جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای یکه قوزبالا

آق سو | کلاله | گلستان | ایران

اوقات شرعی امروز یکه قوزبالا

اذان صبح: ٠٣:٤٢:١٢
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٢:١٧
اذان ظهر: ١٢:٥٢:١١
غروب آفتاب: ٢٠:١١:٥٠
اذان مغرب: ٢٠:٣٣:٣١
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥٧:٢٥

یکشنبه ١٥ تیر ١٣٩٩
١٣ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای یکه قوزبالا (شهرستان کلاله) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ تیر ٩٩ روستای یکه قوزبالا)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای یکه قوزبالا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای یکه قوزبالا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی محیط زیست

جیم رآن
شادمانی، چیزی نیست كه بتوان از حساب بانكی برداشت كرد. شادمانی را از زندگی و محیط پیرامون‌مان می‌توانیم برداشت كنیم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای یکه قوزبالا

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای یکه قوزبالا در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای یکه قوزبالا ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای یکه قوزبالا (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای یکه قوزبالا ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان یکه قوزبالا
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤٣:٤٦٠٦:١٤:١٧١٢:٤٧:٤٧١٩:٢١:٥٥١٩:٤١:٠٠٠٠:٠٢:٠٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٢:٠٦٠٦:١٢:٥٣١٢:٤٧:٣٢١٩:٢٢:٤٩١٩:٤١:٥٧٠٠:٠١:٣٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤٠:٢٦٠٦:١١:٣٠١٢:٤٧:١٨١٩:٢٣:٤٤١٩:٤٢:٥٣٠٠:٠١:١٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٨:٤٥٠٦:١٠:٠٨١٢:٤٧:٠٤١٩:٢٤:٣٨١٩:٤٣:٥٠٠٠:٠٠:٥٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٧:٠٦٠٦:٠٨:٤٧١٢:٤٦:٥١١٩:٢٥:٣٢١٩:٤٤:٤٧٠٠:٠٠:٢٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٥:٢٦٠٦:٠٧:٢٦١٢:٤٦:٣٨١٩:٢٦:٢٧١٩:٤٥:٤٤٠٠:٠٠:٠٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٣:٤٧٠٦:٠٦:٠٦١٢:٤٦:٢٥١٩:٢٧:٢١١٩:٤٦:٤٢٢٣:٥٩:٤٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٢:٠٩٠٦:٠٤:٤٧١٢:٤٦:١٣١٩:٢٨:١٦١٩:٤٧:٣٩٢٣:٥٩:٢٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣٠:٣١٠٦:٠٣:٢٩١٢:٤٦:٠١١٩:٢٩:١٠١٩:٤٨:٣٦٢٣:٥٩:٠٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٨:٥٣٠٦:٠٢:١١١٢:٤٥:٥٠١٩:٣٠:٠٥١٩:٤٩:٣٣٢٣:٥٨:٤٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٧:١٦٠٦:٠٠:٥٥١٢:٤٥:٣٩١٩:٣٠:٥٩١٩:٥٠:٣١٢٣:٥٨:١٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٥:٣٩٠٥:٥٩:٣٩١٢:٤٥:٢٨١٩:٣١:٥٤١٩:٥١:٢٨٢٣:٥٧:٥٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢٤:٠٣٠٥:٥٨:٢٥١٢:٤٥:١٨١٩:٣٢:٤٨١٩:٥٢:٢٦٢٣:٥٧:٣٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٢:٢٨٠٥:٥٧:١١١٢:٤٥:٠٩١٩:٣٣:٤٣١٩:٥٣:٢٣٢٣:٥٧:١٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢٠:٥٤٠٥:٥٥:٥٨١٢:٤٥:٠٠١٩:٣٤:٣٧١٩:٥٤:٢١٢٣:٥٦:٥٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٩:٢٠٠٥:٥٤:٤٧١٢:٤٤:٥١١٩:٣٥:٣١١٩:٥٥:١٨٢٣:٥٦:٣٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٧:٤٧٠٥:٥٣:٣٦١٢:٤٤:٤٣١٩:٣٦:٢٦١٩:٥٦:١٦٢٣:٥٦:٢٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٦:١٥٠٥:٥٢:٢٧١٢:٤٤:٣٦١٩:٣٧:٢٠١٩:٥٧:١٤٢٣:٥٦:٠٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٤:٤٣٠٥:٥١:١٩١٢:٤٤:٢٩١٩:٣٨:١٤١٩:٥٨:١١٢٣:٥٥:٤٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٣:١٣٠٥:٥٠:١١١٢:٤٤:٢٣١٩:٣٩:٠٩١٩:٥٩:٠٩٢٣:٥٥:٢٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١١:٤٣٠٥:٤٩:٠٦١٢:٤٤:١٧١٩:٤٠:٠٣٢٠:٠٠:٠٦٢٣:٥٥:٠٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:١٠:١٥٠٥:٤٨:٠١١٢:٤٤:١٢١٩:٤٠:٥٧٢٠:٠١:٠٤٢٣:٥٤:٥٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٨:٤٨٠٥:٤٦:٥٨١٢:٤٤:٠٧١٩:٤١:٥١٢٠:٠٢:٠١٢٣:٥٤:٣٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٧:٢١٠٥:٤٥:٥٥١٢:٤٤:٠٣١٩:٤٢:٤٥٢٠:٠٢:٥٨٢٣:٥٤:٢٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٥:٥٦٠٥:٤٤:٥٥١٢:٤٤:٠٠١٩:٤٣:٣٨٢٠:٠٣:٥٥٢٣:٥٤:٠٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٤:٣٢٠٥:٤٣:٥٥١٢:٤٣:٥٧١٩:٤٤:٣٢٢٠:٠٤:٥٢٢٣:٥٣:٥١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٣:١٠٠٥:٤٢:٥٧١٢:٤٣:٥٥١٩:٤٥:٢٥٢٠:٠٥:٤٨٢٣:٥٣:٣٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠١:٤٨٠٥:٤٢:٠١١٢:٤٣:٥٣١٩:٤٦:١٨٢٠:٠٦:٤٥٢٣:٥٣:٢٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٠:٢٨٠٥:٤١:٠٥١٢:٤٣:٥٢١٩:٤٧:١٠٢٠:٠٧:٤١٢٣:٥٣:١٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای یکه قوزبالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای یکه قوزبالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای یکه قوزبالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان یکه قوزبالا

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای یکه قوزبالا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای یکه قوزبالا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای یکه قوزبالا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای یکه قوزبالا

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای یکه قوزبالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای یکه قوزبالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای یکه قوزبالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای یکه قوزبالا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای یکه قوزبالا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای یکه قوزبالا

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای یکه قوزبالا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای یکه قوزبالا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای یکه قوزبالا

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای یکه قوزبالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای یکه قوزبالا روستای یکه قوزبالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای یکه قوزبالا روستای یکه قوزبالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای یکه قوزبالا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای یکه قوزبالا برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای یکه قوزبالا

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای یکه قوزبالا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای یکه قوزبالا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای یکه قوزبالا

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٥:٠٠٠٥:٢٦:٤٩١٢:٤٩:٢٣٢٠:١١:٥٧٢٠:٣٣:٥٢٢٣:٥٣:٣٦
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٥:١٥٠٥:٢٧:٠٣١٢:٤٩:٣٦٢٠:١٢:٠٨٢٠:٣٤:٠٣٢٣:٥٣:٥٠
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٥:٣٢٠٥:٢٧:١٩١٢:٤٩:٤٩٢٠:١٢:١٧٢٠:٣٤:١٢٢٣:٥٤:٠٥
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٥:٥٢٠٥:٢٧:٣٦١٢:٥٠:٠٢٢٠:١٢:٢٥٢٠:٣٤:١٩٢٣:٥٤:٢٠
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٦:١٥٠٥:٢٧:٥٥١٢:٥٠:١٥٢٠:١٢:٣١٢٠:٣٤:٢٥٢٣:٥٤:٣٥
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٦:٤٠٠٥:٢٨:١٥١٢:٥٠:٢٨٢٠:١٢:٣٥٢٠:٣٤:٢٨٢٣:٥٤:٥١
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٧:٠٧٠٥:٢٨:٣٧١٢:٥٠:٤٠٢٠:١٢:٣٧٢٠:٣٤:٢٩٢٣:٥٥:٠٧
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٧:٣٨٠٥:٢٩:٠٠١٢:٥٠:٥٢٢٠:١٢:٣٨٢٠:٣٤:٢٩٢٣:٥٥:٢٤
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٨:١٠٠٥:٢٩:٢٤١٢:٥١:٠٥٢٠:١٢:٣٧٢٠:٣٤:٢٧٢٣:٥٥:٤١
١٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٨:٤٥٠٥:٢٩:٥٠١٢:٥١:١٦٢٠:١٢:٣٣٢٠:٣٤:٢٢٢٣:٥٥:٥٨
١١ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٩:٢٢٠٥:٣٠:١٧١٢:٥١:٢٨٢٠:١٢:٢٨٢٠:٣٤:١٦٢٣:٥٦:١٥
١٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٠:٠١٠٥:٣٠:٤٥١٢:٥١:٣٩٢٠:١٢:٢٢٢٠:٣٤:٠٨٢٣:٥٦:٣٢
١٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٠:٤٣٠٥:٣١:١٥١٢:٥١:٥٠٢٠:١٢:١٣٢٠:٣٣:٥٧٢٣:٥٦:٥٠
١٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٤١:٢٦٠٥:٣١:٤٥١٢:٥٢:٠١٢٠:١٢:٠٣٢٠:٣٣:٤٥٢٣:٥٧:٠٧
١٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٢:١٢٠٥:٣٢:١٧١٢:٥٢:١١٢٠:١١:٥٠٢٠:٣٣:٣١٢٣:٥٧:٢٥
١٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٣:٠٠٠٥:٣٢:٥٠١٢:٥٢:٢١٢٠:١١:٣٦٢٠:٣٣:١٥٢٣:٥٧:٤٣
١٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٣:٤٩٠٥:٣٣:٢٥١٢:٥٢:٣٠٢٠:١١:٢٠٢٠:٣٢:٥٧٢٣:٥٨:٠١
١٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٤:٤١٠٥:٣٤:٠٠١٢:٥٢:٤٠٢٠:١١:٠٣٢٠:٣٢:٣٧٢٣:٥٨:١٨
١٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٥:٣٤٠٥:٣٤:٣٦١٢:٥٢:٤٨٢٠:١٠:٤٣٢٠:٣٢:١٥٢٣:٥٨:٣٦
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٦:٢٩٠٥:٣٥:١٣١٢:٥٢:٥٧٢٠:١٠:٢٢٢٠:٣١:٥١٢٣:٥٨:٥٤
٢١ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٧:٢٥٠٥:٣٥:٥٢١٢:٥٣:٠٥٢٠:٠٩:٥٩٢٠:٣١:٢٦٢٣:٥٩:١١
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٨:٢٤٠٥:٣٦:٣١١٢:٥٣:١٢٢٠:٠٩:٣٤٢٠:٣٠:٥٨٢٣:٥٩:٢٩
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٩:٢٣٠٥:٣٧:١١١٢:٥٣:١٩٢٠:٠٩:٠٧٢٠:٣٠:٢٩٢٣:٥٩:٤٦
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٠:٢٤٠٥:٣٧:٥٢١٢:٥٣:٢٦٢٠:٠٨:٣٩٢٠:٢٩:٥٨٠٠:٠٠:٠٣
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٥١:٢٧٠٥:٣٨:٣٣١٢:٥٣:٣٢٢٠:٠٨:٠٨٢٠:٢٩:٢٥٠٠:٠٠:٢٠
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٢:٣١٠٥:٣٩:١٦١٢:٥٣:٣٨٢٠:٠٧:٣٦٢٠:٢٨:٥٠٠٠:٠٠:٣٦
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٣:٣٦٠٥:٣٩:٥٩١٢:٥٣:٤٣٢٠:٠٧:٠٣٢٠:٢٨:١٣٠٠:٠٠:٥٢
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٤:٤٢٠٥:٤٠:٤٣١٢:٥٣:٤٧٢٠:٠٦:٢٧٢٠:٢٧:٣٥٠٠:٠١:٠٨
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٥:٤٩٠٥:٤١:٢٨١٢:٥٣:٥١٢٠:٠٥:٥٠٢٠:٢٦:٥٥٠٠:٠١:٢٤
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٦:٥٧٠٥:٤٢:١٣١٢:٥٣:٥٥٢٠:٠٥:١١٢٠:٢٦:١٣٠٠:٠١:٣٩
٣١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٨:٠٦٠٥:٤٢:٥٩١٢:٥٣:٥٨٢٠:٠٤:٣١٢٠:٢٥:٢٩٠٠:٠١:٥٣

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای یکه قوزبالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای یکه قوزبالا روستای یکه قوزبالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای یکه قوزبالا روستای یکه قوزبالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای یکه قوزبالا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای یکه قوزبالا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای یکه قوزبالا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای یکه قوزبالا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای یکه قوزبالا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای یکه قوزبالا

روستای یکه قوزبالا بر روی نقشه

روستای یکه قوزبالا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای یکه قوزبالا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای یکه قوزبالا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای یکه قوزبالا
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای یکه قوزبالا + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای یکه قوزبالا + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای یکه قوزبالا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای یکه قوزبالا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای یکه قوزبالا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای یکه قوزبالا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای یکه قوزبالا رسیده اید.

افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ یکه قوزبالا دانلود pdf
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ یکه قوزبالا دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق یکه قوزبالا
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ یکه قوزبالا دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق یکه قوزبالا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق یکه قوزبالا
زمان پخش اذان زنده به افق یکه قوزبالا
افق شرعی امروز فردا یکه قوزبالا دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای یکه قوزبالا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو