جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر یونسی

بجستان | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز یونسی

اذان صبح: ٠٤:٠٦:١٣
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٨:٤٦
اذان ظهر: ١١:٢٦:٤٧
غروب آفتاب: ١٧:٢٤:١٥
اذان مغرب: ١٧:٤٢:٠٥
نیمه شب شرعی: ٢٢:٤٥:٣٨

دوشنبه ٠٧ مهر ١٣٩٩
١٠ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٨ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر یونسی (شهرستان بجستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٧ مهر ٩٩ شهر یونسی)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر یونسی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر یونسی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت فرماندهان شهید دفاع مقدس
شهادت سرداران اسلام: فلاحی، فکوری، نامجو، کلاهدوز و جهانآرا (1360 هـ ش)
روز آتشنشانی و ایمنی
روز بزرگداشت شمس

جرج پتون
ترس، كُشنده‌تر از مرگ است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر یونسی

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر یونسی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر یونسی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر یونسی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر یونسی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان یونسی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٧:٣٤٠٦:٠٤:٣٧١٢:٣٦:١٦١٩:٠٨:٢٨١٩:٢٦:٥٤٢٣:٥٢:١٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٦:٠٣٠٦:٠٣:٢١١٢:٣٦:٠٢١٩:٠٩:١٦١٩:٢٧:٤٤٢٣:٥١:٥٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٤:٣٢٠٦:٠٢:٠٥١٢:٣٥:٤٨١٩:١٠:٠٤١٩:٢٨:٣٤٢٣:٥١:٣٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٣:٠١٠٦:٠٠:٥٠١٢:٣٥:٣٤١٩:١٠:٥٢١٩:٢٩:٢٥٢٣:٥١:١٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣١:٣١٠٥:٥٩:٣٦١٢:٣٥:٢١١٩:١١:٤٠١٩:٣٠:١٥٢٣:٥٠:٥١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٠:٠١٠٥:٥٨:٢٣١٢:٣٥:٠٩١٩:١٢:٢٨١٩:٣١:٠٥٢٣:٥٠:٣٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٨:٣٢٠٥:٥٧:١٠١٢:٣٤:٥٦١٩:١٣:١٦١٩:٣١:٥٦٢٣:٥٠:١٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٧:٠٣٠٥:٥٥:٥٨١٢:٣٤:٤٥١٩:١٤:٠٥١٩:٣٢:٤٧٢٣:٤٩:٤٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٥:٣٤٠٥:٥٤:٤٧١٢:٣٤:٣٣١٩:١٤:٥٣١٩:٣٣:٣٧٢٣:٤٩:٣٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٤:٠٧٠٥:٥٣:٣٧١٢:٣٤:٢٢١٩:١٥:٤١١٩:٣٤:٢٨٢٣:٤٩:١٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٢:٣٩٠٥:٥٢:٢٧١٢:٣٤:١٢١٩:١٦:٢٩١٩:٣٥:١٩٢٣:٤٨:٥١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢١:١٣٠٥:٥١:١٩١٢:٣٤:٠٢١٩:١٧:١٧١٩:٣٦:١٠٢٣:٤٨:٣٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٩:٤٧٠٥:٥٠:١١١٢:٣٣:٥٢١٩:١٨:٠٦١٩:٣٧:٠١٢٣:٤٨:١٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٨:٢٢٠٥:٤٩:٠٥١٢:٣٣:٤٣١٩:١٨:٥٤١٩:٣٧:٥٢٢٣:٤٧:٥٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٦:٥٧٠٥:٤٧:٥٩١٢:٣٣:٣٥١٩:١٩:٤٢١٩:٣٨:٤٣٢٣:٤٧:٣٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٥:٣٤٠٥:٤٦:٥٥١٢:٣٣:٢٧١٩:٢٠:٣١١٩:٣٩:٣٤٢٣:٤٧:٢١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٤:١١٠٥:٤٥:٥١١٢:٣٣:١٩١٩:٢١:١٩١٩:٤٠:٢٦٢٣:٤٧:٠٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٢:٤٩٠٥:٤٤:٤٩١٢:٣٣:١٣١٩:٢٢:٠٨١٩:٤١:١٧٢٣:٤٦:٤٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١١:٢٨٠٥:٤٣:٤٨١٢:٣٣:٠٦١٩:٢٢:٥٦١٩:٤٢:٠٨٢٣:٤٦:٣٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١٠:٠٨٠٥:٤٢:٤٨١٢:٣٣:٠١١٩:٢٣:٤٤١٩:٤٢:٥٩٢٣:٤٦:١٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٨:٥٠٠٥:٤١:٤٩١٢:٣٢:٥٥١٩:٢٤:٣٢١٩:٤٣:٥٠٢٣:٤٦:٠٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٧:٣٢٠٥:٤٠:٥١١٢:٣٢:٥١١٩:٢٥:٢١١٩:٤٤:٤٢٢٣:٤٥:٤٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٦:١٥٠٥:٣٩:٥٥١٢:٣٢:٤٧١٩:٢٦:٠٩١٩:٤٥:٣٣٢٣:٤٥:٣٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٤:٥٩٠٥:٣٩:٠٠١٢:٣٢:٤٣١٩:٢٦:٥٧١٩:٤٦:٢٤٢٣:٤٥:٢١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٣:٤٥٠٥:٣٨:٠٦١٢:٣٢:٤١١٩:٢٧:٤٥١٩:٤٧:١٥٢٣:٤٥:٠٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٢:٣٢٠٥:٣٧:١٣١٢:٣٢:٣٨١٩:٢٨:٣٢١٩:٤٨:٠٥٢٣:٤٤:٥٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠١:٢٠٠٥:٣٦:٢٢١٢:٣٢:٣٧١٩:٢٩:٢٠١٩:٤٨:٥٦٢٣:٤٤:٤٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٠:١٠٠٥:٣٥:٣٢١٢:٣٢:٣٦١٩:٣٠:٠٧١٩:٤٩:٤٦٢٣:٤٤:٣٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٣:٥٩:٠٠٠٥:٣٤:٤٣١٢:٣٢:٣٥١٩:٣٠:٥٤١٩:٥٠:٣٦٢٣:٤٤:٢٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر یونسی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر یونسی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر یونسی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان یونسی

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر یونسی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر یونسی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر یونسی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر یونسی

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر یونسی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر یونسی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر یونسی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر یونسی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر یونسی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر یونسی

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر یونسی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر یونسی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر یونسی

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر یونسی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر یونسی شهر یونسی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر یونسی شهر یونسی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر یونسی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر یونسی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر یونسی

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر یونسی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر یونسی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر یونسی

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٠١:٢٤٠٥:٢٤:٢١١١:٢٨:٥١١٧:٣٢:٤٧١٧:٥٠:٣٩٢٢:٤٧:٣٠
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٢:١٣٠٥:٢٥:٠٥١١:٢٨:٣٠١٧:٣١:٢٢١٧:٤٩:١٣٢٢:٤٧:١١
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٠١٠٥:٢٥:٤٩١١:٢٨:٠٩١٧:٢٩:٥٦١٧:٤٧:٤٧٢٢:٤٦:٥٣
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٥٠٠٥:٢٦:٣٣١١:٢٧:٤٨١٧:٢٨:٣٠١٧:٤٦:٢١٢٢:٤٦:٣٤
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٣٨٠٥:٢٧:١٧١١:٢٧:٢٧١٧:٢٧:٠٥١٧:٤٤:٥٥٢٢:٤٦:١٥
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٢٦٠٥:٢٨:٠٢١١:٢٧:٠٧١٧:٢٥:٤٠١٧:٤٣:٣٠٢٢:٤٥:٥٧
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٦:١٣٠٥:٢٨:٤٦١١:٢٦:٤٧١٧:٢٤:١٥١٧:٤٢:٠٥٢٢:٤٥:٣٨
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٠١٠٥:٢٩:٣١١١:٢٦:٢٧١٧:٢٢:٥٠١٧:٤٠:٤١٢٢:٤٥:١٩
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٤٨٠٥:٣٠:١٦١١:٢٦:٠٧١٧:٢١:٢٥١٧:٣٩:١٧٢٢:٤٥:٠١
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٣٦٠٥:٣١:٠٢١١:٢٥:٤٧١٧:٢٠:٠١١٧:٣٧:٥٣٢٢:٤٤:٤٢
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٢٣٠٥:٣١:٤٧١١:٢٥:٢٨١٧:١٨:٣٨١٧:٣٦:٣٠٢٢:٤٤:٢٤
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:١٠:١٠٠٥:٣٢:٣٣١١:٢٥:٠٩١٧:١٧:١٤١٧:٣٥:٠٧٢٢:٤٤:٠٦
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:١٠:٥٧٠٥:٣٣:١٩١١:٢٤:٥١١٧:١٥:٥١١٧:٣٣:٤٥٢٢:٤٣:٤٨
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:١١:٤٤٠٥:٣٤:٠٥١١:٢٤:٣٣١٧:١٤:٢٩١٧:٣٢:٢٣٢٢:٤٣:٣٠
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:١٢:٣١٠٥:٣٤:٥٢١١:٢٤:١٥١٧:١٣:٠٧١٧:٣١:٠١٢٢:٤٣:١٢
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:١٣:١٧٠٥:٣٥:٣٩١١:٢٣:٥٨١٧:١١:٤٦١٧:٢٩:٤١٢٢:٤٢:٥٥
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:١٤:٠٤٠٥:٣٦:٢٦١١:٢٣:٤١١٧:١٠:٢٥١٧:٢٨:٢١٢٢:٤٢:٣٨
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:١٤:٥١٠٥:٣٧:١٣١١:٢٣:٢٤١٧:٠٩:٠٤١٧:٢٧:٠١٢٢:٤٢:٢١
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:١٥:٣٨٠٥:٣٨:٠١١١:٢٣:٠٨١٧:٠٧:٤٥١٧:٢٥:٤٣٢٢:٤٢:٠٥
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:١٦:٢٥٠٥:٣٨:٥٠١١:٢٢:٥٣١٧:٠٦:٢٦١٧:٢٤:٢٥٢٢:٤١:٤٩
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:١٧:١٢٠٥:٣٩:٣٨١١:٢٢:٣٨١٧:٠٥:٠٧١٧:٢٣:٠٧٢٢:٤١:٣٣
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:١٧:٥٨٠٥:٤٠:٢٧١١:٢٢:٢٣١٧:٠٣:٥٠١٧:٢١:٥١٢٢:٤١:١٨
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٥٠٥:٤١:١٦١١:٢٢:٠٩١٧:٠٢:٣٣١٧:٢٠:٣٥٢٢:٤١:٠٣
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٢٠٥:٤٢:٠٦١١:٢١:٥٦١٧:٠١:١٧١٧:١٩:٢٠٢٢:٤٠:٤٨
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٠:١٩٠٥:٤٢:٥٦١١:٢١:٤٣١٧:٠٠:٠١١٧:١٨:٠٦٢٢:٤٠:٣٤
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٧٠٥:٤٣:٤٧١١:٢١:٣١١٦:٥٨:٤٧١٧:١٦:٥٣٢٢:٤٠:٢٠
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٤٠٥:٤٤:٣٧١١:٢١:٢٠١٦:٥٧:٣٣١٧:١٥:٤١٢٢:٤٠:٠٧
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤١٠٥:٤٥:٢٩١١:٢١:٠٩١٦:٥٦:٢٠١٧:١٤:٣٠٢٢:٣٩:٥٤
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٢٨٠٥:٤٦:٢٠١١:٢٠:٥٨١٦:٥٥:٠٨١٧:١٣:١٩٢٢:٣٩:٤٢
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٦٠٥:٤٧:١٢١١:٢٠:٤٩١٦:٥٣:٥٧١٧:١٢:١٠٢٢:٣٩:٣٠

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر یونسی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر یونسی شهر یونسی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر یونسی شهر یونسی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر یونسی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر یونسی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر یونسی

یونسی شهری در بخش یونسی شهرستان بجستان استان خراسان رضوی ایران است. یونسی با روستاهای مرندیز و میاندهی همسایه است

شهر یونسی در ویکیپدیا

شهر یونسی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر یونسی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر یونسی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر یونسی بر روی نقشه

شهر یونسی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر یونسی

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر یونسی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر یونسی
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر یونسی + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر یونسی + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر یونسی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر یونسی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر یونسی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر یونسی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر یونسی رسیده اید.

افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ یونسی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق یونسی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ یونسی دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق یونسی
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق یونسی
زمان پخش اذان زنده به افق یونسی
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ یونسی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق یونسی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر یونسی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٥ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو