جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر آستارا

آستارا | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز آستارا

اذان صبح: ٠٢:٥٨:٥٩
طلوع آفتاب: ٠٤:٥١:١٥
اذان ظهر: ١٢:١٢:٥٨
غروب آفتاب: ١٩:٣٤:٥٨
اذان مغرب: ١٩:٥٧:٠٢
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٦:٤٢

دوشنبه ١٥ خرداد ١٤٠٢
١٦ ذیقعده ١٤٤٤ قمری
٠٥ ژوئن ٢٠٢٣ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر آستارا (شهرستان آستارا) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ خرداد ٠٢ شهر آستارا)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٠٢ شهر آستارا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٢ شهر آستارا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

قیام خونین 15 خرداد (1342 هـ ش)

فلورانس اسكاول شین
هرچه بیشتر نفرت بورزید، بر دوام نفرت خود افزوده اید و در ذهن خود، شیاری از نفرت حك می كنید كه خود را در حالت همیشگی چهره تان نشان خواهد داد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر آستارا

اوقات شرعی خرداد ٠٢ | اوقات شرعی ژوئن ٢٣ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٤ | + اوقات شرعی رمضان ٢

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر آستارا در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر آستارا ١٤٠٢ - ٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی

برابر با سال ١٤٤٥ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٢ شهر آستارا (سال ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی | ١٤٤٥ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: دوشنبه ٢١ اسفند ١٤٠٢ | ١١ مارس ٢٠٢٤
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٢ فروردین ١٤٠٣ | ١٠ آوریل ٢٠٢٤ (اول شوال ١٤٤٥)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر آستارا ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی | ١٤٤٥ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان آستارا
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٢/١٢/٢١٠٥:٠٥:٠٩٠٦:٣١:٣١١٢:٢٤:٢٤١٨:١٧:٥٥١٨:٣٦:٤٠٢٣:٤٠:٤٥
٠٢ رمضان | ٠٢/١٢/٢٢٠٥:٠٣:٣٦٠٦:٣٠:٠٠١٢:٢٤:٠٨١٨:١٨:٥٤١٨:٣٧:٣٩٢٣:٤٠:٢٨
٠٣ رمضان | ٠٢/١٢/٢٣٠٥:٠٢:٠٢٠٦:٢٨:٢٩١٢:٢٣:٥٢١٨:١٩:٥٣١٨:٣٨:٣٨٢٣:٤٠:١٠
٠٤ رمضان | ٠٢/١٢/٢٤٠٥:٠٠:٢٧٠٦:٢٦:٥٧١٢:٢٣:٣٦١٨:٢٠:٥٢١٨:٣٩:٣٦٢٣:٣٩:٥١
٠٥ رمضان | ٠٢/١٢/٢٥٠٤:٥٨:٥١٠٦:٢٥:٢٥١٢:٢٣:١٩١٨:٢١:٥٠١٨:٤٠:٣٥٢٣:٣٩:٣٢
٠٦ رمضان | ٠٢/١٢/٢٦٠٤:٥٧:١٤٠٦:٢٣:٥٣١٢:٢٣:٠٢١٨:٢٢:٤٩١٨:٤١:٣٣٢٣:٣٩:١٣
٠٧ رمضان | ٠٢/١٢/٢٧٠٤:٥٥:٣٧٠٦:٢٢:٢٠١٢:٢٢:٤٥١٨:٢٣:٤٧١٨:٤٢:٣١٢٣:٣٨:٥٣
٠٨ رمضان | ٠٢/١٢/٢٨٠٤:٥٣:٥٩٠٦:٢٠:٤٨١٢:٢٢:٢٧١٨:٢٤:٤٥١٨:٤٣:٢٩٢٣:٣٨:٣٣
٠٩ رمضان | ٠٢/١٢/٢٩٠٤:٥٢:٢١٠٦:١٩:١٥١٢:٢٢:١٠١٨:٢٥:٤٢١٨:٤٤:٢٧٢٣:٣٨:١٢
١٠ رمضان | ٠٣/٠١/٠١٠٤:٥٠:٤٢٠٦:١٧:٤٢١٢:٢١:٥٢١٨:٢٦:٤٠١٨:٤٥:٢٥٢٣:٣٧:٥١
١١ رمضان | ٠٣/٠١/٠٢٠٤:٤٩:٠٢٠٦:١٦:٠٩١٢:٢١:٣٤١٨:٢٧:٣٧١٨:٤٦:٢٣٢٣:٣٧:٣٠
١٢ رمضان | ٠٣/٠١/٠٣٠٤:٤٧:٢٢٠٦:١٤:٣٦١٢:٢١:١٦١٨:٢٨:٣٤١٨:٤٧:٢١٢٣:٣٧:٠٨
١٣ رمضان | ٠٣/٠١/٠٤٠٤:٤٥:٤١٠٦:١٣:٠٣١٢:٢٠:٥٨١٨:٢٩:٣٢١٨:٤٨:١٨٢٣:٣٦:٤٦
١٤ رمضان | ٠٣/٠١/٠٥٠٤:٤٤:٠٠٠٦:١١:٣٠١٢:٢٠:٤٠١٨:٣٠:٢٩١٨:٤٩:١٦٢٣:٣٦:٢٤
١٥ رمضان | ٠٣/٠١/٠٦٠٤:٤٢:١٩٠٦:٠٩:٥٦١٢:٢٠:٢٢١٨:٣١:٢٥١٨:٥٠:١٤٢٣:٣٦:٠١
١٦ رمضان | ٠٣/٠١/٠٧٠٤:٤٠:٣٧٠٦:٠٨:٢٣١٢:٢٠:٠٣١٨:٣٢:٢٢١٨:٥١:١٢٢٣:٣٥:٣٨
١٧ رمضان | ٠٣/٠١/٠٨٠٤:٣٨:٥٤٠٦:٠٦:٥٠١٢:١٩:٤٥١٨:٣٣:١٩١٨:٥٢:٠٩٢٣:٣٥:١٥
١٨ رمضان | ٠٣/٠١/٠٩٠٤:٣٧:١٢٠٦:٠٥:١٧١٢:١٩:٢٧١٨:٣٤:١٦١٨:٥٣:٠٧٢٣:٣٤:٥٢
١٩ رمضان | ٠٣/٠١/١٠٠٤:٣٥:٢٩٠٦:٠٣:٤٥١٢:١٩:٠٩١٨:٣٥:١٢١٨:٥٤:٠٥٢٣:٣٤:٢٩
٢٠ رمضان | ٠٣/٠١/١١٠٤:٣٣:٤٥٠٦:٠٢:١٢١٢:١٨:٥١١٨:٣٦:٠٩١٨:٥٥:٠٣٢٣:٣٤:٠٥
٢١ رمضان | ٠٣/٠١/١٢٠٤:٣٢:٠٢٠٦:٠٠:٤٠١٢:١٨:٣٣١٨:٣٧:٠٥١٨:٥٦:٠١٢٣:٣٣:٤٢
٢٢ رمضان | ٠٣/٠١/١٣٠٤:٣٠:١٨٠٥:٥٩:٠٨١٢:١٨:١٥١٨:٣٨:٠٢١٨:٥٦:٥٩٢٣:٣٣:١٨
٢٣ رمضان | ٠٣/٠١/١٤٠٤:٢٨:٣٤٠٥:٥٧:٣٦١٢:١٧:٥٨١٨:٣٨:٥٩١٨:٥٧:٥٧٢٣:٣٢:٥٤
٢٤ رمضان | ٠٣/٠١/١٥٠٤:٢٦:٥٠٠٥:٥٦:٠٤١٢:١٧:٤٠١٨:٣٩:٥٥١٨:٥٨:٥٥٢٣:٣٢:٣٠
٢٥ رمضان | ٠٣/٠١/١٦٠٤:٢٥:٠٥٠٥:٥٤:٣٣١٢:١٧:٢٣١٨:٤٠:٥٢١٨:٥٩:٥٣٢٣:٣٢:٠٦
٢٦ رمضان | ٠٣/٠١/١٧٠٤:٢٣:٢١٠٥:٥٣:٠٢١٢:١٧:٠٦١٨:٤١:٤٨١٩:٠٠:٥١٢٣:٣١:٤٢
٢٧ رمضان | ٠٣/٠١/١٨٠٤:٢١:٣٦٠٥:٥١:٣١١٢:١٦:٤٩١٨:٤٢:٤٥١٩:٠١:٥٠٢٣:٣١:١٨
٢٨ رمضان | ٠٣/٠١/١٩٠٤:١٩:٥٢٠٥:٥٠:٠١١٢:١٦:٣٢١٨:٤٣:٤٢١٩:٠٢:٤٨٢٣:٣٠:٥٤
٢٩ رمضان | ٠٣/٠١/٢٠٠٤:١٨:٠٧٠٥:٤٨:٣٢١٢:١٦:١٥١٨:٤٤:٣٨١٩:٠٣:٤٧٢٣:٣٠:٣٠
٣٠ رمضان | ٠٣/٠١/٢١٠٤:١٦:٢٢٠٥:٤٧:٠٣١٢:١٥:٥٩١٨:٤٥:٣٥١٩:٠٤:٤٦٢٣:٣٠:٠٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی | ١٤٤٥ قمری شهر آستارا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی | ١٤٤٥ قمری شهر آستارا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی | ١٤٤٥ قمری شهر آستارا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان آستارا

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٤ قمری شهر آستارا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٤ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر آستارا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آستارا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٤ قمری شهر آستارا

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٤ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٤ هـ.ق
شهر آستارا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٤ هـ.ق شهر آستارا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٤ هـ.ق شهر آستارا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر آستارا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آستارا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٣
سال ١٤٤٤ هـ.ق
١٤٤٥

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئن ٢٠٢٣ میلادی شهر آستارا

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئن ٢٠٢٣ م شهر آستارا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آستارا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئن ٢٠٢٣ میلادی شهر آستارا

ژوئیه
ژوئن ٢٠٢٣ م
می

دانلود اوقات شرعی ژوئن ٢٠٢٣ شهر آستارا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئن ٢٠٢٣ میلادی شهر آستارا شهر آستارا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئن ٢٠٢٣ میلادی شهر آستارا شهر آستارا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر آستارا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آستارا برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٢
سال ٢٠٢٣ م
٢٠٢٤

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی خرداد ١٤٠٢ شمسی شهر آستارا

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٤٠٢ هـ.ش شهر آستارا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آستارا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٤٠٢ شمسی شهر آستارا

تیر
خرداد ١٤٠٢ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٤٠٢٠٣:١١:٠٦٠٤:٥٨:٠٥١٢:١١:١١١٩:٢٤:٤٤١٩:٤٦:٠٨٢٣:١٧:٢٢
٠٢ خرداد ١٤٠٢٠٣:٠٩:٥٩٠٤:٥٧:٢٤١٢:١١:١٥١٩:٢٥:٣٣١٩:٤٧:٠١٢٣:١٧:١٤
٠٣ خرداد ١٤٠٢٠٣:٠٨:٥٥٠٤:٥٦:٤٥١٢:١١:٢١١٩:٢٦:٢٢١٩:٤٧:٥٣٢٣:١٧:٠٧
٠٤ خرداد ١٤٠٢٠٣:٠٧:٥٣٠٤:٥٦:٠٨١٢:١١:٢٦١٩:٢٧:١٠١٩:٤٨:٤٤٢٣:١٧:٠١
٠٥ خرداد ١٤٠٢٠٣:٠٦:٥٣٠٤:٥٥:٣٣١٢:١١:٣٣١٩:٢٧:٥٧١٩:٤٩:٣٤٢٣:١٦:٥٦
٠٦ خرداد ١٤٠٢٠٣:٠٥:٥٥٠٤:٥٤:٥٩١٢:١١:٣٩١٩:٢٨:٤٤١٩:٥٠:٢٤٢٣:١٦:٥١
٠٧ خرداد ١٤٠٢٠٣:٠٤:٥٩٠٤:٥٤:٢٧١٢:١١:٤٦١٩:٢٩:٢٩١٩:٥١:١٢٢٣:١٦:٤٧
٠٨ خرداد ١٤٠٢٠٣:٠٤:٠٦٠٤:٥٣:٥٦١٢:١١:٥٤١٩:٣٠:١٤١٩:٥٢:٠٠٢٣:١٦:٤٤
٠٩ خرداد ١٤٠٢٠٣:٠٣:١٤٠٤:٥٣:٢٨١٢:١٢:٠٢١٩:٣٠:٥٨١٩:٥٢:٤٦٢٣:١٦:٤٢
١٠ خرداد ١٤٠٢٠٣:٠٢:٢٦٠٤:٥٣:٠١١٢:١٢:١١١٩:٣١:٤٠١٩:٥٣:٣٢٢٣:١٦:٤٠
١١ خرداد ١٤٠٢٠٣:٠١:٣٩٠٤:٥٢:٣٦١٢:١٢:١٩١٩:٣٢:٢٢١٩:٥٤:١٦٢٣:١٦:٣٩
١٢ خرداد ١٤٠٢٠٣:٠٠:٥٥٠٤:٥٢:١٣١٢:١٢:٢٩١٩:٣٣:٠٣١٩:٥٤:٥٩٢٣:١٦:٣٨
١٣ خرداد ١٤٠٢٠٣:٠٠:١٤٠٤:٥١:٥٢١٢:١٢:٣٨١٩:٣٣:٤٢١٩:٥٥:٤١٢٣:١٦:٣٩
١٤ خرداد ١٤٠٢٠٢:٥٩:٣٥٠٤:٥١:٣٣١٢:١٢:٤٨١٩:٣٤:٢١١٩:٥٦:٢٢٢٣:١٦:٤٠
١٥ خرداد ١٤٠٢٠٢:٥٨:٥٩٠٤:٥١:١٥١٢:١٢:٥٨١٩:٣٤:٥٨١٩:٥٧:٠٢٢٣:١٦:٤٢
١٦ خرداد ١٤٠٢٠٢:٥٨:٢٦٠٤:٥٠:٥٩١٢:١٣:٠٩١٩:٣٥:٣٤١٩:٥٧:٤٠٢٣:١٦:٤٥
١٧ خرداد ١٤٠٢٠٢:٥٧:٥٥٠٤:٥٠:٤٦١٢:١٣:٢٠١٩:٣٦:٠٩١٩:٥٨:١٧٢٣:١٦:٤٨
١٨ خرداد ١٤٠٢٠٢:٥٧:٢٧٠٤:٥٠:٣٤١٢:١٣:٣١١٩:٣٦:٤٣١٩:٥٨:٥٢٢٣:١٦:٥٢
١٩ خرداد ١٤٠٢٠٢:٥٧:٠٢٠٤:٥٠:٢٣١٢:١٣:٤٣١٩:٣٧:١٥١٩:٥٩:٢٦٢٣:١٦:٥٧
٢٠ خرداد ١٤٠٢٠٢:٥٦:٤٠٠٤:٥٠:١٥١٢:١٣:٥٥١٩:٣٧:٤٦١٩:٥٩:٥٩٢٣:١٧:٠٣
٢١ خرداد ١٤٠٢٠٢:٥٦:٢٠٠٤:٥٠:٠٩١٢:١٤:٠٧١٩:٣٨:١٥٢٠:٠٠:٣٠٢٣:١٧:١٠
٢٢ خرداد ١٤٠٢٠٢:٥٦:٠٤٠٤:٥٠:٠٤١٢:١٤:١٩١٩:٣٨:٤٤٢٠:٠٠:٥٩٢٣:١٧:١٧
٢٣ خرداد ١٤٠٢٠٢:٥٥:٥٠٠٤:٥٠:٠١١٢:١٤:٣٢١٩:٣٩:١٠٢٠:٠١:٢٧٢٣:١٧:٢٥
٢٤ خرداد ١٤٠٢٠٢:٥٥:٣٩٠٤:٥٠:٠٠١٢:١٤:٤٤١٩:٣٩:٣٦٢٠:٠١:٥٣٢٣:١٧:٣٤
٢٥ خرداد ١٤٠٢٠٢:٥٥:٣٢٠٤:٥٠:٠١١٢:١٤:٥٧١٩:٣٩:٥٩٢٠:٠٢:١٨٢٣:١٧:٤٣
٢٦ خرداد ١٤٠٢٠٢:٥٥:٢٧٠٤:٥٠:٠٤١٢:١٥:١٠١٩:٤٠:٢١٢٠:٠٢:٤١٢٣:١٧:٥٣
٢٧ خرداد ١٤٠٢٠٢:٥٥:٢٥٠٤:٥٠:٠٩١٢:١٥:٢٣١٩:٤٠:٤٢٢٠:٠٣:٠٢٢٣:١٨:٠٤
٢٨ خرداد ١٤٠٢٠٢:٥٥:٢٦٠٤:٥٠:١٥١٢:١٥:٣٦١٩:٤١:٠١٢٠:٠٣:٢٢٢٣:١٨:١٦
٢٩ خرداد ١٤٠٢٠٢:٥٥:٣٠٠٤:٥٠:٢٣١٢:١٥:٤٩١٩:٤١:١٨٢٠:٠٣:٣٩٢٣:١٨:٢٨
٣٠ خرداد ١٤٠٢٠٢:٥٥:٣٧٠٤:٥٠:٣٢١٢:١٦:٠٣١٩:٤١:٣٤٢٠:٠٣:٥٥٢٣:١٨:٤٠
٣١ خرداد ١٤٠٢٠٢:٥٥:٤٧٠٤:٥٠:٤٤١٢:١٦:١٦١٩:٤١:٤٨٢٠:٠٤:٠٩٢٣:١٨:٥٤

دانلود اوقات شرعی خرداد ٠٢ - ١٤٠٢ شهر آستارا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٤٠٢ شمسی شهر آستارا شهر آستارا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٤٠٢ شمسی شهر آستارا شهر آستارا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر آستارا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آستارا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٤٠١
سال ١٤٠٢ هـ.ش
١٤٠٣

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر آستارا

آستارا (دربارهٔ این پرونده تلفظ راهنما·اطلاعات) ششمین شهر بزرگ استان گیلان و مرکز شهرستان آستارا است.

شهر آستارا در ویکیپدیا

شهر آستارا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر آستارا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر آستارا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر آستارا بر روی نقشه

شهر آستارا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر آستارا

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر آستارا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر آستارا
اوقات شرعی خرداد ٠٢ شهر آستارا + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٤ شهر آستارا + دانلود
اوقات شرعی ژوئن ٢٠٢٣ شهر آستارا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢ شهر آستارا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢٤ شهر آستارا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر آستارا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر آستارا رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق آستارا ماه رمضان ٢ / ١٤٠٢
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق آستارا
زمان پخش اذان زنده به افق آستارا
افق شرعی امروز فردا آستارا دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٢ / ١٤٠٢ آستارا دانلود pdf
افق شرعی خرداد ٠٢ / ١٤٠٢ آستارا دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق آستارا
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق آستارا ماه رمضان ٢ / ١٤٠٢

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر آستارا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو