جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر یولاگلدی

ماکو | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز یولاگلدی


اذان صبح: ٠٤:٤٩:٢٠
طلوع آفتاب: ٠٦:١٧:٤٥
اذان ظهر: ١٢:٢٣:٣١
غروب آفتاب: ١٨:٢٨:٣٨
اذان مغرب: ١٨:٤٧:٣٥
نیمه شب: ٢٣:٣٩:٣٠

یکشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٨
٢٢ محرم ١٤٤١ قمری
٢٢ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر یولاگلدی (شهرستان ماکو) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٨ شهر یولاگلدی)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر یولاگلدی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر یولاگلدی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

امام محمد تقی (ع)
مؤ من در هر حال نیازمند به سه خصلت است: توفیق از طرف خداوند متعال ، واعظى از درون خود، قبول و پذیرش نصیحت کسى که او را نصیحت نماید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر یولاگلدی

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر یولاگلدی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر یولاگلدی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر یولاگلدی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر یولاگلدی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان یولاگلدی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٠:٢٤٠٦:٣٨:١٢١٣:٢٨:٢٦٢٠:١٩:٢٠٢٠:٣٩:٣٣٠٠:٣٩:٠١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٨:٤٢٠٦:٣٦:٥٥١٣:٢٨:١٧٢٠:٢٠:١٩٢٠:٤٠:٣٥٠٠:٣٨:٤٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٧:٠٠٠٦:٣٥:٣٨١٣:٢٨:٠٨٢٠:٢١:١٨٢٠:٤١:٣٨٠٠:٣٨:١٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٥:١٩٠٦:٣٤:٢٢١٣:٢٨:٠٠٢٠:٢٢:١٧٢٠:٤٢:٤٠٠٠:٣٧:٥٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٣:٣٩٠٦:٣٣:٠٨١٣:٢٧:٥٢٢٠:٢٣:١٦٢٠:٤٣:٤٣٠٠:٣٧:٣٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٢:٠٠٠٦:٣١:٥٤١٣:٢٧:٤٥٢٠:٢٤:١٤٢٠:٤٤:٤٥٠٠:٣٧:١٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٢١٠٦:٣٠:٤٢١٣:٢٧:٣٩٢٠:٢٥:١٣٢٠:٤٥:٤٧٠٠:٣٦:٥٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٤٤٠٦:٢٩:٣١١٣:٢٧:٣٢٢٠:٢٦:١١٢٠:٤٦:٤٩٠٠:٣٦:٣٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٠٧٠٦:٢٨:٢١١٣:٢٧:٢٧٢٠:٢٧:١٠٢٠:٤٧:٥١٠٠:٣٦:٢٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٣١٠٦:٢٧:١٢١٣:٢٧:٢٢٢٠:٢٨:٠٨٢٠:٤٨:٥٣٠٠:٣٦:٠٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٥٧٠٦:٢٦:٠٥١٣:٢٧:١٧٢٠:٢٩:٠٦٢٠:٤٩:٥٥٠٠:٣٥:٤٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٢٣٠٦:٢٤:٥٩١٣:٢٧:١٣٢٠:٣٠:٠٣٢٠:٥٠:٥٦٠٠:٣٥:٢٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٠:٥١٠٦:٢٣:٥٥١٣:٢٧:١٠٢٠:٣١:٠١٢٠:٥١:٥٧٠٠:٣٥:١٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:١٩٠٦:٢٢:٥١١٣:٢٧:٠٧٢٠:٣١:٥٨٢٠:٥٢:٥٨٠٠:٣٤:٥٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٧:٤٩٠٦:٢١:٤٩١٣:٢٧:٠٥٢٠:٣٢:٥٥٢٠:٥٣:٥٩٠٠:٣٤:٣٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٦:٢١٠٦:٢٠:٤٩١٣:٢٧:٠٣٢٠:٣٣:٥١٢٠:٥٤:٥٩٠٠:٣٤:٢٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٤:٥٣٠٦:١٩:٥٠١٣:٢٧:٠٢٢٠:٣٤:٤٨٢٠:٥٥:٥٩٠٠:٣٤:٠٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٣:٢٧٠٦:١٨:٥٣١٣:٢٧:٠٢٢٠:٣٥:٤٤٢٠:٥٦:٥٩٠٠:٣٣:٥٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٢:٠٣٠٦:١٧:٥٧١٣:٢٧:٠٢٢٠:٣٦:٣٩٢٠:٥٧:٥٨٠٠:٣٣:٤٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٠:٤٠٠٦:١٧:٠٣١٣:٢٧:٠٢٢٠:٣٧:٣٤٢٠:٥٨:٥٧٠٠:٣٣:٢٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٩:١٩٠٦:١٦:١٠١٣:٢٧:٠٤٢٠:٣٨:٢٩٢٠:٥٩:٥٥٠٠:٣٣:١٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٧:٥٩٠٦:١٥:١٩١٣:٢٧:٠٥٢٠:٣٩:٢٣٢١:٠٠:٥٣٠٠:٣٣:٠٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٦:٤٢٠٦:١٤:٢٩١٣:٢٧:٠٨٢٠:٤٠:١٧٢١:٠١:٥٠٠٠:٣٢:٥١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٥:٢٦٠٦:١٣:٤٢١٣:٢٧:١١٢٠:٤١:١٠٢١:٠٢:٤٧٠٠:٣٢:٤١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٤:١١٠٦:١٢:٥٦١٣:٢٧:١٤٢٠:٤٢:٠٢٢١:٠٣:٤٣٠٠:٣٢:٣١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٢:٥٩٠٦:١٢:١١١٣:٢٧:١٨٢٠:٤٢:٥٤٢١:٠٤:٣٩٠٠:٣٢:٢٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢١:٤٩٠٦:١١:٢٩١٣:٢٧:٢٣٢٠:٤٣:٤٦٢١:٠٥:٣٣٠٠:٣٢:١٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٠:٤٠٠٦:١٠:٤٨١٣:٢٧:٢٨٢٠:٤٤:٣٦٢١:٠٦:٢٧٠٠:٣٢:٠٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٩:٣٤٠٦:١٠:٠٨١٣:٢٧:٣٤٢٠:٤٥:٢٦٢١:٠٧:٢٠٠٠:٣١:٥٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر یولاگلدی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر یولاگلدی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر یولاگلدی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان یولاگلدی

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر یولاگلدی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر یولاگلدی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر یولاگلدی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر یولاگلدی

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر یولاگلدی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر یولاگلدی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر یولاگلدی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر یولاگلدی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر یولاگلدی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر یولاگلدی

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر یولاگلدی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر یولاگلدی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر یولاگلدی

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٦٠٦:٥٠:٢٤١٣:٣٣:٢٤٢٠:١٥:٤٤٢٠:٣٥:٣٣٠٠:٤٥:٥٤
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٣٠٦:٥١:١٩١٣:٣٣:٠٨٢٠:١٤:١٨٢٠:٣٤:٠٣٠٠:٤٥:٤٨
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:١٩٠٦:٥٢:١٥١٣:٣٢:٥٢٢٠:١٢:٥٠٢٠:٣٢:٣٣٠٠:٤٥:٤٢
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٣٤٠٦:٥٣:١٠١٣:٣٢:٣٥٢٠:١١:٢١٢٠:٣١:٠١٠٠:٤٥:٣٥
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٩٠٦:٥٤:٠٥١٣:٣٢:١٨٢٠:٠٩:٥٢٢٠:٢٩:٣٠٠٠:٤٥:٢٨
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٠٤٠٦:٥٥:٠٠١٣:٣٢:٠١٢٠:٠٨:٢٢٢٠:٢٧:٥٧٠٠:٤٥:٢٠
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٨٠٦:٥٥:٥٥١٣:٣١:٤٣٢٠:٠٦:٥٢٢٠:٢٦:٢٤٠٠:٤٥:١١
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٣١٠٦:٥٦:٥٠١٣:٣١:٢٥٢٠:٠٥:٢١٢٠:٢٤:٥١٠٠:٤٥:٠٢
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤٤٠٦:٥٧:٤٥١٣:٣١:٠٧٢٠:٠٣:٤٩٢٠:٢٣:١٧٠٠:٤٤:٥٣
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٥٦٠٦:٥٨:٣٩١٣:٣٠:٤٨٢٠:٠٢:١٧٢٠:٢١:٤٢٠٠:٤٤:٤٢
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠٨٠٦:٥٩:٣٤١٣:٣٠:٢٩٢٠:٠٠:٤٤٢٠:٢٠:٠٧٠٠:٤٤:٣٢
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:١٩٠٧:٠٠:٢٩١٣:٣٠:١٠١٩:٥٩:١١٢٠:١٨:٣٢٠٠:٤٤:٢٠
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٣٠٠٧:٠١:٢٣١٣:٢٩:٥٠١٩:٥٧:٣٧٢٠:١٦:٥٦٠٠:٤٤:٠٩
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٤٠٠٧:٠٢:١٨١٣:٢٩:٣٠١٩:٥٦:٠٢٢٠:١٥:٢٠٠٠:٤٣:٥٦
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٥٠٠٧:٠٣:١٢١٣:٢٩:١٠١٩:٥٤:٢٨٢٠:١٣:٤٣٠٠:٤٣:٤٣
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٥٩٠٧:٠٤:٠٧١٣:٢٨:٥٠١٩:٥٢:٥٣٢٠:١٢:٠٦٠٠:٤٣:٣٠
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠٨٠٧:٠٥:٠١١٣:٢٨:٢٩١٩:٥١:١٧٢٠:١٠:٢٩٠٠:٤٣:١٦
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:١٦٠٧:٠٥:٥٦١٣:٢٨:٠٨١٩:٤٩:٤١٢٠:٠٨:٥١٠٠:٤٣:٠٢
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٢٤٠٧:٠٦:٥٠١٣:٢٧:٤٧١٩:٤٨:٠٥٢٠:٠٧:١٤٠٠:٤٢:٤٨
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٣١٠٧:٠٧:٤٤١٣:٢٧:٢٦١٩:٤٦:٢٨٢٠:٠٥:٣٦٠٠:٤٢:٣٣
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٣٧٠٧:٠٨:٣٩١٣:٢٧:٠٥١٩:٤٤:٥٢٢٠:٠٣:٥٨٠٠:٤٢:١٨
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٤٣٠٧:٠٩:٣٣١٣:٢٦:٤٤١٩:٤٣:١٥٢٠:٠٢:١٩٠٠:٤٢:٠٢
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:٤٩٠٧:١٠:٢٧١٣:٢٦:٢٢١٩:٤١:٣٨٢٠:٠٠:٤١٠٠:٤١:٤٦
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:٥٤٠٧:١١:٢٢١٣:٢٦:٠١١٩:٤٠:٠٠١٩:٥٩:٠٣٠٠:٤١:٣٠
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:٥٩٠٧:١٢:١٦١٣:٢٥:٣٩١٩:٣٨:٢٣١٩:٥٧:٢٤٠٠:٤١:١٣
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:٠٤٠٧:١٣:١١١٣:٢٥:١٨١٩:٣٦:٤٦١٩:٥٥:٤٦٠٠:٤٠:٥٧
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٥:٠٨٠٧:١٤:٠٦١٣:٢٤:٥٦١٩:٣٥:٠٨١٩:٥٤:٠٧٠٠:٤٠:٤٠
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٦:١١٠٧:١٥:٠٠١٣:٢٤:٣٥١٩:٣٣:٣٠١٩:٥٢:٢٩٠٠:٤٠:٢٢
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٧:١٥٠٧:١٥:٥٥١٣:٢٤:١٤١٩:٣١:٥٣١٩:٥٠:٥١٠٠:٤٠:٠٥
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٨:١٧٠٧:١٦:٥٠١٣:٢٣:٥٢١٩:٣٠:١٥١٩:٤٩:١٣٠٠:٠٩:٤٨
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٠٠٦:١٧:٤٥١٢:٢٣:٣١١٨:٢٨:٣٨١٨:٤٧:٣٥٢٣:٣٩:٣٠

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر یولاگلدی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر یولاگلدی شهر یولاگلدی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر یولاگلدی شهر یولاگلدی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر یولاگلدی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر یولاگلدی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر یولاگلدی

یولاگلدی، روستایی از توابع بخش شوط شهرستان ماکو در استان آذربایجان غربی ایران است

شهر یولاگلدی در ویکیپدیا

شهر یولاگلدی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر یولاگلدی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر یولاگلدی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر یولاگلدی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر یولاگلدی

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر یولاگلدی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر یولاگلدی
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر یولاگلدی + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر یولاگلدی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر یولاگلدی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر یولاگلدی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر یولاگلدی رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق یولاگلدی
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ یولاگلدی دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا یولاگلدی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ یولاگلدی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق یولاگلدی
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ یولاگلدی دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق یولاگلدی
زمان پخش اذان آنلاین به افق یولاگلدی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر یولاگلدی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو