جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر یولاگلدی

ماکو | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز یولاگلدی

اذان صبح: ٠٤:٥١:٤٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٤:٣٢
اذان ظهر: ١٣:٣٦:٣٩
غروب آفتاب: ٢٠:٣٨:١٠
اذان مغرب: ٢٠:٥٨:٥٦
نیمه شب شرعی: ٠٠:٤٥:٣٩

چهارشنبه ١٥ مرداد ١٣٩٩
١٥ ذیحجه ١٤٤١ قمری
٠٥ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر یولاگلدی (شهرستان ماکو) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ مرداد ٩٩ شهر یولاگلدی)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ شهر یولاگلدی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر یولاگلدی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت امام علی النقی الهادی علیهالسلام (212 ه ق)

امام علی النقی(ع)
خداوند از ازل تنها بود و چیزی با او نبود. سپس اشیا را به صورت نو ظهور آفرید و برای خودش بهترین نام‌ها را برگزید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر یولاگلدی

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر یولاگلدی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر یولاگلدی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر یولاگلدی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر یولاگلدی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان یولاگلدی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢١:٥٥٠٦:٥٥:١٨١٣:٣٠:٥٦٢٠:٠٧:١٥٢٠:٢٦:٥٢٠٠:٤٣:٤٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٠:٠٨٠٦:٥٣:٥٠١٣:٣٠:٤٢٢٠:٠٨:١٤٢٠:٢٧:٥٤٠٠:٤٣:١٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٨:٢١٠٦:٥٢:٢٢١٣:٣٠:٢٨٢٠:٠٩:١٣٢٠:٢٨:٥٦٠٠:٤٢:٥٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٦:٣٤٠٦:٥٠:٥٥١٣:٣٠:١٤٢٠:١٠:١٣٢٠:٢٩:٥٧٠٠:٤٢:٣٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٤:٤٧٠٦:٤٩:٢٩١٣:٣٠:٠٠٢٠:١١:١٢٢٠:٣٠:٥٩٠٠:٤٢:٠٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٣:٠١٠٦:٤٨:٠٤١٣:٢٩:٤٧٢٠:١٢:١١٢٠:٣٢:٠١٠٠:٤١:٤٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١١:١٥٠٦:٤٦:٤٠١٣:٢٩:٣٥٢٠:١٣:١٠٢٠:٣٣:٠٣٠٠:٤١:٢٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٩:٣٠٠٦:٤٥:١٦١٣:٢٩:٢٢٢٠:١٤:٠٩٢٠:٣٤:٠٦٠٠:٤٠:٥٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٧:٤٤٠٦:٤٣:٥٣١٣:٢٩:١١٢٠:١٥:٠٨٢٠:٣٥:٠٨٠٠:٤٠:٣٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٦:٠٠٠٦:٤٢:٣١١٣:٢٨:٥٩٢٠:١٦:٠٧٢٠:٣٦:١٠٠٠:٤٠:١١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٤:١٥٠٦:٤١:١٠١٣:٢٨:٤٨٢٠:١٧:٠٦٢٠:٣٧:١٢٠٠:٣٩:٤٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٢:٣٢٠٦:٣٩:٥٠١٣:٢٨:٣٨٢٠:١٨:٠٥٢٠:٣٨:١٤٠٠:٣٩:٢٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٠:٤٩٠٦:٣٨:٣١١٣:٢٨:٢٨٢٠:١٩:٠٤٢٠:٣٩:١٧٠٠:٣٩:٠٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٩:٠٦٠٦:٣٧:١٣١٣:٢٨:١٨٢٠:٢٠:٠٣٢٠:٤٠:١٩٠٠:٣٨:٤٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٧:٢٤٠٦:٣٥:٥٥١٣:٢٨:٠٩٢٠:٢١:٠٢٢٠:٤١:٢١٠٠:٣٨:٢٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٤٣٠٦:٣٤:٣٩١٣:٢٨:٠١٢٠:٢٢:٠١٢٠:٤٢:٢٤٠٠:٣٨:٠٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٤:٠٣٠٦:٣٣:٢٥١٣:٢٧:٥٣٢٠:٢٣:٠٠٢٠:٤٣:٢٦٠٠:٣٧:٤١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٢:٢٣٠٦:٣٢:١١١٣:٢٧:٤٦٢٠:٢٣:٥٨٢٠:٤٤:٢٨٠٠:٣٧:٢١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٤٤٠٦:٣٠:٥٨١٣:٢٧:٣٩٢٠:٢٤:٥٧٢٠:٤٥:٣٠٠٠:٣٧:٠٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٠٦٠٦:٢٩:٤٧١٣:٢٧:٣٢٢٠:٢٥:٥٦٢٠:٤٦:٣٣٠٠:٣٦:٤٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٢٩٠٦:٢٨:٣٧١٣:٢٧:٢٧٢٠:٢٦:٥٤٢٠:٤٧:٣٥٠٠:٣٦:٢٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٥٣٠٦:٢٧:٢٨١٣:٢٧:٢٢٢٠:٢٧:٥٢٢٠:٤٨:٣٧٠٠:٣٦:٠٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٤:١٩٠٦:٢٦:٢٠١٣:٢٧:١٧٢٠:٢٨:٥٠٢٠:٤٩:٣٨٠٠:٣٥:٤٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٢:٤٥٠٦:٢٥:١٤١٣:٢٧:١٣٢٠:٢٩:٤٨٢٠:٥٠:٤٠٠٠:٣٥:٣٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤١:١٢٠٦:٢٤:٠٩١٣:٢٧:١٠٢٠:٣٠:٤٦٢٠:٥١:٤١٠٠:٣٥:١٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٩:٤١٠٦:٢٣:٠٦١٣:٢٧:٠٧٢٠:٣١:٤٣٢٠:٥٢:٤٣٠٠:٣٤:٥٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٨:١٠٠٦:٢٢:٠٤١٣:٢٧:٠٥٢٠:٣٢:٤١٢٠:٥٣:٤٤٠٠:٣٤:٤١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٦:٤٢٠٦:٢١:٠٣١٣:٢٧:٠٣٢٠:٣٣:٣٧٢٠:٥٤:٤٤٠٠:٣٤:٢٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٥:١٤٠٦:٢٠:٠٤١٣:٢٧:٠٢٢٠:٣٤:٣٤٢٠:٥٥:٤٤٠٠:٣٤:١١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر یولاگلدی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر یولاگلدی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر یولاگلدی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان یولاگلدی

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری شهر یولاگلدی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر یولاگلدی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر یولاگلدی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری شهر یولاگلدی

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
شهر یولاگلدی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق شهر یولاگلدی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق شهر یولاگلدی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر یولاگلدی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر یولاگلدی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی شهر یولاگلدی

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م شهر یولاگلدی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر یولاگلدی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی شهر یولاگلدی

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ شهر یولاگلدی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی شهر یولاگلدی شهر یولاگلدی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی شهر یولاگلدی شهر یولاگلدی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر یولاگلدی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر یولاگلدی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی شهر یولاگلدی

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر یولاگلدی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر یولاگلدی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی شهر یولاگلدی

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥٦٠٦:٢٢:١٤١٣:٣٧:١٠٢٠:٥١:٣٧٢١:١٣:١٥٠٠:٤٢:٥٦
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٤٠٦:٢٣:٠٤١٣:٣٧:١٢٢٠:٥٠:٥٠٢١:١٢:٢٤٠٠:٤٣:١١
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣٣٠٦:٢٣:٥٥١٣:٣٧:١٣٢٠:٥٠:٠١٢١:١١:٣٢٠٠:٤٣:٢٦
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٢٠٦:٢٤:٤٦١٣:٣٧:١٤٢٠:٤٩:١١٢١:١٠:٣٧٠٠:٤٣:٤١
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:١١٠٦:٢٥:٣٧١٣:٣٧:١٤٢٠:٤٨:١٨٢١:٠٩:٤١٠٠:٤٣:٥٥
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٣٢٠٦:٢٦:٣٠١٣:٣٧:١٣٢٠:٤٧:٢٤٢١:٠٨:٤٤٠٠:٤٤:٠٨
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٠:٥٢٠٦:٢٧:٢٢١٣:٣٧:١٢٢٠:٤٦:٢٩٢١:٠٧:٤٤٠٠:٤٤:٢١
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٢:١٣٠٦:٢٨:١٥١٣:٣٧:١٠٢٠:٤٥:٣٢٢١:٠٦:٤٤٠٠:٤٤:٣٣
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٣:٣٥٠٦:٢٩:٠٨١٣:٣٧:٠٧٢٠:٤٤:٣٣٢١:٠٥:٤١٠٠:٤٤:٤٥
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٤:٥٦٠٦:٣٠:٠١١٣:٣٧:٠٤٢٠:٤٣:٣٣٢١:٠٤:٣٧٠٠:٤٤:٥٥
١١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٦:١٨٠٦:٣٠:٥٥١٣:٣٧:٠٠٢٠:٤٢:٣١٢١:٠٣:٣٢٠٠:٤٥:٠٥
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٧:٤٠٠٦:٣١:٤٩١٣:٣٦:٥٦٢٠:٤١:٢٨٢١:٠٢:٢٥٠٠:٤٥:١٥
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٩:٠٢٠٦:٣٢:٤٣١٣:٣٦:٥١٢٠:٤٠:٢٣٢١:٠١:١٧٠٠:٤٥:٢٤
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٠:٢٤٠٦:٣٣:٣٧١٣:٣٦:٤٥٢٠:٣٩:١٧٢١:٠٠:٠٧٠٠:٤٥:٣٢
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥١:٤٦٠٦:٣٤:٣٢١٣:٣٦:٣٩٢٠:٣٨:١٠٢٠:٥٨:٥٦٠٠:٤٥:٣٩
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٣:٠٨٠٦:٣٥:٢٧١٣:٣٦:٣٢٢٠:٣٧:٠١٢٠:٥٧:٤٣٠٠:٤٥:٤٦
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٤:٣٠٠٦:٣٦:٢١١٣:٣٦:٢٥٢٠:٣٥:٥١٢٠:٥٦:٣٠٠٠:٤٥:٥٢
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٥:٥٢٠٦:٣٧:١٦١٣:٣٦:١٧٢٠:٣٤:٤٠٢٠:٥٥:١٥٠٠:٤٥:٥٧
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٧:١٤٠٦:٣٨:١٢١٣:٣٦:٠٨٢٠:٣٣:٢٧٢٠:٥٣:٥٩٠٠:٤٦:٠١
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٨:٣٥٠٦:٣٩:٠٧١٣:٣٥:٥٩٢٠:٣٢:١٤٢٠:٥٢:٤٢٠٠:٤٦:٠٥
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٩:٥٦٠٦:٤٠:٠٢١٣:٣٥:٤٩٢٠:٣٠:٥٩٢٠:٥١:٢٣٠٠:٤٦:٠٨
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠١:١٨٠٦:٤٠:٥٧١٣:٣٥:٣٩٢٠:٢٩:٤٣٢٠:٥٠:٠٤٠٠:٤٦:١١
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٢:٣٨٠٦:٤١:٥٣١٣:٣٥:٢٨٢٠:٢٨:٢٦٢٠:٤٨:٤٣٠٠:٤٦:١٢
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٣:٥٩٠٦:٤٢:٤٨١٣:٣٥:١٧٢٠:٢٧:٠٧٢٠:٤٧:٢٢٠٠:٤٦:١٣
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٥:١٩٠٦:٤٣:٤٤١٣:٣٥:٠٥٢٠:٢٥:٤٨٢٠:٤٥:٥٩٠٠:٤٦:١٣
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٦:٣٩٠٦:٤٤:٣٩١٣:٣٤:٥٣٢٠:٢٤:٢٨٢٠:٤٤:٣٥٠٠:٤٦:١٣
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٧:٥٨٠٦:٤٥:٣٥١٣:٣٤:٤٠٢٠:٢٣:٠٧٢٠:٤٣:١١٠٠:٤٦:١٢
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٩:١٧٠٦:٤٦:٣٠١٣:٣٤:٢٧٢٠:٢١:٤٤٢٠:٤١:٤٦٠٠:٤٦:١٠
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٠:٣٦٠٦:٤٧:٢٦١٣:٣٤:١٣٢٠:٢٠:٢١٢٠:٤٠:١٩٠٠:٤٦:٠٨
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:١١:٥٤٠٦:٤٨:٢١١٣:٣٣:٥٩٢٠:١٨:٥٧٢٠:٣٨:٥٢٠٠:٤٦:٠٤
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٣:١٢٠٦:٤٩:١٧١٣:٣٣:٤٤٢٠:١٧:٣٢٢٠:٣٧:٢٤٠٠:٤٦:٠٠

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر یولاگلدی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی شهر یولاگلدی شهر یولاگلدی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی شهر یولاگلدی شهر یولاگلدی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر یولاگلدی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر یولاگلدی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر یولاگلدی

یولاگلدی، روستایی از توابع بخش شوط شهرستان ماکو در استان آذربایجان غربی ایران است

شهر یولاگلدی در ویکیپدیا

شهر یولاگلدی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر یولاگلدی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر یولاگلدی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر یولاگلدی بر روی نقشه

شهر یولاگلدی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر یولاگلدی

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر یولاگلدی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر یولاگلدی
اوقات شرعی مرداد ٩٩ شهر یولاگلدی + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ شهر یولاگلدی + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ شهر یولاگلدی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر یولاگلدی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر یولاگلدی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر یولاگلدی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر یولاگلدی رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ یولاگلدی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق یولاگلدی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق یولاگلدی
افق شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ یولاگلدی دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا یولاگلدی دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق یولاگلدی
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق یولاگلدی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا یولاگلدی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر یولاگلدی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو