جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر رودسر

رودسر | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز رودسر

اذان صبح: ٠٣:٥٢:٢٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٤:٥٥
اذان ظهر: ١٢:٠٧:١٦
غروب آفتاب: ١٨:٥٠:١٤
اذان مغرب: ١٩:٠٩:٣٥
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٠:٣١

دوشنبه ٠٣ اردیبهشت ١٤٠٣
١٣ شوال ١٤٤٥ قمری
٢٢ آوریل ٢٠٢٤ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر رودسر (شهرستان رودسر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٣ اردیبهشت ٠٣ شهر رودسر)، ماه جاری (اوقات شرعی اردیبهشت ٠٣ شهر رودسر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٣ شهر رودسر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت شیخ بهایی

بزرگمهر
خرد در نظر گاه مردمان آزاده و نیك سرشت جهان، پر از شادی و شكوه می نماید. بهره خردمندان و امیدواران، همیشه شادكامی است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر رودسر

اوقات شرعی اردیبهشت ٠٣ | اوقات شرعی آوریل ٢٤ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٥ | + اوقات شرعی رمضان ٣

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر رودسر در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر رودسر ١٤٠٣ - ٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی

برابر با سال ١٤٤٦ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٣ شهر رودسر (سال ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ١٢ اسفند ١٤٠٣ | ٠٢ مارس ٢٠٢٥
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٤ روز
تاریخ عید فطر: ١١ فروردین ١٤٠٤ | ٣١ مارس ٢٠٢٥ (اول شوال ١٤٤٦)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر رودسر ٠٣ - ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان رودسر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٣/١٢/١٢٠٥:١٣:٤٤٠٦:٣٨:٣١١٢:٢٠:٥٥١٨:٠٣:٥٢١٨:٢٢:٢٥٢٣:٣٨:٠٨
٠٢ رمضان | ٠٣/١٢/١٣٠٥:١٢:٢٣٠٦:٣٧:٠٨١٢:٢٠:٤٢١٨:٠٤:٥١١٨:٢٣:٢٢٢٣:٣٧:٥٦
٠٣ رمضان | ٠٣/١٢/١٤٠٥:١١:٠٠٠٦:٣٥:٤٤١٢:٢٠:٢٩١٨:٠٥:٤٨١٨:٢٤:١٩٢٣:٣٧:٤٣
٠٤ رمضان | ٠٣/١٢/١٥٠٥:٠٩:٣٧٠٦:٣٤:٢٠١٢:٢٠:١٦١٨:٠٦:٤٦١٨:٢٥:١٥٢٣:٣٧:٢٩
٠٥ رمضان | ٠٣/١٢/١٦٠٥:٠٨:١٢٠٦:٣٢:٥٥١٢:٢٠:٠٢١٨:٠٧:٤٣١٨:٢٦:١٢٢٣:٣٧:١٥
٠٦ رمضان | ٠٣/١٢/١٧٠٥:٠٦:٤٧٠٦:٣١:٣٠١٢:١٩:٤٨١٨:٠٨:٤٠١٨:٢٧:٠٨٢٣:٣٧:٠٠
٠٧ رمضان | ٠٣/١٢/١٨٠٥:٠٥:٢١٠٦:٣٠:٠٤١٢:١٩:٣٣١٨:٠٩:٣٧١٨:٢٨:٠٤٢٣:٣٦:٤٥
٠٨ رمضان | ٠٣/١٢/١٩٠٥:٠٣:٥٣٠٦:٢٨:٣٨١٢:١٩:١٨١٨:١٠:٣٣١٨:٢٩:٠٠٢٣:٣٦:٢٩
٠٩ رمضان | ٠٣/١٢/٢٠٠٥:٠٢:٢٥٠٦:٢٧:١١١٢:١٩:٠٣١٨:١١:٢٩١٨:٢٩:٥٥٢٣:٣٦:١٣
١٠ رمضان | ٠٣/١٢/٢١٠٥:٠٠:٥٧٠٦:٢٥:٤٤١٢:١٨:٤٧١٨:١٢:٢٥١٨:٣٠:٥١٢٣:٣٥:٥٦
١١ رمضان | ٠٣/١٢/٢٢٠٤:٥٩:٢٧٠٦:٢٤:١٧١٢:١٨:٣١١٨:١٣:٢١١٨:٣١:٤٦٢٣:٣٥:٣٩
١٢ رمضان | ٠٣/١٢/٢٣٠٤:٥٧:٥٧٠٦:٢٢:٤٩١٢:١٨:١٥١٨:١٤:١٦١٨:٣٢:٤١٢٣:٣٥:٢١
١٣ رمضان | ٠٣/١٢/٢٤٠٤:٥٦:٢٥٠٦:٢١:٢١١٢:١٧:٥٨١٨:١٥:١١١٨:٣٣:٣٦٢٣:٣٥:٠٢
١٤ رمضان | ٠٣/١٢/٢٥٠٤:٥٤:٥٤٠٦:١٩:٥٢١٢:١٧:٤١١٨:١٦:٠٦١٨:٣٤:٣١٢٣:٣٤:٤٣
١٥ رمضان | ٠٣/١٢/٢٦٠٤:٥٣:٢١٠٦:١٨:٢٤١٢:١٧:٢٤١٨:١٧:٠١١٨:٣٥:٢٥٢٣:٣٤:٢٤
١٦ رمضان | ٠٣/١٢/٢٧٠٤:٥١:٤٨٠٦:١٦:٥٥١٢:١٧:٠٧١٨:١٧:٥٥١٨:٣٦:٢٠٢٣:٣٤:٠٥
١٧ رمضان | ٠٣/١٢/٢٨٠٤:٥٠:١٤٠٦:١٥:٢٦١٢:١٦:٥٠١٨:١٨:٥٠١٨:٣٧:١٤٢٣:٣٣:٤٥
١٨ رمضان | ٠٣/١٢/٢٩٠٤:٤٨:٤٠٠٦:١٣:٥٦١٢:١٦:٣٢١٨:١٩:٤٤١٨:٣٨:٠٩٢٣:٣٣:٢٤
١٩ رمضان | ٠٣/١٢/٣٠٠٤:٤٧:٠٥٠٦:١٢:٢٧١٢:١٦:١٤١٨:٢٠:٣٨١٨:٣٩:٠٣٢٣:٣٣:٠٤
٢٠ رمضان | ٠٤/٠١/٠١٠٤:٤٥:٢٩٠٦:١٠:٥٧١٢:١٥:٥٦١٨:٢١:٣٢١٨:٣٩:٥٨٢٣:٣٢:٤٣
٢١ رمضان | ٠٤/٠١/٠٢٠٤:٤٣:٥٣٠٦:٠٩:٢٨١٢:١٥:٣٨١٨:٢٢:٢٦١٨:٤٠:٥٢٢٣:٣٢:٢١
٢٢ رمضان | ٠٤/٠١/٠٣٠٤:٤٢:١٧٠٦:٠٧:٥٨١٢:١٥:٢٠١٨:٢٣:٢٠١٨:٤١:٤٦٢٣:٣٢:٠٠
٢٣ رمضان | ٠٤/٠١/٠٤٠٤:٤٠:٤٠٠٦:٠٦:٢٨١٢:١٥:٠٢١٨:٢٤:١٣١٨:٤٢:٤١٢٣:٣١:٣٨
٢٤ رمضان | ٠٤/٠١/٠٥٠٤:٣٩:٠٣٠٦:٠٤:٥٩١٢:١٤:٤٤١٨:٢٥:٠٧١٨:٤٣:٣٥٢٣:٣١:١٦
٢٥ رمضان | ٠٤/٠١/٠٦٠٤:٣٧:٢٥٠٦:٠٣:٢٩١٢:١٤:٢٦١٨:٢٦:٠٠١٨:٤٤:٢٩٢٣:٣٠:٥٤
٢٦ رمضان | ٠٤/٠١/٠٧٠٤:٣٥:٤٧٠٦:٠٢:٠٠١٢:١٤:٠٨١٨:٢٦:٥٤١٨:٤٥:٢٤٢٣:٣٠:٣١
٢٧ رمضان | ٠٤/٠١/٠٨٠٤:٣٤:٠٩٠٦:٠٠:٣٠١٢:١٣:٥٠١٨:٢٧:٤٧١٨:٤٦:١٨٢٣:٣٠:٠٩
٢٨ رمضان | ٠٤/٠١/٠٩٠٤:٣٢:٣٠٠٥:٥٩:٠١١٢:١٣:٣٢١٨:٢٨:٤١١٨:٤٧:١٣٢٣:٢٩:٤٦
٢٩ رمضان | ٠٤/٠١/١٠٠٤:٣٠:٥١٠٥:٥٧:٣٢١٢:١٣:١٤١٨:٢٩:٣٤١٨:٤٨:٠٧٢٣:٢٩:٢٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٣ - ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری شهر رودسر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٣ - ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری شهر رودسر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٣ - ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری شهر رودسر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان رودسر

اوقات شرعی شوال ١٤٤٥ قمری شهر رودسر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٥ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر رودسر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر رودسر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٥ قمری شهر رودسر

ذیقعده
شوال ١٤٤٥ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٥ هـ.ق
شهر رودسر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٥ هـ.ق شهر رودسر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٥ هـ.ق شهر رودسر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر رودسر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر رودسر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٤
سال ١٤٤٥ هـ.ق
١٤٤٦

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ میلادی شهر رودسر

در این قسمت جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ م شهر رودسر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر رودسر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ میلادی شهر رودسر

می
آوریل ٢٠٢٤ م
مارس

دانلود اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ شهر رودسر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ میلادی شهر رودسر شهر رودسر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ میلادی شهر رودسر شهر رودسر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر رودسر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر رودسر برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٣
سال ٢٠٢٤ م
٢٠٢٥

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ شمسی شهر رودسر

در این قسمت جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ هـ.ش شهر رودسر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر رودسر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ شمسی شهر رودسر

خرداد
اردیبهشت ١٤٠٣ هـ.ش
فروردین
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٥٥:٣٨٠٥:٢٧:٣٠١٢:٠٧:٤٠١٨:٤٨:٢٧١٩:٠٧:٤٢٢٣:٢١:١٤
٠٢ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٥٤:٠١٠٥:٢٦:١٢١٢:٠٧:٢٨١٨:٤٩:٢١١٩:٠٨:٣٩٢٣:٢٠:٥٢
٠٣ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٥٢:٢٤٠٥:٢٤:٥٥١٢:٠٧:١٦١٨:٥٠:١٤١٩:٠٩:٣٥٢٣:٢٠:٣١
٠٤ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٥٠:٤٨٠٥:٢٣:٣٩١٢:٠٧:٠٥١٨:٥١:٠٨١٩:١٠:٣٢٢٣:٢٠:١٠
٠٥ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٩:١٢٠٥:٢٢:٢٣١٢:٠٦:٥٤١٨:٥٢:٠٢١٩:١١:٢٨٢٣:١٩:٤٩
٠٦ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٧:٣٧٠٥:٢١:٠٩١٢:٠٦:٤٤١٨:٥٢:٥٥١٩:١٢:٢٥٢٣:١٩:٢٩
٠٧ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٦:٠٣٠٥:١٩:٥٥١٢:٠٦:٣٤١٨:٥٣:٤٩١٩:١٣:٢١٢٣:١٩:٠٩
٠٨ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٤:٢٩٠٥:١٨:٤٣١٢:٠٦:٢٥١٨:٥٤:٤٣١٩:١٤:١٨٢٣:١٨:٤٩
٠٩ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٢:٥٦٠٥:١٧:٣١١٢:٠٦:١٦١٨:٥٥:٣٦١٩:١٥:١٥٢٣:١٨:٣٠
١٠ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤١:٢٤٠٥:١٦:٢١١٢:٠٦:٠٨١٨:٥٦:٣٠١٩:١٦:١٢٢٣:١٨:١١
١١ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٩:٥٢٠٥:١٥:١١١٢:٠٦:٠٠١٨:٥٧:٢٤١٩:١٧:٠٩٢٣:١٧:٥٣
١٢ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٨:٢٢٠٥:١٤:٠٣١٢:٠٥:٥٣١٨:٥٨:١٧١٩:١٨:٠٥٢٣:١٧:٣٥
١٣ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٦:٥٢٠٥:١٢:٥٦١٢:٠٥:٤٦١٨:٥٩:١١١٩:١٩:٠٢٢٣:١٧:١٧
١٤ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٥:٢٣٠٥:١١:٥٠١٢:٠٥:٤٠١٩:٠٠:٠٤١٩:١٩:٥٩٢٣:١٧:٠٠
١٥ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٣:٥٥٠٥:١٠:٤٥١٢:٠٥:٣٥١٩:٠٠:٥٨١٩:٢٠:٥٦٢٣:١٦:٤٣
١٦ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٢:٢٨٠٥:٠٩:٤٢١٢:٠٥:٣٠١٩:٠١:٥١١٩:٢١:٥٢٢٣:١٦:٢٧
١٧ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣١:٠٣٠٥:٠٨:٤٠١٢:٠٥:٢٥١٩:٠٢:٤٥١٩:٢٢:٤٩٢٣:١٦:١١
١٨ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٩:٣٨٠٥:٠٧:٣٩١٢:٠٥:٢٢١٩:٠٣:٣٨١٩:٢٣:٤٥٢٣:١٥:٥٦
١٩ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٨:١٥٠٥:٠٦:٣٩١٢:٠٥:١٩١٩:٠٤:٣٠١٩:٢٤:٤١٢٣:١٥:٤٢
٢٠ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٦:٥٣٠٥:٠٥:٤١١٢:٠٥:١٦١٩:٠٥:٢٣١٩:٢٥:٣٧٢٣:١٥:٢٧
٢١ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٥:٣٢٠٥:٠٤:٤٤١٢:٠٥:١٤١٩:٠٦:١٦١٩:٢٦:٣٣٢٣:١٥:١٤
٢٢ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٤:١٢٠٥:٠٣:٤٨١٢:٠٥:١٢١٩:٠٧:٠٨١٩:٢٧:٢٩٢٣:١٥:٠١
٢٣ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٢:٥٤٠٥:٠٢:٥٤١٢:٠٥:١٢١٩:٠٨:٠٠١٩:٢٨:٢٤٢٣:١٤:٤٨
٢٤ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢١:٣٧٠٥:٠٢:٠٢١٢:٠٥:١١١٩:٠٨:٥١١٩:٢٩:١٩٢٣:١٤:٣٦
٢٥ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٠:٢٢٠٥:٠١:١٠١٢:٠٥:١١١٩:٠٩:٤٢١٩:٣٠:١٣٢٣:١٤:٢٥
٢٦ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:١٩:٠٨٠٥:٠٠:٢٠١٢:٠٥:١٢١٩:١٠:٣٣١٩:٣١:٠٧٢٣:١٤:١٤
٢٧ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:١٧:٥٥٠٤:٥٩:٣٢١٢:٠٥:١٣١٩:١١:٢٣١٩:٣٢:٠١٢٣:١٤:٠٤
٢٨ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:١٦:٤٤٠٤:٥٨:٤٥١٢:٠٥:١٥١٩:١٢:١٣١٩:٣٢:٥٤٢٣:١٣:٥٤
٢٩ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:١٥:٣٥٠٤:٥٨:٠٠١٢:٠٥:١٨١٩:١٣:٠٣١٩:٣٣:٤٧٢٣:١٣:٤٥
٣٠ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:١٤:٢٨٠٤:٥٧:١٦١٢:٠٥:٢٠١٩:١٣:٥٢١٩:٣٤:٣٩٢٣:١٣:٣٧
٣١ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:١٣:٢٢٠٤:٥٦:٣٤١٢:٠٥:٢٤١٩:١٤:٤٠١٩:٣٥:٣١٢٣:١٣:٢٩

دانلود اوقات شرعی اردیبهشت ٠٣ - ١٤٠٣ شهر رودسر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ شمسی شهر رودسر شهر رودسر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ شمسی شهر رودسر شهر رودسر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر رودسر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر رودسر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٤٠٢
سال ١٤٠٣ هـ.ش
١٤٠٤

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر رودسر

رودسر یکی از شهرهای استان گیلان و مرکز شهرستان رودسر است. قومیت مردم رودسر گیلک است که به زبان گیلکی بیه‌پیش سخن می‌گویند. مذهب مردم رودسر، شیعهٔ علوی اثنی‌عشری است. جمعیت رودسر بر پایهٔ سرشماری ۱۳۹۵، ۳۷٬۹۹۸ نفر تعیین شده‌است

شهر رودسر در ویکیپدیا

شهر رودسر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر رودسر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر رودسر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر رودسر بر روی نقشه

شهر رودسر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر رودسر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر رودسر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر رودسر
اوقات شرعی اردیبهشت ٠٣ شهر رودسر + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٥ شهر رودسر + دانلود
اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ شهر رودسر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٣ شهر رودسر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢٥ شهر رودسر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر رودسر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر رودسر رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق رودسر
افق شرعی امروز فردا رودسر دانلود pdf
افق شرعی اردیبهشت ٠٣ / ١٤٠٣ رودسر دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق رودسر
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق رودسر
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق رودسر
جدول اوقات شرعی امروز فردا رودسر دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٣ / ١٤٠٣ رودسر دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر رودسر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه تهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو