جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر تالش

طوالش | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز تالش

اذان صبح: ٠٣:٠٢:٤١
طلوع آفتاب: ٠٤:٥٣:٠٠
اذان ظهر: ١٢:١٢:٥١
غروب آفتاب: ١٩:٣٢:٥٨
اذان مغرب: ١٩:٥٤:٤٥
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٧:٣٤

دوشنبه ١٥ خرداد ١٤٠٢
١٦ ذیقعده ١٤٤٤ قمری
٠٥ ژوئن ٢٠٢٣ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر تالش (شهرستان طوالش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ خرداد ٠٢ شهر تالش)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٠٢ شهر تالش)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٢ شهر تالش)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

قیام خونین 15 خرداد (1342 هـ ش)

حضرت محمد (ص)
كسی كه صبح كند در حالی كه تمام فكر و تلاش او، پرهیزگاری باشد، سپس در میان روز، گناهی از او سر بزند، خداوند، گناهش را می¬¬آمرزد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر تالش

اوقات شرعی خرداد ٠٢ | اوقات شرعی ژوئن ٢٣ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٤ | + اوقات شرعی رمضان ٢

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر تالش در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر تالش ١٤٠٢ - ٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی

برابر با سال ١٤٤٥ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٢ شهر تالش (سال ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی | ١٤٤٥ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: دوشنبه ٢١ اسفند ١٤٠٢ | ١١ مارس ٢٠٢٤
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٢ فروردین ١٤٠٣ | ١٠ آوریل ٢٠٢٤ (اول شوال ١٤٤٥)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر تالش ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی | ١٤٤٥ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان تالش
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٢/١٢/٢١٠٥:٠٥:٣٥٠٦:٣١:١٠١٢:٢٤:١٧١٨:١٨:٠٠١٨:٣٦:٣٥٢٣:٤١:٠٢
٠٢ رمضان | ٠٢/١٢/٢٢٠٥:٠٤:٠٤٠٦:٢٩:٤١١٢:٢٤:٠١١٨:١٨:٥٧١٨:٣٧:٣٣٢٣:٤٠:٤٤
٠٣ رمضان | ٠٢/١٢/٢٣٠٥:٠٢:٣١٠٦:٢٨:١٢١٢:٢٣:٤٥١٨:١٩:٥٥١٨:٣٨:٣٠٢٣:٤٠:٢٦
٠٤ رمضان | ٠٢/١٢/٢٤٠٥:٠٠:٥٨٠٦:٢٦:٤٢١٢:٢٣:٢٨١٨:٢٠:٥٢١٨:٣٩:٢٦٢٣:٤٠:٠٨
٠٥ رمضان | ٠٢/١٢/٢٥٠٤:٥٩:٢٤٠٦:٢٥:١١١٢:٢٣:١٢١٨:٢١:٤٩١٨:٤٠:٢٣٢٣:٣٩:٤٩
٠٦ رمضان | ٠٢/١٢/٢٦٠٤:٥٧:٥٠٠٦:٢٣:٤١١٢:٢٢:٥٥١٨:٢٢:٤٥١٨:٤١:٢٠٢٣:٣٩:٣٠
٠٧ رمضان | ٠٢/١٢/٢٧٠٤:٥٦:١٤٠٦:٢٢:١٠١٢:٢٢:٣٧١٨:٢٣:٤١١٨:٤٢:١٦٢٣:٣٩:١٠
٠٨ رمضان | ٠٢/١٢/٢٨٠٤:٥٤:٣٩٠٦:٢٠:٣٩١٢:٢٢:٢٠١٨:٢٤:٣٨١٨:٤٣:١٣٢٣:٣٨:٥٠
٠٩ رمضان | ٠٢/١٢/٢٩٠٤:٥٣:٠٢٠٦:١٩:٠٨١٢:٢٢:٠٢١٨:٢٥:٣٤١٨:٤٤:٠٩٢٣:٣٨:٢٩
١٠ رمضان | ٠٣/٠١/٠١٠٤:٥١:٢٥٠٦:١٧:٣٧١٢:٢١:٤٥١٨:٢٦:٢٩١٨:٤٥:٠٥٢٣:٣٨:٠٨
١١ رمضان | ٠٣/٠١/٠٢٠٤:٤٩:٤٧٠٦:١٦:٠٦١٢:٢١:٢٧١٨:٢٧:٢٥١٨:٤٦:٠١٢٣:٣٧:٤٧
١٢ رمضان | ٠٣/٠١/٠٣٠٤:٤٨:٠٩٠٦:١٤:٣٤١٢:٢١:٠٩١٨:٢٨:٢١١٨:٤٦:٥٧٢٣:٣٧:٢٦
١٣ رمضان | ٠٣/٠١/٠٤٠٤:٤٦:٣١٠٦:١٣:٠٣١٢:٢٠:٥١١٨:٢٩:١٦١٨:٤٧:٥٣٢٣:٣٧:٠٤
١٤ رمضان | ٠٣/٠١/٠٥٠٤:٤٤:٥١٠٦:١١:٣١١٢:٢٠:٣٣١٨:٣٠:١١١٨:٤٨:٤٩٢٣:٣٦:٤٢
١٥ رمضان | ٠٣/٠١/٠٦٠٤:٤٣:١٢٠٦:١٠:٠٠١٢:٢٠:١٤١٨:٣١:٠٧١٨:٤٩:٤٥٢٣:٣٦:١٩
١٦ رمضان | ٠٣/٠١/٠٧٠٤:٤١:٣٢٠٦:٠٨:٢٩١٢:١٩:٥٦١٨:٣٢:٠٢١٨:٥٠:٤١٢٣:٣٥:٥٧
١٧ رمضان | ٠٣/٠١/٠٨٠٤:٣٩:٥٢٠٦:٠٦:٥٧١٢:١٩:٣٨١٨:٣٢:٥٧١٨:٥١:٣٧٢٣:٣٥:٣٤
١٨ رمضان | ٠٣/٠١/٠٩٠٤:٣٨:١١٠٦:٠٥:٢٦١٢:١٩:٢٠١٨:٣٣:٥٢١٨:٥٢:٣٣٢٣:٣٥:١١
١٩ رمضان | ٠٣/٠١/١٠٠٤:٣٦:٣٠٠٦:٠٣:٥٥١٢:١٩:٠٢١٨:٣٤:٤٧١٨:٥٣:٢٩٢٣:٣٤:٤٨
٢٠ رمضان | ٠٣/٠١/١١٠٤:٣٤:٤٩٠٦:٠٢:٢٤١٢:١٨:٤٤١٨:٣٥:٤١١٨:٥٤:٢٥٢٣:٣٤:٢٤
٢١ رمضان | ٠٣/٠١/١٢٠٤:٣٣:٠٧٠٦:٠٠:٥٣١٢:١٨:٢٦١٨:٣٦:٣٦١٨:٥٥:٢١٢٣:٣٤:٠١
٢٢ رمضان | ٠٣/٠١/١٣٠٤:٣١:٢٦٠٥:٥٩:٢٣١٢:١٨:٠٨١٨:٣٧:٣١١٨:٥٦:١٨٢٣:٣٣:٣٧
٢٣ رمضان | ٠٣/٠١/١٤٠٤:٢٩:٤٤٠٥:٥٧:٥٣١٢:١٧:٥٠١٨:٣٨:٢٦١٨:٥٧:١٤٢٣:٣٣:١٤
٢٤ رمضان | ٠٣/٠١/١٥٠٤:٢٨:٠٢٠٥:٥٦:٢٣١٢:١٧:٣٣١٨:٣٩:٢١١٨:٥٨:١٠٢٣:٣٢:٥٠
٢٥ رمضان | ٠٣/٠١/١٦٠٤:٢٦:١٩٠٥:٥٤:٥٣١٢:١٧:١٥١٨:٤٠:١٦١٨:٥٩:٠٧٢٣:٣٢:٢٧
٢٦ رمضان | ٠٣/٠١/١٧٠٤:٢٤:٣٧٠٥:٥٣:٢٤١٢:١٦:٥٨١٨:٤١:١١١٩:٠٠:٠٣٢٣:٣٢:٠٣
٢٧ رمضان | ٠٣/٠١/١٨٠٤:٢٢:٥٥٠٥:٥١:٥٥١٢:١٦:٤١١٨:٤٢:٠٦١٩:٠١:٠٠٢٣:٣١:٣٩
٢٨ رمضان | ٠٣/٠١/١٩٠٤:٢١:١٢٠٥:٥٠:٢٧١٢:١٦:٢٥١٨:٤٣:٠١١٩:٠١:٥٧٢٣:٣١:١٥
٢٩ رمضان | ٠٣/٠١/٢٠٠٤:١٩:٣٠٠٥:٤٨:٥٩١٢:١٦:٠٨١٨:٤٣:٥٦١٩:٠٢:٥٤٢٣:٣٠:٥٢
٣٠ رمضان | ٠٣/٠١/٢١٠٤:١٧:٤٨٠٥:٤٧:٣١١٢:١٥:٥٢١٨:٤٤:٥١١٩:٠٣:٥١٢٣:٣٠:٢٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی | ١٤٤٥ قمری شهر تالش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی | ١٤٤٥ قمری شهر تالش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی | ١٤٤٥ قمری شهر تالش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تالش

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٤ قمری شهر تالش

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٤ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر تالش قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تالش دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٤ قمری شهر تالش

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٤ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٤ هـ.ق
شهر تالش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٤ هـ.ق شهر تالش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٤ هـ.ق شهر تالش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر تالش را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تالش برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٣
سال ١٤٤٤ هـ.ق
١٤٤٥

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئن ٢٠٢٣ میلادی شهر تالش

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئن ٢٠٢٣ م شهر تالش قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تالش دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئن ٢٠٢٣ میلادی شهر تالش

ژوئیه
ژوئن ٢٠٢٣ م
می

دانلود اوقات شرعی ژوئن ٢٠٢٣ شهر تالش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئن ٢٠٢٣ میلادی شهر تالش شهر تالش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئن ٢٠٢٣ میلادی شهر تالش شهر تالش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر تالش را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تالش برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٢
سال ٢٠٢٣ م
٢٠٢٤

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی خرداد ١٤٠٢ شمسی شهر تالش

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٤٠٢ هـ.ش شهر تالش قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تالش دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٤٠٢ شمسی شهر تالش

تیر
خرداد ١٤٠٢ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٤٠٢٠٣:١٤:١٧٠٤:٥٩:٣٧١٢:١١:٠٣١٩:٢٢:٥٧١٩:٤٤:٠٦٢٣:١٨:٠٥
٠٢ خرداد ١٤٠٢٠٣:١٣:١٣٠٤:٥٨:٥٧١٢:١١:٠٨١٩:٢٣:٤٥١٩:٤٤:٥٧٢٣:١٧:٥٨
٠٣ خرداد ١٤٠٢٠٣:١٢:١١٠٤:٥٨:١٩١٢:١١:١٣١٩:٢٤:٣٣١٩:٤٥:٤٨٢٣:١٧:٥٢
٠٤ خرداد ١٤٠٢٠٣:١١:١١٠٤:٥٧:٤٣١٢:١١:١٩١٩:٢٥:٢٠١٩:٤٦:٣٨٢٣:١٧:٤٧
٠٥ خرداد ١٤٠٢٠٣:١٠:١٤٠٤:٥٧:٠٩١٢:١١:٢٥١٩:٢٦:٠٦١٩:٤٧:٢٨٢٣:١٧:٤٢
٠٦ خرداد ١٤٠٢٠٣:٠٩:١٨٠٤:٥٦:٣٦١٢:١١:٣٢١٩:٢٦:٥١١٩:٤٨:١٦٢٣:١٧:٣٨
٠٧ خرداد ١٤٠٢٠٣:٠٨:٢٥٠٤:٥٦:٠٥١٢:١١:٣٩١٩:٢٧:٣٦١٩:٤٩:٠٣٢٣:١٧:٣٥
٠٨ خرداد ١٤٠٢٠٣:٠٧:٣٣٠٤:٥٥:٣٦١٢:١١:٤٧١٩:٢٨:٢٠١٩:٤٩:٥٠٢٣:١٧:٣٢
٠٩ خرداد ١٤٠٢٠٣:٠٦:٤٤٠٤:٥٥:٠٨١٢:١١:٥٥١٩:٢٩:٠٣١٩:٥٠:٣٥٢٣:١٧:٣٠
١٠ خرداد ١٤٠٢٠٣:٠٥:٥٨٠٤:٥٤:٤٢١٢:١٢:٠٣١٩:٢٩:٤٤١٩:٥١:٢٠٢٣:١٧:٢٩
١١ خرداد ١٤٠٢٠٣:٠٥:١٣٠٤:٥٤:١٨١٢:١٢:١٢١٩:٣٠:٢٥١٩:٥٢:٠٣٢٣:١٧:٢٨
١٢ خرداد ١٤٠٢٠٣:٠٤:٣٢٠٤:٥٣:٥٦١٢:١٢:٢١١٩:٣١:٠٥١٩:٥٢:٤٦٢٣:١٧:٢٩
١٣ خرداد ١٤٠٢٠٣:٠٣:٥٢٠٤:٥٣:٣٦١٢:١٢:٣١١٩:٣١:٤٤١٩:٥٣:٢٧٢٣:١٧:٣٠
١٤ خرداد ١٤٠٢٠٣:٠٣:١٥٠٤:٥٣:١٧١٢:١٢:٤١١٩:٣٢:٢٢١٩:٥٤:٠٧٢٣:١٧:٣١
١٥ خرداد ١٤٠٢٠٣:٠٢:٤١٠٤:٥٣:٠٠١٢:١٢:٥١١٩:٣٢:٥٨١٩:٥٤:٤٥٢٣:١٧:٣٤
١٦ خرداد ١٤٠٢٠٣:٠٢:٠٩٠٤:٥٢:٤٥١٢:١٣:٠٢١٩:٣٣:٣٤١٩:٥٥:٢٣٢٣:١٧:٣٧
١٧ خرداد ١٤٠٢٠٣:٠١:٤٠٠٤:٥٢:٣٢١٢:١٣:١٣١٩:٣٤:٠٨١٩:٥٥:٥٩٢٣:١٧:٤١
١٨ خرداد ١٤٠٢٠٣:٠١:١٤٠٤:٥٢:٢٠١٢:١٣:٢٤١٩:٣٤:٤١١٩:٥٦:٣٤٢٣:١٧:٤٥
١٩ خرداد ١٤٠٢٠٣:٠٠:٥٠٠٤:٥٢:١١١٢:١٣:٣٦١٩:٣٥:١٣١٩:٥٧:٠٧٢٣:١٧:٥١
٢٠ خرداد ١٤٠٢٠٣:٠٠:٢٩٠٤:٥٢:٠٣١٢:١٣:٤٨١٩:٣٥:٤٣١٩:٥٧:٣٩٢٣:١٧:٥٧
٢١ خرداد ١٤٠٢٠٣:٠٠:١١٠٤:٥١:٥٧١٢:١٤:٠٠١٩:٣٦:١٢١٩:٥٨:١٠٢٣:١٨:٠٤
٢٢ خرداد ١٤٠٢٠٢:٥٩:٥٥٠٤:٥١:٥٣١٢:١٤:١٢١٩:٣٦:٤٠١٩:٥٨:٣٩٢٣:١٨:١٢
٢٣ خرداد ١٤٠٢٠٢:٥٩:٤٣٠٤:٥١:٥١١٢:١٤:٢٤١٩:٣٧:٠٧١٩:٥٩:٠٦٢٣:١٨:٢٠
٢٤ خرداد ١٤٠٢٠٢:٥٩:٣٣٠٤:٥١:٥٠١٢:١٤:٣٧١٩:٣٧:٣١١٩:٥٩:٣٢٢٣:١٨:٢٩
٢٥ خرداد ١٤٠٢٠٢:٥٩:٢٦٠٤:٥١:٥١١٢:١٤:٥٠١٩:٣٧:٥٥١٩:٥٩:٥٧٢٣:١٨:٣٩
٢٦ خرداد ١٤٠٢٠٢:٥٩:٢٢٠٤:٥١:٥٤١٢:١٥:٠٣١٩:٣٨:١٧٢٠:٠٠:١٩٢٣:١٨:٤٩
٢٧ خرداد ١٤٠٢٠٢:٥٩:٢١٠٤:٥١:٥٩١٢:١٥:١٦١٩:٣٨:٣٧٢٠:٠٠:٤٠٢٣:١٩:٠٠
٢٨ خرداد ١٤٠٢٠٢:٥٩:٢٢٠٤:٥٢:٠٥١٢:١٥:٢٩١٩:٣٨:٥٦٢٠:٠١:٠٠٢٣:١٩:١١
٢٩ خرداد ١٤٠٢٠٢:٥٩:٢٧٠٤:٥٢:١٣١٢:١٥:٤٢١٩:٣٩:١٣٢٠:٠١:١٧٢٣:١٩:٢٤
٣٠ خرداد ١٤٠٢٠٢:٥٩:٣٤٠٤:٥٢:٢٣١٢:١٥:٥٥١٩:٣٩:٢٩٢٠:٠١:٣٣٢٣:١٩:٣٦
٣١ خرداد ١٤٠٢٠٢:٥٩:٤٤٠٤:٥٢:٣٥١٢:١٦:٠٩١٩:٣٩:٤٣٢٠:٠١:٤٧٢٣:١٩:٥٠

دانلود اوقات شرعی خرداد ٠٢ - ١٤٠٢ شهر تالش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٤٠٢ شمسی شهر تالش شهر تالش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٤٠٢ شمسی شهر تالش شهر تالش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر تالش را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تالش برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٤٠١
سال ١٤٠٢ هـ.ش
١٤٠٣

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر تالش

هشتپر یا هشتپر طوالش و بصورت رسمی شهرتالش با آب هوای معتدل خزری پنجمین شهر استان گیلان، بزرگترین شهر تالش نشین ایران، مرکز شهرستان طوالش با مردمانی از بازماندگان قوم کادوس هستند

شهر تالش در ویکیپدیا

شهر تالش

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر تالش موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر تالش برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر تالش بر روی نقشه

شهر تالش بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر تالش

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر تالش است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر تالش
اوقات شرعی خرداد ٠٢ شهر تالش + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٤ شهر تالش + دانلود
اوقات شرعی ژوئن ٢٠٢٣ شهر تالش + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢ شهر تالش + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢٤ شهر تالش + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر تالش

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر تالش رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا تالش دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق تالش
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق تالش ماه رمضان ٢ / ١٤٠٢
جدول اوقات شرعی خرداد ٠٢ / ١٤٠٢ تالش دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق تالش
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق تالش
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق تالش ماه رمضان ٢ / ١٤٠٢
زمان پخش اذان آنلاین به افق تالش

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر تالش یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو