جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای ییلاق یارپاخلو

بناب | زنجان | زنجان | ایران

اوقات شرعی امروز ییلاق یارپاخلو


اذان صبح: ٠٤:٠٩:٠٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٦:٣٤
اذان ظهر: ١٣:١٣:٤٠
غروب آفتاب: ٢٠:٣١:٠٠
اذان مغرب: ٢٠:٥٢:٢٣
نیمه شب: ٠٠:١٩:٤٩

جمعه ١٦ خرداد ١٣٩٩
١٣ شوال ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ییلاق یارپاخلو (شهرستان زنجان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٦ خرداد ٩٩ روستای ییلاق یارپاخلو)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای ییلاق یارپاخلو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ییلاق یارپاخلو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آنتونی رابینز
نمی توان به اصطلاح با قدرت اراده با دیگران ارتباط برقرار كرد و با كمك چماق، آنها را وادار به پدیرفتن باورها و نقطه نظرهای خود كرد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ییلاق یارپاخلو

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ییلاق یارپاخلو در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ییلاق یارپاخلو ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای ییلاق یارپاخلو (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ییلاق یارپاخلو ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ییلاق یارپاخلو ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٣:١٤٠٦:٤٢:٣٩١٣:١٥:٢١١٩:٤٨:٤٠٢٠:٠٧:٣٣٠٠:٣٠:٠٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١١:٣٦٠٦:٤١:١٨١٣:١٥:٠٧١٩:٤٩:٣٢٢٠:٠٨:٢٧٠٠:٢٩:٤٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٩:٥٨٠٦:٣٩:٥٧١٣:١٤:٥٢١٩:٥٠:٢٥٢٠:٠٩:٢٢٠٠:٢٩:٢٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٨:٢١٠٦:٣٨:٣٦١٣:١٤:٣٩١٩:٥١:١٧٢٠:١٠:١٧٠٠:٢٩:٠١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٦:٤٤٠٦:٣٧:١٧١٣:١٤:٢٥١٩:٥٢:١٠٢٠:١١:١٢٠٠:٢٨:٣٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٥:٠٧٠٦:٣٥:٥٨١٣:١٤:١٢١٩:٥٣:٠٢٢٠:١٢:٠٨٠٠:٢٨:١٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٣:٣١٠٦:٣٤:٤٠١٣:١٣:٥٩١٩:٥٣:٥٥٢٠:١٣:٠٣٠٠:٢٧:٥٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠١:٥٥٠٦:٣٣:٢٣١٣:١٣:٤٧١٩:٥٤:٤٨٢٠:١٣:٥٨٠٠:٢٧:٣٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٠:١٩٠٦:٣٢:٠٦١٣:١٣:٣٥١٩:٥٥:٤٠٢٠:١٤:٥٤٠٠:٢٧:١٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٨:٤٥٠٦:٣٠:٥١١٣:١٣:٢٤١٩:٥٦:٣٣٢٠:١٥:٤٩٠٠:٢٦:٥٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٧:١٠٠٦:٢٩:٣٦١٣:١٣:١٣١٩:٥٧:٢٦٢٠:١٦:٤٤٠٠:٢٦:٣١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٥:٣٦٠٦:٢٨:٢٢١٣:١٣:٠٣١٩:٥٨:١٨٢٠:١٧:٤٠٠٠:٢٦:١١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٤:٠٣٠٦:٢٧:٠٩١٣:١٢:٥٣١٩:٥٩:١١٢٠:١٨:٣٦٠٠:٢٥:٥١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٢:٣١٠٦:٢٥:٥٧١٣:١٢:٤٣٢٠:٠٠:٠٤٢٠:١٩:٣١٠٠:٢٥:٣١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٠:٥٩٠٦:٢٤:٤٧١٣:١٢:٣٤٢٠:٠٠:٥٦٢٠:٢٠:٢٧٠٠:٢٥:١٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٩:٢٨٠٦:٢٣:٣٧١٣:١٢:٢٦٢٠:٠١:٤٩٢٠:٢١:٢٣٠٠:٢٤:٥٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٧:٥٨٠٦:٢٢:٢٨١٣:١٢:١٨٢٠:٠٢:٤٢٢٠:٢٢:١٨٠٠:٢٤:٣٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٦:٢٨٠٦:٢١:٢٠١٣:١٢:١٠٢٠:٠٣:٣٤٢٠:٢٣:١٤٠٠:٢٤:١٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٥:٠٠٠٦:٢٠:١٤١٣:١٢:٠٣٢٠:٠٤:٢٧٢٠:٢٤:١٠٠٠:٢٤:٠٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٣:٣٢٠٦:١٩:٠٨١٣:١١:٥٧٢٠:٠٥:٢٠٢٠:٢٥:٠٦٠٠:٢٣:٤٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٢:٠٦٠٦:١٨:٠٤١٣:١١:٥٢٢٠:٠٦:١٢٢٠:٢٦:٠١٠٠:٢٣:٢٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٠:٤٠٠٦:١٧:٠١١٣:١١:٤٦٢٠:٠٧:٠٤٢٠:٢٦:٥٧٠٠:٢٣:١٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٩:١٥٠٦:١٦:٠٠١٣:١١:٤٢٢٠:٠٧:٥٧٢٠:٢٧:٥٢٠٠:٢٢:٥٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٧:٥٢٠٦:١٤:٥٩١٣:١١:٣٨٢٠:٠٨:٤٩٢٠:٢٨:٤٨٠٠:٢٢:٣٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٦:٣٠٠٦:١٤:٠٠١٣:١١:٣٤٢٠:٠٩:٤١٢٠:٢٩:٤٣٠٠:٢٢:٢٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٥:٠٩٠٦:١٣:٠٢١٣:١١:٣٢٢٠:١٠:٣٣٢٠:٣٠:٣٨٠٠:٢٢:١١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٣:٤٩٠٦:١٢:٠٦١٣:١١:٢٩٢٠:١١:٢٤٢٠:٣١:٣٣٠٠:٢١:٥٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٢:٣١٠٦:١١:١١١٣:١١:٢٨٢٠:١٢:١٦٢٠:٣٢:٢٨٠٠:٢١:٤٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣١:١٣٠٦:١٠:١٧١٣:١١:٢٧٢٠:١٣:٠٧٢٠:٣٣:٢٢٠٠:٢١:٣٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای ییلاق یارپاخلو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای ییلاق یارپاخلو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای ییلاق یارپاخلو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ییلاق یارپاخلو

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای ییلاق یارپاخلو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ییلاق یارپاخلو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ییلاق یارپاخلو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای ییلاق یارپاخلو

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای ییلاق یارپاخلو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای ییلاق یارپاخلو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای ییلاق یارپاخلو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ییلاق یارپاخلو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ییلاق یارپاخلو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ییلاق یارپاخلو

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای ییلاق یارپاخلو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ییلاق یارپاخلو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ییلاق یارپاخلو

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣٣٠٦:٠٣:١٠١٣:١١:٤٣٢٠:٢٠:٤١٢٠:٤١:٢٦٠٠:٢٠:٠٧
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٢٠٦:٠٢:٣٢١٣:١١:٤٨٢٠:٢١:٢٨٢٠:٤٢:١٥٠٠:٢٠:٠١
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٣٠٦:٠١:٥٦١٣:١١:٥٣٢٠:٢٢:١٤٢٠:٤٣:٠٥٠٠:١٩:٥٥
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٣٧٠٦:٠١:٢١١٣:١١:٥٨٢٠:٢٣:٠٠٢٠:٤٣:٥٣٠٠:١٩:٥١
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٤٢٠٦:٠٠:٤٨١٣:١٢:٠٥٢٠:٢٣:٤٤٢٠:٤٤:٤١٠٠:١٩:٤٧
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٤٩٠٦:٠٠:١٦١٣:١٢:١١٢٠:٢٤:٢٨٢٠:٤٥:٢٧٠٠:١٩:٤٤
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٥٩٠٥:٥٩:٤٦١٣:١٢:١٨٢٠:٢٥:١٢٢٠:٤٦:١٣٠٠:١٩:٤١
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:١١٠٥:٥٩:١٨١٣:١٢:٢٦٢٠:٢٥:٥٤٢٠:٤٦:٥٩٠٠:١٩:٣٩
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٢٤٠٥:٥٨:٥٢١٣:١٢:٣٤٢٠:٢٦:٣٦٢٠:٤٧:٤٣٠٠:١٩:٣٨
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٤٠٠٥:٥٨:٢٧١٣:١٢:٤٢٢٠:٢٧:١٧٢٠:٤٨:٢٦٠٠:١٩:٣٨
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٥٩٠٥:٥٨:٠٤١٣:١٢:٥١٢٠:٢٧:٥٦٢٠:٤٩:٠٨٠٠:١٩:٣٨
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:١٩٠٥:٥٧:٤٢١٣:١٣:٠٠٢٠:٢٨:٣٥٢٠:٤٩:٤٩٠٠:١٩:٣٩
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٤٢٠٥:٥٧:٢٣١٣:١٣:٠٩٢٠:٢٩:١٣٢٠:٥٠:٢٩٠٠:١٩:٤٠
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٠٧٠٥:٥٧:٠٥١٣:١٣:١٩٢٠:٢٩:٥٠٢٠:٥١:٠٨٠٠:١٩:٤٢
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:٣٥٠٥:٥٦:٤٨١٣:١٣:٢٩٢٠:٣٠:٢٦٢٠:٥١:٤٦٠٠:١٩:٤٥
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:٠٥٠٥:٥٦:٣٤١٣:١٣:٤٠٢٠:٣١:٠٠٢٠:٥٢:٢٣٠٠:١٩:٤٩
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٣٨٠٥:٥٦:٢١١٣:١٣:٥١٢٠:٣١:٣٤٢٠:٥٢:٥٨٠٠:١٩:٥٣
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:١٣٠٥:٥٦:١٠١٣:١٤:٠٢٢٠:٣٢:٠٦٢٠:٥٣:٣٢٠٠:١٩:٥٨
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٥١٠٥:٥٦:٠١١٣:١٤:١٣٢٠:٣٢:٣٧٢٠:٥٤:٠٥٠٠:٢٠:٠٤
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٣١٠٥:٥٥:٥٤١٣:١٤:٢٥٢٠:٣٣:٠٧٢٠:٥٤:٣٦٠٠:٢٠:١١
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:١٤٠٥:٥٥:٤٨١٣:١٤:٣٧٢٠:٣٣:٣٦٢٠:٥٥:٠٦٠٠:٢٠:١٨
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٥٩٠٥:٥٥:٤٤١٣:١٤:٤٩٢٠:٣٤:٠٣٢٠:٥٥:٣٥٠٠:٢٠:٢٥
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٤٨٠٥:٥٥:٤٢١٣:١٥:٠١٢٠:٣٤:٢٩٢٠:٥٦:٠٢٠٠:٢٠:٣٤
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٣٩٠٥:٥٥:٤١١٣:١٥:١٤٢٠:٣٤:٥٤٢٠:٥٦:٢٨٠٠:٢٠:٤٣
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٣٢٠٥:٥٥:٤٢١٣:١٥:٢٧٢٠:٣٥:١٧٢٠:٥٦:٥٢٠٠:٢٠:٥٣
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٢٨٠٥:٥٥:٤٥١٣:١٥:٣٩٢٠:٣٥:٣٩٢٠:٥٧:١٤٠٠:٢١:٠٣
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٢٧٠٥:٥٥:٤٩١٣:١٥:٥٢٢٠:٣٦:٠٠٢٠:٥٧:٣٦٠٠:٢١:١٤
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٢٩٠٥:٥٥:٥٦١٣:١٦:٠٥٢٠:٣٦:١٩٢٠:٥٧:٥٥٠٠:٢١:٢٦
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٣٣٠٥:٥٦:٠٣١٣:١٦:١٩٢٠:٣٦:٣٦٢٠:٥٨:١٣٠٠:٢١:٣٨
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٤٠٠٥:٥٦:١٣١٣:١٦:٣٢٢٠:٣٦:٥٢٢٠:٥٨:٢٩٠٠:٢١:٥١
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٤٩٠٥:٥٦:٢٤١٣:١٦:٤٥٢٠:٣٧:٠٦٢٠:٥٨:٤٣٠٠:٢٢:٠٤

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای ییلاق یارپاخلو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ییلاق یارپاخلو روستای ییلاق یارپاخلو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ییلاق یارپاخلو روستای ییلاق یارپاخلو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ییلاق یارپاخلو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ییلاق یارپاخلو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ییلاق یارپاخلو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ییلاق یارپاخلو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ییلاق یارپاخلو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ییلاق یارپاخلو

روستای ییلاق یارپاخلو بر روی نقشه

روستای ییلاق یارپاخلو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ییلاق یارپاخلو

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ییلاق یارپاخلو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ییلاق یارپاخلو
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای ییلاق یارپاخلو + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای ییلاق یارپاخلو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ییلاق یارپاخلو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ییلاق یارپاخلو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ییلاق یارپاخلو رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ییلاق یارپاخلو
جدول اوقات شرعی امروز فردا ییلاق یارپاخلو دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ییلاق یارپاخلو
زمان پخش اذان زنده به افق ییلاق یارپاخلو
زمان پخش اذان آنلاین به افق ییلاق یارپاخلو
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ ییلاق یارپاخلو دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ییلاق یارپاخلو ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا ییلاق یارپاخلو دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ییلاق یارپاخلو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو