جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر شفت

شفت | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز شفت

اذان صبح: ٠٣:٥٤:١٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٧:٠٨
اذان ظهر: ١٢:١٠:٣٩
غروب آفتاب: ١٨:٥٤:٤٥
اذان مغرب: ١٩:١٤:١٠
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٣:٤٢

سه شنبه ٠٤ اردیبهشت ١٤٠٣
١٤ شوال ١٤٤٥ قمری
٢٣ آوریل ٢٠٢٤ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر شفت (شهرستان شفت) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ اردیبهشت ٠٣ شهر شفت)، ماه جاری (اوقات شرعی اردیبهشت ٠٣ شهر شفت)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٣ شهر شفت)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

فلورانس اسكاول شین
"بازی زندگی"، یك بازی فردی است؛ اگر خودتان دگرگون شوید، همه ی اوضاع و شرایط عمومی دگرگون خواهد شد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر شفت

اوقات شرعی اردیبهشت ٠٣ | اوقات شرعی آوریل ٢٤ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٥ | + اوقات شرعی رمضان ٣

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر شفت در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر شفت ١٤٠٣ - ٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی

برابر با سال ١٤٤٦ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٣ شهر شفت (سال ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ١٢ اسفند ١٤٠٣ | ٠٢ مارس ٢٠٢٥
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ١١ فروردین ١٤٠٤ | ٣١ مارس ٢٠٢٥ (اول شوال ١٤٤٦)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر شفت ٠٣ - ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان شفت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٣/١٢/١٢٠٥:١٧:١٧٠٦:٤٢:٠٦١٢:٢٤:٢٨١٨:٠٧:٢٤١٨:٢٥:٥٧٢٣:٤١:٤٠
٠٢ رمضان | ٠٣/١٢/١٣٠٥:١٥:٥٥٠٦:٤٠:٤٣١٢:٢٤:١٦١٨:٠٨:٢٣١٨:٢٦:٥٥٢٣:٤١:٢٨
٠٣ رمضان | ٠٣/١٢/١٤٠٥:١٤:٣٣٠٦:٣٩:١٩١٢:٢٤:٠٣١٨:٠٩:٢١١٨:٢٧:٥١٢٣:٤١:١٥
٠٤ رمضان | ٠٣/١٢/١٥٠٥:١٣:٠٩٠٦:٣٧:٥٥١٢:٢٣:٥٠١٨:١٠:١٨١٨:٢٨:٤٨٢٣:٤١:٠١
٠٥ رمضان | ٠٣/١٢/١٦٠٥:١١:٤٤٠٦:٣٦:٣٠١٢:٢٣:٣٦١٨:١١:١٦١٨:٢٩:٤٥٢٣:٤٠:٤٧
٠٦ رمضان | ٠٣/١٢/١٧٠٥:١٠:١٩٠٦:٣٥:٠٥١٢:٢٣:٢٢١٨:١٢:١٣١٨:٣٠:٤١٢٣:٤٠:٣٣
٠٧ رمضان | ٠٣/١٢/١٨٠٥:٠٨:٥٢٠٦:٣٣:٣٩١٢:٢٣:٠٧١٨:١٣:٠٩١٨:٣١:٣٧٢٣:٤٠:١٧
٠٨ رمضان | ٠٣/١٢/١٩٠٥:٠٧:٢٥٠٦:٣٢:١٣١٢:٢٢:٥٢١٨:١٤:٠٦١٨:٣٢:٣٣٢٣:٤٠:٠١
٠٩ رمضان | ٠٣/١٢/٢٠٠٥:٠٥:٥٧٠٦:٣٠:٤٦١٢:٢٢:٣٦١٨:١٥:٠٢١٨:٣٣:٢٩٢٣:٣٩:٤٥
١٠ رمضان | ٠٣/١٢/٢١٠٥:٠٤:٢٨٠٦:٢٩:١٩١٢:٢٢:٢١١٨:١٥:٥٨١٨:٣٤:٢٤٢٣:٣٩:٢٨
١١ رمضان | ٠٣/١٢/٢٢٠٥:٠٢:٥٨٠٦:٢٧:٥١١٢:٢٢:٠٥١٨:١٦:٥٤١٨:٣٥:١٩٢٣:٣٩:١١
١٢ رمضان | ٠٣/١٢/٢٣٠٥:٠١:٢٨٠٦:٢٦:٢٣١٢:٢١:٤٨١٨:١٧:٤٩١٨:٣٦:١٥٢٣:٣٨:٥٣
١٣ رمضان | ٠٣/١٢/٢٤٠٤:٥٩:٥٦٠٦:٢٤:٥٥١٢:٢١:٣٢١٨:١٨:٤٤١٨:٣٧:١٠٢٣:٣٨:٣٤
١٤ رمضان | ٠٣/١٢/٢٥٠٤:٥٨:٢٥٠٦:٢٣:٢٦١٢:٢١:١٥١٨:١٩:٣٩١٨:٣٨:٠٥٢٣:٣٨:١٦
١٥ رمضان | ٠٣/١٢/٢٦٠٤:٥٦:٥٢٠٦:٢١:٥٧١٢:٢٠:٥٨١٨:٢٠:٣٤١٨:٣٨:٥٩٢٣:٣٧:٥٦
١٦ رمضان | ٠٣/١٢/٢٧٠٤:٥٥:١٩٠٦:٢٠:٢٨١٢:٢٠:٤١١٨:٢١:٢٩١٨:٣٩:٥٤٢٣:٣٧:٣٧
١٧ رمضان | ٠٣/١٢/٢٨٠٤:٥٣:٤٥٠٦:١٨:٥٩١٢:٢٠:٢٣١٨:٢٢:٢٣١٨:٤٠:٤٩٢٣:٣٧:١٧
١٨ رمضان | ٠٣/١٢/٢٩٠٤:٥٢:١٠٠٦:١٧:٣٠١٢:٢٠:٠٦١٨:٢٣:١٨١٨:٤١:٤٣٢٣:٣٦:٥٦
١٩ رمضان | ٠٣/١٢/٣٠٠٤:٥٠:٣٥٠٦:١٦:٠٠١٢:١٩:٤٨١٨:٢٤:١٢١٨:٤٢:٣٨٢٣:٣٦:٣٦
٢٠ رمضان | ٠٤/٠١/٠١٠٤:٤٩:٠٠٠٦:١٤:٣٠١٢:١٩:٣٠١٨:٢٥:٠٦١٨:٤٣:٣٢٢٣:٣٦:١٥
٢١ رمضان | ٠٤/٠١/٠٢٠٤:٤٧:٢٤٠٦:١٣:٠١١٢:١٩:١٢١٨:٢٦:٠٠١٨:٤٤:٢٧٢٣:٣٥:٥٣
٢٢ رمضان | ٠٤/٠١/٠٣٠٤:٤٥:٤٧٠٦:١١:٣١١٢:١٨:٥٤١٨:٢٦:٥٤١٨:٤٥:٢١٢٣:٣٥:٣٢
٢٣ رمضان | ٠٤/٠١/٠٤٠٤:٤٤:١٠٠٦:١٠:٠١١٢:١٨:٣٦١٨:٢٧:٤٨١٨:٤٦:١٦٢٣:٣٥:١٠
٢٤ رمضان | ٠٤/٠١/٠٥٠٤:٤٢:٣٣٠٦:٠٨:٣٢١٢:١٨:١٨١٨:٢٨:٤١١٨:٤٧:١٠٢٣:٣٤:٤٨
٢٥ رمضان | ٠٤/٠١/٠٦٠٤:٤٠:٥٥٠٦:٠٧:٠٢١٢:١٨:٠٠١٨:٢٩:٣٥١٨:٤٨:٠٤٢٣:٣٤:٢٦
٢٦ رمضان | ٠٤/٠١/٠٧٠٤:٣٩:١٧٠٦:٠٥:٣٢١٢:١٧:٤٢١٨:٣٠:٢٨١٨:٤٨:٥٩٢٣:٣٤:٠٣
٢٧ رمضان | ٠٤/٠١/٠٨٠٤:٣٧:٣٨٠٦:٠٤:٠٣١٢:١٧:٢٤١٨:٣١:٢٢١٨:٤٩:٥٣٢٣:٣٣:٤١
٢٨ رمضان | ٠٤/٠١/٠٩٠٤:٣٥:٥٩٠٦:٠٢:٣٣١٢:١٧:٠٦١٨:٣٢:١٥١٨:٥٠:٤٨٢٣:٣٣:١٨
٢٩ رمضان | ٠٤/٠١/١٠٠٤:٣٤:٢٠٠٦:٠١:٠٤١٢:١٦:٤٨١٨:٣٣:٠٩١٨:٥١:٤٣٢٣:٣٢:٥٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٣ - ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری شهر شفت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٣ - ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری شهر شفت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٣ - ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری شهر شفت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شفت

اوقات شرعی شوال ١٤٤٥ قمری شهر شفت

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٥ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر شفت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شفت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٥ قمری شهر شفت

ذیقعده
شوال ١٤٤٥ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٥ هـ.ق
شهر شفت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٥ هـ.ق شهر شفت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٥ هـ.ق شهر شفت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر شفت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شفت برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٤
سال ١٤٤٥ هـ.ق
١٤٤٦

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ میلادی شهر شفت

در این قسمت جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ م شهر شفت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شفت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ میلادی شهر شفت

می
آوریل ٢٠٢٤ م
مارس

دانلود اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ شهر شفت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ میلادی شهر شفت شهر شفت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ میلادی شهر شفت شهر شفت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر شفت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شفت برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٣
سال ٢٠٢٤ م
٢٠٢٥

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ شمسی شهر شفت

در این قسمت جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ هـ.ش شهر شفت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شفت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ شمسی شهر شفت

خرداد
اردیبهشت ١٤٠٣ هـ.ش
فروردین
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٥٩:٠٥٠٥:٣١:٠٠١٢:١١:١٤١٨:٥٢:٠٤١٩:١١:٢٠٢٣:٢٤:٤٦
٠٢ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٥٧:٢٧٠٥:٢٩:٤٢١٢:١١:٠٢١٨:٥٢:٥٨١٩:١٢:١٧٢٣:٢٤:٢٤
٠٣ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٥٥:٥٠٠٥:٢٨:٢٥١٢:١٠:٥٠١٨:٥٣:٥٢١٩:١٣:١٣٢٣:٢٤:٠٣
٠٤ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٥٤:١٤٠٥:٢٧:٠٨١٢:١٠:٣٩١٨:٥٤:٤٥١٩:١٤:١٠٢٣:٢٣:٤٢
٠٥ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٥٢:٣٨٠٥:٢٥:٥٣١٢:١٠:٢٨١٨:٥٥:٣٩١٩:١٥:٠٦٢٣:٢٣:٢١
٠٦ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٥١:٠٣٠٥:٢٤:٣٨١٢:١٠:١٨١٨:٥٦:٣٣١٩:١٦:٠٣٢٣:٢٣:٠١
٠٧ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٩:٢٨٠٥:٢٣:٢٥١٢:١٠:٠٨١٨:٥٧:٢٧١٩:١٧:٠٠٢٣:٢٢:٤٠
٠٨ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٧:٥٤٠٥:٢٢:١٢١٢:٠٩:٥٨١٨:٥٨:٢٠١٩:١٧:٥٧٢٣:٢٢:٢١
٠٩ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٦:٢١٠٥:٢١:٠٠١٢:٠٩:٥٠١٨:٥٩:١٤١٩:١٨:٥٤٢٣:٢٢:٠١
١٠ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٤:٤٩٠٥:١٩:٥٠١٢:٠٩:٤١١٩:٠٠:٠٨١٩:١٩:٥٠٢٣:٢١:٤٣
١١ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٣:١٧٠٥:١٨:٤٠١٢:٠٩:٣٤١٩:٠١:٠٢١٩:٢٠:٤٧٢٣:٢١:٢٤
١٢ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤١:٤٦٠٥:١٧:٣٢١٢:٠٩:٢٦١٩:٠١:٥٦١٩:٢١:٤٤٢٣:٢١:٠٦
١٣ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٠:١٦٠٥:١٦:٢٥١٢:٠٩:٢٠١٩:٠٢:٤٩١٩:٢٢:٤١٢٣:٢٠:٤٨
١٤ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٨:٤٧٠٥:١٥:١٩١٢:٠٩:١٤١٩:٠٣:٤٣١٩:٢٣:٣٨٢٣:٢٠:٣١
١٥ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٧:١٩٠٥:١٤:١٤١٢:٠٩:٠٨١٩:٠٤:٣٦١٩:٢٤:٣٥٢٣:٢٠:١٤
١٦ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٥:٥٣٠٥:١٣:١١١٢:٠٩:٠٣١٩:٠٥:٣٠١٩:٢٥:٣٢٢٣:١٩:٥٨
١٧ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٤:٢٧٠٥:١٢:٠٨١٢:٠٨:٥٩١٩:٠٦:٢٣١٩:٢٦:٢٨٢٣:١٩:٤٣
١٨ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٣:٠٢٠٥:١١:٠٧١٢:٠٨:٥٥١٩:٠٧:١٦١٩:٢٧:٢٥٢٣:١٩:٢٧
١٩ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣١:٣٨٠٥:١٠:٠٨١٢:٠٨:٥٢١٩:٠٨:٠٩١٩:٢٨:٢١٢٣:١٩:١٣
٢٠ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٠:١٦٠٥:٠٩:٠٩١٢:٠٨:٥٠١٩:٠٩:٠٢١٩:٢٩:١٧٢٣:١٨:٥٩
٢١ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٨:٥٥٠٥:٠٨:١٢١٢:٠٨:٤٨١٩:٠٩:٥٤١٩:٣٠:١٣٢٣:١٨:٤٥
٢٢ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٧:٣٥٠٥:٠٧:١٧١٢:٠٨:٤٦١٩:١٠:٤٧١٩:٣١:٠٨٢٣:١٨:٣٢
٢٣ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٦:١٧٠٥:٠٦:٢٢١٢:٠٨:٤٥١٩:١١:٣٩١٩:٣٢:٠٤٢٣:١٨:١٩
٢٤ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٥:٠٠٠٥:٠٥:٣٠١٢:٠٨:٤٥١٩:١٢:٣٠١٩:٣٢:٥٩٢٣:١٨:٠٧
٢٥ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٣:٤٤٠٥:٠٤:٣٨١٢:٠٨:٤٥١٩:١٣:٢٢١٩:٣٣:٥٣٢٣:١٧:٥٦
٢٦ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٢:٣٠٠٥:٠٣:٤٨١٢:٠٨:٤٦١٩:١٤:١٢١٩:٣٤:٤٧٢٣:١٧:٤٥
٢٧ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢١:١٨٠٥:٠٣:٠٠١٢:٠٨:٤٧١٩:١٥:٠٣١٩:٣٥:٤١٢٣:١٧:٣٥
٢٨ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٠:٠٧٠٥:٠٢:١٣١٢:٠٨:٤٩١٩:١٥:٥٣١٩:٣٦:٣٤٢٣:١٧:٢٥
٢٩ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:١٨:٥٧٠٥:٠١:٢٨١٢:٠٨:٥١١٩:١٦:٤٢١٩:٣٧:٢٧٢٣:١٧:١٦
٣٠ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:١٧:٥٠٠٥:٠٠:٤٤١٢:٠٨:٥٤١٩:١٧:٣١١٩:٣٨:١٩٢٣:١٧:٠٨
٣١ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:١٦:٤٤٠٥:٠٠:٠٢١٢:٠٨:٥٨١٩:١٨:٢٠١٩:٣٩:١١٢٣:١٧:٠٠

دانلود اوقات شرعی اردیبهشت ٠٣ - ١٤٠٣ شهر شفت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ شمسی شهر شفت شهر شفت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ شمسی شهر شفت شهر شفت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر شفت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شفت برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٤٠٢
سال ١٤٠٣ هـ.ش
١٤٠٤

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر شفت

شَفت یکی از شهرهای استان گیلان در شمال ایران است. این شهر با جمعیت ۶۵۳۳ نفر در بخش مرکزی شهرستان شفت قرار دارد. شهرستان شفت در سال ۱۳۷۴ از شهرستان فومن جدا گردید و شهر شفت مرکز آن شد

شهر شفت در ویکیپدیا

شهر شفت

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر شفت موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر شفت برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر شفت بر روی نقشه

شهر شفت بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر شفت

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر شفت است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر شفت
اوقات شرعی اردیبهشت ٠٣ شهر شفت + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٥ شهر شفت + دانلود
اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ شهر شفت + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٣ شهر شفت + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢٥ شهر شفت + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر شفت

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر شفت رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق شفت ماه رمضان ٣ / ١٤٠٣
زمان پخش اذان آنلاین به افق شفت
افق شرعی ماه رمضان ٣ / ١٤٠٣ شفت دانلود pdf
جدول اوقات شرعی اردیبهشت ٠٣ / ١٤٠٣ شفت دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق شفت
جدول اوقات شرعی امروز فردا شفت دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٣ / ١٤٠٣ شفت دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق شفت

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر شفت یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه تهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو