جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر رضوانشهر

رضوانشهر | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز رضوانشهر

اذان صبح: ٠٣:٥٥:٤٢
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٨:٥٤
اذان ظهر: ١٢:١١:٥٢
غروب آفتاب: ١٨:٥٥:٢٨
اذان مغرب: ١٩:١٤:٥٦
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٤:٤٦

دوشنبه ٠٣ اردیبهشت ١٤٠٣
١٣ شوال ١٤٤٥ قمری
٢٢ آوریل ٢٠٢٤ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر رضوانشهر (شهرستان رضوانشهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٣ اردیبهشت ٠٣ شهر رضوانشهر)، ماه جاری (اوقات شرعی اردیبهشت ٠٣ شهر رضوانشهر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٣ شهر رضوانشهر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت شیخ بهایی

امام علی (ع)
برترین بندگان خدا نزد خداوند سبحان، امامی است عادل كه هدایت شده و مردم به وسیله‌ی او هدایت شوند. سنّت معلوم را برپا بدارد و بدعت مجهول را بمیراند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر رضوانشهر

اوقات شرعی اردیبهشت ٠٣ | اوقات شرعی آوریل ٢٤ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٥ | + اوقات شرعی رمضان ٣

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر رضوانشهر در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر رضوانشهر ١٤٠٣ - ٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی

برابر با سال ١٤٤٦ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٣ شهر رضوانشهر (سال ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ١٢ اسفند ١٤٠٣ | ٠٢ مارس ٢٠٢٥
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٤ روز
تاریخ عید فطر: ١١ فروردین ١٤٠٤ | ٣١ مارس ٢٠٢٥ (اول شوال ١٤٤٦)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر رضوانشهر ٠٣ - ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان رضوانشهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٣/١٢/١٢٠٥:١٨:١٠٠٦:٤٣:٢٥١٢:٢٥:٣١١٨:٠٨:١١١٨:٢٦:٤٩٢٣:٤٢:٢٩
٠٢ رمضان | ٠٣/١٢/١٣٠٥:١٦:٤٨٠٦:٤٢:٠١١٢:٢٥:١٨١٨:٠٩:١٠١٨:٢٧:٤٧٢٣:٤٢:١٧
٠٣ رمضان | ٠٣/١٢/١٤٠٥:١٥:٢٤٠٦:٤٠:٣٦١٢:٢٥:٠٥١٨:١٠:٠٩١٨:٢٨:٤٥٢٣:٤٢:٠٤
٠٤ رمضان | ٠٣/١٢/١٥٠٥:١٣:٥٩٠٦:٣٩:١١١٢:٢٤:٥٢١٨:١١:٠٧١٨:٢٩:٤٣٢٣:٤١:٥٠
٠٥ رمضان | ٠٣/١٢/١٦٠٥:١٢:٣٤٠٦:٣٧:٤٥١٢:٢٤:٣٨١٨:١٢:٠٦١٨:٣٠:٤٠٢٣:٤١:٣٦
٠٦ رمضان | ٠٣/١٢/١٧٠٥:١١:٠٧٠٦:٣٦:١٩١٢:٢٤:٢٤١٨:١٣:٠٤١٨:٣١:٣٨٢٣:٤١:٢٢
٠٧ رمضان | ٠٣/١٢/١٨٠٥:٠٩:٤٠٠٦:٣٤:٥٢١٢:٢٤:٠٩١٨:١٤:٠١١٨:٣٢:٣٥٢٣:٤١:٠٦
٠٨ رمضان | ٠٣/١٢/١٩٠٥:٠٨:١١٠٦:٣٣:٢٥١٢:٢٣:٥٤١٨:١٤:٥٩١٨:٣٣:٣٢٢٣:٤٠:٥٠
٠٩ رمضان | ٠٣/١٢/٢٠٠٥:٠٦:٤٢٠٦:٣١:٥٧١٢:٢٣:٣٩١٨:١٥:٥٦١٨:٣٤:٢٨٢٣:٤٠:٣٤
١٠ رمضان | ٠٣/١٢/٢١٠٥:٠٥:١٢٠٦:٣٠:٢٩١٢:٢٣:٢٣١٨:١٦:٥٣١٨:٣٥:٢٥٢٣:٤٠:١٧
١١ رمضان | ٠٣/١٢/٢٢٠٥:٠٣:٤١٠٦:٢٩:٠٠١٢:٢٣:٠٧١٨:١٧:٥٠١٨:٣٦:٢١٢٣:٤٠:٠٠
١٢ رمضان | ٠٣/١٢/٢٣٠٥:٠٢:٠٩٠٦:٢٧:٣١١٢:٢٢:٥١١٨:١٨:٤٦١٨:٣٧:١٧٢٣:٣٩:٤٢
١٣ رمضان | ٠٣/١٢/٢٤٠٥:٠٠:٣٧٠٦:٢٦:٠٢١٢:٢٢:٣٤١٨:١٩:٤٢١٨:٣٨:١٣٢٣:٣٩:٢٣
١٤ رمضان | ٠٣/١٢/٢٥٠٤:٥٩:٠٤٠٦:٢٤:٣٢١٢:٢٢:١٧١٨:٢٠:٣٨١٨:٣٩:٠٩٢٣:٣٩:٠٤
١٥ رمضان | ٠٣/١٢/٢٦٠٤:٥٧:٣٠٠٦:٢٣:٠٣١٢:٢٢:٠٠١٨:٢١:٣٤١٨:٤٠:٠٥٢٣:٣٨:٤٥
١٦ رمضان | ٠٣/١٢/٢٧٠٤:٥٥:٥٦٠٦:٢١:٣٣١٢:٢١:٤٣١٨:٢٢:٣٠١٨:٤١:٠١٢٣:٣٨:٢٥
١٧ رمضان | ٠٣/١٢/٢٨٠٤:٥٤:٢١٠٦:٢٠:٠٢١٢:٢١:٢٥١٨:٢٣:٢٥١٨:٤١:٥٦٢٣:٣٨:٠٥
١٨ رمضان | ٠٣/١٢/٢٩٠٤:٥٢:٤٥٠٦:١٨:٣٢١٢:٢١:٠٨١٨:٢٤:٢١١٨:٤٢:٥٢٢٣:٣٧:٤٥
١٩ رمضان | ٠٣/١٢/٣٠٠٤:٥١:٠٩٠٦:١٧:٠١١٢:٢٠:٥٠١٨:٢٥:١٦١٨:٤٣:٤٧٢٣:٣٧:٢٤
٢٠ رمضان | ٠٤/٠١/٠١٠٤:٤٩:٣٢٠٦:١٥:٣١١٢:٢٠:٣٢١٨:٢٦:١١١٨:٤٤:٤٣٢٣:٣٧:٠٣
٢١ رمضان | ٠٤/٠١/٠٢٠٤:٤٧:٥٥٠٦:١٤:٠٠١٢:٢٠:١٤١٨:٢٧:٠٦١٨:٤٥:٣٨٢٣:٣٦:٤٢
٢٢ رمضان | ٠٤/٠١/٠٣٠٤:٤٦:١٧٠٦:١٢:٢٩١٢:١٩:٥٦١٨:٢٨:٠١١٨:٤٦:٣٤٢٣:٣٦:٢٠
٢٣ رمضان | ٠٤/٠١/٠٤٠٤:٤٤:٣٩٠٦:١٠:٥٩١٢:١٩:٣٨١٨:٢٨:٥٥١٨:٤٧:٢٩٢٣:٣٥:٥٨
٢٤ رمضان | ٠٤/٠١/٠٥٠٤:٤٣:٠١٠٦:٠٩:٢٨١٢:١٩:٢٠١٨:٢٩:٥٠١٨:٤٨:٢٥٢٣:٣٥:٣٦
٢٥ رمضان | ٠٤/٠١/٠٦٠٤:٤١:٢٢٠٦:٠٧:٥٧١٢:١٩:٠٢١٨:٣٠:٤٥١٨:٤٩:٢٠٢٣:٣٥:١٤
٢٦ رمضان | ٠٤/٠١/٠٧٠٤:٣٩:٤٢٠٦:٠٦:٢٧١٢:١٨:٤٤١٨:٣١:٣٩١٨:٥٠:١٦٢٣:٣٤:٥١
٢٧ رمضان | ٠٤/٠١/٠٨٠٤:٣٨:٠٣٠٦:٠٤:٥٦١٢:١٨:٢٦١٨:٣٢:٣٤١٨:٥١:١١٢٣:٣٤:٢٨
٢٨ رمضان | ٠٤/٠١/٠٩٠٤:٣٦:٢٣٠٦:٠٣:٢٦١٢:١٨:٠٨١٨:٣٣:٢٨١٨:٥٢:٠٧٢٣:٣٤:٠٥
٢٩ رمضان | ٠٤/٠١/١٠٠٤:٣٤:٤٢٠٦:٠١:٥٦١٢:١٧:٥٠١٨:٣٤:٢٣١٨:٥٣:٠٢٢٣:٣٣:٤٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٣ - ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری شهر رضوانشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٣ - ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری شهر رضوانشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٣ - ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری شهر رضوانشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان رضوانشهر

اوقات شرعی شوال ١٤٤٥ قمری شهر رضوانشهر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٥ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر رضوانشهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر رضوانشهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٥ قمری شهر رضوانشهر

ذیقعده
شوال ١٤٤٥ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٥ هـ.ق
شهر رضوانشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٥ هـ.ق شهر رضوانشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٥ هـ.ق شهر رضوانشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر رضوانشهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر رضوانشهر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٤
سال ١٤٤٥ هـ.ق
١٤٤٦

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ میلادی شهر رضوانشهر

در این قسمت جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ م شهر رضوانشهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر رضوانشهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ میلادی شهر رضوانشهر

می
آوریل ٢٠٢٤ م
مارس

دانلود اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ شهر رضوانشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ میلادی شهر رضوانشهر شهر رضوانشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ میلادی شهر رضوانشهر شهر رضوانشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر رضوانشهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر رضوانشهر برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٣
سال ٢٠٢٤ م
٢٠٢٥

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ شمسی شهر رضوانشهر

در این قسمت جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ هـ.ش شهر رضوانشهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر رضوانشهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ شمسی شهر رضوانشهر

خرداد
اردیبهشت ١٤٠٣ هـ.ش
فروردین
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٥٨:٥٩٠٥:٣١:٣١١٢:١٢:١٦١٨:٥٣:٣٩١٩:١٣:٠١٢٣:٢٥:٢٩
٠٢ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٥٧:٢٠٠٥:٣٠:١٢١٢:١٢:٠٤١٨:٥٤:٣٣١٩:١٣:٥٩٢٣:٢٥:٠٨
٠٣ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٥٥:٤٢٠٥:٢٨:٥٤١٢:١١:٥٢١٨:٥٥:٢٨١٩:١٤:٥٦٢٣:٢٤:٤٦
٠٤ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٥٤:٠٤٠٥:٢٧:٣٦١٢:١١:٤١١٨:٥٦:٢٣١٩:١٥:٥٤٢٣:٢٤:٢٥
٠٥ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٥٢:٢٧٠٥:٢٦:٢٠١٢:١١:٣٠١٨:٥٧:١٧١٩:١٦:٥١٢٣:٢٤:٠٤
٠٦ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٥٠:٥٠٠٥:٢٥:٠٤١٢:١١:٢٠١٨:٥٨:١٢١٩:١٧:٤٩٢٣:٢٣:٤٣
٠٧ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٩:١٤٠٥:٢٣:٥٠١٢:١١:١٠١٨:٥٩:٠٧١٩:١٨:٤٧٢٣:٢٣:٢٣
٠٨ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٧:٣٩٠٥:٢٢:٣٦١٢:١١:٠١١٩:٠٠:٠١١٩:١٩:٤٥٢٣:٢٣:٠٣
٠٩ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٦:٠٤٠٥:٢١:٢٤١٢:١٠:٥٢١٩:٠٠:٥٦١٩:٢٠:٤٢٢٣:٢٢:٤٣
١٠ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٤:٣٠٠٥:٢٠:١٢١٢:١٠:٤٤١٩:٠١:٥١١٩:٢١:٤٠٢٣:٢٢:٢٤
١١ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٢:٥٧٠٥:١٩:٠٢١٢:١٠:٣٦١٩:٠٢:٤٥١٩:٢٢:٣٨٢٣:٢٢:٠٥
١٢ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤١:٢٥٠٥:١٧:٥٣١٢:١٠:٢٩١٩:٠٣:٤٠١٩:٢٣:٣٦٢٣:٢١:٤٧
١٣ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٩:٥٤٠٥:١٦:٤٥١٢:١٠:٢٢١٩:٠٤:٣٥١٩:٢٤:٣٤٢٣:٢١:٢٩
١٤ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٨:٢٣٠٥:١٥:٣٨١٢:١٠:١٦١٩:٠٥:٢٩١٩:٢٥:٣٢٢٣:٢١:١١
١٥ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٦:٥٤٠٥:١٤:٣٢١٢:١٠:١١١٩:٠٦:٢٣١٩:٢٦:٢٩٢٣:٢٠:٥٤
١٦ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٥:٢٥٠٥:١٣:٢٨١٢:١٠:٠٦١٩:٠٧:١٨١٩:٢٧:٢٧٢٣:٢٠:٣٨
١٧ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٣:٥٨٠٥:١٢:٢٥١٢:١٠:٠١١٩:٠٨:١٢١٩:٢٨:٢٤٢٣:٢٠:٢٢
١٨ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٢:٣٢٠٥:١١:٢٣١٢:٠٩:٥٨١٩:٠٩:٠٦١٩:٢٩:٢٢٢٣:٢٠:٠٦
١٩ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣١:٠٧٠٥:١٠:٢٢١٢:٠٩:٥٥١٩:١٠:٠٠١٩:٣٠:١٩٢٣:١٩:٥١
٢٠ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٩:٤٣٠٥:٠٩:٢٣١٢:٠٩:٥٢١٩:١٠:٥٣١٩:٣١:١٦٢٣:١٩:٣٧
٢١ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٨:٢١٠٥:٠٨:٢٥١٢:٠٩:٥٠١٩:١١:٤٧١٩:٣٢:١٣٢٣:١٩:٢٣
٢٢ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٦:٥٩٠٥:٠٧:٢٩١٢:٠٩:٤٨١٩:١٢:٤٠١٩:٣٣:٠٩٢٣:١٩:١٠
٢٣ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٥:٣٩٠٥:٠٦:٣٤١٢:٠٩:٤٨١٩:١٣:٣٢١٩:٣٤:٠٥٢٣:١٨:٥٧
٢٤ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٤:٢١٠٥:٠٥:٤٠١٢:٠٩:٤٧١٩:١٤:٢٥١٩:٣٥:٠١٢٣:١٨:٤٤
٢٥ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٣:٠٤٠٥:٠٤:٤٨١٢:٠٩:٤٧١٩:١٥:١٧١٩:٣٥:٥٧٢٣:١٨:٣٣
٢٦ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢١:٤٨٠٥:٠٣:٥٨١٢:٠٩:٤٨١٩:١٦:٠٨١٩:٣٦:٥٢٢٣:١٨:٢١
٢٧ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٠:٣٤٠٥:٠٣:٠٩١٢:٠٩:٤٩١٩:١٧:٠٠١٩:٣٧:٤٦٢٣:١٨:١١
٢٨ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:١٩:٢٢٠٥:٠٢:٢١١٢:٠٩:٥١١٩:١٧:٥٠١٩:٣٨:٤٠٢٣:١٨:٠١
٢٩ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:١٨:١١٠٥:٠١:٣٥١٢:٠٩:٥٤١٩:١٨:٤١١٩:٣٩:٣٤٢٣:١٧:٥١
٣٠ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:١٧:٠٢٠٥:٠٠:٥١١٢:٠٩:٥٧١٩:١٩:٣٠١٩:٤٠:٢٧٢٣:١٧:٤٣
٣١ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:١٥:٥٥٠٥:٠٠:٠٨١٢:١٠:٠٠١٩:٢٠:١٩١٩:٤١:١٩٢٣:١٧:٣٥

دانلود اوقات شرعی اردیبهشت ٠٣ - ١٤٠٣ شهر رضوانشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ شمسی شهر رضوانشهر شهر رضوانشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ شمسی شهر رضوانشهر شهر رضوانشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر رضوانشهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر رضوانشهر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٤٠٢
سال ١٤٠٣ هـ.ش
١٤٠٤

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر رضوانشهر

رضوانشهر نام یکی از شهرهای استان گیلان در ایران و مرکز شهرستان رضوانشهر است. دین مردم این شهرستان اسلام و مذهب‌های سنی و شیعه می‌باشد

شهر رضوانشهر در ویکیپدیا

شهر رضوانشهر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر رضوانشهر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر رضوانشهر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر رضوانشهر بر روی نقشه

شهر رضوانشهر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر رضوانشهر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر رضوانشهر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر رضوانشهر
اوقات شرعی اردیبهشت ٠٣ شهر رضوانشهر + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٥ شهر رضوانشهر + دانلود
اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ شهر رضوانشهر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٣ شهر رضوانشهر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢٥ شهر رضوانشهر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر رضوانشهر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر رضوانشهر رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا رضوانشهر دانلود pdf
جدول اوقات شرعی اردیبهشت ٠٣ / ١٤٠٣ رضوانشهر دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق رضوانشهر
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق رضوانشهر ماه رمضان ٣ / ١٤٠٣
زمان پخش اذان زنده به افق رضوانشهر
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٣ / ١٤٠٣ رضوانشهر دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق رضوانشهر
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق رضوانشهر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر رضوانشهر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه تهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو