جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ییلاق اقبلاغ

درام | طارم | زنجان | ایران

اوقات شرعی امروز ییلاق اقبلاغ


اذان صبح: ٠٥:٣١:٢٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٧:٣٩
اذان ظهر: ١٣:٠٩:٠٢
غروب آفتاب: ١٩:١٩:٤٩
اذان مغرب: ١٩:٣٨:١٥
نیمه شب: ٠٠:٢٦:٠٧

سه شنبه ٢٦ شهریور ١٣٩٨
١٧ محرم ١٤٤١ قمری
١٧ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ییلاق اقبلاغ (شهرستان طارم) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ شهریور ٩٨ روستای ییلاق اقبلاغ)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای ییلاق اقبلاغ)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ییلاق اقبلاغ)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

كرك داگلاس
برای رسیدن به هر چیزی باید شجاعت شكست خوردن را داشته باشی.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ییلاق اقبلاغ

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ییلاق اقبلاغ در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ییلاق اقبلاغ ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ییلاق اقبلاغ (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ییلاق اقبلاغ ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ییلاق اقبلاغ ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥١:٥٤٠٦:٢٥:٣٩١٣:١٢:١٠١٩:٥٩:١٧٢٠:١٨:٤٩٠٠:٢٤:٤٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٠:٢٠٠٦:٢٤:٢٧١٣:١٢:٠١٢٠:٠٠:١١٢٠:١٩:٤٥٠٠:٢٤:٢٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٨:٤٨٠٦:٢٣:١٥١٣:١١:٥٢٢٠:٠١:٠٥٢٠:٢٠:٤٢٠٠:٢٤:١٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٧:١٥٠٦:٢٢:٠٥١٣:١١:٤٤٢٠:٠١:٥٨٢٠:٢١:٣٩٠٠:٢٣:٥١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٥:٤٤٠٦:٢٠:٥٦١٣:١١:٣٧٢٠:٠٢:٥٢٢٠:٢٢:٣٥٠٠:٢٣:٣٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٤:١٤٠٦:١٩:٤٨١٣:١١:٢٩٢٠:٠٣:٤٥٢٠:٢٣:٣٢٠٠:٢٣:١٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٢:٤٤٠٦:١٨:٤١١٣:١١:٢٣٢٠:٠٤:٣٩٢٠:٢٤:٢٩٠٠:٢٢:٥٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤١:١٦٠٦:١٧:٣٥١٣:١١:١٦٢٠:٠٥:٣٢٢٠:٢٥:٢٥٠٠:٢٢:٤٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٩:٤٨٠٦:١٦:٣٠١٣:١١:١١٢٠:٠٦:٢٥٢٠:٢٦:٢١٠٠:٢٢:٢٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٨:٢١٠٦:١٥:٢٧١٣:١١:٠٦٢٠:٠٧:١٨٢٠:٢٧:١٨٠٠:٢٢:٠٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٦:٥٦٠٦:١٤:٢٥١٣:١١:٠١٢٠:٠٨:١١٢٠:٢٨:١٤٠٠:٢١:٥١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٥:٣١٠٦:١٣:٢٤١٣:١٠:٥٧٢٠:٠٩:٠٤٢٠:٢٩:١٠٠٠:٢١:٣٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٤:٠٨٠٦:١٢:٢٤١٣:١٠:٥٤٢٠:٠٩:٥٦٢٠:٣٠:٠٦٠٠:٢١:٢١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٢:٤٦٠٦:١١:٢٦١٣:١٠:٥١٢٠:١٠:٤٨٢٠:٣١:٠١٠٠:٢١:٠٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣١:٢٥٠٦:١٠:٢٩١٣:١٠:٤٩٢٠:١١:٤٠٢٠:٣١:٥٧٠٠:٢٠:٥٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٠:٠٥٠٦:٠٩:٣٣١٣:١٠:٤٧٢٠:١٢:٣٢٢٠:٣٢:٥٢٠٠:٢٠:٤٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٨:٤٧٠٦:٠٨:٣٩١٣:١٠:٤٦٢٠:١٣:٢٤٢٠:٣٣:٤٧٠٠:٢٠:٢٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٧:٣١٠٦:٠٧:٤٦١٣:١٠:٤٦٢٠:١٤:١٥٢٠:٣٤:٤١٠٠:٢٠:١٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٦:١٥٠٦:٠٦:٥٥١٣:١٠:٤٦٢٠:١٥:٠٦٢٠:٣٥:٣٦٠٠:٢٠:٠٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٥:٠١٠٦:٠٦:٠٥١٣:١٠:٤٦٢٠:١٥:٥٧٢٠:٣٦:٢٩٠٠:١٩:٥٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٣:٤٩٠٦:٠٥:١٧١٣:١٠:٤٨٢٠:١٦:٤٧٢٠:٣٧:٢٣٠٠:١٩:٤٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٢:٣٩٠٦:٠٤:٣٠١٣:١٠:٤٩٢٠:١٧:٣٧٢٠:٣٨:١٦٠٠:١٩:٣٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢١:٣٠٠٦:٠٣:٤٥١٣:١٠:٥٢٢٠:١٨:٢٦٢٠:٣٩:٠٩٠٠:١٩:٢٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٠:٢٣٠٦:٠٣:٠٢١٣:١٠:٥٥٢٠:١٩:١٥٢٠:٤٠:٠١٠٠:١٩:١٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٩:١٧٠٦:٠٢:٢٠١٣:١٠:٥٨٢٠:٢٠:٠٤٢٠:٤٠:٥٢٠٠:١٩:٠٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٨:١٤٠٦:٠١:٣٩١٣:١١:٠٢٢٠:٢٠:٥٢٢٠:٤١:٤٣٠٠:١٩:٠٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٧:١٢٠٦:٠١:٠٠١٣:١١:٠٧٢٠:٢١:٣٩٢٠:٤٢:٣٤٠٠:١٨:٥٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٦:١٢٠٦:٠٠:٢٣١٣:١١:١٢٢٠:٢٢:٢٦٢٠:٤٣:٢٤٠٠:١٨:٥٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٥:١٤٠٥:٥٩:٤٨١٣:١١:١٨٢٠:٢٣:١٢٢٠:٤٤:١٣٠٠:١٨:٤٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ییلاق اقبلاغ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ییلاق اقبلاغ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ییلاق اقبلاغ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ییلاق اقبلاغ

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای ییلاق اقبلاغ

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ییلاق اقبلاغ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ییلاق اقبلاغ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای ییلاق اقبلاغ

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای ییلاق اقبلاغ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای ییلاق اقبلاغ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای ییلاق اقبلاغ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ییلاق اقبلاغ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ییلاق اقبلاغ برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای ییلاق اقبلاغ

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای ییلاق اقبلاغ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ییلاق اقبلاغ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای ییلاق اقبلاغ

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٣٠٦:٣٧:١٦١٣:١٧:٠٨١٩:٥٦:٢٥٢٠:١٥:٣٤٠٠:٣١:٢٨
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣١٠٦:٣٨:٠٥١٣:١٦:٥٣١٩:٥٥:٠٣٢٠:١٤:١٠٠٠:٣١:٢١
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٨٠٦:٣٨:٥٥١٣:١٦:٣٦١٩:٥٣:٤١٢٠:١٢:٤٥٠٠:٣١:١٣
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٥٠٦:٣٩:٤٤١٣:١٦:٢٠١٩:٥٢:١٩٢٠:١١:٢٠٠٠:٣١:٠٥
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥٢٠٦:٤٠:٣٤١٣:١٦:٠٣١٩:٥٠:٥٥٢٠:٠٩:٥٤٠٠:٣٠:٥٧
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٥٩٠٦:٤١:٢٣١٣:١٥:٤٥١٩:٤٩:٣١٢٠:٠٨:٢٨٠٠:٣٠:٤٨
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٤٠٦:٤٢:١٢١٣:١٥:٢٨١٩:٤٨:٠٦٢٠:٠٧:٠١٠٠:٣٠:٣٨
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:١٠٠٦:٤٣:٠٢١٣:١٥:٠٩١٩:٤٦:٤١٢٠:٠٥:٣٣٠٠:٣٠:٢٨
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:١٥٠٦:٤٣:٥١١٣:١٤:٥١١٩:٤٥:١٥٢٠:٠٤:٠٥٠٠:٣٠:١٧
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:١٩٠٦:٤٤:٤٠١٣:١٤:٣٢١٩:٤٣:٤٨٢٠:٠٢:٣٦٠٠:٣٠:٠٦
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٣٠٦:٤٥:٢٩١٣:١٤:١٣١٩:٤٢:٢١٢٠:٠١:٠٧٠٠:٢٩:٥٤
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٧٠٦:٤٦:١٨١٣:١٣:٥٤١٩:٤٠:٥٣١٩:٥٩:٣٨٠٠:٢٩:٤١
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٣٠٠٦:٤٧:٠٧١٣:١٣:٣٤١٩:٣٩:٢٥١٩:٥٨:٠٨٠٠:٢٩:٢٩
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٣٢٠٦:٤٧:٥٥١٣:١٣:١٤١٩:٣٧:٥٧١٩:٥٦:٣٧٠٠:٢٩:١٥
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٤٠٦:٤٨:٤٤١٣:١٢:٥٤١٩:٣٦:٢٨١٩:٥٥:٠٧٠٠:٢٩:٠٢
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٦٠٦:٤٩:٣٣١٣:١٢:٣٤١٩:٣٤:٥٨١٩:٥٣:٣٦٠٠:٢٨:٤٨
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣٧٠٦:٥٠:٢١١٣:١٢:١٣١٩:٣٣:٢٩١٩:٥٢:٠٥٠٠:٢٨:٣٣
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٣٧٠٦:٥١:١٠١٣:١١:٥٣١٩:٣١:٥٩١٩:٥٠:٣٣٠٠:٢٨:١٨
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣٧٠٦:٥١:٥٩١٣:١١:٣٢١٩:٣٠:٢٨١٩:٤٩:٠١٠٠:٢٨:٠٣
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣٧٠٦:٥٢:٤٧١٣:١١:١١١٩:٢٨:٥٧١٩:٤٧:٢٩٠٠:٢٧:٤٧
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٣٦٠٦:٥٣:٣٦١٣:١٠:٤٩١٩:٢٧:٢٧١٩:٤٥:٥٧٠٠:٢٧:٣١
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٣٥٠٦:٥٤:٢٤١٣:١٠:٢٨١٩:٢٥:٥٥١٩:٤٤:٢٥٠٠:٢٧:١٥
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣٤٠٦:٥٥:١٣١٣:١٠:٠٧١٩:٢٤:٢٤١٩:٤٢:٥٣٠٠:٢٦:٥٨
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٣٢٠٦:٥٦:٠١١٣:٠٩:٤٥١٩:٢٢:٥٣١٩:٤١:٢٠٠٠:٢٦:٤١
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٢٩٠٦:٥٦:٥٠١٣:٠٩:٢٤١٩:٢١:٢١١٩:٣٩:٤٨٠٠:٢٦:٢٤
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٢٧٠٦:٥٧:٣٩١٣:٠٩:٠٢١٩:١٩:٤٩١٩:٣٨:١٥٠٠:٢٦:٠٧
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٢٤٠٦:٥٨:٢٧١٣:٠٨:٤١١٩:١٨:١٨١٩:٣٦:٤٣٠٠:٢٥:٤٩
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٢٠٠٦:٥٩:١٦١٣:٠٨:١٩١٩:١٦:٤٦١٩:٣٥:١٠٠٠:٢٥:٣١
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:١٦٠٧:٠٠:٠٥١٣:٠٧:٥٨١٩:١٥:١٤١٩:٣٣:٣٨٠٠:٢٥:١٣
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:١٣٠٧:٠٠:٥٤١٣:٠٧:٣٦١٩:١٣:٤٣١٩:٣٢:٠٦٢٣:٥٤:٥٥
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٦:٠٨٠٦:٠١:٤٤١٢:٠٧:١٥١٨:١٢:١١١٨:٣٠:٣٤٢٣:٢٤:٣٧

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ییلاق اقبلاغ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای ییلاق اقبلاغ روستای ییلاق اقبلاغ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای ییلاق اقبلاغ روستای ییلاق اقبلاغ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ییلاق اقبلاغ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ییلاق اقبلاغ برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ییلاق اقبلاغ

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ییلاق اقبلاغ موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ییلاق اقبلاغ برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ییلاق اقبلاغ

روستای ییلاق اقبلاغ بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ییلاق اقبلاغ

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ییلاق اقبلاغ است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ییلاق اقبلاغ
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای ییلاق اقبلاغ + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای ییلاق اقبلاغ + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ییلاق اقبلاغ + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ییلاق اقبلاغ

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ییلاق اقبلاغ رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق ییلاق اقبلاغ
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق ییلاق اقبلاغ
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ییلاق اقبلاغ ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ییلاق اقبلاغ ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا ییلاق اقبلاغ دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا ییلاق اقبلاغ دانلود pdf
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ ییلاق اقبلاغ دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ییلاق اقبلاغ

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ییلاق اقبلاغ یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو