جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر بندر انزلی

بندرانزلی | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز بندر انزلی

اذان صبح: ٠٣:٥٤:٤٠
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٧:٤٤
اذان ظهر: ١٢:١٠:٣٦
غروب آفتاب: ١٨:٥٤:٠٤
اذان مغرب: ١٩:١٣:٣١
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٣:٣٣

دوشنبه ٠٣ اردیبهشت ١٤٠٣
١٣ شوال ١٤٤٥ قمری
٢٢ آوریل ٢٠٢٤ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بندر انزلی (شهرستان بندرانزلی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٣ اردیبهشت ٠٣ شهر بندر انزلی)، ماه جاری (اوقات شرعی اردیبهشت ٠٣ شهر بندر انزلی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٣ شهر بندر انزلی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت شیخ بهایی

حضرت محمد (ص)
كسی كه صبح كند در حالی كه تمام فكر و تلاش او، پرهیزگاری باشد، سپس در میان روز، گناهی از او سر بزند، خداوند، گناهش را می¬¬آمرزد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بندر انزلی

اوقات شرعی اردیبهشت ٠٣ | اوقات شرعی آوریل ٢٤ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٥ | + اوقات شرعی رمضان ٣

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بندر انزلی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بندر انزلی ١٤٠٣ - ٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی

برابر با سال ١٤٤٦ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٣ شهر بندر انزلی (سال ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ١٢ اسفند ١٤٠٣ | ٠٢ مارس ٢٠٢٥
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٤ روز
تاریخ عید فطر: ١١ فروردین ١٤٠٤ | ٣١ مارس ٢٠٢٥ (اول شوال ١٤٤٦)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بندر انزلی ٠٣ - ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان بندر انزلی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٣/١٢/١٢٠٥:١٦:٥٥٠٦:٤٢:٠٥١٢:٢٤:١٤١٨:٠٦:٥٧١٨:٢٥:٣٤٢٣:٤١:١٥
٠٢ رمضان | ٠٣/١٢/١٣٠٥:١٥:٣٣٠٦:٤٠:٤١١٢:٢٤:٠١١٨:٠٧:٥٦١٨:٢٦:٣٢٢٣:٤١:٠٣
٠٣ رمضان | ٠٣/١٢/١٤٠٥:١٤:١٠٠٦:٣٩:١٧١٢:٢٣:٤٩١٨:٠٨:٥٥١٨:٢٧:٣٠٢٣:٤٠:٥٠
٠٤ رمضان | ٠٣/١٢/١٥٠٥:١٢:٤٥٠٦:٣٧:٥٢١٢:٢٣:٣٥١٨:٠٩:٥٣١٨:٢٨:٢٨٢٣:٤٠:٣٧
٠٥ رمضان | ٠٣/١٢/١٦٠٥:١١:٢٠٠٦:٣٦:٢٦١٢:٢٣:٢١١٨:١٠:٥١١٨:٢٩:٢٥٢٣:٤٠:٢٢
٠٦ رمضان | ٠٣/١٢/١٧٠٥:٠٩:٥٣٠٦:٣٥:٠٠١٢:٢٣:٠٧١٨:١١:٤٩١٨:٣٠:٢٢٢٣:٤٠:٠٨
٠٧ رمضان | ٠٣/١٢/١٨٠٥:٠٨:٢٦٠٦:٣٣:٣٣١٢:٢٢:٥٢١٨:١٢:٤٧١٨:٣١:١٩٢٣:٣٩:٥٢
٠٨ رمضان | ٠٣/١٢/١٩٠٥:٠٦:٥٨٠٦:٣٢:٠٦١٢:٢٢:٣٧١٨:١٣:٤٤١٨:٣٢:١٦٢٣:٣٩:٣٦
٠٩ رمضان | ٠٣/١٢/٢٠٠٥:٠٥:٢٩٠٦:٣٠:٣٨١٢:٢٢:٢٢١٨:١٤:٤١١٨:٣٣:١٢٢٣:٣٩:٢٠
١٠ رمضان | ٠٣/١٢/٢١٠٥:٠٣:٥٩٠٦:٢٩:١٠١٢:٢٢:٠٦١٨:١٥:٣٨١٨:٣٤:٠٨٢٣:٣٩:٠٣
١١ رمضان | ٠٣/١٢/٢٢٠٥:٠٢:٢٩٠٦:٢٧:٤٢١٢:٢١:٥٠١٨:١٦:٣٤١٨:٣٥:٠٤٢٣:٣٨:٤٦
١٢ رمضان | ٠٣/١٢/٢٣٠٥:٠٠:٥٧٠٦:٢٦:١٣١٢:٢١:٣٤١٨:١٧:٣٠١٨:٣٦:٠٠٢٣:٣٨:٢٨
١٣ رمضان | ٠٣/١٢/٢٤٠٤:٥٩:٢٥٠٦:٢٤:٤٤١٢:٢١:١٧١٨:١٨:٢٦١٨:٣٦:٥٦٢٣:٣٨:٠٩
١٤ رمضان | ٠٣/١٢/٢٥٠٤:٥٧:٥٢٠٦:٢٣:١٥١٢:٢١:٠٠١٨:١٩:٢٢١٨:٣٧:٥٢٢٣:٣٧:٥٠
١٥ رمضان | ٠٣/١٢/٢٦٠٤:٥٦:١٩٠٦:٢١:٤٥١٢:٢٠:٤٣١٨:٢٠:١٨١٨:٣٨:٤٧٢٣:٣٧:٣١
١٦ رمضان | ٠٣/١٢/٢٧٠٤:٥٤:٤٥٠٦:٢٠:١٥١٢:٢٠:٢٦١٨:٢١:١٣١٨:٣٩:٤٣٢٣:٣٧:١١
١٧ رمضان | ٠٣/١٢/٢٨٠٤:٥٣:١٠٠٦:١٨:٤٥١٢:٢٠:٠٩١٨:٢٢:٠٩١٨:٤٠:٣٨٢٣:٣٦:٥١
١٨ رمضان | ٠٣/١٢/٢٩٠٤:٥١:٣٤٠٦:١٧:١٥١٢:١٩:٥١١٨:٢٣:٠٤١٨:٤١:٣٤٢٣:٣٦:٣١
١٩ رمضان | ٠٣/١٢/٣٠٠٤:٤٩:٥٨٠٦:١٥:٤٥١٢:١٩:٣٣١٨:٢٣:٥٩١٨:٤٢:٢٩٢٣:٣٦:١٠
٢٠ رمضان | ٠٤/٠١/٠١٠٤:٤٨:٢٢٠٦:١٤:١٤١٢:١٩:١٦١٨:٢٤:٥٣١٨:٤٣:٢٤٢٣:٣٥:٤٩
٢١ رمضان | ٠٤/٠١/٠٢٠٤:٤٦:٤٥٠٦:١٢:٤٤١٢:١٨:٥٨١٨:٢٥:٤٨١٨:٤٤:٢٠٢٣:٣٥:٢٨
٢٢ رمضان | ٠٤/٠١/٠٣٠٤:٤٥:٠٨٠٦:١١:١٣١٢:١٨:٤٠١٨:٢٦:٤٣١٨:٤٥:١٥٢٣:٣٥:٠٦
٢٣ رمضان | ٠٤/٠١/٠٤٠٤:٤٣:٣٠٠٦:٠٩:٤٣١٢:١٨:٢٢١٨:٢٧:٣٧١٨:٤٦:١٠٢٣:٣٤:٤٤
٢٤ رمضان | ٠٤/٠١/٠٥٠٤:٤١:٥١٠٦:٠٨:١٢١٢:١٨:٠٤١٨:٢٨:٣٢١٨:٤٧:٠٥٢٣:٣٤:٢٢
٢٥ رمضان | ٠٤/٠١/٠٦٠٤:٤٠:١٣٠٦:٠٦:٤٢١٢:١٧:٤٥١٨:٢٩:٢٦١٨:٤٨:٠٠٢٣:٣٤:٠٠
٢٦ رمضان | ٠٤/٠١/٠٧٠٤:٣٨:٣٣٠٦:٠٥:١٢١٢:١٧:٢٧١٨:٣٠:٢١١٨:٤٨:٥٦٢٣:٣٣:٣٧
٢٧ رمضان | ٠٤/٠١/٠٨٠٤:٣٦:٥٤٠٦:٠٣:٤١١٢:١٧:٠٩١٨:٣١:١٥١٨:٤٩:٥١٢٣:٣٣:١٥
٢٨ رمضان | ٠٤/٠١/٠٩٠٤:٣٥:١٤٠٦:٠٢:١١١٢:١٦:٥١١٨:٣٢:٠٩١٨:٥٠:٤٦٢٣:٣٢:٥٢
٢٩ رمضان | ٠٤/٠١/١٠٠٤:٣٣:٣٤٠٦:٠٠:٤١١٢:١٦:٣٤١٨:٣٣:٠٤١٨:٥١:٤٢٢٣:٣٢:٢٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٣ - ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری شهر بندر انزلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٣ - ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری شهر بندر انزلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٣ - ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری شهر بندر انزلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بندر انزلی

اوقات شرعی شوال ١٤٤٥ قمری شهر بندر انزلی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٥ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بندر انزلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بندر انزلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٥ قمری شهر بندر انزلی

ذیقعده
شوال ١٤٤٥ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٥ هـ.ق
شهر بندر انزلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٥ هـ.ق شهر بندر انزلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٥ هـ.ق شهر بندر انزلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بندر انزلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بندر انزلی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٤
سال ١٤٤٥ هـ.ق
١٤٤٦

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ میلادی شهر بندر انزلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ م شهر بندر انزلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بندر انزلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ میلادی شهر بندر انزلی

می
آوریل ٢٠٢٤ م
مارس

دانلود اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ شهر بندر انزلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ میلادی شهر بندر انزلی شهر بندر انزلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ میلادی شهر بندر انزلی شهر بندر انزلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر بندر انزلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بندر انزلی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٣
سال ٢٠٢٤ م
٢٠٢٥

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ شمسی شهر بندر انزلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ هـ.ش شهر بندر انزلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بندر انزلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ شمسی شهر بندر انزلی

خرداد
اردیبهشت ١٤٠٣ هـ.ش
فروردین
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٥٧:٥٧٠٥:٣٠:٢١١٢:١٠:٥٩١٨:٥٢:١٥١٩:١١:٣٦٢٣:٢٤:١٧
٠٢ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٥٦:١٨٠٥:٢٩:٠٢١٢:١٠:٤٧١٨:٥٣:٠٩١٩:١٢:٣٣٢٣:٢٣:٥٥
٠٣ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٥٤:٤٠٠٥:٢٧:٤٤١٢:١٠:٣٦١٨:٥٤:٠٤١٩:١٣:٣١٢٣:٢٣:٣٣
٠٤ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٥٣:٠٣٠٥:٢٦:٢٧١٢:١٠:٢٤١٨:٥٤:٥٨١٩:١٤:٢٨٢٣:٢٣:١٢
٠٥ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٥١:٢٦٠٥:٢٥:١١١٢:١٠:١٣١٨:٥٥:٥٣١٩:١٥:٢٥٢٣:٢٢:٥١
٠٦ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٩:٤٩٠٥:٢٣:٥٥١٢:١٠:٠٣١٨:٥٦:٤٧١٩:١٦:٢٣٢٣:٢٢:٣١
٠٧ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٨:١٤٠٥:٢٢:٤١١٢:٠٩:٥٣١٨:٥٧:٤٢١٩:١٧:٢٠٢٣:٢٢:١٠
٠٨ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٦:٣٩٠٥:٢١:٢٨١٢:٠٩:٤٤١٨:٥٨:٣٦١٩:١٨:١٨٢٣:٢١:٥٠
٠٩ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٥:٠٤٠٥:٢٠:١٥١٢:٠٩:٣٥١٨:٥٩:٣١١٩:١٩:١٦٢٣:٢١:٣١
١٠ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٣:٣١٠٥:١٩:٠٤١٢:٠٩:٢٧١٩:٠٠:٢٥١٩:٢٠:١٣٢٣:٢١:١٢
١١ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤١:٥٨٠٥:١٧:٥٤١٢:٠٩:١٩١٩:٠١:٢٠١٩:٢١:١١٢٣:٢٠:٥٣
١٢ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٠:٢٦٠٥:١٦:٤٥١٢:٠٩:١٢١٩:٠٢:١٤١٩:٢٢:٠٩٢٣:٢٠:٣٥
١٣ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٨:٥٥٠٥:١٥:٣٧١٢:٠٩:٠٥١٩:٠٣:٠٩١٩:٢٣:٠٦٢٣:٢٠:١٧
١٤ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٧:٢٥٠٥:١٤:٣٠١٢:٠٨:٥٩١٩:٠٤:٠٣١٩:٢٤:٠٤٢٣:١٩:٥٩
١٥ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٥:٥٦٠٥:١٣:٢٥١٢:٠٨:٥٤١٩:٠٤:٥٧١٩:٢٥:٠١٢٣:١٩:٤٢
١٦ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٤:٢٨٠٥:١٢:٢١١٢:٠٨:٤٩١٩:٠٥:٥١١٩:٢٥:٥٩٢٣:١٩:٢٦
١٧ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٣:٠١٠٥:١١:١٨١٢:٠٨:٤٥١٩:٠٦:٤٥١٩:٢٦:٥٦٢٣:١٩:١٠
١٨ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣١:٣٥٠٥:١٠:١٦١٢:٠٨:٤١١٩:٠٧:٣٩١٩:٢٧:٥٣٢٣:١٨:٥٥
١٩ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٠:١٠٠٥:٠٩:١٦١٢:٠٨:٣٨١٩:٠٨:٣٣١٩:٢٨:٥٠٢٣:١٨:٤٠
٢٠ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٨:٤٧٠٥:٠٨:١٧١٢:٠٨:٣٥١٩:٠٩:٢٦١٩:٢٩:٤٧٢٣:١٨:٢٥
٢١ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٧:٢٤٠٥:٠٧:١٩١٢:٠٨:٣٣١٩:١٠:١٩١٩:٣٠:٤٤٢٣:١٨:١١
٢٢ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٦:٠٣٠٥:٠٦:٢٣١٢:٠٨:٣٢١٩:١١:١٢١٩:٣١:٤٠٢٣:١٧:٥٨
٢٣ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٤:٤٤٠٥:٠٥:٢٨١٢:٠٨:٣١١٩:١٢:٠٥١٩:٣٢:٣٦٢٣:١٧:٤٥
٢٤ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٣:٢٦٠٥:٠٤:٣٥١٢:٠٨:٣٠١٩:١٢:٥٧١٩:٣٣:٣٢٢٣:١٧:٣٣
٢٥ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٢:٠٩٠٥:٠٣:٤٣١٢:٠٨:٣١١٩:١٣:٤٩١٩:٣٤:٢٧٢٣:١٧:٢١
٢٦ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٠:٥٤٠٥:٠٢:٥٢١٢:٠٨:٣١١٩:١٤:٤٠١٩:٣٥:٢٢٢٣:١٧:١٠
٢٧ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:١٩:٤٠٠٥:٠٢:٠٣١٢:٠٨:٣٣١٩:١٥:٣١١٩:٣٦:١٦٢٣:١٧:٠٠
٢٨ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:١٨:٢٨٠٥:٠١:١٦١٢:٠٨:٣٤١٩:١٦:٢٢١٩:٣٧:١٠٢٣:١٦:٥٠
٢٩ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:١٧:١٨٠٥:٠٠:٣٠١٢:٠٨:٣٧١٩:١٧:١٢١٩:٣٨:٠٣٢٣:١٦:٤٠
٣٠ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:١٦:٠٩٠٤:٥٩:٤٦١٢:٠٨:٤٠١٩:١٨:٠١١٩:٣٨:٥٦٢٣:١٦:٣٢
٣١ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:١٥:٠٢٠٤:٥٩:٠٣١٢:٠٨:٤٣١٩:١٨:٥٠١٩:٣٩:٤٨٢٣:١٦:٢٤

دانلود اوقات شرعی اردیبهشت ٠٣ - ١٤٠٣ شهر بندر انزلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ شمسی شهر بندر انزلی شهر بندر انزلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ شمسی شهر بندر انزلی شهر بندر انزلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بندر انزلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بندر انزلی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٤٠٢
سال ١٤٠٣ هـ.ش
١٤٠٤

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بندر انزلی

بندر اَنزَلی یکی از مهمترین شهرهای گردشگری، از مراکز مهم اقتصادی و یکی از قطب‌های ورزشی در ایران است، و بخش مرکزی شهرستان انزلی محسوب می‌شود. مردم انزلی زبان گیلکی سخن می‌گویند

شهر بندر انزلی در ویکیپدیا

شهر بندر انزلی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بندر انزلی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بندر انزلی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بندر انزلی بر روی نقشه

شهر بندر انزلی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بندر انزلی

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بندر انزلی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بندر انزلی
اوقات شرعی اردیبهشت ٠٣ شهر بندر انزلی + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٥ شهر بندر انزلی + دانلود
اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ شهر بندر انزلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٣ شهر بندر انزلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢٥ شهر بندر انزلی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بندر انزلی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بندر انزلی رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٣ / ١٤٠٣ بندر انزلی دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق بندر انزلی
افق شرعی ماه رمضان ٣ / ١٤٠٣ بندر انزلی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بندر انزلی
جدول اوقات شرعی امروز فردا بندر انزلی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق بندر انزلی
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بندر انزلی
زمان پخش اذان آنلاین به افق بندر انزلی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بندر انزلی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢٠ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه تهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو