جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ییلاق اقبلاغ

درام | طارم | زنجان | ایران

اوقات شرعی امروز ییلاق اقبلاغ


اذان صبح: ٠٥:٣٦:٠٨
طلوع آفتاب: ٠٧:٠١:٤٢
اذان ظهر: ١٢:٢٨:٢٦
غروب آفتاب: ١٧:٥٥:٤٠
اذان مغرب: ١٨:١٤:٣٣
نیمه شب: ٢٣:٤٥:٢١

دوشنبه ٢٨ بهمن ١٣٩٨
٢٢ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
١٧ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ییلاق اقبلاغ (شهرستان طارم) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ بهمن ٩٨ روستای ییلاق اقبلاغ)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای ییلاق اقبلاغ)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ییلاق اقبلاغ)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ویكتور هوگو
علت اینكه ما از موسیقی خوشمان می آید این است كه در دنیای رؤیاهای خود فرو می رویم. سرشت های عالی، موسیقی را دوست می دارند، اما بهتر می دانند كه از آن به عنوان ابزاری برای رسیدن به رؤیاهای خویش استفاده كنند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ییلاق اقبلاغ

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ییلاق اقبلاغ در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ییلاق اقبلاغ ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ییلاق اقبلاغ (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ییلاق اقبلاغ ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ییلاق اقبلاغ ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٥:٠٣٠٦:٢٨:٠٧١٣:١٢:٣٠١٩:٥٧:٣٠٢٠:١٦:٥٥٠٠:٢٥:٢٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٣:٢٨٠٦:٢٦:٥٢١٣:١٢:٢٠١٩:٥٨:٢٤٢٠:١٧:٥٢٠٠:٢٥:٠٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥١:٥٤٠٦:٢٥:٣٩١٣:١٢:١٠١٩:٥٩:١٧٢٠:١٨:٤٩٠٠:٢٤:٤٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٠:٢٠٠٦:٢٤:٢٧١٣:١٢:٠١٢٠:٠٠:١١٢٠:١٩:٤٥٠٠:٢٤:٢٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٨:٤٨٠٦:٢٣:١٥١٣:١١:٥٢٢٠:٠١:٠٥٢٠:٢٠:٤٢٠٠:٢٤:١٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٧:١٥٠٦:٢٢:٠٥١٣:١١:٤٤٢٠:٠١:٥٨٢٠:٢١:٣٩٠٠:٢٣:٥١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٥:٤٤٠٦:٢٠:٥٦١٣:١١:٣٧٢٠:٠٢:٥٢٢٠:٢٢:٣٥٠٠:٢٣:٣٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٤:١٤٠٦:١٩:٤٨١٣:١١:٢٩٢٠:٠٣:٤٥٢٠:٢٣:٣٢٠٠:٢٣:١٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٢:٤٤٠٦:١٨:٤١١٣:١١:٢٣٢٠:٠٤:٣٩٢٠:٢٤:٢٩٠٠:٢٢:٥٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤١:١٦٠٦:١٧:٣٥١٣:١١:١٦٢٠:٠٥:٣٢٢٠:٢٥:٢٥٠٠:٢٢:٤٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٩:٤٨٠٦:١٦:٣٠١٣:١١:١١٢٠:٠٦:٢٥٢٠:٢٦:٢١٠٠:٢٢:٢٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٨:٢١٠٦:١٥:٢٧١٣:١١:٠٦٢٠:٠٧:١٨٢٠:٢٧:١٨٠٠:٢٢:٠٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٦:٥٦٠٦:١٤:٢٥١٣:١١:٠١٢٠:٠٨:١١٢٠:٢٨:١٤٠٠:٢١:٥١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٥:٣١٠٦:١٣:٢٤١٣:١٠:٥٧٢٠:٠٩:٠٤٢٠:٢٩:١٠٠٠:٢١:٣٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٤:٠٨٠٦:١٢:٢٤١٣:١٠:٥٤٢٠:٠٩:٥٦٢٠:٣٠:٠٦٠٠:٢١:٢١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٢:٤٦٠٦:١١:٢٦١٣:١٠:٥١٢٠:١٠:٤٨٢٠:٣١:٠١٠٠:٢١:٠٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣١:٢٥٠٦:١٠:٢٩١٣:١٠:٤٩٢٠:١١:٤٠٢٠:٣١:٥٧٠٠:٢٠:٥٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٠:٠٥٠٦:٠٩:٣٣١٣:١٠:٤٧٢٠:١٢:٣٢٢٠:٣٢:٥٢٠٠:٢٠:٤٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٨:٤٧٠٦:٠٨:٣٩١٣:١٠:٤٦٢٠:١٣:٢٤٢٠:٣٣:٤٧٠٠:٢٠:٢٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٧:٣١٠٦:٠٧:٤٦١٣:١٠:٤٦٢٠:١٤:١٥٢٠:٣٤:٤١٠٠:٢٠:١٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٦:١٥٠٦:٠٦:٥٥١٣:١٠:٤٦٢٠:١٥:٠٦٢٠:٣٥:٣٦٠٠:٢٠:٠٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٥:٠١٠٦:٠٦:٠٥١٣:١٠:٤٦٢٠:١٥:٥٧٢٠:٣٦:٢٩٠٠:١٩:٥٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٣:٤٩٠٦:٠٥:١٧١٣:١٠:٤٨٢٠:١٦:٤٧٢٠:٣٧:٢٣٠٠:١٩:٤٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٢:٣٩٠٦:٠٤:٣٠١٣:١٠:٤٩٢٠:١٧:٣٧٢٠:٣٨:١٦٠٠:١٩:٣٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢١:٣٠٠٦:٠٣:٤٥١٣:١٠:٥٢٢٠:١٨:٢٦٢٠:٣٩:٠٩٠٠:١٩:٢٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٠:٢٣٠٦:٠٣:٠٢١٣:١٠:٥٥٢٠:١٩:١٥٢٠:٤٠:٠١٠٠:١٩:١٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٩:١٧٠٦:٠٢:٢٠١٣:١٠:٥٨٢٠:٢٠:٠٤٢٠:٤٠:٥٢٠٠:١٩:٠٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٨:١٤٠٦:٠١:٣٩١٣:١١:٠٢٢٠:٢٠:٥٢٢٠:٤١:٤٣٠٠:١٩:٠٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٧:١٢٠٦:٠١:٠٠١٣:١١:٠٧٢٠:٢١:٣٩٢٠:٤٢:٣٤٠٠:١٨:٥٥
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٦:١٢٠٦:٠٠:٢٣١٣:١١:١٢٢٠:٢٢:٢٦٢٠:٤٣:٢٤٠٠:١٨:٥٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ییلاق اقبلاغ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ییلاق اقبلاغ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ییلاق اقبلاغ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ییلاق اقبلاغ

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای ییلاق اقبلاغ

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای ییلاق اقبلاغ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ییلاق اقبلاغ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای ییلاق اقبلاغ

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٥٣:٠٢٠٧:٢١:٢٢١٢:٢٧:٠١١٧:٣٣:٠٣١٧:٥٢:٤٧٢٣:٤٢:٤٦
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٥٢:٣٠٠٧:٢٠:٤١١٢:٢٧:١٣١٧:٣٤:٠٨١٧:٥٣:٥٠٢٣:٤٣:٠٢
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٥١:٥٧٠٧:١٩:٥٩١٢:٢٧:٢٥١٧:٣٥:١٤١٧:٥٤:٥٣٢٣:٤٣:١٨
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٥١:٢٢٠٧:١٩:١٥١٢:٢٧:٣٥١٧:٣٦:١٩١٧:٥٥:٥٦٢٣:٤٣:٣٢
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٥٠:٤٥٠٧:١٨:٢٩١٢:٢٧:٤٥١٧:٣٧:٢٥١٧:٥٦:٥٩٢٣:٤٣:٤٥
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٥٠:٠٦٠٧:١٧:٤٢١٢:٢٧:٥٤١٧:٣٨:٣١١٧:٥٨:٠٢٢٣:٤٣:٥٨
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٤٩:٢٦٠٧:١٦:٥٣١٢:٢٨:٠٢١٧:٣٩:٣٦١٧:٥٩:٠٥٢٣:٤٤:١٠
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٤٨:٤٤٠٧:١٦:٠٢١٢:٢٨:٠٩١٧:٤٠:٤٢١٨:٠٠:٠٨٢٣:٤٤:٢١
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٤٨:٠٠٠٧:١٥:١٠١٢:٢٨:١٥١٧:٤١:٤٧١٨:٠١:١١٢٣:٤٤:٣١
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٤٧:١٤٠٧:١٤:١٦١٢:٢٨:٢١١٧:٤٢:٥٢١٨:٠٢:١٣٢٣:٤٤:٤٠
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٤٦:٢٧٠٧:١٣:٢١١٢:٢٨:٢٦١٧:٤٣:٥٧١٨:٠٣:١٦٢٣:٤٤:٤٨
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٤٥:٣٩٠٧:١٢:٢٤١٢:٢٨:٣٠١٧:٤٥:٠٢١٨:٠٤:١٨٢٣:٤٤:٥٥
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٤٤:٤٨٠٧:١١:٢٦١٢:٢٨:٣٣١٧:٤٦:٠٧١٨:٠٥:٢١٢٣:٤٥:٠٢
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٤٣:٥٧٠٧:١٠:٢٦١٢:٢٨:٣٥١٧:٤٧:١٢١٨:٠٦:٢٣٢٣:٤٥:٠٧
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٤٣:٠٣٠٧:٠٩:٢٥١٢:٢٨:٣٦١٧:٤٨:١٦١٨:٠٧:٢٥٢٣:٤٥:١٢
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٤٢:٠٨٠٧:٠٨:٢٣١٢:٢٨:٣٧١٧:٤٩:٢٠١٨:٠٨:٢٦٢٣:٤٥:١٦
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٤١:١٢٠٧:٠٧:١٩١٢:٢٨:٣٧١٧:٥٠:٢٤١٨:٠٩:٢٨٢٣:٤٥:١٩
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٤٠:١٤٠٧:٠٦:١٤١٢:٢٨:٣٦١٧:٥١:٢٨١٨:١٠:٢٩٢٣:٤٥:٢١
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٣٩:١٥٠٧:٠٥:٠٨١٢:٢٨:٣٥١٧:٥٢:٣١١٨:١١:٣١٢٣:٤٥:٢٢
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٣٨:١٤٠٧:٠٤:٠١١٢:٢٨:٣٣١٧:٥٣:٣٤١٨:١٢:٣٢٢٣:٤٥:٢٣
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٣٧:١١٠٧:٠٢:٥٢١٢:٢٨:٣٠١٧:٥٤:٣٧١٨:١٣:٣٣٢٣:٤٥:٢٣
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٣٦:٠٨٠٧:٠١:٤٢١٢:٢٨:٢٦١٧:٥٥:٤٠١٨:١٤:٣٣٢٣:٤٥:٢١
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٣٥:٠٣٠٧:٠٠:٣٢١٢:٢٨:٢٢١٧:٥٦:٤٢١٨:١٥:٣٤٢٣:٤٥:١٩
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٣٣:٥٧٠٦:٥٩:٢٠١٢:٢٨:١٧١٧:٥٧:٤٤١٨:١٦:٣٤٢٣:٤٥:١٧
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٣٢:٤٩٠٦:٥٨:٠٧١٢:٢٨:١١١٧:٥٨:٤٦١٨:١٧:٣٤٢٣:٤٥:١٣
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٣١:٤٠٠٦:٥٦:٥٣١٢:٢٨:٠٥١٧:٥٩:٤٨١٨:١٨:٣٣٢٣:٤٥:٠٩
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٣٠:٣٠٠٦:٥٥:٣٨١٢:٢٧:٥٨١٨:٠٠:٤٩١٨:١٩:٣٣٢٣:٤٥:٠٤
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٢٩:١٨٠٦:٥٤:٢٣١٢:٢٧:٥٠١٨:٠١:٥٠١٨:٢٠:٣٢٢٣:٤٤:٥٨
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٢٨:٠٦٠٦:٥٣:٠٦١٢:٢٧:٤٢١٨:٠٢:٥٠١٨:٢١:٣١٢٣:٤٤:٥١

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای ییلاق اقبلاغ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای ییلاق اقبلاغ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای ییلاق اقبلاغ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ییلاق اقبلاغ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ییلاق اقبلاغ برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای ییلاق اقبلاغ

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای ییلاق اقبلاغ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ییلاق اقبلاغ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای ییلاق اقبلاغ

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٣٤٠٧:٢٤:٤٨١٢:٢٥:٣١١٧:٢٦:٣٤١٧:٤٦:٣٥٢٣:٤٠:٥٤
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:١٣٠٧:٢٤:١٨١٢:٢٥:٤٨١٧:٢٧:٣٨١٧:٤٧:٣٦٢٣:٤١:١٤
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٥٠٠٧:٢٣:٤٦١٢:٢٦:٠٤١٧:٢٨:٤٣١٧:٤٨:٣٨٢٣:٤١:٣٤
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٢٦٠٧:٢٣:١٣١٢:٢٦:٢٠١٧:٢٩:٤٨١٧:٤٩:٤٠٢٣:٤١:٥٤
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٠٠٠٧:٢٢:٣٨١٢:٢٦:٣٤١٧:٣٠:٥٢١٧:٥٠:٤٢٢٣:٤٢:١٢
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٣٢٠٧:٢٢:٠١١٢:٢٦:٤٨١٧:٣١:٥٨١٧:٥١:٤٥٢٣:٤٢:٣٠
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٠٢٠٧:٢١:٢٢١٢:٢٧:٠١١٧:٣٣:٠٣١٧:٥٢:٤٧٢٣:٤٢:٤٦
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٣٠٠٧:٢٠:٤١١٢:٢٧:١٣١٧:٣٤:٠٨١٧:٥٣:٥٠٢٣:٤٣:٠٢
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٥٧٠٧:١٩:٥٩١٢:٢٧:٢٥١٧:٣٥:١٤١٧:٥٤:٥٣٢٣:٤٣:١٨
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٢٢٠٧:١٩:١٥١٢:٢٧:٣٥١٧:٣٦:١٩١٧:٥٥:٥٦٢٣:٤٣:٣٢
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٤٥٠٧:١٨:٢٩١٢:٢٧:٤٥١٧:٣٧:٢٥١٧:٥٦:٥٩٢٣:٤٣:٤٥
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٠٦٠٧:١٧:٤٢١٢:٢٧:٥٤١٧:٣٨:٣١١٧:٥٨:٠٢٢٣:٤٣:٥٨
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٢٦٠٧:١٦:٥٣١٢:٢٨:٠٢١٧:٣٩:٣٦١٧:٥٩:٠٥٢٣:٤٤:١٠
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٤٤٠٧:١٦:٠٢١٢:٢٨:٠٩١٧:٤٠:٤٢١٨:٠٠:٠٨٢٣:٤٤:٢١
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٠٠٠٧:١٥:١٠١٢:٢٨:١٥١٧:٤١:٤٧١٨:٠١:١١٢٣:٤٤:٣١
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:١٤٠٧:١٤:١٦١٢:٢٨:٢١١٧:٤٢:٥٢١٨:٠٢:١٣٢٣:٤٤:٤٠
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٢٧٠٧:١٣:٢١١٢:٢٨:٢٦١٧:٤٣:٥٧١٨:٠٣:١٦٢٣:٤٤:٤٨
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:٣٩٠٧:١٢:٢٤١٢:٢٨:٣٠١٧:٤٥:٠٢١٨:٠٤:١٨٢٣:٤٤:٥٥
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٤٨٠٧:١١:٢٦١٢:٢٨:٣٣١٧:٤٦:٠٧١٨:٠٥:٢١٢٣:٤٥:٠٢
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:٥٧٠٧:١٠:٢٦١٢:٢٨:٣٥١٧:٤٧:١٢١٨:٠٦:٢٣٢٣:٤٥:٠٧
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:٠٣٠٧:٠٩:٢٥١٢:٢٨:٣٦١٧:٤٨:١٦١٨:٠٧:٢٥٢٣:٤٥:١٢
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:٠٨٠٧:٠٨:٢٣١٢:٢٨:٣٧١٧:٤٩:٢٠١٨:٠٨:٢٦٢٣:٤٥:١٦
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:١٢٠٧:٠٧:١٩١٢:٢٨:٣٧١٧:٥٠:٢٤١٨:٠٩:٢٨٢٣:٤٥:١٩
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:١٤٠٧:٠٦:١٤١٢:٢٨:٣٦١٧:٥١:٢٨١٨:١٠:٢٩٢٣:٤٥:٢١
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:١٥٠٧:٠٥:٠٨١٢:٢٨:٣٥١٧:٥٢:٣١١٨:١١:٣١٢٣:٤٥:٢٢
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٨:١٤٠٧:٠٤:٠١١٢:٢٨:٣٣١٧:٥٣:٣٤١٨:١٢:٣٢٢٣:٤٥:٢٣
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٧:١١٠٧:٠٢:٥٢١٢:٢٨:٣٠١٧:٥٤:٣٧١٨:١٣:٣٣٢٣:٤٥:٢٣
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٦:٠٨٠٧:٠١:٤٢١٢:٢٨:٢٦١٧:٥٥:٤٠١٨:١٤:٣٣٢٣:٤٥:٢١
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٥:٠٣٠٧:٠٠:٣٢١٢:٢٨:٢٢١٧:٥٦:٤٢١٨:١٥:٣٤٢٣:٤٥:١٩
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٣:٥٧٠٦:٥٩:٢٠١٢:٢٨:١٧١٧:٥٧:٤٤١٨:١٦:٣٤٢٣:٤٥:١٧

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ییلاق اقبلاغ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای ییلاق اقبلاغ روستای ییلاق اقبلاغ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای ییلاق اقبلاغ روستای ییلاق اقبلاغ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ییلاق اقبلاغ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ییلاق اقبلاغ برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ییلاق اقبلاغ

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ییلاق اقبلاغ موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ییلاق اقبلاغ برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ییلاق اقبلاغ

روستای ییلاق اقبلاغ بر روی نقشه

روستای ییلاق اقبلاغ بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ییلاق اقبلاغ

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ییلاق اقبلاغ است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ییلاق اقبلاغ
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای ییلاق اقبلاغ + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای ییلاق اقبلاغ + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ییلاق اقبلاغ + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ییلاق اقبلاغ

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ییلاق اقبلاغ رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ییلاق اقبلاغ دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق ییلاق اقبلاغ
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ییلاق اقبلاغ
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ییلاق اقبلاغ ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ ییلاق اقبلاغ دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا ییلاق اقبلاغ دانلود pdf
جدول اوقات شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ ییلاق اقبلاغ دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ییلاق اقبلاغ

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ییلاق اقبلاغ یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو