جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر آستانه اشرفیه

آستانه اشرفیه | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز آستانه اشرفیه

اذان صبح: ٠٣:٥٣:٢٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٦:٠٧
اذان ظهر: ١٢:٠٨:٤٠
غروب آفتاب: ١٨:٥١:٥٠
اذان مغرب: ١٩:١١:١٣
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢١:٤٩

دوشنبه ٠٣ اردیبهشت ١٤٠٣
١٣ شوال ١٤٤٥ قمری
٢٢ آوریل ٢٠٢٤ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر آستانه اشرفیه (شهرستان آستانه اشرفیه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٣ اردیبهشت ٠٣ شهر آستانه اشرفیه)، ماه جاری (اوقات شرعی اردیبهشت ٠٣ شهر آستانه اشرفیه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٣ شهر آستانه اشرفیه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت شیخ بهایی

وین دایر
هر روز، سازش و آرامش بیشتری را به زندگی‌تان فراخوانید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر آستانه اشرفیه

اوقات شرعی اردیبهشت ٠٣ | اوقات شرعی آوریل ٢٤ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٥ | + اوقات شرعی رمضان ٣

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر آستانه اشرفیه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر آستانه اشرفیه ١٤٠٣ - ٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی

برابر با سال ١٤٤٦ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٣ شهر آستانه اشرفیه (سال ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ١٢ اسفند ١٤٠٣ | ٠٢ مارس ٢٠٢٥
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٤ روز
تاریخ عید فطر: ١١ فروردین ١٤٠٤ | ٣١ مارس ٢٠٢٥ (اول شوال ١٤٤٦)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر آستانه اشرفیه ٠٣ - ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان آستانه اشرفیه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٣/١٢/١٢٠٥:١٥:٠٥٠٦:٤٠:٠٠١٢:٢٢:١٩١٨:٠٥:١١١٨:٢٣:٤٥٢٣:٣٩:٢٧
٠٢ رمضان | ٠٣/١٢/١٣٠٥:١٣:٤٣٠٦:٣٨:٣٧١٢:٢٢:٠٦١٨:٠٦:٠٩١٨:٢٤:٤٣٢٣:٣٩:١٥
٠٣ رمضان | ٠٣/١٢/١٤٠٥:١٢:٢١٠٦:٣٧:١٣١٢:٢١:٥٣١٨:٠٧:٠٨١٨:٢٥:٤٠٢٣:٣٩:٠٢
٠٤ رمضان | ٠٣/١٢/١٥٠٥:١٠:٥٧٠٦:٣٥:٤٩١٢:٢١:٤٠١٨:٠٨:٠٦١٨:٢٦:٣٧٢٣:٣٨:٤٩
٠٥ رمضان | ٠٣/١٢/١٦٠٥:٠٩:٣٢٠٦:٣٤:٢٤١٢:٢١:٢٦١٨:٠٩:٠٣١٨:٢٧:٣٣٢٣:٣٨:٣٥
٠٦ رمضان | ٠٣/١٢/١٧٠٥:٠٨:٠٦٠٦:٣٢:٥٨١٢:٢١:١٢١٨:١٠:٠٠١٨:٢٨:٣٠٢٣:٣٨:٢٠
٠٧ رمضان | ٠٣/١٢/١٨٠٥:٠٦:٣٩٠٦:٣١:٣٢١٢:٢٠:٥٧١٨:١٠:٥٧١٨:٢٩:٢٦٢٣:٣٨:٠٥
٠٨ رمضان | ٠٣/١٢/١٩٠٥:٠٥:١٢٠٦:٣٠:٠٥١٢:٢٠:٤٢١٨:١١:٥٤١٨:٣٠:٢٢٢٣:٣٧:٤٩
٠٩ رمضان | ٠٣/١٢/٢٠٠٥:٠٣:٤٣٠٦:٢٨:٣٨١٢:٢٠:٢٧١٨:١٢:٥٠١٨:٣١:١٨٢٣:٣٧:٣٢
١٠ رمضان | ٠٣/١٢/٢١٠٥:٠٢:١٤٠٦:٢٧:١١١٢:٢٠:١١١٨:١٣:٤٧١٨:٣٢:١٤٢٣:٣٧:١٥
١١ رمضان | ٠٣/١٢/٢٢٠٥:٠٠:٤٤٠٦:٢٥:٤٣١٢:١٩:٥٥١٨:١٤:٤٢١٨:٣٣:١٠٢٣:٣٦:٥٨
١٢ رمضان | ٠٣/١٢/٢٣٠٤:٥٩:١٣٠٦:٢٤:١٥١٢:١٩:٣٩١٨:١٥:٣٨١٨:٣٤:٠٥٢٣:٣٦:٤٠
١٣ رمضان | ٠٣/١٢/٢٤٠٤:٥٧:٤٢٠٦:٢٢:٤٦١٢:١٩:٢٢١٨:١٦:٣٤١٨:٣٥:٠٠٢٣:٣٦:٢٢
١٤ رمضان | ٠٣/١٢/٢٥٠٤:٥٦:١٠٠٦:٢١:١٨١٢:١٩:٠٥١٨:١٧:٢٩١٨:٣٥:٥٥٢٣:٣٦:٠٣
١٥ رمضان | ٠٣/١٢/٢٦٠٤:٥٤:٣٧٠٦:١٩:٤٩١٢:١٨:٤٨١٨:١٨:٢٤١٨:٣٦:٥٠٢٣:٣٥:٤٤
١٦ رمضان | ٠٣/١٢/٢٧٠٤:٥٣:٠٣٠٦:١٨:١٩١٢:١٨:٣١١٨:١٩:١٩١٨:٣٧:٤٥٢٣:٣٥:٢٤
١٧ رمضان | ٠٣/١٢/٢٨٠٤:٥١:٢٩٠٦:١٦:٥٠١٢:١٨:١٤١٨:٢٠:١٣١٨:٣٨:٤٠٢٣:٣٥:٠٤
١٨ رمضان | ٠٣/١٢/٢٩٠٤:٤٩:٥٤٠٦:١٥:٢٠١٢:١٧:٥٦١٨:٢١:٠٨١٨:٣٩:٣٥٢٣:٣٤:٤٤
١٩ رمضان | ٠٣/١٢/٣٠٠٤:٤٨:١٩٠٦:١٣:٥٠١٢:١٧:٣٨١٨:٢٢:٠٣١٨:٤٠:٣٠٢٣:٣٤:٢٣
٢٠ رمضان | ٠٤/٠١/٠١٠٤:٤٦:٤٣٠٦:١٢:٢١١٢:١٧:٢٠١٨:٢٢:٥٧١٨:٤١:٢٤٢٣:٣٤:٠٢
٢١ رمضان | ٠٤/٠١/٠٢٠٤:٤٥:٠٧٠٦:١٠:٥١١٢:١٧:٠٢١٨:٢٣:٥١١٨:٤٢:١٩٢٣:٣٣:٤١
٢٢ رمضان | ٠٤/٠١/٠٣٠٤:٤٣:٣٠٠٦:٠٩:٢١١٢:١٦:٤٤١٨:٢٤:٤٥١٨:٤٣:١٤٢٣:٣٣:١٩
٢٣ رمضان | ٠٤/٠١/٠٤٠٤:٤١:٥٣٠٦:٠٧:٥١١٢:١٦:٢٦١٨:٢٥:٣٩١٨:٤٤:٠٩٢٣:٣٢:٥٧
٢٤ رمضان | ٠٤/٠١/٠٥٠٤:٤٠:١٥٠٦:٠٦:٢١١٢:١٦:٠٨١٨:٢٦:٣٣١٨:٤٥:٠٣٢٣:٣٢:٣٥
٢٥ رمضان | ٠٤/٠١/٠٦٠٤:٣٨:٣٧٠٦:٠٤:٥١١٢:١٥:٥٠١٨:٢٧:٢٧١٨:٤٥:٥٨٢٣:٣٢:١٣
٢٦ رمضان | ٠٤/٠١/٠٧٠٤:٣٦:٥٩٠٦:٠٣:٢١١٢:١٥:٣٢١٨:٢٨:٢١١٨:٤٦:٥٣٢٣:٣١:٥٠
٢٧ رمضان | ٠٤/٠١/٠٨٠٤:٣٥:٢٠٠٦:٠١:٥١١٢:١٥:١٤١٨:٢٩:١٥١٨:٤٧:٤٧٢٣:٣١:٢٨
٢٨ رمضان | ٠٤/٠١/٠٩٠٤:٣٣:٤١٠٦:٠٠:٢٢١٢:١٤:٥٦١٨:٣٠:٠٨١٨:٤٨:٤٢٢٣:٣١:٠٥
٢٩ رمضان | ٠٤/٠١/١٠٠٤:٣٢:٠١٠٥:٥٨:٥٢١٢:١٤:٣٨١٨:٣١:٠٢١٨:٤٩:٣٧٢٣:٣٠:٤٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٣ - ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری شهر آستانه اشرفیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٣ - ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری شهر آستانه اشرفیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٣ - ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری شهر آستانه اشرفیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان آستانه اشرفیه

اوقات شرعی شوال ١٤٤٥ قمری شهر آستانه اشرفیه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٥ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر آستانه اشرفیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آستانه اشرفیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٥ قمری شهر آستانه اشرفیه

ذیقعده
شوال ١٤٤٥ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٥ هـ.ق
شهر آستانه اشرفیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٥ هـ.ق شهر آستانه اشرفیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٥ هـ.ق شهر آستانه اشرفیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر آستانه اشرفیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آستانه اشرفیه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٤
سال ١٤٤٥ هـ.ق
١٤٤٦

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ میلادی شهر آستانه اشرفیه

در این قسمت جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ م شهر آستانه اشرفیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آستانه اشرفیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ میلادی شهر آستانه اشرفیه

می
آوریل ٢٠٢٤ م
مارس

دانلود اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ شهر آستانه اشرفیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ میلادی شهر آستانه اشرفیه شهر آستانه اشرفیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ میلادی شهر آستانه اشرفیه شهر آستانه اشرفیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر آستانه اشرفیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آستانه اشرفیه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٣
سال ٢٠٢٤ م
٢٠٢٥

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ شمسی شهر آستانه اشرفیه

در این قسمت جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ هـ.ش شهر آستانه اشرفیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آستانه اشرفیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ شمسی شهر آستانه اشرفیه

خرداد
اردیبهشت ١٤٠٣ هـ.ش
فروردین
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٥٦:٣٩٠٥:٢٨:٤٣١٢:٠٩:٠٤١٨:٥٠:٠٢١٩:٠٩:١٩٢٣:٢٢:٣٢
٠٢ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٥٥:٠١٠٥:٢٧:٢٥١٢:٠٨:٥٢١٨:٥٠:٥٦١٩:١٠:١٦٢٣:٢٢:١٠
٠٣ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٥٣:٢٤٠٥:٢٦:٠٧١٢:٠٨:٤٠١٨:٥١:٥٠١٩:١١:١٣٢٣:٢١:٤٩
٠٤ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٥١:٤٨٠٥:٢٤:٥١١٢:٠٨:٢٩١٨:٥٢:٤٤١٩:١٢:١٠٢٣:٢١:٢٨
٠٥ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٥٠:١١٠٥:٢٣:٣٥١٢:٠٨:١٨١٨:٥٣:٣٨١٩:١٣:٠٧٢٣:٢١:٠٧
٠٦ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٨:٣٦٠٥:٢٢:٢٠١٢:٠٨:٠٨١٨:٥٤:٣٢١٩:١٤:٠٤٢٣:٢٠:٤٦
٠٧ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٧:٠١٠٥:٢١:٠٦١٢:٠٧:٥٨١٨:٥٥:٢٦١٩:١٥:٠١٢٣:٢٠:٢٦
٠٨ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٥:٢٧٠٥:١٩:٥٤١٢:٠٧:٤٩١٨:٥٦:٢٠١٩:١٥:٥٨٢٣:٢٠:٠٦
٠٩ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٣:٥٣٠٥:١٨:٤٢١٢:٠٧:٤٠١٨:٥٧:١٤١٩:١٦:٥٥٢٣:١٩:٤٧
١٠ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٢:٢٠٠٥:١٧:٣١١٢:٠٧:٣٢١٨:٥٨:٠٨١٩:١٧:٥٢٢٣:١٩:٢٨
١١ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٠:٤٨٠٥:١٦:٢١١٢:٠٧:٢٤١٨:٥٩:٠٢١٩:١٨:٤٩٢٣:١٩:٠٩
١٢ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٩:١٧٠٥:١٥:١٣١٢:٠٧:١٧١٨:٥٩:٥٦١٩:١٩:٤٦٢٣:١٨:٥١
١٣ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٧:٤٧٠٥:١٤:٠٥١٢:٠٧:١٠١٩:٠٠:٥٠١٩:٢٠:٤٣٢٣:١٨:٣٤
١٤ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٦:١٨٠٥:١٢:٥٩١٢:٠٧:٠٤١٩:٠١:٤٣١٩:٢١:٤٠٢٣:١٨:١٦
١٥ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٤:٤٩٠٥:١١:٥٤١٢:٠٦:٥٩١٩:٠٢:٣٧١٩:٢٢:٣٧٢٣:١٨:٠٠
١٦ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٣:٢٢٠٥:١٠:٥٠١٢:٠٦:٥٤١٩:٠٣:٣١١٩:٢٣:٣٤٢٣:١٧:٤٣
١٧ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣١:٥٦٠٥:٠٩:٤٨١٢:٠٦:٤٩١٩:٠٤:٢٤١٩:٢٤:٣١٢٣:١٧:٢٨
١٨ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٠:٣١٠٥:٠٨:٤٧١٢:٠٦:٤٦١٩:٠٥:١٨١٩:٢٥:٢٨٢٣:١٧:١٢
١٩ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٩:٠٧٠٥:٠٧:٤٧١٢:٠٦:٤٣١٩:٠٦:١١١٩:٢٦:٢٤٢٣:١٦:٥٨
٢٠ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٧:٤٤٠٥:٠٦:٤٨١٢:٠٦:٤٠١٩:٠٧:٠٤١٩:٢٧:٢١٢٣:١٦:٤٣
٢١ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٦:٢٣٠٥:٠٥:٥١١٢:٠٦:٣٨١٩:٠٧:٥٧١٩:٢٨:١٧٢٣:١٦:٣٠
٢٢ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٥:٠٣٠٥:٠٤:٥٥١٢:٠٦:٣٦١٩:٠٨:٤٩١٩:٢٩:١٣٢٣:١٦:١٦
٢٣ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٣:٤٤٠٥:٠٤:٠١١٢:٠٦:٣٦١٩:٠٩:٤١١٩:٣٠:٠٨٢٣:١٦:٠٤
٢٤ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٢:٢٧٠٥:٠٣:٠٨١٢:٠٦:٣٥١٩:١٠:٣٣١٩:٣١:٠٣٢٣:١٥:٥٢
٢٥ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢١:١١٠٥:٠٢:١٦١٢:٠٦:٣٥١٩:١١:٢٤١٩:٣١:٥٨٢٣:١٥:٤٠
٢٦ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:١٩:٥٦٠٥:٠١:٢٦١٢:٠٦:٣٦١٩:١٢:١٥١٩:٣٢:٥٢٢٣:١٥:٢٩
٢٧ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:١٨:٤٣٠٥:٠٠:٣٨١٢:٠٦:٣٧١٩:١٣:٠٦١٩:٣٣:٤٦٢٣:١٥:١٩
٢٨ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:١٧:٣٢٠٤:٥٩:٥١١٢:٠٦:٣٩١٩:١٣:٥٦١٩:٣٤:٤٠٢٣:١٥:٠٩
٢٩ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:١٦:٢٣٠٤:٥٩:٠٥١٢:٠٦:٤٢١٩:١٤:٤٦١٩:٣٥:٣٣٢٣:١٥:٠٠
٣٠ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:١٥:١٥٠٤:٥٨:٢١١٢:٠٦:٤٤١٩:١٥:٣٥١٩:٣٦:٢٥٢٣:١٤:٥٢
٣١ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:١٤:٠٨٠٤:٥٧:٣٩١٢:٠٦:٤٨١٩:١٦:٢٤١٩:٣٧:١٧٢٣:١٤:٤٤

دانلود اوقات شرعی اردیبهشت ٠٣ - ١٤٠٣ شهر آستانه اشرفیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ شمسی شهر آستانه اشرفیه شهر آستانه اشرفیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ شمسی شهر آستانه اشرفیه شهر آستانه اشرفیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر آستانه اشرفیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آستانه اشرفیه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٤٠٢
سال ١٤٠٣ هـ.ش
١٤٠٤

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر آستانه اشرفیه

آستانه اشرفیه مرکز شهرستان آستانه اشرفیه در استان گیلان است

شهر آستانه اشرفیه در ویکیپدیا

شهر آستانه اشرفیه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر آستانه اشرفیه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر آستانه اشرفیه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر آستانه اشرفیه بر روی نقشه

شهر آستانه اشرفیه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر آستانه اشرفیه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر آستانه اشرفیه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر آستانه اشرفیه
اوقات شرعی اردیبهشت ٠٣ شهر آستانه اشرفیه + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٥ شهر آستانه اشرفیه + دانلود
اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ شهر آستانه اشرفیه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٣ شهر آستانه اشرفیه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢٥ شهر آستانه اشرفیه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر آستانه اشرفیه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر آستانه اشرفیه رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق آستانه اشرفیه ماه رمضان ٣ / ١٤٠٣
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق آستانه اشرفیه ماه رمضان ٣ / ١٤٠٣
زمان پخش اذان زنده به افق آستانه اشرفیه
زمان پخش اذان آنلاین به افق آستانه اشرفیه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق آستانه اشرفیه
افق شرعی ماه رمضان ٣ / ١٤٠٣ آستانه اشرفیه دانلود pdf
افق شرعی اردیبهشت ٠٣ / ١٤٠٣ آستانه اشرفیه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق آستانه اشرفیه ماه رمضان ٣ / ١٤٠٣

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر آستانه اشرفیه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٣ / ٤,٦
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه تهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو