جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر رضوانشهر

رضوانشهر | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز رضوانشهر

اذان صبح: ٠٣:٠٣:١٠
طلوع آفتاب: ٠٤:٥٢:٤٦
اذان ظهر: ١٢:١١:٥٤
غروب آفتاب: ١٩:٣١:١٧
اذان مغرب: ١٩:٥٢:٥٨
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٦:٥٨

دوشنبه ١٥ خرداد ١٤٠٢
١٦ ذیقعده ١٤٤٤ قمری
٠٥ ژوئن ٢٠٢٣ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر رضوانشهر (شهرستان رضوانشهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ خرداد ٠٢ شهر رضوانشهر)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٠٢ شهر رضوانشهر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٢ شهر رضوانشهر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

قیام خونین 15 خرداد (1342 هـ ش)

حضرت محمد (ص)
هر كه صبر كند از برای خدا بر كج خلقی زن خود حق تعالی ثواب شكر كنندگان او را كرامت فرماید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر رضوانشهر

اوقات شرعی خرداد ٠٢ | اوقات شرعی ژوئن ٢٣ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٤ | + اوقات شرعی رمضان ٢

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر رضوانشهر در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر رضوانشهر ١٤٠٢ - ٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی

برابر با سال ١٤٤٥ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٢ شهر رضوانشهر (سال ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی | ١٤٤٥ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: دوشنبه ٢١ اسفند ١٤٠٢ | ١١ مارس ٢٠٢٤
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٢ فروردین ١٤٠٣ | ١٠ آوریل ٢٠٢٤ (اول شوال ١٤٤٥)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر رضوانشهر ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی | ١٤٤٥ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان رضوانشهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٢/١٢/٢١٠٥:٠٤:٥٠٠٦:٣٠:٠٨١٢:٢٣:٢٠١٨:١٧:٠٧١٨:٣٥:٣٩٢٣:٤٠:١٣
٠٢ رمضان | ٠٢/١٢/٢٢٠٥:٠٣:١٩٠٦:٢٨:٣٩١٢:٢٣:٠٤١٨:١٨:٠٤١٨:٣٦:٣٥٢٣:٣٩:٥٦
٠٣ رمضان | ٠٢/١٢/٢٣٠٥:٠١:٤٨٠٦:٢٧:١٠١٢:٢٢:٤٧١٨:١٩:٠١١٨:٣٧:٣٢٢٣:٣٩:٣٨
٠٤ رمضان | ٠٢/١٢/٢٤٠٥:٠٠:١٥٠٦:٢٥:٤١١٢:٢٢:٣١١٨:١٩:٥٧١٨:٣٨:٢٨٢٣:٣٩:٢٠
٠٥ رمضان | ٠٢/١٢/٢٥٠٤:٥٨:٤٢٠٦:٢٤:١١١٢:٢٢:١٤١٨:٢٠:٥٣١٨:٣٩:٢٤٢٣:٣٩:٠١
٠٦ رمضان | ٠٢/١٢/٢٦٠٤:٥٧:٠٨٠٦:٢٢:٤٢١٢:٢١:٥٧١٨:٢١:٤٩١٨:٤٠:٢٠٢٣:٣٨:٤١
٠٧ رمضان | ٠٢/١٢/٢٧٠٤:٥٥:٣٤٠٦:٢١:١٢١٢:٢١:٤٠١٨:٢٢:٤٥١٨:٤١:١٦٢٣:٣٨:٢٢
٠٨ رمضان | ٠٢/١٢/٢٨٠٤:٥٣:٥٩٠٦:١٩:٤١١٢:٢١:٢٢١٨:٢٣:٤٠١٨:٤٢:١١٢٣:٣٨:٠٢
٠٩ رمضان | ٠٢/١٢/٢٩٠٤:٥٢:٢٣٠٦:١٨:١١١٢:٢١:٠٥١٨:٢٤:٣٦١٨:٤٣:٠٧٢٣:٣٧:٤١
١٠ رمضان | ٠٣/٠١/٠١٠٤:٥٠:٤٧٠٦:١٦:٤٠١٢:٢٠:٤٧١٨:٢٥:٣١١٨:٤٤:٠٢٢٣:٣٧:٢٠
١١ رمضان | ٠٣/٠١/٠٢٠٤:٤٩:١٠٠٦:١٥:١٠١٢:٢٠:٢٩١٨:٢٦:٢٦١٨:٤٤:٥٨٢٣:٣٦:٥٩
١٢ رمضان | ٠٣/٠١/٠٣٠٤:٤٧:٣٢٠٦:١٣:٣٩١٢:٢٠:١١١٨:٢٧:٢١١٨:٤٥:٥٣٢٣:٣٦:٣٨
١٣ رمضان | ٠٣/٠١/٠٤٠٤:٤٥:٥٥٠٦:١٢:٠٨١٢:١٩:٥٣١٨:٢٨:١٥١٨:٤٦:٤٩٢٣:٣٦:١٦
١٤ رمضان | ٠٣/٠١/٠٥٠٤:٤٤:١٦٠٦:١٠:٣٧١٢:١٩:٣٥١٨:٢٩:١٠١٨:٤٧:٤٤٢٣:٣٥:٥٤
١٥ رمضان | ٠٣/٠١/٠٦٠٤:٤٢:٣٧٠٦:٠٩:٠٧١٢:١٩:١٧١٨:٣٠:٠٤١٨:٤٨:٣٩٢٣:٣٥:٣١
١٦ رمضان | ٠٣/٠١/٠٧٠٤:٤٠:٥٨٠٦:٠٧:٣٦١٢:١٨:٥٩١٨:٣٠:٥٩١٨:٤٩:٣٤٢٣:٣٥:٠٩
١٧ رمضان | ٠٣/٠١/٠٨٠٤:٣٩:١٩٠٦:٠٦:٠٥١٢:١٨:٤٠١٨:٣١:٥٣١٨:٥٠:٣٠٢٣:٣٤:٤٦
١٨ رمضان | ٠٣/٠١/٠٩٠٤:٣٧:٣٩٠٦:٠٤:٣٥١٢:١٨:٢٢١٨:٣٢:٤٨١٨:٥١:٢٥٢٣:٣٤:٢٣
١٩ رمضان | ٠٣/٠١/١٠٠٤:٣٥:٥٩٠٦:٠٣:٠٤١٢:١٨:٠٤١٨:٣٣:٤٢١٨:٥٢:٢٠٢٣:٣٤:٠٠
٢٠ رمضان | ٠٣/٠١/١١٠٤:٣٤:١٨٠٦:٠١:٣٤١٢:١٧:٤٦١٨:٣٤:٣٦١٨:٥٣:١٦٢٣:٣٣:٣٧
٢١ رمضان | ٠٣/٠١/١٢٠٤:٣٢:٣٨٠٦:٠٠:٠٤١٢:١٧:٢٨١٨:٣٥:٣٠١٨:٥٤:١١٢٣:٣٣:١٤
٢٢ رمضان | ٠٣/٠١/١٣٠٤:٣٠:٥٧٠٥:٥٨:٣٤١٢:١٧:١٠١٨:٣٦:٢٥١٨:٥٥:٠٧٢٣:٣٢:٥٠
٢٣ رمضان | ٠٣/٠١/١٤٠٤:٢٩:١٦٠٥:٥٧:٠٥١٢:١٦:٥٣١٨:٣٧:١٩١٨:٥٦:٠٣٢٣:٣٢:٢٧
٢٤ رمضان | ٠٣/٠١/١٥٠٤:٢٧:٣٥٠٥:٥٥:٣٥١٢:١٦:٣٥١٨:٣٨:١٣١٨:٥٦:٥٨٢٣:٣٢:٠٣
٢٥ رمضان | ٠٣/٠١/١٦٠٤:٢٥:٥٣٠٥:٥٤:٠٧١٢:١٦:١٨١٨:٣٩:٠٧١٨:٥٧:٥٤٢٣:٣١:٣٩
٢٦ رمضان | ٠٣/٠١/١٧٠٤:٢٤:١٢٠٥:٥٢:٣٨١٢:١٦:٠١١٨:٤٠:٠١١٨:٥٨:٥٠٢٣:٣١:١٦
٢٧ رمضان | ٠٣/٠١/١٨٠٤:٢٢:٣٠٠٥:٥١:١٠١٢:١٥:٤٤١٨:٤٠:٥٦١٨:٥٩:٤٦٢٣:٣٠:٥٢
٢٨ رمضان | ٠٣/٠١/١٩٠٤:٢٠:٤٩٠٥:٤٩:٤٢١٢:١٥:٢٧١٨:٤١:٥٠١٩:٠٠:٤٢٢٣:٣٠:٢٩
٢٩ رمضان | ٠٣/٠١/٢٠٠٤:١٩:٠٧٠٥:٤٨:١٥١٢:١٥:١١١٨:٤٢:٤٤١٩:٠١:٣٩٢٣:٣٠:٠٥
٣٠ رمضان | ٠٣/٠١/٢١٠٤:١٧:٢٦٠٥:٤٦:٤٨١٢:١٤:٥٤١٨:٤٣:٣٩١٩:٠٢:٣٥٢٣:٢٩:٤١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی | ١٤٤٥ قمری شهر رضوانشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی | ١٤٤٥ قمری شهر رضوانشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی | ١٤٤٥ قمری شهر رضوانشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان رضوانشهر

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٤ قمری شهر رضوانشهر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٤ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر رضوانشهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر رضوانشهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٤ قمری شهر رضوانشهر

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٤ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٤ هـ.ق
شهر رضوانشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٤ هـ.ق شهر رضوانشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٤ هـ.ق شهر رضوانشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر رضوانشهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر رضوانشهر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٣
سال ١٤٤٤ هـ.ق
١٤٤٥

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئن ٢٠٢٣ میلادی شهر رضوانشهر

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئن ٢٠٢٣ م شهر رضوانشهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر رضوانشهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئن ٢٠٢٣ میلادی شهر رضوانشهر

ژوئیه
ژوئن ٢٠٢٣ م
می

دانلود اوقات شرعی ژوئن ٢٠٢٣ شهر رضوانشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئن ٢٠٢٣ میلادی شهر رضوانشهر شهر رضوانشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئن ٢٠٢٣ میلادی شهر رضوانشهر شهر رضوانشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر رضوانشهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر رضوانشهر برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٢
سال ٢٠٢٣ م
٢٠٢٤

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی خرداد ١٤٠٢ شمسی شهر رضوانشهر

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٤٠٢ هـ.ش شهر رضوانشهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر رضوانشهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٤٠٢ شمسی شهر رضوانشهر

تیر
خرداد ١٤٠٢ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٤٠٢٠٣:١٤:٣٥٠٤:٥٩:١٧١٢:١٠:٠٦١٩:٢١:٢٠١٩:٤٢:٢٤٢٣:١٧:٢٦
٠٢ خرداد ١٤٠٢٠٣:١٣:٣٢٠٤:٥٨:٣٨١٢:١٠:١٠١٩:٢٢:٠٨١٩:٤٣:١٥٢٣:١٧:٢٠
٠٣ خرداد ١٤٠٢٠٣:١٢:٣١٠٤:٥٨:٠١١٢:١٠:١٦١٩:٢٢:٥٦١٩:٤٤:٠٦٢٣:١٧:١٤
٠٤ خرداد ١٤٠٢٠٣:١١:٣٢٠٤:٥٧:٢٥١٢:١٠:٢٢١٩:٢٣:٤٢١٩:٤٤:٥٥٢٣:١٧:٠٩
٠٥ خرداد ١٤٠٢٠٣:١٠:٣٥٠٤:٥٦:٥١١٢:١٠:٢٨١٩:٢٤:٢٨١٩:٤٥:٤٤٢٣:١٧:٠٤
٠٦ خرداد ١٤٠٢٠٣:٠٩:٤١٠٤:٥٦:١٩١٢:١٠:٣٤١٩:٢٥:١٣١٩:٤٦:٣٢٢٣:١٧:٠١
٠٧ خرداد ١٤٠٢٠٣:٠٨:٤٨٠٤:٥٥:٤٨١٢:١٠:٤٢١٩:٢٥:٥٨١٩:٤٧:١٩٢٣:١٦:٥٨
٠٨ خرداد ١٤٠٢٠٣:٠٧:٥٧٠٤:٥٥:١٩١٢:١٠:٤٩١٩:٢٦:٤١١٩:٤٨:٠٥٢٣:١٦:٥٥
٠٩ خرداد ١٤٠٢٠٣:٠٧:٠٩٠٤:٥٤:٥٢١٢:١٠:٥٧١٩:٢٧:٢٣١٩:٤٨:٥٠٢٣:١٦:٥٣
١٠ خرداد ١٤٠٢٠٣:٠٦:٢٣٠٤:٥٤:٢٦١٢:١١:٠٦١٩:٢٨:٠٥١٩:٤٩:٣٤٢٣:١٦:٥٢
١١ خرداد ١٤٠٢٠٣:٠٥:٤٠٠٤:٥٤:٠٣١٢:١١:١٥١٩:٢٨:٤٦١٩:٥٠:١٧٢٣:١٦:٥٢
١٢ خرداد ١٤٠٢٠٣:٠٤:٥٩٠٤:٥٣:٤١١٢:١١:٢٤١٩:٢٩:٢٥١٩:٥٠:٥٩٢٣:١٦:٥٣
١٣ خرداد ١٤٠٢٠٣:٠٤:٢٠٠٤:٥٣:٢١١٢:١١:٣٣١٩:٣٠:٠٤١٩:٥١:٤٠٢٣:١٦:٥٤
١٤ خرداد ١٤٠٢٠٣:٠٣:٤٤٠٤:٥٣:٠٢١٢:١١:٤٣١٩:٣٠:٤١١٩:٥٢:٢٠٢٣:١٦:٥٦
١٥ خرداد ١٤٠٢٠٣:٠٣:١٠٠٤:٥٢:٤٦١٢:١١:٥٤١٩:٣١:١٧١٩:٥٢:٥٨٢٣:١٦:٥٨
١٦ خرداد ١٤٠٢٠٣:٠٢:٣٩٠٤:٥٢:٣١١٢:١٢:٠٤١٩:٣١:٥٣١٩:٥٣:٣٥٢٣:١٧:٠٢
١٧ خرداد ١٤٠٢٠٣:٠٢:١١٠٤:٥٢:١٨١٢:١٢:١٥١٩:٣٢:٢٧١٩:٥٤:١١٢٣:١٧:٠٦
١٨ خرداد ١٤٠٢٠٣:٠١:٤٥٠٤:٥٢:٠٧١٢:١٢:٢٧١٩:٣٢:٥٩١٩:٥٤:٤٦٢٣:١٧:١٠
١٩ خرداد ١٤٠٢٠٣:٠١:٢٢٠٤:٥١:٥٧١٢:١٢:٣٨١٩:٣٣:٣١١٩:٥٥:١٩٢٣:١٧:١٦
٢٠ خرداد ١٤٠٢٠٣:٠١:٠١٠٤:٥١:٥٠١٢:١٢:٥٠١٩:٣٤:٠١١٩:٥٥:٥١٢٣:١٧:٢٢
٢١ خرداد ١٤٠٢٠٣:٠٠:٤٣٠٤:٥١:٤٤١٢:١٣:٠٢١٩:٣٤:٣٠١٩:٥٦:٢١٢٣:١٧:٢٩
٢٢ خرداد ١٤٠٢٠٣:٠٠:٢٨٠٤:٥١:٤٠١٢:١٣:١٤١٩:٣٤:٥٨١٩:٥٦:٥٠٢٣:١٧:٣٧
٢٣ خرداد ١٤٠٢٠٣:٠٠:١٦٠٤:٥١:٣٨١٢:١٣:٢٧١٩:٣٥:٢٤١٩:٥٧:١٧٢٣:١٧:٤٥
٢٤ خرداد ١٤٠٢٠٣:٠٠:٠٧٠٤:٥١:٣٧١٢:١٣:٣٩١٩:٣٥:٤٩١٩:٥٧:٤٣٢٣:١٧:٥٥
٢٥ خرداد ١٤٠٢٠٣:٠٠:٠٠٠٤:٥١:٣٩١٢:١٣:٥٢١٩:٣٦:١٢١٩:٥٨:٠٧٢٣:١٨:٠٤
٢٦ خرداد ١٤٠٢٠٢:٥٩:٥٦٠٤:٥١:٤٢١٢:١٤:٠٥١٩:٣٦:٣٤١٩:٥٨:٣٠٢٣:١٨:١٥
٢٧ خرداد ١٤٠٢٠٢:٥٩:٥٥٠٤:٥١:٤٦١٢:١٤:١٨١٩:٣٦:٥٤١٩:٥٨:٥١٢٣:١٨:٢٦
٢٨ خرداد ١٤٠٢٠٢:٥٩:٥٧٠٤:٥١:٥٣١٢:١٤:٣١١٩:٣٧:١٣١٩:٥٩:١٠٢٣:١٨:٣٧
٢٩ خرداد ١٤٠٢٠٣:٠٠:٠٢٠٤:٥٢:٠١١٢:١٤:٤٥١٩:٣٧:٣٠١٩:٥٩:٢٨٢٣:١٨:٥٠
٣٠ خرداد ١٤٠٢٠٣:٠٠:٠٩٠٤:٥٢:١١١٢:١٤:٥٨١٩:٣٧:٤٦١٩:٥٩:٤٣٢٣:١٩:٠٢
٣١ خرداد ١٤٠٢٠٣:٠٠:١٩٠٤:٥٢:٢٢١٢:١٥:١١١٩:٣٨:٠٠١٩:٥٩:٥٧٢٣:١٩:١٦

دانلود اوقات شرعی خرداد ٠٢ - ١٤٠٢ شهر رضوانشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٤٠٢ شمسی شهر رضوانشهر شهر رضوانشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٤٠٢ شمسی شهر رضوانشهر شهر رضوانشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر رضوانشهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر رضوانشهر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٤٠١
سال ١٤٠٢ هـ.ش
١٤٠٣

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر رضوانشهر

رضوانشهر نام یکی از شهرهای استان گیلان در ایران و مرکز شهرستان رضوانشهر است. دین مردم این شهرستان اسلام و مذهب‌های سنی و شیعه می‌باشد

شهر رضوانشهر در ویکیپدیا

شهر رضوانشهر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر رضوانشهر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر رضوانشهر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر رضوانشهر بر روی نقشه

شهر رضوانشهر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر رضوانشهر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر رضوانشهر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر رضوانشهر
اوقات شرعی خرداد ٠٢ شهر رضوانشهر + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٤ شهر رضوانشهر + دانلود
اوقات شرعی ژوئن ٢٠٢٣ شهر رضوانشهر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢ شهر رضوانشهر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢٤ شهر رضوانشهر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر رضوانشهر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر رضوانشهر رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق رضوانشهر
زمان پخش اذان مستقیم به افق رضوانشهر
افق شرعی امروز فردا رضوانشهر دانلود pdf
جدول اوقات شرعی خرداد ٠٢ / ١٤٠٢ رضوانشهر دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا رضوانشهر دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق رضوانشهر
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق رضوانشهر ماه رمضان ٢ / ١٤٠٢
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق رضوانشهر ماه رمضان ٢ / ١٤٠٢

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر رضوانشهر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو