جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر رودبار

رودبار | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز رودبار

اذان صبح: ٠٣:٥٥:١٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٧:٣٨
اذان ظهر: ١٢:١٠:٣٦
غروب آفتاب: ١٨:٥٤:١٠
اذان مغرب: ١٩:١٣:٢٨
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٣:٥٧

سه شنبه ٠٤ اردیبهشت ١٤٠٣
١٤ شوال ١٤٤٥ قمری
٢٣ آوریل ٢٠٢٤ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر رودبار (شهرستان رودبار) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ اردیبهشت ٠٣ شهر رودبار)، ماه جاری (اوقات شرعی اردیبهشت ٠٣ شهر رودبار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٣ شهر رودبار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

پائولو كوئیلو
هرگز نباید سست شد، حتی اگر راه زیادی را پیموده باشی.

اوقات شرعی ماه جاری شهر رودبار

اوقات شرعی اردیبهشت ٠٣ | اوقات شرعی آوریل ٢٤ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٥ | + اوقات شرعی رمضان ٣

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر رودبار در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر رودبار ١٤٠٣ - ٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی

برابر با سال ١٤٤٦ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٣ شهر رودبار (سال ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ١٢ اسفند ١٤٠٣ | ٠٢ مارس ٢٠٢٥
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ١١ فروردین ١٤٠٤ | ٣١ مارس ٢٠٢٥ (اول شوال ١٤٤٦)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر رودبار ٠٣ - ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان رودبار
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٣/١٢/١٢٠٥:١٧:٢٣٠٦:٤١:٤٨١٢:٢٤:٢٦١٨:٠٧:٣٧١٨:٢٦:٠٥٢٣:٤١:٥٠
٠٢ رمضان | ٠٣/١٢/١٣٠٥:١٦:٠٢٠٦:٤٠:٢٦١٢:٢٤:١٣١٨:٠٨:٣٥١٨:٢٧:٠١٢٣:٤١:٣٨
٠٣ رمضان | ٠٣/١٢/١٤٠٥:١٤:٤٠٠٦:٣٩:٠٣١٢:٢٤:٠١١٨:٠٩:٣٢١٨:٢٧:٥٧٢٣:٤١:٢٥
٠٤ رمضان | ٠٣/١٢/١٥٠٥:١٣:١٨٠٦:٣٧:٤٠١٢:٢٣:٤٧١٨:١٠:٢٩١٨:٢٨:٥٣٢٣:٤١:١١
٠٥ رمضان | ٠٣/١٢/١٦٠٥:١١:٥٤٠٦:٣٦:١٦١٢:٢٣:٣٣١٨:١١:٢٥١٨:٢٩:٤٩٢٣:٤٠:٥٧
٠٦ رمضان | ٠٣/١٢/١٧٠٥:١٠:٣٠٠٦:٣٤:٥١١٢:٢٣:١٩١٨:١٢:٢١١٨:٣٠:٤٤٢٣:٤٠:٤٣
٠٧ رمضان | ٠٣/١٢/١٨٠٥:٠٩:٠٤٠٦:٣٣:٢٦١٢:٢٣:٠٤١٨:١٣:١٧١٨:٣١:٣٩٢٣:٤٠:٢٧
٠٨ رمضان | ٠٣/١٢/١٩٠٥:٠٧:٣٨٠٦:٣٢:٠١١٢:٢٢:٤٩١٨:١٤:١٢١٨:٣٢:٣٤٢٣:٤٠:١٢
٠٩ رمضان | ٠٣/١٢/٢٠٠٥:٠٦:١١٠٦:٣٠:٣٥١٢:٢٢:٣٤١٨:١٥:٠٨١٨:٣٣:٢٩٢٣:٣٩:٥٥
١٠ رمضان | ٠٣/١٢/٢١٠٥:٠٤:٤٣٠٦:٢٩:٠٩١٢:٢٢:١٨١٨:١٦:٠٣١٨:٣٤:٢٣٢٣:٣٩:٣٨
١١ رمضان | ٠٣/١٢/٢٢٠٥:٠٣:١٤٠٦:٢٧:٤٢١٢:٢٢:٠٢١٨:١٦:٥٧١٨:٣٥:١٨٢٣:٣٩:٢١
١٢ رمضان | ٠٣/١٢/٢٣٠٥:٠١:٤٤٠٦:٢٦:١٥١٢:٢١:٤٦١٨:١٧:٥٢١٨:٣٦:١٢٢٣:٣٩:٠٣
١٣ رمضان | ٠٣/١٢/٢٤٠٥:٠٠:١٤٠٦:٢٤:٤٨١٢:٢١:٢٩١٨:١٨:٤٦١٨:٣٧:٠٦٢٣:٣٨:٤٥
١٤ رمضان | ٠٣/١٢/٢٥٠٤:٥٨:٤٣٠٦:٢٣:٢٠١٢:٢١:١٢١٨:١٩:٤٠١٨:٣٨:٠٠٢٣:٣٨:٢٦
١٥ رمضان | ٠٣/١٢/٢٦٠٤:٥٧:١٢٠٦:٢١:٥٢١٢:٢٠:٥٥١٨:٢٠:٣٤١٨:٣٨:٥٤٢٣:٣٨:٠٧
١٦ رمضان | ٠٣/١٢/٢٧٠٤:٥٥:٣٩٠٦:٢٠:٢٤١٢:٢٠:٣٨١٨:٢١:٢٨١٨:٣٩:٤٨٢٣:٣٧:٤٧
١٧ رمضان | ٠٣/١٢/٢٨٠٤:٥٤:٠٧٠٦:١٨:٥٦١٢:٢٠:٢١١٨:٢٢:٢١١٨:٤٠:٤١٢٣:٣٧:٢٧
١٨ رمضان | ٠٣/١٢/٢٩٠٤:٥٢:٣٣٠٦:١٧:٢٧١٢:٢٠:٠٣١٨:٢٣:١٥١٨:٤١:٣٥٢٣:٣٧:٠٧
١٩ رمضان | ٠٣/١٢/٣٠٠٤:٥٠:٥٩٠٦:١٥:٥٩١٢:١٩:٤٥١٨:٢٤:٠٨١٨:٤٢:٢٩٢٣:٣٦:٤٦
٢٠ رمضان | ٠٤/٠١/٠١٠٤:٤٩:٢٥٠٦:١٤:٣٠١٢:١٩:٢٨١٨:٢٥:٠١١٨:٤٣:٢٢٢٣:٣٦:٢٥
٢١ رمضان | ٠٤/٠١/٠٢٠٤:٤٧:٥٠٠٦:١٣:٠١١٢:١٩:١٠١٨:٢٥:٥٤١٨:٤٤:١٦٢٣:٣٦:٠٤
٢٢ رمضان | ٠٤/٠١/٠٣٠٤:٤٦:١٤٠٦:١١:٣٢١٢:١٨:٥٢١٨:٢٦:٤٧١٨:٤٥:٠٩٢٣:٣٥:٤٣
٢٣ رمضان | ٠٤/٠١/٠٤٠٤:٤٤:٣٨٠٦:١٠:٠٤١٢:١٨:٣٤١٨:٢٧:٤٠١٨:٤٦:٠٣٢٣:٣٥:٢١
٢٤ رمضان | ٠٤/٠١/٠٥٠٤:٤٣:٠٢٠٦:٠٨:٣٥١٢:١٨:١٦١٨:٢٨:٣٣١٨:٤٦:٥٦٢٣:٣٤:٥٩
٢٥ رمضان | ٠٤/٠١/٠٦٠٤:٤١:٢٥٠٦:٠٧:٠٦١٢:١٧:٥٧١٨:٢٩:٢٥١٨:٤٧:٥٠٢٣:٣٤:٣٧
٢٦ رمضان | ٠٤/٠١/٠٧٠٤:٣٩:٤٨٠٦:٠٥:٣٧١٢:١٧:٣٩١٨:٣٠:١٨١٨:٤٨:٤٣٢٣:٣٤:١٥
٢٧ رمضان | ٠٤/٠١/٠٨٠٤:٣٨:١١٠٦:٠٤:٠٩١٢:١٧:٢١١٨:٣١:١١١٨:٤٩:٣٧٢٣:٣٣:٥٢
٢٨ رمضان | ٠٤/٠١/٠٩٠٤:٣٦:٣٣٠٦:٠٢:٤٠١٢:١٧:٠٣١٨:٣٢:٠٣١٨:٥٠:٣٠٢٣:٣٣:٢٩
٢٩ رمضان | ٠٤/٠١/١٠٠٤:٣٤:٥٥٠٦:٠١:١٢١٢:١٦:٤٦١٨:٣٢:٥٦١٨:٥١:٢٤٢٣:٣٣:٠٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٣ - ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری شهر رودبار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٣ - ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری شهر رودبار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٣ - ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری شهر رودبار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان رودبار

اوقات شرعی شوال ١٤٤٥ قمری شهر رودبار

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٥ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر رودبار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر رودبار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٥ قمری شهر رودبار

ذیقعده
شوال ١٤٤٥ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٥ هـ.ق
شهر رودبار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٥ هـ.ق شهر رودبار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٥ هـ.ق شهر رودبار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر رودبار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر رودبار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٤
سال ١٤٤٥ هـ.ق
١٤٤٦

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ میلادی شهر رودبار

در این قسمت جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ م شهر رودبار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر رودبار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ میلادی شهر رودبار

می
آوریل ٢٠٢٤ م
مارس

دانلود اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ شهر رودبار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ میلادی شهر رودبار شهر رودبار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ میلادی شهر رودبار شهر رودبار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر رودبار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر رودبار برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٣
سال ٢٠٢٤ م
٢٠٢٥

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ شمسی شهر رودبار

در این قسمت جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ هـ.ش شهر رودبار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر رودبار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ شمسی شهر رودبار

خرداد
اردیبهشت ١٤٠٣ هـ.ش
فروردین
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اردیبهشت ١٤٠٣٠٤:٠٠:٠٥٠٥:٣١:٢٧١٢:١١:١١١٨:٥١:٣٢١٩:١٠:٤٢٢٣:٢٥:٠٠
٠٢ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٥٨:٢٩٠٥:٣٠:١٠١٢:١٠:٥٩١٨:٥٢:٢٤١٩:١١:٣٧٢٣:٢٤:٣٩
٠٣ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٥٦:٥٤٠٥:٢٨:٥٤١٢:١٠:٤٨١٨:٥٣:١٧١٩:١٢:٣٣٢٣:٢٤:١٨
٠٤ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٥٥:١٩٠٥:٢٧:٣٨١٢:١٠:٣٦١٨:٥٤:١٠١٩:١٣:٢٨٢٣:٢٣:٥٧
٠٥ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٥٣:٤٤٠٥:٢٦:٢٣١٢:١٠:٢٥١٨:٥٥:٠٣١٩:١٤:٢٤٢٣:٢٣:٣٧
٠٦ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٥٢:١٠٠٥:٢٥:١٠١٢:١٠:١٥١٨:٥٥:٥٦١٩:١٥:٢٠٢٣:٢٣:١٦
٠٧ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٥٠:٣٧٠٥:٢٣:٥٧١٢:١٠:٠٥١٨:٥٦:٤٩١٩:١٦:١٦٢٣:٢٢:٥٧
٠٨ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٩:٠٤٠٥:٢٢:٤٥١٢:٠٩:٥٦١٨:٥٧:٤٢١٩:١٧:١٢٢٣:٢٢:٣٧
٠٩ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٧:٣٢٠٥:٢١:٣٤١٢:٠٩:٤٧١٨:٥٨:٣٥١٩:١٨:٠٨٢٣:٢٢:١٨
١٠ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٦:٠١٠٥:٢٠:٢٥١٢:٠٩:٣٩١٨:٥٩:٢٨١٩:١٩:٠٤٢٣:٢١:٥٩
١١ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٤:٣١٠٥:١٩:١٦١٢:٠٩:٣١١٩:٠٠:٢١١٩:٢٠:٠٠٢٣:٢١:٤١
١٢ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٣:٠٢٠٥:١٨:٠٩١٢:٠٩:٢٤١٩:٠١:١٤١٩:٢٠:٥٦٢٣:٢١:٢٣
١٣ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤١:٣٣٠٥:١٧:٠٢١٢:٠٩:١٧١٩:٠٢:٠٧١٩:٢١:٥٢٢٣:٢١:٠٦
١٤ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٠:٠٦٠٥:١٥:٥٧١٢:٠٩:١١١٩:٠٢:٥٩١٩:٢٢:٤٨٢٣:٢٠:٤٩
١٥ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٨:٣٩٠٥:١٤:٥٣١٢:٠٩:٠٦١٩:٠٣:٥٢١٩:٢٣:٤٤٢٣:٢٠:٣٣
١٦ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٧:١٣٠٥:١٣:٥٠١٢:٠٩:٠١١٩:٠٤:٤٥١٩:٢٤:٤٠٢٣:٢٠:١٧
١٧ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٥:٤٩٠٥:١٢:٤٩١٢:٠٨:٥٧١٩:٠٥:٣٧١٩:٢٥:٣٥٢٣:٢٠:٠١
١٨ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٤:٢٦٠٥:١١:٤٩١٢:٠٨:٥٣١٩:٠٦:٣٠١٩:٢٦:٣١٢٣:١٩:٤٦
١٩ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٣:٠٣٠٥:١٠:٥٠١٢:٠٨:٥٠١٩:٠٧:٢٢١٩:٢٧:٢٦٢٣:١٩:٣٢
٢٠ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣١:٤٢٠٥:٠٩:٥٢١٢:٠٨:٤٧١٩:٠٨:١٤١٩:٢٨:٢٢٢٣:١٩:١٨
٢١ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٠:٢٣٠٥:٠٨:٥٦١٢:٠٨:٤٥١٩:٠٩:٠٦١٩:٢٩:١٧٢٣:١٩:٠٥
٢٢ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٩:٠٤٠٥:٠٨:٠١١٢:٠٨:٤٤١٩:٠٩:٥٧١٩:٣٠:١٢٢٣:١٨:٥٢
٢٣ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٧:٤٧٠٥:٠٧:٠٨١٢:٠٨:٤٣١٩:١٠:٤٨١٩:٣١:٠٦٢٣:١٨:٤٠
٢٤ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٦:٣١٠٥:٠٦:١٥١٢:٠٨:٤٢١٩:١١:٣٩١٩:٣٢:٠٠٢٣:١٨:٢٨
٢٥ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٥:١٧٠٥:٠٥:٢٥١٢:٠٨:٤٣١٩:١٢:٣٠١٩:٣٢:٥٤٢٣:١٨:١٧
٢٦ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٤:٠٤٠٥:٠٤:٣٦١٢:٠٨:٤٣١٩:١٣:٢٠١٩:٣٣:٤٧٢٣:١٨:٠٧
٢٧ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٢:٥٣٠٥:٠٣:٤٨١٢:٠٨:٤٥١٩:١٤:١٠١٩:٣٤:٤٠٢٣:١٧:٥٧
٢٨ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢١:٤٤٠٥:٠٣:٠٢١٢:٠٨:٤٦١٩:١٤:٥٩١٩:٣٥:٣٣٢٣:١٧:٤٧
٢٩ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٠:٣٦٠٥:٠٢:١٧١٢:٠٨:٤٩١٩:١٥:٤٨١٩:٣٦:٢٥٢٣:١٧:٣٩
٣٠ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:١٩:٢٩٠٥:٠١:٣٤١٢:٠٨:٥٢١٩:١٦:٣٦١٩:٣٧:١٦٢٣:١٧:٣١
٣١ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:١٨:٢٥٠٥:٠٠:٥٢١٢:٠٨:٥٥١٩:١٧:٢٤١٩:٣٨:٠٧٢٣:١٧:٢٣

دانلود اوقات شرعی اردیبهشت ٠٣ - ١٤٠٣ شهر رودبار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ شمسی شهر رودبار شهر رودبار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ شمسی شهر رودبار شهر رودبار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر رودبار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر رودبار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٤٠٢
سال ١٤٠٣ هـ.ش
١٤٠٤

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر رودبار

رودبار یکی از شهرهای شمالی ایران و مرکز شهرستان رودبار، وسیع‌ترین و متنوع‌ترین شهرستانِ استان گیلان است. این شهر در مسیر اتوبان تهران-رشت و در ۲۶۸ کیلومتری تهران و ۶۰ کیلومتری رشت قرار دارد

شهر رودبار در ویکیپدیا

شهر رودبار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر رودبار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر رودبار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر رودبار بر روی نقشه

شهر رودبار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر رودبار

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر رودبار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر رودبار
اوقات شرعی اردیبهشت ٠٣ شهر رودبار + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٥ شهر رودبار + دانلود
اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ شهر رودبار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٣ شهر رودبار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢٥ شهر رودبار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر رودبار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر رودبار رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق رودبار ماه رمضان ٣ / ١٤٠٣
زمان پخش اذان زنده به افق رودبار
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق رودبار ماه رمضان ٣ / ١٤٠٣
زمان پخش اذان آنلاین به افق رودبار
زمان پخش اذان مستقیم به افق رودبار
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق رودبار
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق رودبار ماه رمضان ٣ / ١٤٠٣
جدول اوقات شرعی اردیبهشت ٠٣ / ١٤٠٣ رودبار دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر رودبار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه تهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو