (شهرستان لاهیجان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٣ اردیبهشت ٠٣ شهر لاهیجان)، ماه جاری (اوقات شرعی اردیبهشت ٠٣ شهر لاهیجان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٣ شهر لاهیجان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت شیخ بهایی

دیل كارنگی
بگذارید هر كس بر مبنای باور، فكر، آرزو، مطالعه و دانسته های خود قضاوت كند، نه اینكه شخص طوطی صفت گفته دیگران را بازگو كند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر لاهیجان

اوقات شرعی اردیبهشت ٠٣ | اوقات شرعی آوریل ٢٤ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٥ | + اوقات شرعی رمضان ٣

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر لاهیجان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر لاهیجان ١٤٠٣ - ٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی

برابر با سال ١٤٤٦ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٣ شهر لاهیجان (سال ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ١٢ اسفند ١٤٠٣ | ٠٢ مارس ٢٠٢٥
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٤ روز
تاریخ عید فطر: ١١ فروردین ١٤٠٤ | ٣١ مارس ٢٠٢٥ (اول شوال ١٤٤٦)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر لاهیجان ٠٣ - ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان لاهیجان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٣/١٢/١٢٠٥:١٤:٥٢٠٦:٣٩:٤٤١٢:٢٢:٠٤١٨:٠٤:٥٩١٨:٢٣:٣٢٢٣:٣٩:١٥
٠٢ رمضان | ٠٣/١٢/١٣٠٥:١٣:٣٠٠٦:٣٨:٢١١٢:٢١:٥٢١٨:٠٥:٥٧١٨:٢٤:٢٩٢٣:٣٩:٠٢
٠٣ رمضان | ٠٣/١٢/١٤٠٥:١٢:٠٨٠٦:٣٦:٥٧١٢:٢١:٣٩١٨:٠٦:٥٥١٨:٢٥:٢٦٢٣:٣٨:٥٠
٠٤ رمضان | ٠٣/١٢/١٥٠٥:١٠:٤٤٠٦:٣٥:٣٣١٢:٢١:٢٦١٨:٠٧:٥٣١٨:٢٦:٢٣٢٣:٣٨:٣٦
٠٥ رمضان | ٠٣/١٢/١٦٠٥:٠٩:١٩٠٦:٣٤:٠٨١٢:٢١:١٢١٨:٠٨:٥٠١٨:٢٧:٢٠٢٣:٣٨:٢٢
٠٦ رمضان | ٠٣/١٢/١٧٠٥:٠٧:٥٤٠٦:٣٢:٤٢١٢:٢٠:٥٨١٨:٠٩:٤٧١٨:٢٨:١٦٢٣:٣٨:٠٧
٠٧ رمضان | ٠٣/١٢/١٨٠٥:٠٦:٢٧٠٦:٣١:١٦١٢:٢٠:٤٣١٨:١٠:٤٤١٨:٢٩:١٢٢٣:٣٧:٥٢
٠٨ رمضان | ٠٣/١٢/١٩٠٥:٠٥:٠٠٠٦:٢٩:٥٠١٢:٢٠:٢٨١٨:١١:٤١١٨:٣٠:٠٨٢٣:٣٧:٣٦
٠٩ رمضان | ٠٣/١٢/٢٠٠٥:٠٣:٣١٠٦:٢٨:٢٣١٢:٢٠:١٢١٨:١٢:٣٧١٨:٣١:٠٤٢٣:٣٧:٢٠
١٠ رمضان | ٠٣/١٢/٢١٠٥:٠٢:٠٢٠٦:٢٦:٥٦١٢:١٩:٥٧١٨:١٣:٣٣١٨:٣٢:٠٠٢٣:٣٧:٠٣
١١ رمضان | ٠٣/١٢/٢٢٠٥:٠٠:٣٢٠٦:٢٥:٢٨١٢:١٩:٤١١٨:١٤:٢٩١٨:٣٢:٥٥٢٣:٣٦:٤٥
١٢ رمضان | ٠٣/١٢/٢٣٠٤:٥٩:٠٢٠٦:٢٤:٠٠١٢:١٩:٢٤١٨:١٥:٢٤١٨:٣٣:٥٠٢٣:٣٦:٢٧
١٣ رمضان | ٠٣/١٢/٢٤٠٤:٥٧:٣٠٠٦:٢٢:٣١١٢:١٩:٠٨١٨:١٦:٢٠١٨:٣٤:٤٦٢٣:٣٦:٠٩
١٤ رمضان | ٠٣/١٢/٢٥٠٤:٥٥:٥٨٠٦:٢١:٠٣١٢:١٨:٥١١٨:١٧:١٥١٨:٣٥:٤١٢٣:٣٥:٥٠
١٥ رمضان | ٠٣/١٢/٢٦٠٤:٥٤:٢٦٠٦:١٩:٣٤١٢:١٨:٣٤١٨:١٨:١٠١٨:٣٦:٣٦٢٣:٣٥:٣١
١٦ رمضان | ٠٣/١٢/٢٧٠٤:٥٢:٥٢٠٦:١٨:٠٥١٢:١٨:١٧١٨:١٩:٠٥١٨:٣٧:٣٠٢٣:٣٥:١١
١٧ رمضان | ٠٣/١٢/٢٨٠٤:٥١:١٨٠٦:١٦:٣٥١٢:١٧:٥٩١٨:١٩:٥٩١٨:٣٨:٢٥٢٣:٣٤:٥١
١٨ رمضان | ٠٣/١٢/٢٩٠٤:٤٩:٤٤٠٦:١٥:٠٦١٢:١٧:٤٢١٨:٢٠:٥٤١٨:٣٩:٢٠٢٣:٣٤:٣١
١٩ رمضان | ٠٣/١٢/٣٠٠٤:٤٨:٠٨٠٦:١٣:٣٦١٢:١٧:٢٤١٨:٢١:٤٨١٨:٤٠:١٤٢٣:٣٤:١٠
٢٠ رمضان | ٠٤/٠١/٠١٠٤:٤٦:٣٣٠٦:١٢:٠٦١٢:١٧:٠٦١٨:٢٢:٤٢١٨:٤١:٠٩٢٣:٣٣:٤٩
٢١ رمضان | ٠٤/٠١/٠٢٠٤:٤٤:٥٧٠٦:١٠:٣٧١٢:١٦:٤٨١٨:٢٣:٣٦١٨:٤٢:٠٤٢٣:٣٣:٢٨
٢٢ رمضان | ٠٤/٠١/٠٣٠٤:٤٣:٢٠٠٦:٠٩:٠٧١٢:١٦:٣٠١٨:٢٤:٣٠١٨:٤٢:٥٨٢٣:٣٣:٠٦
٢٣ رمضان | ٠٤/٠١/٠٤٠٤:٤١:٤٣٠٦:٠٧:٣٧١٢:١٦:١٢١٨:٢٥:٢٤١٨:٤٣:٥٣٢٣:٣٢:٤٥
٢٤ رمضان | ٠٤/٠١/٠٥٠٤:٤٠:٠٥٠٦:٠٦:٠٧١٢:١٥:٥٤١٨:٢٦:١٨١٨:٤٤:٤٧٢٣:٣٢:٢٣
٢٥ رمضان | ٠٤/٠١/٠٦٠٤:٣٨:٢٧٠٦:٠٤:٣٧١٢:١٥:٣٦١٨:٢٧:١٢١٨:٤٥:٤٢٢٣:٣٢:٠٠
٢٦ رمضان | ٠٤/٠١/٠٧٠٤:٣٦:٤٩٠٦:٠٣:٠٨١٢:١٥:١٨١٨:٢٨:٠٥١٨:٤٦:٣٦٢٣:٣١:٣٨
٢٧ رمضان | ٠٤/٠١/٠٨٠٤:٣٥:١٠٠٦:٠١:٣٨١٢:١٥:٠٠١٨:٢٨:٥٩١٨:٤٧:٣١٢٣:٣١:١٥
٢٨ رمضان | ٠٤/٠١/٠٩٠٤:٣٣:٣١٠٦:٠٠:٠٨١٢:١٤:٤٢١٨:٢٩:٥٢١٨:٤٨:٢٦٢٣:٣٠:٥٢
٢٩ رمضان | ٠٤/٠١/١٠٠٤:٣١:٥٢٠٥:٥٨:٣٩١٢:١٤:٢٤١٨:٣٠:٤٦١٨:٤٩:٢٠٢٣:٣٠:٢٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٣ - ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری شهر لاهیجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٣ - ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری شهر لاهیجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٣ - ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری شهر لاهیجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان لاهیجان

اوقات شرعی شوال ١٤٤٥ قمری شهر لاهیجان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٥ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر لاهیجان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر لاهیجان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٥ قمری شهر لاهیجان

ذیقعده
شوال ١٤٤٥ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٥ هـ.ق
شهر لاهیجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٥ هـ.ق شهر لاهیجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٥ هـ.ق شهر لاهیجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر لاهیجان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر لاهیجان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٤
سال ١٤٤٥ هـ.ق
١٤٤٦

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ میلادی شهر لاهیجان

در این قسمت جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ م شهر لاهیجان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر لاهیجان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ میلادی شهر لاهیجان

می
آوریل ٢٠٢٤ م
مارس

دانلود اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ شهر لاهیجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ میلادی شهر لاهیجان شهر لاهیجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ میلادی شهر لاهیجان شهر لاهیجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر لاهیجان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر لاهیجان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٣
سال ٢٠٢٤ م
٢٠٢٥

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ شمسی شهر لاهیجان

در این قسمت جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ هـ.ش شهر لاهیجان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر لاهیجان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ شمسی شهر لاهیجان

خرداد
اردیبهشت ١٤٠٣ هـ.ش
فروردین
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٥٦:٣٤٠٥:٢٨:٣٣١٢:٠٨:٥٠١٨:٤٩:٤٣١٩:٠٩:٠٠٢٣:٢٢:٢٠
٠٢ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٥٤:٥٦٠٥:٢٧:١٥١٢:٠٨:٣٨١٨:٥٠:٣٧١٩:٠٩:٥٧٢٣:٢١:٥٨
٠٣ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٥٣:١٩٠٥:٢٥:٥٧١٢:٠٨:٢٦١٨:٥١:٣١١٩:١٠:٥٣٢٣:٢١:٣٧
٠٤ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٥١:٤٣٠٥:٢٤:٤١١٢:٠٨:١٥١٨:٥٢:٢٥١٩:١١:٥٠٢٣:٢١:١٦
٠٥ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٥٠:٠٧٠٥:٢٣:٢٥١٢:٠٨:٠٤١٨:٥٣:١٩١٩:١٢:٤٧٢٣:٢٠:٥٥
٠٦ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٨:٣١٠٥:٢٢:١١١٢:٠٧:٥٤١٨:٥٤:١٣١٩:١٣:٤٣٢٣:٢٠:٣٥
٠٧ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٦:٥٦٠٥:٢٠:٥٧١٢:٠٧:٤٤١٨:٥٥:٠٦١٩:١٤:٤٠٢٣:٢٠:١٤
٠٨ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٥:٢٢٠٥:١٩:٤٤١٢:٠٧:٣٤١٨:٥٦:٠٠١٩:١٥:٣٧٢٣:١٩:٥٥
٠٩ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٣:٤٩٠٥:١٨:٣٢١٢:٠٧:٢٦١٨:٥٦:٥٤١٩:١٦:٣٤٢٣:١٩:٣٥
١٠ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٢:١٦٠٥:١٧:٢٢١٢:٠٧:١٧١٨:٥٧:٤٨١٩:١٧:٣١٢٣:١٩:١٦
١١ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٠:٤٥٠٥:١٦:١٢١٢:٠٧:١٠١٨:٥٨:٤٢١٩:١٨:٢٨٢٣:١٨:٥٨
١٢ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٩:١٤٠٥:١٥:٠٤١٢:٠٧:٠٢١٨:٥٩:٣٦١٩:١٩:٢٥٢٣:١٨:٤٠
١٣ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٧:٤٤٠٥:١٣:٥٧١٢:٠٦:٥٦١٩:٠٠:٣٠١٩:٢٠:٢٢٢٣:١٨:٢٢
١٤ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٦:١٥٠٥:١٢:٥٠١٢:٠٦:٥٠١٩:٠١:٢٣١٩:٢١:١٩٢٣:١٨:٠٥
١٥ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٤:٤٦٠٥:١١:٤٦١٢:٠٦:٤٤١٩:٠٢:١٧١٩:٢٢:١٦٢٣:١٧:٤٨
١٦ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٣:١٩٠٥:١٠:٤٢١٢:٠٦:٣٩١٩:٠٣:١٠١٩:٢٣:١٣٢٣:١٧:٣٢
١٧ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣١:٥٣٠٥:٠٩:٤٠١٢:٠٦:٣٥١٩:٠٤:٠٤١٩:٢٤:١٠٢٣:١٧:١٦
١٨ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٠:٢٩٠٥:٠٨:٣٩١٢:٠٦:٣١١٩:٠٤:٥٧١٩:٢٥:٠٦٢٣:١٧:٠١
١٩ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٩:٠٥٠٥:٠٧:٣٩١٢:٠٦:٢٨١٩:٠٥:٥٠١٩:٢٦:٠٣٢٣:١٦:٤٦
٢٠ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٧:٤٢٠٥:٠٦:٤٠١٢:٠٦:٢٦١٩:٠٦:٤٣١٩:٢٦:٥٩٢٣:١٦:٣٢
٢١ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٦:٢١٠٥:٠٥:٤٣١٢:٠٦:٢٤١٩:٠٧:٣٦١٩:٢٧:٥٥٢٣:١٦:١٨
٢٢ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٥:٠١٠٥:٠٤:٤٨١٢:٠٦:٢٢١٩:٠٨:٢٨١٩:٢٨:٥٠٢٣:١٦:٠٥
٢٣ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٣:٤٣٠٥:٠٣:٥٣١٢:٠٦:٢١١٩:٠٩:٢٠١٩:٢٩:٤٦٢٣:١٥:٥٣
٢٤ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٢:٢٥٠٥:٠٣:٠٠١٢:٠٦:٢١١٩:١٠:١٢١٩:٣٠:٤١٢٣:١٥:٤١
٢٥ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢١:١٠٠٥:٠٢:٠٩١٢:٠٦:٢١١٩:١١:٠٣١٩:٣١:٣٦٢٣:١٥:٢٩
٢٦ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:١٩:٥٥٠٥:٠١:١٩١٢:٠٦:٢٢١٩:١١:٥٤١٩:٣٢:٣٠٢٣:١٥:١٨
٢٧ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:١٨:٤٣٠٥:٠٠:٣٠١٢:٠٦:٢٣١٩:١٢:٤٤١٩:٣٣:٢٤٢٣:١٥:٠٨
٢٨ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:١٧:٣٢٠٤:٥٩:٤٤١٢:٠٦:٢٥١٩:١٣:٣٥١٩:٣٤:١٧٢٣:١٤:٥٨
٢٩ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:١٦:٢٢٠٤:٥٨:٥٨١٢:٠٦:٢٧١٩:١٤:٢٤١٩:٣٥:١٠٢٣:١٤:٤٩
٣٠ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:١٥:١٥٠٤:٥٨:١٤١٢:٠٦:٣٠١٩:١٥:١٣١٩:٣٦:٠٢٢٣:١٤:٤١
٣١ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:١٤:٠٩٠٤:٥٧:٣٢١٢:٠٦:٣٤١٩:١٦:٠٢١٩:٣٦:٥٤٢٣:١٤:٣٣

دانلود اوقات شرعی اردیبهشت ٠٣ - ١٤٠٣ شهر لاهیجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ شمسی شهر لاهیجان شهر لاهیجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ شمسی شهر لاهیجان شهر لاهیجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر لاهیجان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر لاهیجان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٤٠٢
سال ١٤٠٣ هـ.ش
١٤٠٤

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر لاهیجان

لاهیجان مرکز شهرستان لاهیجان، بزرگترین شهر شرق استان گیلان و نود و پنجمین شهر پرجمعیت ایران است. این شهر در ناحیه کوهپایه‌ای قرار دارد و تپه‌ماهورهای آن را بوته‌های چای پوشانده‌است. این شهر در شرق سفیدرود و در ارتفاع ۴ متری قرار دارد

شهر لاهیجان در ویکیپدیا

شهر لاهیجان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر لاهیجان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر لاهیجان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر لاهیجان بر روی نقشه

شهر لاهیجان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر لاهیجان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر لاهیجان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر لاهیجان
اوقات شرعی اردیبهشت ٠٣ شهر لاهیجان + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٥ شهر لاهیجان + دانلود
اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ شهر لاهیجان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٣ شهر لاهیجان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢٥ شهر لاهیجان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر لاهیجان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر لاهیجان رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق لاهیجان
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق لاهیجان
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٣ / ١٤٠٣ لاهیجان دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٣ / ١٤٠٣ لاهیجان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق لاهیجان ماه رمضان ٣ / ١٤٠٣
افق شرعی امروز فردا لاهیجان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق لاهیجان
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق لاهیجان ماه رمضان ٣ / ١٤٠٣

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر لاهیجان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٥ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه تهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو