جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر بندر انزلی

بندرانزلی | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز بندر انزلی

اذان صبح: ٠٣:٠٢:٢١
طلوع آفتاب: ٠٤:٥١:٤٣
اذان ظهر: ١٢:١٠:٣٧
غروب آفتاب: ١٩:٢٩:٤٧
اذان مغرب: ١٩:٥١:٢٦
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٥:٤٨

دوشنبه ١٥ خرداد ١٤٠٢
١٦ ذیقعده ١٤٤٤ قمری
٠٥ ژوئن ٢٠٢٣ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بندر انزلی (شهرستان بندرانزلی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ خرداد ٠٢ شهر بندر انزلی)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٠٢ شهر بندر انزلی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٢ شهر بندر انزلی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

قیام خونین 15 خرداد (1342 هـ ش)

مثل
آدم زنده، زندگی می خواد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بندر انزلی

اوقات شرعی خرداد ٠٢ | اوقات شرعی ژوئن ٢٣ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٤ | + اوقات شرعی رمضان ٢

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بندر انزلی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بندر انزلی ١٤٠٢ - ٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی

برابر با سال ١٤٤٥ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٢ شهر بندر انزلی (سال ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی | ١٤٤٥ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: دوشنبه ٢١ اسفند ١٤٠٢ | ١١ مارس ٢٠٢٤
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٢ فروردین ١٤٠٣ | ١٠ آوریل ٢٠٢٤ (اول شوال ١٤٤٥)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بندر انزلی ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی | ١٤٤٥ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان بندر انزلی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٢/١٢/٢١٠٥:٠٣:٣٨٠٦:٢٨:٤٩١٢:٢٢:٠٣١٨:١٥:٥٢١٨:٣٤:٢٢٢٣:٣٨:٥٩
٠٢ رمضان | ٠٢/١٢/٢٢٠٥:٠٢:٠٧٠٦:٢٧:٢١١٢:٢١:٤٧١٨:١٦:٤٨١٨:٣٥:١٩٢٣:٣٨:٤٢
٠٣ رمضان | ٠٢/١٢/٢٣٠٥:٠٠:٣٥٠٦:٢٥:٥٢١٢:٢١:٣١١٨:١٧:٤٥١٨:٣٦:١٥٢٣:٣٨:٢٤
٠٤ رمضان | ٠٢/١٢/٢٤٠٤:٥٩:٠٣٠٦:٢٤:٢٣١٢:٢١:١٤١٨:١٨:٤١١٨:٣٧:١١٢٣:٣٨:٠٦
٠٥ رمضان | ٠٢/١٢/٢٥٠٤:٥٧:٣٠٠٦:٢٢:٥٤١٢:٢٠:٥٧١٨:١٩:٣٧١٨:٣٨:٠٦٢٣:٣٧:٤٧
٠٦ رمضان | ٠٢/١٢/٢٦٠٤:٥٥:٥٧٠٦:٢١:٢٤١٢:٢٠:٤٠١٨:٢٠:٣٣١٨:٣٩:٠٢٢٣:٣٧:٢٨
٠٧ رمضان | ٠٢/١٢/٢٧٠٤:٥٤:٢٢٠٦:١٩:٥٥١٢:٢٠:٢٣١٨:٢١:٢٨١٨:٣٩:٥٨٢٣:٣٧:٠٨
٠٨ رمضان | ٠٢/١٢/٢٨٠٤:٥٢:٤٨٠٦:١٨:٢٤١٢:٢٠:٠٦١٨:٢٢:٢٣١٨:٤٠:٥٣٢٣:٣٦:٤٨
٠٩ رمضان | ٠٢/١٢/٢٩٠٤:٥١:١٢٠٦:١٦:٥٤١٢:١٩:٤٨١٨:٢٣:١٩١٨:٤١:٤٩٢٣:٣٦:٢٧
١٠ رمضان | ٠٣/٠١/٠١٠٤:٤٩:٣٦٠٦:١٥:٢٤١٢:١٩:٣٠١٨:٢٤:١٣١٨:٤٢:٤٤٢٣:٣٦:٠٦
١١ رمضان | ٠٣/٠١/٠٢٠٤:٤٧:٥٩٠٦:١٣:٥٣١٢:١٩:١٢١٨:٢٥:٠٨١٨:٤٣:٣٩٢٣:٣٥:٤٥
١٢ رمضان | ٠٣/٠١/٠٣٠٤:٤٦:٢٢٠٦:١٢:٢٣١٢:١٨:٥٤١٨:٢٦:٠٣١٨:٤٤:٣٤٢٣:٣٥:٢٤
١٣ رمضان | ٠٣/٠١/٠٤٠٤:٤٤:٤٥٠٦:١٠:٥٢١٢:١٨:٣٦١٨:٢٦:٥٧١٨:٤٥:٢٩٢٣:٣٥:٠٢
١٤ رمضان | ٠٣/٠١/٠٥٠٤:٤٣:٠٧٠٦:٠٩:٢٢١٢:١٨:١٨١٨:٢٧:٥٢١٨:٤٦:٢٥٢٣:٣٤:٤٠
١٥ رمضان | ٠٣/٠١/٠٦٠٤:٤١:٢٨٠٦:٠٧:٥١١٢:١٨:٠٠١٨:٢٨:٤٦١٨:٤٧:٢٠٢٣:٣٤:١٨
١٦ رمضان | ٠٣/٠١/٠٧٠٤:٣٩:٤٩٠٦:٠٦:٢١١٢:١٧:٤٢١٨:٢٩:٤٠١٨:٤٨:١٥٢٣:٣٣:٥٥
١٧ رمضان | ٠٣/٠١/٠٨٠٤:٣٨:١٠٠٦:٠٤:٥٠١٢:١٧:٢٤١٨:٣٠:٣٥١٨:٤٩:١٠٢٣:٣٣:٣٢
١٨ رمضان | ٠٣/٠١/٠٩٠٤:٣٦:٣٠٠٦:٠٣:٢٠١٢:١٧:٠٦١٨:٣١:٢٩١٨:٥٠:٠٥٢٣:٣٣:١٠
١٩ رمضان | ٠٣/٠١/١٠٠٤:٣٤:٥٠٠٦:٠١:٥٠١٢:١٦:٤٧١٨:٣٢:٢٣١٨:٥١:٠٠٢٣:٣٢:٤٦
٢٠ رمضان | ٠٣/٠١/١١٠٤:٣٣:١٠٠٦:٠٠:٢٠١٢:١٦:٢٩١٨:٣٣:١٧١٨:٥١:٥٥٢٣:٣٢:٢٣
٢١ رمضان | ٠٣/٠١/١٢٠٤:٣١:٣٠٠٥:٥٨:٥٠١٢:١٦:١١١٨:٣٤:١١١٨:٥٢:٥١٢٣:٣٢:٠٠
٢٢ رمضان | ٠٣/٠١/١٣٠٤:٢٩:٤٩٠٥:٥٧:٢٠١٢:١٥:٥٤١٨:٣٥:٠٥١٨:٥٣:٤٦٢٣:٣١:٣٧
٢٣ رمضان | ٠٣/٠١/١٤٠٤:٢٨:٠٨٠٥:٥٥:٥١١٢:١٥:٣٦١٨:٣٥:٥٩١٨:٥٤:٤١٢٣:٣١:١٣
٢٤ رمضان | ٠٣/٠١/١٥٠٤:٢٦:٢٧٠٥:٥٤:٢٢١٢:١٥:١٨١٨:٣٦:٥٣١٨:٥٥:٣٧٢٣:٣٠:٥٠
٢٥ رمضان | ٠٣/٠١/١٦٠٤:٢٤:٤٦٠٥:٥٢:٥٣١٢:١٥:٠١١٨:٣٧:٤٧١٨:٥٦:٣٣٢٣:٣٠:٢٦
٢٦ رمضان | ٠٣/٠١/١٧٠٤:٢٣:٠٥٠٥:٥١:٢٥١٢:١٤:٤٤١٨:٣٨:٤١١٨:٥٧:٢٨٢٣:٣٠:٠٢
٢٧ رمضان | ٠٣/٠١/١٨٠٤:٢١:٢٤٠٥:٤٩:٥٧١٢:١٤:٢٧١٨:٣٩:٣٥١٨:٥٨:٢٤٢٣:٢٩:٣٩
٢٨ رمضان | ٠٣/٠١/١٩٠٤:١٩:٤٣٠٥:٤٨:٢٩١٢:١٤:١٠١٨:٤٠:٢٩١٨:٥٩:٢٠٢٣:٢٩:١٥
٢٩ رمضان | ٠٣/٠١/٢٠٠٤:١٨:٠١٠٥:٤٧:٠٢١٢:١٣:٥٤١٨:٤١:٢٣١٩:٠٠:١٦٢٣:٢٨:٥٢
٣٠ رمضان | ٠٣/٠١/٢١٠٤:١٦:٢٠٠٥:٤٥:٣٦١٢:١٣:٣٨١٨:٤٢:١٧١٩:٠١:١٢٢٣:٢٨:٢٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی | ١٤٤٥ قمری شهر بندر انزلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی | ١٤٤٥ قمری شهر بندر انزلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی | ١٤٤٥ قمری شهر بندر انزلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بندر انزلی

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٤ قمری شهر بندر انزلی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٤ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بندر انزلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بندر انزلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٤ قمری شهر بندر انزلی

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٤ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٤ هـ.ق
شهر بندر انزلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٤ هـ.ق شهر بندر انزلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٤ هـ.ق شهر بندر انزلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بندر انزلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بندر انزلی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٣
سال ١٤٤٤ هـ.ق
١٤٤٥

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئن ٢٠٢٣ میلادی شهر بندر انزلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئن ٢٠٢٣ م شهر بندر انزلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بندر انزلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئن ٢٠٢٣ میلادی شهر بندر انزلی

ژوئیه
ژوئن ٢٠٢٣ م
می

دانلود اوقات شرعی ژوئن ٢٠٢٣ شهر بندر انزلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئن ٢٠٢٣ میلادی شهر بندر انزلی شهر بندر انزلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئن ٢٠٢٣ میلادی شهر بندر انزلی شهر بندر انزلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر بندر انزلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بندر انزلی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٢
سال ٢٠٢٣ م
٢٠٢٤

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی خرداد ١٤٠٢ شمسی شهر بندر انزلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٤٠٢ هـ.ش شهر بندر انزلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بندر انزلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٤٠٢ شمسی شهر بندر انزلی

تیر
خرداد ١٤٠٢ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٤٠٢٠٣:١٣:٤٢٠٤:٥٨:١٣١٢:٠٨:٤٩١٩:١٩:٥١١٩:٤٠:٥٣٢٣:١٦:١٦
٠٢ خرداد ١٤٠٢٠٣:١٢:٤٠٠٤:٥٧:٣٤١٢:٠٨:٥٤١٩:٢٠:٣٩١٩:٤١:٤٤٢٣:١٦:٠٩
٠٣ خرداد ١٤٠٢٠٣:١١:٣٩٠٤:٥٦:٥٦١٢:٠٨:٥٩١٩:٢١:٢٦١٩:٤٢:٣٤٢٣:١٦:٠٣
٠٤ خرداد ١٤٠٢٠٣:١٠:٤٠٠٤:٥٦:٢١١٢:٠٩:٠٥١٩:٢٢:١٣١٩:٤٣:٢٤٢٣:١٥:٥٨
٠٥ خرداد ١٤٠٢٠٣:٠٩:٤٤٠٤:٥٥:٤٧١٢:٠٩:١١١٩:٢٢:٥٩١٩:٤٤:١٣٢٣:١٥:٥٤
٠٦ خرداد ١٤٠٢٠٣:٠٨:٤٩٠٤:٥٥:١٥١٢:٠٩:١٨١٩:٢٣:٤٤١٩:٤٥:٠٠٢٣:١٥:٥٠
٠٧ خرداد ١٤٠٢٠٣:٠٧:٥٧٠٤:٥٤:٤٤١٢:٠٩:٢٥١٩:٢٤:٢٨١٩:٤٥:٤٧٢٣:١٥:٤٧
٠٨ خرداد ١٤٠٢٠٣:٠٧:٠٧٠٤:٥٤:١٥١٢:٠٩:٣٢١٩:٢٥:١١١٩:٤٦:٣٣٢٣:١٥:٤٥
٠٩ خرداد ١٤٠٢٠٣:٠٦:١٩٠٤:٥٣:٤٨١٢:٠٩:٤٠١٩:٢٥:٥٣١٩:٤٧:١٨٢٣:١٥:٤٣
١٠ خرداد ١٤٠٢٠٣:٠٥:٣٣٠٤:٥٣:٢٣١٢:٠٩:٤٩١٩:٢٦:٣٥١٩:٤٨:٠٢٢٣:١٥:٤٢
١١ خرداد ١٤٠٢٠٣:٠٤:٥٠٠٤:٥٢:٥٩١٢:٠٩:٥٨١٩:٢٧:١٥١٩:٤٨:٤٥٢٣:١٥:٤٢
١٢ خرداد ١٤٠٢٠٣:٠٤:٠٩٠٤:٥٢:٣٧١٢:١٠:٠٧١٩:٢٧:٥٥١٩:٤٩:٢٧٢٣:١٥:٤٣
١٣ خرداد ١٤٠٢٠٣:٠٣:٣٠٠٤:٥٢:١٧١٢:١٠:١٧١٩:٢٨:٣٣١٩:٥٠:٠٨٢٣:١٥:٤٤
١٤ خرداد ١٤٠٢٠٣:٠٢:٥٤٠٤:٥١:٥٩١٢:١٠:٢٧١٩:٢٩:١١١٩:٥٠:٤٧٢٣:١٥:٤٦
١٥ خرداد ١٤٠٢٠٣:٠٢:٢١٠٤:٥١:٤٣١٢:١٠:٣٧١٩:٢٩:٤٧١٩:٥١:٢٦٢٣:١٥:٤٨
١٦ خرداد ١٤٠٢٠٣:٠١:٥٠٠٤:٥١:٢٨١٢:١٠:٤٨١٩:٣٠:٢٢١٩:٥٢:٠٣٢٣:١٥:٥٢
١٧ خرداد ١٤٠٢٠٣:٠١:٢٢٠٤:٥١:١٥١٢:١٠:٥٨١٩:٣٠:٥٦١٩:٥٢:٣٩٢٣:١٥:٥٦
١٨ خرداد ١٤٠٢٠٣:٠٠:٥٦٠٤:٥١:٠٤١٢:١١:١٠١٩:٣١:٢٩١٩:٥٣:١٣٢٣:١٦:٠١
١٩ خرداد ١٤٠٢٠٣:٠٠:٣٣٠٤:٥٠:٥٥١٢:١١:٢١١٩:٣٢:٠٠١٩:٥٣:٤٦٢٣:١٦:٠٦
٢٠ خرداد ١٤٠٢٠٣:٠٠:١٣٠٤:٥٠:٤٧١٢:١١:٣٣١٩:٣٢:٣٠١٩:٥٤:١٨٢٣:١٦:١٣
٢١ خرداد ١٤٠٢٠٢:٥٩:٥٥٠٤:٥٠:٤١١٢:١١:٤٥١٩:٣٢:٥٩١٩:٥٤:٤٨٢٣:١٦:٢٠
٢٢ خرداد ١٤٠٢٠٢:٥٩:٤٠٠٤:٥٠:٣٧١٢:١١:٥٧١٩:٣٣:٢٧١٩:٥٥:١٧٢٣:١٦:٢٨
٢٣ خرداد ١٤٠٢٠٢:٥٩:٢٨٠٤:٥٠:٣٥١٢:١٢:١٠١٩:٣٣:٥٣١٩:٥٥:٤٤٢٣:١٦:٣٦
٢٤ خرداد ١٤٠٢٠٢:٥٩:١٩٠٤:٥٠:٣٥١٢:١٢:٢٣١٩:٣٤:١٨١٩:٥٦:١٠٢٣:١٦:٤٥
٢٥ خرداد ١٤٠٢٠٢:٥٩:١٣٠٤:٥٠:٣٦١٢:١٢:٣٥١٩:٣٤:٤١١٩:٥٦:٣٤٢٣:١٦:٥٥
٢٦ خرداد ١٤٠٢٠٢:٥٩:٠٩٠٤:٥٠:٣٩١٢:١٢:٤٨١٩:٣٥:٠٣١٩:٥٦:٥٧٢٣:١٧:٠٥
٢٧ خرداد ١٤٠٢٠٢:٥٩:٠٨٠٤:٥٠:٤٤١٢:١٣:٠١١٩:٣٥:٢٣١٩:٥٧:١٨٢٣:١٧:١٦
٢٨ خرداد ١٤٠٢٠٢:٥٩:١٠٠٤:٥٠:٥١١٢:١٣:١٥١٩:٣٥:٤٢١٩:٥٧:٣٧٢٣:١٧:٢٨
٢٩ خرداد ١٤٠٢٠٢:٥٩:١٤٠٤:٥٠:٥٩١٢:١٣:٢٨١٩:٣٥:٥٩١٩:٥٧:٥٤٢٣:١٧:٤٠
٣٠ خرداد ١٤٠٢٠٢:٥٩:٢٢٠٤:٥١:٠٩١٢:١٣:٤١١٩:٣٦:١٥١٩:٥٨:١٠٢٣:١٧:٥٣
٣١ خرداد ١٤٠٢٠٢:٥٩:٣٢٠٤:٥١:٢٠١٢:١٣:٥٤١٩:٣٦:٢٨١٩:٥٨:٢٤٢٣:١٨:٠٦

دانلود اوقات شرعی خرداد ٠٢ - ١٤٠٢ شهر بندر انزلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٤٠٢ شمسی شهر بندر انزلی شهر بندر انزلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٤٠٢ شمسی شهر بندر انزلی شهر بندر انزلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بندر انزلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بندر انزلی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٤٠١
سال ١٤٠٢ هـ.ش
١٤٠٣

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بندر انزلی

بندر اَنزَلی یکی از مهمترین شهرهای گردشگری، از مراکز مهم اقتصادی و یکی از قطب‌های ورزشی در ایران است، و بخش مرکزی شهرستان انزلی محسوب می‌شود. مردم انزلی زبان گیلکی سخن می‌گویند

شهر بندر انزلی در ویکیپدیا

شهر بندر انزلی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بندر انزلی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بندر انزلی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بندر انزلی بر روی نقشه

شهر بندر انزلی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بندر انزلی

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بندر انزلی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بندر انزلی
اوقات شرعی خرداد ٠٢ شهر بندر انزلی + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٤ شهر بندر انزلی + دانلود
اوقات شرعی ژوئن ٢٠٢٣ شهر بندر انزلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢ شهر بندر انزلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢٤ شهر بندر انزلی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بندر انزلی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بندر انزلی رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بندر انزلی
زمان پخش اذان مستقیم به افق بندر انزلی
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بندر انزلی
زمان پخش اذان آنلاین به افق بندر انزلی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بندر انزلی ماه رمضان ٢ / ١٤٠٢
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بندر انزلی ماه رمضان ٢ / ١٤٠٢
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق بندر انزلی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق بندر انزلی ماه رمضان ٢ / ١٤٠٢

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بندر انزلی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢٠ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو