جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر رشت

رشت | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز رشت

اذان صبح: ٠٣:٥٣:١٠
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٦:١٥
اذان ظهر: ١٢:٠٩:٥٥
غروب آفتاب: ١٨:٥٤:١٢
اذان مغرب: ١٩:١٣:٣٨
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٢:٥٣

سه شنبه ٠٤ اردیبهشت ١٤٠٣
١٤ شوال ١٤٤٥ قمری
٢٣ آوریل ٢٠٢٤ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر رشت (شهرستان رشت) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ اردیبهشت ٠٣ شهر رشت)، ماه جاری (اوقات شرعی اردیبهشت ٠٣ شهر رشت)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٣ شهر رشت)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
غافل‌ترین مردم كسی است كه از گردیدن‌های دنیا از حالی به حالی پند نگیرد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر رشت

اوقات شرعی اردیبهشت ٠٣ | اوقات شرعی آوریل ٢٤ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٥ | + اوقات شرعی رمضان ٣

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر رشت در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر رشت ١٤٠٣ - ٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی

برابر با سال ١٤٤٦ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٣ شهر رشت (سال ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ١٢ اسفند ١٤٠٣ | ٠٢ مارس ٢٠٢٥
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ١١ فروردین ١٤٠٤ | ٣١ مارس ٢٠٢٥ (اول شوال ١٤٤٦)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر رشت ٠٣ - ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان رشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٣/١٢/١٢٠٥:١٦:٣١٠٦:٤١:٢٧١٢:٢٣:٤٥١٨:٠٦:٣٧١٨:٢٥:١١٢٣:٤٠:٥٣
٠٢ رمضان | ٠٣/١٢/١٣٠٥:١٥:٠٩٠٦:٤٠:٠٤١٢:٢٣:٣٣١٨:٠٧:٣٥١٨:٢٦:٠٨٢٣:٤٠:٤١
٠٣ رمضان | ٠٣/١٢/١٤٠٥:١٣:٤٦٠٦:٣٨:٤٠١٢:٢٣:٢٠١٨:٠٨:٣٣١٨:٢٧:٠٦٢٣:٤٠:٢٨
٠٤ رمضان | ٠٣/١٢/١٥٠٥:١٢:٢٢٠٦:٣٧:١٦١٢:٢٣:٠٦١٨:٠٩:٣١١٨:٢٨:٠٣٢٣:٤٠:١٤
٠٥ رمضان | ٠٣/١٢/١٦٠٥:١٠:٥٨٠٦:٣٥:٥١١٢:٢٢:٥٣١٨:١٠:٢٩١٨:٢٩:٠٠٢٣:٤٠:٠٠
٠٦ رمضان | ٠٣/١٢/١٧٠٥:٠٩:٣٢٠٦:٣٤:٢٥١٢:٢٢:٣٨١٨:١١:٢٦١٨:٢٩:٥٦٢٣:٣٩:٤٦
٠٧ رمضان | ٠٣/١٢/١٨٠٥:٠٨:٠٥٠٦:٣٢:٥٩١٢:٢٢:٢٤١٨:١٢:٢٣١٨:٣٠:٥٢٢٣:٣٩:٣٠
٠٨ رمضان | ٠٣/١٢/١٩٠٥:٠٦:٣٧٠٦:٣١:٣٢١٢:٢٢:٠٩١٨:١٣:٢٠١٨:٣١:٤٩٢٣:٣٩:١٤
٠٩ رمضان | ٠٣/١٢/٢٠٠٥:٠٥:٠٩٠٦:٣٠:٠٥١٢:٢١:٥٣١٨:١٤:١٦١٨:٣٢:٤٥٢٣:٣٨:٥٨
١٠ رمضان | ٠٣/١٢/٢١٠٥:٠٣:٤٠٠٦:٢٨:٣٨١٢:٢١:٣٨١٨:١٥:١٣١٨:٣٣:٤٠٢٣:٣٨:٤١
١١ رمضان | ٠٣/١٢/٢٢٠٥:٠٢:١٠٠٦:٢٧:١٠١٢:٢١:٢١١٨:١٦:٠٩١٨:٣٤:٣٦٢٣:٣٨:٢٤
١٢ رمضان | ٠٣/١٢/٢٣٠٥:٠٠:٣٩٠٦:٢٥:٤٢١٢:٢١:٠٥١٨:١٧:٠٤١٨:٣٥:٣١٢٣:٣٨:٠٦
١٣ رمضان | ٠٣/١٢/٢٤٠٤:٥٩:٠٧٠٦:٢٤:١٣١٢:٢٠:٤٩١٨:١٨:٠٠١٨:٣٦:٢٧٢٣:٣٧:٤٧
١٤ رمضان | ٠٣/١٢/٢٥٠٤:٥٧:٣٥٠٦:٢٢:٤٤١٢:٢٠:٣٢١٨:١٨:٥٥١٨:٣٧:٢٢٢٣:٣٧:٢٨
١٥ رمضان | ٠٣/١٢/٢٦٠٤:٥٦:٠٢٠٦:٢١:١٥١٢:٢٠:١٥١٨:١٩:٥٠١٨:٣٨:١٧٢٣:٣٧:٠٩
١٦ رمضان | ٠٣/١٢/٢٧٠٤:٥٤:٢٨٠٦:١٩:٤٦١٢:١٩:٥٧١٨:٢٠:٤٥١٨:٣٩:١٢٢٣:٣٦:٥٠
١٧ رمضان | ٠٣/١٢/٢٨٠٤:٥٢:٥٤٠٦:١٨:١٦١٢:١٩:٤٠١٨:٢١:٤٠١٨:٤٠:٠٧٢٣:٣٦:٣٠
١٨ رمضان | ٠٣/١٢/٢٩٠٤:٥١:١٩٠٦:١٦:٤٦١٢:١٩:٢٢١٨:٢٢:٣٥١٨:٤١:٠٢٢٣:٣٦:٠٩
١٩ رمضان | ٠٣/١٢/٣٠٠٤:٤٩:٤٤٠٦:١٥:١٧١٢:١٩:٠٥١٨:٢٣:٢٩١٨:٤١:٥٧٢٣:٣٥:٤٩
٢٠ رمضان | ٠٤/٠١/٠١٠٤:٤٨:٠٨٠٦:١٣:٤٧١٢:١٨:٤٧١٨:٢٤:٢٣١٨:٤٢:٥١٢٣:٣٥:٢٧
٢١ رمضان | ٠٤/٠١/٠٢٠٤:٤٦:٣٢٠٦:١٢:١٧١٢:١٨:٢٩١٨:٢٥:١٨١٨:٤٣:٤٦٢٣:٣٥:٠٦
٢٢ رمضان | ٠٤/٠١/٠٣٠٤:٤٤:٥٥٠٦:١٠:٤٧١٢:١٨:١١١٨:٢٦:١٢١٨:٤٤:٤١٢٣:٣٤:٤٥
٢٣ رمضان | ٠٤/٠١/٠٤٠٤:٤٣:١٧٠٦:٠٩:١٧١٢:١٧:٥٣١٨:٢٧:٠٦١٨:٤٥:٣٦٢٣:٣٤:٢٣
٢٤ رمضان | ٠٤/٠١/٠٥٠٤:٤١:٤٠٠٦:٠٧:٤٧١٢:١٧:٣٥١٨:٢٨:٠٠١٨:٤٦:٣٠٢٣:٣٤:٠١
٢٥ رمضان | ٠٤/٠١/٠٦٠٤:٤٠:٠١٠٦:٠٦:١٧١٢:١٧:١٧١٨:٢٨:٥٤١٨:٤٧:٢٥٢٣:٣٣:٣٨
٢٦ رمضان | ٠٤/٠١/٠٧٠٤:٣٨:٢٣٠٦:٠٤:٤٧١٢:١٦:٥٩١٨:٢٩:٤٨١٨:٤٨:٢٠٢٣:٣٣:١٦
٢٧ رمضان | ٠٤/٠١/٠٨٠٤:٣٦:٤٤٠٦:٠٣:١٧١٢:١٦:٤١١٨:٣٠:٤١١٨:٤٩:١٥٢٣:٣٢:٥٣
٢٨ رمضان | ٠٤/٠١/٠٩٠٤:٣٥:٠٥٠٦:٠١:٤٧١٢:١٦:٢٣١٨:٣١:٣٥١٨:٥٠:٠٩٢٣:٣٢:٣٠
٢٩ رمضان | ٠٤/٠١/١٠٠٤:٣٣:٢٦٠٦:٠٠:١٨١٢:١٦:٠٥١٨:٣٢:٢٩١٨:٥١:٠٤٢٣:٣٢:٠٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٣ - ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری شهر رشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٣ - ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری شهر رشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٣ - ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری شهر رشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان رشت

اوقات شرعی شوال ١٤٤٥ قمری شهر رشت

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٥ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر رشت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر رشت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٥ قمری شهر رشت

ذیقعده
شوال ١٤٤٥ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٥ هـ.ق
شهر رشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٥ هـ.ق شهر رشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٥ هـ.ق شهر رشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر رشت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر رشت برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٤
سال ١٤٤٥ هـ.ق
١٤٤٦

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ میلادی شهر رشت

در این قسمت جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ م شهر رشت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر رشت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ میلادی شهر رشت

می
آوریل ٢٠٢٤ م
مارس

دانلود اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ شهر رشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ میلادی شهر رشت شهر رشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ میلادی شهر رشت شهر رشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر رشت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر رشت برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٣
سال ٢٠٢٤ م
٢٠٢٥

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ شمسی شهر رشت

در این قسمت جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ هـ.ش شهر رشت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر رشت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ شمسی شهر رشت

خرداد
اردیبهشت ١٤٠٣ هـ.ش
فروردین
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٥٨:٠٢٠٥:٣٠:٠٨١٢:١٠:٣١١٨:٥١:٣٠١٩:١٠:٤٨٢٣:٢٣:٥٧
٠٢ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٥٦:٢٤٠٥:٢٨:٥٠١٢:١٠:١٨١٨:٥٢:٢٤١٩:١١:٤٥٢٣:٢٣:٣٥
٠٣ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٥٤:٤٧٠٥:٢٧:٣٢١٢:١٠:٠٧١٨:٥٣:١٨١٩:١٢:٤٢٢٣:٢٣:١٤
٠٤ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٥٣:١٠٠٥:٢٦:١٥١٢:٠٩:٥٥١٨:٥٤:١٢١٩:١٣:٣٨٢٣:٢٢:٥٣
٠٥ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٥١:٣٤٠٥:٢٥:٠٠١٢:٠٩:٤٥١٨:٥٥:٠٦١٩:١٤:٣٥٢٣:٢٢:٣٢
٠٦ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٩:٥٨٠٥:٢٣:٤٥١٢:٠٩:٣٤١٨:٥٦:٠٠١٩:١٥:٣٢٢٣:٢٢:١٢
٠٧ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٨:٢٣٠٥:٢٢:٣١١٢:٠٩:٢٥١٨:٥٦:٥٤١٩:١٦:٢٩٢٣:٢١:٥٢
٠٨ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٦:٤٩٠٥:٢١:١٨١٢:٠٩:١٥١٨:٥٧:٤٨١٩:١٧:٢٧٢٣:٢١:٣٢
٠٩ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٥:١٥٠٥:٢٠:٠٦١٢:٠٩:٠٦١٨:٥٨:٤٢١٩:١٨:٢٤٢٣:٢١:١٢
١٠ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٣:٤٢٠٥:١٨:٥٥١٢:٠٨:٥٨١٨:٥٩:٣٦١٩:١٩:٢١٢٣:٢٠:٥٣
١١ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٢:١٠٠٥:١٧:٤٦١٢:٠٨:٥٠١٩:٠٠:٣٠١٩:٢٠:١٨٢٣:٢٠:٣٥
١٢ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٠:٣٩٠٥:١٦:٣٧١٢:٠٨:٤٣١٩:٠١:٢٤١٩:٢١:١٥٢٣:٢٠:١٧
١٣ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٩:٠٩٠٥:١٥:٢٩١٢:٠٨:٣٧١٩:٠٢:١٨١٩:٢٢:١٢٢٣:١٩:٥٩
١٤ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٧:٣٩٠٥:١٤:٢٣١٢:٠٨:٣١١٩:٠٣:١٢١٩:٢٣:١٠٢٣:١٩:٤٢
١٥ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٦:١١٠٥:١٣:١٨١٢:٠٨:٢٥١٩:٠٤:٠٦١٩:٢٤:٠٧٢٣:١٩:٢٥
١٦ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٤:٤٤٠٥:١٢:١٤١٢:٠٨:٢٠١٩:٠٥:٠٠١٩:٢٥:٠٤٢٣:١٩:٠٩
١٧ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٣:١٧٠٥:١١:١٢١٢:٠٨:١٦١٩:٠٥:٥٣١٩:٢٦:٠٠٢٣:١٨:٥٣
١٨ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣١:٥٢٠٥:١٠:١١١٢:٠٨:١٢١٩:٠٦:٤٧١٩:٢٦:٥٧٢٣:١٨:٣٧
١٩ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٠:٢٨٠٥:٠٩:١١١٢:٠٨:٠٩١٩:٠٧:٤٠١٩:٢٧:٥٤٢٣:١٨:٢٣
٢٠ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٩:٠٦٠٥:٠٨:١٢١٢:٠٨:٠٦١٩:٠٨:٣٣١٩:٢٨:٥٠٢٣:١٨:٠٨
٢١ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٧:٤٤٠٥:٠٧:١٥١٢:٠٨:٠٤١٩:٠٩:٢٦١٩:٢٩:٤٦٢٣:١٧:٥٥
٢٢ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٦:٢٤٠٥:٠٦:١٩١٢:٠٨:٠٣١٩:١٠:١٨١٩:٣٠:٤٢٢٣:١٧:٤٢
٢٣ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٥:٠٥٠٥:٠٥:٢٥١٢:٠٨:٠٢١٩:١١:١٠١٩:٣١:٣٨٢٣:١٧:٢٩
٢٤ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٣:٤٨٠٥:٠٤:٣٢١٢:٠٨:٠٢١٩:١٢:٠٢١٩:٣٢:٣٣٢٣:١٧:١٧
٢٥ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٢:٣٢٠٥:٠٣:٤٠١٢:٠٨:٠٢١٩:١٢:٥٤١٩:٣٣:٢٨٢٣:١٧:٠٥
٢٦ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢١:١٧٠٥:٠٢:٥٠١٢:٠٨:٠٢١٩:١٣:٤٥١٩:٣٤:٢٢٢٣:١٦:٥٤
٢٧ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٠:٠٤٠٥:٠٢:٠١١٢:٠٨:٠٤١٩:١٤:٣٥١٩:٣٥:١٦٢٣:١٦:٤٤
٢٨ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:١٨:٥٣٠٥:٠١:١٤١٢:٠٨:٠٦١٩:١٥:٢٥١٩:٣٦:٠٩٢٣:١٦:٣٤
٢٩ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:١٧:٤٣٠٥:٠٠:٢٩١٢:٠٨:٠٨١٩:١٦:١٥١٩:٣٧:٠٢٢٣:١٦:٢٥
٣٠ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:١٦:٣٥٠٤:٥٩:٤٥١٢:٠٨:١١١٩:١٧:٠٤١٩:٣٧:٥٥٢٣:١٦:١٧
٣١ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:١٥:٢٩٠٤:٥٩:٠٢١٢:٠٨:١٤١٩:١٧:٥٣١٩:٣٨:٤٧٢٣:١٦:٠٩

دانلود اوقات شرعی اردیبهشت ٠٣ - ١٤٠٣ شهر رشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ شمسی شهر رشت شهر رشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ شمسی شهر رشت شهر رشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر رشت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر رشت برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٤٠٢
سال ١٤٠٣ هـ.ش
١٤٠٤

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر رشت

رَشْت یکی از کلان‌شهرهای ایران، مرکز استان گیلان در شمال ایران، و مرکز شهرستان رشت است و مادرشهر استان گیلان و بخش‌هایی از استان‌های همجوار است

شهر رشت در ویکیپدیا

شهر رشت

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر رشت موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر رشت برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر رشت بر روی نقشه

شهر رشت بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر رشت

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر رشت است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر رشت
اوقات شرعی اردیبهشت ٠٣ شهر رشت + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٥ شهر رشت + دانلود
اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ شهر رشت + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٣ شهر رشت + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢٥ شهر رشت + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر رشت

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر رشت رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق رشت
افق شرعی اردیبهشت ٠٣ / ١٤٠٣ رشت دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق رشت
زمان پخش اذان مستقیم به افق رشت
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق رشت ماه رمضان ٣ / ١٤٠٣
زمان پخش اذان زنده به افق رشت
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق رشت ماه رمضان ٣ / ١٤٠٣
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق رشت ماه رمضان ٣ / ١٤٠٣

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر رشت یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٣
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه تهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو