جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر آستارا

آستارا | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز آستارا

اذان صبح: ٠٣:٥٣:٥٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٨:٣٩
اذان ظهر: ١٢:١٢:٥٧
غروب آفتاب: ١٨:٥٧:٥٤
اذان مغرب: ١٩:١٧:٣٨
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٥:٠٤

دوشنبه ٠٣ اردیبهشت ١٤٠٣
١٣ شوال ١٤٤٥ قمری
٢٢ آوریل ٢٠٢٤ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر آستارا (شهرستان آستارا) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٣ اردیبهشت ٠٣ شهر آستارا)، ماه جاری (اوقات شرعی اردیبهشت ٠٣ شهر آستارا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٣ شهر آستارا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت شیخ بهایی

گوته
از بسیاری چیزهای بزرگ می‌گذریم، ولی به ندرت، در امور جزئی، از خودگذشتگی می‌كنیم.

اوقات شرعی ماه جاری شهر آستارا

اوقات شرعی اردیبهشت ٠٣ | اوقات شرعی آوریل ٢٤ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٥ | + اوقات شرعی رمضان ٣

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر آستارا در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر آستارا ١٤٠٣ - ٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی

برابر با سال ١٤٤٦ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٣ شهر آستارا (سال ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ١٢ اسفند ١٤٠٣ | ٠٢ مارس ٢٠٢٥
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٤ روز
تاریخ عید فطر: ١١ فروردین ١٤٠٤ | ٣١ مارس ٢٠٢٥ (اول شوال ١٤٤٦)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر آستارا ٠٣ - ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان آستارا
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٣/١٢/١٢٠٥:١٨:٥٢٠٦:٤٥:١٠١٢:٢٦:٣٥١٨:٠٨:٣٦١٨:٢٧:٢٩٢٣:٤٣:٠٢
٠٢ رمضان | ٠٣/١٢/١٣٠٥:١٧:٢٧٠٦:٤٣:٤٣١٢:٢٦:٢٣١٨:٠٩:٣٨١٨:٢٨:٢٩٢٣:٤٢:٥٠
٠٣ رمضان | ٠٣/١٢/١٤٠٥:١٦:٠١٠٦:٤٢:١٦١٢:٢٦:١٠١٨:١٠:٣٩١٨:٢٩:٢٩٢٣:٤٢:٣٧
٠٤ رمضان | ٠٣/١٢/١٥٠٥:١٤:٣٤٠٦:٤٠:٤٩١٢:٢٥:٥٧١٨:١١:٤٠١٨:٣٠:٣٠٢٣:٤٢:٢٣
٠٥ رمضان | ٠٣/١٢/١٦٠٥:١٣:٠٦٠٦:٣٩:٢١١٢:٢٥:٤٣١٨:١٢:٤١١٨:٣١:٢٩٢٣:٤٢:٠٩
٠٦ رمضان | ٠٣/١٢/١٧٠٥:١١:٣٧٠٦:٣٧:٥٢١٢:٢٥:٢٩١٨:١٣:٤١١٨:٣٢:٢٩٢٣:٤١:٥٤
٠٧ رمضان | ٠٣/١٢/١٨٠٥:١٠:٠٧٠٦:٣٦:٢٣١٢:٢٥:١٤١٨:١٤:٤١١٨:٣٣:٢٨٢٣:٤١:٣٩
٠٨ رمضان | ٠٣/١٢/١٩٠٥:٠٨:٣٦٠٦:٣٤:٥٣١٢:٢٤:٥٩١٨:١٥:٤١١٨:٣٤:٢٨٢٣:٤١:٢٣
٠٩ رمضان | ٠٣/١٢/٢٠٠٥:٠٧:٠٤٠٦:٣٣:٢٣١٢:٢٤:٤٤١٨:١٦:٤١١٨:٣٥:٢٧٢٣:٤١:٠٦
١٠ رمضان | ٠٣/١٢/٢١٠٥:٠٥:٣٢٠٦:٣١:٥٢١٢:٢٤:٢٨١٨:١٧:٤٠١٨:٣٦:٢٥٢٣:٤٠:٤٩
١١ رمضان | ٠٣/١٢/٢٢٠٥:٠٣:٥٨٠٦:٣٠:٢١١٢:٢٤:١٢١٨:١٨:٣٩١٨:٣٧:٢٤٢٣:٤٠:٣٢
١٢ رمضان | ٠٣/١٢/٢٣٠٥:٠٢:٢٤٠٦:٢٨:٥٠١٢:٢٣:٥٦١٨:١٩:٣٨١٨:٣٨:٢٣٢٣:٤٠:١٤
١٣ رمضان | ٠٣/١٢/٢٤٠٥:٠٠:٤٩٠٦:٢٧:١٨١٢:٢٣:٣٩١٨:٢٠:٣٧١٨:٣٩:٢١٢٣:٣٩:٥٥
١٤ رمضان | ٠٣/١٢/٢٥٠٤:٥٩:١٣٠٦:٢٥:٤٧١٢:٢٣:٢٢١٨:٢١:٣٥١٨:٤٠:١٩٢٣:٣٩:٣٦
١٥ رمضان | ٠٣/١٢/٢٦٠٤:٥٧:٣٧٠٦:٢٤:١٤١٢:٢٣:٠٥١٨:٢٢:٣٣١٨:٤١:١٨٢٣:٣٩:١٧
١٦ رمضان | ٠٣/١٢/٢٧٠٤:٥٦:٠٠٠٦:٢٢:٤٢١٢:٢٢:٤٨١٨:٢٣:٣١١٨:٤٢:١٦٢٣:٣٨:٥٧
١٧ رمضان | ٠٣/١٢/٢٨٠٤:٥٤:٢٢٠٦:٢١:٠٩١٢:٢٢:٣٠١٨:٢٤:٢٩١٨:٤٣:١٤٢٣:٣٨:٣٦
١٨ رمضان | ٠٣/١٢/٢٩٠٤:٥٢:٤٤٠٦:١٩:٣٧١٢:٢٢:١٣١٨:٢٥:٢٧١٨:٤٤:١٢٢٣:٣٨:١٦
١٩ رمضان | ٠٣/١٢/٣٠٠٤:٥١:٠٥٠٦:١٨:٠٤١٢:٢١:٥٥١٨:٢٦:٢٤١٨:٤٥:١٠٢٣:٣٧:٥٥
٢٠ رمضان | ٠٤/٠١/٠١٠٤:٤٩:٢٦٠٦:١٦:٣١١٢:٢١:٣٧١٨:٢٧:٢٢١٨:٤٦:٠٧٢٣:٣٧:٣٤
٢١ رمضان | ٠٤/٠١/٠٢٠٤:٤٧:٤٦٠٦:١٤:٥٨١٢:٢١:١٩١٨:٢٨:١٩١٨:٤٧:٠٥٢٣:٣٧:١٢
٢٢ رمضان | ٠٤/٠١/٠٣٠٤:٤٦:٠٥٠٦:١٣:٢٥١٢:٢١:٠١١٨:٢٩:١٦١٨:٤٨:٠٣٢٣:٣٦:٥٠
٢٣ رمضان | ٠٤/٠١/٠٤٠٤:٤٤:٢٤٠٦:١١:٥١١٢:٢٠:٤٣١٨:٣٠:١٣١٨:٤٩:٠١٢٣:٣٦:٢٨
٢٤ رمضان | ٠٤/٠١/٠٥٠٤:٤٢:٤٣٠٦:١٠:١٨١٢:٢٠:٢٥١٨:٣١:١١١٨:٤٩:٥٩٢٣:٣٦:٠٦
٢٥ رمضان | ٠٤/٠١/٠٦٠٤:٤١:٠١٠٦:٠٨:٤٥١٢:٢٠:٠٧١٨:٣٢:٠٨١٨:٥٠:٥٧٢٣:٣٥:٤٣
٢٦ رمضان | ٠٤/٠١/٠٧٠٤:٣٩:١٩٠٦:٠٧:١٢١٢:١٩:٤٩١٨:٣٣:٠٥١٨:٥١:٥٥٢٣:٣٥:٢٠
٢٧ رمضان | ٠٤/٠١/٠٨٠٤:٣٧:٣٦٠٦:٠٥:٣٩١٢:١٩:٣١١٨:٣٤:٠١١٨:٥٢:٥٣٢٣:٣٤:٥٧
٢٨ رمضان | ٠٤/٠١/٠٩٠٤:٣٥:٥٣٠٦:٠٤:٠٧١٢:١٩:١٣١٨:٣٤:٥٨١٨:٥٣:٥١٢٣:٣٤:٣٤
٢٩ رمضان | ٠٤/٠١/١٠٠٤:٣٤:١٠٠٦:٠٢:٣٤١٢:١٨:٥٥١٨:٣٥:٥٥١٨:٥٤:٤٩٢٣:٣٤:١١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٣ - ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری شهر آستارا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٣ - ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری شهر آستارا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٣ - ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری شهر آستارا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان آستارا

اوقات شرعی شوال ١٤٤٥ قمری شهر آستارا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٥ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر آستارا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آستارا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٥ قمری شهر آستارا

ذیقعده
شوال ١٤٤٥ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٥ هـ.ق
شهر آستارا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٥ هـ.ق شهر آستارا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٥ هـ.ق شهر آستارا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر آستارا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آستارا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٤
سال ١٤٤٥ هـ.ق
١٤٤٦

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ میلادی شهر آستارا

در این قسمت جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ م شهر آستارا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آستارا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ میلادی شهر آستارا

می
آوریل ٢٠٢٤ م
مارس

دانلود اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ شهر آستارا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ میلادی شهر آستارا شهر آستارا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ میلادی شهر آستارا شهر آستارا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر آستارا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آستارا برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٣
سال ٢٠٢٤ م
٢٠٢٥

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ شمسی شهر آستارا

در این قسمت جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ هـ.ش شهر آستارا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آستارا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ شمسی شهر آستارا

خرداد
اردیبهشت ١٤٠٣ هـ.ش
فروردین
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٥٧:٢٠٠٥:٣١:٢١١٢:١٣:٢١١٨:٥٦:٠٠١٩:١٥:٣٨٢٣:٢٥:٤٩
٠٢ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٥٥:٣٨٠٥:٢٩:٥٩١٢:١٣:٠٩١٨:٥٦:٥٧١٩:١٦:٣٨٢٣:٢٥:٢٧
٠٣ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٥٣:٥٦٠٥:٢٨:٣٩١٢:١٢:٥٧١٨:٥٧:٥٤١٩:١٧:٣٨٢٣:٢٥:٠٤
٠٤ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٥٢:١٥٠٥:٢٧:١٩١٢:١٢:٤٦١٨:٥٨:٥١١٩:١٨:٣٨٢٣:٢٤:٤٢
٠٥ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٥٠:٣٤٠٥:٢٦:٠١١٢:١٢:٣٥١٨:٥٩:٤٨١٩:١٩:٣٨٢٣:٢٤:٢١
٠٦ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٨:٥٤٠٥:٢٤:٤٣١٢:١٢:٢٥١٩:٠٠:٤٤١٩:٢٠:٣٨٢٣:٢٤:٠٠
٠٧ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٧:١٥٠٥:٢٣:٢٦١٢:١٢:١٥١٩:٠١:٤١١٩:٢١:٣٨٢٣:٢٣:٣٩
٠٨ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٥:٣٦٠٥:٢٢:١١١٢:١٢:٠٦١٩:٠٢:٣٨١٩:٢٢:٣٨٢٣:٢٣:١٨
٠٩ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٣:٥٨٠٥:٢٠:٥٦١٢:١١:٥٧١٩:٠٣:٣٥١٩:٢٣:٣٨٢٣:٢٢:٥٨
١٠ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٢:٢٠٠٥:١٩:٤٢١٢:١١:٤٩١٩:٠٤:٣٢١٩:٢٤:٣٨٢٣:٢٢:٣٨
١١ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٠:٤٤٠٥:١٨:٣٠١٢:١١:٤١١٩:٠٥:٢٩١٩:٢٥:٣٩٢٣:٢٢:١٨
١٢ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٩:٠٨٠٥:١٧:١٨١٢:١١:٣٤١٩:٠٦:٢٥١٩:٢٦:٣٩٢٣:٢١:٥٩
١٣ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٧:٣٣٠٥:١٦:٠٨١٢:١١:٢٧١٩:٠٧:٢٢١٩:٢٧:٣٩٢٣:٢١:٤١
١٤ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٥:٥٩٠٥:١٤:٥٩١٢:١١:٢١١٩:٠٨:١٩١٩:٢٨:٣٩٢٣:٢١:٢٢
١٥ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٤:٢٦٠٥:١٣:٥٢١٢:١١:١٥١٩:٠٩:١٥١٩:٢٩:٣٩٢٣:٢١:٠٥
١٦ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٢:٥٤٠٥:١٢:٤٥١٢:١١:١١١٩:١٠:١١١٩:٣٠:٣٩٢٣:٢٠:٤٧
١٧ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣١:٢٣٠٥:١١:٤٠١٢:١١:٠٦١٩:١١:٠٨١٩:٣١:٣٨٢٣:٢٠:٣٠
١٨ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٩:٥٣٠٥:١٠:٣٦١٢:١١:٠٣١٩:١٢:٠٤١٩:٣٢:٣٨٢٣:٢٠:١٤
١٩ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٨:٢٥٠٥:٠٩:٣٤١٢:١٠:٥٩١٩:١٢:٥٩١٩:٣٣:٣٧٢٣:١٩:٥٨
٢٠ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٦:٥٧٠٥:٠٨:٣٣١٢:١٠:٥٧١٩:١٣:٥٥١٩:٣٤:٣٦٢٣:١٩:٤٣
٢١ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٥:٣١٠٥:٠٧:٣٣١٢:١٠:٥٥١٩:١٤:٥٠١٩:٣٥:٣٥٢٣:١٩:٢٨
٢٢ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٤:٠٦٠٥:٠٦:٣٥١٢:١٠:٥٣١٩:١٥:٤٥١٩:٣٦:٣٤٢٣:١٩:١٤
٢٣ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٢:٤٣٠٥:٠٥:٣٨١٢:١٠:٥٢١٩:١٦:٤٠١٩:٣٧:٣٢٢٣:١٩:٠٠
٢٤ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢١:٢١٠٥:٠٤:٤٢١٢:١٠:٥٢١٩:١٧:٣٤١٩:٣٨:٣٠٢٣:١٨:٤٧
٢٥ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٠:٠٠٠٥:٠٣:٤٨١٢:١٠:٥٢١٩:١٨:٢٨١٩:٣٩:٢٧٢٣:١٨:٣٤
٢٦ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:١٨:٤١٠٥:٠٢:٥٦١٢:١٠:٥٣١٩:١٩:٢١١٩:٤٠:٢٤٢٣:١٨:٢٢
٢٧ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:١٧:٢٣٠٥:٠٢:٠٥١٢:١٠:٥٤١٩:٢٠:١٤١٩:٤١:٢٠٢٣:١٨:١١
٢٨ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:١٦:٠٨٠٥:٠١:١٦١٢:١٠:٥٦١٩:٢١:٠٦١٩:٤٢:١٦٢٣:١٨:٠٠
٢٩ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:١٤:٥٣٠٥:٠٠:٢٨١٢:١٠:٥٨١٩:٢١:٥٨١٩:٤٣:١٢٢٣:١٧:٥٠
٣٠ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:١٣:٤١٠٤:٥٩:٤٢١٢:١١:٠١١٩:٢٢:٥٠١٩:٤٤:٠٦٢٣:١٧:٤٠
٣١ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:١٢:٣٠٠٤:٥٨:٥٧١٢:١١:٠٥١٩:٢٣:٤١١٩:٤٥:٠١٢٣:١٧:٣١

دانلود اوقات شرعی اردیبهشت ٠٣ - ١٤٠٣ شهر آستارا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ شمسی شهر آستارا شهر آستارا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ شمسی شهر آستارا شهر آستارا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر آستارا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آستارا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٤٠٢
سال ١٤٠٣ هـ.ش
١٤٠٤

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر آستارا

آستارا (دربارهٔ این پرونده تلفظ راهنما·اطلاعات) ششمین شهر بزرگ استان گیلان و مرکز شهرستان آستارا است.

شهر آستارا در ویکیپدیا

شهر آستارا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر آستارا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر آستارا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر آستارا بر روی نقشه

شهر آستارا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر آستارا

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر آستارا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر آستارا
اوقات شرعی اردیبهشت ٠٣ شهر آستارا + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٥ شهر آستارا + دانلود
اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ شهر آستارا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٣ شهر آستارا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢٥ شهر آستارا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر آستارا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر آستارا رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق آستارا ماه رمضان ٣ / ١٤٠٣
افق شرعی ماه رمضان ٣ / ١٤٠٣ آستارا دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا آستارا دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق آستارا
جدول اوقات شرعی اردیبهشت ٠٣ / ١٤٠٣ آستارا دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٣ / ١٤٠٣ آستارا دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق آستارا
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق آستارا

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر آستارا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه تهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو