جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر یولاگلدی

ماکو | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز یولاگلدی


اذان صبح: ٠٦:١٤:٥٦
طلوع آفتاب: ٠٧:٤٧:٢٣
اذان ظهر: ١٢:٤١:١٢
غروب آفتاب: ١٧:٣٥:٢٠
اذان مغرب: ١٧:٥٦:٠٩
نیمه شب: ٢٣:٥٤:٥٨

یکشنبه ٢٩ دی ١٣٩٨
٢٣ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
١٩ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر یولاگلدی (شهرستان ماکو) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ دی ٩٨ شهر یولاگلدی)، ماه جاری (اوقات شرعی دی ٩٨ شهر یولاگلدی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر یولاگلدی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز غزه

حضرت محمد (ص)
دشنام دادن مؤمن گناه بزرگ است و با او جنگ كردن كفر است و غیبت او كردن نافرمانی خداست.

اوقات شرعی ماه جاری شهر یولاگلدی

اوقات شرعی دی ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر یولاگلدی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر یولاگلدی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر یولاگلدی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر یولاگلدی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان یولاگلدی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٣:٥١٠٦:٤٠:٥١١٣:٢٨:٤٦٢٠:١٧:٢١٢٠:٣٧:٢٨٠٠:٣٩:٤٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:٠٧٠٦:٣٩:٣١١٣:٢٨:٣٦٢٠:١٨:٢٠٢٠:٣٨:٣٠٠٠:٣٩:٢٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٠:٢٤٠٦:٣٨:١٢١٣:٢٨:٢٦٢٠:١٩:٢٠٢٠:٣٩:٣٣٠٠:٣٩:٠١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٨:٤٢٠٦:٣٦:٥٥١٣:٢٨:١٧٢٠:٢٠:١٩٢٠:٤٠:٣٥٠٠:٣٨:٤٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٧:٠٠٠٦:٣٥:٣٨١٣:٢٨:٠٨٢٠:٢١:١٨٢٠:٤١:٣٨٠٠:٣٨:١٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٥:١٩٠٦:٣٤:٢٢١٣:٢٨:٠٠٢٠:٢٢:١٧٢٠:٤٢:٤٠٠٠:٣٧:٥٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٣:٣٩٠٦:٣٣:٠٨١٣:٢٧:٥٢٢٠:٢٣:١٦٢٠:٤٣:٤٣٠٠:٣٧:٣٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٢:٠٠٠٦:٣١:٥٤١٣:٢٧:٤٥٢٠:٢٤:١٤٢٠:٤٤:٤٥٠٠:٣٧:١٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٢١٠٦:٣٠:٤٢١٣:٢٧:٣٩٢٠:٢٥:١٣٢٠:٤٥:٤٧٠٠:٣٦:٥٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٤٤٠٦:٢٩:٣١١٣:٢٧:٣٢٢٠:٢٦:١١٢٠:٤٦:٤٩٠٠:٣٦:٣٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٠٧٠٦:٢٨:٢١١٣:٢٧:٢٧٢٠:٢٧:١٠٢٠:٤٧:٥١٠٠:٣٦:٢٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٣١٠٦:٢٧:١٢١٣:٢٧:٢٢٢٠:٢٨:٠٨٢٠:٤٨:٥٣٠٠:٣٦:٠٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٥٧٠٦:٢٦:٠٥١٣:٢٧:١٧٢٠:٢٩:٠٦٢٠:٤٩:٥٥٠٠:٣٥:٤٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٢٣٠٦:٢٤:٥٩١٣:٢٧:١٣٢٠:٣٠:٠٣٢٠:٥٠:٥٦٠٠:٣٥:٢٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٠:٥١٠٦:٢٣:٥٥١٣:٢٧:١٠٢٠:٣١:٠١٢٠:٥١:٥٧٠٠:٣٥:١٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:١٩٠٦:٢٢:٥١١٣:٢٧:٠٧٢٠:٣١:٥٨٢٠:٥٢:٥٨٠٠:٣٤:٥٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٧:٤٩٠٦:٢١:٤٩١٣:٢٧:٠٥٢٠:٣٢:٥٥٢٠:٥٣:٥٩٠٠:٣٤:٣٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٦:٢١٠٦:٢٠:٤٩١٣:٢٧:٠٣٢٠:٣٣:٥١٢٠:٥٤:٥٩٠٠:٣٤:٢٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٤:٥٣٠٦:١٩:٥٠١٣:٢٧:٠٢٢٠:٣٤:٤٨٢٠:٥٥:٥٩٠٠:٣٤:٠٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٣:٢٧٠٦:١٨:٥٣١٣:٢٧:٠٢٢٠:٣٥:٤٤٢٠:٥٦:٥٩٠٠:٣٣:٥٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٢:٠٣٠٦:١٧:٥٧١٣:٢٧:٠٢٢٠:٣٦:٣٩٢٠:٥٧:٥٨٠٠:٣٣:٤٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٠:٤٠٠٦:١٧:٠٣١٣:٢٧:٠٢٢٠:٣٧:٣٤٢٠:٥٨:٥٧٠٠:٣٣:٢٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٩:١٩٠٦:١٦:١٠١٣:٢٧:٠٤٢٠:٣٨:٢٩٢٠:٥٩:٥٥٠٠:٣٣:١٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٧:٥٩٠٦:١٥:١٩١٣:٢٧:٠٥٢٠:٣٩:٢٣٢١:٠٠:٥٣٠٠:٣٣:٠٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٦:٤٢٠٦:١٤:٢٩١٣:٢٧:٠٨٢٠:٤٠:١٧٢١:٠١:٥٠٠٠:٣٢:٥١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٥:٢٦٠٦:١٣:٤٢١٣:٢٧:١١٢٠:٤١:١٠٢١:٠٢:٤٧٠٠:٣٢:٤١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٤:١١٠٦:١٢:٥٦١٣:٢٧:١٤٢٠:٤٢:٠٢٢١:٠٣:٤٣٠٠:٣٢:٣١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٢:٥٩٠٦:١٢:١١١٣:٢٧:١٨٢٠:٤٢:٥٤٢١:٠٤:٣٩٠٠:٣٢:٢٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢١:٤٩٠٦:١١:٢٩١٣:٢٧:٢٣٢٠:٤٣:٤٦٢١:٠٥:٣٣٠٠:٣٢:١٣
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٠:٤٠٠٦:١٠:٤٨١٣:٢٧:٢٨٢٠:٤٤:٣٦٢١:٠٦:٢٧٠٠:٣٢:٠٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر یولاگلدی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر یولاگلدی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر یولاگلدی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان یولاگلدی

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر یولاگلدی

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر یولاگلدی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر یولاگلدی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر یولاگلدی

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٦:١٤:٣٥٠٧:٤٩:٢٦١٢:٣٢:٠٠١٧:١٤:٤٠١٧:٣٦:١١٢٣:٤٤:٤٧
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٦:١٤:٥٥٠٧:٤٩:٤٣١٢:٣٢:٣٠١٧:١٥:٢٢١٧:٣٦:٥٣٢٣:٤٥:١٨
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٦:١٥:١٣٠٧:٤٩:٥٨١٢:٣٢:٥٩١٧:١٦:٠٦١٧:٣٧:٣٦٢٣:٤٥:٤٨
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٦:١٥:٣٠٠٧:٥٠:١٠١٢:٣٣:٢٨١٧:١٦:٥٢١٧:٣٨:٢١٢٣:٤٦:١٨
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٦:١٥:٤٥٠٧:٥٠:٢١١٢:٣٣:٥٦١٧:١٧:٤٠١٧:٣٩:٠٧٢٣:٤٦:٤٩
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٦:١٥:٥٨٠٧:٥٠:٢٩١٢:٣٤:٢٥١٧:١٨:٢٨١٧:٣٩:٥٤٢٣:٤٧:١٩
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٦:١٦:٠٩٠٧:٥٠:٣٦١٢:٣٤:٥٣١٧:١٩:١٩١٧:٤٠:٤٣٢٣:٤٧:٤٩
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٦:١٦:١٩٠٧:٥٠:٤٠١٢:٣٥:٢٠١٧:٢٠:١١١٧:٤١:٣٤٢٣:٤٨:١٨
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٦:١٦:٢٦٠٧:٥٠:٤٢١٢:٣٥:٤٨١٧:٢١:٠٤١٧:٤٢:٢٥٢٣:٤٨:٤٨
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٦:١٦:٣٢٠٧:٥٠:٤٢١٢:٣٦:١٤١٧:٢١:٥٨١٧:٤٣:١٨٢٣:٤٩:١٧
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٦:١٦:٣٦٠٧:٥٠:٣٩١٢:٣٦:٤١١٧:٢٢:٥٤١٧:٤٤:١١٢٣:٤٩:٤٦
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٦:١٦:٣٨٠٧:٥٠:٣٥١٢:٣٧:٠٦١٧:٢٣:٥٠١٧:٤٥:٠٦٢٣:٥٠:١٤
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٦:١٦:٣٨٠٧:٥٠:٢٨١٢:٣٧:٣٢١٧:٢٤:٤٨١٧:٤٦:٠٢٢٣:٥٠:٤٢
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٦:١٦:٣٧٠٧:٥٠:١٩١٢:٣٧:٥٦١٧:٢٥:٤٧١٧:٤٦:٥٩٢٣:٥١:١٠
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٦:١٦:٣٣٠٧:٥٠:٠٨١٢:٣٨:٢٠١٧:٢٦:٤٧١٧:٤٧:٥٧٢٣:٥١:٣٧
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٦:١٦:٢٨٠٧:٤٩:٥٥١٢:٣٨:٤٤١٧:٢٧:٤٨١٧:٤٨:٥٦٢٣:٥٢:٠٤
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٦:١٦:٢٠٠٧:٤٩:٣٩١٢:٣٩:٠٧١٧:٢٨:٥٠١٧:٤٩:٥٥٢٣:٥٢:٣١
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٦:١٦:١١٠٧:٤٩:٢٢١٢:٣٩:٢٩١٧:٢٩:٥٣١٧:٥٠:٥٦٢٣:٥٢:٥٧
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٦:١٦:٠٠٠٧:٤٩:٠٢١٢:٣٩:٥١١٧:٣٠:٥٧١٧:٥١:٥٧٢٣:٥٣:٢٢
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٦:١٥:٤٧٠٧:٤٨:٤١١٢:٤٠:١٢١٧:٣٢:٠٢١٧:٥٢:٥٩٢٣:٥٣:٤٧
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٦:١٥:٣٢٠٧:٤٨:١٧١٢:٤٠:٣٣١٧:٣٣:٠٧١٧:٥٤:٠٢٢٣:٥٤:١١
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٦:١٥:١٥٠٧:٤٧:٥١١٢:٤٠:٥٢١٧:٣٤:١٣١٧:٥٥:٠٥٢٣:٥٤:٣٥
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٦:١٤:٥٦٠٧:٤٧:٢٣١٢:٤١:١٢١٧:٣٥:٢٠١٧:٥٦:٠٩٢٣:٥٤:٥٨
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٦:١٤:٣٦٠٧:٤٦:٥٣١٢:٤١:٣٠١٧:٣٦:٢٧١٧:٥٧:١٣٢٣:٥٥:٢٠
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٦:١٤:١٣٠٧:٤٦:٢١١٢:٤١:٤٨١٧:٣٧:٣٥١٧:٥٨:١٨٢٣:٥٥:٤٢
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٦:١٣:٤٩٠٧:٤٥:٤٧١٢:٤٢:٠٤١٧:٣٨:٤٣١٧:٥٩:٢٤٢٣:٥٦:٠٣
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٦:١٣:٢٢٠٧:٤٥:١١١٢:٤٢:٢١١٧:٣٩:٥٢١٨:٠٠:٣٠٢٣:٥٦:٢٣
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٦:١٢:٥٤٠٧:٤٤:٣٤١٢:٤٢:٣٦١٧:٤١:٠١١٨:٠١:٣٦٢٣:٥٦:٤٢
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٦:١٢:٢٤٠٧:٤٣:٥٤١٢:٤٢:٥١١٧:٤٢:١٠١٨:٠٢:٤٢٢٣:٥٧:٠١
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٦:١١:٥٢٠٧:٤٣:١٢١٢:٤٣:٠٤١٧:٤٣:٢٠١٨:٠٣:٤٩٢٣:٥٧:١٩

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر یولاگلدی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر یولاگلدی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر یولاگلدی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر یولاگلدی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر یولاگلدی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر یولاگلدی

در این قسمت جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ هـ.ش شهر یولاگلدی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر یولاگلدی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر یولاگلدی

بهمن
دی ١٣٩٨ هـ.ش
آذر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ دی ١٣٩٨٠٦:١٢:٠٢٠٧:٤٧:٠١١٢:٢٩:٠١١٧:١١:٠١١٧:٣٢:٣٥٢٣:٤١:٤٦
٠٢ دی ١٣٩٨٠٦:١٢:٣١٠٧:٤٧:٣٠١٢:٢٩:٣١١٧:١١:٣٣١٧:٣٣:٠٧٢٣:٤٢:١٦
٠٣ دی ١٣٩٨٠٦:١٢:٥٩٠٧:٤٧:٥٧١٢:٣٠:٠١١٧:١٢:٠٧١٧:٣٣:٤٠٢٣:٤٢:٤٦
٠٤ دی ١٣٩٨٠٦:١٣:٢٦٠٧:٤٨:٢٢١٢:٣٠:٣١١٧:١٢:٤٢١٧:٣٤:١٦٢٣:٤٣:١٦
٠٥ دی ١٣٩٨٠٦:١٣:٥٠٠٧:٤٨:٤٥١٢:٣١:٠١١٧:١٣:٢٠١٧:٣٤:٥٢٢٣:٤٣:٤٧
٠٦ دی ١٣٩٨٠٦:١٤:١٤٠٧:٤٩:٠٦١٢:٣١:٣١١٧:١٣:٥٩١٧:٣٥:٣١٢٣:٤٤:١٧
٠٧ دی ١٣٩٨٠٦:١٤:٣٥٠٧:٤٩:٢٦١٢:٣٢:٠٠١٧:١٤:٤٠١٧:٣٦:١١٢٣:٤٤:٤٧
٠٨ دی ١٣٩٨٠٦:١٤:٥٥٠٧:٤٩:٤٣١٢:٣٢:٣٠١٧:١٥:٢٢١٧:٣٦:٥٣٢٣:٤٥:١٨
٠٩ دی ١٣٩٨٠٦:١٥:١٣٠٧:٤٩:٥٨١٢:٣٢:٥٩١٧:١٦:٠٦١٧:٣٧:٣٦٢٣:٤٥:٤٨
١٠ دی ١٣٩٨٠٦:١٥:٣٠٠٧:٥٠:١٠١٢:٣٣:٢٨١٧:١٦:٥٢١٧:٣٨:٢١٢٣:٤٦:١٨
١١ دی ١٣٩٨٠٦:١٥:٤٥٠٧:٥٠:٢١١٢:٣٣:٥٦١٧:١٧:٤٠١٧:٣٩:٠٧٢٣:٤٦:٤٩
١٢ دی ١٣٩٨٠٦:١٥:٥٨٠٧:٥٠:٢٩١٢:٣٤:٢٥١٧:١٨:٢٨١٧:٣٩:٥٤٢٣:٤٧:١٩
١٣ دی ١٣٩٨٠٦:١٦:٠٩٠٧:٥٠:٣٦١٢:٣٤:٥٣١٧:١٩:١٩١٧:٤٠:٤٣٢٣:٤٧:٤٩
١٤ دی ١٣٩٨٠٦:١٦:١٩٠٧:٥٠:٤٠١٢:٣٥:٢٠١٧:٢٠:١١١٧:٤١:٣٤٢٣:٤٨:١٨
١٥ دی ١٣٩٨٠٦:١٦:٢٦٠٧:٥٠:٤٢١٢:٣٥:٤٨١٧:٢١:٠٤١٧:٤٢:٢٥٢٣:٤٨:٤٨
١٦ دی ١٣٩٨٠٦:١٦:٣٢٠٧:٥٠:٤٢١٢:٣٦:١٤١٧:٢١:٥٨١٧:٤٣:١٨٢٣:٤٩:١٧
١٧ دی ١٣٩٨٠٦:١٦:٣٦٠٧:٥٠:٣٩١٢:٣٦:٤١١٧:٢٢:٥٤١٧:٤٤:١١٢٣:٤٩:٤٦
١٨ دی ١٣٩٨٠٦:١٦:٣٨٠٧:٥٠:٣٥١٢:٣٧:٠٦١٧:٢٣:٥٠١٧:٤٥:٠٦٢٣:٥٠:١٤
١٩ دی ١٣٩٨٠٦:١٦:٣٨٠٧:٥٠:٢٨١٢:٣٧:٣٢١٧:٢٤:٤٨١٧:٤٦:٠٢٢٣:٥٠:٤٢
٢٠ دی ١٣٩٨٠٦:١٦:٣٧٠٧:٥٠:١٩١٢:٣٧:٥٦١٧:٢٥:٤٧١٧:٤٦:٥٩٢٣:٥١:١٠
٢١ دی ١٣٩٨٠٦:١٦:٣٣٠٧:٥٠:٠٨١٢:٣٨:٢٠١٧:٢٦:٤٧١٧:٤٧:٥٧٢٣:٥١:٣٧
٢٢ دی ١٣٩٨٠٦:١٦:٢٨٠٧:٤٩:٥٥١٢:٣٨:٤٤١٧:٢٧:٤٨١٧:٤٨:٥٦٢٣:٥٢:٠٤
٢٣ دی ١٣٩٨٠٦:١٦:٢٠٠٧:٤٩:٣٩١٢:٣٩:٠٧١٧:٢٨:٥٠١٧:٤٩:٥٥٢٣:٥٢:٣١
٢٤ دی ١٣٩٨٠٦:١٦:١١٠٧:٤٩:٢٢١٢:٣٩:٢٩١٧:٢٩:٥٣١٧:٥٠:٥٦٢٣:٥٢:٥٧
٢٥ دی ١٣٩٨٠٦:١٦:٠٠٠٧:٤٩:٠٢١٢:٣٩:٥١١٧:٣٠:٥٧١٧:٥١:٥٧٢٣:٥٣:٢٢
٢٦ دی ١٣٩٨٠٦:١٥:٤٧٠٧:٤٨:٤١١٢:٤٠:١٢١٧:٣٢:٠٢١٧:٥٢:٥٩٢٣:٥٣:٤٧
٢٧ دی ١٣٩٨٠٦:١٥:٣٢٠٧:٤٨:١٧١٢:٤٠:٣٣١٧:٣٣:٠٧١٧:٥٤:٠٢٢٣:٥٤:١١
٢٨ دی ١٣٩٨٠٦:١٥:١٥٠٧:٤٧:٥١١٢:٤٠:٥٢١٧:٣٤:١٣١٧:٥٥:٠٥٢٣:٥٤:٣٥
٢٩ دی ١٣٩٨٠٦:١٤:٥٦٠٧:٤٧:٢٣١٢:٤١:١٢١٧:٣٥:٢٠١٧:٥٦:٠٩٢٣:٥٤:٥٨
٣٠ دی ١٣٩٨٠٦:١٤:٣٦٠٧:٤٦:٥٣١٢:٤١:٣٠١٧:٣٦:٢٧١٧:٥٧:١٣٢٣:٥٥:٢٠

دانلود اوقات شرعی دی ٩٨ - ١٣٩٨ شهر یولاگلدی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر یولاگلدی شهر یولاگلدی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر یولاگلدی شهر یولاگلدی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر یولاگلدی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر یولاگلدی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر یولاگلدی

یولاگلدی، روستایی از توابع بخش شوط شهرستان ماکو در استان آذربایجان غربی ایران است

شهر یولاگلدی در ویکیپدیا

شهر یولاگلدی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر یولاگلدی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر یولاگلدی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر یولاگلدی بر روی نقشه

شهر یولاگلدی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر یولاگلدی

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر یولاگلدی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر یولاگلدی
اوقات شرعی دی ٩٨ شهر یولاگلدی + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ شهر یولاگلدی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر یولاگلدی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر یولاگلدی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر یولاگلدی رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق یولاگلدی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق یولاگلدی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق یولاگلدی
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ یولاگلدی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا یولاگلدی دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا یولاگلدی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی دی ٩٨ / ١٣٩٨ یولاگلدی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق یولاگلدی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر یولاگلدی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو