جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر آستانه اشرفیه

آستانه اشرفیه | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز آستانه اشرفیه

اذان صبح: ٠٣:٠١:٣٧
طلوع آفتاب: ٠٤:٥٠:٢٣
اذان ظهر: ١٢:٠٨:٤٢
غروب آفتاب: ١٩:٢٧:١٥
اذان مغرب: ١٩:٤٨:٤٩
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٤:١١

دوشنبه ١٥ خرداد ١٤٠٢
١٦ ذیقعده ١٤٤٤ قمری
٠٥ ژوئن ٢٠٢٣ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر آستانه اشرفیه (شهرستان آستانه اشرفیه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ خرداد ٠٢ شهر آستانه اشرفیه)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٠٢ شهر آستانه اشرفیه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٢ شهر آستانه اشرفیه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

قیام خونین 15 خرداد (1342 هـ ش)

حضرت محمد (ص)
همانا مؤمن (‌هم) با شمشیر و (هم)‌ با زبان خود (در برابر دشمنان اسلام) ‌می‌جنگد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر آستانه اشرفیه

اوقات شرعی خرداد ٠٢ | اوقات شرعی ژوئن ٢٣ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٤ | + اوقات شرعی رمضان ٢

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر آستانه اشرفیه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر آستانه اشرفیه ١٤٠٢ - ٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی

برابر با سال ١٤٤٥ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٢ شهر آستانه اشرفیه (سال ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی | ١٤٤٥ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: دوشنبه ٢١ اسفند ١٤٠٢ | ١١ مارس ٢٠٢٤
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٢ فروردین ١٤٠٣ | ١٠ آوریل ٢٠٢٤ (اول شوال ١٤٤٥)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر آستانه اشرفیه ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی | ١٤٤٥ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان آستانه اشرفیه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٢/١٢/٢١٠٥:٠١:٥٣٠٦:٢٦:٥٠١٢:٢٠:٠٨١٨:١٤:٠١١٨:٣٢:٢٨٢٣:٣٧:١٢
٠٢ رمضان | ٠٢/١٢/٢٢٠٥:٠٠:٢٣٠٦:٢٥:٢٢١٢:١٩:٥٢١٨:١٤:٥٧١٨:٣٣:٢٤٢٣:٣٦:٥٤
٠٣ رمضان | ٠٢/١٢/٢٣٠٤:٥٨:٥٢٠٦:٢٣:٥٤١٢:١٩:٣٥١٨:١٥:٥٢١٨:٣٤:١٩٢٣:٣٦:٣٦
٠٤ رمضان | ٠٢/١٢/٢٤٠٤:٥٧:٢٠٠٦:٢٢:٢٦١٢:١٩:١٩١٨:١٦:٤٨١٨:٣٥:١٥٢٣:٣٦:١٨
٠٥ رمضان | ٠٢/١٢/٢٥٠٤:٥٥:٤٨٠٦:٢٠:٥٧١٢:١٩:٠٢١٨:١٧:٤٣١٨:٣٦:١٠٢٣:٣٥:٥٩
٠٦ رمضان | ٠٢/١٢/٢٦٠٤:٥٤:١٥٠٦:١٩:٢٨١٢:١٨:٤٥١٨:١٨:٣٩١٨:٣٧:٠٥٢٣:٣٥:٤٠
٠٧ رمضان | ٠٢/١٢/٢٧٠٤:٥٢:٤١٠٦:١٧:٥٨١٢:١٨:٢٨١٨:١٩:٣٣١٨:٣٨:٠٠٢٣:٣٥:٢٠
٠٨ رمضان | ٠٢/١٢/٢٨٠٤:٥١:٠٧٠٦:١٦:٢٩١٢:١٨:١٠١٨:٢٠:٢٨١٨:٣٨:٥٥٢٣:٣٥:٠٠
٠٩ رمضان | ٠٢/١٢/٢٩٠٤:٤٩:٣٢٠٦:١٤:٥٩١٢:١٧:٥٣١٨:٢١:٢٣١٨:٣٩:٥٠٢٣:٣٤:٤٠
١٠ رمضان | ٠٣/٠١/٠١٠٤:٤٧:٥٧٠٦:١٣:٣٠١٢:١٧:٣٥١٨:٢٢:١٧١٨:٤٠:٤٥٢٣:٣٤:١٩
١١ رمضان | ٠٣/٠١/٠٢٠٤:٤٦:٢١٠٦:١٢:٠٠١٢:١٧:١٧١٨:٢٣:١١١٨:٤١:٣٩٢٣:٣٣:٥٨
١٢ رمضان | ٠٣/٠١/٠٣٠٤:٤٤:٤٤٠٦:١٠:٣٠١٢:١٦:٥٩١٨:٢٤:٠٦١٨:٤٢:٣٤٢٣:٣٣:٣٦
١٣ رمضان | ٠٣/٠١/٠٤٠٤:٤٣:٠٧٠٦:٠٩:٠٠١٢:١٦:٤١١٨:٢٥:٠٠١٨:٤٣:٢٨٢٣:٣٣:١٥
١٤ رمضان | ٠٣/٠١/٠٥٠٤:٤١:٣٠٠٦:٠٧:٣٠١٢:١٦:٢٣١٨:٢٥:٥٣١٨:٤٤:٢٣٢٣:٣٢:٥٣
١٥ رمضان | ٠٣/٠١/٠٦٠٤:٣٩:٥٢٠٦:٠٦:٠٠١٢:١٦:٠٥١٨:٢٦:٤٧١٨:٤٥:١٧٢٣:٣٢:٣١
١٦ رمضان | ٠٣/٠١/٠٧٠٤:٣٨:١٤٠٦:٠٤:٣٠١٢:١٥:٤٧١٨:٢٧:٤١١٨:٤٦:١٢٢٣:٣٢:٠٨
١٧ رمضان | ٠٣/٠١/٠٨٠٤:٣٦:٣٥٠٦:٠٣:٠٠١٢:١٥:٢٨١٨:٢٨:٣٤١٨:٤٧:٠٧٢٣:٣١:٤٥
١٨ رمضان | ٠٣/٠١/٠٩٠٤:٣٤:٥٦٠٦:٠١:٣٠١٢:١٥:١٠١٨:٢٩:٢٨١٨:٤٨:٠١٢٣:٣١:٢٣
١٩ رمضان | ٠٣/٠١/١٠٠٤:٣٣:١٧٠٦:٠٠:٠٠١٢:١٤:٥٢١٨:٣٠:٢٢١٨:٤٨:٥٦٢٣:٣١:٠٠
٢٠ رمضان | ٠٣/٠١/١١٠٤:٣١:٣٨٠٥:٥٨:٣١١٢:١٤:٣٤١٨:٣١:١٥١٨:٤٩:٥٠٢٣:٣٠:٣٦
٢١ رمضان | ٠٣/٠١/١٢٠٤:٢٩:٥٨٠٥:٥٧:٠١١٢:١٤:١٦١٨:٣٢:٠٨١٨:٥٠:٤٥٢٣:٣٠:١٣
٢٢ رمضان | ٠٣/٠١/١٣٠٤:٢٨:١٨٠٥:٥٥:٣٢١٢:١٣:٥٨١٨:٣٣:٠٢١٨:٥١:٤٠٢٣:٢٩:٥٠
٢٣ رمضان | ٠٣/٠١/١٤٠٤:٢٦:٣٨٠٥:٥٤:٠٤١٢:١٣:٤١١٨:٣٣:٥٥١٨:٥٢:٣٥٢٣:٢٩:٢٦
٢٤ رمضان | ٠٣/٠١/١٥٠٤:٢٤:٥٧٠٥:٥٢:٣٥١٢:١٣:٢٣١٨:٣٤:٤٩١٨:٥٣:٣٠٢٣:٢٩:٠٣
٢٥ رمضان | ٠٣/٠١/١٦٠٤:٢٣:١٧٠٥:٥١:٠٧١٢:١٣:٠٦١٨:٣٥:٤٢١٨:٥٤:٢٥٢٣:٢٨:٣٩
٢٦ رمضان | ٠٣/٠١/١٧٠٤:٢١:٣٧٠٥:٤٩:٣٩١٢:١٢:٤٩١٨:٣٦:٣٦١٨:٥٥:٢٠٢٣:٢٨:١٦
٢٧ رمضان | ٠٣/٠١/١٨٠٤:١٩:٥٦٠٥:٤٨:١٢١٢:١٢:٣٢١٨:٣٧:٢٩١٨:٥٦:١٥٢٣:٢٧:٥٢
٢٨ رمضان | ٠٣/٠١/١٩٠٤:١٨:١٥٠٥:٤٦:٤٥١٢:١٢:١٥١٨:٣٨:٢٣١٨:٥٧:١١٢٣:٢٧:٢٩
٢٩ رمضان | ٠٣/٠١/٢٠٠٤:١٦:٣٥٠٥:٤٥:١٨١٢:١١:٥٩١٨:٣٩:١٧١٨:٥٨:٠٦٢٣:٢٧:٠٦
٣٠ رمضان | ٠٣/٠١/٢١٠٤:١٤:٥٤٠٥:٤٣:٥٢١٢:١١:٤٢١٨:٤٠:١٠١٨:٥٩:٠٢٢٣:٢٦:٤٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی | ١٤٤٥ قمری شهر آستانه اشرفیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی | ١٤٤٥ قمری شهر آستانه اشرفیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی | ١٤٤٥ قمری شهر آستانه اشرفیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان آستانه اشرفیه

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٤ قمری شهر آستانه اشرفیه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٤ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر آستانه اشرفیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آستانه اشرفیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٤ قمری شهر آستانه اشرفیه

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٤ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٤ هـ.ق
شهر آستانه اشرفیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٤ هـ.ق شهر آستانه اشرفیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٤ هـ.ق شهر آستانه اشرفیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر آستانه اشرفیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آستانه اشرفیه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٣
سال ١٤٤٤ هـ.ق
١٤٤٥

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئن ٢٠٢٣ میلادی شهر آستانه اشرفیه

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئن ٢٠٢٣ م شهر آستانه اشرفیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آستانه اشرفیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئن ٢٠٢٣ میلادی شهر آستانه اشرفیه

ژوئیه
ژوئن ٢٠٢٣ م
می

دانلود اوقات شرعی ژوئن ٢٠٢٣ شهر آستانه اشرفیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئن ٢٠٢٣ میلادی شهر آستانه اشرفیه شهر آستانه اشرفیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئن ٢٠٢٣ میلادی شهر آستانه اشرفیه شهر آستانه اشرفیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر آستانه اشرفیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آستانه اشرفیه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٢
سال ٢٠٢٣ م
٢٠٢٤

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی خرداد ١٤٠٢ شمسی شهر آستانه اشرفیه

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٤٠٢ هـ.ش شهر آستانه اشرفیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آستانه اشرفیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٤٠٢ شمسی شهر آستانه اشرفیه

تیر
خرداد ١٤٠٢ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٤٠٢٠٣:١٢:٥٠٠٤:٥٦:٤٩١٢:٠٦:٥٤١٩:١٧:٢٤١٩:٣٨:٢١٢٣:١٤:٣٦
٠٢ خرداد ١٤٠٢٠٣:١١:٤٨٠٤:٥٦:١١١٢:٠٦:٥٨١٩:١٨:١٢١٩:٣٩:١٢٢٣:١٤:٣٠
٠٣ خرداد ١٤٠٢٠٣:١٠:٤٨٠٤:٥٥:٣٤١٢:٠٧:٠٤١٩:١٨:٥٨١٩:٤٠:٠٢٢٣:١٤:٢٤
٠٤ خرداد ١٤٠٢٠٣:٠٩:٥٠٠٤:٥٤:٥٨١٢:٠٧:١٠١٩:١٩:٤٥١٩:٤٠:٥١٢٣:١٤:١٩
٠٥ خرداد ١٤٠٢٠٣:٠٨:٥٤٠٤:٥٤:٢٥١٢:٠٧:١٦١٩:٢٠:٣٠١٩:٤١:٣٩٢٣:١٤:١٥
٠٦ خرداد ١٤٠٢٠٣:٠٨:٠٠٠٤:٥٣:٥٣١٢:٠٧:٢٢١٩:٢١:١٥١٩:٤٢:٢٧٢٣:١٤:١٢
٠٧ خرداد ١٤٠٢٠٣:٠٧:٠٨٠٤:٥٣:٢٣١٢:٠٧:٣٠١٩:٢١:٥٨١٩:٤٣:١٣٢٣:١٤:٠٩
٠٨ خرداد ١٤٠٢٠٣:٠٦:١٩٠٤:٥٢:٥٤١٢:٠٧:٣٧١٩:٢٢:٤١١٩:٤٣:٥٩٢٣:١٤:٠٧
٠٩ خرداد ١٤٠٢٠٣:٠٥:٣٢٠٤:٥٢:٢٧١٢:٠٧:٤٥١٩:٢٣:٢٤١٩:٤٤:٤٤٢٣:١٤:٠٥
١٠ خرداد ١٤٠٢٠٣:٠٤:٤٧٠٤:٥٢:٠٢١٢:٠٧:٥٤١٩:٢٤:٠٥١٩:٤٥:٢٧٢٣:١٤:٠٤
١١ خرداد ١٤٠٢٠٣:٠٤:٠٤٠٤:٥١:٣٩١٢:٠٨:٠٣١٩:٢٤:٤٥١٩:٤٦:١٠٢٣:١٤:٠٤
١٢ خرداد ١٤٠٢٠٣:٠٣:٢٤٠٤:٥١:١٧١٢:٠٨:١٢١٩:٢٥:٢٤١٩:٤٦:٥١٢٣:١٤:٠٥
١٣ خرداد ١٤٠٢٠٣:٠٢:٤٦٠٤:٥٠:٥٨١٢:٠٨:٢١١٩:٢٦:٠٢١٩:٤٧:٣٢٢٣:١٤:٠٦
١٤ خرداد ١٤٠٢٠٣:٠٢:١٠٠٤:٥٠:٤٠١٢:٠٨:٣١١٩:٢٦:٣٩١٩:٤٨:١١٢٣:١٤:٠٨
١٥ خرداد ١٤٠٢٠٣:٠١:٣٧٠٤:٥٠:٢٣١٢:٠٨:٤٢١٩:٢٧:١٥١٩:٤٨:٤٩٢٣:١٤:١١
١٦ خرداد ١٤٠٢٠٣:٠١:٠٧٠٤:٥٠:٠٩١٢:٠٨:٥٢١٩:٢٧:٥٠١٩:٤٩:٢٦٢٣:١٤:١٥
١٧ خرداد ١٤٠٢٠٣:٠٠:٣٩٠٤:٤٩:٥٦١٢:٠٩:٠٣١٩:٢٨:٢٤١٩:٥٠:٠٢٢٣:١٤:١٩
١٨ خرداد ١٤٠٢٠٣:٠٠:١٤٠٤:٤٩:٤٥١٢:٠٩:١٥١٩:٢٨:٥٧١٩:٥٠:٣٦٢٣:١٤:٢٤
١٩ خرداد ١٤٠٢٠٢:٥٩:٥١٠٤:٤٩:٣٦١٢:٠٩:٢٦١٩:٢٩:٢٨١٩:٥١:٠٩٢٣:١٤:٣٠
٢٠ خرداد ١٤٠٢٠٢:٥٩:٣٢٠٤:٤٩:٢٩١٢:٠٩:٣٨١٩:٢٩:٥٨١٩:٥١:٤٠٢٣:١٤:٣٦
٢١ خرداد ١٤٠٢٠٢:٥٩:١٤٠٤:٤٩:٢٣١٢:٠٩:٥٠١٩:٣٠:٢٧١٩:٥٢:١١٢٣:١٤:٤٣
٢٢ خرداد ١٤٠٢٠٢:٥٩:٠٠٠٤:٤٩:١٩١٢:١٠:٠٢١٩:٣٠:٥٤١٩:٥٢:٣٩٢٣:١٤:٥١
٢٣ خرداد ١٤٠٢٠٢:٥٨:٤٨٠٤:٤٩:١٧١٢:١٠:١٥١٩:٣١:٢٠١٩:٥٣:٠٦٢٣:١٥:٠٠
٢٤ خرداد ١٤٠٢٠٢:٥٨:٣٩٠٤:٤٩:١٧١٢:١٠:٢٧١٩:٣١:٤٥١٩:٥٣:٣٢٢٣:١٥:٠٩
٢٥ خرداد ١٤٠٢٠٢:٥٨:٣٣٠٤:٤٩:١٨١٢:١٠:٤٠١٩:٣٢:٠٨١٩:٥٣:٥٦٢٣:١٥:١٩
٢٦ خرداد ١٤٠٢٠٢:٥٨:٢٩٠٤:٤٩:٢٢١٢:١٠:٥٣١٩:٣٢:٣٠١٩:٥٤:١٩٢٣:١٥:٢٩
٢٧ خرداد ١٤٠٢٠٢:٥٨:٢٩٠٤:٤٩:٢٦١٢:١١:٠٦١٩:٣٢:٥٠١٩:٥٤:٣٩٢٣:١٥:٤٠
٢٨ خرداد ١٤٠٢٠٢:٥٨:٣١٠٤:٤٩:٣٣١٢:١١:١٩١٩:٣٣:٠٩١٩:٥٤:٥٩٢٣:١٥:٥٢
٢٩ خرداد ١٤٠٢٠٢:٥٨:٣٥٠٤:٤٩:٤١١٢:١١:٣٣١٩:٣٣:٢٦١٩:٥٥:١٦٢٣:١٦:٠٤
٣٠ خرداد ١٤٠٢٠٢:٥٨:٤٣٠٤:٤٩:٥١١٢:١١:٤٦١٩:٣٣:٤٢١٩:٥٥:٣٢٢٣:١٦:١٧
٣١ خرداد ١٤٠٢٠٢:٥٨:٥٣٠٤:٥٠:٠٣١٢:١١:٥٩١٩:٣٣:٥٦١٩:٥٥:٤٦٢٣:١٦:٣٠

دانلود اوقات شرعی خرداد ٠٢ - ١٤٠٢ شهر آستانه اشرفیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٤٠٢ شمسی شهر آستانه اشرفیه شهر آستانه اشرفیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٤٠٢ شمسی شهر آستانه اشرفیه شهر آستانه اشرفیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر آستانه اشرفیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آستانه اشرفیه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٤٠١
سال ١٤٠٢ هـ.ش
١٤٠٣

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر آستانه اشرفیه

آستانه اشرفیه مرکز شهرستان آستانه اشرفیه در استان گیلان است

شهر آستانه اشرفیه در ویکیپدیا

شهر آستانه اشرفیه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر آستانه اشرفیه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر آستانه اشرفیه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر آستانه اشرفیه بر روی نقشه

شهر آستانه اشرفیه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر آستانه اشرفیه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر آستانه اشرفیه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر آستانه اشرفیه
اوقات شرعی خرداد ٠٢ شهر آستانه اشرفیه + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٤ شهر آستانه اشرفیه + دانلود
اوقات شرعی ژوئن ٢٠٢٣ شهر آستانه اشرفیه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢ شهر آستانه اشرفیه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢٤ شهر آستانه اشرفیه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر آستانه اشرفیه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر آستانه اشرفیه رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا آستانه اشرفیه دانلود pdf
افق شرعی خرداد ٠٢ / ١٤٠٢ آستانه اشرفیه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق آستانه اشرفیه ماه رمضان ٢ / ١٤٠٢
زمان پخش اذان زنده به افق آستانه اشرفیه
جدول اوقات شرعی خرداد ٠٢ / ١٤٠٢ آستانه اشرفیه دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق آستانه اشرفیه
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق آستانه اشرفیه
جدول اوقات شرعی امروز فردا آستانه اشرفیه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر آستانه اشرفیه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو