جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر یونسی

گناباد | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز یونسی


اذان صبح: ٠٤:٠٠:٤٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٣:٤٦
اذان ظهر: ١١:٢٩:٠٥
غروب آفتاب: ١٧:٣٣:٥٢
اذان مغرب: ١٧:٥١:٤٣
نیمه شب: ٢٢:٤٧:٤٣

یکشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٨
٢٢ محرم ١٤٤١ قمری
٢٢ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر یونسی (شهرستان گناباد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٨ شهر یونسی)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر یونسی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر یونسی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

آندره ژید
بهتر است برای چیزی كه هستی، مورد نفرت باشی تا اینكه برای چیزی كه نیستی محبوب باشی.

اوقات شرعی ماه جاری شهر یونسی

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر یونسی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر یونسی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر یونسی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر یونسی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان یونسی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٠:٥٣٠٥:٥١:٠٣١٢:٣٤:٠٠١٩:١٧:٣٠١٩:٣٦:٢٣٢٣:٤٨:٢٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٩:٢٧٠٥:٤٩:٥٦١٢:٣٣:٥١١٩:١٨:١٩١٩:٣٧:١٥٢٣:٤٨:١٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٨:٠٢٠٥:٤٨:٥٠١٢:٣٣:٤٢١٩:١٩:٠٧١٩:٣٨:٠٦٢٣:٤٧:٥٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٦:٣٨٠٥:٤٧:٤٤١٢:٣٣:٣٤١٩:١٩:٥٦١٩:٣٨:٥٧٢٣:٤٧:٣٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٥:١٥٠٥:٤٦:٤٠١٢:٣٣:٢٦١٩:٢٠:٤٤١٩:٣٩:٤٨٢٣:٤٧:١٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٣:٥٢٠٥:٤٥:٣٧١٢:٣٣:١٩١٩:٢١:٣٢١٩:٤٠:٤٠٢٣:٤٧:٠٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٢:٣١٠٥:٤٤:٣٥١٢:٣٣:١٢١٩:٢٢:٢١١٩:٤١:٣١٢٣:٤٦:٤٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١١:١٠٠٥:٤٣:٣٤١٢:٣٣:٠٦١٩:٢٣:٠٩١٩:٤٢:٢٢٢٣:٤٦:٣٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٩:٥٠٠٥:٤٢:٣٤١٢:٣٣:٠١١٩:٢٣:٥٧١٩:٤٣:١٣٢٣:٤٦:١٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٨:٣٢٠٥:٤١:٣٦١٢:٣٢:٥٥١٩:٢٤:٤٥١٩:٤٤:٠٤٢٣:٤٦:٠٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٧:١٤٠٥:٤٠:٣٨١٢:٣٢:٥١١٩:٢٥:٣٣١٩:٤٤:٥٥٢٣:٤٥:٤٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٥:٥٧٠٥:٣٩:٤٢١٢:٣٢:٤٧١٩:٢٦:٢١١٩:٤٥:٤٦٢٣:٤٥:٣٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٤:٤٢٠٥:٣٨:٤٧١٢:٣٢:٤٤١٩:٢٧:٠٩١٩:٤٦:٣٧٢٣:٤٥:١٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٣:٢٨٠٥:٣٧:٥٣١٢:٣٢:٤١١٩:٢٧:٥٧١٩:٤٧:٢٧٢٣:٤٥:٠٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٢:١٥٠٥:٣٧:٠١١٢:٣٢:٣٨١٩:٢٨:٤٤١٩:٤٨:١٨٢٣:٤٤:٥٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠١:٠٣٠٥:٣٦:١٠١٢:٣٢:٣٧١٩:٢٩:٣٢١٩:٤٩:٠٨٢٣:٤٤:٤٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٩:٥٣٠٥:٣٥:٢٠١٢:٣٢:٣٦١٩:٣٠:١٩١٩:٤٩:٥٨٢٣:٤٤:٣١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٨:٤٤٠٥:٣٤:٣٢١٢:٣٢:٣٥١٩:٣١:٠٦١٩:٥٠:٤٨٢٣:٤٤:٢١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٧:٣٧٠٥:٣٣:٤٥١٢:٣٢:٣٥١٩:٣١:٥٢١٩:٥١:٣٨٢٣:٤٤:١١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٦:٣١٠٥:٣٢:٥٩١٢:٣٢:٣٦١٩:٣٢:٣٩١٩:٥٢:٢٧٢٣:٤٤:٠٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٥:٢٦٠٥:٣٢:١٥١٢:٣٢:٣٧١٩:٣٣:٢٥١٩:٥٣:١٦٢٣:٤٣:٥٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٤:٢٣٠٥:٣١:٣٣١٢:٣٢:٣٩١٩:٣٤:١١١٩:٥٤:٠٥٢٣:٤٣:٤٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٣:٢٢٠٥:٣٠:٥٢١٢:٣٢:٤١١٩:٣٤:٥٦١٩:٥٤:٥٣٢٣:٤٣:٣٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٢:٢٢٠٥:٣٠:١٢١٢:٣٢:٤٤١٩:٣٥:٤١١٩:٥٥:٤١٢٣:٤٣:٣٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥١:٢٤٠٥:٢٩:٣٤١٢:٣٢:٤٨١٩:٣٦:٢٦١٩:٥٦:٢٨٢٣:٤٣:٢٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٠:٢٨٠٥:٢٨:٥٧١٢:٣٢:٥٢١٩:٣٧:١٠١٩:٥٧:١٥٢٣:٤٣:٢٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٩:٣٣٠٥:٢٨:٢٢١٢:٣٢:٥٦١٩:٣٧:٥٤١٩:٥٨:٠٢٢٣:٤٣:١٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٨:٤١٠٥:٢٧:٤٩١٢:٣٣:٠٢١٩:٣٨:٣٧١٩:٥٨:٤٨٢٣:٤٣:١٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٣:٤٧:٥٠٠٥:٢٧:١٧١٢:٣٣:٠٧١٩:٣٩:١٩١٩:٥٩:٣٣٢٣:٤٣:١٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر یونسی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر یونسی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر یونسی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان یونسی

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر یونسی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر یونسی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر یونسی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر یونسی

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر یونسی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر یونسی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر یونسی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر یونسی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر یونسی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر یونسی

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر یونسی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر یونسی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر یونسی

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٣:٣١٠٦:٠٢:٠٤١٢:٣٨:٥٨١٩:١٥:١٩١٩:٣٣:٥٣٢٣:٥٤:٥٥
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٤:٣٢٠٦:٠٢:٤٩١٢:٣٨:٤٣١٩:١٤:٠٣١٩:٣٢:٣٤٢٣:٥٤:٤٨
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٥:٣٢٠٦:٠٣:٣٣١٢:٣٨:٢٦١٩:١٢:٤٧١٩:٣١:١٥٢٣:٥٤:٣٩
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٦:٣١٠٦:٠٤:١٧١٢:٣٨:١٠١٩:١١:٢٩١٩:٢٩:٥٦٢٣:٥٤:٣٠
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٧:٣١٠٦:٠٥:٠١١٢:٣٧:٥٣١٩:١٠:١١١٩:٢٨:٣٦٢٣:٥٤:٢٠
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٨:٢٩٠٦:٠٥:٤٥١٢:٣٧:٣٥١٩:٠٨:٥٣١٩:٢٧:١٥٢٣:٥٤:١٠
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٩:٢٨٠٦:٠٦:٢٩١٢:٣٧:١٨١٩:٠٧:٣٣١٩:٢٥:٥٣٢٣:٥٤:٠٠
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٠:٢٦٠٦:٠٧:١٢١٢:٣٧:٠٠١٩:٠٦:١٣١٩:٢٤:٣٢٢٣:٥٣:٤٨
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤١:٢٣٠٦:٠٧:٥٦١٢:٣٦:٤١١٩:٠٤:٥٣١٩:٢٣:٠٩٢٣:٥٣:٣٧
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٢:٢٠٠٦:٠٨:٤٠١٢:٣٦:٢٢١٩:٠٣:٣٢١٩:٢١:٤٦٢٣:٥٣:٢٤
١١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٣:١٧٠٦:٠٩:٢٣١٢:٣٦:٠٣١٩:٠٢:١٠١٩:٢٠:٢٣٢٣:٥٣:١٢
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٤:١٣٠٦:١٠:٠٧١٢:٣٥:٤٤١٩:٠٠:٤٨١٩:١٨:٥٩٢٣:٥٢:٥٩
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٥:٠٩٠٦:١٠:٥٠١٢:٣٥:٢٤١٨:٥٩:٢٥١٩:١٧:٣٥٢٣:٥٢:٤٥
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠٤٠٦:١١:٣٣١٢:٣٥:٠٥١٨:٥٨:٠٢١٩:١٦:١٠٢٣:٥٢:٣١
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٩٠٦:١٢:١٦١٢:٣٤:٤٤١٨:٥٦:٣٩١٩:١٤:٤٥٢٣:٥٢:١٦
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥٤٠٦:١٢:٥٩١٢:٣٤:٢٤١٨:٥٥:١٥١٩:١٣:٢٠٢٣:٥٢:٠١
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤٨٠٦:١٣:٤٢١٢:٣٤:٠٤١٨:٥٣:٥١١٩:١١:٥٤٢٣:٥١:٤٦
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤١٠٦:١٤:٢٥١٢:٣٣:٤٣١٨:٥٢:٢٦١٩:١٠:٢٨٢٣:٥١:٣٠
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٥٠٦:١٥:٠٨١٢:٣٣:٢٢١٨:٥١:٠٢١٩:٠٩:٠٢٢٣:٥١:١٤
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٧٠٦:١٥:٥١١٢:٣٣:٠١١٨:٤٩:٣٧١٩:٠٧:٣٦٢٣:٥٠:٥٨
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٠٠٦:١٦:٣٤١٢:٣٢:٣٩١٨:٤٨:١١١٩:٠٦:١٠٢٣:٥٠:٤١
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:١٢٠٦:١٧:١٧١٢:٣٢:١٨١٨:٤٦:٤٦١٩:٠٤:٤٣٢٣:٥٠:٢٤
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٣٠٦:١٨:٠٠١٢:٣١:٥٧١٨:٤٥:٢٠١٩:٠٣:١٧٢٣:٥٠:٠٧
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٤٠٦:١٨:٤٣١٢:٣١:٣٥١٨:٤٣:٥٤١٩:٠١:٥٠٢٣:٤٩:٥٠
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٥٠٦:١٩:٢٦١٢:٣١:١٤١٨:٤٢:٢٨١٩:٠٠:٢٣٢٣:٤٩:٣٢
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٦٠٦:٢٠:٠٩١٢:٣٠:٥٢١٨:٤١:٠٢١٨:٥٨:٥٦٢٣:٤٩:١٤
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٦٠٦:٢٠:٥٢١٢:٣٠:٣١١٨:٣٩:٣٦١٨:٥٧:٢٩٢٣:٤٨:٥٦
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٦٠٦:٢١:٣٦١٢:٣٠:٠٩١٨:٣٨:١٠١٨:٥٦:٠٣٢٣:٤٨:٣٨
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠٦٠٦:٢٢:١٩١٢:٢٩:٤٨١٨:٣٦:٤٤١٨:٥٤:٣٦٢٣:٤٨:٢٠
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥٦٠٦:٢٣:٠٢١٢:٢٩:٢٧١٨:٣٥:١٨١٨:٥٣:١٠٢٣:١٨:٠١
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٠٠:٤٥٠٥:٢٣:٤٦١١:٢٩:٠٥١٧:٣٣:٥٢١٧:٥١:٤٣٢٢:٤٧:٤٣

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر یونسی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر یونسی شهر یونسی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر یونسی شهر یونسی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر یونسی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر یونسی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر یونسی

یونسی شهری در بخش یونسی شهرستان بجستان استان خراسان رضوی ایران است. یونسی با روستاهای مرندیز و میاندهی همسایه است

شهر یونسی در ویکیپدیا

شهر یونسی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر یونسی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر یونسی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر یونسی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر یونسی

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر یونسی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر یونسی
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر یونسی + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر یونسی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر یونسی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر یونسی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر یونسی رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق یونسی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق یونسی
جدول اوقات شرعی امروز فردا یونسی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق یونسی
زمان پخش اذان زنده به افق یونسی
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ یونسی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ یونسی دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق یونسی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر یونسی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٥ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو