جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای یکه قوزبالا

آق سو | کلاله | گلستان | ایران

اوقات شرعی امروز یکه قوزبالا


اذان صبح: ٠٥:٢٠:٠٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٢:١٢
اذان ظهر: ١١:٤٠:٥٩
غروب آفتاب: ١٦:٢٩:٣٩
اذان مغرب: ١٦:٥٠:٢٨
نیمه شب: ٢٢:٥٥:١٤

پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨
١٥ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٢ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای یکه قوزبالا (شهرستان کلاله) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ آذر ٩٨ روستای یکه قوزبالا)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای یکه قوزبالا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای یکه قوزبالا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جان استوارت میل
حقایق بسیاری هستند كه نمی‌توان معنای [=چَم] كامل‌شان را دریافت، مگر آنكه از راه تجربه‌ی شخصی فراهم آید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای یکه قوزبالا

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای یکه قوزبالا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای یکه قوزبالا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای یکه قوزبالا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای یکه قوزبالا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان یکه قوزبالا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٥:١٧٠٥:٥٩:٢٢١٢:٤٥:٢٦١٩:٣٢:٠٨١٩:٥١:٤٣٢٣:٥٧:٥٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٣:٤١٠٥:٥٨:٠٧١٢:٤٥:١٧١٩:٣٣:٠٢١٩:٥٢:٤١٢٣:٥٧:٣٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٢:٠٦٠٥:٥٦:٥٤١٢:٤٥:٠٧١٩:٣٣:٥٧١٩:٥٣:٣٩٢٣:٥٧:١٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٠:٣٢٠٥:٥٥:٤٢١٢:٤٤:٥٩١٩:٣٤:٥٢١٩:٥٤:٣٦٢٣:٥٦:٥٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٨:٥٨٠٥:٥٤:٣١١٢:٤٤:٥٠١٩:٣٥:٤٦١٩:٥٥:٣٤٢٣:٥٦:٣٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٧:٢٥٠٥:٥٣:٢٠١٢:٤٤:٤٣١٩:٣٦:٤١١٩:٥٦:٣٢٢٣:٥٦:١٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٥:٥٣٠٥:٥٢:١١١٢:٤٤:٣٦١٩:٣٧:٣٥١٩:٥٧:٢٩٢٣:٥٥:٥٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٤:٢٢٠٥:٥١:٠٣١٢:٤٤:٢٩١٩:٣٨:٢٩١٩:٥٨:٢٧٢٣:٥٥:٤١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٢:٥٢٠٥:٤٩:٥٧١٢:٤٤:٢٣١٩:٣٩:٢٣١٩:٥٩:٢٤٢٣:٥٥:٢٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١١:٢٣٠٥:٤٨:٥١١٢:٤٤:١٧١٩:٤٠:١٧٢٠:٠٠:٢٢٢٣:٥٥:٠٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٩:٥٥٠٥:٤٧:٤٧١٢:٤٤:١٢١٩:٤١:١١٢٠:٠١:١٩٢٣:٥٤:٤٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٨:٢٧٠٥:٤٦:٤٣١٢:٤٤:٠٧١٩:٤٢:٠٥٢٠:٠٢:١٦٢٣:٥٤:٣٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٧:٠١٠٥:٤٥:٤١١٢:٤٤:٠٣١٩:٤٢:٥٩٢٠:٠٣:١٣٢٣:٥٤:١٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٥:٣٧٠٥:٤٤:٤١١٢:٤٤:٠٠١٩:٤٣:٥٢٢٠:٠٤:٠٩٢٣:٥٤:٠٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٤:١٣٠٥:٤٣:٤٢١٢:٤٣:٥٧١٩:٤٤:٤٥٢٠:٠٥:٠٦٢٣:٥٣:٤٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٢:٥٠٠٥:٤٢:٤٤١٢:٤٣:٥٥١٩:٤٥:٣٨٢٠:٠٦:٠٢٢٣:٥٣:٣٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠١:٢٩٠٥:٤١:٤٧١٢:٤٣:٥٣١٩:٤٦:٣١٢٠:٠٦:٥٨٢٣:٥٣:٢٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٠:١٠٠٥:٤٠:٥٢١٢:٤٣:٥٢١٩:٤٧:٢٣٢٠:٠٧:٥٤٢٣:٥٣:٠٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٨:٥١٠٥:٣٩:٥٩١٢:٤٣:٥٢١٩:٤٨:١٥٢٠:٠٨:٥٠٢٣:٥٢:٥٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٧:٣٤٠٥:٣٩:٠٧١٢:٤٣:٥٢١٩:٤٩:٠٧٢٠:٠٩:٤٥٢٣:٥٢:٤٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٦:١٩٠٥:٣٨:١٦١٢:٤٣:٥٢١٩:٤٩:٥٨٢٠:١٠:٤٠٢٣:٥٢:٣٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٥:٠٥٠٥:٣٧:٢٧١٢:٤٣:٥٤١٩:٥٠:٤٩٢٠:١١:٣٤٢٣:٥٢:٢١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٣:٥٣٠٥:٣٦:٤٠١٢:٤٣:٥٥١٩:٥١:٤٠٢٠:١٢:٢٨٢٣:٥٢:١١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٢:٤٣٠٥:٣٥:٥٤١٢:٤٣:٥٨١٩:٥٢:٣٠٢٠:١٣:٢١٢٣:٥٢:٠٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥١:٣٤٠٥:٣٥:٠٩١٢:٤٤:٠١١٩:٥٣:٢٠٢٠:١٤:١٤٢٣:٥١:٥٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٠:٢٧٠٥:٣٤:٢٧١٢:٤٤:٠٤١٩:٥٤:٠٩٢٠:١٥:٠٧٢٣:٥١:٤٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٩:٢٢٠٥:٣٣:٤٥١٢:٤٤:٠٨١٩:٥٤:٥٨٢٠:١٥:٥٩٢٣:٥١:٣٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٨:١٩٠٥:٣٣:٠٦١٢:٤٤:١٣١٩:٥٥:٤٦٢٠:١٦:٥٠٢٣:٥١:٣٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٧:١٨٠٥:٣٢:٢٨١٢:٤٤:١٨١٩:٥٦:٣٣٢٠:١٧:٤٠٢٣:٥١:٢٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای یکه قوزبالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای یکه قوزبالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای یکه قوزبالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان یکه قوزبالا

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای یکه قوزبالا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای یکه قوزبالا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای یکه قوزبالا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای یکه قوزبالا

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای یکه قوزبالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای یکه قوزبالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای یکه قوزبالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای یکه قوزبالا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای یکه قوزبالا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای یکه قوزبالا

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای یکه قوزبالا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای یکه قوزبالا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای یکه قوزبالا

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٥٠٦:٣٣:٤٤١١:٣٣:٢٩١٦:٣٢:٥٥١٦:٥٣:٠٤٢٢:٤٨:٥٢
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٩٠٦:٣٤:٤٦١١:٣٣:٤٥١٦:٣٢:٢٦١٦:٥٢:٣٧٢٢:٤٩:٠٤
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٢٠٦:٣٥:٤٨١١:٣٤:٠٢١٦:٣١:٥٩١٦:٥٢:١٢٢٢:٤٩:١٦
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٤٠٦:٣٦:٤٩١١:٣٤:٢٠١٦:٣١:٣٣١٦:٥١:٥٠٢٢:٤٩:٣٠
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٧٠٦:٣٧:٤٩١١:٣٤:٣٨١٦:٣١:١٠١٦:٥١:٢٩٢٢:٤٩:٤٤
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:١٩٠٦:٣٨:٤٩١١:٣٤:٥٧١٦:٣٠:٤٩١٦:٥١:١٠٢٢:٥٠:٠٠
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:١٠٠٦:٣٩:٤٩١١:٣٥:١٧١٦:٣٠:٣٠١٦:٥٠:٥٣٢٢:٥٠:١٦
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:٠١٠٦:٤٠:٤٨١١:٣٥:٣٨١٦:٣٠:١٣١٦:٥٠:٣٩٢٢:٥٠:٣٢
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:٥٢٠٦:٤١:٤٦١١:٣٥:٥٩١٦:٢٩:٥٨١٦:٥٠:٢٦٢٢:٥٠:٥٠
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:٤٢٠٦:٤٢:٤٣١١:٣٦:٢١١٦:٢٩:٤٥١٦:٥٠:١٥٢٢:٥١:٠٨
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٢٠٦:٤٣:٤٠١١:٣٦:٤٤١٦:٢٩:٣٤١٦:٥٠:٠٦٢٢:٥١:٢٧
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:٢١٠٦:٤٤:٣٦١١:٣٧:٠٧١٦:٢٩:٢٥١٦:٤٩:٥٩٢٢:٥١:٤٧
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٠٩٠٦:٤٥:٣١١١:٣٧:٣١١٦:٢٩:١٨١٦:٤٩:٥٤٢٢:٥٢:٠٨
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٥٧٠٦:٤٦:٢٥١١:٣٧:٥٥١٦:٢٩:١٤١٦:٤٩:٥٢٢٢:٥٢:٢٩
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٤٠٦:٤٧:١٨١١:٣٨:٢٠١٦:٢٩:١١١٦:٤٩:٥١٢٢:٥٢:٥٠
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٠٠٦:٤٨:١٠١١:٣٨:٤٥١٦:٢٩:١١١٦:٤٩:٥٢٢٢:٥٣:١٣
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:١٥٠٦:٤٩:٠٠١١:٣٩:١١١٦:٢٩:١٢١٦:٤٩:٥٥٢٢:٥٣:٣٦
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٠٠٠٦:٤٩:٥٠١١:٣٩:٣٨١٦:٢٩:١٦١٦:٥٠:٠٠٢٢:٥٤:٠٠
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٤٤٠٦:٥٠:٣٩١١:٤٠:٠٤١٦:٢٩:٢٢١٦:٥٠:٠٨٢٢:٥٤:٢٤
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٢٦٠٦:٥١:٢٦١١:٤٠:٣٢١٦:٢٩:٣٠١٦:٥٠:١٧٢٢:٥٤:٤٩
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٨٠٦:٥٢:١٢١١:٤٠:٥٩١٦:٢٩:٣٩١٦:٥٠:٢٨٢٢:٥٥:١٤
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٩٠٦:٥٢:٥٧١١:٤١:٢٧١٦:٢٩:٥١١٦:٥٠:٤١٢٢:٥٥:٤٠
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٩٠٦:٥٣:٤٠١١:٤١:٥٥١٦:٣٠:٠٥١٦:٥٠:٥٦٢٢:٥٦:٠٧
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠٨٠٦:٥٤:٢٢١١:٤٢:٢٤١٦:٣٠:٢١١٦:٥١:١٣٢٢:٥٦:٣٤
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٦٠٦:٥٥:٠٢١١:٤٢:٥٣١٦:٣٠:٣٩١٦:٥١:٣١٢٢:٥٧:٠١
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٣٠٦:٥٥:٤١١١:٤٣:٢٢١٦:٣٠:٥٩١٦:٥١:٥٢٢٢:٥٧:٢٩
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٨٠٦:٥٦:١٩١١:٤٣:٥١١٦:٣١:٢١١٦:٥٢:١٤٢٢:٥٧:٥٧
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣٣٠٦:٥٦:٥٤١١:٤٤:٢١١٦:٣١:٤٥١٦:٥٢:٣٩٢٢:٥٨:٢٦
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠٦٠٦:٥٧:٢٩١١:٤٤:٥١١٦:٣٢:١١١٦:٥٣:٠٥٢٢:٥٨:٥٥
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣٨٠٦:٥٨:٠١١١:٤٥:٢٠١٦:٣٢:٣٩١٦:٥٣:٣٣٢٢:٥٩:٢٤

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای یکه قوزبالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای یکه قوزبالا روستای یکه قوزبالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای یکه قوزبالا روستای یکه قوزبالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای یکه قوزبالا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای یکه قوزبالا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای یکه قوزبالا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای یکه قوزبالا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای یکه قوزبالا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای یکه قوزبالا

روستای یکه قوزبالا بر روی نقشه

روستای یکه قوزبالا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای یکه قوزبالا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای یکه قوزبالا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای یکه قوزبالا
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای یکه قوزبالا + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای یکه قوزبالا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای یکه قوزبالا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای یکه قوزبالا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای یکه قوزبالا رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق یکه قوزبالا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق یکه قوزبالا
زمان پخش اذان آنلاین به افق یکه قوزبالا
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق یکه قوزبالا
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ یکه قوزبالا دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا یکه قوزبالا دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق یکه قوزبالا
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق یکه قوزبالا

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای یکه قوزبالا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو